4033. Rabczyce, pow. drohobycki

Rabczyce, pow. drohobycki

Postprzez Marcin » 31.08.2009

(szukaj na mapie)

Rabczyce al. Ropczyce, rus. Ripczyci, wś, pow. drohobycki, 18 km. na płn.-wschód od Drohobycza, 3 kim. od sądu pow. i urz. pocz. w Medenicach, 11 kim. na wschód od urz. tel. i st. kol. w Dobrowlanach. Na wschód, leżą Medenice, na płd. Letnia, na płd.-zach. Opary, na zach. Wróblowice, na płn.-zach. Litynia i Hrudy (część Lityni). Wzdłuż granicy płn.-zach. płynie Tyśmienica, dopływ Dniestru, środkiem obszaru pot. Rabczanka, prawy dopływ Tyśmienicy. Zabudowania wiejskie leżą w płd. części obszaru. Płn. część moczarzysta, wznosi się średnio do 268 mt. Na granicy zach. stoi karczma „Czerwona", a na granicy płn. karczma „Buczała". Własność większa (fundacyi hr. Skarbka) ma roli or. 72, łąk i ogr. 429, past. 9 mr.; włas. mu. roli or. 594, łąk i ogr. 402, past. 258 mr. W r. 1880 było 171 dm., 903 mk. w gminie, 4 dm., 13 mk. na obsz. dwór.; 6 rzym.-kat., 890 gr.-kat., 16 izrael., 4 innych wyznań; 15 Polaków, 896 Rusinów, 5 Niemców. Par. rzym.-kat. w Medenicach, gr.-kat. w miejscu, dek. drohobycki, dyec. przemyska. Do par. należą: Opary i Dołhe. We wsi jest cerkiew i szkoła etatowa jednoklasowa. [1]

Nazwa może pochodzić o słowa gwarowego "rabczyk" oznaczającego kłusownika, złodzieja zwierzyny [8][14]

1810 - ok. proboszcz gr-kat. Bazyli Topolnicki s. Jerzego i Zofii Jaworskiej [6]
1811 - 9.11.1811 chrzest: Antoni Topolnicki s. Bazylego i Rozalii [5]
1817 - We wsi mieszka żołnierz Jan Sadowy, 44 regiment grafa Belegade, w tym roku ur. c. Maria [18]
1824 - Iwan Piłat, zwany Romcio, s. Mikołaja i Anny ur i zamieszkały w Rabczycach, lat 22 poszukiwany listem gończym za kradzież [7]
1830 - Notowana parafia gr-kat., cerkiew śwśw Konstantego i Heleny, patron Antoni hr. Dulski, proboszcz Bazyli Topolnicki. Cerkwie filialne: Opary, Dołhe [2]
1844 - zm. proboszcz gr-kat. Bazyli Topolnicki [6]
1846 - Spadkobiercy Magdaleny hr. Dulskiej próbują sprzedać lub wydzierżawić dobra, wśród nich m.in. Opary z Rabczycami[ 16]
1866 - Spalił się dom włościanki wraz z gospodarstwem, a także zabudowania gosp. dwóch innych włościan. Szkoda 1640 zł. Ogień prawd. podłożono, a sprawcę ujęto [9]
1870 - Informacja, że zbiory pszenicy się nie udają (sieją tylko 8 garnców, a kłosy i tak są przegniłe) [2]
1872 - 7 stycznia zgorzała karczma - szkoda 350 zł [12]
1872 - 4,5,6.07 - wezbrały rzeki na skutek ulewnych deszczów, co spowodowało znaczne straty w kilku wsiach powiatu, również w Rabczycach [4]
1885 - Fundacja skarbkowska podjęła się prac w Oparach, stworzenia tam osobnego probostwa unickiego wydzielonego z Rabczyc. Włościanie z Rabczyc prosili o naprawę bardzo zniszczonej kapliczki św. Jana [17]
1895 - jak też 2 lata później, licytacje realności Stanisława Hryńków na zaspokojenie wierzytelności [10][11]
1907 - 315 osób z ponad 60 rodzin włościańskich z parafii unickiej ks. Michała Baczyńskiego, zgłosiło chęć przejścia na obrządek łaciński [13]
1924 - mord w Rabczycach - żona chłopa Wasylowa, po ustawicznych kłótniach wyprowadziła się do rodziców. Gdy mąż przyszedł ją odebrać teść wywołał bójkę, rzucił się nań z siekierą a szwagier tymczasem go zastrzelił. [15]

________________________
Archiwa:
AGAD: Księgi metrykalne gr-kat. urodzeń, ślubów, zgonów parafii Rabczyce z filiami: Opary i Dołhe; Rabczyce, parafia, ur. 1883-1884,1886-1887,1894; śl. 1883-1887,1894-1895; zg. 1883-1887,1894-1895
AP Przemyśl: gr-kat. Urodzenia 1831-58, 1883-95, małżeństwa 1801-14, 1819-20, 1831-58, 1883-95, zgony 1801-18, 1831-58, 1883-95
CDIAL: gr-kat. ur.śl.zg1801-1837 (niepełne), ur.śl.zg. 1849-1895

Bibliografia (spis)
[1] SGKP
[2] Szematyzm gr-kat 1830
[3] Akad. Um., Sprawozdanie, oraz Materjaly do fizjografji kraju, Tom 5
[4] G.L. 1872 nr. 172
[5] Akt chrztu Antoniego Topolnickiego (odpis)
[6] Księgi metrykalne par. Rabczyce, AGAD, AP Przemyśl, CDIAL
[7] Gazeta Śledcza 27.2.1826
[8] Światło 1.7.1891
[9] G.L. 22.5.1866
[10] G.L. 23.5.1895
[11] G.L. 4.8.1897
[12] G.L. 19.1.1871
[13] Goniec Polski 8.5.1907
[14] "Nowiny" 8.6.1888
[15] "Kronika kryminalna" 12.10.1924
[16] G.L. 13.6.1846
[17] "Chata" 8.8.1885
[18] Wykazy urodzin, ślubów i zgonów osób wojskowych oraz korespondencja dek. drohobycki, APPrzem 56/142/0/3/116supl, p. 66
.
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Powrót do Miejsca Rcron