4430. Losy nauczycieli województwa lwowskiego w latach 1939-1945.

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Losy nauczycieli województwa lwowskiego w latach 1939-1945.

Postprzez Iwona » 06.10.2009

Babczuk Władysław ur. 1909 m. zatr. Sambor por.lub ppor.zam.Katyń
1940


Bednarowski Adolf ur. x m. zatr. prof..UJK- Lwów zm.Lwów -1941 lub
1942


Bednarski Adam ur. x m. zatr. prof. UJK- Lwów zm. x - 1941

Bernacki Ludwik ur. 1882 m. zatr. Lwów zm.Lwów- 1939

Bernas Ludwik Albin ur. x m. zatr. Szutowa, pow.Jaworów ksiądz
zam.- UPA-1944


Biegus Jan ur. 1912 m. zatr. Sambor ppor.zam.NKWD Kijów 1940?

Bielawski Zygmunt ur. 1877 m. zatr. prof..UJK- Lwów ksiądz,
zm.Lwów- 1939


Biłyk Jan ur. 1882 m. zatr. Sambor dep.do Rostowa

Boruta Kazimierz Jan ur. 1914 m. zatr. Wilno,Lwów,Trzciana..
kpt.obozy konc.zm.w Brzegu-1987

Burysz Roman ur. 1898 m. zatr. Barszczowice kpt. zam.Charków
1940


Ciążyński Wojciech ur. 1908 m. zatr. Drohobycz por.lub
ppor,zam.Miednoje 1940


Csesznak Karol ur. 1882 m. zatr. UJK, Seminarium Duch.Lwów
ksiądz,zm.Lwów-1944

Czekoński Ludomir ur. 1903 m. zatr. Stawczany/Gródek Jagiel. ppor.
zam.NKWD-Kijów 1940.


Czortkower Samuel ur. x m. zatr. UJK, Seminarium Duch.Lwów
zam.Lwów 1942

Czwaczka Antoni ur. 1903 m. zatr. Lwów ksiądz, zg. Lwów-lub pod
Iłżą 1939


Domański Zygmunt ur. 1879 m. zatr. Drohobycz aresztowany
5.11.1939


Dulębowski Adam ur. 1904 m. zatr. Lwów ppor. zam.Katyń -1940

Ekert (Ekiert) Edward ur. 1889 m. zatr. Sambor ppor.zam.NKWD Kijów
1940


Filipowicz Kazimierz ur. 1896 m. zatr. pow.lwowski por. zam.Katyn
1940.


Frej Maria ur. 1918 m. zatr. Lwów zsyłka na Syberię. zm.Głupczyce
po 1973


Garlicki Apolinary ur. 1872 m. zatr. Przemyśl zam.NKWD
Kijów-1940


Gąsiorowski Napoleon ur. x m. zatr. prof..UJK-Lwów zm.
Lwów-1941


Grabowski Józef ur. 1902 m. zatr. Sośnica,Radatycze zesł-Donbas.
zm.Strzelce Opolskie-1974


Grondalski Stanisław ur. 1894 m. zatr. Lwów kpt.
zam.Charków-1940


Górski Stanisław ur. 1903 m. zatr. Podhajczyk zam.NKWD
Kijów-1940


Grabski Stanisław ur. 1871 m. zatr. prof..UJK-Lwów
zesł. -Unżłag,nr 9. zm.Warszawa-1949

Hełm-Pirgo E. ur. x m. zatr. Lwów zesł.Iwdielłag.

Hepter Władysław ur. 1909 m. zatr. mgr UJK-Lwów ppor,
zam.Mińsk


Hordyński Zbigniew ur. 1912 m. zatr. woj..lwowskie
ppor,zam.Charków-1940

Ilodt ( Glodt) x ur. x m. zatr. Sambor zam.Oświęcim

Jagiełło Władysław ur. 1912 m. zatr. UJK-Lwów łagier w
Mikołajewie.Zg.- Monte Cassino


Jałowy Bolesław ur. x m. zatr. prof..AM-Lwów zam.UPA-Lwów 1943

Januszewska Eleonora ur. 1908 m. zatr. Więckowice
zesł-.Oktiabr.zm.1944

Jastrzębski x ur. x m. zatr. Sambor zg.Oświęcim.

Kamiński Kornel ur. x m. zatr. Nahujowice zam.w
Urożu-Bagna-1941


Kaniowski Tadeusz ur. 1881(1889?) m. zatr. Drohobycz zesł.do
Karłagu.Zm.w łagrze.


Kaskiewicz Franciszek ur. 1904 m. zatr. Lwów zam.NKWD,
Kijów-1940


Kaznowski Adam ur. 1916 m. zatr. Lwów
ppor.zesł.Kołyma.zm.Wlk.Brytania 1965

Kistryn Mieczysław ur. 1883 m. zatr. Lwów zm.Lwów-1943

Kopacz Bogdan ur. 1917 m. zatr. Przyszowo ppor. zam.Katyn-1940

Kosiarski Józef ur. 1898 m. zatr. Mosty Wielkie zam.Miednoje
1940


Kotula Rudolf ur. x m. zatr. Lwów zesł.Kazachstan-zm.1940

Kowalski Władysław ur. 1898 m. zatr. Lwów zam. Mińsk

Kulikowski Eugeniusz ur. 1905 m. zatr. Mosty Wielkie ppor.
zam.Katyń -1940


Kwiatkowski Stanisław ur. 1896 m. zatr. Pnikut zam.NKWD
Kijów-1940


Lachowicz Bolesław ur. 1910 m. zatr. Letnia-Drohobycz zam.NKWD
Kijów-1940


Lenart x ur. x m. zatr. woj..lwowskie zam.w Chyrowie-1941

Lenartowicz Rudolf ur. 1890 m. zatr. woj..lwowskie
zamDrohobycz-1941

Lewicki x ur. x m. zatr. Ożańsk polegl na froncie

Lewicki Kazimierz ur. x m. zatr. Lwów-Archiwum Państwowe zg.w
obronie Lwowa -1939


Lewicki Tadeusz ur. 1865 m. zatr. woj..lwowskie zm.Lwów 1943

Lorek Artur ur. x m. zatr. Szytowa zam.UPA-Lwów 1944

Lorenowicz Adam ur. 1884 m. zatr. Mysłowice,Narpaja x

Łotocki Jerzy ur. 1907 m. zatr. Lwów ppor.zam.Katyń-1940

Madalińska x ur. x m. zatr. Lwów deport.ok.1940

Madurowicz Adam ur. 1884 m. zatr. Lwów deport.ok.1940 zm.w
Buzułuku w 1941


Marcinkiewicz Józef ur. 1910 m. zatr. Poznań,Lwów,Wilno,Londyn
por.zam.Charków-1940

Matakiewicz Maksymilian ur. 1875 m. zatr. prof..PL-Lwów
zm.Lwów-1940

Mazurski Marcin ur. 1892 m. zatr. Bóbrka por.zam.Katyń-1940

Mądry Janina ur. x m. zatr. Sambor zam.Oświęcim

Mądry Maria ur. x m. zatr. Sambor zam.Oświęcim

Mosing Kazimierz ur. x m. zatr. UJK-Lwów zm.Lwów-1941

Mrozek Antoni ur. 1895(1889?) m. zatr. Drohobycz deport.-łagier na
Magadanie.Zm.1940.


Munzer Leopold ur. x m. zatr. Lwów. zam.

Ogrodnicki Karol ur. 1896 m. zatr. w Żołyni zam.Katyń-1940

Ostruszka Jerzy ur. 1879 m. zatr. Sambor zaginął...

Paliszewski Jerzy ur. 1912 m. zatr. Żółkiew
ppor.zam.Katyń-1940

Pazdrij Eugeniusz ur. 1899(1898?) m. zatr. Lwów ppor. zam.NKWD
Kijów-1949


Pelczarska Maria ? ur. x m. zatr. Lwów zesł.Komi .zm.Wrocław.

Podolak Janina ur. ok..1907 m. zatr. Wysocko-Wyżne deport.-Martink
k.Aktiubińska-1940


Podulko( a) Stanisław ur. 1879 m. zatr. Dobromil zam.NKWD
Kijów-1940


Próchnicki Zdzisław ur. 1875 m. zatr. UJK-Lwów zm.Lwów-1939

Puchalik Władysław ur. 1882 m. zatr. Dobromil zam.NKWD
Kijów-1940


Ratusiński Roman ur. x m. zatr. Sokal zm.1941

Rencki Witold ur. 1912 m. zatr. Żółkiew ppor.zam.Katyń-1940

Schmidt Stanisław ur. x m. zatr. Borysław ? zg.na zesł. w łagrze
lub w Bykownii


Schmidt Tadeusz ur. 1913 m. zatr. Bóbrka zam.w Mińsku

Schollenberger Artur ur. 1897 m. zatr. woj..lwowskie ppor.
zam.Katyń-1940


Schramm Hilary ur. x m. zatr. UJK-Lwów zm.1940

Siciński Jan ur. 1877 m. zatr. Lwów deport.do Kazachstanu.
zm.1942.


Sobiński Stanisław ur. x m. zatr. Lwów zg.Lwów-1926

Sobolewski x ur. x m. zatr. Sambor zg.Oświęcim.

Sojka x ur. x m. zatr. Jagielnica deport.na Syberię

Stachniewicz Tadeusz ur. 1905 m. zatr. Grodek Jagielloński
ppor.zam.Katyn-1940

Stankiewicz Antoni ur. 1890? m. zatr. Drohobycz zm.w więzieniu w
Odessie-1940


Swaryczewska Joanna ur. 1887 m. zatr. Drohobycz zamord.1941

Szczepanowski Karol ur. 1892 m. zatr. Lwów
mjr.zam.Charków-1940

Szmit x ur. x m. zatr. Lwów deport.do Kazachstanu

Syniewski Grzegorz ur. 1899 m. zatr. Lwów kpt.zam.Katyń-1940

Terlecki Włodzimierz ur. 1913 m. zatr. Lwów
ppor.zam.Katyń-1940

Urbański Tadeusz ur. x m. zatr. Lwów deport.na Syberię

Wiktor Jadwiga ur. x m. zatr. Lwów Oświęcim(przeżyła), osiadła w
Szwajcarii


Wojciechowski Tadeusz ur. 1908 m. zatr. pow.Sokal, Lubaczów
deport.do Kazachstanu. zm.Nysa-1988

Zmora Marceli x m. zatr. pow.Mościska ksiądz, zm.1944


Wykaz nie zawiera nazwisk aresztowanych w lipcu 1941r. profesorów wyższych uczelni
lwowskich, wraz z rodzinami i współmieszkańcami
Dane te zostały umieszczone w poście poniżej.

źródło: "Straty osobowe wśród polskich nauczycieli szkół wyższych,
powszechnych i średnich z województwa lwowskiego w czasie II wojny
światowej".
autor: Agnieszka Grędzik-Radziak.
Artykuł ukazał się w Roczniku Lwowskim 2006.
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska

Re: Losy nauczycieli województwa lwowskiego w latach 1939-19

Postprzez Mirke » 05.11.2010

Witam !

Jerzy Roch Paliszewski *16.08.1912 Nieszawa +1940 Katyń
s.Kazimierza i Kazimiery z Frydów
p.por.rezerwy piechoty,mianowany p.por. 1938 w Sosnowcu po ukończeniu
szkoły podchorążych rezerwy piechoty
student prawa,nauczyciel w Żółkwi
w wojnie obronnej 1939 znajduje się w Grupie Obrony Palmir jako d-ca plutonu,
po najeździe armii czerwonej na ziemie wschodnie,aresztowany przez NKWD
zapewnie w Żółkwi i wywieziony do obozu a nstp.do Kozielska

Mirek Paliszewski
Mirke
Zaawansowany
Zaawansowany

Odp: Losy nauczycieli województwa lwowskiego w latach 1939-1

Postprzez Iwona » 29.01.2012

Korekta nadesłana przez p. Lucjana Balewskiego,która świadczy o
błędzie w artykule p. Agnieszki Grędzik-Radziak (Rocznik Lwowski
2006).

W wykazie jest wymieniony
Bielawski Zygmunt - - 1877 - prof. UJK- Lwów - ksiądz, zm. Lwów - 1939

Ks. Zygmunt Bielawski prof. UJK zmarł tuz przed wojną, śmiercią naturalną.

Jego biogram zamieszcza Encyklopedia Katolicka TN KUL tom 2 .

BIELAWSKI ZYGMUNT ks., ur. 16 V 1877 w Brześciu Kujawskim, zm. 25 IV 1939 we Lwowie, pedagog.
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osóbcron