4600. Dylągowa, pow. brzozowski

Dylągowa, pow. brzozowski

Postprzez Iwona » 16.10.2009

(mapa)

Dylągowa (z Wolą) wś, pow. brzozowski, o 25 km. na płn.-wsch. od Brzozowa, a 9 kil. na płd.-wsch. od st. poczt, w Dynowie. Parafia rzym. kat. w miejscu, gr. kat. w Pawłokowej. Dm. 148, mk. 1000.

Własność większa obejmuje roli or. 154, łąk i ogrodów 68, past. 257, lasu 892 mr.; własn. .mniej, roli or. 192, łąki ogr. 208, past. 437, lasu 103 mr. We wsi szkoła etat. jednoklasowa.

Przywilej pierwszej fundacyi kościoła zaginął. Zdaje się, że kościół tutejszy razem z kościołem w Dubiecku na zbór heretycki przez Stanisława Stadnickiego przemieniony został. Syn tegoż, Marcin Stadnicki, kasztelan sanocki (1625), uposażenie kościoła, już katolikom przywróconego, nowym przywilejem potwierdził. Kościół drewniany, wybudowany 1706 r. pod wezw. sw. Zofii, konsekrowany 1711 r. Mieszk. katol. 875. Do paraf, należy wsi 14: Borownica, Dąbrówka, Gdyczyna, Huty, Jasionów, Jawornik ruski, Pawłokowa, Poręby, Prasówka, Siedliska, Sielnica, Wola, Wołodź, Żochatyn; szkoła 1. Razem w parafii katol, 2537. Żydów 113
[SGKP]
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska

Re: Dylągowa

Postprzez Iwona » 16.10.2009

Wykaz osób zamordowanych w tej miejscowości w latach 1939/1947

Józef Kopeć ks.parafia Borownica mord: 07.44
Jan Mazurski ks.parafia Tarnawka mord: 07.44
Anastazja Radoń żona Stanisława mord: 06.46
Stanislaw Radoń mord: 06.46


Źródło: 1. Tytuł „Martyrologia polskiej ludności
w województwie lwowskim w latach 1939-1947. Zbrodnie popełnione
przez nacjonalistów ukraińskich".
Autor: Stanisław Jastrzębski.
2. pismo "Na rubieży".
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska


Powrót do Miejsca Dcron