Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernij Litewsko Wileńskiej Wywodu Familij
Urodzonych K r o m p i e w s k i c h
Herbu KorabRoku Tysiącznego Ośmiosetnego Czwartego Miesiąca Apryla Dziewiątego Dnia.

Przed Nami Michałem Hrabią Brzostowskim Marszałkiem Gubernskim Orderów Orła Białego Ś0 Stanisława kawalerem y So Jana Jerozolimskiego Komandorem Prezydującym, oraz Depotatami ze wszystkich Powiatów Gubernij Litewsko Wileńskiej do przyimowania y rozstrząsania Wywodów Szlacheckich obranymi, złożony został wywód Rodowitości Szlachetney Familij Urod: Krompiewskich/: Herbu Korab:/ z którego gdy się to okazało że Prapradziad dziś wywodzącego się Krzysztof z Bratem Swym Erazmem wyszedłszy z Województwa Krakowskiego osiadł w Powiecie Wiłkomierskim y tam kupił Dziedziczną Posesyą Romeykiszki zwaną, iak poświadczył Extratt z Ziemi Wiłkomirskiej prawa wieczystego 1635. Januar 30. Datta et Eorum Febr:9 w tychże aktach. Przyznanego później zaś nabył drugą Pasjesyą Gawaniszek alias Pasonwszyszek takoż w Pcie Wiłkomierskim wedle świadectwa Prawa 1636. Dattego. Ten spłodził Synów 3ch Władysława Jerzego i Andrzeia = z których Władysław Trzecią część Romeykiszek wyprzedał Jerzemu jak się dało widzieć z Prawa przedażnego 1669 Mara : 20 Datto. Że zaś Jerzy osobno miał Folwark w Pow. Wiłkom. Jakuncie zwany zapewnił tym Testament w Dacie 1724 mar. 21 uczyniony: Jerzy zatem spłodził Franciszka Syna, któremu Folwark swoy Romeykiszki Smesive modo na siebie spadły w Dziedzictwie zostawił oczem złożony pod Datą 1715 Gbrai 16 Testament najpewnieysze przynosi przekonanie, Franciszek zaś wydał światu Synów Czterech i onym pomieniony Maiątek Romeykiszki Prawem Naturalnym do Dziedziczenia zostawił. Dowiodły tego pod różnemi Dattami na każdego po osobno złożone Metryki. Nakoniec że Karol Stryi Dziś wywodzącego się: iak się dało widzieć z Metryki 1722 Dattney: zostawił synów Dwóch Justyna y Krzysztofa to podobnież z metryk 1766 y 1773 na utwierdzenie tey prawdy stały się dowodem w ostatku że Maciej zostaiący w Wojsku Pruskim iest Synem Franciszka a Piotr Synem Antoniego, Piotra zaś że iest Synem dwu Imienny Ignacy Benedykt - oraz że Ignacy iest Stryiem dziś wywodzących się tym wszystkim złożone Metryki z Kościoła Abelskiego pod Dattami 1725 1764 y 1732. Najpewniejszą przyniosły wiadomość. Na Fundamencie więc wyszczególnionych Dowodów Rodowitość Szlachetną Imienia Urod. Krompiewskich probuiących My Marszałek Guberski y Deputaci Powiatowi Stosownie do przepisów w Dyplomacie pod Ru'1785 Nayłaskawiey w akcie nadanym wyrażonych niemniej też pilnuiąc się Prawideł w Ukazach z Rzącego Senatu. Bagdanie Gubern. Littu przesłanych Familią Urod. Krompiewskich, mianowicie wywodzących się Krzysztofa y Justyna Synów Karola Piotra z Synem Ignacym Syna Antoniego - oraz Synowców Macieja y Ignacego Synów Franciszka za rodowitą i Starożytną Szlachtę Polską ogłaszamy onych Do Księgi Szlachty Gubernij Litewsko Wileńskiej Klasy Pierwszej zapisujemy. Działano na Sesyi Deputacyi Generalney Wywodowcy Szlacheckiey Gubernij Litewsko Wileńskiej w Wilnie takowych. Takowy wypis w tymże Roku i Miesiącu pod Pieczęcią zebrania Szlacheckiego teyże Gubernij iest wydan

Michał Hrabia Brzostowski
Marc Gbra

Joachim Pomarnacki Deput Szlachty Powiatu Wiłkom.
Andrzej Voigt Deputat Pow. Oszm.
Ignacy Dąbrowski Deputat Wiłkomierski
Romuald Kondrat Deputat Pt. Rosien.
Stanisław Staszyński Deputat z Ptu Szawalsk.

Kaietan Buywen Deputat Ptu Telszewskiego

Sekretarz Józef StrumiłoZgodno z Księgami Ludwik Piotr Lachowicz

Czytałem J. Kopoiewski"