Strona główna > Cmentarze, indeksacja polskich grobów i epitafiów. > Cmentarze - Litwa > Wilno - cmentarz na Rossie

Cmentarz wileński oo. Misjonarzy, położony w dzielnicy Rossa. Pochówki rozpoczęły się w 1801 roku a zakończyły 1967. Jedna z najważniejszych polskich Nekropolii.
Wilno - cmentarz na Rosie zlokalizuj na mapie


.
m201609MalachowskaAnna_Rossa_Wilno.jpg
Małachowska Anna
micun_konstanty_2_nowa_rossa.jpg
Micun Konsanty
micun_konstanty_nowa_rossa.jpg
Micun Konsanty
m_IMG_2635.jpg
Mikołaj Franio1 komentarzy
m201609MikurendaLongina_Rossa_Wilno.jpg
Mikurenda Longina
m201609MikutowiczApolinaryJozefa-GabryelaMikutowiczSewerynRyszardksiadz_OlendzkiAleksanderRossa_Wilno0.jpg
Mikutowicz Apolinary i Józefa-Gabryela - Mikutowicz Seweryn i Ryszard > Olendzki Aleksander
m20140809MikutowiczApolinaryJustynJozefaGabryela_OlendzkiAleksander_BurhardtHenryk_kamila_z_Wojnickich_GodaczewskaLipinskaEleonora_Chylewskich_Rosa2073.jpg
Mikutowicz Apolinary-Justyn Józefa-Gabryela > Olendzki Aleksander > Wilczyński Kazimierz > Burhardt Henryk - Aleksander - Kamila z Wojnickich > Godaczewska Lipińska Eleonora z Chylewskich
20160111TomaszewskaHanna_Mikutowicz_Rossa.jpg
Mikutowicz Apolinary-Justyn Józefa-Gabryela > Olendzki Aleksander > Wilczyński Kazimierz > Burhardt Henryk - Aleksander - Kamila z Wojnickich > Godaczewska Lipińska Eleonora z Chylewskich
m20140809MikutowiczApolinaryJustynJozefaGabryela_OlendzkiAleksander_WilczynskiKazimierz_BurhardtHenryk_kamila_z_WojnickichWilno_GodaczewskaLipinskaEleonora_Chylewskic2071.jpg
Mikutowicz Apolinary-Justyn Józefa-Gabryela > Olendzki Aleksander > Wilczyński Kazimierz > Burhardt Henryk - Aleksander - Kamila z Wojnickich > Godaczewska Lipińska Eleonora z Chylewskich > Staniewicz Roman-Łucjan - Zofia > Guze Stanisła
Mikutowicz.jpg
Mikutowicz Seweryn Ryszard
Mikutowicz2C_Olendzk.jpg
Mikutowicz, Olendzki
milewski_Rossa.jpg
Milewscy
m_IMG_2511.jpg
Mintowt-Czyż Henryk, Wacław i Barbara ze Szwykowskich
m_IMG_2608.jpg
Mironowski1 komentarzy
m_IMG_2619.jpg
Misiewicz Leon1 komentarzy
m_IMG_2586.jpg
Miłkowski Antoni1 komentarzy
m_IMG_2620.jpg
Miłkowski Kazimierz1 komentarzy
Montwillo_Jozef.JPG
Montwillo Jozef
m20150828MontwillJozef_Rossa_Wilno5142.jpg
Montwiłł Józef1 komentarzy
m201609MontwillJozef_Rossa_Wilno.jpg
Montwiłł Józef
m20161101Mintowtt_Rossa_Wilno.jpg
Montwiłł Józef1 komentarzy
m_IMG_2642.jpg
Mórawska Kowal Maria1 komentarzy
m_IMG_2558.jpg
Moriconi Elizabeth1 komentarzy
morykoni.jpg
Morykoni Lucjan
m_IMG_2536.jpg
Mosiewicz Konstanty1 komentarzy
m201609MolochowiecJan_Rossa_Wilno.jpg
Mołochowiec Jan
m_IMG_2507.jpg
Mroczkowski Włodzimierz
Mlodzianowska_Lastowska.JPG
Młodzianowska Lastowska
m20140809StaraCzescCmentarza_Wilno_Rosa2108.jpg
Najstarsza część cmentarza na Starej Rossie
m20150828NajstarszaCzesc_Rossa_Wilno5130.jpg
Najstarsza część cmentarza na Starej Rossie.
m_IMG_2597.jpg
Narkiewicz-Jodko Tekla-Józefa z Gojżewskich
m_IMG_2599.jpg
nieczytelny
m_IMG_2555.jpg
Niemirowicz Sztuttowa Franciszka1 komentarzy
m201609Nieznany_Rossa_Wilno.jpg
Nieznany
m20161101Nieznany_Rossa_Wilno.jpg
Nieznany
m_IMG_2530.jpg
Nosowicz Henio i Emilia
m_IMG_2581.jpg
Ochotnicki Wincenty, Antoni, Stanisław i Feliks1 komentarzy
m20150828OlechnowiczMikolaj_Rossa_Wilno5124.jpg
Olechnowicz Mikołaj > Jankiewicz Olechnowicz Malwina
m20150828OlendzkiAleksander_WilczynskiKazimierz_BurhardtHenrykAQleksanderKamillazWojnickich_Rossa_Wilno5098.jpg
Olendzki, Wilczyński, Burhardtm Nickeiwicz, Staniewicz
m_IMG_2528.jpg
Oleszyna Kamiera z Godów1 komentarzy
plików: 635, stron: 16 9

Top of Page