Strona główna > Cmentarze, indeksacja polskich grobów i epitafiów. > Cmentarze - Litwa > Balwierzyszki- Balbieriškis. Litwa

Balwierzyszki Balbieriškis) – na Litwie do 1870 miasto w okręgu kowieńskim w rejonie Preny, siedziba starostwa Balwierzyszki.Za Królestwa Polskiego gmina Balwierzyszki należała do powiatu mariampolskiego w guberni suwalskiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i Litwę powiat mariampolski na podstawie umowy suwalskiej wszedł 10 października 1920 w skład Litwy. Zachowało się parę grobów opisanych po polsku


.
IMGP9879.JPG
Anele Biskeiteine .....(?)
IMGP9882.JPG
Kazimierz .....
IMGP9881.JPG
Kazimierz ..... (?)
IMGP9844.JPG
Mickevicius obok Mickus w tle ,Dranginis, Syvoku, Ziemius
IMGP9855.JPG
...Stagniukaj (?) Jonas i Mariona (może Staciułkaj (?) w tle Taraseviciene
IMGP9904.JPG
??
IMGP9905.JPG
??
IMGP9932.JPG
??
IMGP9893.JPG
??/
IMGP9965.JPG
Aleksandraviciai, Petras
IMGP9966.JPG
ażanskas
IMGP9831.JPG
Baltrukeviciai 1894-1943 i Maryja 1898-1977 w tle Kumantai
IMGP9927.JPG
Baranauskai
IMGP9829.JPG
Bazeviciai
IMGP9914.JPG
Bazeviciai, Bazevicius- groby rodzin w tle MIckevicius Ignas 1901-1978 i Magdalena 1909-198...
IMGP9944.JPG
Bałejszo Jan
IMGP9945.JPG
Bałejszo Jan
IMGP9943.JPG
Bałejszo Jan zm.12.8.1910
IMGP9847.JPG
Bendoraitis w tle Urbonavicius, Rumzys, Mekionis
IMGP9917.JPG
Beniulis
IMGP9979.JPG
Bieliauskaite w tle: Kasinskiene, Kuncevicius
IMGP9885.JPG
Blaskevicius Antanas zm. 1910, w tle: Taraseviciai, Dambrauskai, Dabuleviciai
IMGP9962.JPG
Bogdanawiczas Pawełas zm. 1882
IMGP9925.JPG
Brudniai, Pinkeviciai
IMGP9848.JPG
Buceviciai w tle Petraskiene, Valatkeviciai, Mitruleviciai
IMGP9880.JPG
Burzilauskas, Litvaitiene w tle Linkeviciai
IMGP9828.JPG
Buzevicius w tle Svedas
IMGP9834.JPG
Cibulskai
IMGP9934.JPG
Dabuleviciai
IMGP9954.JPG
Diskeviciai
IMGP9878.JPG
Diskeviciai Kazimieras
IMGP9915.JPG
Diskeviciu 1854-1912
IMGP9890.JPG
Dobinai Janas w tle Reklaiciai
IMGP9982.JPG
Drewniane rękodzieło na grobie bliskiego
IMGP9821.JPG
Dudinskas
IMGP9907.JPG
Dzetaveckaite w tle: Petraska, Abramavicius
IMGP9901.JPG
Geceviciai Józef i Elena
IMGP9936.JPG
Gołębiowska Józefa zm. 4 kwietnia 1897 r przeżywszy 54 lata
IMGP9919.JPG
Gużas obok Raskeviciene
IMGP9920.JPG
Gużas, Gużene i obok ś. p. Seletka ... (?)
plików: 167, stron: 5 1

Top of Page