Strona główna > Cmentarze, indeksacja polskich grobów i epitafiów. > Cmentarze - Litwa > Korciany-Kartena

Korciany - Kartena, na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim w rejonie kretynskim, 15 km na wschód od Kretyngi. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Siedziba starostwa Korciany.


.
IMGP0510~0.JPG
Abramowiczowa Aleksandra l. 68
IMGP0513~0.JPG
Baltmiskiai, Kumpiai, Kiskiene, Brazinskai
IMGP0531.JPG
Bereśniewicz Kazimiera
IMGP0532.JPG
Bereśniewiczes Izydoriaus
IMGP0530.JPG
Bereśniewiczes Szymon l. 75
IMGP0519.JPG
Bonckai - grob rodziny i Jedenkiene Kotrina
IMGP0492~0.JPG
Cmentarz w Korcianach - Kartena
IMGP0526~0.JPG
Dirvonskis 1888-1952,
IMGP0544~0.JPG
Domarkai - groby rodziny, Viskontai, Łukauskai
IMGP0528~0.JPG
Drungilai, Tamosauskai
IMGP0500~0.JPG
Eosmonta Peytas i Barbora, Bomarkai - groby rodziny
IMGP0504~0.JPG
Galdiku, Grebliunai, Sideikiene
IMGP0503~0.JPG
Jarmalavicius Antanas i Rmilija, Tamosauskai i Ziubriai
IMGP0543~1.JPG
Kaplica na cmentarzu w Korcianach
IMGP0505~0.JPG
Kazlausku
IMGP0524.JPG
Kidikaite Kotryna Zuzana
IMGP0511.JPG
Korciany- Kartena. Cmentarz grób ...(?)
IMGP0497.JPG
Korciany- Kartena. Cmentarz . Pamięci żołnierzy
IMGP0525~0.JPG
Korciany- Kartena. Żelazny krzyż na grobie z napisem ...(?)
IMGP0496~0.JPG
KOrciany-Kartena. Małzoleum żołnierzy
IMGP0491~1.JPG
Korciany-Kartena. Cmentarna kaplica i cmentarz
IMGP0502.JPG
Mariona ...? i dalej Buteniai
IMGP0534.JPG
Na cmentarzu w Kartenie grób rodziny...(?)
IMGP0545~0.JPG
Narkai, Kniukstos,Vendeliai, Paukściai, Girdziunai, Laukauskai, Gulbinskai, Vaitkai
IMGP0520.JPG
Paulauskai, Rimkai
IMGP0508~0.JPG
Pelinaj Frairmejtiu i Antona Dirmejtiu
IMGP0501~0.JPG
Rimeikiu
IMGP0527~0.JPG
Simutis Steponas 1883-1968
IMGP0529.JPG
Stroppus Josepus, Domarkai Justinas i Petronela
IMGP0512~0.JPG
Stropus Antanas i Marija
IMGP0518.JPG
Szołkowska Mongirdowa 1854-1911
IMGP0494~0.JPG
Vaitkus, Straksys. Korciany - Kartena
IMGP0521.JPG
Valuziene Viktoria 1903-1963, Sipaliai, Balsiai
IMGP0516.JPG
Viercinskis Prancisku - ksiądz
IMGP0523.JPG
Viercinskis Pranciskus - Kunigas 1927
IMGP0514.JPG
Widok cmentarza
IMGP0493~0.JPG
Widok ogolny cmentarza w Korcianach
IMGP0509~0.JPG
Wołonczewski zm. 1872 r l. 71
IMGP0517.JPG
Wołónczewski- Ksiądz
IMGP0522.JPG
Zelviai, Kumpiai i....?
plików: 42, stron: 2 1

Top of Page