Fundacja Genealogii Polaków

Formalnie: Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
english version

GALERIA WSPIERAJDigitalizacja odkrytych dokumentów wraz z grupą z MTG Misja Fundacji - Odtwarzanie polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej.

Metody
 • ACHIWALIA - Gromadzenie i opracowywanie źródeł do historii Polski
  • Źródła dot. sądownictwa staropolskiego i galicyjskiego. Zdygitalizowano ok. 200 tys. stron dokumentów, które systematycznie są indeksowane
  • Źródła z Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie. Fundacja posiada obecnie prawdopodobnie największy po AGAD zbiór zdygitalizowanych źródeł do historii Polski z tego archiwum ok 250 tys. stron.
  • Źródła z licznych lokalnych archiwów, jak też zbiorów prywatnych, pomoc w digitalizacji archiwów parafialnych.
  • Źródła ujawnione w trakcie wyjazdów badawczych na Kresy


 • MATERIAŁY - Gromadzenie informacji różnego typu o wartości historycznej
  • Organizowanie zespołów badawczych (naukowo-amatorskich) które katalogują polskie ślady na Kresach, docierają do starych dokumentów przechowywanych w rodzinach, nagrywanie wywiadów.
  • Indeksacja i restauracja (odnawianie) grobów znajdujących się na cmentarzach krajowych jak i tych usytuowanych poza granicami Polski. W szczególności tych narażonych na zapomnienie. Obocenie około 100.000 grobów - głównie tych sprzed 1945r.
  • Rozwijanie i wspieranie szeroko pojętej genealogii rodzinnej Polaków
  • Gromadzenie archiwaliów o wartości informacyjnej a stanowiących wcześniej przedmiot handlu kolekcjonerskiego, lub zagrożenych zniszczeniem


 • UPOWSZECHNIANIE - Udostępnianie materiałów pomocnych dla genealogii i historii


 • POMOC - Udział w akcjach pomocowych
  • "Paczka z Orłem" - pomoc dla rodaków na Kresach
  • "Polacy Rodakom" - wsparcie zbiórki darów prowadzonej w Lublinie
  • Wspieranie polskich szkół poza granicami kraju i in.
  • Pomoc merytoryczna przy renowacji cmentarzy i mogił
  • Pomoc grupom polskim w zakresie rozbudzania tożsamości polskiej
  • Wsparcie konkretnych działań na Kresach, takich jak renowacje zabytkówCzy wiesz że, udostępniamy więcej danych genealogicznych niż Wikipedia?


WPŁATY NA CELE STATUTOWE FUNDACJI
Wsparcie ogólne na wszystkie programy


(Połączenie z Twoim bankiem online)

Darowizna na cele statutowe Darowizna na cele statutowe
Darowizna na cele statutowe Darowizna na cele statutoweUsługa online - Pay Pal
(Używając karty)Przekaz na konto
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308
NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy
96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

WYBRANE PROGRAMY I FUNDUSZE

"Paczka z Orłem""
Realna pomoc rodakom na wschodzie
(więcej informacji)

Darowizna na program Paczka z Orłem Darowizna na program Paczka z Orłem Darowizna na program Paczka z Orłem Darowizna na program Paczka z OrłemIndeksacja staropolskich ksiąg sądowych
(więcej informacji)

Darowizna na projekt indeksacji staropolskich ksiąg sądowych Darowizna na projekt indeksacji staropolskich ksiąg sądowych Darowizna na projekt indeksacji staropolskich ksiąg sądowych Darowizna na projekt indeksacji staropolskich ksiąg sądowychKsiążki dla Krystynopola
Ufunduj jedną książkę - 32zł

Darowizna na książkę do polskiego dla Krystynopola

Koszt jednej to 80zł. Wydawnictwo dopłaci resztę.

Książki, zdjęcia
Tworzymy bibliotekę genealogiczna
Zachowujemy rodzinne zbiory prywatne.
Napisz do nas - powiemy jak przesłać


WIĘCEJ - WYBIERZ KONKRETNY CEL
Cele statutowe Fundacji

 • Prowadzenie długofalowych badań naukowych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania tożsamości narodów europejskich
 • Upowszechnianie wyników badań o zasadniczym znaczeniu dla zachowania tożsamości narodów europejskich
 • Promocja kultury i dziedzictwa narodów europejskich
 • Poszukiwanie, dokumentowanie, edytowanie, zabezpieczanie, odtwarzanie, archiwizowanie i upowszechnianie zaginionych, rozproszonych i zniszczonych dóbr kultury i dziedzictwa narodów europejskich
 • Poszukiwanie, utrzymanie i renowacja grobów oraz miejsc straceń, śmierci, pochówków, walk i męczeństwa
 • Edukacja i informacja historyczna
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej
 • Finansowanie projektów badawczych
 • Fundowanie stypendiów
 • Organizowanie konkursów, fundowanie nagród oraz grantów
 • Zarządzanie projektami zleconymi przez inne podmioty
 • Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.


Przykład corocznych kosztów

 • Serwer - 1300 zł
 • Aktualizacja programów - ok. 2000 zł
 • Bezpieczeństwo baz danych - ok. 1000 zł
 • Informacje w mediach - ok. 2000 zł.
 • Zakup sprzętu dla prowadzenia prac - ok. 3000 zł.
 • Koszty opłat archiwalnych, bibliotecznych, skany i in. - ok. 3000 zł.
 • Przejazdy - ok. 5000 zł.
 • Księgowość - 1500 zł.
 • i inne.
 • Zauważ że nie ma tu kosztów pracy archiwistów, genealogów, historyków i in. Te sumy to tylko koszty dodatkowe tych prac.


Współpraca

Fundacja współpracuje z licznymi organizacjami w Polsce i za granicą - np. Muzeum Polskim w Rapperswilu, Towarzystwami Polskimi na Kresach (np. Krystynopol, Grzegorzewo), Towarzystwami Miłośników Kresów (np. Lublin, Wrocław), Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Klubami Gazety Polskiej, Małopolskim Towarzystwem Genealogicznym i in.Przykłady projektów i programówProjekty naukowe

Programy społeczne
DziedzictwoIndeksacja staropolskich ksiąg sądowych

Projekt indeksacji staropolskich ksiąg sądowych ma na celu umożliwienie badaczom szybkiego dotarcia do interesujących ich źródeł. W pierwszej kolejności przepisywane są galicyjskie indeksy, co umożliwi ogólną orientację w zawartości zasobu archiwalnego. W drugim etapie opracowane zostaną sumariusze właściwych ksiąg sądowych. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, bez którego projekt nie miałby szans realizacji.


Dziedzictwo szlachty galicyjskiej

"Szlachta Galicji, jej dziedzictwo i poczucie wspólnoty". Program prowadzony jest od 2010 roku. Głównym celem jest kwerenda źródłowa skupiona na temacie struktury szlachty żyjącej na całym obszarze Galicji.


Dokrywanie dokumentów

Na dawnych Kresach, ale też i w Polsce, jest wiele nieodkrytych dokumentów, takich jak księgi metrykalne, spisy ludności, materiały rodzinne. Nie jest łatwo je znaleźć, tym bardziej, że materiałów takich poszukują także handlarze. Poszukiwania wymagają wiele przygotowań - ale warto. Dzięki wyjazdom udało się odkryć i pozyskać dla społeczeństwa prawdziwe skarby - takie jak np. zapisywane na marginesach Mszałów kopie nieistniejących dokumentów z XVI wieku.


Cyfrowa Arka Noego

Dygitalizacja materiałów historycznych. Współpracując z archiwami na zagrożonych terenach Kresów staramy się gromadzić, jak w cyforwej Arce Noego najważniejsze zespoły dokumentów. Ta niezwykle ważna w obliczu różnych zagrożeń akcja nie zyskuje niestety żadnego zainteresowania ze strony organów państwowych, które są do tego powołane. Dlatego pracę wykonujemy własnymi staraniami, własnymi funduszami, czasem, energię,własnym sprzętem.


Paczka z Orłem

"Polska sięga dalej niż myślisz" - Całoroczny, szeroki program zbiórek darów dla towarzystw, parafii, i konkretnych rodzin polskich na Kresach. W ramach tego programu wspieramy też na jesieni akcję "Polacy Rodakom" prowadzoną na terenie Lublina i okolic, zapoczątkowaną przez senatora Gogacza. Oprócz tego staramy się pomagać szkołom polskim, grupom - np. wysyłając książki, materiały szkolne, także żywność, gry edukacyjne czy ciepłą odzież na zimię. Przyjmujemy dary rzeczowe lub wsparcie finansowe - nieodzowne np. na organizację transportu.


Genealogia rodzinna, materiały i poszukiwania

Jesteśmy jedyną polską fundacją która pomaga w zakresie indywidualnych genealogicznych poszukiwań rodzinnych. Jest to wiele małych programów które zbierają źródła dla poszczególnych rodzin. Bazując na informacjach prywatnych, korzystając z naszych baz cyfrowych może skutecznie budować społeczność rodzinną włączając w to wszystkie gałęzie drzewa genealogicznego.
Strony rodzinne
Pomoc w poszukiwaniach


Ołtarze Ojczyzny - polskie ślady na Kresach

W dawnych czasach na grobach bohaterów i męczenników, jak na kamieniach węgielnych stawiano ołtarze. Polacy na Kresach przeszli gehennę nie tylko zaborów, ale też okupacji i komunizmu. Dzisiaj każdy ślad Polski to taki "Ołtarz Ojczyzny" – miejsce niejednokrotnie tragedii znanych i nieznanych, a każdy żyjący tam Polak to świadek historii. Działając od 2000 roku (od 2012 formalnie jako Fundacja) stworzyliśmy potężny zbiór wiedzy udostępnianej online, oraz sieć kontaktów międzynarodowych. Dzięki nim, wiele ludzi przypomniało sobie o polskich korzeniach. Dzięki naszym działaniom wiele organizacji mogło skutecznie ratować cmentarze, wspierać polskie towarzystwa czy parafie.

W ramach tego programu prowadzimy m.in. akcje "Polskie światła na Kresach", "Mogiły bohaterów", wspieramy akcję "Polacy Rodakom", oraz szereg innych działań.
Ołtarze Ojczyzny


Opieka i indeksacja polskich grobów na Kresach

Wielka baza polskich grobów na Kresach, w Polsce i na całym świecie. Obecnie udostępniamy już blisko 100.000 zdjęć sfotografowanych przez nas i nadsyłanych wciąż przez użytkowników całego świata. Baza nie tylko prezentuje groby. Staramy się łączyć zdjęcia z życiorysami i genealogią konkretych ludzi, rodzin, a także historią miejsc i wydarzeń. Efekty tak budowanej bazy są nieoczekiwane, pozwalają bowiem znaleźć grób osoby znając tylko nazwisko matki. Oczywiście baza nie jest pełna, wymaga ona ogromnej pracy i gorąco liczymy na pomoc.
Wyszukiwarka grobów


Lokalizator miejscowości przedrozbioroych

Niezwykły projekt pozwalający znaleźć na mapie Google lokacje wszystkich dawnych miejscowości polskich i to używając nie tylko nazw współczesnych ale też i historycznych W ramach tego programu na mapie można znaleźć precyzyjne lokalizacje takich miejsc jak cmentarze, dwory, archiwa pomniki, miejsca związane z konkretnym wydarzeniem czy nawet konkretną rodziną.
Lokalizator miejsc


Baza Powstańców Styczniowych

Od 150 lat nikt nie miał możliwości stworzyć pełnej bazy informacji o powstańcach styczniowych. Dopiero nowoczesna technika daje takie możliwości. Nasz projekt jest pierwszym i do tej pory jedynym w Polsce. Ogromnym wysiłkiem społecznym łączymy informacje z publikacji, pamiętników, opracowań naukowych, ze źródeł pierwotnych (np. raportów, spisów policyjnych, kart weteranów), a także
Baza Powstańców Styczniowych


Baza oficjalistów dóbr prywatnych

Oficjaliści - czyli wyżsi pracownicy dóbr prywatnych to mniej więcej 15% społeczeństwa. Niezwykle ważna dla trwałości Rzeczpospolitej grupa - jednocześnie wraz ze zmiabną pracodawcy najczęściej zmieniająca miejsce zamieszkania. W efekcie odtwarzanie genealogii takich rodzin staje się niezwykle trudne. A jest to grupa bardzo ważna też z innej przyczyn - to bowiem właśnie oficjaliści (zarządcy, ekonomowie, leśnicy) najczęściej brali udział w powstaniach, stawali się nauczycielami, ogólnie mieli wielki wpływ na całe społeczeństwo. Te rodziny przeszły też największe zniszczenia - poprzez konfiskaty majątków, zsyłki, morderstwa w miejscach takich jak Katyń. To właśnie oni narażeni byli najbardziej na inwigilacje, i zmuszani do emigracji. Braku jakiekolwiek opracowań całościowych tej grupy, nie ma list, a wiele metrykaliów - szczególnie z terenów Kresów zostało zniszczonych. Właśnie dlatego powstał plan zbudowania bazy oficjalistów dóbr prywatnych.


WIELE INNYCH BAZ
To nie jedyna baza jaką tworzymy - trzeba jeszcze powiedzieć o bazie właścicieli dóbr, a także różnych listach osób - jak np. nauczycieli i uczniów z Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach (która odcisnęła ogromne piętno na ziemiaństwie końca XIX wieku) i wielu, wielu innych drobnych listach i zestawieniach.
Pomoc dla innych


Pomoc dla polskiej misji w Kamerunie Polska misja w Kamerunie
Chcieliśmy skorzystać z tego miejsca i poprosić Państwa również o pomoc naszym przyjaciołom walczącym na bardzo trudnej misji w Kamerunie. Ojcowie dominikanie, a przede wszystkim o. Dariusz Godawa, od lat niezwykle skutecznie działają w tych ciężkich warunkach. Udało im się uratować od śmierci i prostytucji wiele dzieci. Sugerujemy małą pomoc ale co miesiąc (łatwo ustawić sobie takie "zlecenie stałe" jeśli się ma konto internetowe) - wystarczy co miesiąc 20zł aby jedno dziecko mogło się uczyć.
Tu można przeczytać więcej o tej misji.

konto misji: Inteligo - Dariusz Godawa - 50102055581111120928000024


Polacy-Rodakom - paczki dla dzieci na Kresach Polacy Rodakom
Co roku w listopadzie włączamy się w akcję pomocy najbiedniejszym polskim dzieciom, rodzinom na Kresach. Akcję rozpoczął senator Stanisław Gogacz i jego biuro w Lublinie ją koordynuje od 2000 roku. Młodzież przygotowuje z przyniesionych darów paczki - które na święta Bożego Narodzenia trafiają do dziesiątków ośrodków polskich - głównie parafii. Tam są wg list przekazywane konkretnym rodzinom. W akcję można się włączyć w listopadzie wysyłając dary: żywność długotrwałą (kasze, cukier, konserwy, słodycze itp.), książki polskie (mogą być używane ale czyste i dobre, literatura piękna, dziecięce, albumy), oraz miękkie przytulanki.
W inne miesiące organizujemy na cele akcji zbiórki funduszy.
Tu można przeczytać więcej o tej akcji.

Przekaż 50zł           Przekaż 100 zł
Darowizna na rzecz akcji Polacy Rodakom Darowizna na rzecz akcji Polacy Rodakom