Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury

Zainwestuj w rozwój Genealogii PolakówNasze bazy i programy to miliony danych, które publikujemy bezpłatnie. W ten sposób pomagamy tysiącom stron rodzinnych, stowarzyszeniom, szkołom, innym fundacjom, które korzystają ze zgromadzonego materiału, osobom prywatnym w odkrywaniu własnych korzeni.

Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego - została założona przez redaktora naszego portalu Piotra Wiszniewskiego po to aby wspierać działalność nie tylko naszego portalu, ale też aby być platformą finansową i fiskalną dla licznych inicjatyw społecznych. Fundacja jest podmiotem realizującym projekty naukowe i popularyzatorskie. Skupia się na kliencie instytucjonalnym - państwa i ich agendy, samorządy, ngo. Poszukuje współpracowników do realizacji projektów naukowych w ramach grantów krajowych (np. NCN, NPRH) oraz zagranicznych. Oferuje podmiotowość prawną, przygotowywanie i rozliczanie finansowe projektów oraz wsparcie w zakresie kwerendy i opracowywania źródeł

W ramach Genealogii Polaków staramy się prezentować efekty tych działań jak również inicjować własne projekty. Wiele z materiału zgromadzonego w Genealogii Polaków (np. zbiory niektórych archiwów) nie jest możliwe do odnalezienia prywatnie. Wiele informacji (np. mogiły na cmentarzach kresowych) ginie bezpowrotnie. Nasze bazy służą temu, aby zachować je dla przyszłości.

Niestety na wiele projektów, szczególnie tych o podłośżu patriotycznym, nie ma szans uzyskać dofinansowania z Funduszy Państwowych. Programy naukowe i uniwersyteckie nie wypełniają potrzebnych luk realizując tylko pewien wycinek zachowywania dziedzictwa narodowego.

Ze zgromadzonego przez nas materiału korzystają miliony osób na całym świecie. Ale docenia się głównie te osoby i instytucje, które wydają ogromne pieniądze na reklamę i promocje, oraz te które budują "automatyczne drzewka" sprzedając jednocześnie dane statystyczne na potrzeby marketingu. Nasze koszty to przede wszystkim utrzymanie serwerów, obowiązkowe opłaty za programy komputerowe, wynagrodzenia dla techników.

Nasza praca to największe polskie zbiory tych danych genealogicznych, które są trudne do skatalogowania. Dlatego prosimy - jeśli doceniasz pracę tych setek osób z całego świata - pomóż nam i przekaż darowiznę na konto Fundacji. Wierzymy, że wiele ludzi dostrzeże jak ważna i potrzebna jest to praca. Nie czekaj aż inni pomogą. Taka pomoc to inwestycja na przyszłość. Pozwoli nam to uruchomić kolejne potrzebne programy.

Jeśli masz możliwości sponsoringu instytucjonalnego zapoznaj się z naszym programem dla sponsorów i patronów medialnych. Przekazując większe sumy znajdziesz się na liście redaktorów Herbarza i zyskasz reklamę dla Twoich działań.


Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308
NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy
96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
W tytule przekazu wpisz cel. Jeśli podasz swój login (na Forum) - otrzymasz "talary"
Oczywiście możesz też pozostać anonimowy, i nie wybierać żadnego szczególnego celu
Za pomocą usługi Pay-pal

Dotacja jednorazowa
Dotacja cykliczna
Jaki fundusz / twój login


Niektóre programy Genealogii Polaków1. Projekt - "Ołtarze Ojczyzny"

Na Kresach i w wielu miejscach na świecie stoją samotne groby, lub całe cmentarze zapomnianych Polaków. Mogiły przykrywa zielsko, kamienie zatapiają się w ziemi, figury ulegają dewastacji. Ich degradacja sprzyja nowym planom stawiania osiedli, zacierania pamięci o Polsce w sercach mieszkańców. Groby Polaków, którzy często przeszli piekło łagrów, głodu, wynaradawiania, tortur, stają się ołtarzami ojczyzny, podwalinami pamięci. Nie jesteśmy w stanie wszystkich ich uratować, ale działanie to jest naszym obowiązkiem. Projekt "Ołtarze Ojczyzny" to działanie dwutorowe - indeksacja i renowacja. Tworzymy katalogi najstarszych nagrobków na cmentarzach. W szczególności chcemy katalogować cmentarze polskich Kresów, niszczejące i odchodzące w niepamięć. Mamy już zebrane kilkadziesiąt tysięcy mogił. Wszystko udostępniamy za darmo w Internecie. Mamy już zebrane najstarsze nagrobki z kilkuset miejscowości. Ale idziemy też dalej, organizujemy i pomagamy w organizacji akcji renowacji cmentarzy i poszczególnych mogił - w szczególności na Kresach. Akcja ma honorowy patron wielu instytucji w tym Konsulatu Polskiego we Lwowie. Więcej o akcji.

* tytuł wpłaty: "cmentarze" lub "ołtarze ojczyzny"
* Można też zrobić zdjęcia nagrobków na pobliskim cmentarzu i dosłać do archiwum.
KONTO
Akcję można te wesprzeć przez zamówienie opieki nad konkretnym, lub dowolnym grobem na Kresach. Formularz zgłoszenia.   Fundusze
OtrzymanePotrzebne
2. Baza Powstańców Styczniowych

Baza uczestników powstania styczniowego 1863 to kilka połączonych projektów gromadzenia wiedzy związanej z Powstaniem Styczniowym. Jest to obecnie jedyna baza online w Polsce a jednocześnie jedna z największych baz powstańczych w ogóle. Bazę tą buduje i poprawia społecznie wiele osób, które poświęcają ogromnie dużo swojego wysiłku, energii i czasu. Pomimo tak wielkiego poświęcenia nie jesteśmy w stanie ominąć koniecznych kosztów, takich jak opłacenie serwera, domeny, techników, informatyków tworzących bazy. Kolejne koszty to opłaty docierania do źródeł archiwalnych, korespondnecji, wyjazdów, materiałów takich jak choćby baterie do aparatów. Większość pokrywają zaangażowane osoby, liczymy jednak na Państwa pomoc choćby w opłaceniu serwerów (hostingu).
Sprawdź także inne nasze bazy - np. również największą w Polsce, listę osób zamordowanych podczas rebelii krakowskiej w 1846.

* tytuł wpłaty: "powstanie styczniowe"
* W formie pomocy przyjmujemy także zdjęcia, książki, rzeczy na nagrody dla osób nadsyłających.
* Można się też podjąć wykonania wypisu z jakiejś książki, lub archiwum.
KONTO


  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
3. Wyszukiwarka polskich grobów

Jest to wielki wysiłek wielu osób. Fotografujemy i udostępniamy za darmo wszystkie polskie groby z Kresów, wiele polskich mogił ze świata i historyczne, przede wszystkim przedwojenne groby polskie. Zdjęć wciąż przybywa, są one opisywane. Jako jedyna baza na świecie można znajdować też groby po nazwisku panieńskim matki pochowanej osoby, albo wg profesji. Wszystko to ma na celu aby potomkowie, często żyjący daleko poza Polską odkryli, że są zachowane ślady ich przodków i nawiązywali kontakt, badali historię, starali się dbać o ich zachowanie. Akcja ta jest połączona z akcją Ołtarze Ojczyzny - w ramach której m.in. indeksujemy cmentarze na Kresach. Wyszukiwarka grobów
W Dzień Wszystkich Świętych prowadzimy akcję "Polskie światła na Kresach" - za każde wpłacone 7 zł. kupujemy znicz i stawiamy na jakimś polskim grobie we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim. Oczywiście też sprzątamy ten grób.

* tytuł wpłaty: "cmentarze"
KONTO


Akcję można te wesprzeć przez zamówienie opieki nad konkretnym, lub dowolnym grobem na Kresach. Formularz zgłoszenia.
  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
4. Baza administratorów dóbr prywatnych

Administratorzy, dzierżawcy, oficjaliści - to grupa osób będąca najważniejszym pomostem między właścicielami a osobami pracującymi na roli, między osobami odpowiedzialnymi za idee, kulturę, zasady a tymi którzy przekuwali je w czyn. Jednocześnie jest to grupa najbardziej nieuchwytna genealogicznie, najmniej poznana, najczęściej zmieniająca miejsce pracy, mieszkania. Były to osoby na ogół dobrze wykształcone, z bogatym doświadczeniem. Grupa o której prawie nie wiemy nic, a bez której praktycznie nie było by Polskiej tożsamości. Baza administratorów* tytuł wpłaty: "administratorzy dóbr"
KONTO


  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
5. Baza Właścicieli Dóbr Prywatnych

Baza właścicieli Dóbr Prywatnych to To gigantyczny projekt, który ma na celu zebranie wiedzy na temat różnych form własności, rozlokowania dóbr ziemskich, ich zmian w czasie. Jest to program spajający wiele innych projektów prowadzonych przez Genealogię Polaków. Na potrzeby projektu dokonujemy indeksacji zbiorów archiwalnych, znanych publikacji i opracowań do których prawa autorskie wygasły, lub których właściciele zgodzili się na przekazanie wniosków naukowych. Do bazy dołączamy także informacje płynące z materiałów uzupełniających takich jak akta metrykalne, czy pamiętniki.

* tytuł wpłaty: "właściciele"
* Można się też podjąć wykonania wypisu z jakiejś książki, lub archiwum.
KONTO


  Fundusze

OtrzymanePotrzebne
6. Projekt - Baza zdjęć

Prosimy o pomoc przy zakupie przedwojennych zdjęć. Chodzimy po bazarach i szukamy na aukcjach fotografie-portrety osób, które są opisane, lub których identyfikacja była by możliwa na podstawie innych informacji. Ważne są także zdjęcia starych zabudowań, nieistniejących dworków itp. Takie zdjęcia są wyceniane przez kolekcjonerów od 10 do 50 zł. (przy tysiącach zdjęć to już koszty dziesiątków tysięcy złotych!), jednak gdy znajdą nabywcę giną w kolekcjach prywatnych bez szansy na kontakt z rodzinami. Stają się bezosobowymi "rarytasami", "białymi krukami", "ozdobami kolekcji". Kupując zbiorczo udaje nam się niekiedy znacznie obniżyć cenę. My wszystkie te zdjęcia fotografujemy i udostępniamy w bazie. W wielu przypadkach, dzięki wielkiej bazie możemy też odgadnąć osoby lub obiekty na zdjęciach. Udostępniamy też rodzinom możliwość odkupienia tych zdjęć. Otrzymane fundusze oczywiście wykorzystujemy na zakup kolejnych zdjęć. Dzięki temu wpłacone pieniądze pracują wiele razy. Oto przykład takiej kupionej kolekcji kolekcja nr. "G11" składająca się ze 120 zdjęć. Mamy już zebrane kilka tysięcy portretów, oraz kilka tysięcy dworów polskich.

* tytuł wpłaty: "foto"
* można nam też po prostu przysłać zdjęcia
KONTO


  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
7. Projekt - Księgi metrykalne

Jest to fotokopiowanie i indeksacja ksiąg parafialnych. Mamy tu pewne ograniczenia wynikające z przepisów prawa, jednak wiele ksiąg pozostaje w parafiach. Fotografując chronimy je przed zniszczeniem i udostępniamy wszystkim. Jest to nowy projekt Genealogii Polaków. Opracowanie jednej księgi metrykalnej to dzień pracy jednej osoby. Oprócz opracowań tworzymy także listy ksiąg metrykalnych na Kresach (nie uwzględnione w bazie PRADZIAD). Są to nie tylko księgi w archiwach kresowych, ale też i takie znajdujące się w rękach prywatnych i parafiach.* tytuł wpłaty: "metrykalia"
* można też przesyłać fotografie wykonane przez siebie
KONTO

  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
8. Projekt - Słownik Biograficzny

Tworzymy słownik biografii osób z wszystkich warstw społecznych. Nie tylko wielkich i wspaniałych. W Słowniku znajdują się żołnierze, powstańcy, nauczyciele, lekarze, ale też zwykli rzemieślnicy, chłopi. Biografie wymagają aby tworzyć je autorsko - niemożliwe jest bowiem przedrukowywać materiały publikowane współcześnie. Nawet jednak te publikowane dawniej wymagają wiele pracy, wysiłku a także umożliwienia dostępu do nich (np. korzystanie z bibliotek, katalogów itp.). Sporządzenie jednej średnio przygotowanej biografii to czasem kilka godzin pracy.
W ramach tego funduszu przygotowujemy także listy osób - takich jak wszyscy polscy święci i błogosławieni, uczestnicy powstań, listy kanoników, wojewodów, hetmanów, mieszkańców miast i in.

* tytuł wpłaty: "biografie"
* Można też przygotować biografię bliskich Ci osób
KONTO


  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
9. Projekt - Katalog herbów i rodzin

katalog herbówTo projekt który docelowo będzie największym herbarzem istniejącym w Polsce. Obecnie mamy już blisko 30.000 nazwisk rodzin herbowych. Chcemy opracować graficznie wszystkie herby, a także symbole. W każdym herbie potrzeba zebrać informacje o pochodzeniu, odmianach herbowych, historii, przykłady herbów z ikonografii. Serwisy na których można spotkać takie opracowania (np. Wikipedia) podają bardzo dużo błędnych informacji. Ponadto chcemy przygotować z prawdziwego zdarzenia wyszukiwarkę herbów po ich wyglądzie i zawartości. Ten projekt jest wspomagany przez opłaty za poszukiwania zamówione przez poszczególne rodziny.

* tytuł wpłaty: "herby"
KONTO


  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
10. Projekt - Lokalizator miejscowości przedrozbiorowych

W tym projekcie zgromadziliśmy już ponad 100.000 lokalizacji. Większość z nich jest nie do znalezienia na żadnym innym serwisie. Związane to jest z nazwami które obecnie nie funkcjonują, a które znaleźć można na dokumentach. Informacje te łączymy ze Słownikiem Miejsc z wiadomościami historycznymi a także osobowymi co powoduje że staje się to potężną bazę wiedzy.

* tytuł wpłaty: "lokalizator"
KONTO


  Fundusze
OtrzymanePotrzebneFundusz techniczny

Genealogia Polaków w miarę rozrastania wymaga coraz większych nakładów finansowych na sprawy techniczne. Koszt serwera, programów i sprzętu to rocznie kilka tysięcy złotych. Portal wymaga też pracy technicznej programistów, którzy opiekują się informatyczną stroną przedsięwzięcia. Nie można zapominać też i o tym, że każde działanie musimy zaksięgować i odprowadzić odpowiednie podatki. Liczymy bardzo na Państwa pomoc w tej dziedzinie.

* tytuł wpłaty: "techniczne"
KONTO


  Fundusze
OtrzymanePotrzebne
Zakup talarów

Używanie forum, jak też pobieranie różnych ciekawych materiałów zebranych na "bazarze" jest bezpłatne. Talary - wirtualną walutę portalu Genealogia Polaków otrzymujesz za aktywność, pisanie biografii, artykułów. W zamian możesz ściągać ciekawe materiały z bazaru. Jeśli nie możesz nic napisać możesz pomóc innym fundując pomoc w ich pracy. Wysyłając taką pomoc otrzymasz 100 talarów za każde 10 zł.
Wszystkie zebrane pieniądze są przekazywane na któryś z powyższych funduszy celowych.* tytuł wpłaty: "talary - twoja.nazwa.na.forum"
KONTO

Przyjmujemy także książki i stare zdjęcia.
Napisz do nas - powiemy jak przesłaćPomoc dla innych


Pomoc dla polskiej misji w Kamerunie
Polska misja w KamerunieChcieliśmy skorzystać z tego miejsca i poprosić Państwa również o pomoc naszym przyjaciołom walczącym na bardzo trudnej misji w Kamerunie. Ojcowie dominikanie, a przede wszystkim o. Dariusz Godawa, od lat niezwykle skutecznie działają w tych ciężkich warunkach. Udało im się uratować od śmierci i prostytucji wiele dzieci. Sugerujemy małą pomoc ale co miesiąc (łatwo ustawić sobie takie "zlecenie stałe" jeśli się ma konto internetowe) - wystarczy co miesiąc 20zł aby jedno dziecko mogło się uczyć.
Tu można przeczytać więcej o tej misji.

konto misji: Inteligo - Dariusz Godawa - 50102055581111120928000024


Polacy-Rodakom - paczki dla dzieci na Kresach
Polacy RodakomCo roku w listopadzie włączamy się w akcję pomocy najbiedniejszym polskim dzieciom, rodzinom na Kresach. Akcję rozpoczął senator Stanisław Gogacz i jego biuro w Lublinie ją koordynuje od 2000 roku. Młodzież przygotowuje z przyniesionych darów paczki - które na święta Bożego Narodzenia trafiają do dziesiątków ośrodków polskich - głównie parafii. Tam są wg list przekazywane konkretnym rodzinom. W akcję można się włączyć w listopadzie wysyłając dary: żywność długotrwałą (kasze, cukier, konserwy, słodycze itp.), książki polskie (mogą być używane ale czyste i dobre, literatura piękna, dziecięce, albumy), oraz miękkie przytulanki. Co roku adres do wysyłki podajemy w newsletterze i na stronie (może się zmieniać).
Tu można przeczytać więcej o tej akcji.

konto Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Lublin
PKO BP 44102031500000320200277392 z dopiskiem "NA AKCJĘ POLACY - RODAKOM"