Aktualności
Nardowoy Instytut Wolności

Duża dotacja dla naszej Fundacji!


27 października 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyznał naszej Fundacji grant ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-203. Grant obejmuje prace w latach 2021-2023, które będą dotyczyły wzmocnienia naszej organizacji poprzez szereg programów takich jak spotkania z innymi grupami i szkołami, nawiązywanie i prowadzenie współpracy, podejmowanie działań medialnych edukacyjnych, rozpowszechniania materiałów przydatnych w procesie szkolenia historycznego, językowego i tożsamościowego, na Kresach, w Polsce i wśród Polonii.

Wartość dofinansowania budowy portalu. 62 000
Całkowita wartość projektu 460 000 000 zł

W ostatnich latach Fundacja złożyła 26 wniosków o dofinansowanie. Żaden nie uzyskał pozytywnej oceny – co w naszej ocenie nie było sprawiedliwe, posługiwano się bowiem takimi argumentami jak nie zostało napisane że dążymy do powiększenia ilości czytelników periodyku, który dopiero maił zacząć być wydawany. W ten sposób Fundacja cierpiała na niemożliwości realizacji wielu wspaniałych programów, a nawiązywana współpraca owocowała spadkiem zaufania wobec nie realizowanych zamierzeń.

Tym bardziej cieszymy się, że teraz możemy ruszyć z wieloma działaniami dotychczas powstrzymywanymi.

W ramach programu trwającego przez trzy lata planowane jest wzmocnienie instytucjonalne Fundacji – poprzez stworzenie profesjonalnego portalu, nawiązanie współpracy z szeregiem instytucji, w tym realizacja działań o profilu edukacyjnym, stworzenie bazy materiałów edukacyjnych, przygotowanie programów szkoleniowych, organizację wymiany młodzieżowej polskiej z Kresami RP, produkcję wystaw, publikacji i artykułów.

Umożliwi to stworzenie podstaw pod dalsze działania i pozwoli skutecznie rozszerzyć działalność. To jednak kropla w morzu potrzeb. Program naszej fundacji obejmuje wiele szerokich działań skierowanych na odtwarzanie tożsamości narodowej. Jest tu wiele potrzeb takich jak bezpośrednie wsparcie potrzebujących rodzin polskich na Kresach, wsparcie polskich szkół, organizacji, odbudowa zabytków, ratowanie cmentarzy, odszukiwanie dokumentów ukrywanych w czasach komuny, inwentaryzacja cmentarzy, materiałów fotograficznego rodzin, miejsc powstańczych, inspirowanie do działań lokalnych. Otrzymane wsparcie pomoże też aktywnie szukać dalszych funduszy, które wesprą nasze unikalne działania w powyższych tematach.

 

Galeria z wydarzenia:

Automatical translation (Google)

Polish Polish English English French French German German Italian Italian Russian Russian Spanish Spanish Ukrainian Ukrainian

Słowa kluczowe:
,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wp-puzzle.com logo