Działania

„Genealogia Polaków” – to marka i portal Fundacji Odtworzeniowej Dziedzictwa Narodowego – KRS 0000424038


Misja Fundacji
– Odtwarzanie polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Rozwój dumy z bycia Polakami w oparciu o korzenie i tradycję. Tworzenie mostów między Polską, Kresami i Polonią.

 

 

 

 

 

 

3 Metody

ACHIWALIA I MATERIAŁY – Gromadzenie, digitalizowanie i opracowywanie różnego typu źródeł do historii Polski.

 • Źródła dot. sądownictwa staropolskiego i galicyjskiego. Zdigitalizowano ok. 250 tys. stron dokumentów, które systematycznie są indeksowane
 • Źródła z Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie. Fundacja posiada obecnie prawdopodobnie największy po AGAD zbiór zdigitalizowanych źródeł do historii Polski z tego archiwum ok 300 tys. stron.
 • Źródła z licznych lokalnych archiwów, jak też zbiorów prywatnych, pomoc w digitalizacji archiwów parafialnych.
 • Źródła ujawnione w trakcie wyjazdów badawczych na Kresy
 • Organizowanie zespołów badawczych (naukowych i nieakademickich) które katalogują polskie ślady na Kresach, docierają do starych dokumentów przechowywanych w rodzinach, nagrywanie wywiadów.
 • Indeksacja i restauracja (odnawianie) grobów znajdujących się na cmentarzach krajowych jak i tych usytuowanych poza granicami Polski. W szczególności tych narażonych na zapomnienie. Obecnie około 100.000 grobów – głównie tych sprzed 1945r.
 • Rozwijanie i wspieranie szeroko pojętej genealogii rodzinnej Polaków
 • Gromadzenie archiwaliów o wartości informacyjnej a stanowiących wcześniej przedmiot handlu kolekcjonerskiego, lub zagrożonych zniszczeniem

UPOWSZECHNIANIE I EDUKACJA – Udostępnianie materiałów pomocnych dla genealogii i historii

POMOC SZKOŁOM I RODZINOM – Udział w akcjach pomocowych, programach kulturalnych

 • Polska sięga dalej niż myślisz” – wsparcie edukacji polskich dzieci na Kresach
 • Wspieranie materialne polskich szkół i parafii poza granicami kraju.
 • Programy, konkursy szkolne, imprezy i wyjazdy związane z historią, kulturą i tradycją Polski
 • Wystawy tematyczne, zbiórki funduszy na prezentowane cele
 • Pomoc merytoryczna przy renowacji cmentarzy i mogił
 • Pomoc grupom polskim w zakresie rozbudzania tożsamości polskiej
 • Wsparcie konkretnych działań na Kresach, takich jak renowacje zabytków
 • Tworzenie materiałów do edukacji szkolnej i rodzinnej opartych o tradycje polskie
 • Organizacja konkursów na Kresach i publikowanie ich efektów

 

Przykłady programów


16683886_1438653169510712_7696397149328907869_n 17269114_1468474959861866_1196189949_o IMAG3068_1

Polska sięga dalej niż myślisz” – Całoroczny, szeroki program zbiórek darów dla towarzystw, parafii, i konkretnych rodzin polskich na Kresach. W szczególności staramy się dostarczać dzieciom Polaków żyjących na Kresach materiały do szerokiej edukacji w języku polskim, pomoce szkolne dla najbiedniejszych i gadżety historyczne.  W ramach tego programu udostępniamy też zebrane dary konkretnie wybranym organizacjom i osobom jadącym na Kresy. Przyjmujemy dary rzeczowe. Ogromnie potrzebne jest tu wsparcie finansowe transportu aby móc wysłać zebrane dary .


f_indeksacja grupa2 stare_ksiazki2

Projekt indeksacji staropolskich ksiąg sądowych ma na celu umożliwienie badaczom szybkiego dotarcia do interesujących ich źródeł. W pierwszej kolejności przepisywane są galicyjskie indeksy, co umożliwi ogólną orientację w zawartości zasobu archiwalnego. W drugim etapie opracowane zostaną sumariusze właściwych ksiąg sądowych. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, bez którego projekt nie miałby szans realizacji.


f_galician_pl ojcow prawo_i_sprawiedliwosc_26

„Szlachta Galicji, jej dziedzictwo i poczucie wspólnoty”. Program prowadzony jest od 2010 roku. Głównym celem jest kwerenda źródłowa skupiona na temacie struktury szlachty żyjącej na całym obszarze Galicji.


f_documents2_pl

Na dawnych Kresach, ale też i w Polsce, jest wiele nieodkrytych dokumentów, takich jak księgi metrykalne, spisy ludności, materiały rodzinne. Nie jest łatwo je znaleźć, tym bardziej, że materiałów takich poszukują także handlarze. Poszukiwania wymagają wiele przygotowań – ale warto. Dzięki wyjazdom udało się odkryć i pozyskać dla społeczeństwa prawdziwe skarby – takie jak np. zapisywane na marginesach Mszałów kopie nieistniejących dokumentów z XVI wieku.


f_documents_pl

Dygitalizacja materiałów historycznych. Współpracując z archiwami na zagrożonych terenach Kresów staramy się gromadzić, jak w cyfrowej Arce Noego najważniejsze zespoły dokumentów. Ta niezwykle ważna w obliczu różnych zagrożeń akcja nie zyskuje niestety żadnego zainteresowania ze strony organów państwowych, które są do tego powołane. Dlatego pracę wykonujemy własnymi staraniami, własnymi funduszami, czasem, energię,własnym sprzętem.


f_families_pl

Jesteśmy jedyną polską fundacją która pomaga w zakresie indywidualnych genealogicznych poszukiwań rodzinnych. Jest to wiele małych programów które zbierają źródła dla poszczególnych rodzin. Bazując na informacjach prywatnych, korzystając z naszych baz cyfrowych może skutecznie budować społeczność rodzinną włączając w to wszystkie gałęzie drzewa genealogicznego.
Strony rodzinne
Pomoc w poszukiwaniach


f_altars_pl

W dawnych czasach na grobach bohaterów i męczenników, jak na kamieniach węgielnych stawiano ołtarze. Polacy na Kresach przeszli gehennę nie tylko zaborów, ale też okupacji i komunizmu. Dzisiaj każdy ślad Polski to taki „Ołtarz Ojczyzny” – miejsce niejednokrotnie tragedii znanych i nieznanych, a każdy żyjący tam Polak to świadek historii. Działając od 2000 roku (od 2012 formalnie jako Fundacja) stworzyliśmy potężny zbiór wiedzy udostępnianej online, oraz sieć kontaktów międzynarodowych. Dzięki nim, wiele ludzi przypomniało sobie o polskich korzeniach. Dzięki naszym działaniom wiele organizacji mogło skutecznie ratować cmentarze, wspierać polskie towarzystwa czy parafie.

W ramach tego programu prowadzimy m.in. akcje „Polskie światła na Kresach”, „Mogiły bohaterów”, wspieramy akcję „Polacy Rodakom”, oraz szereg innych działań.
Ołtarze Ojczyzny


f_graves_pl

Wielka baza polskich grobów na Kresach, w Polsce i na całym świecie. Obecnie udostępniamy już blisko 100.000 zdjęć sfotografowanych przez nas i nadsyłanych wciąż przez użytkowników całego świata. Baza nie tylko prezentuje groby. Staramy się łączyć zdjęcia z życiorysami i genealogią konkretych ludzi, rodzin, a także historią miejsc i wydarzeń. Efekty tak budowanej bazy są nieoczekiwane, pozwalają bowiem znaleźć grób osoby znając tylko nazwisko matki. Oczywiście baza nie jest pełna, wymaga ona ogromnej pracy i gorąco liczymy na pomoc.
Wyszukiwarka grobów


f_locator_pl

Niezwykły projekt pozwalający znaleźć na mapie Google lokacje wszystkich dawnych miejscowości polskich i to używając nie tylko nazw współczesnych ale też i historycznych W ramach tego programu na mapie można znaleźć precyzyjne lokalizacje takich miejsc jak cmentarze, parafie, dwory, archiwa pomniki, miejsca związane z konkretnym wydarzeniem czy nawet konkretną rodziną.
Lokalizator miejsc


f_upriser_pl

Od 150 lat nikt nie miał możliwości stworzyć pełnej bazy informacji o powstańcach styczniowych. Dopiero nowoczesna technika daje takie możliwości. Nasz projekt jest pierwszym i do tej pory jedynym w Polsce. Ogromnym wysiłkiem społecznym łączymy informacje z publikacji, pamiętników, opracowań naukowych, ze źródeł pierwotnych (np. raportów, spisów policyjnych, kart weteranów), a także
Baza Powstańców Styczniowych


f_clerks_pl

Oficjaliści – czyli wyżsi pracownicy dóbr prywatnych to mniej więcej 15% społeczeństwa. Niezwykle ważna dla trwałości Rzeczpospolitej grupa – jednocześnie wraz ze zmianą pracodawcy najczęściej zmieniająca miejsce zamieszkania. W efekcie odtwarzanie genealogii takich rodzin staje się niezwykle trudne. A jest to grupa bardzo ważna też z innej przyczyn – to bowiem właśnie oficjaliści (zarządcy, ekonomowie, leśnicy) najczęściej brali udział w powstaniach, stawali się nauczycielami, ogólnie mieli wielki wpływ na całe społeczeństwo. Te rodziny przeszły też największe zniszczenia – poprzez konfiskaty majątków, zsyłki, morderstwa w miejscach takich jak Katyń. To właśnie oni narażeni byli najbardziej na inwigilacje, i zmuszani do emigracji. Braku jakiekolwiek opracowań całościowych tej grupy, nie ma list, a wiele metrykaliów – szczególnie z terenów Kresów zostało zniszczonych. Właśnie dlatego powstał plan zbudowania bazy oficjalistów dóbr prywatnych.


WIELE INNYCH BAZ
To nie jedyna baza jaką tworzymy – trzeba jeszcze powiedzieć o bazie właścicieli dóbr, a także różnych listach osób – jak np. nauczycieli i uczniów z Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach (która odcisnęła ogromne piętno na ziemiaństwie końca XIX wieku), liście zamordowanych w Rzezi Galicyjskiej i wielu, wielu innych drobnych listach i zestawieniach.