Aktualności

Górale na Litwie


28 września 2019

W dniach 20-23 września Fundacja zorganizowała wyjazd zespołu folklorystycznego „Skalni” w ramach projektu „Góralskie akcenty na polskich uroczystościach na Litwie” W ramach wyjazdu 35 osobowa grupa członków góralskiego zespołu przygotowała i zaprezentowała specjalny program artystyczny dla mniejszości polskiej na Litwie.

Zespół dwukrotnie wystąpił na uroczystościach z okazji 30 lecia ZPL (Związek Polaków na Litwie) w Grzegorzewie oraz w Starych Trokach.

Dla polskiej mniejszości na Litwie jest niezmiernie ważny udział zespołów z Polski. Jest elementem łączącym z Polską – Macierzą. Jest też powodem do dumy z polskich korzeni, sposobem na zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Wyjazd został zorganizowany na zaproszenie strony litewskiej.

Głównym celem projektu był udział w uroczystość z okazji aż trzech jubileuszy: 30-lecia koła Związku Polaków na Litwie w Grzegorzewie, 30-lecia zespołu „Grzegorzanie” oraz 30-lecia polskiego pionu w szkole w Grzegorzewie. Odbył się on w Domu Kultury w Grzegorzewie. Natomiast w niedzielę 22 września góralski zespół w strojach ludowych wziął udział w oprawie muzycznej mszy świętej w intencji Polaków w Grzegorzewie.

W obydwu przypadkach po koncertach były spotkania z Polakami na Wileńszczyźnie, podczas, których mogli zapoznać się z ich życiem oraz nurtującymi problemami. Było też spotkanie z Waldemarem Tomaszewskim – działaczem polskiej mniejszości narodowej na Litwie, przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, posłem Europarlamentu oraz ministrem Jarosławem Narkiewiczem.

Dodatkowo uczestnicy obchodów 30-lecia w domu kultury mogli zapoznać się z wystawą związaną z historią życia Marszałka Józefa Piłsudskiego, która specjalnie została przywieziona na tą uroczystość. Natomiast na obydwu koncertach był prezentowany roll-up Województwa Małopolskiego.
Przy okazji pobytu uczestnicy wyjazdu zwiedzali Wilno, Stare Miasto, cmentarz na Rossie oraz w Trokach byłej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego

Projekt został dofinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Galeria z wydarzenia:

Automatical translation (Google)

Polish Polish English English French French German German Italian Italian Russian Russian Spanish Spanish Ukrainian Ukrainian

Słowa kluczowe:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

wp-puzzle.com logo