Kontakt

We wszystkich sprawach najbezpieczniej jest kontaktować się z Fundacją przez maila lub niniejszy formularz. Można też posłużyć się stroną Genealogii Polaków na Facebooku.

Nie zachęcamy do kontaktu telefonicznego z racji na częste wyjazdy, lub pracę w archiwach, które uniemożliwiają nam odbiór.