Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
bakowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bąkowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Bąkowscy h. Gryf, w dawnem Województwie Sieradzkiem, używają przydomku Jaxa i piszą się z Zaborowa. Z tych Piotr, Cześnik Ciechanowski, w roku 1728 nabył wieś Wroników mniejszy, w Powiecie Piotrkowskim. Mikołaj, także Cześnik Ciechanowski, w roku 1732 dobra Sokolą Górę w Powiecie Radomskim posiadał. Stanisław, Podstoli Czerniechowski, w roku 1765 nabył dobra Bernów w Województwie Sandomierskiem leżące.
[Pawliszczew]


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Rodzina ta nie posiada jeszcze przygotowanego drzewa genealogicznego. Takie drzewo, jest efektem szczegółowego opracowania na podstawie zbiorów danych. Możesz dodać takie drzewo korzystając z zakładki "Uzupełnij drzewo"

Prawdopodobnie w naszych zbiorach, znajdziesz już infomacje o osobach z Twojej rodziny. Możesz przeszukiwać te zbiory nawet jeśli drzewo genealogiczne nie jest przygotowane (użyj przycisków powyżej). Prowadzimy bardzo wiele programów indeksacji i kwerend naukowych z których znaczną część publikujemy. Sprawdź w tym celu pozostałe "szybkie przyciski" rodzinne. Jeśli nic nie znajdziesz, w dalszym ciągu możesz dotrzeć do głębszych zbiorów skorzystaj z menu w nagłówku, w szczególności działy Biblioteka-Forum, Baza zdjęć, Bazy danych.Oprócz powyższych możliwości możesz zamówić naukowe opracowanie genealogii rodzinnej, poprosić o znalezienie konkretnych przodków, lub zamówić konkretne kwerendy naukowe. Jeśli nie masz pomysłu a chcesz po prostu pomóc możesz wesprzeć fundusz rodzinny, który zostanie przeznaczony na zdobycie i opublikowanie informacji historycznych o konkretnej rodzinie, lub ogólnie wesprzeć cele statutowe Fundacji.bakowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Bąkowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Bąkowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Bąkowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Antonina hr. Bąkowska
  Miejsce: Sądowa Wisznia, obw. przemyski, z przysiółkiem
  Data: 1867


 • Adam Bąkowski
  Miejsce: Demenka Leśna, cyr. stryjski
  Data: 1860
  Opis: dziedzic • Ferdynand Bąkowski
  Miejsce: Uście, cyr. stanisławowski
  Data: 1853
  Opis: dziedzic • Ferdynand Bąkowski
  Miejsce: Uście, dek. stanisławowski, obw. stryjski
  Data: 1841
  Opis: patron tabularny parafii • Jan Bąkowski
  Miejsce: Uście Zielone
  Data: ok. 1826
  Opis: Zmarł • Jan Bąkowski
  Miejsce: Uście, cyr. przemyski
  Data: 1815


 • Jan hr. Bąkowski
  Miejsce: Hnizdyczów, obw. stryjski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • Jan Nepomucen Bąkowski
  Miejsce: Hnizdyczów, cyr. stanisławowski
  Data: 1858
  Opis: dziedzic • Józef Bąkowski
  Miejsce: Ruda, ziemia chełmska
  Data: ok. 1770
  Opis: podkomorzy ziemi chełmskiej, królewszczyzna - wsie Ruda i Rudki, płaci 771 zł 4 gr, 6 denarów kwarty rocznie • Józef Bąkowski
  Miejsce: Szlachciniec
  Data: 1818


 • Marceli i Anna Bąkowski
  Miejsce: Zaszków, pow lwowski
  Data: ok. 1770
  Opis: pisarz galicyjski ziemski, królewszczyzna - łan dziakowski, płaci 112 zł 15 gr, 6 denarów kwarty rocznie • Wicenty Bąkowski
  Miejsce: Uście, cyr. stanisławowski
  Data: 1828
  Opis: dziedzic
To zapisy o osobach nazwiska Bąkowski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Bąkowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Józef Bąkowski
  dzierżawca - Spław, pod Poznaniem - - 1910
  Żródło: [Teki.]

 • Władysław Bąkowski
  rządca - Lipno - - ok. 1885
  Żródło: Teki Dworzaczka


To wszystkie osoby o nazwisku Bąkowski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Bąkowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 45442 Bąkowski
  Opis: (Bentkowski), udział w potyczkach: kaliskie: Turek 20.08.1863, Popręźnik 23.08.1863, Sędziejowice 26.08.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 54814 Andrzej Bąkowski
  Opis: Uczestnik powstania listopadowego, więzień stanu w r. 1846, czynny również w r. 1863. Zmarł 18 marca 1887 r. w Starych Brodach w 87 roku życia. Do ostatniego czasu żywo zajęty losami Polski.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 43624 Henryk Bąkowski
  Opis: z Warszawy, skazany jako jeden z członków Trybunału Rewolucyjnego, dzielił z kolegami Piotrem Kobylańskim i Aleksandrem Pawłowskim ciężkie roboty w Usolu. Na skutek manifestu, przeniósł się do Krasnojarska i tam prowadził handel towarami warszawskiemi, a następnie do Ufy, gdzie się ożenił z panną Michaliną Wessel, która zmarła, wydając na świat pierworodną córkę. Powróciwszy z jedynaczką do Warszawy, wychowaniu jej starannemu poświęcił Bąkowski wszystkie usiłowania. Zostawszy urzędnikiem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, mianowany był wkrótce radcą Dyrekcji Głównej tegoż Towarzystwa i na tem stanowisku zakończył życie w 1903 roku.
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 19902 Michał Bąkowski
  Opis: (ok. 1841-1907), tapicer, powstaniec 1863/4
  źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
  Uwagi: http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html

 • 30985 Michał Bąkowski
  Opis: tapicer ur. w Krakowie r. 1846, służył pod Langiewiczem w 3-cim batal. strzelc. Czachowskiego i był w bitwach pod Chrobrzą i Grochowiskami.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 212 Walenty Bąkowski
  Opis: ppor. (1839) Włocławek
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bąkowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Bąkowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Bąkowska Ewa
  Miejsce: Smoleńsk
  (Album: Zdjęcia ofiar katastrofy nad Smoleńskiem 10.04.2010 r)
  Julia z Bąkowskich Baranowska
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Bąkowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bąkowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Bąkowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bąkowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Bąkowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Bąkowska Irena, Kaczorowski Stefan
  Miejsce: Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  (Album: Lipno (Kujawy))
  Bąkowski Jan
  Miejsce: Uście Zielone - cmentarz
  (Album: Uście Zielone)
  Bąkowski Jan
  Miejsce: Uście Zielone - cmentarz
  (Album: Uście Zielone)
  Bąkowski Marcin
  Miejsce: Tomaszów Mazowiecki - mogiła M. Bąkowskiego
  (Album: Nagrobki osobne)
  Bąkowski Roman
  Miejsce: Kraków Cmentarz Rakowice [aleja zasłużonych]
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Bąkowski Tadeusz
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - , Pole nr 60
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Morawska Emilia, zam. Bąkowska
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - , Pole nr 60
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Skarbek Helena Teofila
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski,
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Bąkowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.