Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
baryczka

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Baryczka
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herb Baryczka: dwa Krzyże na Tarczy, jeden, do góry, drugi na dół obrócony, na dwóch podporach koloru złotego w polu niebieskim. Do Polski przybył ponoć z Węgier w roku 1207 gdzie Jan (lub Iwo) zostawił spore dobra o tej samej nazwie co nazwa herbu a potem nazwisko. Do tych informacji należy jednak podchodzić ostrożnie. [Kuropatnicki, Herbarz...; Nies.] Rodzina mieszczańska warszawska Baryczków, zaliczoną została 1658 w osobach Stanisława, Wojciecha i Jana indygenatem w poczet szlachty polskiej, a także Michał w 1673 [Bon.]. Indygenaty te są prawdopodobnie związane ze zmianami prawa i koniecznością przyjęcia oficjalnie polskiego stanu szlacheckiego celem zachowania własności ziemskich. Wcześniej jako rodzinie mieszczańskiej taki status nie był potrzebny.


Istnieją dwie wersje genealogii od Piotra do Wojciech - obie podane przez Bonieckiego. Jedna wynika z dokumentów, druga z rodowodu napisanego na ścianie domu nr. 51 przy ul. Stare Miasto w Warszawie. Jakkolwiek dokumenty wydają się być pierwszym źródłem, o tyle trudno przypuszczać żeby Wojciech mylił się co do swych dziadków, nie miał także podstaw do zmieniania historii. Nadto wszystko analiza dat małżeństwa wskazuje, że gdyby przyjąć rodowód wynikając z dokumentów wówczas Jerzy miałby syna Stanisława w wieku ok. 80 lat. Dlatego należy dodać wymienianego przez Wojciecha Bartłomieja i uznać w tym wypadku błąd dokumentów.
1. Piotr Baryczka, wraz z żoną domownik książąt mazowieckich + Anna Landiker [nad. Paweł Auguścik], ur. ok. 1470,
1.1. Jerzy Baryczka, rajca warszawski, 1526 otrzymał od króla Zygmunta dwa łany w Witkowicach 1526 + Jadwiga Bulcholcer, ur. ok. 1490, ojciec: Baltazar
1.1.1. Bartłomiej Baryczka + Krystyna Fukier
1.1.1.1. Katarzyna Baryczka, +(1543) Wacław Izbieński
1.1.1.2. Stanisław Baryczka, 1610-1623 pisarz solny warszawski, 1623 burmistrz warszawski + Jadwiga Kweńska (lub Jadwiga Kulińska, h. Odrowąż ur. 1570[nad. Paweł Auguścik])
1.1.1.2.1. Stanisław Baryczka, zm. 1651, sekretarza Zygmunta III-go i Władysława IV-go, 
1.1.1.2.2. Wojciech Baryczka, szafarz królewski, 1627 wziął w dzierżawę Ujazdów 1627, właściciel kamienicy 51 przy ul. Stare Miasto w Warszawie, dobrodziej kośc. św. Jana, poch. Warszawa kośc. św. Jana Chrzciciela, kaplica Boryczków + Bona Maryanówna (nazwisko lub ojcostwo), poch. Warszawa kośc. św. Jana Chrzciciela, kaplica Boryczków
1.1.1.2.2.1. Stanisław Baryczka, zm. 1682 sekretarz królewski, artylerzysta, 1661 owiesny królewski, 1664 podstoli czernichowski, 1658 indygenat jako mieszczanin warszawski
1.1.1.2.2.1.1. Barbara Baryczka 1676 kwitowała ojca z odbioru posagu + Wawrzyniec Świdzińskiego, kasztelan gostyński
1.1.1.2.2.1.2. Cecylia Baryczka, ur. 1630, + Jan Cerekwicki, ur. ok. 1640
1.1.1.3.3.1.3.1. Bona Barbara Cerekwicka, ur. ok. 1690, + Stanisław Zaremba, ur. ok. 1690, ojciec: Marcin Zaremba, matka: Urszula Zalewska
1.1.1.2.2.1.3. ?? Baryczka (córka)
1.1.1.2.2.2. Wojciech Baryczka, sekretarz królewski, 1658 indygenat jako mieszczanin warszawski, 1659 nabył Małocice i Czosnowo, 1660 nabył Ołtarzewo i Czajki 1660, bpt. +(1658) Agnieszka Dzianott
1.1.1.2.2.2.1. Agnieszka Baryczka, 1683 sprzedała Ołtarzów Felkerzambowi + Grzegorz Brzostowski
1.1.1.2.2.3. Jan Baryczka, ksiądz, 1658 indygenat jako mieszczanin warszawski
1.1.1.3. ?? Baryczka
1.1.1.3.1. Stanisław Baryczka, wystawił pomnik bratankowi Stanisławowi


					 

1. ?? Baryczka [Bon.]
1.1. Feliks Baryczka z Wilkowic, 1482 w aktach grodzki brzeskich razem z braćmi
1.2. Jan Baryczka z Wilkowic
1.3. Andrzej Baryczka z Wilkowic


1. Tomasz z Kośmic Baryczka [Bon.]
1.1. Mikołaj Baryczka, 1482 notowany w aktach grodzkich brzeskich


1. ?? Baryczka [Bon.]
1.1. Michał Baryczka, właść. Wyględówek, w 1645 wprowadzony do Mokotowa, umarł kapitanem, indygenat 1673
1.2. Zuzanna Baryczka, wprowadzona została 1691 do Wyględówka pod bracie + Nowakowski


1. Mateusz Baryczka, 1692 podstoli dobrzyński [Bon.]
1.1. Zuzanna Baryczka, +(przed 1681) Kazimierz Kowalkowski, sekretarz królewski
 
 
?? Baryczka + Dorota z Dembian procesowała Dominikanów w Krakowie 1721 r. [Bon. za: Dekr. Gr. Krak. 287 f. 1626]
?? "Baryczka" Jaraczewski świadczył 1411 w Kaliszu [Bon.]
?? Baryczka. h. Baryczka - starosta ujazdowski, 29.9.1609-13.6.1611 udział w oblężeniu Smoleńska [Boczkowski G., Alfabetyczny spis bitew polskich...]
?? Baryczka, 1670 kupuje część Czosnowa od Macieja Drozdowskiego [Bon.]
?? Baryczka, 1392 ma sprawę w Łęczycy 1392 [Bon]
Andrzej Baryczka, łowczy sochaczewski, elektor Augusta II-go z woj. rawskiego
Dobiesław Baryczka h. Rola, 1412 własność: Czernielice p. włocławski [Rocznik THL III, Semkowicz Wywody szlachectwa...]
Dobiesław "Baryczka" Kruszyński h. Pomian z synem Wojciechem, 1418 nabyli część Kruszyna 1418 [Bon.]
Jacek Baryczka, 1630 został wprowadzony do dóbr Tarchominka v. Świdry [Bon.]
Jakub z Czernielina Baryczka, wspomniany w aktach grodzki brzeskich [Bon]
Marcin Baryczka, 1349 wikary kościoła krakowskiego na zamku, utopiony w Wiśle za napominanie króla [Murinius M., Kronika mistrzów pruskich, Długosz J.]
Marianna Baryczka, 1643 wprowadzona do Mokotowa + Maciej (zm. przed 1643), 
Mateusz Baryczka, 1688 koniuszy królewski 1688 [Teki.]
Mikołaj Baryczka, 1490 fundator kaplicy Baryczków (Trzech Króli) przy k. Jana Chrzciciela w Warszawie
Wojciech Baryczka, 1444 udział w bitwie pod Warną [Boczkowski G., Alfabetyczny spis bitew polskich...]
Sędziwój "Baryczka" z Jaraczewa. Jego córka Agnieszka w 1498 wyprawiła pieszego zastępcę, na wojnę turecką, w orszaku Burzy Jaraczewskiego [Bon.]
Stanisław Baryczka, h. Baryczka, biegły w sztuce puszczania ogniów” i budowy machin, 15.8.1649 udział w bitwie pod Zborowem [Boczkowski G., Alfabetyczny spis bitew polskich...]
Tadeusz z Więcławic Baryczka, wspomniany w aktach grodzki brzeskich + Anna [Bon]

baryczka

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Baryczka
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Baryczka
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Boniecki Indeks Nazwisk
  INDEKS NAZWISK Źródło Boniecki Adam Herbarz polski, t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905 (1899-19...Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Baryczka. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Baryczka.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Baryczka
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Baryczka
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Baryczka. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Baryczka
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Baryczka. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Baryczka
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Baryczka. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.