Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
borzecki

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Borzęcki
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


";

Informacje

PółkozicBorzęccy to jeden z liczniejszych rodów szlacheckich w Polsce legitymujący się herbem Półkozic. Poza rodzinnym Kozarzowem zamieszkiwali m.in. na Rusi, Litwie, Mazowszu, Wołyniu, w Galicji oraz w województwach Kijowskim i Poznańskim. W dawnej Rzeczypospolitej piastowali rożnego rodzaju godności i urzędy publiczne. Niektórzy członkowie tego rodu odgrywali, ważne rolę w życiu politycznym kraju. Notuje się różne formy nazwiska występujące w dokumentach: Borzęcki, Berzecki, Borzencki, Borzendzki, Borzędzki. Poniżej podane linie Borzęckich często podają alternatywne wersje genealogii. Niewątpliwie niektóre są błędne, lecz dotychczas nie udało się ich zweryfikować. Dla przedstawienia obecnej wiedzy podano znane rozwiązania.

Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Robert Borzęcki


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


Grupy rodzinne

1. Szymon Borzęcki zm. przed 1606 1.1. Kasper Borzęcki + (1606) Zofia Sobieszczańska 1.1.1. Marcin Borzęcki wojski bełski (1627-1658) + ?? Orchowska stolnikówna chełmska. 1.1.1.1. Mikołaj Borzęcki wzm. 1642/1643 1.1.1.2. Paweł Borzęcki zm 1662 podpułkownik + Elżbieta Sarbiewska 1.1.1.2.1. Marcyan Franciszek Borzęcki z Kozarzewa zm. 26.02.1723 sędzia ziemski chełmski (1692-1723) 1.1.1.2.2. Janusz Konstanty Borzęcki z Kozarzewa łowczy bracławski (1678) chorąży zakroczymski (1679) + (1685) Anna Stawska ze Stawu h. Korczak 1.1.1.2.2.1 Antoni Borzęcki zm. 5.11.1742, dzierżawi Morzany, pow. samborski, podkomorzy przemyski ( ) + Justyna Winnicka 1.1.1.2.2.1.1. Franciszka Borzęcka + (1738) Adalbert Siemiński starosta dembowiecki 1.1.1.2.2.1.1.1. Ewa Siemińska + Jan Wisłocki, szambelan króla Stanisława Augusta 1.1.1.2.2.1.2. Franciszek Borzęcki z Kozarzewa, ur. ok. 1700, zm. 9.10.1743, 1724 skarbnik lwowski, 1730 starosta żydaczowski, 1732-43 podstoli W. Ks. Lit. ( ) + (1731) Ludwika Marianna Pociej h. ur. 1716, ojciec: Konstanty (woj. wileński, hetman. lit.), matka: Emercjanna Warszycka 1.1.1.2.2.1.2.1. Justyna Borzęcka + (1765) Ignacy Kalinowski h. Kalinowa starosta drahosławski i lelowski, ojciec: Józef Jan, matka: Anna Lanckorońska 1.1.1.2.2.1.2.1.1. Agnieszka Kalinowska ur. ok. 1750 1.1.1.2.2.1.2.1.2. Franciszka Kalinowska ur. ok. 1750 + ?? Olszewski 1.1.1.2.2.1.2.1.3. Seweryn Ksawery Kalinowski ur. 1759 + Elżbieta Bielska 1.1.1.2.2.1.2.1.4. Justyna Kalinowska ur. ok. 1750 +(1) Józef Sołtyk +(2) Tomasz Piasecki 1.1.1.2.2.1.2.1.5. Józefa Kalinowska ur. ok. 1750 + Jan Sadel Sadlo + ?? Głogowski 1.1.1.2.2.1.2.1.6. Ludwik Bartłomiej Kalinowski ur. 1770 zm. 1833 1.1.1.2.2.1.2.1.7. Antonina Kalinowska ur. ok. 1750 + Ludwik Walewski 1.1.1.2.2.1.2.2. Ludwik Borzęcki starosta dołżański (Dołhe) bezpotomny, 1787 własność: Łodygowice + ?? Skarbek [Oss. 141-III-597] 1.1.1.2.2.1.2.3. Aleksander Maciej Borzęcki, ur. ok. 1740, zm. przed 1783, 1766-8 podstoli koronny, 1766 starosta przemyski, dołżański (Dołhe), 1784 bankurctwo i zrzeczenie się własności dóbr: Hureczko, pow. przemyski, 1787 własność: Łodygowice, kawaler orderu św. Stanisława i Orła Białego + Anna Ankwicz ur. ok. 1740, zm. przed 1802; 1783 własność po mężu: Dziegciarze, Krzemięda, Ryzyd młyn w par. Ciegowice [CDIAL 134-2-188; Górz.; Oss. 141-3-45, Koss.III] 1.1.1.2.2.1.2.3.1. Stanisław Piotr Borzęcki zm. ok. 1806 1.1.1.2.2.1.2.3.2. Ludwika Borzęcka +(1)(1793, rozwód) Stanisław Dembowski h. Jelita ur. 8.03.1763 pułkownik +(2)(po 1812) Jakub Młocki 1.1.1.2.2.1.2.3.2.1. Alfred Młocki + Julianna Franciszka Skoniewska c. Stanisława i Magdaleny Janowskiej 1.1.1.2.2.1.2.3.2.2. Antoni Sebastian Dembowski ur. 1796 1.1.1.2.2.1.2.3.3. Marianna Borzęcka ur. 1763 Gliniany + (1784) Mikołaj Potocki 1.1.1.2.2.1.2.3.4. Honorata Marcelina Tekla Borzęcka, ur. 9.1.1775, zm. 25.6.1858 Lwów, właścicielka dóbr m.in. Kupcze, pow. złoczowski, honorowa kanoniczka kapituły dam w Bernie, poch. Lwów, cm. Łyczakowski, bzż [par. za: CDIAL] 1.1.1.2.2.1.2.3.5. Piotr Paweł Borzęcki, ur. 1743, zm. 17.9.1829 Turze, 1791 sprzedał księsto zbarskie, 1789 sprzedał Łaziska, 1792 sprzedał Konstantynów, własność: Mińsk [AGAD 1-437-57; Bon.] 1.1.1.2.2.2 Józef Borzęcki 1.1.1.2.2.3 Krzysztof Borzęcki zm. przed 1713 + Rachela Czyż 1.1.1.2.2.3.1 Jan Borzęcki 1.1.1.2.2.3.2 Jakub Borzęcki 1.1.1.2.2.3.3 Łukasz Borzęcki 1.2. Marcin Borzęcki wzm. 1595 1. Aleksander Borzęcki, ur. ok.1640, h. Półkozic + Anna Podhorodecka 1.1. Aleksander Borzęcki 1.1.1. Franciszek Borzęcki, skarbnik latyczowski 1.1.1.1. Stanisław Borzęcki, łowczy nowogrodzki 1.1.1.1.1. Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1750, sędzia główny guberni podolskiej I departamentu, legit. szlach 1802 + Barbara Podhorodecka [DAŻO 164-1-336, str. 42-46 za: Chor.] 1.1.1.1.1.1. Jan Nepomucen Feliks Borzęcki, ur. 18.6.1795, chrz. 1798 Byteń [par. za: MdGSW] 1.1.1.1.1.2. Antoni Borzęcki, ur. przed 1802 1.1.1.2. Józef Borzęcki, starosta 1.1.1.2.1. Michał Borzęcki, starosta 1.1.1.2.2. Jan Borzęcki, podsędek z. czernichowski 1.1.1.3. Andrzej Borzęcki, skarbnik mozyrski 1.1.1.3.1. Maksymilian Borzęcki, podczaszy lubaczowski 1.1.1.3.2. Karol Borzęcki, łowczy horodelski 1.1.1.3.3. Adam Borzęcki, miecznik lubaczowski 1.1.1.3.4. Michał Borzęcki, miecznik lubaczowski (alternatywne pochodzenie Antoniego Borzęckiego) 1. Paweł (Jędrzej?) Borzęcki 1.1. Marcin Borzęcki 1.1.1. Marcin Borzęcki 1.1.1.1. Marcin Borzęcki 1.1.1.1.1. Marcin Borzęcki 1.1.1.1.1.1. Antoni Borzęcki h. Półkozic + Lucyna Winnicka 1. Jan Borzęcki + Ewa Rucińska [za. Robert Borzęcki - Genealogia Borzęckich] 1.1. Maria Konstancja Borzęcka, chrz. przed 2.5.1779 1.2. Tomasz Stanisław Borzęcki, ur. przed. 20.12.1780 Kobylin +(1814 Kraków) Józefata Błaszczyńska (Bliczyńska) ur. ok. 1790 1.2.1. Tomasz Borzęcki 1.2.2. Aurelian Borzęcki zm. 1882, zarządca gorzelni, mieszkał: Krzeszowice 1.2.3. Antoni Borzęcki + Hortensja Hiacynta Jaxa-Rożen ur. 26.02.1813 zm. 21.01.1903 ojciec: Marceli Antoni Jaxa-Rożen, matka: Tekla Cieńska h: Pomian 1.2.3.1. Malwina Borzęcka ur. 1842 Bobowa, zm. 1926 +(7.1.1866 Kraków, Skałka) Władysław Janowski ur. 1837 zm. 1895, ojciec: Piotr, matka: Ewa Gawrońska [par. za: AN] 1.2.3.1.1. Stanisław Janowski + Maria Gabriela "Korwin" Piotrowska "Gabriela Zapolska" 1.2.3.1.2. Bronisława Janowska + Tadeusz Rychter 1.2.3.1.2.1. Matylda Janowska 1.2.3.2. Zofia Borzęcka + Roman Klein 1.2.3.2.1. Maria Klein + Antoni Jaworski 1.2.3.2.1.1. Aleksander Jaworski 1.2.3.2.2. Aniela Klein + Aleksander Ostrowski 1.2.3.2.2.1. Wiesława Ostrowska 1.2.3.2.2.2. Aniela Ostrowska + Tadeusz Grela 1.2.3.2.3. Roman Klein + Anna ?? 1.2.3.2.3.1. Eugeniusz Klein 1.2.3.2.4. Hortensja Klein 1.2.4. Kulomb Borzęcki, zm. 1869 Jassy, uczestnik powstania krakowskiego, oficer pułku kozaków 1.2.5. Marianna Borzęcka, ur. 1821 benedyktynka: Kunegunda 1.3. Nikodem Józef Mateusz Borzęcki chrz. przed 20.12.1780 Kobylin 1.4. Wincenty Borzęcki, ur. 1783, zm. 12.3.1785 Warszawa 1. Andrzej Borzęcki, chorąży chorągwi pancernej + Barbara Dąbrowska 1.1. Michał Borzęcki, ur. 19.9.1760 Podliści, par. Tajkury [par. za: MdGSW] 1. Ignacy Borzęcki, cześnik bydgoski + Magdalena 1.1. Ludwik Jan Borzęcki, ur. 20.10.1769 Wołoszki, par. Kowel [par. za: MdGSW] 1.2. Józef Wojciech Stanisław Borzęcki, ur. 4.1722 Skulin [par. za: MdGSW] 1. Ignacy Borzęcki + Magdalena 1.1. Anna Borzęcka, ur. 22.9.1773, chrz. 1779 Łanowcw, wpis 1780 [par. za: MdGSW] 1. Jan Borzęcki, stolnik nowogrodzki, podsędek, sędzia czernichowski, +(23.1.1781 Czeremoszno) Fortunata Pinińska, cześnikówna włodzimierska [par. za: MdGSW] 1.1. Brygida Agnieszka Borzęcka, ur. 10.10.1781 Semerynki [par. za: MdGSW] 1.2. Feliks Wojciech Fortunat Jan Borzęcki, ur. 18.1.1786 Semerynki, podsędek czernichowski [par. za: MdGSW] 1.3. Petronela Fortunata Józefa Borzęcka, ur. 30.6.1794 Semerynki [par. za: MdGSW] 1. Jan Borzęcki +(16.7.1819 Błudów) Felicjanna Wyszopolska, stolniczanka halicka [par. za: MdGSW] 1.1. Józefa Kalasanty Kajetan Jan Borzęcki, ur. 11.7.1820 Błudów [par. za: MdGSW] 1.2. Stanisław Henryk Borzęcki, ur. 1.1.1822 Bludów [par. za: MdGSW] 1.3. Władysław Borzęcki, ur. 25.6.1823 Błudów [par. za: MdGSW] 1.4. Karolina Kunegunda Borzęcka, ur. 26.6.1824 Błudów [par. za: MdGSW] Jan Borzęcki, ur. ok. 1787 +(16.1.1821 Mazscza) Petronela Majewska, ur. ok 1797 [par. za: MdGSW] Józef Borzęcki, skarbnik latyczowski +(11.7.1751 Żydaczów) Agnieszka Bejner, krajczanka woj. trockiego [par. za: MdGSW] Michał Borzęcki, miecznik lubaczowski +(4.5.1798 Szepel, par. Torczyn) Marina Tarnawska [par. za: MdGSW] Władysław Borzęcki +(17.11.1693 Maciejów) Katarzyna Prokopowioczowa [par. za: MdGSW] 1. Tomasz Brozęcki, cześnik nowogrodzki + Honorata 1.1. Ignacy Dominik Kajetan Borzęcki, ur. 1.8.1780 Berhy, par. Drohostaje 1.2. Justyna Alojza Barbara Borzęcka, ur. 23.6.1796 Bereźnica, par. Hulewiczów 1. Stanisław Borzęcki, stolnik, miecznik nowogrodzki + Marianna Żółkiewska [par. za: MdGSW] 1.1. Domicela Scholastyka Frozyna, chrz. 24.4.1770 Byteń [par. za: MdGSW] 1.2. Wiktoria Borzęcka, ur. 7.6.1771 Byteń [par. za: MdGSW] 1.3. Stanisław Borzęcki, ur. 3.6.1775, chrz. 1778 Byteń [par. za: MdGSW] 1. Stanisław Borzęcki, zm. 19.3.1731 Podhorodna + Teresa Karska (2-v. Antoni Ryklewski) [par. za: MdGSW] 1.1. Franciszek Borzęcki, ur. 7.10.1725 [par. za: MdGSW] 1.2. Wawrzyniec Aleksander Borzęcki, ur. 20.7.1727, par. Maciejów [par. za: MdGSW] 1. Stanisław Borzęcki, administrator praedii Werbka + Marianna 1.1. Józef Antoni Borzęcki, ur. 29.10.1713 Werbka, par. Kowel [par. za: MdGSW] 1. Paweł Borzęcki, administrator w: Zdołbica +(7.9.1797 Zaturce) Apolonia Suchodolska 1.1. Jan Fortunat Borzęcki, ur. 10.7.1804 Zdołbica 1. Aleksander Borzęcki, (szlach.) ur. 1756 Borzęcinek, zm. 1811 +(15.1.1780 Gorzków) Anastazja Borowska, (szlach.) ur. Bobrowe [par.] 1.1. Jan Szczepan Borzęcki, ur. 27.12.1780 Gorzków [par.] 1.2. Andrzej Jakub Józef Borzęcki, ur. 22.11.1783 Gorzków [par.] 1.3. Małgorzata Marianna Rozalia Borzęcka, ur. 12.7.1886 Gorzków [par.] 1.4. Paweł Borzęcki, ur. 25.1.1789 Gorzków, dziedzic cząstki w: Bobrowe, gm. orchowska +(8.2.1812) Apolonia Jaślikowska, ojciec: Józef, matka: Rozalia Dobek [par.35/1849/0/1/17] 1.4.1. Tomasz Borzęcki, ur. 13.12.1812 Bobrowe [par.35/1821/0/1/2] 1.5. Marianna Borzęcka, ur. 1.4.1792 Gorzków [par.] 1.6. Kacper Borzęcki, ur. 5.1.1797 Gorzków [par.] 1.7. Józef Gabriel Borzęcki, ur. 16.3.1800 Gorzków [par.] 1. Michał Borzęcki, star., sędzia ziemski kowelski +(10.1.1794 Wiczyn) Cecylia Świdzińska, łowczanka bracławska [par. za: MdGSW] 1.1. Antoni Borzęcki, ur. 29.12.1795, chrz. 1796 Srniczki, par. Zaturce [par. za: MdGSW] 1.2. Anastazja Franciszka Agnieszka Borzęcka, ur. 17.4.1797 Serniczki [par. za: MdGSW] 1.3. Julia Cecylia Antonina Tekla Borzęcka, ur. 11.5.1799 Serniczki [par. za: MdGSW] 1.4. Jan Kanty Józef Antoni Borzęcki, ur. 18.1.1801 Serniczki [par. za: MdGSW] 1. Paweł Borzęcki, 1792 deputowany do Trybunału Lubelskiego 1792 + Salomea Katarzyna Słubicka [za. Robert Borzęcki - Genealogia Borzęckich] 1.1. Wincenty Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1790, legit. szlach. 1843 +(ok. 1823 Łagiewniki, pow. ostrzeszowski) Józefa Kurczewska 1.1.1. Konstantyn "Mustafa Dżelaleddin" Borzęcki ur. 10.04.1826 Modrzewiec zm. 10.10.1876 Spuż (Czarnogóra), generał, turecki bohater narodowy. Uczestnik powstania wielkopolskiego i rewolucji węgierskiej 1848. Wyemigrował do Turcji, gdzie osiadł na stałe, wstąpił do wojska tureckiego, z czasem awansował do stopnia generała. Poległ w trakcie walk w Czarnogórze + Saffet Ömer 1.1.1.1. Enver Hassan + Leyla + ?? Loffino 1.1.1.1.1. Ajsze Dżelile + Hikmet 1.1.1.1.1.1. Nazim Hikmet Uczeń tureckiej Szkoły Marynarki Wojennej, przyjął polskie obywatelstwo, Propagował twórczość społecznie zaangażowaną, nawiązującą do form ludowych + Münevver 1.1.1.1.1.1.1. Mehmet Hikmet 1.1.1.1.2. Münevver + Samih Rifat 1.1.1.1.2.1. Oktay Rifat 1.1.1.1.2.1.1. Samih Rifat 1.1.2. Ignacy Józef Borzęcki ur. 1824 zm. 1884 1.1.3. Julian Borzęcki ur. 5.07.1828 Modrzewce, pow. radomski zm. przed 1875 1.1.4. Paweł Narcyz Borzęcki ur. 25.10.1831 Modrzewce zm. 1880 1.1.5. Teofil Borzęcki ur. 1830 1.1.6. Marcin Paweł Borzęcki ur. 1831 1.2. Franciszek Borgiasz Borzęcki ur. 1782 majster sukienniczy, legit 1851 +(10.02.1805 Tuszyn) Zofia Katarzyna Urbańska ur. ok. 1783 c. Wojciecha i Marianny Włosińskiej 1.2.1. Józef Kalasanty Borzęcki ur. 29.06.1819 Wieruszów Poniższe drzewo spisane przez Niesieckiego a potem wielokrotnie powtarzane przez inne herbarze pochodzi prawdopodobnie z ustnego przekazu hrabiny Honoraty Borzęckiej. Przedstawiony tu początek jednej z linii rodu, nie ma potwierdzenia w dokumentach lecz jest jeszcze do przyjęcia. Pozostała część informacji Niesieckiego nie zgadza się jednak z niewątpliwie wiarygodnymi aczkolwiek bardzo szczątkowymi danymi archiwalnymi przekazanymi przez Bonieckiego i Dworaczka. 1. Jędrzej Borzęcki wzm. 1532 + Dusilowna Kiełczewska 1.1. Stanisław Borzęcki bezpotomny 1.2. Paweł Borzęcki bezpotomny 1.3. Sebastian Borzęcki bezpotomny 1.4. Marcin Borzęcki + Elżbieta Zawisza z Niedrwica Mniejsza 1.4.1. ?? Borzęcka + ?? Orchowski 1.4.2. ?? Borzęcka + ?? Żurowski 1.4.3. ?? Borzęcka + ?? Kotowski 1.4.4. ?? Borzęcka + ?? Bogucki 1.4.5. Stanisław Borzęcki bezpotomny 1.4.6. Marcin Borzęcki + Anna Charzewska 1.4.6.1. Marcin Borzęcki 1.5. Jan Borzęcki 1. Stanisław Borzęcki ur. ok. 1540 + 1.1. Marcin Borzęcki + Małgorzata Krampiewska 1.1.1. Andrzej Borzęcki + Marianna Zbierska c. Jerzego 1 Karol Borzęcki [Bon., Teki] 1.1. Wojciech Borzęcki 1.1.1. Kazimierz Borzęcki +(1) Zofia Grzybowska +(2) Marianna Wolska +(3) Zofia Giżycka – 1668 +(4) Konstancja Wałdowska 1.1.1a.1. Maciej Stanisław Borzęcki + Eleonora Olszewska 1.1.1a.1.1. Konstantyn Borzęcki + Urszula Bolesz 1.1.1a.1.1.1. Salomea Borzęcka, ur. 1753, zm. 1804 +(1) Andrzej Ciężki +(2) Ludwik Dzierżanowski +(3) Maciej Potocki ur. 1730 1.1.1a.1.1.1a.1. Katarzyna Ciężka +Adam Doberski 1.1.1a.1.1.1c.2. Jakub Potocki 1.1.1a.1.1.1c.3. Maksymilian Potocki ur. ok. 1780 +Anna Święcicka 1.1.1a.1.1.1c.4. Antoni Potocki 1.1.1a.1.1.1c.5. Marianna Potocka 1.1.1a.1.1.1c.6. Józefa Potocka 1.1.1a.1.1.1c.7. Jan Nepomucen Hipolit Potocki ur. 1781 1.1.1a.1.1.1c.8. Marcjanna Potocka ur. 1783 1.1.1a.1.1.2. Jadwiga Borzęcka 1.1.1a.1.1.3. Marianna Borzęcka + Franciszek Wilkoński, h. Odrowąż, na Wapnie, Stołężynie, i Wilkonicach, ojciec: Jakub Walenty Ignacy, matka: Elżbieta Zajączek [Bork.] 1.1.1a.1.1.3.1. Florian Jan Nepomucen Wilkoński + Prakseda Sulerzyńska 1.1.1a.1.1.3.2. Klemens Andrzej Wilkoński 1.1.1a.1.1.3.3. August Wilkoński 1.1.1a.1.1.3.4. Anna Prakseda Wilkońska 1.1.1a.1.1.4. Eleonora Borzęcka 1.1.1a.1.1.5. Wincenty Borzęcki, ur. 1754, zm. 1767, bpt. 1.1.1a.1.1.6. Józef Borzęcki, ur. 1755, zm. 1767, bpt. 1.1.1a.1.1.7. Julianna Borzęcka 1.1.1a.1.1.8. Franciszka Borzęcka + Stanisław Zabłocki 1.1.1a.1.1.8.1. Anna Józefa Nepomucena Zabłocka 1.1.1a.1.1.8.2. Józef Zabłocka 1.1.1a.1.1.8.3. Prowidencja Franciszka Zabłocka 1.1.1a.1.1.8.4. Stanisław Kostka Zabłocki 1.1.1a.1.1.8.5. Tadeusz Zabłocki 1.1.1a.1.1.8.6. Kosntanty Walnety Zabłocki 1.1.1a.1.1.9. Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1760 1.1.1a.1.2. Anna Borzęcka 1.1.1a.1.3. Aniela Borzęcka + Ignacy Skórzewski 1.1.1a.1.4. Anna Maria Borzęcka 1.1.1a.1.5. Michał Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1720 1.1.1a.1.6. Teresa Borzęcka + Karol Dzierżanowski 1.1.1a.1.7. Salomea Borzęcka + Adam Chrościcki 1.1.1a.1.8. Andrzej Tomasz Borzęcki 1717 - 1717 1.1.1a.1.9. Marianna Borzęcka 1.1.1a.1.10.Kazimierz Michał Borzęcki 1.1.1a.1.11.Józefina Zofia Borzęcka 1.1.1a.1.12.Józef Borzęcki 1.1.1a.1.13.Antoni Borzęcki, stolnik mozyrski, zm. przed 1778 +(1) Marianna Skąpska, zm. przed 1773 +(2) Joanna Malczewska (1-v. Kazimierz Szołdrski), posesorka: Włostów [Teki.] 1.1.1a.1.13a.1. Helena Borzęcka +(1) Rafał Chlebowski +(2) Roch Rożnowski 1.1.1a.1.13a.2. Antoni Borzęcki 1.1.1a.1.14.Katarzyna Borzęcka 1.1.1a.2. Konstancja Borzęcka + Józef Umiński 1.1.1b.3. Jan Borzęcki 1.1.1b.3.1. Barbara Borzęcka +(1) Wojciech Brzeziński +(2)(1755) Wawrzyniec Trzebiatowski 1. Piotr Borzęcki + Anna Witowska `=2 Antoni Borzęcki + Marianna Sokołowska |=3 Franciszek Borzęcki z Kosarzowa – Lwowski Sąd Ziemski 1782 [Pocz., Mat.; CDIAL 165-3-477] `=3 Piotr Borzęcki z Kosarzowa – Lwowski Sąd Ziemski 1782 [Pocz., Mat.; CDIAL 165-3-477] 1 Stanisław Borzęcki `=2 Kasper Borzęcki h. Półkozic z Kosarzowa – Sądecki sąd grodzki 1782 [Pocz., Mat] 1 Kazimierz Borzęcki + Anna `=2 Paweł Antoni Borzęcki ur. Jankowice 1. Stanisław Borzęcki, ur. ok. 1720 + Julianna Rubinkowska 1.1. Marianna Borzęcka, zm. 10.11.1824, 1773 zakonnica - Kraków-klaryski, 1812-5 prefekta szkoły, 1815 mistrzyni nowicjatu [Zakonnice...] 1. Andrzej Borzęcki, ur. ok. 1730 +(1749) Joanna Marszewska, ojciec: Stanisław, matka: Konstancja Mielęcka 1.1. Agnieszka Borzęcka +(1775) Wawrzyniec z Komorza Kurczewski 1. Jan Borzęcki zm. po 1732, właśc. Wołkowyja pow. hrubieszowski + Regina Skrzyńska [za: redbor.pl] 1.1. Paweł Borzęcki, zm. po 1774, + Konstancja Bogucka zm. 1763 1.1.1. Tomasz Borzęcki zm. po 1775 1.1.2. Hilary Borzęcki +(1) Katarzyna Borzęcka zm. 1785 +(2) Jadwiga Sokolnicka 1749-1795 1.1.2.1. Urszula Borzęcka, ur. 1789, zm. po 1809 1.1.3. Paweł Borzęcki, zm po 1774 1.1.4. Maciej Borzęcki, zm. po 1777 1.1.5. Florian Borzęcki, zm. 1770 + Helena ?? 1.1.5.1. Marcin Teodor Borzęcki, 1754- 1.1.6. Ignacy Borzęcki, ur. 1732 1.1.7. Rozalia Borzęcka, ur. 1734 +(6.02.1755) Józef Dybysławski 1.1.8. Teresa Borzęcka ur. 1734 1.1.9. Michał Antoni Borzęcki ur. 1737 1.1.10.Mateusz Bartłomiej Borzęcki ur. 1739 1.1.11.Damazy Borzęcki ur. 1739 zm. po 1789 + Anna Maria Figetti zm. po 1793 1.1.11.1. Florian Borzęcki 1767-1800 +(1)(1789) Marianna Szczaniecka zm. 1793 +(2)(1799) Róża Stempczyńska 1.1.11.2. Joanna Borzęcka ur. 1768 +(1788) Józef Kalasanty Szaniawski 1.1.11.3. Teodor Borzęcki ur. 1769 1.1.11.4. Maurycy Michał Damazy Borzęcki z Kozarzewa ur. 29.9.1772 Kobylin, ks. poznańskie, zm. 21.1.1845, rzeczywisty radca stanu +(1)(2.1797) Julianna Apolonia Konstancja Czochron zm. 13.10.1822 ojciec: Tomasz, matka: Elżbieta Cichoszewicz +(2) Petronela Laskowska [nad. Leszek Umiński] 1.1.11.4a.1. Tadeusz Marceli Borzęcki ur. 30.10.1800 Kęszyce zm.11.6.1887, stały członek Rady Stanu +(31.10.1829 Dobrzyków) Joanna Marianna Franciszka Zakrzewska c. Walentego i Tekli 1.1.11.4a.1.1. Zygmunt Maurycy Borzęcki ur. 2.05.1833 Płock 1.1.11.4a.1.2. Bronisław Jan Paweł Borzęcki ur. 22.12.1844 Warszawa 1.1.11.4a.1.3. Stanisław Maurycy Borzęcki ur. 28.04.1849 Warszawa + ?? Żychlińska 1.1.11.4a.1.4. Walentyna Borzęcka ur. 19.10.1830 1.1.11.4a.1.5. Matylda Borzęcka ur. 14.03.1835 1.1.11.4a.1.6. Maria Borzęcka ur. 15.07.1840 1.1.11.4a.1.7. Aniela Borzęcka ur. 1.08. 1842 1.1.11.4a.1.8. Jadwiga Borzęcka ur. 12.10.1854 1.1.11.4a.2. Damazy Piotr Borzęcki ur. 19.10.1803 Wila Śmiełowska, zm. 26.1.1874 Warszawa 1.1.11.5. Róża Borzęcka ur. 1772 1.1.11.6. Teresa Borzęcka ur. 1775 + Jan Szaniawski 1.1.11.7. Helena Borzęcka ur. 1778 1.1.12. Antoni Borzęcki ur. 1743 1.1.13. Marcjanna Marianna Borzęcka ur. 1748 +(1768) Maciej Dąbrowski 1. Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1746, zm. 1826 Sasów 1, ekonom (prawd. w Sasowie od ok. 1819) [AGAD 1-301-1195, 1189] 1.1. Franciszek Borzęcki ur. ok. 1770 +(ok. 1795) Zofia Brodowska 1.1.1. Józef Maciej Borzęcki ur. 3.2.1797 Pobereżany, par. Hrubieszów, zm. 14.3.1846 Sasów, ekonom w: Kalinka, naczelnik lasów + Konstantyna Mrowińska (Korwiczewska, Karwowska), ojciec: Mikołaj, matka: Józefa Majewska [filiacja za aktem chrztu Juliana 1833 i Aleksandra 1834; par.Hrubieszów.rz-kat] 1.1.1.1. Teresa Borzęcka, ur. 11.7.1818 Kołtów +(8.2.1842 Sasów) Norbert Grabowski, ur. 1814, zm. przed 1856, ojciec: Jan, matka: Justyna Olszewska; aktuariusz, mandatariusz w: Sasów 1.1.1.1.1. Stanisław Nikodem Grabowski, ur. 1843, zm. 24.10.1844 Sasów [AGAD 1-301-1195] 1.1.1.1.2. Aleksander Grabowski, ur. 27.2.1845 Sasów [AGAD 1-301-1189] 1.1.1.1.3. Konstancja Joanna Grabowska, ur. 8.3.1849 Sasów, zm.8.2.1852 Sasów [AGAD 1-301-1189, 1195] 1.1.1.1.4. Anna Emilia Grabowska, ur. 21.7.1851 Sasów. zm. 28.2.1856 Sasów [AGAD 1-301-1195] 1.1.1.2. Julian Borzęcki, ur. 9.4.1821 Kołtów, chrz. 1.8.1833, pisarz, naczelnik lasów +(24.11.1850 Sasów) Zuzanna Grabowska, ur. 1826 Jabłonów, ojciec: Jan, matka: Justyna Olszewska; żyła w: Czortków 1.1.1.2.1. Maciej Jan z Dukli Borzęcki, ur. 28.7.1851 Grabowa, par. Sasów 1.1.1.3. Feliks Borzęcki, ur. ok. 1823, zm. 19.11.1826 Sasów 1 [AGAD 1-301-1195] 1.1.1.4. Emilia Borzęcka, ur. 24.6.1825 Sasów, chrz.war. 8.7.1842 Sasów, zm. 17.1.1894, poch. Wieliczka +(21.7.1846 Sasów) Antoni Everard, ur. 1813 Mukanie, ojciec: Kacper (Franciszek?), matka: Elżbieta Makarska [1-301-1189] 1.1.1.4.1. Erazm Everard, ur. 17.7.1847 Sasów 1.1.1.4.2. Konstancja Everard, ur. 1.3.1849 Sasów 1.1.1.4.3. Marcin Everard, ur. 12.11.1850 Sasów 1.1.1.4.4. Teresa Łucja Everard ur. 1852 + Józef Maksymilian Fritze 1.1.1.5. Maria Borzęcka (Borzencka), ur. 6.3.1826 Markopol, Sasów +(1.5.1845 Sasów) Julian Hubner, ur. 1825, ojciec: Jan, matka: Huszar. mandatariusz, komisarz policji 1.1.1.6. Leonard Borzęcki (Borzencki), ur. 9.11.1828 Kalinka, k. Złoczowa 1.1.1.7. Gabriela Borzęcka, ur. 23.3.1831 Sasów 1 +(17.8.1851 Sasów) Julian Hubner, ur. 1825, ojciec: Jan, matka: Huszar [AGAD 1-301-1189, AGAD 1-301-1192] 1.1.1.8. Aleksander Borzęcki, ur. 27.12.1834 Sasów [AGAD 1-301-1189] 1.1.2. Franciszek Borzęcki, ur. 1805 (1803) Strzyżów K.Pol., naczelnik lasów, pisarz +(13.7.1852 Sasów, świadek: Antoni Everard) Krystyna Beata Bajer, ur. Mysłowice (Prusy), ojciec: Jan (Gottlieb), matka: Elżbieta Schubert; (1-v. Józef Flesterer) [AGAD 1-301-1193] 1.2. (prawd.) Maciej Borzęcki, ur. 1767, zm. 24.3.1846 Sasów, naczelnik lasów [AGAD 1-301-1195] 1. Wojciech Borzęcki + Marianna Sadowska 1.1. Władysław Teodor Borzęcki, ur. 1.7.1806 Gorzków [par.] 1.2. Agnieszka Borzęcka, ur. 14.1.1808 Gorzków [par.] 1.3. Marianna Borzęcka, ur. 14.1.1808 Gorzków [par.] 1. Anotni Borzęcki, (szlach.) ur. ok. 1760 Borzęcinek +(14.2.1779 Gorzków) Marianna Koźmian (szlach.) ur. Bobrowe [par.] 1.1. Elżbieta Borzęcka, ur. 12.11.1780 Gorzków [par.] 1.2. Anna Klara Zuzanna Borzęcka, ur. 7.4.1782 Gorzków [par.] 1.3. Marianna Borzęcka, ur. 31.3.1785 Gorzków [par.] 1.4. Katarzyna Józefa Borzęcka, ur. 25.3.1788 Gorzków [par.] 1.5. Jan Borzęcki, ur. 18.6.1782 Gorzków [par.] 1.6. Zofia Borzęcka, ur. 25.4.1799 Gorzków [par.] 1. Kajetan Borzęcki, ur. ok. 1770 + Katarzyna Burska 1.1. Kunegunda (Klara) Borzęcka, ur. 1797 Michały k Bochni, zm. 7.1.1850, zakonnica-klaryska, 12.2.1812 nowicjat, 1835 furtianka i zakrystianka [Zakonnice...] 1. Wojciech Borzęcki, ur. ok. 1775 1.1. Teofil Borzęcki, ur. ok. 1802, zm. 26.1.1887, gimnazjum w Szczebrzeszynie, Uniw. Warsz., nauczyciel polskiego, łacińskiego, nauk przyrod. + Zuzanna Szram [Massalski A., Nauczyciele ....] 1.1.1. Bolesław Borzęcki 1.1.2. Łukasz Borzęcki 1.1.3. Leonida Borzęcka 1.1.4. Maria Borzęcki 1. Kajetan Borzęcki, szlach. ur. 1779 Piaski Szlacheckie, dziedzic małej czastki w: Borowa, Gorzków +(23.1.1803 Gorzków) Magdalena Żurowska, szlach. ur. 1883 [par.] 1.1. Marcin Borzęcki, ur. 7.11.1803 Gorzków [par.] 1.2. Sylwester Borzęcki, ur. 1.1.1808 Gorzków [par.] 1.3. Anastazja Borzęcka, ur. 20.4.1810 Gorzków [par.] 1.4. Antoni Borzęcki, ur. 20.6.1814 Gorzków 47 1. Jan Borzęcki, ur. ok. 1820 + Rozalia Filipowicz 1.1. Józefa Borzęcka, zm. 27.3.1848, klaryska w Krakowie, ur. ok. 1775, 1792 w nowicjacie, 1815 jest na raz infirmerką, piwniczną, podkantorką i nauczycielką, 1827-1836 ksieni [Zakonnice...] 1. Tomasz Borzęcki, ur. ok. 1840 1.1. Maria Borzęcka, ur. 1870, zm. 1936 + Jan Kózka, 1865, zm. 1935, ojciec: Stanisław, matka: Katarzyna Bania 1.1.1. Karolina Kózka, błogosławiona, ur. 2.5.1898 Wał-Ruda, zamordowana 17.11.1914 przez carskiego żołnierza, beatyfikowana 10.6.1987 Tarnów 1.1.2. dzieięcioro rodzeństwa 1.2. Franciszek Borzęcki, ur. 1874, zm. 1915 1. Marcin Borzęcki + Helena Łubieńska (1-v. Tomasz Milewski) 1.1. Katarzyna Borzęcka + Antoni Złotnicki zm. przed 1791 1.2. Agnieszka Borzęcka 1. Tomasz Borzęcki, ur. 1828, zm. 1904, dozorca kolei, właściciel wytwórni artystycznych ram do obrazów w Wieliczce. Mieszkał na ul. Jezuickiej (ob. Sienkiewicza). [nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012] 1.1. ?? Borzęcka, panna, urzędniczka poczty w Wieliczce 1. Karol Borzęcki - zm. 19.05.1854 +(1817) Petronela Zawadzka ur. 1795, zm. 11.03.1851, 1.1. Teresa Borzęcka ur. 13.07.1830, zm. 7.04.1871 +(ok. 1850) Kazimierz Ignacy Marcin Jeleński ur. 12.11.1826, zm. 30.07.1893 1.2. Józef Borzęcki ur. 29.09.1820 lub 1821, zm. 13.12.1874, właściciel Obrębszczyzny +(26.11.1853) Celina Rozalia Leonarda Chludzińska, ur. 29.10.1833 Antowil, zm. 26.10.1913 Kraków, ojciec: Ignacy, matka: Klementyna Rozalia Kossow, błogosławiona, jako wdowa założycielka Zmartwychwstanek, Pochowana w grobach zakonych w Kętach. [Ks. Kazimierz Wójtowicz CR - Bogactwo charyzmatów błogosławionej Celiny B. Studium historyczno-teologiczne; Puzynina G. W Wilnie i dworach ....] 1.2.1. Kazimierz Borzęcki - zm. 12.01.1856, żył kilka dni 1.2.2. Marynia Borzęcka ur. 7.1861, żyła kilka tygodni. 1.2.3. Celina Borzęcka ur. 22.11.1857, zm. 19.05.1914 +(25.11.1879) Józef Antoni Juliusz Haller - zm. 5.11.1923, 1.2.4. Jadwiga Petronela Klementyna Borzęcka, ur. 1.02.1863, zm. 27.09.1906, zmatwychwstanka. 1. Antoni Borzęcki, ur. 1765, komisarz dóbr zawieprzyckich + Salomea Dunin 1.1. Franciszek Stanisław Borzęcki, ur. 13.10.1817 Końskowola [par.Końskowola-35/1839/0/1/8] 1. ?? Borzęcki [Tomasz Knapik] 1.1. Anna Borzęcka, poch. Chrzanów + Kazimierz Mucha 1.2. Stanisław Borzęcki 1. Józefa Borzęcka zm. 11.12.1861 + Klemens Witkowski zm. 24.1.1851 1.1. ?? Witkowska + ?? Taraszkiewicz 1. Paweł Borzęcki +(przed 1680) Katarzyna Szołajska 1.1. ?? Borzęcki 1.1.1. Stanisław Borzęcki 1.1.1.1. Aleksander Borzęcki 1.1.1.2. Teofil Borzęcki 1. Józef Borzęcki, sędzia kapturowy, poseł województwa lubelskiego na elekcję Stanisława Augusta 1764 1.1. Ignacy Borzęcki 1.1.1. Antoni Borzęcki legit. 1837 1. Maciej Borzęcki z Kozarzewa 1.1. ?? Borzęcki 1.1.1. Antoni Borzęcki + Anna ?? 1.1.1.1. Antoni Edward Borzęcki, pisarz komory celnej rzędu Słupca, legit. 1838

Osoby nie powiązane genealogicznie

Adam Borzęcki z Kozarzowa h. Półkozic, notowany 1531 Borzęcinek, par. krzczonów Anotni Borzęcki, 1757-63 ekonom starostwa janowskiego, potem być może mościskiego [Teki Glinki] Balbina Borzęcka zm. po 1864 + Konstanty Krajewski Barbara zm. po 1698, + Józef Miklaszewski ur 1642, zm 1692 (trójka synów) Franciszek Borzęcki ur. 1783 +(2.2.1815, Kraków, Wszystich Świętych) Petronela Nowakowska ur. 1784 Henrietta Borzęcka ur. 18.10.1874 Wiedeń zm. 27.4.1946 Wiedeń +(14.9.1896 Temesvár) László Pálffy de Erdöd ur. 29.11.1867 Malacky zm. 19.1.1947 Wiedeń, s. Miklosa i Henrietty Fredro Kasper Borzęcki z Koszarowa h. Półkozic Sand. Sąd grodzki r.1782 indygenat Katarzyna Borzęcka, ur. ok. 1690 + Jakub Dziewulski s. Kazimierza i Anny Wnorowskiej (dzieci: Józef + Katarzyna Newlska, wnuki: Ignacy, jan, Tomasz , legit. Lwów 1782) Katarzyna Borzęcka, ur. ok. 1710 z: Batyów (Batyjów), pow. brodzki +(12.2.1741 Łopatyń) Jan Samulak (Rusin) [AGAD 1-301-851] Katarzyna Borzęcka, ur. ok. 1800, zam. Franciszek Szembek s. Aleksandra i Urszuli Wielopolskiej Klementyna Borzęcka + Piotr Porębski (brat Jana) (dzieci: Stanisława ur. 15.4.1908 Zwoleń + Ludwik Kwapisiewicz; Helena) Marian Borzęcki, ur 7.9.1889 Suwałki, zm. 1942 Mauthausen, komisarz główny policji Warszawa 1927-34, wiceprezydent Warszawy, był pierwszym przedstawicielem na kraj rządu polskiego na emigracji. Aresztowany i zamordowany przez hitlerowców Marianna Borzęcka 1763 Gliniany (Galicja) +(1784) Mikołaj Potocki s. Ignacego i Urszuli Dzieduszyckiej Mikołaj Borzenski, ur. Jarosław, 06.03.1694 przyjęty do prawa miejskiego we Lwowie ("honesti") - szewc [RejestryLW] Paweł Borzęcki + Eleonora Woronicz Stanisław Borzęcki - proces w 1676 w miejscowości Borzęcin (par. Krzczonów) Stanisław Borzęcki, ur. 1900, zm. 5.12.1943 Laski-Poręba, k. Miechowa + Franciszka Karwat ur 1930 Wanda Borzęcka. ur. 1882. zm. 26.6.1944 + ?? Kremky

borzecki

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Borzęcki
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Borzęcki
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Borzęcki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Grodzisko, cyr. rzeszowski
  Data: ok. 1780


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Humieniec, samborskie
  Data: ok. 1780


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Hureczko, dom. Czaple
  Data: ok. 1780


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Janów, dom. Czaple
  Data: ok. 1780


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Niegłowice, cyr. duklański
  Data: ok. 1780


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Przybysławice, cyr. bocheński
  Data: ok. 1780


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Ryglice, cyr. tarnowski
  Data: ok. 1780


 • Anna Barbara Borzęcka
  Miejsce: Turze, cyr. duklański
  Data: ok. 1780


 • Honoratha Borzęcka
  Miejsce: Łodygowice, cyr. wadowicki
  Data: 1827


 • Aleksander Borzęcki
  Miejsce: Turza, pow biecki
  Data: ok. 1770
  Opis: starosta dołżański, królewszczyzna - dzierżawa, płaci 854 zł 22 gr, 4 i pół denara kwarty rocznie • Aleksander Maciej Borzęcki
  Miejsce: Hureczko, pow. przemyski
  Data: 1784
  Opis: własność • Aleksander Maciej Borzęcki
  Miejsce: Hureczko, pow. przemyski
  Data: 1784
  Opis: własność • Aleksy i Anna Borzęcki
  Miejsce: Dołżany, pow trębowelski
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - dzierżawa dołżańska, płaci 1751 zł 19 gr, 8 denarów kwarty rocznie • Antoni Borzęcki
  Miejsce: Podliski, przemyskie
  Data: ok. 1780


 • Antoni Borzęcki
  Miejsce: Wiszenka
  Data: ok. 1780


 • Joachim Borzęcki
  Miejsce: Byszyce, obw krakowski
  Data: 1867


 • Józef Borzęcki
  Miejsce: Kościelec, parafia Kościelec
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1720 • Piotr Borzęcki
  Miejsce: Mikulin, dom. Śniatyń
  Data: ok. 1780


 • Tomasz Borzęcki
  Miejsce: Szrednia, zamojskie
  Data: ok. 1780


 • Wincenty Borzęcki
  Miejsce: Bolęcin, parafia Płaza
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1761
To zapisy o osobach nazwiska Borzęcki w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Borzęcki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Borzęcki
  ekonom - Janów - Jan Klemens Branicki - 1757
  Żródło: Sztachelska-Kokoczka A., Magnackie dobra ...

 • Antoni Borzęcki
  dzierżawca - Mokrzany, w ekonomii samborskiej - - ok. 1720
  Żródło: nad. DHRP, za: Bondyra W., Reprezentacja...

 • Antoni Borzęcki
  ekonom - Smoniowice par. Wrocimowice - - 1729
  Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122

 • Franciszek Borzęcki
  dzierżawca - Sieciechów - - 1739
  Żródło: nad. DHRP, za: Bondyra W., Reprezentacja...

 • Julian Tadeusz Borzęcki
  inspektor lasów - lasy fundacji hr Skarbka - - 1878
  Żródło: "nad . Piotr Ryttel za : Skorowidz Leśny na 1907 r, Ignacy Szczerbowski, Lwów, 1907"

 • Kazimierz Borzęcki
  zarządca dóbr - Okocim - Jan bar. Goetz Okocimski - ok. 1920
  Żródło: AGO AP-Wawel

 • L. Borzęcki
  dzierżawca - Dołhe, z. halicka - - 1751
  Żródło: nad. DHRP, za: Bondyra W., Reprezentacja...

 • Maciej Borzęcki
  ekonom - Kalinka, k- Złoczowa - - 1828
  Żródło: DHRP, za: AGAD 1-301-1189

 • Maciej Borzęcki
  zarządca dóbr c.k. - Grobla, p. Sierosławice - Ludwik Kaden - 1889
  Żródło: Sylwan, Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1889 r.7 nr 10, za: WBC

 • Tadeusz Borzęcki
  rządca dóbr - Lwów - - 1889
  Żródło: Sylwan, Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1889 r.7 nr 10, za: WBC

 • Władysław Borzęcki
  oficjalista - Sucha - - ok. 1880
  Żródło: Corpus Studiosorum UJ ...

 • Władysław Borzęcki
  rządca - Sucha - - 1883
  Żródło: Corpus Studiosorum UJ ...


To wszystkie osoby o nazwisku Borzęcki w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Borzęcki związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 48744 Celina Borzęcka
  Opis: Celina Chludzińska, zam. Borzęcka. Ur. 29.10.1833 Antowil, zm. 26.10.1913 Kraków. Pragnęła wstąpić do klasztoru, lecz posłuszna woli rodziców wyszła za Józefa Borzęckiego. Będąc matką dwójki małych dzieci wspomagała powstańców za co została uwięziona w Grodnie. Wychowana w tradycjach patriotycznych bez wahania poświęciła wszystko dla tej wielkiej sprawy. Oddała swe kosztowności, biżuterię i zasoby finansowe, ażeby wspomóc powstańców a potem niejednego z nich ukrywała w swym domu. Odważna postawa Celiny nie uszła jednak czujności rządu rosyjskiego. Pewnego dnia została aresztowana i uprowadzona z kilkumiesięczną Jadwinią na ręku, do więzienia w Grodnie. Po śmierci męża i wychowaniu córek wyjechała do Rzymu i założyła klasztor Zmartwychwstanek. Jest obecnie błogosławioną.
  źródło: nad. DHRP, za: zbiór źródeł
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Celina Borzęcka

 • 48394 Adam Borzęcki
  Opis: -1888
  -ucz.
  -Kraków
  -żoł.

  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Ks. Tow. Wet. Lwów.
  Uwagi:

 • 48393 Adam Borzęcki
  Opis: ur. 1845 Grujeńsko, uczeń, podoficer kawalerii oddz. Bończy, Grabczewskiego, Dziannotti, nast. urzędnik akcyzy w Krakowie, zm. 28.10.1895 Kraków
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, Dziennik Polski 1895/302
  Uwagi:

 • 31653 Adam Borzęcki
  Opis: ur. r. 1845 w Grujeńsku, jako uczeń mianowany podofic. kawaleryi, służył w oddz. Bończy, Grabowskiego i Dzianota i walczył pod Gelanowem, pod Górami i w lasach Bolimowskich.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 48403 Antoni Borzęcki
  Opis: S. Andrzeja, wysłany 29.11.1863 w 2-giej partii do Pskowa
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: AGAD, ZUR 12-152
  Uwagi:

 • 48404 Antoni Borzęcki
  Opis: Syn Andrzej, W 1863 lat 19. Mieszczanin z Buska. 17.10.1863 aresztowany, wysłany 29.11.1863. Żona: Salomea Dziubanuwicz
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: UGCA ZSRR 1286-24-167 177, MBD i in.
  Uwagi: (tłumaczenie z ros. ręczne pismo, niewyraźne) - zob. Borzeniecki.

 • 50313 Antoni Borzęcki
  Opis: Wraz z Karolem wstąpił do oddziału powstańczego ziemi stopnickiej pod dowództwo Karola Rębajły. Walczyli tam do chwili rozbicia oddziału. Zostali ujęci przez Rosjan i odstawieni ro więzienia w Radomiu. Tam byli sądzeni przez Sąd Gubernialny i zesłany na 25 lat katorgi na Syberii. Antoni wrócił w 1868 ułaskawiony przez cara, bowiem uznano go za niepełnoletniego w okresie powstania. Karol wrócił w 1877 i wkrótce zmarł na skutek nabytych chorób.
  źródło: nad. Janusz Bzowski, za: Marciniec L., Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju, TMB
  Uwagi:

 • 35121 Aureli Borzęcki
  Opis: (Bożęcki ?) urzędnik policji narod, w Krakowie
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 48395 Aurelian Borzęcki
  Opis: Uczestnik spisku Sz. Konarskiego, emisariusz 1848, działacz 1863, więzień austr. 865, zm. 6/7.12.1882 Kraków
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Nowa Reforma 1882/10
  Uwagi:

 • 48396 Bolesław Borzęcki
  Opis: Asesor sądu poprawczego w Warszawie, w 1864 referent Wydziału I Radcy Referentów Skarbowych przy A. Wyszkowskim, aresztowany, w styczniu 1865 składał zeznania.
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Zarys Powstania Styczniowego, W-wa 1985, s. 336, 339
  Uwagi:

 • 48397 Józef Borzęcki
  Opis: H. Półkozic. Uczestnik powstania 1863. Zm. 9.7.1918 Prusinowice (łęczyckie), lat 86.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Świat 1918/34 fot.
  Uwagi:

 • 48398 Kacper Borzęcki
  Opis: (1844-25.8.1931) S. Franciszka i Marianna Gruszczyńskiej, żona: Zofia Kossakowska. Weteran. Walczył w oddziałach Chmielińskiego, Denisiewicza, Grylińskiego. Pochowany w Kielcach.
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Sabatowie T. i Z., "Sabat" dla cmentarzy, Kielce 1993
  Uwagi:

 • 43963 Kacper Borzęcki
  Opis: Towarzysz broni Ludwika Jurkowskiego z czego złożył pisemne, poświadczone notarialnie oświadczenie w 1929r. Walczył prawd. pod Langiewiczem w okolicach Miechowa i na terenie kielecczyzny.
  źródło: nad. Stefan Jurkowski, za: arch. rodzinne
  Uwagi:

 • 48399 Kacper Borzęcki
  Opis: Ur. 1847 Pilica, Czł. org. m. Pilicy, oddz. Denisiewicza i Grylińskiego. Ranny, zbiegł z niewoli. Oddz. Chmieleńskiego, ponownie wzięty i więziony w Pilicy i zwolniony.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 67273 Kacper Borzęcki
  Opis: Ur. 1847 Pilica, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-23
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 58058 Kacper Borzęcki
  Opis: Weteran z 1863r., zm. 25.08.1931r., l.87, pochowany Kielce
  źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek
  Uwagi:

 • 50314 Karol Borzęcki
  Opis: Wraz z Antonim wstąpił do oddziału powstańczego ziemi stopnickiej pod dowództwo Karola Rębajły. Walczyli tam do chwili rozbicia oddziału. Zostali ujęci przez Rosjan i odstawieni ro więzienia w Radomiu. Tam byli sądzeni przez Sąd Gubernialny i zesłany na 25 lat katorgi na Syberii. Antoni wrócił w 1868 ułaskawiony przez cara, bowiem uznano go za niepełnoletniego w okresie powstania. Karol wrócił w 1877 i wkrótce zmarł na skutek nabytych chorób.
  źródło: nad. Janusz Bzowski, za: Marciniec L., Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju, TMB
  Uwagi:

 • 48402 Onufry Borzęcki
  Opis: W 1865 75 lat. Z podolskiej gub. 30.10.1865 zesłany na życie w dalekiej guberni Rosji.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: UTCA ZSRR 1286-50-495, 364-373
  Uwagi:

 • 48401 Robert Wacław Jan Borzęcki
  Opis: Z Brzoskwini k. Krakowa, zesłany na Sybir (?), los nieznany
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Kurier Warszawski, 1865/257 /-/ 1866/60
  Uwagi:

 • 48400 Stanisław Borzęcki
  Opis: Poległ pod Rybnicą
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 48543 Tomasz Borzęcki
  Opis: (1828-1904), dozorca kolei, właściciel wytwórni artystycznych ram do obrazów w Wieliczce. Mieszkał na ul. Jezuickiej (ob. Sienkiewicza).
  źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012
  Uwagi: Miał córkę, - pannę - urzędniczkę poczty. [uzup. Krzysztof Widomski - Biblioteczka Wielicka 127/2013 za: Pamiętnik Franciszka Widomskiego]

 • 37516 Tomasz Borzęcki
  Opis: Uczestnik powstania.
  źródło: Tablica na cmentarzu w Wieliczce, oraz inf. za stroną Biblioteki Wielickiej www.biblioteka.wieliczka.eu, na podst. wpisu do Kroniki Szkoły Podst. nr 3, 1938r
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Borzęcki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Borzęcki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Borzęcki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Borzęcki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Everard Teresa Łucja - akt chrztu
  Rodzice: Antoni i Emilia Borzęcka
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Borzęcki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Borzęcki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Borzęcki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  086 Nagrobek sióstr zmartwychwstanek
  Miejsce: Rzym, cmentarz Campo del Verano -
  (Album: Włochy, Rzym, Cmentarz Campo del Verano)
  Borzęccy, Tarnowscy, Bieżanko
  Miejsce: Kielce - mogiła Romana Bieżanko
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)
  Borzęcka Teresa , zam. Pawłowska
  Miejsce: Miłkowszczyzna - opis: [forum]1799[/forum]
  (Album: Białoruś ogólnie)
  Borzęcka Teresa, zam. Pawłowska
  Miejsce: Miłkowszczyzna - opis: [forum]1799[/forum]
  (Album: Białoruś ogólnie)
  Borzęcka Bogumiła, zam. Pawlik
  Miejsce: Kraków, Czerwone Maki - cmentarz
  (Album: Kraków - Czerwone Maki)
  Borzęcka Maria, Langowie w tle Pupiec (?)
  Miejsce: Gliwice Cmentarz Lipowy
  (Album: Gliwice Cmentarz Lipowy)
  Borzęcka Teresa , zam. Pawłowska
  Miejsce: Miłkowszczyzna - opis: [forum]1799[/forum]
  (Album: Białoruś ogólnie)
  Borzęcka, Everard
  Rodzice: Maciej i Konstantyna Mrozińska (Mrowińska)
  Miejsce: Wieliczka - grób E. Everard -
  (Album: Wieliczka, pow. krakowski)
  Borzęcka, Everard
  Rodzice: Maciej i Konstantyna Mrozińska (Mrowińska)
  Miejsce: Wieliczka - grób E. Everard -
  (Album: Wieliczka, pow. krakowski)
  Borzęcki Antoni, Salomea
  (Album: Busko Zdrój)
  Borzęcki Franciszek i Waleria
  Miejsce: Będzin – miasto, w województwie śląskim, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną.
  (Album: Będzin, Cmentarz par. pw. św. Trójcy)
  Borzęcki Kacper
  Miejsce: Kielce - mogiła Kacpra Borzęckiego
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)
  Borzęcki Kacper
  Miejsce: Kielce - mogiła Kacpra Borzęckiego
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)
  Borzęcki Walery - grób
  Miejsce: Miechów
  (Album: Nagrobki osobne)
  Dębscy
  Miejsce: Kielce - Stary Cmentarz
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)
  Kaliszczak Tadeus, Kozłowski Stanisław,Mech Stanisław, Pazdam Stanisław,Rakowiecki Roman,Schwarzenberger-Czerny Julian,Borzęcki Stanisław Piotr,Wysocki Piotr Władysław, Zarychczyński
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - - Kwatera "Orląt" - Cmentarz Obrońców Lwowa
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Lwów Cmentarz Orląt Lwowskich-Tablica Spis poległych
  Miejsce: Lwów, cmentarz Orląt Lwowskich,
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Tekla Lisowska Borzęcka
  Miejsce: Miechów - kościół bożogrobców
  (Album: Tablice, epitafia)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Borzęcki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.