Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
brzozowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Brzozowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Informacje

herb Belina herb Brzozowski herb Gozdawa herb Jastrzębiec herb Korab
Belina
opis
Brzozowski
(opis)
Gozdawa
opis
Jastrzębiec
(opis)
Korab
opis
herb Lubicz herb Ostoja herb Pomian herb Ślepowron herb Topór
Lubicz
opis
Ostoja
(opis)
Pomian
opis
Ślepowron
(opis)
Topór
opis


Brzozowscy h. Korab. "Rodzina pozostaje od ponad 500 lat w służbie Rzeczypospolitej. Prowadzi też uporczywą walkę o polskość terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poprzez działalność na Podlasiu wiek XV-XVI, Ziemi Grodzieńskiej wiek XVII-XVIII i połowa XIX oraz na terenie obecnej Litwy II połowa wieku XIX i I połowa wieku XX, poszczególni przedstawiciele rodziny prowadzili heroiczna walkę o polskość tych ziem i o polska kulturę na tych ziemiach." [z oprac. Z. Brzozowskiego]
Szersza monografia

Herb Korab

1. Jan ur. ok. 1560. 1.1. Krzysztof Brzozowski h. Korab, ur. ok. 1600 + Halszka. 1.1.1. Kazimierz Brzozowski, majątek Mokrzec-Griszanowszczyzna, który otrzymał w roku 1634. 1.1.1.1. Felicjan Brzozowski – opieka nad dziećmi Jana (syna) po jego śmierci + Franciszka Czyż. 1.1.1.2. Jan Brzozowski, zm. 1627, zginął w bitwie pod Olitą ze Szwedami w czasie Potopu. 1.1.1.2.1. Antoni Brzozowski. 1.1.1.2.2. Helena Brzozowska. 1.1.1.2.3. Adam Brzozowski, zm. przed 1725. 1.1.1.2.4. Franciszek Brzozowski, podział majątku między rodzeństwem, 1725. 1.1.1.2.4.1. Władysław Brzozowski, ur. 1742 + Helena Garwacka ur. 1756 1.1.1.2.4.1.1. Józef Brzozowski, ur. 17.3.1775 + Dorota Czapska 1.1.1.2.4.1.1.1. Władysław Szymon Brzozowski, ur. 21.4.1820 + Weronika Chrzanowska 1.1.1.2.4.1.1.1.1. Leon-Tomasz Brzozowski, ur. 7.3.1848, 1.1.1.2.4.1.2. Tadeusz Brzozowski, ur. 23.3.1777 + Wiktoria Kozłowiecka 1.1.1.2.4.1.2.1. Elżbieta Brzozowska, ur. 15.9.1808, 1.1.1.2.4.1.2.2. Józef Brzozowski, ur. 15.9.1808, 1.1.1.2.4.1.2.3. Alojzy Brzozowski, ur. 23.6.1809, urzędnik guberni + Eleonora Königstaedter ur.1817 - siostry Königstaedter pochodziły z kurlandzko-niemieckiej rodziny farmaceutycznej 1.1.1.2.4.1.2.3.1. Teofila Brzozowska, ur. 1840 1.1.1.2.4.1.2.3.2. Teodor Brzozowski, ur. 1843 1.1.1.2.4.1.2.3.3. Edward-Albin Brzozowski, ur. 1845, posiadał aptekę w miasteczku Kupiszki + Ewa Misiewicz, ur. 1877 Wiszynty, pracownik Szpitala Wojskowego w Tulczynie (Ukraina) 1.1.1.2.4.1.2.3.4. Józefa Brzozowska, ur. 1847 + Michał Piotr Mingajło w roku 1874 1.1.1.2.4.1.2.3.4.1. Jadwiga Konstancja Mingajło, ur. 1875 Szłowiany 1.1.1.2.4.1.2.3.4.2. Stanisław Mingajło, ur. 1878 Szłowiany 1.1.1.2.4.1.2.3.4.3. Wanda Mingajło, ur. 1879 Szłowiany 1.1.1.2.4.1.2.3.4.4. Leon Mingajło, ur. 9.04.1886 Szłowiany, zm. 1920 pod Warszawą, poch. Warszawa, Powązki + Halina Antonina Brzozowska (kuzynka), ojciec: Gustaw, matka: Jadwiga Michałowska 1.1.1.2.4.1.2.3.4.5. Janina-Agnieszka Mingajło, 1899 Szłowiany 1.1.1.2.4.1.2.3.4.6. Antonina Mingajło, Szłowiany 1.1.1.2.4.1.2.3.4.7. Maria Mingajło, Szłowiany 1.1.1.2.4.1.2.3.5. Alojzy Franciszek Brzozowski, 1850 – 1920 Wilno, poch. w Wilnie + Ewelina Bakszewicz, ur. 1882 1.1.1.2.4.1.2.3.5.1. Maryla Brzozowska, ur. 1897 Kowno 1.1.1.2.4.1.2.3.5.2. Alojzy Jerzy (Lutek) Brzozowski, ur. 1899 Kowno, przed wojną mieszkał: Warszawa ul. Łowicka + Ewa ??, sędzia sądu dla nieletnich 1.1.1.2.4.1.2.4. Stanisław Antoni Teofil Brzozowski, 1810 – 1858 + Aleksandra Königstaedter (1819-1918). 1.1.1.2.4.1.2.4.1. Gustaw Brzozowski, ur. 1846 w Szłowianach, zm. 1906 pochowany w Oniksztach. + Jadwiga Michałowska (1849-1915). 1.1.1.2.4.1.2.4.1.1. Kazimiera Paulina Brzozowska 1869-1957 Warszawa + Jan Bakszewicz – nafciarz (1880), zm. 1943, poch. cmentarz bernardyński (razem ze szwagrem Alojzym Franciszkiem Brzozowskim). 1.1.1.2.4.1.2.4.1.2. Stanisław Aleksander Brzozowski 1870-1941, jego symb. grób w okolicach Bijska + Jadwiga Nartowska, ur.1898, zm. pod koniec wojny w Poniewieżu i tam pochowana. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.2.1. Zygmunt Brzozowski (1900-1988), poch. Warszawa, Powązki + Maria Gieczewicz (1911-1997) Warszawa, (siostra Wanda + Szczęsny), poch. Warszawa,Powązki 1.1.1.2.4.1.2.4.1.2.1.1. Stanisław Brzozowski ur. 1937 ] + Krystyna Gizińska, (rozwiedli się) 1.1.1.2.4.1.2.4.1.2.1.1.1. Maciej Brzozowski ur. 1963, studia: italianistyka, przedstawiciel Fiata, rzecznik prasowy mies.: "Twój Styl", autor kilku książek o tematyce obyczajowej 1.1.1.2.4.1.2.4.1.2.1.2. Zofia Brzozowska ur. 1939, 1.1.1.2.4.1.2.4.1.2.2. Jadwiga (Jagienka) Brzozowska + Jerzy Roman, brat Antoniego - ministra przemysłu i handlu w II RP. Oboje w czasie wojny wyemigrowali przez Japonię do USA, gdzie zmarli bezpotomnie po 1950 roku. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.3. Bronisława Jadwiga Brzozowska (1872-1918) Moskwa, nauczycielka + Klemens Karaś, inżynier. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.3.1. Helena (Hania) Karaś 1893-1982 + Leonidas Gimbutas 1892-1932. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.3.2. Ewelina Karasiówna (Wela) 1894-1965 1.1.1.2.4.1.2.4.1.3.3. Janina Karaś, 1903 – 1948 1.1.1.2.4.1.2.4.1.3.4. Witold Karaś, ur. 1907 + Władysława (Włada) Sosnowska 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4. Henryk Teofil Brzozowski 1874 - 1948 + Jadwiga Kontowt (w separacji od ok. 1931 r.) 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.1. Jadwiga Brzozowska, ur. 1901 Pajde (Estonia), zm. 1981 Warszawa + Wincenty Niewęgłowski, zarządca majątku na Litwie, po wojnie pracownik zakładu wulkanizacyjnego, zamieszkali w Warszawie. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.1.1. Jadwiga Niewęgłowska (Inka), ur. 1927 Onikszty + Edward Łukaszewski ur. 1927, zm. 2006 Łódź 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.1.2. Henryk Niewęgłowski, ur. 1929, zm.1993 Warszawa + Zofia zm. 1967 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.2. Mieczysław Eugeniusz Brzozowski 1902 – 1940 + Jadwiga Borkowska. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.2.1. Jerzy Brzozowski, ur. 1934, ob. zam. w Szwecji. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3. Zygmunt Szczęsny Brzozowski (Felix), ur. 1904 – 1980 + Wanda Aniela Gieczewicz (1908-1987). 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.1. Zbigniew Kazimierz Brzozowski, ur. 1933 Kowno +(30.09.1965) Teresa Zielińska, ur. 1942 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.1.1. Wanda Agnieszka Brzozowska ur. 1966 Warszawa + Douglas Zook (rozwód), studia Uniwersytet Warszawski, wydział socjologii oraz Uniwersytet w Amsterdamie. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.1.1.1. Ewa Żaneta Zook ur. 27.11.1995 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.2. Aleksandra Maria Brzozowska ur. 1936 Wiłkomierz + Jan Binda ur. 1934, studia Akademia Medyczna Warszawa, doktor medycyny. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.2.1. Małgorzata Binda ur. 1964 Warszawa + Henryk Modzelewski, studia Politechnika Warszawska, wydział chemiczny 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.2.1.1. Marta Modzelewska ur.1989 Warszawa, studia Uniwersytet British Columbia (Kanada) 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.2. Piotr Binda ur. 1967 Warszawa + Barbara Szeląg. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.2.2.1. Bartłomiej Binda ur.15.12.1999 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.2.2.2. Michał Binda ur. 2003 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.3. Hanna Jadwiga Brzozowska ur. 1938 Wiłkomierz + Mieczysław Kuczewski ur. 1936. Studia ekonomika rolna - SGGW Warszawa. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.3.1. Tomasz Kuczewski ur. 1961 Warszawa + Małgorzata Olszewska ur. 1960 (rozwód) 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.3.1.1. Marek Kuczewski ur. 1986 Warszawa, studia Colegium Civitas Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.3.3.1.2. Joanna Kuczewska ur. 1988 Warszawa, studia Szkoła Aktorska Bogusława Lindy 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4. Jan Maciej Brzozowski, ur. 1906 – 1990 + Anna Maciejewska, 1908 – 1986. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.1. Krystyna Brzozowska ur. 1931 + Brunon Doweyko ur 1923 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.1.1. Anna Marta Doweyko ur. 1954 + Jerzy Jurkowski ur. 1946 (rozwód), studia Politechnika Warszawska, wydział chemiczny 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.1.1. Grażyna Zofia Dowyeko ur. 1959 + Jacek Jurkowski ur. 1956, studia Akademia Medyczna w Warszawie 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.2. Barbara Brzozowska ur. 1935 + Stanisław Zabielski ur 1927, zm. 1988 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.2.1. Małgorzata Zabielska ur. 1955 Bydgoszcz + Piotr Maciejewski 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.2.2. Maciej Zabielski ur. 1960 Bydgoszcz + Mariola Szczukowska (rozwód) 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.2.2.1. Anna Zabielska ur 1983 + Malinowski 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.2.2.1.1. Marta Malinowska ur. 2010 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.2.2.2. Wojciech Zabielski ur. 1986 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.3. Jan Mikołaj Brzozowski ur. 1940 zm. 2006 + Helena Skrzypczak ur. 1946 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.3.1. Maciej Brzozowski ur. 1962 + Elżbieta Twarożek 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.4.4. Andrzej Brzozowski ur. i zm. w 1946 r. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5. Jerzy Stanisław Brzozowski, ur. 1913 Pajde (Estonia), zm.1983 Warszawa, + Katarzyna Szadkowska (1918-1997). 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.1. Tomasz Brzozowski ur. 1941 Warszawa +(13.04.1968) Joanna Spirydonow ur.1944 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.1.1. Przemysław Brzozowski ur. 1974 Warszawa +(1995) Wioletta Twardowska, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych, wydział politologii 2003, przedsiębiorca od 2005 w branży odzieżowej. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.1.1.1. Damian Brzozowski ur. 1996 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.1.1.2. Mikołaj Brzozowski ur. 2005 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.1.2. Małgorzata Brzozowska ur. 1976 Warszawa +(06.09.2003) Andrzej Gawenda ur. 1972 Akademia Wychowania Fizycznego, od 2005 przedsiębiorca w branży odzieżowej 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.1.2.1. Michał Gawenda ur. 2005 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.1.2.2. Bartłomiej Gawenda ur. 2006 Warszawa 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.2. Maria (Majka) Brzozowska ur. 1943 Warszawa +(1972) Eryk Gebler ur. 1943, studia SGGW, wydział hodowli zwierząt 1967, 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.2.1. Lucyna Gebler ur. 1974 +(2004) Marcin Ratyński ur. 1974, studia Uniwersytet Warszawski, wydział anglistyki 2001, PTC 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.2.1.1 Hanna Ratyńska ur. 2007 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.2.1.2 Jan Ratyński ur. 2010 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.2.2. Anna Gebler ur. 2008 Rafał Gawenda ur. 1972 , studia Akademia Wychowania Fizycznego, wydział turystyki i rekreacji 2002, American Express Poland S.A. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.4.5.2.2.1 Piotr Gawenda ur. 2009 1.1.1.2.4.1.2.4.1.5. Jadwiga Stefania Brzozowska (1880-1915) Moskwa + Gotowt Wojszwiłło 1.1.1.2.4.1.2.4.1.6. Bogdan Brzozowski (1881-1959) Kowno, odziedziczył dobra w Słowianach + Anna Gutowska, poch. Onikszty 1.1.1.2.4.1.2.4.1.7. Anna Brzozowska (1883-1949) Kowno + Maszotas, nacjonalistyczny działacz litewski. 1.1.1.2.4.1.2.4.1.8. Halina Antonina Brzozowska (1889-1940) Onikszty, mieszkała w Polsce + Leon Mingajło (kuzyn), zginął 1920 pod Warszawą, ojciec: Michał Piotr, matka: Józefa Brzozowska; poch. Warszawa, Powązki 1.1.1.2.4.2. Marcin Brzozowski, następny podział majątku 1763. 1.1.1.2.4.2.1. Marceli-Antoni Brzozowski, majątkowa decyzja sądu z roku 1789 + Anna Kugilan/Kugiszlan. 1.1.1.2.4.2.1.1. Wincenty Brzozowski, ur. 25.10.1797, +(1) Katarzyna Trazynska, +(2) Petronella Kwiatkowska. 1.1.1.2.4.2.1.1a.1. Michał-Sylwester Brzozowski, ur. 30.12.1817. 1.1.1.2.4.2.1.1b.2. Ignacy-Romuald Brzozowski, ur. 7.2.1826 1.1.1.2.4.3. Jakub Brzozowski, majątek Górnofel gub. Grodno, 81 męskich "dusz"+ Brygida Szelpach 1.1.1.2.4.3.1. Ludwika Brzozowska 1.1.1.2.4.3.2. Izydor-Wincenty Brzozowski, ur. 8.4.1779. 1.1.1.2.4.3.3. Franciszek-Michał Brzozowski, ur. 7.10.1781, podsędek guberni + Aleksandra Bejnarowicz 1.1.1.2.4.3.3.1. Franciszek-Ludwik Brzozowski, ur. 10.10.1829, zginął w 1863 pod Dubiczami wraz z bratem Aleksandrem Jerzym 1.1.1.2.4.3.3.2. Bolesław-Wincenty Brzozowski, ur. 9.2.1832, 1.1.1.2.4.3.3.3. Wincenty Brzozowski, ur. 22.1.1835, 1.1.1.2.4.3.3.4. Aleksander Jerzy Brzozowski, ur. 23.4.1837, student medycyny Uniw. Petersburskiego, zginął w 1863 pod Dubiczami wraz z bratem Franciszkiem Ludwikiem 1.1.1.2.4.3.3.5. Edward-Jakub Brzozowski, ur. 1.10.1839,

Herb nieznany lub bez herbu

1. Grzegorz Brzozowski ur. ok. 1862 + Józefa Breitkopf ur. ok. 1862 1.1. Władysław Brzozowski ur. 1882 zm.1953 Warszawa + Helena Głódź ur. 1886 zm. 1964 Warszawa 1.1.1. Kazimierz Brzozowski ur. 1907 Warszawa zm. 1974 + Aniela Kodym ur. 1907 Liw zm. 1985 Warszawa 1.1.1.1. Jan Brzozowski ur. 1944 + Barbara Zalewska ur. 1954 1.1.1.1.1. Katarzyna Brzozowska ur. 1979 Warszawa 1.1.1.2. Lidia Brzozowska ur. 1946 + Marek Jackiewicz ur. 1947 1.1.1.2.1. Karolina Jackiewicz (mail) ur. 1977 Warszawa 1.1.2. Jan Brzozowski ur. 1909 Warszawa zm. 1962 Warszawa + Halina Białas ur.1914 zm. 1988 Warszawa 1.1.3. Zygmunt Brzozowski ur. ok. 1912 Warszawa zm. ok. 1914

Osoby niepowiązane

Marianna Brzozowska ur. Polska zm. ok. 1942 Polska + Franciszek Zaorski ur. ok. 1860 Polska zm. Polska [www.rootsweb.com]brzozowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Brzozowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

    Zobacz więcej wyników (Przejście do Słownika Biograficznego)Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Brzozowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

  Zobacz więcej wyników (Przejście do Czytelni)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Brzozowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Eliza Brzozowska
  Miejsce: Wohyń, gm. Brzozowy Kąt, gub. siedlecka
  Data: 1868
  Opis: Ogłoszenie Komisji Likwidacyjnej Królestwa Polskiego o przyznaniu sukcesorom E. Brzozowskiej wynagrodzenia w wys. 106 587 rs. • Klotylda Brzozowska
  Miejsce: Stryjówka, obw. tarnopolski
  Data: 1867


 • Brzozowski
  Miejsce: Rożniów, ob. stanisławowski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • Brzozowski
  Miejsce: Stryjówka, obw. tarnopolski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • Brzozowski
  Miejsce: Zarudeczek, obw. tarnopolski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • Antoni i Anna Brzozowski
  Miejsce: Krasnowola, pow włodzimirski
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wieś, płaci 253 zł 13 gr, 3 denary kwarty rocznie • Franciszek Brzozowski
  Miejsce: Bobrowniki, obw. tarnowski
  Data: 1867
  Opis: Henryk • Franciszek Brzozowski
  Miejsce: Dąbrówka, pow. orszański
  Data: 1865
  Opis: Powstaniec Styczniowy z Litwy, ukazem dnia 10.12.1865 skazany na zamieszkanie w Rosji, majątek przymusowo sprzedano • Jan Brzozowski
  Miejsce: Rożnów, cyr. stanisławowski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic • Jan Brzozowski
  Miejsce: Rożnów, cyr. stanisławowski
  Data: 1833
  Opis: dziedzic • Julian Brzozowski
  Miejsce: Jarkówka, cyr. stanisławowski
  Data: 1860
  Opis: dziedzic • Karol Brzozowski
  Miejsce: Pilica
  Data: ok. data nieznana
  Opis: poprzedni właściciele Pilicy, Frumkinowie, Litewscy Żydzi, wycięli część lasów, w lasach wypasali bydło, zaniedbali pałac i ogród, wreszcie majątek zakupił marszałek Brzozowski, który postanowił przywrócić dobra do dawnej świetności, zajął się również losem poddanych w dobrach, wynikła kwestia opieki lekarskiej, niewystarczającej z powodu braku czynnego lekarza, mimo obecności 13 felczerów • Karol Brzozowski
  Miejsce: Teofipólka, cyr. brzeżański
  Data: 1858
  Opis: dziedzic • Kazimierz Brzozowski
  Miejsce: Gruszów, cyr. tarnowski
  Data: 1833
  Opis: dziedzic • Michał i Agnieszka Brzozowski
  Miejsce: Szklary, pow krakowski
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna, wieś, 143 zł 27 gr, 9 denarów kwarty rocznie • Seweryn Brzozowski
  Miejsce: Rożnów, cyr. stanisławowski
  Data: 1843
  Opis: dziedzic • Stanisław Brzozowski
  Miejsce: Gaściewicze, pow wileńsko-trocki
  Data: 1930
  Opis: "należący do majątku obszar lasu o pow. 92 ha orzeczeniem wojewody wileńskiego uznano za las ochronny" • Walenty Brzozowski
  Miejsce: Łąki Górne, okr tarnowski
  Data: ok. 1878
  Opis: Ustanowiony znawcą przy wypośrodkowaniu wynagrodzeń w wypadkach wywłaszczeń z powodu zakładania ruchu kolei żelaznych • Władysław Brzozowski
  Miejsce: Pantalowice, pocz. Kańczuga, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Zeno Brzozowski
  Miejsce: Chmielówka, obw. tarnopolski
  Data: 1867
  Opis: Dyczkowski Roman, Rogalski Łukasz i Anna
To zapisy o osobach nazwiska Brzozowski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Brzozowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Brzozowski
  dzierżawca - Kozłów, obw. brzeżański - - 1845
  Żródło: GP, za: Gazeta Lwowska 1845/110

 • Brzozowski
  dzierżawca - Pokropiwna, obw. brzeżański - - 1845
  Żródło: GP, za: Gazeta Lwowska 1845/110

 • Franciszek Brzozowski
  Karbowy - Czołno - - ok. 1829
  Żródło: Indeksy ksiąg metrykalnych

 • Józef Brzozowski
  ekonom - Wróżenice par. Czulice - - 1765
  Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122

 • Leopold Stanisław Brzozowski
  dzierżawca - Zastróże k. Rzgowa (Konińskie) - - data nieznana
  Żródło: nad. Joanna Lewicka, za: akt ur. jego syna, Teofila Władysława Brzozowskiego

 • Leopold Stanisław Brzozowski
  dzierżawca folwarku - Zastróże k. Rzgowa (Konińskie) - ob. Zastruże - Wiktor Zbijewski - 1863
  Żródło: nad. Joanna Lewicka, za: akt ur. jego syna, Teofila Władysława Brzozowskiego

 • Stanisław Brzozowski
  ekonom dworu - Kałuszyn - - 1812
  Żródło: nad. Joanna Lewicka, za: akt urodzenia jego syna, Teofila Brzozowskiego

 • Wawrzyniec Brzozowski
  nauczyciel - Stare Sioło, okr. świrski - - 1866
  Żródło: nad. GP, za: Szematyzm


To wszystkie osoby o nazwisku Brzozowski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Brzozowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 37129 Brzozowski
  Opis: "Brzozowski z Kowieńskiego zm. w stycz. 1864 r. w Ochańsku" /-/ Kolumna, 1, 24: z błędem: "z konińskiego".
  źródło: Trynkowski Jan, Z Zabajkala, przez Chiny do Szwajcarii, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim ...
  Uwagi: List Szymona Tokarzewskiego do Agatona Gillera z 13.6.1866, zawierał spis zmarłych zesłańców. Z tych danych korzystał Z. Kolumna, a także był drukowany w Dzienniku Poznańskim, Czasie, Głosie Wolnym. Dane zostały poszerzone przez autora opracowania na podstawie danych z KEK i in.

 • 34762 Brzozowski
  Opis: być może Ludwik (1833 — 1873), poeta i dziennikarz emigracyjny, mierosławczyk, latem 1863 r. oficer partyzantki w Sandomierskiem i na Mazowszu. W kwietniu 1864 r. powierzono mu dowództwo 3. Oddziału Jazdy Wołyńskiej. Powrócił na emigrację
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 55906 Brzozowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24037
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 55231 Brzozowski
  Opis: poległ pod Borodianką na Ukrainie w 1863 r.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24037 Brzozowski
  Opis: poległ pod Brodianką na Ukrainie podczas majowego nabożeństwa. (Dz. Pozn. Nr. 199. Czas Nr. 197.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 45593 Brzozowski
  Opis: udział w potyczkach: patrz w przypisach do Zielunia 20.02.1863 płockie
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 45592 Brzozowski
  Opis: udział w potyczkach: Ukraina: Borodzianka 9.05.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 33714 Brzozowski
  Opis: z Konińskiego, zesłany do Ochańska tamże zmarł w styczniu 1864 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:

 • 19738 Brzozowski
  Opis: zginął pod Borodianką na Ukrainie r. 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 58955 Adam Brzozowski
  Opis: 1826-1882 Udział w starciach w okolicach Łap.
  W latach 1863-1868 przebywał na zesłaniu.
  W latach po 1868 pod nadzorem policji.

  źródło: nad. Eugeniusz Kaczyński, za: Archiwum w Łomży, Biogramy w opracowaniu Koconia
  Uwagi: Nadawca jest prawnukiem powstańca

 • 61789 Adam Brzozowski
  Opis: 1828-1882, powstaniec 1863r., Sybirak. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Płonce Kościelnej, gm. Łapy.
  źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek
  Uwagi:

 • 45719 Aleksander Brzozowski
  Opis: Dr., uczestnictwo w potyczkach: wileńskie: Dubicze 5.05.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 57663 Aleksander Brzozowski
  Opis: Opis jak w rekordzie nr 24030
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24030 Aleksander Edward Brzozowski
  Opis: z powiatu Lidzkiego, student uniwersytetu Petersburgskiego, wydziału medycznego, zginął pod [psbi]791|Dubiczami[/psbi] w powiecie Lidzkim.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 45 Aleksander Jerzy Brzozowski
  Opis: syn Franciszka ur. 23.04.1837 r. z Górnofela student uniwersytetu peterburskiego wydziału medycznego zginał pod Dubiczami
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi: powiat Lidzki gubernia wileńska

 • 54794 Baltazar Brzozowski
  Opis: Obywatel z Ukrainy, uczestnik powstania Kołyszkowskiego w 1831 r. Po klęsce pod Obodnem dostał się do Galicji, stąd do Kongresówki, aby służyć ojczyźnie. Tak gorliwie, iż w r. 1863 brał udział wraz z synami w tej walce rozpaczliwej. Potem zamieszkał we Lwowie, gdzie zmarł w r. 1883 w 86 r. życia.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 32609 Baltazar Brzozowski
  Opis: ur. 1799, zm. 1881, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 13534 Feliks Brzozowski
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 59383 Feliks Brzozowski
  Opis: ur. ok. 1843, szlachcic z gub. podolskiej, student Instytutu Agronomicznego w Hory—Horkach, kawaler. Wstąpił do oddziału powstańczego, który zorganizowali studenci i wykładowcy Instytutu. W kwietniu 186 3 złozył broń. Na podstawie rozporządzenia Murawiowa z maja 1864, wysłany na zamieszkanie do gub. ołonieckiej pod ścisły dozór policji, majątek skonfiskowano. Od września 1864 przebywał w Pudożu. Otrzymywał zasiłek ze skarbu państwa.
  źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: LVIA, mkf, GARF, z. 109, I ekspedycja, I 863. wol. 23, cz. 416. k. I 3 8, LNB, z. Ossol., wol. 45 3 5, k. 220, RGIA, z. 1286, inw. 25, wol. 1701, k. 3 58-359, inw. 50, wol. 491. k. 295 (kart. J. Sztakelberga)

 • 13347 Filipp Brzozowski
  Opis: syn Franciszka, Handlowiec
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 55903 Franciszek Brzozowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24031
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24031 Franciszek Brzozowski
  Opis: obywatel z powiatu Lidzkiego, zginął pod Dubiczami, mając lat trzydzieści kilka.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 45937 Franciszek Brzozowski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: wileńskie: Dubicze 5.05.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 51948 Franciszek Brzozowski
  Opis: zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Dąbrówka , pow. orszański został przymusowo sprzedany
  źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 25.12.1867
  Uwagi:

 • 46 Franciszek Ludwik Brzozowski
  Opis: syn Franciszka ur. 10.10.1829 r. we dworze Górnofel zginął pod [psbi]791|Dubiczami[/psbi]
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi: powiat Lidzki gubernia wileńska

 • 48084 Jan Brzozowski
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: lubelska diecezja, miejsce zsyłki: Syberia, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 3 /-/ d. 3225, k. 159 /-/ Niebelski, s. 427
  dokładniejszy opis źródła

 • 58195 Juliusz Brzozowski
  Opis: syn dzierżawcy Tarasówki, w powiecie zbaraskim, gospodarował na wsi w tymże powiecie a gdy powstanie wybuchło wstąpił do oddziału Różyckiego i wraz z nim przeszedł granicę w Palczyńcach. Po powstaniu pracował na roli, w końcu osiadł w Tarnopolu i tu w zupełnem odosobnieniu pędził ostatnie dni swego życia. Zmarł w czerwcu 1912 r., pochowany na tutejszym cmentarzu.
  źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
  Uwagi:

 • 30633 Karol Brzozowski
  Opis: kapitan w oddz. Miłkowskiego. Ciężko ranny pod Kostangalią.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 24032 Karol Brzozowski
  Opis: porucznik 3 kompanii, podczas marszu przez Mołdawią w celu dostania się na pole walki z moskwą ranny pod Konstangalią przez wojsko Mołdo-Wołoskie, tamże podobno w dni kilka zmarł.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi: (tak samo w Zbiorach Sauczeya [CDIAL])

 • 46258 Karol Brzozowski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: Rumunia: Kostangalia 15.07.1863 ranny
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 54819 Karol Brzozowski
  Opis: Ur. 1821 r. w Warszawie, znany literat. Skończywszy zakład agronomiczny, gdy nadszedł rok 1848, pospieszył na walki i dzielnie walczył pod Miłosławcem, Trzemesznem i Wrześnią. Następnie przebywał w Paryżu. Następnie przebywając w Turcji otrzymał pracę w urzędzie leśnym nad Eufratem. Rok 1863 zastał go żonatym i wicekonsulem hiszpańskim w Latakii, jednak na wiadomość o powstaniu pospieszył do Tulczy, gdzie Miłkowski organizował oddział. Przekroczywszy na czele swego oddziału Dunaj, Brzozowski uderzył na szeregi rumuńskie, które pod Kastangalią zastąpiły mu drogę. Pokonał je, sam jednak ugodzony w pierś bagnetem legł na polu walki. Długi czas leczyć się musiał, zatrzymany ranny w Gałaczu. Powróciwszy do Turcji wstąpił znowu do służby leśnej. W r. 1883 osiadł we Lwowie, a później w Drohowyżu, gdzie otrzymał kierownictwo zakładu dla sierot i starców. Był on poetą romantykiem, również pisał dramaty, jak Malek, Oblężenie Lwowa, Eryk XIV i inne, tudzież cenne artykuły z podróży po Wschodzie, pt. Wzdłuż Eufratu. Zmarł we Lwowie.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 32879 Karol Brzozowski
  Opis: ur. 1821, zm. 17 1 1904, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 12885 Ksawery Brzozowski
  Opis: Pomieszczyk mohylewskiej guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 55904 Leonard Brzozowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24033
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24033 Leonard Brzozowski
  Opis: praktykant gospodarstwa wiejskiego, zmarł jako emigrant w Bawaryi w szpitalu 20 Maja 1865 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 43166 Leopold Stanisław Brzozowski
  Opis: Wnuk Stanisława urodzonego ok. 1780 w Ćmiszewie, dzierżawca folwarku Zastróże k. Rzgowa (Konińskie) - ob. Zastruże. Zaraz po urodzeniu jedynaka (1.8.1863) Leopold poszedł do powstania, z którego już nie wrócił. Słuch o nim zaginął.
  źródło: nad. Joanna Lewicka, za: akt ur. jego syna, Teofila Władysława Brzozowskiego
  Uwagi:

 • 42316 Ludwik Brzozowski
  Opis: powstaniec
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 46391 Ludwik Brzozowski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: sandomierskie: Białobrzegi 7.07.1863, Ossa 10.07.1863, mazowieckie: Mi­lanówek 7.08.1863, Pękoszowska Wola 29.08.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 55905 Mieczysław Brzozowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24034
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 42727 Mieczysław Brzozowski
  Opis: poległ 28.7.1863 pod Zieluniem
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 24034 Mieczysław Brzozowski
  Opis: syn b. oficera b. wojsk polskich i obywatel z Lewska w Prusach Zachodnich służył w oddziale Nayony'ego, ranny pod Zieluniem w powiecie Mławskim 28 Lipca 1863 roku zmarł 3 Sierpnia we wsi Dziewach. (Kronika Nr. 28.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 46471 Mieczysław Brzozowski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: płockie: Radzanów 21.03.1863, Dziwy 29.07.1863 ranny (poległ) Buchowiecki, wileńskie: Daukszyszki 22.02.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 31386 Mieczysław Brzozowski
  Opis: ur. r. 1840 w Warszawie. Junkier saperów mosk., służył w powstaniu jako oficer. Po powst. urzędnik Banku galie, dla handlu i przemysłu.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 48530 Mieczysław Brzozowski
  Opis: z Walewska,pow. działdowski - zmarł z odniesionych ran 29 lipca 1863 r. w Dziwach niedaleko Kuczborka w woj. płockim, walcząc pod dowództwem Włocha Ludwika Navonne. Był synem Liboryusza i Teofili z Sucharskich.
  źródło: nad. Wanda, za: Grabowski S., Z dziejów Kurzętnika i okolic", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2008, s. 131
  Uwagi:

 • 13761 Mikołaj Brzozowski
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 57829 Piotr Brzozowski
  Opis: 47 lat lasowy z Tartakowiec, pow. sokalski, 25 listopada 1866 odstawiony w grupie na granicę austriacką z niewoli rosyjskiej
  źródło: nad. GP, za: Czas 15.12.1866
  Uwagi: Lista zawiera prawdopodobnie powstańców

 • 31401 Piotr Brzozowski
  Opis: ur. r. 1840. Jako student był szeregowcem w oddz Czachowskiego i Rudowskiego i walczył pod Stefankowem i Wąchockiem. Po powst. przedsiębiorca wiertniczy.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi: W rodzinie: Jan Adam - późniejszy prezydent Lwowa [nad. Barbara Woyna-Orlewicz]

 • 51277 Piotr Brzozowski
  Opis: z Sokołowa
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866
  Uwagi: Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka

 • 34056 Stanisław Brzozowski
  Opis: Lat 57, major 1 Batalionu, 1 Pułku Piechoty, Wojska Ziem Ruskich. Dowódca 3 kompanii.

  Wszedł w służbę w 1831 do wojska polskiego, postąpił w tymże roku na podporucznik. Znajdował się w 1848 w powstaniu Poznańskim, a w r 1849 w Księstwie Badeńskim na urlopie. Mianowany w r 1849 mjr. przez gen. Mierosławskiego.

  źródło: Lista imienna oficerów 1 Pułku Piechoty Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
  Uwagi:

 • 33572 Stanisław Brzozowski
  Opis: Podpisany pod listem pożegnalnym, przy otoczeniu przez Moskali 29.7.1863 Złoty Potok
  źródło: za: odkrywca.pl - list pożegnalny, nad. Walker 1
  Uwagi: Tekst dokumentu

 • 302 Stanisław Brzozowski
  Opis: ppor. (1842) Plock
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 49904 Stefan Brzozowski
  Opis: gmina/wieś Wizna, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 55473 Stefan Brzozowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24035
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 48637 Stefan Brzozowski
  Opis: kapelan sióstr w Staniątkach, (). Suleja Gorgonio (1820-1890) Wspierał powstanie
  źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012
  Uwagi:

 • 19737 Stefan Brzozowski
  Opis: poległ w bitwie pod Walewiczami r. 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 24035 Stefan Brzozowski
  Opis: służył w oddziale Dobrowolskiego, zginął pod Walewicami 8 Lipca 1863 r. (Głos Nr.29.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 55474 Tadeusz Brzozowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24036
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24036 Tadeusz Brzozowski
  Opis: z Warszawy żołnierz z oddziału jenerała Jeziorańskiego. Zginął w bitwie pod Kobylanką 6 Maja 1863 r. (Czas Nr. 117.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 59184 Tomasz Brzozowski
  Opis: obywatel, uczestnik powstania, notowany: majątek Łapińce
  źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
  Uwagi:

 • 15369 Tomasz Brzozowski
  Opis: szlachcic Wilno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 47100 Tomasz Brzozowski
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Wasiliszki, gub. Wileńska , pow. Święciański, dz. 16.
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Brzozowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Brzozowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Brzozowski Aleksander
  (Album: Portrety indywidualne)
  Brzozowski Tadeusz_ 1918-1987_
  (Album: Portrety indywidualne)
  Brzozowski Tomasz Marcin
  (Album: Portrety indywidualne)
  Brzozowski Zbigniew Kazimierz
  (Album: Portrety indywidualne)
  Czartoryska Działyńska, zam. Brzozowska
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Brzozowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Brzozowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Brzozowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Krąpiewski Kazimierz, Mateusz
  (Album: Akty osobowe)
  List pożegnalny trzech powstańców
  (Album: Inne dokumenty)
  Wilewski, Brzozowski, Grodecki
  (Album: Drzewa genealogiczne)
  Wilewski, Brzozowski, Grodecki
  (Album: Drzewa genealogiczne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Brzozowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Brzozowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Brzozowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.