Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
burzynski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Burzyński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby

Gryf
ze Szczepanowic
opis
Osorya
opis
Pobóg
ziemia wiska. oraz biecka
opis
Strzemię
ziemia pilzneńska
opis
Trzywdar
opis


W historii znanych jest kilka nie spokrewnionych ze sobą rodzin nazwiskiem Burzyński, jednak lwia część tych rodów zasiedlała jedynie cześć Koronną Rzeczypospolitej. Byli więc Burzyńscy herbu Gryf ze Szczepanowic pod Krakowem, herbu Strzemię – z Ziemi Pilzneńskiej, herbu Pobóg z Ziemi Wiskiej (jedni z Kobylnickimi) i inni tegoż herbu (!) z Ziemi Bieckiej stanowiący linię Kielanowickich, w końcu Burzyńscy-Pelwelscy z Ziemi Sanockiej i Burzyńscy z Burzyna w Ziemi Wiskiej (!), z Litwy i Podola – jak wymienia Boniecki; a mieli być też herbu Ossoria i Grzymała.

Linia Podolska, później także legitymowana w Królestwie Polskim [Uruski, Sęczys – Szlachta legitymowana w KP]
1. Mikołaj Burzyński h. Trzywdar, pan Skórzyńca, towarzysz husarski i stolnik nowogrodzko-siewierski 1665, + Jadwiga Kochanowska, dz. Kochanówka.
1.1. Michał Burzyński miecznik trembowelski 1708, łowczy latyczowski 1721-31, 1729 marszałek koła rycerskiego, elektor Augusta II, + Klara Głogowska, (c. Zygmunta Głogowskiego cześnika bełskiego i Doroty Ubyszówny):
1.1.1. Michał Burzyński
1.1.2. Jan Burzyński, 
1.1.2.1. Franciszka Burzyńska, + Antoni Sieniuta
1.1.2.2. Marianna Burzyńska + Skałecki
1.1.3. Józef Burzyński, starosta markowski, po nim linia podolska + Elżbieta Głogowska (c. Jana chorążego inflanckiego i Zofii Hoszowskiej)
1.1.3.1. Wojciech Burzyński
1.1.3.2. Franciszek Burzyński, komisarz generalny dóbr wojewody sieradzkiego Jana Koniecpolskiego.
1.1.3.3. Joanna Burzyńska, + 1759 Stanisław Lisowski.
1.1.3.4. Grzegorz Burzyński, osiedlony na Podolu
1.1.3.4.1. Szymon Burzyński, którego pięciu synów legitymowanych w 1839:
1.1.3.4.1.1. Józef Burzyński
1.1.3.4.1.2. Ignacy Burzyński
1.1.3.4.1.3. Aleksander Burzyński
1.1.3.4.1.4. Jan Burzyński, po którym dwaj:
1.1.3.4.1.4.1. Jan Burzyński, ten nie legitymowany.
1.1.3.4.1.4.2. Konstanty Burzyński, legitymowany 1839, z ojcem.
1.1.3.4.1.4.2.1. Witold Burzyński legitymowany 1867.
1.1.3.4.1.5. Stanisław Kostka Burzyński, dzieci legitymowane w latach 1858 lub 1865 
1.1.3.4.1.5.1. Walerian Donat Burzyński
1.1.3.4.1.5.2. Ludmiła Burzyńska
1.1.3.4.1.5.3. Karol Burzyński, po którym syn
1.1.3.4.1.5.3.1. Emilian Burzyński legitymowany z ojcem 1858 lub 1865
1.1.3.4.1.5.4. Aleksander Józef Burzyński, po którym
1.1.3.4.1.5.4.1. Stanisław Burzyński legitymowany 1865
1.1.3.4.1.5.5. Konstanty Burzyński, 
1.1.3.4.1.5.5.1. Tytus Wiktor Burzyński) legitymował się 1854.
1.1.4. Mikołaj Burzyński, po nim linia w Królestwie:
1.1.4.1. Kazimierz Burzyński
1.1.4.1.1. Mikołaj Burzyński + Barbara Głowińska
1.1.4.1.1.1. Antoni Ignacy Burzyński, legitymowany 1860 w KP. + Marianna Zaborowska. Data legitymacji wg Uruskiego, wg Sęczys był to rok 1861.
1.1.4.1.1.1.1. Juliusz Antoni Burzyński
1.1.4.1.1.1.2. Stanisław Bronisław Konrad Burzyński 
1.1.4.1.1.1.3. Dionizy Władysław Burzyński
1.1.4.1.1.1.4. Aleksandra Maria Burzyńska legitymowana z braćmi w 1860 w Królestwie.


Druga linia na Podolu i linia Wołyńska, [Min., Kro.]
1. Jan Burzyński h. Trzywdar dziedzic Dobków w Ziemi Bielskiej
1.1. Wawrzyniec Burzyński w 1673 sprzedał część dziedzicznych dóbr: Burzyn i Kamionkę w Ziemi Bielskiej, + Anna Rudnicka
1.1.1. Stanisław Burzyński dz. na Dobkach i Bagianki 1691, 1708 wojski podlaski, wcześniej cześnik, + Niewiadomska
1.1.1.1. Marcin Burzyński – twórca linii podlaskiej
1.1.1.1.1. Jan Burzyński + Marianna Bobrowicz
1.1.1.1.1.1. Felicjan Burzyński legitymowany w Królestwie Polskim w 1863.
1.1.1.2. Stefan Burzyński, cześnik bielski, chorąży pułku ordynacji ostrogskiej, przeniósł się na Wołyń, po nim linia wołyńska. + Anną Misiuń
1.1.1.2.1. Franciszek Burzyński, elektor 1764, 1773 skarbnik, 1778 wojski włodzimierski. Według Krasińskiego (z przypisów do Niesieckiego), bezpotomny:
1.1.1.2.1.1. Stefan Burzyński
1.1.1.2.1.2. Zachariasz Burzyński.
1.1.1.2.2. Wawrzyniec Burzyński skarbnik podlaski, współdziedzic Troszczy i Borkowic z braćmi, + Marianna Bohdanowiczówną. (Wg Kroniki Rodów..., on ciągnął tę linię rodu, a nie jego brat Walenty)
1.1.1.2.3. Walenty Burzyński 1773 wojski kijowski, 1775 podczaszy owrucki, 1787 stolnik kijowski, był deputatem na trybunał koronny 1776. + Hincka
1.1.1.2.3.1. Jan Pius Burzyński, (1763-1824), pułkownik wojsk kościuszkowskich, + Justyna Szaszkiewicz h. wł. (c. Karola i Zuzanny bar. Dulskiej h. Przeginia).
1.1.1.2.3.1.1. Bolesław Józef Kalasanty Gracjan Hipolit Jan Nepomucen Burzyński, (1812-1885) dz. Troszcza na Podolu, +(1) Eufemia Pułaska (c. Kazimierza i Joanny Świętosławskiej), +(2) Antonina Pułaska (c. Kazimierza i Joanny Świętosławskiej))
1.1.1.2.3.1.1a.1. Ewelina Burzyńska, zmarła panną
1.1.1.2.3.1.1a.2. Zofia Burzyńska, zmarła panną
1.1.1.2.3.1.1a.3. Kazimierz Burzyński 1846-1920, dz. Kupczyńca, rotmistrz 1919; + Julia Rawicz-Prószyńska (c. Bronisława i Idalii Domaniewskiej):
1.1.1.2.3.1.1a.3.1. Ludwik Burzyński
1.1.1.2.3.1.1a.3.2. Bronisława Burzyńska
1.1.1.2.3.1.2. Jan Karol Pius Burzyński, (1810-1855), dz. Borkowic, + Faustyna Jabłonowska
1.1.1.2.3.1.2.1. Maria Burzyńska + Adolf Przeciszewski
1.1.1.2.3.1.2.2. Karolina Burzyńska + Jan Paszkowski
1.1.1.2.3.1.2.3. Jerzy Burzyński bzż.
1.1.1.2.3.1.2.4. Tadeusz Burzyński, + Otolia Męcińska bzp.
1.1.1.2.3.1.2.5. Wacław Burzyński, + Wanda Niemierzycka bzp.
1.1.1.2.3.1.2.6. Stanisław Burzyński powstaniec 1863, + Maria Podhorodeńska
1.1.1.2.3.1.2.6.1. Leon Burzyński, + Księżna Trubecka
1.1.1.2.3.1.2.6.1.1. Eugeniusz Burzyński
1.1.1.2.3.1.2.7. Jan Walenty Burzyński dz. Uhrynowa, w pow. stanisławowskim ur. około 1840, + 16.X.1866 hr. Józefa Eleonora Hutten-Czapska.
1.1.1.2.3.1.2.7.1. Tadeusz Burzyński
1.1.1.2.3.1.2.7.2. Helena Burzyńska w zakonie
1.1.1.2.3.1.2.7.3. Anna Burzyńska w zakonie
1.1.1.2.3.1.2.7.4. Stanisław Burzyński, dziedzic Bolęcina po stryju.

Linia Kamieniecka [Bon. Piekosiński F., Rekognicyarz poborowy województwa podlaskiego, z roku 1581, b m.r.w.]
1. Stanisław Burzyński h. Trzywdar, posiadacz wsi Markowiec ze starostwa kamienieckiego 1578, którą to wieś posiadają w 1615 jego potomni. Może to o tym Stanisławie podsądku i podorcy Ziemi Wiślickiej 1573 pisze Franciszek Piekosiński, iż pieczętował się Trzywdarem odmiennym. Jego godło wyglądało jak herb Bordzic
1.1. Stanisław Burzyński
1.1.1. Jakub Burzyński
1.2. Jan Burzyński
1.2.1. Jakub Burzyński

Linia Lubelska [Autor nieznany, Burzyński - doktor nadziei, „Tygodnik Przegląd” nr 44/2003].
1. ?? Burzyński h. Trzywdar fundator kościoła św. Teresy w Lublinie
1.1. Zygmunt Burzyński zginął z rąk NKWD w 1947
1.2. Grzegorz Burzyński, dyr. szkoły w Lublinie
1.2.1. Stanisław Rajmund Wiktor Burzyński, ur. 21.III.1943, odkrywca, prof. medycyny w USA, fundator polskiego kościoła w Houston, + Barbara. 
1.2.1.1. Grzegorz Burzyński
1.2.1.2. Kinga Burzyńska, + Tomasz Janicki
1.2.1.3. Monika Burzyńska + Jarosław Paszkowiak.

Linia Kowieńska [Uruski]
1. Jan Burzyński h. Trzywdar
1.1. Jerzy Burzyński
1.1.1. Karol Burzyński
1.1.2. Mateusz Burzyński
1.1.3. Adam Burzyński
1.1.4. Szymon Burzyński, którzy to czterej bracia, wraz ze swoimi 33 (łącznie) synami i wnukami, legitymowali się w Kownie w latach 1858-1861


Linia Kowieńska Druga [Uruski]
1. Bernard Burzyński h. Trzywdar
1.1. Atanazy Burzyński, 1849 urz. w gub. kowieńskiej. 


Linia Smoleńska [Bon. Uruski]
1. Stanisław Tadeusz Burzyński krajczy smoleński + Helena Dziewiałtowska
1.1. Konstanty Burzyński 1698 cześnik, potem stolnik smoleński, + Elżbieta Butler
1.1.1. Krystyna Burzyńska + Władysław Pomarnacki
1.1.2. Stanisław Burzyński skarbnik smoleński 1728, instygator litewski 1731, kasztelan brzesko-litewski 1750, kasztelan smoleński 1762, w 1773 podpisał konfederacje generalną warszawską, nabył liczne dobra m.in. od Sapiehów: Zamosze, Ikaźń i Wójtowce. Był autorem „Krótkiego zebrania Sejmów Polskich”. + Marianna Kopeć. Na starość został Jezuitą.
1.1.2.1. Róża Burzyńska + Zienkowicz
1.1.2.2. Teresa Burzyńska +(1) Szymon Prozor +(2) Stanisław Zawisza.
1.1.2.3. Tadeusz Antoni Burzyński. Starosta krasnosielski, 1763 kasztelan smoleński, 1766 marszałek trybunału litewskiego, 1770 wojewoda miński. Był stronnikiem Czartoryskich, oraz pierwszym polskim posłem w Anglii od 1769. Kawaler Orderu św. Stanisława 1765 i Orderu Orła Białego 1769. Zmarł we Florencji 22.IV.1773. + 1762 hr. Józefa Broel-Plater, zm.1778, (c. Jana Ludwika (2im.) i Rozalii Strzemię-Brzostowskiej).
1.1.2.3.1. Katarzyna Burzyńska + Antoni Chrapowicki h. Gozdawa
1.1.2.3.2. Teresa Burzyńska + Franciszek Dunin-Jundziłł hr nadane w 1798
1.1.2.3.3. Ignacy Burzyński, starosta bracławski i krasnosielski, 1788 poseł i sędzia sejmowy, 1790 kawaler Orderu św. Stanisława. + Cecylia Żaba,(c. Wojewody połockiego)
1.1.2.3.3.1. Stanisław Burzyński zmarł młodo i bezżennie, ostatni w swojej linii.


Linia Nalibocka [Kresowy Portal Genealogiczny - „Stan mieszkańców Rudni (Nalibockiej) wg głów rodzin na dzień pacyfikacji (sowieckiej) 6.VIII.1943”]
1. Michał Burzyński h. Trzywdar ur. około 1800, pochowany w Nalibokach,
1.1. (prawd.) Sebastian Burzyński
1.1.1. Michał Burzyński
1.1.2. Wiktor Burzyński
1.1.3. Józef Burzyński
1.2. (prawd.) Piotr Burzyński
1.2.1. Ignacy Burzyński
1.3. (prawd.) Jan Burzyński
1.3.1. Michał Burzyński
1.4. Anna Burzyńska, zm. 1918, pochowana w Nalibokach, + Nikodem Kowalewski herbu Prus III, 
1.4.1. Elżbieta Kowalewska + Augustyn Roćko
1.4.2. Maria Kowalewska + ?? "Jurek" Fin 
1.4.3. Petronella Kowalewska + Michał Kłaczkiewicz 
1.4.4. Emilia Kowalewska + Jan Ociecki
1.4.5. Marta Kowalewska + Michał Bolesta-Jankowski
1.4.6. Zachariasz Kowalewski + Elżbieta Dubicka
?? Burzeński h. Trzywdar + Katarzyna Prochańska pochowani w kościele OO. Bernardynów we Lwowie [Nies.]
Adam Prosper Burzyński h. Trzywdar, lekarz, ksiądz misjonarz w Egipcie 1798, w końcu biskup sandomierski. [Uruski] 
Antoni Burzyński h. Trzywdar deputat na trybunał 1716, [Uruski] 
Antoni Burzyński h. Trzywdar deputat z Podolskiego na trybunał koronny w 1718. [Nies.]
Burzyn h. Trzywdar (imię?) z powiatu orszańskiego w roku 1700, na zjeździe obywateli W. Ks. Lit. pod Olkinikami [Heraldyka Wielądka AGAD]
Dominik Burzyński h. Trzywdar cześnik oszmiański, [Uruski.] 
Franciszek Burzyński h. Trzywdar skarbnik krzemieniecki 1775-77 i wojski mniejszy włodzimierski 1780-89. [Uruski] 
Ignacy Burzyński h. Trzywdar starosta samuliski w Ziemi Kijowskiej, zmarły w 1761, [Uruski] 
Jan Burzyński h. Trzywdar towarzysz chorągwi pancernej, który w bitwie pod Wojnicami w 1655 ściął szwedzkiego pułkownika, ranny był rok później pod Kleckiem, a w roku 1658 brał z Czarnieckim udział w wyprawie do Holsztynu.[Uruski] 
Jan Burzyński h. Trzywdar z województwem sandomierskim, podpisał elekcję króla Michała. [Bon.]
Józef Burzyński h. Trzywdar rotmistrz chorągwi wołoskiej, poległ jako stronnik Sasów w 1702, [Uruski] 
Józef Burzyński h. Trzywdar pochowany w kościele OO. Bernardynów we Lwowie [Nies.] 
Kazimierz Burzyński h. Trzywdar kanonik inflancki 1777-94. [Uruski.] 
Leopold Burzyński h. Trzywdar elektor 1648 [Uruski]
Marcin Burzyński h. Trzywdar kanonik inflancki 1771, [Uruski.] 
Mikołaj Burzyński h. Trzywdar z województwem nowogrodzkim, podpisał elekcję króla Michała. [Bon.]
Sebastian Burzyński h. Trzywdar, przełożony ceł lwowskich 1560, [Bon.]
Stanisław Burzyński h. Trzywdar kanonik Łucki deputat na trybunał koronny w roku 1611. [Nies.] 
Stanisław Burzyński h. Trzywdar elektor 1648 [Uruski]
Teodor Burzyński h. Trzywdar z województwa brzeskiego-litewskiego, w roku 1700, „na zjeździe obywateli W. Ks. Lit. pod Olkinikami [Heraldyka Wielądka AGAD]
Wawrzyniec Burzyński h. Trzywdar z ziemią bielską podpisał elekcję króla Michała. [Bon.]
Wojciech Burzyński h. Trzywdar z województwem sandomierskim podpisał elekcję króla Michała. [Bon.]burzynski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Burzyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Burzyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Burzyński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Emeryka Burzyńska
  Miejsce: Siedlec z Łąką, pocz. Radłów, pow. Tarnów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Leonarda Emilia Burzyńska
  Miejsce: Siedlec, pow. tarnowski
  Data: 1867
  Opis: Wisłocka Leonarda Antonina • Burzyński
  Miejsce: Górka
  Data: ok. 1835
  Opis: Donacja na rzecz klasztoru w Wieliczce • Jan Burzyński
  Miejsce: Uhrynów Górny, wieś
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan Burzyński • Jan Burzyński
  Miejsce: Uhrynów szlachecki, wieś, star. Stanisławów
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan Burzyński • Ksawery Burzyński
  Miejsce: Siedlce, obw. tarnowski
  Data: 1862
  Opis: Spis członków Towarzystwa gospodarczo-rolniczego galicyjskiego • Tadeusz Burzyński
  Miejsce: Ubrynów Górny, pow stanisławowski
  Data: 1924
  Opis: "wlaściciel dóbr, wybrany na członka wojewódzkiej Rady Wodnej "
To zapisy o osobach nazwiska Burzyński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Burzyński.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Burzyński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 55484 Burzyński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24061
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 55485 Burzyński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24062
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24061 Burzyński
  Opis: pisarz miejski z Piotrkowskiego służył jako żołnierz w oddziale Taczanowskiego, poległ pod Rudawą dnia 23 Czerwca 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 24062 Burzyński
  Opis: rymarz z miasta Makobody, żołnierz w piechocie, ciężko raniony w folwarku Szydłowinie, w Siedleckiem, wkrótce zmarł. (Czas Nr. 75).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 44240 Burzyński
  Opis: udział w potyczkach: kaliskie: Widawa 22.06.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 44241 Burzyński
  Opis: udział w potyczkach: podlaskie: Patrykozy 4.03.1863 ranny (poległ)
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 44242 Burzyński
  Opis: udział w potyczkach: sandomierskie: [psb]Opatów[/psb] 21.02.1864
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 43503 Adolf Burzyński
  Opis: brat Tomasza, posieleniec, za zezwoleniem władzy przeniósł się z włości, do której był naznaczony pierwotnie, do Usola, gdzie wspólnie z bratem pracował. Dalszych losów jego nie znam.
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 67476 Adolf Burzyński
  Opis: W Usolu między 1866-68 - brat Tomasza, był osiedleńcem, w jakiejś wsi umierał z głodu, pasł bydło i jenerał gubernator zobaczył go w tym stanie i pozwolił przenieść sio do brata do Usolu. Obaj z Kijowskiego uniwersytetu.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 49140 Franciszek Burzyński
  Opis: gmina/wieś Bożejewo Bronowo, przestępstwo: wrócił z bandy
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 37786 Franciszek Burzyński
  Opis: stracony Posfol 4.1.1864
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno
  Uwagi:

 • 47445 Jakub Burzyński
  Opis: ksiądz, zakonnik zgromadzenia Reformatów w Kazimierzu Dolnym
  źródło: nad. DHRP, za: Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl
  Uwagi:

 • 58754 Jakub Burzyński
  Opis: Ksiądz, zm. 26.02.1889r., żył lat 62, pochowany Bogoria
  źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek
  Uwagi:

 • 34263 Jan Burzyński
  Opis: (ur. ok. 1837), dca plutonu w 2. Pułku Jazdy Ruskiej
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 63270 Jan Burzyński
  Opis: Burzyński Trzywdar Jan rodem z Wołynia, właściciel dóbr Uhrynów górny p. Stanisławów. W r. 1863 wystawił z 3 braćmi dwa całkowicie uzbrojone plutony knnicy, z który mi poszedł. pod komendę gener. Różyckiego. Brał udział we wszystkich starciach tego oddziału, poczem przeszedł granicę i został internowany w Ołomuńcu, skąd ratował się ucieczką.
  źródło: nad. GP+, za: Kurjer Stanisławowski 17.1.1909
  Uwagi:

 • 36390 Jan Burzyński
  Opis: h. Trzywdar, ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
  źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
  Uwagi:

 • 30572 Jan Burzyński
  Opis: h. Trzywdar, ur. na Wołyniu, właściciel dóbr ziemsk., wystawił wraz z braćmi: Stanisławem, Tadeuszem i Kazimierzem dwa całkowicie uzbrojone plutony konnicy, z któremi oddali się wszyscy czterej bracia pod komendę jener. Różyckiego i brali udział we wszystkich starciach, aż do chwili wkroczenia oddz. pod Palczyńcami do Galicji. Internowany w Ołomuńcu uciekł Jan Burzyński do Galicji a następnie do Drezna. Ostatecznie osiadł na własnym majątku w Uhrynowie górnym pod Stanisławowem.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 42874 Jan Burzyński
  Opis: Kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym
  źródło: Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.
  Uwagi: fot: Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC

 • 34042 Jan Burzyński
  Opis: Lat 27, dowodził plutonem u gen. Różyckiego, dowodził plutonem w 2 Pułku Jazdy Ruskiej, w 9.5.1863 nominowany na stopień porucznika, "gorliwy".
  źródło: Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
  Uwagi:

 • 314 Jan Burzyński
  Opis: ppor. (1837) Stanisławów
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 64905 Jan Burzyński
  Opis: Ur. 1838, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-317
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 58468 Jan Burzyński
  Opis: Ur. w Borkowcach pow. żytomierskiego. Był w powstaniu w Jeździe Wołyńskiej pod dowództwem Edmunda Różyckiego oraz formacji zorganizowanej w Galicji pod gen. Anitańskim. Po bitwie pod Salichą został mianowany porucznikiem. Brał następnie udział w potyczkach pod Lubarem, Połonnem, Miropolem i Łaszkami. Internowany w Ołomuńcu przez trzy miesiące. Uciekł do Tarnopola, gdzie wstąpił do partii gen. Anitańskiego. Po ogłoszeniu stanu oblężenia w Galicji udał się na emigrację do Paryża.
  źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
  Uwagi:

 • 63508 Jan Burzyński
  Opis: Weteran Powstania Styczniowego, 5.8.1921 odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Odznaczenia dokonał osobiście Józef Piłsudski.
  źródło: nad. GP+, za: Żołnierz Polski 21.8.1921
  Uwagi:

 • 47858 Józef Burzyński
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1862 miejsce wysyłki: lubelska diecezja, miejsce zsyłki: wołogodzka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 150, d. 224, k. 19 /-/ Kubicki, cz. 2, 3, s. 686 /-/ Niebelski, s. 429
  dokładniejszy opis źródła

 • 20814 Józef Burzyński
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 30569 Kazimierz Burzyński
  Opis: h. Trzywdar brat Jana.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 42875 Kazimierz Burzyński
  Opis: Kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym
  źródło: Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.
  Uwagi: fot: Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC

 • 315 Kazimierz Burzyński
  Opis: of.wet. (1847) Warszawa
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 64758 Kazimierz Burzyński
  Opis: Ur. 1837 Wołyń, miejscowość w 1923: Stanisławów, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: oficer, stopień wojskowy w 1923r.: por., odznaczenie w 1923r: VM 5 kl., OP 5 kl., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-483
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 33727 Kazimierz Burzyński
  Opis: urzędnik bióra Naczelnika pow. Radomskiego, służył w oddziale Czachowskiego jako oficer i intendent, schwytany przez oddział jen. Czengierego w Opatowskiem, powieszony w Radomiu w lutym 1864 r. mając lat 25.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:

 • 26837 Michał Burzyński
  Opis: Mieszczanin był żandarmem wieszającym, 28 kwietnia 1864 r powieszony w Siedlcach.
  źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
  Uwagi: inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia

 • 30570 Stanisław Burzyński
  Opis: h. Trzywdar brat Jana.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 50558 Stanisław Burzyński
  Opis: Ur. w miejscowości Troszcza na Wołyniu, syn Karola i Faustyny z hr. Jabłonowskich, zmarł w Krakowie w lutym 1915 r. w wieku siedemdziesięciu kilku lat.

  Rodzeństwo: brat Jan ożeniony z hr. Czapską i siostra zamężna za Janem Paszkowskim.

  Po powstaniu styczniowym udał się na emigrację do Drezna, a później osiadł w Krakowie.

  źródło: nad. Paweł Romanik, za: informacje własne nadawcy
  Uwagi:

 • 30571 Tadeusz Burzyński
  Opis: h. Trzywdar brat Jana.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 67333 Tadeusz Burzyński
  Opis: Ur. 1847, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: oficer, stopień wojskowy w 1923r.: of. wet., odznaczenie w 1923r: VM 5 kl., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: Of.-12
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 43471 Tomasz Burzyński
  Opis: Ukończył szkołę sztuk pięknych w Warszawie, a następnie wydział prawny w uniwersytecie kijowskim. Do Usola przybył z żoną z domu Kaczkowską, założył tu sklep spożywczy, który prowadził wspólnie z bratem Adolfem. Po uwolnieniu z ciężkich robót przeniósł się do Irkucka, gdzie otworzył handel z artykułami warszawskiemi. Burzyńscy mieli córkę jedynaczkę, urodzoną w Usolu, której wychowaniem sami się zajmowali. Przeszedłszy zwykłe koleje stopniowego zbliżania się do kraju, dostaj się wreszcie Burzyński do Warszawy, gdzie uzyskał godność i prawa obrońcy mecenasa. Stracił żonę i czas jakiś pracował w administracji dóbr hr. Feliksa Sobańskiego na Podolu. W końcu osiadł w Warszawie wraz z córką, która, wyszedłszy nieszczęśliwie za mąż jeszcze na wygnaniu, zmuszona była rozstać się z małżonkiem i przy ojcu z dzieckiem zamieszkała. Tomasz Burzyński wydał swe wspomnienia w IV. tomie „Materjałów do dziejów 1863 i 64 r." podpisane literami T. B. Zmarł w Warszawie po krótkiej chorobie w 1904 r.
  źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 67475 Tomasz Burzyński
  Opis: W Usolu między 1866-68 - z Kongresówki. Miał sklep w Usolu.Brat Adolfa.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 316 Wincenty Burzyński
  Opis: ppor. (1838) Warszawa
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 64254 Wincenty Burzyński
  Opis: Zm. przed 1919, żona: Otylia, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: powstaniec, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XVI-3
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 55483 Władysław Burzyński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24060
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24060 Władysław Burzyński
  Opis: rodem z powiatu Marjampolskiego, szkoły ukończył w Suwałkach, poczem wstąpił do służby rządowej jako sekretarz magistratu, służył w oddziale Jastrzębskiego, Brandta, Andruszkiewicza i Wawra, odznaczył się w bitwach: pod Czystą Budą, Gruszkami, Kozim-rynkiem, Kadyszem Sieburczynem i Rząśnikiem , w ostatniej poległ jako podporucznik kosynierpw w Lipcu 1863 roku.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 50809 Władysław Burzyński
  Opis: więziony w twierdzy dynaburskiej
  źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC
  Uwagi: Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Burzyński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Burzyński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Runowicz Jadwiga Burzynski Waclaw z znajomymi
  Miejsce: Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera nr 8
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Burzyński Adam Prosper (1753-1830)
  (Album: Portrety indywidualne)
  Burzyński Stefan
  (Album: Portrety indywidualne)
  Burzyński Tomasz
  (Album: Portrety indywidualne)
  Garbowski Czesław
  Rodzice: Garbowski Władysław Burzyńska Paulina
  (Album: Portrety indywidualne)
  Lepszy Bolesław, ppor. pilot Eskadry Lotniczej W.VI
  Miejsce: Przemyśl
  (Album: Zdjęcia z życia, okolicznościowe,)
  Nieznany młodzieniec
  Miejsce: Paryż (Francja)
  (Album: Portrety, nie do rozpoznania)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Burzyński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Burzyński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Burzyński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Garbowski Czesław - metryka chrztu
  Rodzice: Garbowski Władysław Burzyńska Paulina
  (Album: Akty osobowe)
  księga urodzeń Wilno 1825
  (Album: Akty osobowe)
  Telesfor zaręba - akt chrztu
  Rodzice: Władysław i Justyna Burzyńska
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Burzyński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Burzyński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Burzyński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Burzyński Jan
  (Album: Soleczniki)
  .....(?) Stankiewicz Jan i Benedikta .... Burzyńska (?)
  Miejsce: Miedniki Królewskie – Medininkai - na Litwie
  (Album: Miedniki Królewskie – Medininkai)
  Burzyńska Jadwiga Muzyk i Muzyka Dymitr
  Miejsce: Wroclaw Cmentarz św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida
  (Album: Wrocław - Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
  Burzyński
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - ,
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Burzyński - Bury
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
  Burzyński Bronisław
  (Album: Soleczniki)
  Burzyński Jakub
  Miejsce: Bogoria - mogiła ks. Jakuba Burzyńskiego -
  (Album: Bogoria)
  Burzynski Jakub 2
  Miejsce: Bogoria - mogiła ks. Jakuba Burzyńskiego -
  (Album: Bogoria)
  Burzyński Piotr (1819-1879)
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Burzyński Wiktor
  Miejsce: Turgiele -Turgeliai Litwa
  (Album: Turgiele -Turgeliai Litwa)
  Burzyński Wincenty
  (Album: Soleczniki)
  Burzyński, Malinowska
  Miejsce: Kraków, Cm. Rakowicki kwatera Kc ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Grygorowiczowie, Stankiewiczowie, Burzyńska
  Miejsce: Miedniki Królewskie – Medininkai - na Litwie
  (Album: Miedniki Królewskie – Medininkai)
  Jasińska Antonina
  Rodzice: Piotr Konopacki i Michalina Burzyńska
  Miejsce: Kołomyja, cmentarz rz-kat.
  (Album: Kołomyja - cm. rzymsko-katolicki)
  Stanisław Trzywdar Burzyński i Bożena Burzyńska
  Miejsce: Wrocław ul Bardzka
  (Album: Wroclaw - Cmentarz Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej)
  Stefanowicz Konstanty i Zofia > Januszkiewicz Wincenty i Władysława > Burzyński Edward i Wanda
  Miejsce: Niemenczyn (Nemenčine) - Cmentarz kościoła pw. św. Michała Archanioła
  (Album: Niemenczyn, Nemenčine Litwa)
  Wendyk, Jurkiewicz, Faecher, Burzyńska, Żmuda, Porębska
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. nr 15
  (Album: Kraków - Rakowice)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Burzyński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.