Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
giedymin

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Giedyminowicze
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Giedymin, wlk. ks. litewski, genealogia

Informacje

Giedymin, (1275-12.1341), wielki książę litewski, jest przodkiem po mieczu wielu rodzin których męscy potomkowie żyją do dzisiaj. Poniżej przedstawiamy 5 pokoleń jego potomków wraz z rodzinami pochodzącymi w liniach męskich. Nasze bazy wskazują liczbę powyżej 50.000 znanych osób - potomków Giedymina (po mieczu i po kądzieli). Zarówno drzewo poniższe jak i baza nie dają 100% pewności. Wiele jest niejasności i wciąż sprzecznych teorii. Jednak w porównaniu z publikowanymi drzewami na innych stronach jest znacznie więcej informacji i znacznie bardziej sprawdzonych. W poniższym drzewie, inaczej niż na innych naszych stronach, dla ułatwienia wytłuszczono imiona jedynie męskich potomków.
UWAGA: Publikowane gdzie indziej drzewa Giedyminowiczów wskazujące na pochodzenie np. Czartoryskich od Koriata, lub Sapiehów od Narymunta są błędne!

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Grupy rodzinne


1  Trojden wlk. ks. litewski ur. ok. 1210 zm. 1281  
|=2  Butywid (Putuwer) wlk. ks. litewski ur. ok. 1240 zm. 1296  
|  |=3  Witenes wlk. ks. litewski ur. ok. 1270 zm. 1316  
|  |=3  Wojn ks. połocki ur. ok. 1270  
|  |=3  Fiodor ks. kijowski ur. ok. 1270  
|  |=3  Algimanstas (Olgimunt, Borys) ur. ok. 1270  
|  `=3  Giedymin wlk. ks. litewski ur. przed 1275 zm. 12.1341 pod Wieloną nad Niemnem + Jewna ks. płocka ur. ok. 1275 zm. 1344 ojciec: Iwan ks. połocki 
|   |=4  Moniwid ks. kierniowski ur. przed 1296 zm. 1342, książę kiernowski 
|   |  |=5  Mondywid litewski ur. ok. 1340  
|   |  |  |=6                       ==> PALKSNISOWIE, REKUCIOWIE  
|   |  |  |=6  Hleb Moniwidowicz ur. ok. 1420 + Miłochna Anna Raczko ==> HLEBOWICZOWIE  
|   |  |  |  |=7  Jerzy Hlebowicz ur. ok. 1450 ==> POŁOŃSCY [nad. Wojciech Dzierżyc za: Nies., Małachowski, Bork., Kaj., Uruski, Leszczyc, Polska encyklopedia szlach...]
|   |  |  |  `=7  Stanisław Hlebowicz ur. ok. 1460 zm. ok. 1515 + Zofia Korczewska ur. ok. 1520 ==> DZIEŻYCOWIE, TANKIEWICZOWIE (prawdop)
|   |  |  |=6  Kuc Rekucki ur. ok. 1420  
|   |  |  `=6  Wiąz Moniwidowicz ur. ok. 1420  ==> WIAZEWICZOWIE 
|   |  `=5  Olechno (Aleksander) kierniowki ur. ok. 1340 ==> KUCHMISTRZEWICZE, IRZYKOWICZOWIE, RUDNICCY 
|   |   |=6  Piotr Drohostajski  ==> DROHOSTAJSCY 
|   |   |  |=7  Mikołaj Drohostajski   
|   |   |  |=7  Stanisław Drohostajski   
|   |   |  |=7  Jan Drohostajski   
|   |   |  `=7  Piotr Drohostajski   
|   |   |=6  Mikołaj Drohostajski   
|   |   |=6  Andrzej Drohostajski   
|   |   `=6  Stanisław Drohostajski   
|   |=4  Kiejstut ks. litewski ur. 1297 zm. 15.08.1382, książę trocki, wielki książę litewski +(1) Biruta ks. ??  zm. 1382, kapłanka Praurimy z Połągi +(2) ??
|   |  |                        ==> KIEJSTUTOWICZE
|   |  |=a5  Rymgajla Anna Kiejstutowicz ur. Bet. 1367 - 1369 zm. 1433 +(1) Henryk Piast ur. Bet. 1368 - 1370 zm. Bet. 1392 - 1393 ojciec: Siemowit III, matka: ?? Piast; +(2) [10] Io Alexandru "Dobry" mołdawski +(3) Stafan I mołdawski +(4) Mircza "Stary" mołdawski   
|   |  |=a5  Witold Kiejstutowicz ur. 1352 zm. 27.10.1430 + Anna Światosława ks. smoleńska   
|   |  |=a5  Danuta Anna Kiejstutowicz ur. 1362 zm. 1448 + Janusz I "Starszy" Piast ur. 1346 zm. 1429, książę mazowiecki ojciec: Siemowit III, matka: Eufemia Przemyślid
|   |  |  |=6  Konrad Piast 
|   |  |  |=6  Janusz "Młodszy" Piast ur. przed 1383 zm. 1422 + Katarzyna (z) Melsztyna ur. przed 1395 zm. po 23.03.1463  
|   |  |  `=6  Bolesław Piast ur. Bet. 1385 - 1386 zm. 1428 + Anna Holszańska  zm. 1458 ojciec: Andrzej Holszański, matka: Aleksandra Drucka
|   |  |   |=7  Konrad Piast ur. 1413 zm. 1427  
|   |  |   |=7  Eufemia Piast ur. przed 1420 zm. ok. 1436 + Michał Bolesław ??   
|   |  |   `=7  Bolesław IV Piast ur. przed 1421 zm. 1454 + Barbara ??   
|   |  |=a5  Milusza Maria Kiejstutowicz ur. ok. 1370 zm. 1404 + Zodeyko ur. ok. 1370  
|   |  |  |=6  Bil ?? ur. ok. 1405  
|   |  |  |  |=7  Iwan Billewicz ur. ok. 1440 + ?? Giedroyć ur. ok. 1450  
|   |  |  |  `=7  Juszko Billewicz ur. ok. 1440 + ?? Naruszewicz ur. ok. 1450  
|   |  |  `=6  Monstiwił (Monstwił) ?? ur. ok. 1405 [nad. Maciej Bogdanowicz, za: Wojciech Wijuk Kojałowicz: Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator. Kraków: Anczyc i Ska, 1905 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej Seweryna Uruskiego w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Internetowej oraz przekazy rodzinne]
|   |  |    `=7 Bogdan Monstwiłłowicz ur. ok. 1450 ==> BILLEWICZOWIE, STANKIEWICZOWIE, MONTWIŁŁOWIE, BOGDANOWICZOWIE/BOHDANOWICZOWIE
|   |  |=a5  Zygmunt Korybut Kiejstutowicz  zm. 20.03.1440 zamordowany, książe Rusi Czarnej, wielki książę litewski 
|   |  |=a5  Tautiwił Kiejstutowicz  zm. ok. 1390  
|   |  `=b5  Racza litewska ur. ok. 1330 + Kormult ur. ok. 1330 
|   |   `=6  Niemeksza ?? ur. ok. 1360  
|   |     |=7  Aleksander ?? ur. ok. 1390  
|   |     |=7  Bartłomiej ?? ur. ok. 1390  
|   |     `=7  Włodek ?? ur. ok. 1390  
|   |=4  Maria litewska ur. ok. 1300 zm. 1349 + Dymitr Groźnooki ks. włodzimierski ur. 1299 zm. 1326, książę włodzimierski i twerski 
|   |=4  Narymunt ks. litewski ur. 1298 zm. 1348, książę połocki + Maria Tokhtai   
|   |  |                   ==> GOLICYNOWIE, CHOWANSCY, KURAKINOWIE, KORECCY
|   |  |=5  Jerzy Narymuntowicz   
|   |  |=5  Bazyli Narymuntowicz   
|   |  `=5  Punihajło Narymuntowicz   
|   |   (Semen nie był potomkiem Giedymina, legenda została dorobiona w XVIIw [za: Wolff, Tęgowski]
|   |    6  Sunigał Semen "Sopiha" Sapieha ur. ok. 1400, pisarz książęcy +(1) Anastazja ks. Glińska +(2) Anna Gastold ur. ok. 1400  
|   |     |                    ==> SAPIEHOWIE
|   |     |=a7  Jerzy Sapieha + ?? Wolska   
|   |     |=a7  Wasyl Sapieha  zm. Aft. 1516 + Hanna Micewicz   
|   |     |=a7  Duchna Sapieha  zm. przed 1523 + Tymofiej ks. Massalski  ojciec: Włodzimierz ks. Massalski 
|   |     |=a7  ?? Sapieha + Olechno ks. Hłazyna  ojciec: Wysilij ks. Hłazyna 
|   |     |=b7  Iwan Sapieha ur. ok. 1440 zm. Bet. 1516 - 1517 +(1) ?? +(2) Elżbieta Hlebowicz   
|   |     `=b7  Bohdan Sapieha ur. ok. 1440 zm. Aft. 1511 + Teodora "Maria (Teodora) ks. Pstruh" Drucka-Babicz-Sokolińska h: Druck  
|   |=4  Augusta Anastazja litewska ur. ok. 1300 zm. 1345 + Siemion Dumny Rurykowicz ur. 1316 zm. 1353, wlk. ks. moskiewski ojciec: Iwan I "Kalita" Rurykowicz, matka: Helena ??
|   |  `=5  ?? Rurykowicz   
|   |=4  Olgierd (Aleksander) ?? w. ks. litewski ur. Bet. 1305 - 1307 zm. 05.1377 +(1) Maria witebska  zm. 1346 +(2) Juliana twerska ur. 1331 zm. 1392 ojciec: Aleksander I twerski, matka: Anastazja ??
|   |  |=a5  Maria Agrypina litewska  zm. 1393 + Borys ??  zm. 1394, książę horodecki i nowogrodzki 
|   |  |=a5  Włodzimierz litewski ur. 1362 zm. 1398, książę kijowski 
|   |  |  |=6  Iwan Bielski  zm. 1446 + Wasylisa Holszańska ur. ok. 1400  ojciec: Andrzej Holszański, matka: Aleksandra Drucka
|   |  |  |  |=7  ?? Bielska + Jan I ks. Ostrogski  ojciec: Bazyli III "Krasny" ks. Ostrogski, matka: Agata Anna ??
|   |  |  |  |=7  Jawnuta (Agnieszka) bielska ur. ok. 1490 + Iwan Chodkiewicz ur. 1420 zm. 1484 ojciec: Chodko Juriewicz 
|   |  |  |  |=7  Semen bielski ur. ok. 1490  
|   |  |  |  |=7  Teodor Bielski ur. ok. 1490 + Anna Kobryńska  ojciec: Szymon Kobryński, matka: Julianna Holszańska
|   |  |  |  |=7  Iwan bielski ur. ok. 1490  
|   |  |  |  `=7  [2] Anna bielska ur. ok. 1490 + [1] Bolesław II cieszyński Piast ur. Bet. 1425 - 1428 zm. 08.10.1452 ojciec: Bolko I, matka: Eufemia Piast
|   |  |  |=6  Aleksander (Olelko) litewski  zm. 1454 + Anastazja moskiewska  ==> OLELKOWICZE, SŁUCCY  
|   |  |  |  |=7  Michał ks. słucki Olelkowicz  zm. 14.08.1481 + Anna ??   
|   |  |  |  |=7  Szymon Olelkowicz + Maria Gastold ur. ok. 1440  ojciec: Jan Gastold, matka: Elżbieta ks. Drucka-Trabska
|   |  |  |  |=7  Julianna Olelkowicz + Jerzy Proński  ojciec: Fedor Proński 
|   |  |  |  |=7  Eudoxia Olelkowicz + Stefan III mołdawski   
|   |  |  |  `=7  Teodora Olelkowicz + Siemion Holszański  ojciec: Jerzy Holszański 
|   |  |  |=6  Andrzej litewski   
|   |  |  `=6  Anastazja litewska   
|   |  |=a5  Andrzej litewski ur. 1325 zm. 12.08.1399 bitwa nad Worsklą, książę połocki 
|   |  |=a5  Dymitr I starszy litewski ur. 1327 zm. 12.08.1399 bitwa nad Worsklą, książę briański + Anna Drucka  ojciec: Iwan Drucki 
|   |  |  |=6  Jan (Trubczewski) Trubecki  zm. 12.08.1399 bitwa nad Worsklą  
|   |  |  |=6  Andrzej (Trubczewski) Trubecki  zm. 12.08.1399 bitwa nad Worsklą  
|   |  |  `=6  Michał ks. (Trubczewski) Trubecki   
|   |  |   `=7  Symeon (Trubczewski) Trubecki ==> TRUBECCY  
|   |  |=a5  Teodor (Fedor) ks. Kobryński ur. ok. 1330 zm. ok. 1399 + Olga ??   
|   |  |  |=6  Hurko ks. Kobryński ur. ok. 1380  
|   |  |  |=6  Sanguszko ks. Kobryński ur. ok. 1380 zm. Aft. 1454 + Anna ??  zm. przed 1475  ==> SANGUSZKOWIE
|   |  |  |  |=7  Wasyl Sanguszko ur. ok. 1410 zm. przed 1476  
|   |  |  |  |=7  Iwan Sanguszko ur. ok. 1410 zm. przed 1476  
|   |  |  |  |=7  Aleksander Sanguszko ur. ok. 1410  
|   |  |  |  `=7  Michał Sanguszko ur. ok. 1410  
|   |  |  `=6  Roman ks. Kobryński ur. 1387 zm. 1417  
|   |  |   `=7  Szymon Kobryński + Julianna Holszańska  zm. 1500 ==> KOBRYNSCY
|   |  |=a5  Konstanty ks. Czartoryski ur. ok. 1330 zm. 1390  ==> CZARTORYSCY
|   |  |  |=6  Bazyli ks. Czartoryski   
|   |  |  |  |=7  Aleksander ks. Czartoryski ur. ok. 1420 + Maria w. ks. Szemiaka   
|   |  |  |  |=7  Michał Czartoryski ur. ok. 1430 + Maria ks. "Rezanowicz" Niemira   
|   |  |  |  `=7  Jan Czartoryski ur. ok. 1420  
|   |  |  |=6  Gleb Czartoryski   
|   |  |  `=6  Grzegorz Czartoryski   
|   |  |=b5  Władysław II Jagiełło ur. 1351 zm. 01.06.1434 +(1) Jadwiga święta Andegaweńska ur. 18.02.1373 Węgry zm. 13.07.1399 Kraków ojciec: Ludwik Andegaweński, matka: Elżbieta Kotromanic; +(2) Anna Cyllejska  zm. 1416 +(3) Elżbieta Pilecka h: Topór ur. ok. 1372 zm. 12.05.1420 ojciec: Otto z Pilicy, matka: Jadwiga (Elżbieta) Melsztyńska Tarnowska +(4) Zofia Holszańska  ojciec: Andrzej Holszański, matka: Aleksandra Drucka
|   |  |  |                      ==> JAGIELLONOWIE
|   |  |  |=a6  Elżbieta Bonifacja Jagiellonka ur. 22.06.1399 zm. 1399  
|   |  |  |=b6  Jadwiga ks. Jagiełło ur. ok. 1405  
|   |  |  |=d6  Władysław III "Warneńczyk" Jagiellon
|   |  |  `=d6  Kazimierz Jagiellon ur. 1427 zm. 1492 + Elżbieta "Rakuszanka" Habsburg ojciec: Albert V (II) Habsburg, matka: Elżbieta Luksemburg
|   |  |   |=7  Kazimierz Jagiellon  zm. 1484  
|   |  |   |=7  Zygmunt I "Stary" Jagiellon  zm. 1548 +(1) Katarzyna Telnicka +(2) Barbara Zapolya +(3) Bona Sforza   
|   |  |   |=7  Fryderyk Jagiellon  zm. 1503  
|   |  |   |=7  Zofia Jagiellonka  zm. 1512 + Fryderyk Hohenzollern
|   |  |   |=7  Władysław Jagiellon ur. 1456 zm. 1516 + Anne de Foix
|   |  |   |=7  Jan Olbracht Jagiellon ur. 1459 zm. 1501  
|   |  |   |=7  Aleksander Jagiellon ur. 05.08.1461 Kraków zm. 19.08.1506 Wilno + Helena Rurykowicz ur. 19.05.1476 zm. 20.01.1512 ojciec: Iwan III "Wielki" Rurykowicz, matka: Zofia Paleolog
|   |  |   |=7  Anna Jagiellonka ur. 1476 zm. 1503 + Bogusław X Gryfita ur. 1454 zm. 1532 ojciec: Eryk II Gryfita, matka: Zofia Gryfita
|   |  |   |=7  Barbara Jagiellonka ur. 1478 zm. 1534 + Jerzy Wettin  ojciec: Albrecht Wettin, matka: Zdenka Podiebrad
|   |  |   `=7  Elżbieta Jagiellonka ur. 1482 zm. 1517 + Fryderyk II legnicki Piast ur. 1480 zm. 1547 ojciec: Fryderyk I legnicki, matka: Ludmiła Podiebrad
|   |  |=b5  Skirgiełło Iwan ks. mścisławski ur. 1354 zm. 1397, książę trocki, połocki i kijowski 
|   |  |=b5  Lingwen Semen ks. mścisławski ur. ok. 1355 zm. Aft. 19.06.1431 +(1) Maria ks. moskiewska Rurykowicz  zm. 15.05.1399 ojciec: Dymitr "Donskoi" św. ks. mosk. Rurykowicz, matka: Eudoksja św. suzdalska; +(2) ?? ks. moskiewska   
|   |  |  |=a6  Jurij ks. mścisławski  zm. ok. 1457 + Zofia ??  zm. ok. 1455  
|   |  |  |  `=7  Iwan ks. mścisławski  zm. ok. 1486 + Julianna ??  zm. Bet. 1489 - 1495  
|   |  |  `=b6  Jarosław Teodor ks. mścisławski ur. 1411 zm. 01.09.1435  
|   |  |=b5  Aleksandra Olgierowicz ur. ok. 1360 zm. 04.04.1434 + Ziemowit IV ks. mazowiecki Piast ur. przed 1352 zm. 1426 ojciec: Siemowit III mazowiecki, matka: Eufemia Przemyślid
|   |  |  |=6  Kazimierz II Piast  zm. 1442 + Małgorzata (z) Szamotuł  zm. 1464  
|   |  |  |=6  Władysław I Piast  zm. 1455 + Anna Piast  zm. 1481 ojciec: Konrad V oleśnicki Piast, matka: Małgorzata ??
|   |  |  |  |=7  Władysław II Piast  zm. 1462  
|   |  |  |  `=7  Ziemowit VI Piast ur. 1446 zm. 1462  
|   |  |  |=6  Trojden Piast  zm. 1427  
|   |  |  |=6  Jadwiga Piast  zm. Aft. 19.02.1438 + Johan von Garay|   
|   |  |  |=6  Eufemia Piast  zm. 1447 + [7] Bolko I oświęcimski Piast ur. Bet. 1363 - 1374 zm. 1431 ojciec: Przemysław I "Noszak" cieszyński Piast, matka: Elżbieta Piast
|   |  |  |  |=7  Aleksandra Piast  zm. Aft. 06.10.1463 + Władysław von gara  zm. ok. 1459  
|   |  |  |  |=7  Wacław I cieszyński Piast ur. Bet. 1413 - 1418 zm. 1474 + Elżbieta (z) brandenburgii  zm. 1439 ojciec: Fryderyk I (z) brandenburgii 
|   |  |  |  |=7  Przemysław II cieszyński Piast ur. 1420 zm. 1477 + Anna Piast ur. Bet. 1446 - 1450 zm. Bet. 1477 - 1480 ojciec: Bolesław IV Piast, matka: Barbara ??
|   |  |  |  |=7  Władysław cieszyński Piast ur. 1420 zm. 1460 + Małgorzata von Cilli  zm. 1480 ojciec: Hermann II von Cilli 
|   |  |  |  `=7  [1] Bolesław II cieszyński Piast ur. Bet. 1425 - 1428 zm. 08.10.1452 + [2] Anna bielska ur. ok. 1490  ojciec: Iwan Bielski, matka: Wasylisa Holszańska
|   |  |  |=6  Amelia Piast  zm. Aft. 17.05.1424 + Wilhelm (z) Turyngii  zm. 1425  
|   |  |  |=6  Anna Piast  zm. ok. 1435 + [3] Michał Bolesław litewski ??   
|   |  |  |=6  Katarzna Piast  zm. Aft. 29.03.1475 + [3] Michał Bolesław litewski ??   
|   |  |  |=6  Ziemowit V Piast ur. 1389 zm. 1442 + Małgorzata ?? ur. 1410 zm. 1459 ojciec: Jan II ?? 
|   |  |  |  `=7  Małgorzata Piast  zm. 1483 + Konrad IX oleśnicki Piast ur. Bet. 1415 - 1420 zm. 1471 ojciec: Konrad V oleśnicki Piast, matka: Małgorzata ??
|   |  |  |=6  Zinburg (Cymberka) Piast ur. Bet. 1394 - 1397 zm. 1429 + Ernest "Żelazny" arcyks. Habsburg  zm. 1424 ojciec: Leopold III Habsburg, matka: Wioletta Visconti
|   |  |  |  |=7  Fryderyk III Habsburg  zm. 1493 + Eleonora ??   
|   |  |  |  |=7  Małgorzata Habsburg| + Fryderyk II ??   
|   |  |  |  `=7  Albert Habsburg  zm. 1463  
|   |  |  |=6  Aleksander Piast ur. 1400 zm. 1444  
|   |  |  `=6  Maria Piast ur. ok. 1410 zm. 1454 + Bogusław IX Gryfita ur. 1410 zm. 1446 ojciec: Bogusław VIII Gryfita, matka: Zofia Holsztyńska
|   |  |   `=7  Zofia Gryfita ur. ok. 1440 + Eryk II Gryfita ur. ok. 1440  ojciec: Warcisław IX Gryfita, matka: Zofia ??
|   |  |=b5  Wigand Aleksander Mingajło Olgierowicz, ur. ok. 1360 zm. 28.06.1392, książę kiernowski + Jadwiga Piast ur. Bet. 1376 - 1378 zm. Aft. 13.05.1390 ojciec: Władysław opolczyk, matka: Eufemia mazowiecka Piast
|   |  |  `=6  Fedor ??   
|   |  |=b5  Jadwiga Olgierowicz ur. ok. 1360 zm. 1407 + Hanus III oświęcimski Piast  zm. 1405 ojciec: Hanus II oświęcimski, matka: Jadwiga Piast
|   |  |=b5  Eufrozyna ks. mścisławska ur. ok. 1360  
|   |  |=b5  Korygiełło Kazimierz ks. mścisławski ur. ok. 1360 zm. 1390  
|   |  |=b5  Helena (Euparksja) Olgierowicz ur. ok. 1360 zm. 15.09.1438 + Włodzimierz "Chrobry" ks. sierpuchowski ur. 15.07.1353 zm. 04.05.1410  
|   |  |  |=6  Andrzej ks. borowski  zm. przed 1405  
|   |  |  |=6  Semen ks. borowski + Wasilisa ks. nowosilska   
|   |  |  |=6  Fedor ks. borowski  zm. przed 1405  
|   |  |  |=6  Iwan ks. borowski ur. 1381 zm. 07.10.1422 + Wasilisa ks. riazańska   
|   |  |  |  `=7  Maria ks. sierpuchowska  zm. Aft. 1458 + Aleksander ks. rostowski  zm. Aft. 1434  
|   |  |  |=6  Jarosław ks. borowski ur. 18.01.1387 zm. 1426 + Anna ks. jarosławska   
|   |  |  |   *2nd żona of Jarosław ks. borowski + Maria Koczkina-Gołtajewa   
|   |  |  |  |=7  Wasyl Jarosławicz  zm. 1483 + ?? ??   
|   |  |  |  |  *2nd żona of Wasyl Jarosławicz + ?? ??   
|   |  |  |  |=7  Maria ks borowska  zm. 14.07.1485 + Wasyl III "Ślepy" w. ks. moskiewski ur. 03.1414 zm. 27.03.1462  
|   |  |  |  `=7  Helena ks. borowska + Michał ks. werejski  zm. 1486  
|   |  |  |=6  Andrzej ks. radoniejski ur. 1392 zm. 1426  
|   |  |  `=6  Wasyl ks. borowski ur. 09.07.1394 zm. 1427 + Julianna ??   
|   |  |=b5  Maria Olgierowicz ur. ok. 1360 + Wojdyło   
|   |  |   *2nd mąż of Maria Olgierowicz + Dawid ks. horodecki  zm. Aft. 1388  
|   |  |  `=6  Mitko ks. horodecki  zm. Aft. 1442  
|   |  |=b5  Alekansdra Olgierowicz ur. ok. 1360  
|   |  |=b5  Korybut Dymitr ks. nowogrodzko-siewierski ur. 1358 zm. Aft. 1404 + Anastazja riazańska ?? ur. 1360  ojciec: Oleg ??, matka: Eufrozyna smoleńska Rurykowicz
|   |  |  |=6  Anastazja ks. nowogrodzko-siewierska ur. ok. 1390 + Wasyl ks. twerski-kaszyński  zm. 1426  
|   |  |  |  `=7  Dymitr ks. twerski-kaszyński ur. 1401  
|   |  |  |=6  Maria ks. nowogrodzko-siewierska ur. 1397 + Fedor Worotyński ur. 1394 zm. Aft. 1455 ojciec: ?? Worotyński 
|   |  |  |  |=7  Fedosia Worotyńska ur. 1434 zm. 1528 + Aleksander (Iwan) ks. możajski Rurykowicz ur. 1404 zm. Bet. 1481 - 1485 ojciec: Andrzej ks. możajski Ruryrkowicz, matka: Agrafena Korecka
|   |  |  |  |=7  Anna Worotyńska  zm. Bet. 1480 - 1492 + Janusz Łoski  zm. przed 1492  
|   |  |  |  |=7  Teodozja Worotyńska  zm. przed 1520 + Lew ks. Bujnicki  zm. 1508 ojciec: Wasyl Bujnicki 
|   |  |  |  |=7  Michał Worotyński  zm. Aft. 1496 + Eufozyna ??   
|   |  |  |  |=7  Dymitr Worotyński  zm. Aft. 1496 + Anna Drucka-Babicz h: Druck zm. Aft. 1511  
|   |  |  |  |=7  Semen Worotyński  zm. Aft. 1496  
|   |  |  |  `=7  Eudoksja ks. Worotyńska  zm. Aft. 17.04.1499 + Iwan ks. Jarosławicz  zm. 1508 ojciec: Wasyl Jarosławicz, matka: ?? ??
|   |  |  |=6  Iwan ks. nowogrodzko-siewierski ur. ok. 1390 zm. Aft. 1431  
|   |  |  |=6  Zygmunt ks. nowogrodzko-siewierski ur. ok. 1390 zm. 1435  
|   |  |  |=6  Fedor ks. nowogrodzko-siewierski ur. ok. 1390 zm. Aft. 1440, Bet. 1432 - 1434 starosta podolski 
|   |  |  |  |  ==> NIEŚWIEZCY, KORYBUTOWIE, ZBARASCY, WIŚNIOWIECCY, PORYCCY, WRONIECCY (prawd)
|   |  |  |  |=7  Jan Nieświzki ur. ok. 1420 zm. Aft. 1466 + Jarochna (z) Bybla   
|   |  |  |  |=7  Bazyli (Wasyl) "Korybut" Nieświcki ur. ok. 1420 zm. 1463, ks. na Zbarażu 
|   |  |  |  `=7  Jerzy Nieświzki ur. ok. 1420 + Anastazja Muszatowna mołdawska  ojciec: Eliasz mołdawski, matka: Maria Holszańska
|   |  |  `=6  [9] Helena ks. nowogrodzko-siewierska ur. ok. 1390 zm. Aft. 1448 + [8] Jan II "Żelazny" Przemyślid ur. przed 1376 zm. 1424 ojciec: Jan I Przemyślid, matka: Anna żagańska Piast
|   |  |   `=7  Wacław raciborski Przemyślid ur. ok. 1390 zm. 1456 + Małgorzata Świdwa-Szamotulska h: Nałęcz zm. 1464 ojciec: Wincenty "Świdwa" Szamotulski, matka: Anna ??
|   |  |=b5  [5] Joanna (Kenna) litewska ur. ok. 1360 zm. 1368 + [4] Kazimierz IV pomorski Gryfita ur. ok. 1350 zm. 1377 ojciec: Bogusław V Gryfita, matka: Elżbieta Piast
|   |  |=b5  Świdrygiełło Bolesław ks. litewski ur. ok. 1360 zm. 10.02.1451 Łuck + Anna Zofia ks. twerska  zm. Bet. 1471 - 28.09.1484 ojciec: Iwan twerski 
|   |  |  `=6  ?? litewska   
|   |  |=b5  Teodora Olgierowicz ur. Bet. 1360 - 1361 + Światosław ks. karczewski   
|   |  |  |=6  Fedor ks. karczewski ur. ok. 1390  
|   |  |  |=6  Wasyl ks. karczewski ur. ok. 1390  
|   |  |  |=6  Jurij ks. Massalski ur. ok. 1390  
|   |  |  |  |=7  Wasyl ks. Massalski ur. ok. 1420 zm. przed 1470 + Anna ?? ur. ok. 1420  
|   |  |  |  |=7  Włodzimierz ks. Massalski ur. ok. 1420 zm. Aft. 1450  
|   |  |  |  `=7  Semen ks. Massalski ur. ok. 1420  
|   |  |  |=6  Mścisław ks. karczewski ur. ok. 1390 zm. przed 1418  
|   |  |  |  `=7  Iwan Chotet  zm. przed 1418 + Julianna ks. Holszańska ur. ok. 1377 zm. 1448  
|   |  |  `=6  Świętosław ks. karczewski ur. ok. 1390  
|   |  `=b5  Wilheida Katarzyna Olgierowicz ur. ok. 1370 zm. Aft. 04.04.1422 + Jan II ks. meklemburski ur. 1358 zm. 1416  
|   |   |=6  Jan III ks. meklemburski  zm. 31.12.1438 + Lutruda ks. anhalacka  zm. 1472  
|   |   |=6  Jadwiga ks. meklemburska   
|   |   `=6  Agnieszka ks. meklemburski + Otto II ks. szczeciński   
|   |=4  Aldona Anna litewska ur. 1309 zm. 1339 + [6] Kazimierz III "Wielki" Piast ur. 30.04.1310 zm. 05.11.1370 ojciec: Władysław I "Łokietek", matka: Jadwiga Piast
|   |  |=5  Elżbieta Piast ur. ok. 1330 zm. 1361 + Bogusław V Gryfita ur. 1326 zm. 1373 ojciec: Warcisław IV Gryfita, matka: Elżbieta ??
|   |  |  |=6  [4] Kazimierz IV pomorski Gryfita ur. ok. 1350 zm. 1377 + [5] Joanna (Kenna) litewska ur. ok. 1360 zm. 1368 ojciec: Olgierd (Aleksander) ?? w. ks. litewski, matka: Juliana twerska
|   |  |  |   *2nd żona of [4] Kazimierz IV pomorski Gryfita + Małgorzata Piast ur. przed 1358  ojciec: Siemowit III mazowiecki Piast, matka: Eufemia Przemyślid
|   |  |  `=6  Elżbieta Gryfita ur. ok. 1350 + Karol IV Luksemburg ur. 1316 zm. 1378 ojciec: Jan Luksemburg, matka: Elżbieta Przemyślid
|   |  |   |=7  Wacław IV Luksemburg ur. 1361 zm. 1419  
|   |  |   `=7  Zygmunt Luksemburg ur. 1368 zm. 1437 + Maria Andegaweńska ur. 1371  ojciec: Ludwik Andegaweński, matka: Elżbieta Kotromanic
|   |  `=5  Kinga Piast ur. ok. 1330 zm. 1357 + Ludwik VI bawarski ??  zm. 1365  
|   |=4  Jawnuta Giedyminowicz ur. 1307 zm. po 1366, wielki książę litewski 
|   |  |=5  Jerzy ks. zasławski Jewnuta ur. ok. 1350  
|   |  |  `=6  Iwan ks. zasławski Jewnuta ur. ok. 1380  ==> JEWNUTOWIE, ZASŁAWSCY, MŚCISŁAWSCY
|   |  |   |=7  Michał ks. Jewnuta ur. ok. 1410 + ?? Dąbrowicka   
|   |  |   |=7  Bogdan ks. Jewnuta ur. ok. 1410  
|   |  |   |=7  Teodor ks. Jewnuta ur. ok. 1410  
|   |  |   `=7  ?? ks. Jewnuta ur. ok. 1410 + Andrzej Fiedorowicz ur. ok. 1410  
|   |  `=5  Michał ks. zasławski Jewnuta ur. ok. 1350  
|   |=4  Damilla Elżbieta ?? ur. ok. 1310 zm. 1364 + Wacław (Wańko) Piast ur. 1293 zm. 1336, książę płocki ojciec: Bolesław II, matka: Kinga Przemyślid
|   |  `=5  Anna płocka Piast  zm. 1363 + Henryk III (V) głogowski Piast ur. Bet. 1312 - 1321 zm. 1369 ojciec: Henryk II (IV) Piast, matka: Matylda (z) brandenburgii
|   |   |=6  Jadwiga Piast  zm. 1390 + [6] Kazimierz III "Wielki" Piast ur. 30.04.1310 zm. 05.11.1370 ojciec: Władysław I "Łokietek" Piast, matka: Jadwiga Piast
|   |   |  |=7  Anna Piast ur. 1366 zm. 1425 + Wilhelm von Cilli  zm. 1392  
|   |   |  |  *2nd mąż of Anna Piast + Ulrich ??  zm. 1432  
|   |   |  |=7  Kinga Piast ur. 1367 zm. ok. 1370  
|   |   |  |=7  Jadwiga Piast ur. 1368 zm. Aft. 1407
|   |   |   *2nd mąż of Jadwiga Piast + Ruprecht I legnicki Piast ur. Bet. 1340 - 1347 zm. 1409 ojciec: Wacław I legnicki Piast, matka: Anna Piast
|   |   |  |=7  Barbara Piast ur. Bet. 1372 - 1384 zm. 1436 + Rudolf III ??  zm. 1419  
|   |   |  `=7  Agnieszka Piast ur. przed 1385 zm. Aft. 07.07.1411  
|   |   |=6  Henryk V "Rumpold" głogowski Piast  zm. 1395  
|   |   |=6  Anna żagańska Piast  zm. Aft. 1404 + Jan I Przemyślid ur. przed 1341 zm. 1380 ojciec: Mikołaj II ks. opawski Przemyślid, matka: Anna Piast
|   |   |  |=7  Małgorzata opawska Przemyślid  zm. ok. 1407 + [7] Bolko I oświęcimski Piast ur. Bet. 1363 - 1374 zm. 1431 ojciec: Przemysław I "Noszak" cieszyński Piast, matka: Elżbieta Piast
|   |   |  |=7  Mikołaj IV Przemyślid 
|   |   |  `=7  [8] Jan II "Żelazny" Przemyślid ur. przed 1376 zm. 1424 + [9] Helena ks. nowogrodzko-siewierska ur. ok. 1390 zm. Aft. 1448 ojciec: Korybut Dymitr ks. nowogrodzko-siewierski, matka: Anastazja riazańska ??
|   |   |=6  Henryk IV Piast ur. przed 1345 zm. 1393 + Jadwiga Piast ur. Bet. 1351 - 1357 zm. 1409 ojciec: Wacław I legnicki Piast, matka: Anna Piast
|   |   |  `=7  ?? Piast ur. Bet. 1372 - 1390  
|   |   `=6  Henryk VI głogowski Piast ur. 1360 zm. 1397 + Katarzyna Piast  zm. 1420 ojciec: Władysław opolczyk Piast, matka: Eufemia mazowiecka Piast
|   |     |=7  Wacław Piast  zm. Bet. 1430 - 1431  
|   |     |=7  Henryk VIII głogowski Piast  zm. 1423  
|   |     |=7  Anna Piast  zm. Bet. 1426 - 1433 + Kazimierz I oświęcimski Piast ur. 1396 zm. 1434 ojciec: Przemysław Piast, matka: ?? ??
|   |     |=7  Jan I Piast ur. 1385 zm. 1439 + Scholastyka von Saxe-Wittenberg  zm. Bet. 1461 - 1463 ojciec: Rudolf III von Saxe-Wittenberg 
|   |     `=7  Henryk VII głogowski Piast ur. Bet. 1389 - 1390 zm. 1467 + Jadwiga Piast ur. ok. 1390 zm. Bet. 1447 - 1453 ojciec: Konrad III oleśnicki, matka: Guta ??
|   |=4  Eufemia ?? ur. ok. 1310 zm. 1342, księżna halicka + Bolesław Jerzy Piast  zm. 1340 ojciec: Trojden, matka: Maria ??
|   |=4  Koriat Michał litewski ur. 1312 zm. 1362 (lub 1348), książę nowogródzki + ?? moskiewska  ojciec: Iwan II moskiewski 
|   |  |=5  Jerzy podolski + Anastasia z Moldau|   
|   |  |  `=6  Anna Neacşa  zm. 20.05.1420 + [10] Io Alexandru "Dobry" mołdawski   
|   |  |   `=7  Eliasz mołdawski ur. 20.07.1409 zm. 03.04.1448 + Maria Holszańska  ojciec: Andrzej Holszański, matka: Aleksandra Drucka
|   |  |=5  Aleksander podolski   
|   |  |=5  Konstanty podolski   
|   |  |=5  Fedor podolski + Fedora ??   
|   |  |  |=6  Anna podolska + Imre Marczali   
|   |  |  `=6  Maria podolska   
|   |  |=5  Lew podolski   
|   |  |=5  Wasyl podolski   
|   |  `=5  Dymitr podolski   
|   `=4  Lubart Dymitr litewski ur. ok. 1310 zm. 1384, książę włodzimierski i łucki 
|=2  Butygejdis litewski ur. ok. 1240  
`=2  Kunegunda litewska ur. ok. 1240  
giedymin

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Giedymin
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Giedymin
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Giedymin. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Giedymin.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Giedymin związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 43701 Justyn Giedymin
  Opis: z Litwy. Powstaniec, zesłaniec w Usolu
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Giedymin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Giedymin
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Giedymin
  (Album: Portrety indywidualne)
  Giedymin
  (Album: Portrety indywidualne)
  Giedymin Justyn
  (Album: Portrety indywidualne)
  Olgierd Giedyminowicz - ks. kobryński
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Giedymin klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Giedymin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Giedymin
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Giedymin Justyn
  (Album: Inne dokumenty)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Giedymin klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Giedymin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Giedymin
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Zaleska Maria - Kiejstutowa Giedyminowa , zm. 12 marca 1856 r.
  Miejsce: Rosienie. Raseiniai. Litwa
  (Album: Rosienie. Raseiniai. Litwa)
  Zaleska Maria Kiejstutowa Giedyminowa
  Miejsce: Rosienie. Raseiniai. Litwa
  (Album: Rosienie. Raseiniai. Litwa)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Giedymin klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.