Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
gladysz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Gładysz
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby


herb Gryf herb Nieczuja
Gryf
opis
Nieczuja
opis

Gryf (Pierwotnie używali herbu Pobędzie), pierwotnie z Brześcia i z Nowego Sącza, następnie (od XIVw) Szymbarku i klucza ropieńskiego, potem (od XVIIw) z ziemi bieckiej
Nieczuja – od tych Gładyszów pochodzą Galiczowie z ks. litewskiegoRedaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Paweł Gładysz


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

	

Drzewa genealogiczne

1. Paweł Gładysz h. Gryf, mieszczanim z Nowego Sącza 1316, pierwszy tenut Szymbarku z rodu Gładyszów ok. 1330, podrządczy sądecki, 1.1. Jan Gładysz, podrządczy sądecki, 1359 król Łokietek nadał mu liczne dobra w kluczu Ropy. 1.1.1. Piotr Gładysz z Szymbarku 1.1.2. Mikołaj Gładysz z Łosia, burgrabia muszyński, w 1419 oczyszczony z zarzutu nieszlachectwa 1.1.2.1. Katarzyna Gładysz + Mikołaj ?? 1. Stanisław Gładysz z Kowalowa h. Gryf, tenut Szymbarku, dziedzic Kowalowej, Gilowej (od 1477), Uścia, komornik ziemski biecki 1486, sŁdziea grodzki biecki + Katarzyna Barczkowska c. Jakuba Barczkowskiego z Wrzępi 1.1. Jakub Gładysz, właś. Ujścia i Ryglic + Zofia Kowalowska 1.2. Jan Gładysz, z Kowalowej i Nowicy, sołtys w Jodłowej Górnej 1520-1522, dworzanin królewski + Barbara Cieklińska c. Dobiesława 1.3. Stanisław Gładysz, właśc. Kowalowej, Gilowej i Szymbarku +(1) Ewa Janiszka z Ryglic c. Jana +(2) Małgorzata 1.4. Zofia Gładysz +(przed 1510) Stanisław Grabownicki h. Ossorya, s. Mikołaja i Weroniki, dziedzic części Grabownicy 1508 1.5. Barbara Gładysz +(bef 1514) Jan Szeliski, alias Rowieński z Szelisk, sołtys Nowosielec 1.6. Beata Gładysz 1.7. Katarzyna Gładysz 2. Jan Gładysz z Polnej 1. Piotr Gładysz ur. 17.2.1706 Olesno + Regina ?? 1.1. Mateusz Gładysz 1. Piotr Gładysz z Wysowej h. Gryf odmieniony, zm. przed 1504, dziedzic Kobylanki Dolnej i Górnej k. Gorlic + Anna Baran c. Jana Barana (brat Anny: Jakub) 1.1. Paweł Gładysz z Kobylanki ok. 1480 - zm. 1532 + Katarzyna Branicka z Branic h. Gryf ok. 1480 - ok. 1530 c. Mikołaja Wierzbięty z Branic 1.2. Anna Gładysz + Jan Winiarski z Lubziny 1. Sebastian z Szymbarka Gładysz zm1609 +(1579) Elżbieta Dębińska ok. 1530-1582 1. 1. Sebastian Gładysz ur. ok. 1550 - zm. 1624 + Elżbieta Lubomirska z Lubomierza h. Śreniawa ok. 1530 - ok. 1580, c. Seweryna i Anny Dębińskiej, (potomek królów) 1. 1.1. Elżbieta Gładysz + Kasper z Poręby Poniatowski ok. 1600 1. 1.1.1. Jan Poniatowski 1630-1676 1. 2. Mikołaj Gładysz zm. 1604 1. 3. Stanisław Gładysz zm. 1611 + Elżbieta Jordan z Zakliczyna h. Trąby zm. 1611, poch. Szczepanów 1. 4. Zofia Gładysz z Szymbarku [Bon.] zm. 1604 + Paweł Kossecki zm. 1601 s. Pawła i Anny z Żytna 1. 4.1. Przecław Kossecki 1. 4.2. Andrzej Kossecki 1. 4.3. Piotr Kossecki + Jadwiga (z) Machowej zm. 1632 1. 4.4. Paweł Kossecki + Zuzanna z Dobrocieszy Grabianówna +1632/ 1. 4.5. Jan Kossecki +(1) Elżbieta Sawinówna zm.1634 +(2) Anna Śląska 1. 4.6. Adam Kossecki + Zofia Boczkowska zm 1637 + Krystyna z Górnej Wsi Pozoska, zm. przed 1672 1. 5. Katarzyna Gładysz 1. Szymon Gładysz h. Gryf, pisarz grodzki spiski 1561 r.; właściciel Polany, Szymbarka i Szymanowic 1581 1.1. Marcin Gładysz +(przed 1574) Dorota Bobowska (Babowska), c. Stanisława, dziedzica na Chotlu, w powiecie wiślickim 1.1.1. Paweł Gładysz 1.1.2. Mikołaj Gładysz 1.1.3. Stanisław Gładysz 1.1.4. Krzysztof Gładysz 1.2. Paweł Gładysz, właściciel Szymbarku 1590 r, przeniósł się do zimiemi bieckiej i zeznał to w testamecnie w 1611 za wszystkich Gładyszów 1.3. Anna Gładysz +(1) Wojciech Borzyszkowski, pisarz grodzki krakowski 1554 +(2) (przed 1583) Jan Dębicki z Rzucowa 1.3a.1. Hieronim Borzyszkowski 1.3a.2. Stanisław Borzyszkowski 1. Stanisław Gładysz h. Gryf [Bon.] 1.1. Szymon Gładysz, proboszcz Św. Jakóba na Kazimierzu w Krakowie 1570 1.2. Baltazar Gładysz, właściciel Stróży, w powiecie bieckim, 1581 1.3. Marcin Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.4. Paweł Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.5. Mikołaj Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.6. Bartłomiej Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.7. Erazm Gładysz, 1.8. Dorota Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.9. Katarzyna Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.10. Barbara Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.11. Zofia Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1.12. Anna Gładysz, współdziedzic połowy Janowic pod Wieliczką 1570 1. Piotr Gładysz h. Gryf, właściciel Łęgu i Koniecznej pow. bieckim 1581 [Bon.] 1.1. Elżbieta Gładysz 1. Sebastian Gładysz h. Gryf, właściciel Smrokowiec 1581 + Elżbieta Odrowąż Dębieńska [Bon.] 1.1. Sebastian Gładysz 1.2. Mikołaj Gładysz 1.3. Stanisław Gładysz, kwituje w 1604 Brzezińskich 1.4. Zofia Gładysz 1.5. Katarzyna Gładysz 1. Mikołaj Gładysz z Ryglic h. Gryf, właściciel Łączki woj. sandomierskie 1581 [Bon.] 1.1. Franciszek Gładysz 1.1.1. Stanisław Gładysz 1.1.1.1. Józef Gładysz 1.1.1.1.1. Ignacy Gładysz 1.1.1.1.1.1. Ignacy Gładysz +(1) Tekla Brodzka +(2) Antonina Chociszewska 1.1.1.1.1.1a.1. Kasper Gładysz, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie 1842 + Emilia Szumlańska 1.1.1.1.1.1a.1.1. Leopold Gładysz, ur. 1854 1.1.1.1.1.1?.2. Stanisław Gładysz, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie 1846 1. Tomasz Gładysz h. Nieczuja + Zofia Buczkowska 1.1. Jan Gładysz, franciszkanin „Feliks” tercjarz +Wiktoria Kopystyńska (Kopestyńska) 1.1.1. Stefan Gładysz, w Nowym Mieście przemyskim [nad. Marek Gładysz, za: Metryki ślubów i metryki urodzeń z archiwów państwowych i diecezjalnych] 1.1.2. Kazimierz Gładysz +Róża Węcławowicz 1.1.1.2.1. Michał Gładysz, mieszczanin w Nowym Mieście przemyskim + Zofia Sikorska [nad. Marek Gładysz, za: par. Rz.Kat. i Gr.Kat miast: Nowe Miasto Przemyskie i Stryj; Akta miasta Nowe Miasto w AP Przemyśl] 1.1.1.2.1.1. Antoni Gładysz + Zofia Chyrowska 1.1.1.2.1.1.1. Zenon Gładysz + Halina Hałasińska 1.1.1.2.1.1.1.1. Roman Gładysz + Janina Soszyńska. 1.1.1.2.1.1.1.2. Marek Gładysz +(1) Barbara Drozd +(2) Stanisława Drapała 1.1.1.2.1.1.1.2.1. Maciej Gładysz + Monika Piątkowska 1.1.1.2.1.1.1.2.1.1 Martyna Gładysz 1.1.1.2.1.1.1.2.2. Paweł Gładysz 1. Walenty Gładysz 1845 -1907 + Łucja Olinkiewicz 1854 - 1916 1.1. Rozalia Gładysz ur. 9.7.1878, zm. 14.10.1962 + Jakub Jarowicki 1. Błażej Gładysz [nad. Alfred Gładysz] 1.1. Jan Gładysz 1.1.1. Walenty Gładysz ur. 1864 Borowo, zm.1926 1.1.1.1. Jan Gładysz ur. 1892, zm. 1955 Częstochowa 1.1.1.1.1. Eugeniusz Gładysz, ur 1924 Częstochowie 1.1.1.1.1.1. Alfred Gładysz 1. Jan Gładysz ur. ok. 1855 Olsztyn + Anna Sikorska 1.1. Anna Gładysz +(19.11.1901 Olsztyn) Joachim Hartel 1. Jan Gładysz + Helena Zawadowska 1.1. Mikołaj Gładysz + Katarzyny Piller , c. Antoniego Marczenko (?) 1.1.1. Jan Gładysz, ur. 01.01.1880 Blichy (gmina Załoźce, powiat Zborów, woj. tarnopolskie) 1.1.2. Antoni Gładysz, ur. 30.12.1883 Blichy, zm. 1943 Gaje Roztockie, + Katarzyną ?? (1-v. ?? Maksymow) ur. 13.03.1889 zm 17.10.1974 Olszyna Lubańska, c. Bazylego i Julii ?? 1.1.2.1. Michał Gładysz, zm. przed 1920 1.1.2b.1. Michał Gładysz, ur. 04.08.1920 Gaje Roztockie (gmina Załoźce, powiat Zborów, przedwojenne województwo tarnopolskie), zmarły 27.11.2005 r. Gliwice 1.1.2b.2. Józef Gładysz, ur. 27.02.1922 Gaje Roztockie, mieszka w Warszawie 1.1.2b.3. Antoni Gładysz, ur. 13.06.1924, Gaje Roztockie, mieszka w Olszynie Lubańskiej 1.1.2b.4. Piotr Gładysz, ur. 29.06.1927 Gaje Roztockie, zm. 25.09.2000 Lubań Śląski 1.1.2b.5. Maria Gładysz, ur. 19.09.1932 Gaje Roztockie, mieszka w Olszynie Lubańskiej 1.1.3. Jan Gładysz, ur. 29.12.1885 Załoźce, zm. 29.12.1887 Blichy 1. Marian Gładysz ur. ok. 1900, dr ekonomii, powstaniec wielkopolski, poseł na Sejm RP + Ludwika Kossobudzka 1.1. Andrzej Paweł Roman Gładysz, sędzia, ur. Brzoza, pow. Krotoszyn [Who is who] 1. Jan Gładysz ur. ok. 1930 1.1. Maciej Gładysz + Krystyna Górska 1.1.1. Błażej Tomasz Gładysz, ekonomista, polityk UW [Who is who] 1. Stanisław Gładysz ur. ok. 1930 + Teresa Borecka 1.1. Edward Konstanty Gładysz 1. ?? Gładysz, ur. ok. 1900 razem z żoną zginął w Oświęcimiu 1.1. Władysław Gładysz, przed wojną właściciel ziemski, żołnierz Bataionów Chłopskich, technolog mleczarstwa + Aniela Zawistowska, c. właściciela mleczarni, inż. przetwórstwa mleczarskiego, zginęła tragicznie w wypadku komunikacyjnym 1.1.1. Grzegorz Gładysz, mgr budownictwa [who is who] 1. Władysław Gładysz + Józefa ?? 1.1. Grzegorz Gładysz, ur. Krosno [who is who] 2. Bronisław Gładysz, zginął w Dachau 1. Andrzej Gładysz + Albina Szady 1.1. Jan Gładysz, pedagog [who is who] 1. Tadeusz Gładysz (1923-98), porucznik I Armii WP, uczestnik walk wyzwoleńczych, ranny w bitwie o Wał Pomorski 1945 1.1. Krzysztof Jarosław Gładysz [who is who] 1. Stanisław Gładysz ur. ok. 1930 i Zofia z d. Wesołek 1.1. Stanisław Gładysz, ur. Stargard Szczeciński, ksiądz [who is who] 1. Józef Gładysz h. Gryf, ur. 1929 zm. 1994 + Józefa Żuchowska 1.1. Janusz Gładysz ur. 1961 Bażanówka [who is who] 1.2. Grzegorz Gładysz ur. 1971 Krosno []

Osoby nie powiązane w genealogię

?? Gładysz ok. 1560 - ok. 1610 + Regina Kossecka z Kossocic h. Rawicz ok. 1570 - ok. 1610 Achacy Gładysz h. Gryf, właściciel Ryglic w powiecie bieckim 1581 Andrzej Gładysz +(1744 Skałat, prow. tarnopolska Podole) Konstancja Krawiec Anna Gładysz + Grzegorz Siwuski Baltazar Gładysz, w 1581 właść. Stróży Dolnych Barbara Gładysz, właśc. Szymbarku i Ropy za Jana Olbrachta, który to nadaje te dobra Hieronimowi Branickiemu, gdyż ona się ich zrzekła Barbara Gładysz ok. 1620 - ok. 1670 + Marcin Gawroński z Gawron h. Świnka ok. 1620 - ok. 1670 Bronisław Gładysz ur. 15.06.1913 Białobrzegi zm. 06.05 1942 Dachau mieszkał: Lublin Grzegorz Gładysz h. Nieczuja, pisarz sądowy wojewódzki we Lwowie Helena Gładysz ok. 1750 - ok. 1800 + Józef Benedykt Komar h. Korczak ok. 1720-1810 Helena Gładysz + Józef Komar Ignacy Gładysz h. Gryf, +(1769, z. chęcińska) Marianna Olszowska Jan Gładysz h. Gryf, właściciel Szymbarka, rządzy sądecki 1356 Jan Gładysz ok. 1510 - ok. 1560 + Agnieszka Malechowska ok. 1520 - ok. 1570 Jan Gładysz ok. 1590 - ok. 1650 + Marianna Sędzimir z Łukowicy h. Ostoja ok. 1590 - ok. 1640 Jan Gładysz rządca sądecki 1478 Jan Gładysz – Krystyna Zgłobicka procesuje się w 1680 w sądzie łuckim Jan Gładysz h. Gryf, właściciel części Węchadłowa i Stojanowic od 1551 + Anna ?? Jan Gładysz h. Gryf, proboszcz w Grybowie 1608 Jan Gładysz h. Gryf, burmistrz Wieliczki 1676 (jest już stary) Józef Gładysz, ur. ur. 1870 pracownik biura podatkowego w Krakowie 1913 (od 1897) [Szematyzm ...] Maciej Gładysz h. Nieczuja, kanonik przemyski 1670 Marian Gładysz, poseł w 1938, złożył interpelację w sprawie oskarżenia urzędników o przynależność do masonerii [Leon Chajn, Polskie wolnomularstwo 1920-1938] Mikołaj Gładysz ok. 1560 - ok. 1610 + Anna Jordan z Zakliczyna h. Trąby ok. 1480 - ok. 1530, c. Jakuba Paweł Gładysz h. Gryf, starosta spiski 1412-22, poprzednik Zawiszy Czarnego Paweł Gładysz ur. 1842 zm. 2.8.1885 Soroka k. Skałat, prow. tarnopolska + Maria Karaim zm.1885 Paweł Gładysz +(1908 Lwówek) Zofia M. Stanisław Gładysz, mieszczanin lwowski 1550 Stanisław z Szymbarku Gładysz, w 1619 Paweł Lasocki przyznał mu dług. Stanisław Gładysz h. Gryf, komornik ziemski biecki 1486 r. Stanisław Gładysz h. Gryf, 1673 w niewoli tureckiej +(1659) Barbara Witkowska Teofil Gładysz, kawaler orderu Virtuti Militari Wojciech Gładysz h. Gryf, komornik ziemski krakowski 1617 Wojciech Gładysz h. Gryf, na elekcji Augusta II-go z woj. sandomierskiego Anna Gładysz +(1822 Lgota Wielka) Józef Woycik [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Antoni Gładysz +(1818 Kraków - św. Szczepan) Elżbieta Mucha [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Apolonia Gładysz +(1838 Hrubieszów) Feliks Wyszomirski [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Franciszek Gładysz +(1936 Górzno k. Garwolina) Aleksandra Papiernik [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Gertruda Gładysz +(1839 Lgota Wielka) Mikołaj Klimala [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Grzegorz Gładysz +(1721 Górzno k. Garwolina) Marianna ?? [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Grzegorz Gładysz +(1737 Górzno k. Garwolina) Krystyna Kowal [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Grzegorz Gładysz +(1723 Górzno k. Garwolina) Marianna Zając [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Jadwiga Gładysz +(1966 Górzno k. Garwolina) Tadeusz Zając [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Jan Gładysz +(1971 Górzno k. Garwolina) Marianna Kosmala [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Jan Gładysz +(1890 Górzno k. Garwolina) Anna Morawska [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Józef Gładysz +(1973 Górzno k. Garwolina) Jadwiga Chrzanowska [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Józefa Gładysz +(1828 Lgota Wielka) Paweł Glanc [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Katarzyna Gładysz +(1834 Kraków - św. Szczepan) Jakub Opoczka [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Marianna Gładysz +(1718 Górzno k. Garwolina) Jan Sikora [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Michał Gładysz + Zofia Jarowicka ur. 1874, c. Karola i Marii Popielarz, mieszkali Stary Szkałat Paweł Gładysz +(1788 Brzeziny) Zofia ?? [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Stanisław Gładysz +(1973 Górzno k. Garwolina) Henryka Bartak [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Stanisław Gładysz +(1830 Lgota Wielka) Anna Klczyk [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Stanisław Gładysz +(1970 Górzno k. Garwolina) Marian Przednik [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Stanisław Gładysz +(1946 Górzno k. Garwolina) Franciszka Ruta [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Stefan Gładysz +(1970 Górzno k. Garwolina) Ewa Latuszek [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Stefan Gładysz +(1948 Górzno k. Garwolina) Maria Trzpil [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Tadeusz Gładysz +(1975 Górzno k. Garwolina) Krystyna Konopacka [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Wanda Gładysz +(1961 Górzno k. Garwolina) Jan Gendek [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Wawrzyniec Gładysz +(1856 Mileszki) Antonina Lipkowska [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Wincenty Gładysz +(1944 Górzno k. Garwolina) Stanisława Bany [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Władysław Gładysz +(1941 Górzno k. Garwolina) Zofia Nadstawny [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Wojciech Gładysz +(1820 Kraków - św. Szczepan) Katarzyna Grzybowska [Min., ogólnopolski spis małżeństw] Zofia Gładysz +(1953 Górzno k. Garwolina) Jan Kępka [Min., ogólnopolski spis małżeństw]

gladysz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Gładysz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Gładysz
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Gładysz. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Gładysz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Jan Gładysz
  rządca - Nowy Sącz - król Kazimierz III - data nieznana
  Żródło: [Żych.]

 • Marian Gładysz
  dzierżawca - Młynków - majątek państwowy - ok. 1923
  Żródło: wspomnienia


To wszystkie osoby o nazwisku Gładysz w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Gładysz związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 20209 Włodzimierz Gładysz
  Opis: Uczestnik powstania 1863 z Wielkiego Księstw Poznańskiego
  źródło: [Grabiec J., Rok 1863...]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Gładysz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Gładysz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Gładysz Jan
  (Album: Portrety indywidualne)
  Gładysz Mieczysław
  (Album: Portrety indywidualne)
  Uczestnicy powstania z W.Ks. Poznańskiego - fot.1
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Gładysz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Gładysz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Gładysz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Gładysz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Gładysz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Gładysz Jan > Kandefer Andrzej > Klimek Wiktor > Barański i Marian
  Miejsce: Iwonicz - cmentarz kościoła parafialnego pw. św. Iwo.
  (Album: Iwonicz)
  Gładysz, Patkowska, Pietrusewicz dalej Grotowska, Halkiew
  Miejsce: Wrocław ul Bujwida
  (Album: Wrocław - Cmentarz Świetego Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
  Gładyszowie
  Miejsce: Kołomyja, cmentarz rz-kat.
  (Album: Kołomyja - cm. rzymsko-katolicki)
  Gładyszowie i Szyrscy
  Miejsce: Cmentarz Św. Wawrzyńca
  (Album: Wrocław - Cmentarz Świetego Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
  Gładyszowski, Mamczyn
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Janiszewski Józef > Gładysz Franciszek i Antonina > Kwiatkowski Stanisław i Anna
  Miejsce: Iwonicz - cmentarz kościoła parafialnego pw. św. Iwo.
  (Album: Iwonicz)
  Kandefer Jan i Jadwiga > Gładysz Karolina > Kowalski Tomasz > Boczar Stanisław i Marian
  Miejsce: Iwonicz - cmentarz kościoła parafialnego pw. św. Iwo.
  (Album: Iwonicz)
  Owoc Zofia Gladysz , Mieczysław i Izabela Szyrska z d. Gładysz
  Miejsce: Cmentarz Św. Wawrzyńca
  (Album: Wrocław - Cmentarz Świetego Wawrzyńca przy ul. Bujwida)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Gładysz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.