Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
holowinski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Hołowiński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Hołowiński
Hołowiński
opis

Informacje

Kniaziowie Hołowiński herbu Hołowiński (Kostrowiec Odmienny)

Hołowińscy przybyli z Rosji do RP w 1576 roku, w epoce kiedy Batory był pod Pskowem. Protoplaści: Semen Hołowiński, Jan Hołowiński i Piotr Hołowiński, trzech braci, najprawdopodobniej Semen, najmłodszy z braci, jest ojcem Jacka.

[Bibliografia: Kijowska teka Hołowińskich, Boniecki, Paprocki, Uruski, SGKP, Górski Konstanty-Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, spis urzędników kijowskich]

Drzewa genealogiczne

1. ? Hołowiński 1.1. Semen Hołowiński 1.1.1. Jacek Hołowiński (Hrehory u Bon) ur ok 1550 + Maria Dymitrówna Butowicz h Ogończyk (Ur,Nies) ur ok 1565, siostra Jacka (1574,1600) chorążego kijowskiego [Bon., Uruski] 1.1.1.1. Matwiej Hołowiński (1592) zastawny, posiadacz Bronnego 1.1.1.2. Gerwazy Hołowiński + Katarzyna Pełczyńska 1.1.1.3. Tymoteusz Hołowiński, podwojewodza kijowski 1594, 08.06.1594 nabył część Krzywic za 2300 kóp +(1)(1584,1592) Zofia Ostaszkówna Biała, ślub 1584 +(2) Marusza Rohozianka. 1.1.1.3a.1. Gabryel Hołowiński (Hawreło u Paprockiego, te pokolenie tylko u Bonieckiego), podsędek krzemieniecki, kupił od Korytyńskich Korytne, Chotyń i Rudki, złożył 1604 r. w grodzie krzemienieckim manifest o spaleniu się dworu w Korytnie i wszystkich dokumentów, „na pogany z Czartoryskim bywał”. Zamordowany przez Korytyńskich na drodze do Krzemieńca w 1608 + Anna z Trelińskich 1.1.1.3a.1.1. Alexander Hołowiński (Andrzej?, te pokolenie tylko u Bonieckiego), pozwał Korytyńskich z matką i siostrą o zabicie ojca w 1608 + ?? Lassota, (brat: Jerzy Lassota, zm 1633, dziedzic Kostomia, jego córka: Barbara, zapisał Kolulię-Słobody i Kremnę swoim siostrzeńcom Hołowińskim; być może brat: Lew Lassota, skarbnik kijowski 1615-1620 [JKP]) 1.1.1.3a.1.1.1. Stefan Hołowiński, 1633 dziedziczy po wuju Lassocie 1.1.1.3a.1.1.2. Łukasz Hołowiński, dziedziczy po wuju Lassocie 1633, z żoną w 1648 spisali testament 1.1.1.3a.1.1.2.1. Konstanty Hołowiński, 1682 procesuje Piasoczyńskich o 7000 florenów, 2.11.1683 pozwał dzieci Dymitra, Szymona, Samuela i Krystynę o zabór majątku po jego ojcu 1.1.1.3a.1.1.3. Anna Hołowińska, procesuje Piasoczyńskich 1682 + ?? Wielhorski, miecznik wołyński 1682 1.1.1.3a.1.1.4. Zofia Hołowińska (1675), procesuje Piasoczyńskich 1682 + Michał Bratkowski 1.1.1.3a.1.1.5. Jan Hołowiński (1632), 1633 dziedziczy po wuju Lassocie, 19.12.1667 kontrakt zastawny z Janem i z Krystyną Hołowińską G... spisany w Hołowinie, napisał testament w 1673 + Maria Krasińska z Krasnogo h. Korwin, ojciec: Jan (ze starszej gałęzi Krasińskich), matka: Dorota Nieborska 1.1.1.3a.1.1.5.1. Samuel Hołowiński (1673,1674), dziedzic Krzywic, 1682 procesuje Piasoczyńskich, miecznik owrucki 1684, cześnik owrucki 1695, miecznik kijowski 1701 + Krystyna Zdziarska 1.1.1.3a.1.1.5.1.1. Ludwika Hołowińska, ur ok 1680, sprzedaje Kustyń Steckiemu, +(1) ?? Piaskowski +(2) Stanisław Rzewuski-Suchodolski 1.1.1.3a.1.1.5.1.2. Jan Hołowiński, miecznik owrucki 1722 + Teofila Lisiecka 1.1.1.3a.1.1.5.1.2.1. Aniela Hołowińska 1.1.1.3a.1.1.5.1.2.2. Teresa Hołowińska + Antoni Szczepkowski 1.1.1.3a.1.1.5.1.2.3. Franciszek Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.2. Dymitr Hołowiński (1673,1675), 21.09.1672 wyruszył na wojnę „przeciw nieprzyjaciołom Krzyża Świętego”, 1682 procesuje Piasoczyńskich, 1683 proces z Konstantym o Krzywice, zm przed 1701 + Aleksandra Woronicz (1701), dziedziczka Prucek. Skarga na „Filona ojca i syna tegoż Woroniczow” że napadli na Szumsk z 12 armatami żelaznymi i spiżowymi, zm ok 1717 1.1.1.3a.1.1.5.2.1. Szymon Hołowiński (1750), po 1711 przejął i zaludnił Prucki, kazał tam „wkopać wolę”, mieszkał w Szumsku, 29.08.1715 proces przeciw siostrze Krystynie, zm po 1750 + Joanna Kreczmer 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1. Aleksander Hołowiński + Maria Hulewicz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1. Ignacy Hołowiński, miecznik smoleński, dziedzic Demonszczyzny, Kuźminiec i części Rzyszczowa, w 1754 proces o posag po Aleksandrze z Woroniczów Hołowińskiej z wujem Jerzym 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.1. Aleksander Hołowiński, ur 1765, chorąży wojsk rosyjskich + Maria z Sobolewskich Jasińska, ur 1770, córka Józefa (skarbnika smoleńskiego?), ślub 2.3.1794 w Przemyślu 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.1.1. Ludwik Hołowiński, ur pomiędzy 1795 i 1802 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.1.2. Józefa Hołowińska, ur 1794 + Paweł Sebastian Pieńkowski 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.2. Stanisław Hołowiński, ur 1769, bezdzietny, dziedzic Mokohijówki, kawaler maltański + 1-voto Anna Skulska (1795), + 2-voto ? Kruzerówna, + 3-voto ? Humiecka 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.3. Kazimierz Hołowiński, ur 1770, bezżenny w 1795 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.2. Andrzej Dymitri Hołowiński, cześnik smoleński, zm przed 1795, 1754 proces o posag po Aleksandrze z Woroniczów Hołowińskiej z wujem Jerzym 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.2.1. Mateusz Hołowiński, ur 1772, bezżenny w 1795, posiada 342 dusz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.2.2. Michał Hołowiński, ur 1766, cześnik smoleński (1794) + ? Jakubowska, ślub przed 1802, posiada 342 dusz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2. Jerzy Hołowiński, zm przed 1795, miecznik czernichowski 1754, właściciel Prucek, mieszkał w Szumsku, napadnięty przez Kozaków w Pruckach którzy zabrali 12000 zł i jedwabne obicie a potem odjechali ze słowami "poroztajtie zdorowy", żona Franciszka miała wtedy 14 (!) lat. 1754, akt podziału z Andrzejem-Dymitrem po Aleksandrze z Woroniczów Hołowińskiej + Franciszka Szczeniowska h Kuszaba z Chodorowa, córka prawdopodobnie Michała ur ok 1685, pana na Chodorowie, który w 1733 kupuje Rzyszczów i Chodorów od Tyszkiewicza za 40 000 zł (1730-42) i Anny Pasławskiej, wnuczka Jana i Marianny Kozińskiej, prawnuczka Alexandra i Katarzyny Falkowskiej (1695,1714), praprawnuczka Samuela i prapraprawnuczka Jerzego i Anny Staryca Czerkasównej (zm oboje przed 1695). 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.1. Jan Hołowiński, "zakłuty" przez hajdamaków w 1768 w Pruckach 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2. Ignacy Hołowiński, ur 1751, dziedzic Prucek i Czaplicówki, komornik ziemski kijowski, marszałek powiatu bohusławskiego, stolnik przemyski, 1785 procesuje sukcesorów Woroniczowych, 19.08.1792 kawaler orderu Sw. Stanisława z rąk Stanisława-Augusta, ledwie życie uratował ratując brata Jana w Pruckach w 1768, legitymowany 27.03.1802, posiada 2060 dusz + Maria-Róza Bogurajska, ur 1751, dziedziczka Szumska i Rzyszczowszczyzny [nad. Jerzy Klijanienko, za: Teka Hołowińskich z Kijowa] 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1. Zachariasz Hołowiński, ur 1770 (bliźniak Kazimierza?), dziedzic Prucek, marszałek powiatu bohusławskiego, dymisja z rangą chorążego 08.8.1792, w 1829 wybudował kościół w Rzyszczowie + Zofia Sulatycka 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.1. Cecylia Hołowińska, panna 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.2. Pelagia Hołowińska + Józef Proskura h Krzyżostrzał, marszałek wasylkowski, miał pałacyk w Makojówce, stracił majątek w 1819, uczeń Loży Masońskiej w Warszawie (Bracia Polacy Zjednoczeni), syn Józefa-Kalasantego (syna Karola) 1783-1849, zakłada majątek w Ładychach, ożeniony z Konstancją Grocholską h Syrokomla, 2 corki Zofia za Medardem Szaszkiewiczem h własnego, autora piesni i muzyki do wierszy Tarasa Szewczenki i ?? 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.3. Maria Hołowińska + Xavery Saryusz-Zalewski h Jelita, ur 1787 zm 1839, kapitan 4 pulku strzelców konnych, Virtuti Militari, Legia Honorowa, dzieci: Pelagia za Edwardem Jaxa Chamiec h Gryf, Franciszek i Tadeusz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.4. Kornelia Hołowińska + Władyslaw Montrésor 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.5. Ignacy Hołowiński, kapitan I pułku, zginął w 1834 pod Poniewieżem w akcji powstańczej 1831 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6. Zenon Hołowiński, ur 1804 w Równe, zm 10.11.1887, marszałek Guberni Kijowskiej, marszałek powiatu kaniowskiego, skończył uniwersytet wileński, założył w 1847 cukrownię w Pruckach, kupił Mikołajówkę Steblowską którą zamienił na osadę fabryczną + Teresa-Maria Morgulec h własnego, ślub 24.02.1829, w intercyzie długi spis przodków Hołowińskich aż do Hrehora (?), córka Jana i Ludwiki z Ciąglińskich, podkomorzego powiatu żytomierskiego, dziedziczka Moszkowiec w żytomierskim (ojciec chrzestny Kazimierza Pieńkowskiego jest Morgulec - do wyjaśnienia - JK) 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.1. Bolesław Hołowiński, zm dzieckiem 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.2. Wanda Hołowińska, zm dzieckiem 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.3. Stanisława Hołowińska, zm dzieckiem 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.4. Anna Hołowińska, dziedziczka Prucek + Kazimierz ks. Podhorski, ur 1831 zm 1898, ślub 1861 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.5. Maria Hołowińska, ur 20.06.1846 zm 10.04.1916 +(1) Tadeusz Czosnowski, zm 1885, ślub 1880, +(2) Roger hr Łubienski, ślub 1894 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2. Anna Hołowińska + Jan-Nepomucen Borejko h Kościesza (odm Borejko) por chorągwi 66 patent 21.04.1790, podkomorzy mohylewski, odznaczony Virtuti Militari 1792, ślub 1793 przez biskupa kijowskiego K. Cieciszowskiego. Syn Franciszka Piusa Borejko, podkomorzego latyczowskiego i Heleny z Krasickich). 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2.1. Emilia Borejko h Kościesza (odm Borejko) + Herman Hołowiński, ojciec: Onufry (patrz niżej), matka Helena Krajewska 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2.2. Pius Lew Borejko 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2.3. Włodzimierz Mikołaj Borejko 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.3 Stanisław Hołowiński, marszałek szlachty pow. bohusławskiego, kawaler maltański z rąk ksiecia Poniatowskiego 1793 + Anna ? 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3. Onufry Hołowiński, ur 1755, deputat Sądu Głównego Kijowskiego 1szy Departament, marszałek powiatu kijowskiego, podział dóbr po bracie Janie 1785, w 1785 sprzedaje Szumsk, Dworzec, Wolicę, Żeleźniak i Hołowinkę (blisko Żytomierza) za 15000 Ignacemu i Szczęsnej z Woroniczów Działyńskim i przenosi się na Rzyszczowszczyznę, legitymowany 27.03.1802, kupił Steblów od Andrzeja ks. Woronieckiego w 1812 + Helena z Krajewskich, ur 1765 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3.1. Jan Hołowiński, ur 1784 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3.2. Herman Hołowiński, ur 1788, zm 1841, dziedzic Steblowa, "zasidatiel" Głównego Kijowskiego Sądu 1szy Departament, posiada 287 dusz, przyjaciel Ignacego Hołowińskiego - arcybiskupa mohylewskiego i Adama Mickiewicza, zebrał znaczną bibliotekę, lipa w Steblowie jest opisana w Panu Tadeuszu + Emilia Borejko (kuzynka - patrz wyżej), Mickiewicz poświecił jej poemat "Podróżni" 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3.2.1. Anna Hołowińska + Kazimierz ks Podwysocki, zamieszkiwali w Rychtach na Podolu, sprzedali Steblów Zenonowi Hołowińskiemu (syn Zachariasza - patrz wyżej) 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4. Kazimierz Hołowiński, ur 1759, starosta perejesławski, posiada 1013 dusz w 2 miejscowosciach, legitymowany 27.03.1802 + Brygida z Breniewskich, ur 1766 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.1. Urban Hołowiński, ur 1784 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.2. Paweł Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.3. Piotr Ewaryst Hołowiński, ur 1786 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.4. Joanna Hołowińska, ur 1786 (bliźniaczka Piotra-Ewarysta) 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.5. Justyna Hołowińska, ur 1785 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.5. Piotr Hołowiński, ur 1761, chorąży sanocki, kupił od Franciszka-Xaverego Szczeniowskiego Chodorów, legitymowany 27.03.1802, posiada 527 dusz + Helena z Peczyńskich ur 1771 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.5.1. Antoni Hołowiński, ur 1788 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.5.2. Józefa Hołowińska, ur 1790 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.3. Apolonia Hołowińska + Antoni Swięcicki 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.4. Teresa Hołowińska + Paweł Kondracki 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.5. Anna Hołowińska, panna 1.1.1.3a.1.1.5.2.2. Samuel Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.2.3. Krystyna Hołowińska (1715) +(1) ?? Lwowicz, +(2) ?? Gadomski 1.1.1.3a.1.1.5.2.4. Aleksandra Hołowińska, testament w Krzywicach 5.2.1677 będąc słabego zdrowia 1.1.1.3a.1.1.5.3. Wacław Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.3.1. Anna Hołowińska w 1679 otrzymała od dziadka Jana 1500 złp na mocy testamentu z 1673 + Jan Kazimierz Marynowski (Martowski?) 1.1.1.3a.1.2. Katarzyna Hołowińska, pozwała Korytyńskich o zabicie ojca 1.1.1.3a.2. Tomasz Hołowiński [SGKP] 1.1.1.3a.2.1. Eudoxia Hołowińska + Michał Sedymentowicz Kropiwnicki 1.1.1.3a.2.2. Halszka Hołowińska + Jerzy Michajłowicz ks Czartoryski ur ok 1560 zm 1626, starosta łucki, sprzedał Czartorysk Janowi Pacowi syn Jędrzej ks Czartoryski i córka + Kazimierz Piaseczyński starosta mławski i ostrołęcki, pułkownik i regimentarz, bezdzietni. 1.1.1.3a.3. Bohusz (Bogdan) Hołowiński, „w Prusiech zginął” przy samym królu [Uruski] 1.1.1.4. Anna Hołowińska (1585) + Jan Pokotyło Petrykowski 1.1.1.5 Fedora Hołowińska + Fedor Czerwiec 1.1.1.6 Dachno Hołowiński, ziemianin królewski krzemieniecki 1559 1.2. Jan Hołowiński 1.3. Piotr Hołowiński 1. ?? Hołowiński, prawdopodobnie potomek Franciszka (syna Jana i Teofili Lisieckiej - patrz wyżej) 1.1. Piotr Hołowiński zm 1810 + Dominika Łęska, ur 1771 Międzyrzecz Korecki, zm 09.04.1837 w Ostrogu na raka piersi. Ojciec Dominiki: Józef Łęski (powiesił Żyda), matka Klara Szybinska. Brat Klary – ksiądz Szybiński, rektor Pijarów w Miedzyrzeczu. Dominika miała 5 sióstr i 1 brata. 1.1.1. Mikołaj Hołowiński ur 1772 zm 1831 Kijów 1.1.2. Tekla Hołowińska 1.1.3. Krystyna Hołowińska 1.1.4. Antoni Hołowiński 1.1.5. Jan Hołowiński, zm młodo 1.1.5.1. Antoni Hołowiński, zm młodo 1.1.5.2. dziecko, zm młodo 1.1.6. Eleonora Hołowińska 1.1.7. Ignacy Hołowiński, ur 05.10.1807 Owrucz zm 19.10.1855 St Petersburg. Nauczyciel religii w szkole dla szlachty w Żytomierzu, 1835 kanonik żytomierski, 1842 rektor Akademii Duchownej w St Petersburgu, 1848 arcybiskup mohylewski. Pisał pod pseudonimem Żegota Kostrowiec. Częsty gość w Steblowie u Hermana Hołowińskiego. 1.1.8. Gabryel Hołowiński, zginął 1831 w wojsku 1.2. Jakób Hołowiński 1.3. Ludwik Hołowiński, towarzysz kawalerii narodowej 1. Daniel Hołowiński + Pelagia Hruszwicka, pozwał imieniem swoich synów w 1610 wuja ich Pawła Hruszwickiego, o wydzielenie im po babce czwartej części Wierzchowska (pow. Równe). Pelagia jest córką Filipa i Pelagii Michałównej Puchaczównej Wierzchowskiej [Bon.] 1.1. Hrehorceg Hołowinski 1.2. Tichon Hołowinski 1. ?? Hołowiński 1.1. Aleksy Hołowiński, imieniem swoim i dzieci pozostałych po siostrze Filonowej Tetrzyńskiej, procesują Gnatowskich o Knihynin 1645 + Teomila Knihynińska [Bon.] 1.1.1. Teodor Hołowinski 1.1.2. Wacław Hołowiński 1.2. ?? Hołowińska zm przed 1645 + Filon Tetrzyński, mieli dzieci

Osoby nie powiązane genealogicznie

?? Hołowiński + Marya Zalewska, zm w Żukowie, w siedleckiem, przed 1871 [Bon] ?? Hołowiński ur Wolyn, Montauban (Tarn) [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] ?? Hołowiński, ur Podole s. Lieut. D’Inf [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] ?? Hołowińska + ?? pisarz ziemski, podsędek buski 1668 [Bon.] ?? Hołowińska + Olech ??, wspólnie z synem Mikołajem, zastawiła Wołki przed 1622 [Bon.] ?? Hołowiński + Aleksandra Zielińska, w drugiej połowie XVlII-go wieku [Bon.] ?? Hołowiński + Marianna Krasińska h Ślepowron, córka Jana (ze starszej gałęzi Krasińskich) ?? Hołowiński + Marya Zalewska, zm w Żukowie, w siedleckiem, przed 1871 [Bon.] Aleksander Hołowiński, zesłany do Usola za powstanie 1863 r [Lasocki – wspomnienia] Edward Hołowiński, własciciel Chmielnika gm Hostoml, ok 1860 Antoni Hołowiński, 1844-1906, lekarz, patrz biblioteka Estreicher Antoni Hołowiński, zm 1840, lekarz?, patrz biblioteka Estreicher J. Hołowiński1 Louhans (Saone Loire) [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] Jan Hołowiński + Nastazja Żytyńska, zm 1597, córka Borysa [Bon.] Kazimierz Hołowiński + Brygida Dunin, wprowadzony 1787 w posiadanie domu w Warszawie (Bon) Kazimierz Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego w 1812 Kazimierz Hołowiński + Brygida Dunin, wprowadzony 1787 w posiadanie domu w Warszawie [Bon.] Kazimierz Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego w 1812 Matylda Hołowińska, zm w Paryzu [akt zgonu z 14.10.1854] Stanisław Hołowiński kupił od Korytyńskich 1593 część Korytnej, Chocimia i Białej Krynicy (Helesin), za 10,000 fl (możliwa pomyłka z Tymoteuszem (1.3) u Bonieckiego) Stanisław Hołowiński kupił Mikołajówkę w pow. kaniowskim nad Potokiem w 1789 od Mikołaja Potockiego (?) Szymon Hołowiński Fleurence (Gers) [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] Wilhelm Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego, powstaniec 1831 w powiecie owruckim, przejął siłą od Rosjan 15,000 rubli, skazany na rozstrzelanie, kara zamieniona na ciężkie prace. Konfiskata majątku Wiązówka i Słoboda w powiecie owruckim. Wilhelm Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego, powstaniec 1831 w powiecie owruckim, przejął siłą od Rosjan 15,000 rubli, skazany na rozstrzelanie, kara zamieniona na ciężkie prace

holowinski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Hołowiński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Butowicz h. Ogończyk
  BUTOWICZ h. OGOŃCZYK. Rodzina tatarska, już w XV stoleciu osiedlona na Wołyniu. Michał około 1520 r. na W...

 • Hołowińki
  Hołowiński Władysław z Bronisławą Pacak mieli 7 dzieci Rudolfa mego ojca,Jana,Zygmunta,Zofię ,Irena,Da...

 • ks Antoni Fijałkowski
  Z Ziem polskich. W niedzielę dnia II z. m. po południu umarł w Petersburgu ś. p. Metropolita katolickiego...

 • Pacak
  Bronisława Pacak z Władysławem Hołowińskim pobrali się w 1924 w Rohatyń mieli 3 synów i 4 córki...

 • Woronicz Filon (ok. 1580 - ok. 1640)
  Filon Woronicz , s. Aleksandra i Eudoksii Łosiatyńskiej, podkomorzy kijowski, podstoli kijowski, komisarz d...

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Hołowiński
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Hołowiński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Wilhelm Hołowiński
  Miejsce: Wiązówka, pow owrucki
  Data: ok. 1833
  Opis: konfiskata na mocy ukazu z 1833 r, majątek liczący 165 "dusz"
To zapisy o osobach nazwiska Hołowiński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Hołowiński.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Hołowiński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 68529 Aleksander Hołowiński
  Opis: (ok. 1831-1878)
  (Chołowiński?, Gołowiński?) Pochodził z gub. lubelskiej, mieszczanin z Łęcznej. W powstaniu żandarm narodowy (wieszający), został skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach. Katorgę odbywał w Aleksandrowsku i w Usolu. Następnie mieszkał z rodziną w Irkucku, tam zmarł. Żona Waleria wyszła powtórnie za mąż za zesłańca katolika Gustawa Pinkuntera (?)

  źródło: nad. GP, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
  Uwagi:

 • 43514 Aleksander Hołowiński
  Opis: Powstaniec w Kresów, bezżenny na zesłaniu w Usolu
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 67515 Aleksander Hołowiński
  Opis: W Usolu między 1866-68 - z Rusi.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Hołowiński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Hołowiński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Hołowiński Aleksander
  (Album: Portrety indywidualne)
  Hołowiński Ignacy
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Hołowiński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Hołowiński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Hołowiński. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Hołowiński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Hołowiński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Hołowińska Maria, zam. Saryusz-Zaleska
  Miejsce: Żytomierz, cmentarz rz-katolicki
  (Album: Żytomierz)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Hołowiński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.