Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
ines

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Ines
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Trzy Gwiazdy
Trzy Gwiazdy
opis
Przypuszcza się, że polska rodzina szlachecka Ines pochodzi od którejś linii szkockiej rodziny Innes de Moray. Nikodem Ines - pisał się jednak Ines de Leon, a inna gałąź zachowała pamięć o brzmieniu "Ines de Castro" co wskazywało by na portugalskie korzenie rodziny. Jednak herb nawiązuje do rodziny szkockiej, która na srebrnym tle posiada trzy gwiazdy (2 i 1). W XVII wieku w Polsce notuje się kilka osób o nazwisku Ines - wszyscy są kupcami lub wojskowymi w różnych miastach Polski, w większości związani ze Szkocją, głównie Edynburgiem. Można wysnuć stąd wniosek że była to rozgałęziona rodzina kupiecka mająca przez dłuższy czas liczne kontakty handlowe z Polską. Inesowie żyjący w XIX wieku są potomkami którejś z tych osób.

1. ?? Ines, ur. ok. 1590, wojskowy
1.1. Wilhelm Ines, ur. ok. 1620, kpt. wojsk koronnych, 1678 płk. wojsk królewskich, 166 odstąpił pewną sumę Tuhołce, pisarzowi ziemskiemu pomorskiemu
1.1.1. ?? Ines + Jerzy Junga
1.2. Wojciech Ines, ur. 1620, zm. 1658 Kraków, jezuita, poeta, pisarz (łacina) [Nis., Zaleski S., Jezuici w Polsce ....]
2. (prawd) Reginald (Reinhold) Ines, ojczym żony Wilhelma


1. Aleksander Ines, ur. ok. 1610, mieszanin w: Zamość + Regina
1.1. Jakub (Karol) Ines, 1660 franciszkanin [Bon.; Czoł.206]


1. ?? Innes [Czoł.206]
1.1. Jan Ines, ur. ok. 1610, kupiec w: Dukla, Opatów, 1672 zostawił testament w: Warszawa [Czoł.206]
1.1.1. Elżbieta Ines + Gąsiorowski [Czoł.206]
1.2. Aleksander Innes, kupiec w: Lublin [Czoł.206]
1.3. Piotr Ines, kupiec JKM w: Leszno, Warszawa, mieszkał w: Warszawa, kamienica Montelupich, 1671 kupił dom w: Leszno, 1672 kupił dom: Lwów + Marianna Watson [Czoł.206]
1.3.1. Aleksander Ines, 1697 merkator, 1701 mieszka Warszawa 44 
1.3.2. Piotr Ines
1.3.3. Elżbieta Ines 
1. Tomasz Ines, ur. ok. 1630, zm. przed 1696, płk wojsk koronnych + Teofila Komnacka (Kownacka) [Bon.; Nies.; Czoł.206; CDIAL 165-3-2402]
1.1. Jakub Ines + Zofia Izabela Jasińska
1.1.1. Antoni Ines, zm. przed. 1785, towarzysz pancerny chorągwi Kurdwanowskiego, dziedzic Brzeźnicy, bzdt (może + Zofia Strutyńska) [Czoł.206]
1.1.1.1. (może) Jan Ines, ur. 28.8.1781 Hołyń [Czoł.206]
1.1.1.2. (może) Jakub Ines, ur. 28.8.1781 Hołyń [Czoł.206]
1.1.2. Mariana Ines
1.1.3. Jan Ines (może Maria Grejs)
1.1.4. (prawd.) Stefan Ines, ur. 7.2.1757 Hołyń
1.2. Aleksander Ines, zm. przed 1747, wraz z braćmi odstąpił dzierżawę Hołynia (Bon. i Czoł. błędnie Chocimia) Nowosielskiemu + Marianna (Zofia) Żurakowska
1.2.1. Katarzyna Ines + Stefan Makarycz Hołyński
1.2.2. Helena Ines + Paweł Hołyński, h. Szaszor
1.2.3. Jan Ines, 1780 właściciel cześci w: Hołyń, Kotiatyszcze + Katarzyna Kuliczkowska [K. Ślusarek, Drobna szlachta...; CDIAL 165-3-2402]
1.2.3.1. Michał Ines, legit szlach 1782 Lwów + Teresa [Czoł.206]
1.2.3.1.1. (fil.przypuszcz.) Tekla Ines, ur. 19.9.1779 Worwolińce, par. Zaleszczyki
1.2.3.2. Piotr Alojzy Ines, zmarł prawd. 18-6.1831 Swaryczów, 1782 legit. szlach., dziedzic w: Bereźnica, Hołyń, Iwaryczów
1.2.3.3. Jan Ines + Wiktoria Geojs(?) [Czoł.206]
1.2.3.3. filiacja przypuszczalna [Czoł.206]
1.2.3.3.1. Andrzej Ines, ur. 11.6.1794 Hołyń [Czoł.206]
1.2.3.3.2. Tomasz Ines, ur. 19.12.1800 Hołyń [Czoł.206]
1.2.3.3.3. Justyna Ines, ur. 16.7.1803 Hołyń [Czoł.206]
1.2.3.3.4. Domicela Ines, chrz. 12.6.1813 Hołyń [Czoł.206]
1.2.3.3.5. Tomasz Ines, chrz. 23.3.1813 Hołyń [Czoł.206]
1.2.3.4. Piotr Ines CDIAL [165-3-2402]
1.3. Andrzej Ines + Maria Hołyńska [Czoł.206; CDIAL 165-3-2402]
1.3.1. Jakub Ines + Maria Witwicka [Czoł.206; CDIAL 165-3-2402]
1.3.1.1. Antoni Ines [CDIAL 165-3-2402]
1.3.1.2. Jan Ines [CDIAL 165-3-2402]
1.3.2. Jan Andrzej Ines + Katarzyna Dunin-Łabęcka, zm. po 1766
1.3.2.1. Andrzej Samuel Ines, ur. 13.2.1748 Kałusz + Katarzyna Konarska, ojciec: Antoni, matka: Justyna Bagińska [Czoł.206; CDIAL 165-3-2402]
1.3.2.1.1. Tekla Julia Anna Ines, chrz. 31.7.1775 Kałusz
1.3.2.1.2. Józef Ines, ur. 26.7.1776 Hołyń CDIAL [CDIAL 165-3-2402]
1.3.2.1.3. Antoni Ines, ur. 24.7.1877 Hołyń + Tekla Szczepkowska [CDIAL 165-3-2402]
1.3.2.1.3.1. Jan Ines, ur. 6.4.1814 Hołyń + Helena Szadurska, ojciec: Tadeusz
1.3.2.1.3.1.1. Józef Ines, ur. 1.4.1848 Swaryczów, par. Rożniatów
1.3.2.1.3.1.2. Jan Ines, ur. 25.8.1852 Swaryczów + Katarzyna Kawecka, ur. 30.12.1855 Prowal, par. gr-kat. Krechów k Żółkwi, ojciec: Grzegorz, matka: Katarzyna Massoła
1.3.2.1.3.1.2.1. Mieczysław Ines, ur. 1.10.1879 Biała, pow. rawski +(7.2.1905 Lwów) Sabina Anzelma Kołychanowska, ojciec: Józef, matka: Amalia Witosławska
1.3.2.1.3.1.2.1.1. Helena Ines, ur. 1905 Tarnopol
1.3.2.1.3.1.2.1.2. Janina Amalia Ines, ur. 1907 Tarnopol
1.3.2.1.3.1.2.1.3. Stanisława Maria Ines, ur. 1909 Tarnopol
1.3.2.1.3.1.2.1.4. Mieczysław Jan Lubin Ines, ur. 1911 Nowy Sącz
1.3.2.1.3.1.2.1.5. Zbigniew Teofil Ines, ur. 1913 Grybów
1.3.2.1.3.1.3. Karol Ines
1.3.2.1.3.1.4. Helena Ines
1.3.2.1.3.1.5. Ignacy Ines
1.3.2.1.4. Ignacy Ines, ur. 16.12.1780
1.3.2.1.5. Franciszek Ines, ur. 13.2.1781 Hołyń + Tekla Sokolnicka
1.3.2.1.5.1. Jan Ines, ur. 1835, chrz. Tyśmienica, legit. szlach. 1879 Lwów, piwowar +(15.1.1865 Gwoździec) Balbina Światłowska, ur.1838 Wojutycze, ojciec: Karol, matka: Petronela Witosławska [par.]
1.3.2.1.5.1.1. Jan Feliks Ines, ur. 1868 Strutyn, Rożnówka [165-3-2402]
1.3.2.1.5.1.2. Kazimierz Ines, ur. 1871 Strutyn [165-3-2402]
1.3.2.1.5.1.3. Maria Apolonia Ines + Mieczysław Rowicki
1.3.2.1.5.1.4. Wanda Alojza Ines + Alojzy Paulo
1.3.2.2. Stanisław Ines, zm. 27.2.1800 Rusianówka + Teresa Tukułł [Oss.141-1-249]
1.3.2.2.1. Rozalia Ines, ur. 15.8.1782 Rusanówka, par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol + Józef Biernacki [Oss.141-1-249, AGAD 1-301-217]
1.3.2.2.1.1. Joanna Biernacka + Turzański
1.3.2.2.2. Marianna Ines, ur. 19.3.1783 + Zieliński [Oss.141-1-249]
1.3.2.2.2.1. Ludwik Zieliński
1.3.2.2.2.1.1. Telimena Zielińska + Rożycki
1.3.2.2.2.1.2. ?? Zieliński + Roman(?) Wysokci
1.3.2.2.3. Magdalena Ines, ur. 23.6.1787 + Rudolf Stanisław Tadeusz (Florian?) Dobrzański (mandatariusz i właściciel części w: Żuraki) [Oss.141-1-249; uzup: Ewa Mitscha; Wspomnienia Adama Romana Mitscha - rękopis, w rękach rodziny]
1.3.2.2.3.1. Józefa Dobrzańska + Jan Wysłobodzki
1.3.2.2.3.1.1. Maria Wysłobodzka + Leny Piller
1.3.2.2.3.1.1.1. Józefa Piller + Kazimierz Spaczyński
1.3.2.2.3.1.1.1.1. Zofia Spaczyńsk, ur. 1917 Aschach
1.3.2.2.3.1.1.1.2. Zbigniew Spaczyński, ur. 1918 Aschach
1.3.2.2.3.2. Henryka Dobrzańska + Józef Topolnicki
1.3.2.2.3.3. Leonard Dobrzański
1.3.2.2.3.4. Joanna Dobrzański + Rzędzianowicki
1.3.2.2.4. Aleksandra Ines, ur. 15.5.1790 + Dmitrowicz [Oss.141-1-249]
1.3.2.2.4.1. Aleksander Dmitrowicz
1.3.2.2.4.2. Paulina Dmitrowicz +(1) Kozłowski +(2) Kuźmierski
1.3.2.2.5. Elżbieta Ines, ur. 20.11.1793 + Piotrowski [Oss.141-1-249]
1.3.2.2.5.1. Ferdynand Piotrowski
1.3.2.2.5.2. Katarzyna Piotrowska + Dobrzański
1.3.2.2.5.3. Stanisław Piotrowski
1.3.2.2.5.4. Maria Piotrowska + Kronowicz
1.3.2.2.6. Katarzyna Ines, ur. 14.2.1797 + ?? bar. Korb [Oss.141-1-249]
1.3.2.2.7. Ignacy Wawrzyniec Ines, ur. 10.8.1778 Załoźce + Karolina Czekońska [Oss.141-1-249; Czoł.206; CDIAL 165-3-2402-odpis aktu chrztu]
1.3.2.2.7.1. Eudoksja Ines + Zagórski
1.3.2.2.7.1.1. Jadwiga Zagórska
1.3.2.2.7.1.2. Helena Zagórska
1.3.2.2.7.1.3. Joanna Zagórska + Franciszek Pohorecki, porf.
1.3.2.2.7.1.4. Karolina Zagórska + Lustig, Kraków
1.3.2.2.7.1.5. Maria Zagórska + Bardel, Jabłonów
1.3.2.2.7.2. Anzelia Ines + Wosznelski(?) Kołomyja
1.3.2.2.7.3. Adolf Zbigniew Ines de Leon, ur. 23.8.1831, chrz. 28.4.1838 Brzeżany
1.3.2.2.7.3.1. Stefania Ines + Balicki, Worona
1.3.2.2.7.4. Karolina Ines, Kołomyja
1.3.2.2.8. Nikodem Ines de Leon, ur. 12.4.1786 Bajkowce - Rusyanówka, oficer wojsk austriackich, 1816 kpt. 1 pułku jazdy, +(28.6.1648) Justyna Małczyńska [Oss.141-1-249; Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego. 1826 nr126; CDIAL 165-3-2402]
1.3.2.2.8.1. Edmund Ines, bzt
1.3.2.2.8.2. Waleria Ines + Edward Młodecki
1.3.2.2.8.2.1. Adela Młodecki
1.3.2.2.8.2.2. Henryk Młodecki
1.3.2.2.8.3. Adela Ines, ur. 1821 +(Opole) Wincenty Dunikowski
1.3.2.2.8.3.1. Maria Dunikowska + Tadeusz Piłat
1.3.2.2.8.3.2. Stanisław Dunikowski, dziedzic w: Dalewice + Maria Zielińska
1.3.2.2.8.3.2.1. Stefania Dunikowska + Tadeusz Mars
1.3.2.2.8.3.2.2. Maria Dunikowska
1.3.2.2.8.3.2.3. Julian Dunikowski, sędzia w: Warszawa
1.3.2.2.8.3.2.3.1. Samuel Dunikowski
1.3.2.2.9. Wincenty Ines, ur. 15.3.1789, 1824 kpt. sztabu głównego Wojska Polskiego + Anna Szyndler [Oss.141-1-249, Czoł.206]
1.3.2.2.9.1. Stanisław Ines, zm. Stanisławów
1.3.2.3. Anna Ines, ur. 3.2.1752 Hołyń
1.3.3. Zofia Ines, zm. po 1747 [Czoł.206]
1.3.4. Katarzyna Ines + Grzegorz Drohomirecki [Czoł.206]
1.3.5. Antoni Ines + Katarzyna Hoszowska [Czoł.206]
1.3.5.1. Jan Ines, 1782 legit. szlach [Czoł.206]
1.3.5.2. Tomasz Ines, 1782 legit. szlach [Czoł.206]


1. Gilbert Innes of Moray (Rora), ur. ok. 1775, 1737 należność podatkowa w: Leszno +(2.12.1701) Joanna Fraser [Czoł.206]
1.1. William Innes, ur. 27.7.1702
1.2. George Innes, ur. 26.12.1703, kasjer banku szkockiego, z-ca gen. poborcy podatku gr. w Szkocji + Maria Lanwer
1.2.1. Marian Innes
1.2.2. Allan Innes
1.2.3. Jane Innes, zm. 2.12.1839, mieszkała: Edynburg Beardy Place, zostawiła testament
1.2.4. Gilbert Innes
1.2.5. Dawid Innes
1.3. Mary Innes, ur. 5.12.1708
1.4. Thomas Innes, ur. 3.5.1714
1.5. Gilbert Innes, ur. 23.1.1717
1.6. Isabel Innes, ur. 13.12.1705 + Limpson
1.6.1. Dawid Limpson
1.6.2. George Limpson
1.6.3. Aleksander Limpson
1.6.4. Elisabeth Limpson + Mitchel
1.6.4.1. Wiiliam Mitchel
1.5.4.2. Aleksander Mitchel
1.6.5. William Limpson
1.6.6. Thomas Limpson
1.7. Aleksander Innes, ur. 16.11.1711, zm. 21.10.1771 Warszawa, kupiec JKM w: Warszawa, 1765 pełnomocnictwo w: Raciąż, pogrzeb Warszawa, u oo. Bernardynów +(24.6.1737 Warszawa, Katedra św. Jana) Zofia Rode
1.7.1. Jan Innes, ur. 1740 Warszawa św. Jana


Aleksnder Ines, 24.6.1697 notowany przy wojsku przy chorągwii cudzoziemskiej, przy przemieszaniu wojsk królewskich z zamku do oo. Kapucynów [Czoł.206]
Andrzej Hinnes, rotmistrz rajtarów, 1662 nobilitowany za zasługi wojenne [Vol.Leg.IV]
Andrzej Innes, kpt WK 1671 dostał: Palcze, star. Lanckorona [Czoł.206]
Jakub Innes, 1764 w: Kosiatycze, podpis na konfederacji ziemian halickich [AGZ t. XXV s. 591]
Jan Innes, 1698 kupiec w: Poznań, opiekun Zachariasza Vildigausa [Czoł.206]
Jan Debalwin (Baldwin) Innes (Innes de Balwiny), kpt. JKM, 1701 nabył dożywocie na wójtostwie Dubohory Wisznikoniec (Lubochow od Dominika Rogozińskiego) [Bon.; Czoł.206]
Jan Innes, 1764 w: Wołowiniec, podpis na konfederacji ziemian halickich [AGZ t. XXV s. 591]
Walter Ines, zm. po 1671, 1655 kupiec w: Zamość (ceniony przez Ormian) [Czoł.206]


 


	

ines

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Ines
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Ines
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Dodatek II.Spisu Szlachty Król. Polskiego 2
  DODATEK II. DO SPISU SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO W roku 1851 wydanym był Spis Szlachty Królestwa Polskie...

 • Pniewno, pow. świecki
  Pniewno , dok. około 1410 r. Pnefincleyn, dobra ryc., pow. świecki, st. p., tel. i kol. Terespol 6'3 kim. o...

 • Pniewo, pow. świecki
  Pniewno , dok. około 1410 r. Pnefincleyn, dobra ryc., pow. świecki, st. p., tel. i kol. Terespol 6'3 kim. o...

 • Pniewo, pow. świecki
  Pniewno , dok. około 1410 r. Pnefincleyn, dobra ryc., pow. świecki, st. p., tel. i kol. Terespol 6'3 kim. o...Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Ines
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Ines
  Miejsce: Żabokruki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji
To zapisy o osobach nazwiska Ines w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Ines.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Ines
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Ines
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Ines. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Ines
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Ines. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Ines
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Ines. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.