Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
iwicki

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Iwicki
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Informacje

herb Kuszaba
Iwiccy h. Kuszaba wywodzą się z Iwiczny pow. łęczycki. Ks. S. Iwicki podaje jako jedyny że również Iwiccy z Lubiewa należą do tego herbu. Jednak jak wyjaśnia Marcin Michał Wiszowaty (za Robertem Starczewskim) ta rodzina najprawdopodobniej była rodziną włościańską i pojawia się w Lubiewie w 1772 nazwana "Iwicki" zapewne jako przybysz z pobliskiej wioski Iwiec pow. tucholski. (Informacja o herbie Kuszaba)

Iwiccy herbu Kuszaba z Iwiczny, Ziemi Kujawskiej

Według rodzinnego przekazu Kuszabici z Iwiczny wywodza sie z Paprzycy na Łużycach, dziś przedmieście Drezna, skąd udali się na Śląsk i osiedli pod Oleśnicą (Rakwicz). Po przegranej bitwie pod Legnicą w 1241 roku, przenieśli się na Kujawy, obejmując w posiadanie w połowie XIII wieku m.inn. wieś o nazwie Iwiczna, od której wzięli nazwisko. Na Iwicznie i innych wsiach Ziemi Łęczyckiej Iwiccy utrzymali się do połowy XVII wieku, od tego czasu dziedziczyli w WXL. Jedna z gałęzi, po Robercie z Sakaniec, przeniosła się w 1889 roku na Mazowsze. Bolesław Iwicki nabył od krewnych swej żony majątki Brzozówka i Parolice w Ziemi Rawskiej, w posiadaniu rodziny do wypędzenia w 1945 roku.Iwiccy herbu Kuszaba1. Jasiek (Jan) I z Iwiczny, (ok.1290- 1355), starosta dobrzyński, podkom.łęczycki 1346 [oprac. Andrzej Iwicki]
1.1. Dobek z Iwiczny Iwicki, (ok. 1320- po 1383), kasztelan kruświcki 1383
1.1.1. Streczka z Iwiczny Iwicka (ok.1350-1410)
1.2. Grzymek z Iwiczny Iwicki, (ok. 1325-1390)
1.3. Tomasz I z Iwiczny Iwicki (ok.1327-1390) + ?? (ok.1330-1395) z Radzikowa, córka Bogumiła h. Ogon (ok.1300-1390)
1.3.1. Marmicza z Iwiczny Iwicki( ok.1360-1420), komornik łęczycki, wywód z h. Kuczaba 1415 r. Piotrków
1.3.1.1. Jan II Iwicki (ok.1400-1465)
1.3.1.1.1. Łukasz I Iwicki (ok. 1435-1500)
1.3.1.1.1.1. Łukasz II Iwicki (ok. 1455-1520)
1.3.1.1.1.2. Nieustęp Iwicki (ok.1460-1525)
1.3.1.1.1.3. Jan III Iwicki (ok.1470-1535) + Małgorzata ?? (ok.1475-1545)
1.3.1.1.1.3.1. Maciej I Iwicki (ok. 1515-1580)
1.3.1.1.1.3.2. Tomasz II Iwicki (ok. 1525-1590)
1.3.1.1.1.3.3. Stanisław I Iwicki na Iwicznie (ok. 1530-1595)
1.3.1.1.1.3.3.1. Łukasz III Iwicki na Wawrzyszewie (ok. 1555-1615) 1593 + Anna ?? ok.1560-1625)
1.3.1.1.1.3.3.1.1. (LINIA LITEWSKA) Mikołaj V Iwicki (ok. 1575 - 1640) dziedzic Orchowa i Iwiczny, fundator klasztoru Augustianów w Orchówku, starosta wołczaski (woj. Mścisławskie) + Zofia Krupska h. Korczak, córka Hieronima Krupskiego i Zofii ??
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1. Maciej II Iwicki, (ok. 1600-1665) dziedzic dóbr Sleporód, starosta wołczaski, nadanie Zygmunta III 1621, + Krystyna Oziębłowska h. Radwan, c. Kaspra Oziębłowskiego i Teodory Puciatówny
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1. Alexander Iwicki, (ok.1620-1654) dziedzic dóbr wołczeskich nad Sożą, starosta wołczaski, poległ 1654 Mścisław, rzeź Trubeckiego + Katarzyna Narbut, ojciec: Paweł
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.Kazimierz I Iwicki (ok. 1640-1705)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1. (LINIA MOHYLEWSKA) Jan VIII Iwicki , (ok. 1670-1735) istniała jeszcze w XX wieku, ost.leg.szlach.1909 r.ks.6,Mohylew żrodła znalezione, w opracowaniu
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.2. Władysław Iwicki (1650-1715) starosta wołczaski + ?? Sągowicz, dziedzic na Trowpiach, pow.wiłkomirski, podymne 1690
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.2.1. Kazimierz II Iwicki, (ok. 1670-1735) starosta wołczaski + Anna Podbereska h. Gozdawa
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.2.1.1.Jerzy II Iwicki (1710-po 1766) starosta wołczaski, 5.12.1766 na mocy przywileju St. Poniatowskiego starostwo przekazał Jerzemu Illiniczowi [Olgebrand S. Encyklopedia Powszechna...] + Zofia Illinicz h. Korczak
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.2.1.1.1. Tomasz Florian Iwicki (140-1800) podstoli dorpacki, stolnik parnawski [Chłapowski K..., Urzędnicy centralni...]
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.2.2. Paweł Iwicki, (ok.1671-1736)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3. Jerzy I Iwicki, ( ok.1645-1710) skarbnik trocki 1676 + przed 1679 Eufrozyna Strussówna h. Korczak
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.1. Jan VI Michał Iwicki, skarbnik trocki 1698, w Grodnie (ok. 1670- 1735).
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.1.1. Tomasz III Iwicki, (OK. 1690-1755)skarbnik trocki, dziedzic dóbr Reminosady + Anna ?? 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2. Jakub Iwicki dziedzic dóbr Gubinki i Nectaninki (od niego wywód w Arch. Wileńskim, wpis r. 273 F391-8-131 s.38) (ok. 1672-1737) + Anna Szemiot h. Łabędź, (ok.1670), ojciec: Mikołaj
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1. Stanisław II Iwicki, (ok.1692-1755) podstoli wiłkomierski 1714 + Róża Izdebska h. Pomian
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.Marcin I Iwicki, (ok 1720- 1785) + Anna Jacynicz h. Odrowąż c. Leona (1720)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1. Mateusz Iwicki, (ok. 1744-1805) dziedzic Dukt i Hubiszek, potw. szl. Wilno, 08.12.1798, arch.wil. + Tekla Dowmont – Siesicka, (ok. 1740), ojciec:. Mateusz 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.1. Dominik Iwicki, (ok. 1773-1838)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.1.1. Adolf Iwicki (ok. 1799-1863)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2. Antoni I Iwicki, por.wojsk polskich ur.1774, zm.1836 + Ewa Krajewska h. Leliwa, ur. 1782, zm. 06.08.1871 w Wilnie
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.1. Helena Iwicka, ur. ok. 1812-?
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.2. Tekla Iwicka, ur. 1814, zm. 13.10.1882, Wilno, boh. PSB
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.3. Tomasz IV Ignacy Iwicki, ur.1817, zm. 13.10.1882 Wilno + Wincentyna Skoreń
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.3.1. Ludwik Antoni Iwicki, ur. 1853, Wilno zm. 29.09.1911 Wilno +(19.09.1887 Wilno, koś. bernardynów) Ludwika Zyndram Kościałkowska ur. 1868, c. Wiktora i Lucyny Sawickiej
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.3.2. Kazimierz IV Wincenty Iwicki, ur. 15.05.1855, Wilno
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.3.3. Marian Iwicki, ur. ok. 1856, Wilno
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.3.4. Napoleon Eugeniusz Iwicki, ur. 18.04.1858, Wilno
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.4. Kamila Iwicka ur. ok. 1819, Wilno + ? Aspis
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5. Robert I Stefan Iwicki, ur. 1820, zm. 28.01.1885, Wilno + Stefania Dunin-Możeyko h. Łabądź, ur. 1840, zm. 02.11. 1903, Radom, c. Walerego i Pauliny Korwin-Milewskiej
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1. (LINIA RAWSKA MAZOWIECKA) Bolesław II Iwicki, ur.27.10.1864 Sakańce, dziedzic dóbr Brzozówka i Parolice oraz Okęcie, zm. 09.08.1931 Warszawa + (30.06.1891 Jeżów) Barbara Józefina Bogatko h. Pomian, ur. 27.11.1870 w maj. Byliny, z. 02.01.1952, Rawa Maz., c. Jana Prota Bogatko (1830-1905) i Emilii Hilarii Łuszczewskiej h. Korczak z Żelaznej (1839-1906), potw. szl. 1902, Piotrków (Bon)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1. Robert II Bolesław Iwicki,ur.02.05.1892 Brzozówka, zm.17.10.1947 Łódź +(1)( 21.03.1914, Verviers, Belgia) Ida Clementine Lombard, ur. 26.02.1892 , Erguelinnes, Belgia, zm. 18.11.1959 Skierniewice, c. Alfreda Lombard i PaulineYvanoff, +(2)(29.12.1925, Wilno) Wanda Bronisława Smoleńska h. Zagłoba, ur. 15. 11.1891, Mława, c.Szymona Smoleńskiego, ur. 30.10.1854, i Józefy Waśniewskiej, z. 14.09.1971, Warszawa
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1. Jan X Bolesław Alfred Iwicki, ur.23.12.1915 w Verviers, zm. 12.03.1966, Szczecin + (23.04.1944 Rawa Maz.) Aleksandra Awęcka, ur. 20.07.1920 Rawa Maz., c. Władysława Awęckiego (1893-1971) i Antoniny Lesiewicz (1893-1954)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.1. Sylwia Anna Iwicka, ur. 27.09.1945, Chełm Pom., + (21.10.1967, Szczecin) Andrzej Marek Frączak, ur. 18.03.1939 r., w Kołomyi, s.Piotr Frączak (1909-1975) i Janina Biernacka (1911-1996)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.2. Stefan Jan Iwicki, ur. 02.09.1948 Szczecin, +(1, rozw.) Maria Jolanta Kiedrowicz, ur. 25.11.1953 Szczecin +(2) Elżbieta Mordarska, ur. 25.08.1954
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.2a.1. Marcin II Stefan Iwicki, ur. 02.11.1974 Szczecin
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.2b.2. Stefan Wojciech Iwicki, ur. 02.01.1980 Szczecin
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.2b.3. Julian Jan Iwicki, ur. 19.07.1982, Szczecin
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.2b.4. Marianna Elżbieta Iwicka, ur. 06.12.1983, Szczecin
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.3. Wojciech II Antoni Iwicki,ur. 24.07.1950 Szczecin +(1) Barbara Irena Gunia, ur. 18.08.1955, rozw. +(2) Izolda Krystyna Kozłowska, ur. 08.12. 1960, Wrocław, c.Leszka Andrzeja Kozłowskiego, ur. 14.07.1934, Warszawa, zm. 2005 Wrocław i Margot Magdaleny Mroß, ur.18.07.1931, Hannover zm. 31.01.1974
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.3a.1. Anna Katarzyna Iwicka,ur.07.06.1974Szczecin + Robert Chabowski
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.1.3b.2. Ida Karolina Iwicka, ur. 24.07.1985, Wrocław
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.2. Lucyna Iwicka, ur. 10.05.1920 w Brzozówce, zm. 06.11.1986 (?) Warszawa
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1a.3. Stefania Iwicka , ur. 27.08.1914 w Ensival, Belgia, zm.01.01. 1990 Stalowa Wola + (03.06.1939, Skierniewice) Kazimierz Lustych, ur. 05.02.1908, Skierniewice, zm. 09.01.1985. Stalowa Wola
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1b.3. Włodzimierz Bolesław Iwicki,ur. 20.06.1928 w Lubartowie +(30.07.1966, Warszawa) Krystyna Kubicka, ur. 25.09.1942 r. w Radomiu c. Apolinarego (1900-1994) i Anny Major ur. 1915 r. 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1b.3.1. Joanna Iwicka, ur. w Warszawie
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.1b.4. Barbara Maria Iwicka, ur. 19.07.1931 +(06.01.1958) Zdzisław Stępniak, ur. 31.07.1931, Wola Owsiana, zm. 15.03.2005 w Warszawie,s. Józefa (1895-1972) i Teodozji Rudzkiej (1892-1992)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.2. Janina Iwicka, ur. 01.12.1893, Brzozówka, zm. 02.12 1962 Rawa Maz. +(19.07.1919, Sierzchowy) Kazimierz Zalewski, ur.1892, zm. 02.12.1962, Rawa Maz., przemysłowiec, syn Adolfa i Marii Uszyckiej
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.3. Maria Iwicka, ur. 04.12.1894, Brzozówka, zm. 10.06. 1973 Sandomierz +(10.07.1918 Sierzchowy) Franciszek Jan Piątkiewicz h. Łada 29.03.1890, Radom dziedzic Łazisk pow. Staszów, zm. 25.01.1984 w Sandomierzu, s. Henryka 1846-1901 i Marii z Rytlów h. Szeliga (1858-1904) 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.3.1. Maciej Piątkiewicz, ur. 1919, student SGGW, rozstrzelany w Warszawie na ul. Piusa 17.10.1943 r.
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.4. Witold II Roman Iwicki,ur.29.02.1896, Brzozówka, zm Brzozówka, 27.08.1931, kawaler
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.5. Kazimierz VI Iwicki, ur. 14.06.1897, Brzozówka, zam. Katyń 1940, kawaler,por. WP (Lista katyńska)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.6. Zofia Iwicka, ur. 19.12.1898, Brzozówka, panna, zm. 27.01.1974 Rawa Maz.
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.7. Feliks II Iwicki, ur.22.08.1900, Brzozówka, zm. 25.01. 1984, Kazimierza Wlk. +(27.12.1928, Warszawa, Św. Stanisława Kostki) Sylwia Maria Marta Władysława Śniadowska h. Jastrzębiec, ur. 29.07.1903, Lwów, zm. 03.10.1979, Warszawa, c.Artura Józefa Śniadowskiego ur. 16.03.1876, Lwów, zm. 05.03.1948, Opole i Stanisławy Słoneckiej h. Korab, ur. 13.01.1884 r. w Teklówce na Podolu, zm. 02.04.1964, Warszawa
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.7.1. Bolesław III Wojciech Iwicki,ur. 28.05.1935, Warszawa, zm. 11.12.2002 Kazimierza Wlk. + ( 15.08. 1963, Warszawa) Ewa Wasilewska ur. Warszawa, c. Antoniego (1909-1969) i Anny Węgrzynowicz, ur. 22.07.1912 r. 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.7.1.1. Klaudia Róża Iwicka, ur. 12.04.1965, Warszawa +(Warszawa) Robert Torlicki, ur. 31.05.1964 Warszawa, s. Ludwika Jana Torlickiego i Teresy Pacek
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.7.2. Andrzej IV Iwicki ur.26.08.1947,Sieradz (mail) + (30.12.1997 Zülpich, Niemcy) Justyna Adamczyk, ur. 02.05.1978 Proszowice, c. Jana Adamczyka, ur. 03.10.1952, Czarnocin i Zofii Kliszka, ur.29.03. 1954, Kazimierza Wielka 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.7.2.1. Zofia Sylwia Barbara Stanisława Stefania Iwicka, ur. 28.11.1999 w Bonn
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.7.2.2. Sylwia Zofia Barbara Stanisława Emilia Iwicka, ur.12.02.2003, Bonn
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.8. Stefan Iwicki, ur. 03.09.1907, Brzozówka, ppor. WP, poległ wrzesień 1939, Konstancin-Jeziorna + (1932, Sierzchowy) Antonina Staszewska, ur. 18.06. 1910 Tomaszow Maz., zm. 28.02.1987 Sandomierz
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.8.1. Lech Iwicki, ur. 09.02.1933 Kostopol +(04.07.1951, Sandomierz) Daniela żulińska, ur. 08.03.1925 Sandomierz, zm. 27.12.1999, Sandomierz, ojciec Stefan żulinski (1889-1954), matka Helena Wilczak zm. 1959. 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.8.1.1. Ryszard Iwicki, ur.13.09.1952 Sandomierz +(18.04.1976, Sandomierz) Anna Głuch ur. 30.11. 1953 Sandomierz, ojciec Jan Głuch, ur. 06.03.1929 zm. 02.03.1980 + (29.11.1952, Oborniki) Barbara Filipecka, ur. 07.03.1930, Częstochowa, zm. 0.09.1999.
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.8.1.1.1. Katarzyna Iwicka, ur. 14.08.1977, Tarnobrzeg +(31.08.02 Stalowa Wola) Artur Kos, ur.1974, s.Piotra Kosa, (ur. 19.05.1951) i Marii Nowak (ur. 08.08.1950)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.8.1.1.2. Jakub Iwicki, ur.07.01.1979, Stalowa Wola
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.5.1.8.1.1.3. Karolina Iwicka, ur.08.12.1984, Stalowa Wola 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.6. Ludwik Apolinary Iwicki, ur. ok. 1821
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.7. Eufemia Iwicka, ur.1827 + (22.06.1846, Św.Ducha, Wilno) Onufry Masłowski h. Samson, syn Ludwika
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.8. Kazimierz V Władysław Stanisław Iwicki, ur. 04.03.1828 Wilno + Maria Wereszczaka
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.8.1. Marian Iwicki
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9. Ignacy Iwicki, ur. 1831 Wilno, zm. 13.08.1881 Wilno, boh. PSB + (20.06.1855 Wizytki Wilno) Maria Rychter, c. Antoniego Rychtera i Pulcherii z Downarowiczów
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.1. Felicja Magdalena Iwicka, ur. 06.04.1858 Wilno
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.2. Zofia Iwicka, ur. 1861 Swięciany, poległa 1915 Grzywa Semgallen (Łotwa)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.3. Stanisław IV Iwicki, na emigracji (Paryż, Barcelona)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.4. Bolesław I Iwicki, ur. 24.08.1862, Święciany, zm. 06.02. 1917, Warszawa + (13.09.1884, Zbór Ew) Emma Feist
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.4.1. Zdzisław Iwicki, ur. 11.09.1885, Warszawa zm. sierpień 1936, Warszawa + Anna Jurewicz 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.4.1.1. Alina Iwicka
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.4.1.2. Janusz Iwicki, zginął 02.08.1944 Warszawa
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.4.2. Janina Iwicka, ur.10.10.1887, Warszawa + (22.04.1911 Warszawa) Jan Schuch
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.9.4.3. Stefania Iwicka, ur. 11.02.1891,Warszawa +(1) (24.09. 1910, Warszawa) Czesław Sadkowski +(2) (19.07.1923 Warszawa) Fryderyk Bloch
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.10. Julia Iwicka, ur. 1827 Owanty, zm. 1891 Wilno +(22.05.1855,Wilno) Mikołaj Antoni Bakszewicz, ur. 1824
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.10.1. Antonina Bakszewicz + Władysław Zahorski)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.2.11. Elżbieta Iwicka, ur. 1827 Owanty, zm. 1871 Wilno + Martin d'Aubigne'
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.3. Józef II Iwicki, ur. ok. 1775
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.3.1. Józef III Iwicki, ur. ok. 1800
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.4. Kazimierz III Józef Iwicki, ur. ok. 1780, + Petronella żelń
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.4.1. Antoni III Iwicki, ur.1806 Talkuny, par. Przełajsk + (06.11.1834 w kośc. Giegużyńskim) Petronela Lutkiewicz, ur. 1812 w Połomieniu, par. Giegużyńska, c. Michała i Ewy z Urbanowiczów h. Łabądź (Giegużyn to Zarzecze) 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.4.1.1. Ludwika Iwicka, ur. 20.09.1840 w Zarzeczu (Użupie)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.4.1.2. Aleksandra Iwicka, ur. 07.08.1842, maj. Plikiany
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.1.5. Ignacy Iwicki, ur. 31.07.1783 Upita, zm. 3.11.1823 Kossowo na Pokuciu, jezuita, profesor Akademii
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2. Franciszek I Iwicki ur.ok. 1750
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.1. Jerzy II Jakub Iwicki, ur. ok 1775
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.1.1. Justyn Władysław Iwicki, ur. ok. 1799
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.2. Walerian Iwicki, ur. ok. 1777 
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.2.1. Hipolit Adam Iwicki, ur. ok. 1799
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.2.2. Wacław Michał Iwicki, ur. ok. 1800
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3. Antoni II Iwicki, ur. ok. 1797 + Konstancja Nowopolska
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3.1. Teofil Bronisław Iwicki, ur.1849 + ( 09.02.1882, Wilno, Ostra Brama) Celina Antonina Białozór h. Wieniawa, ur. 1860, zm.1928 Nowogródek , c. Juliana i Anny Arpomanównej			
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3.1.1.Witold I Iwicki,ur. 19.05.1884 Wilno, rektor Wyższego Seminarium w Pińsku, zam. 22.01.1943 Janów Poleski, męczennik
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3.1.2. Melania Iwicka, zm. w Warszawie po 1960 + Konstanty Zaleski
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3.1.3. Alina Iwicka, ur. 28.01.1890, Wilno zm. w ? Aktiubińsku, SU + Jan Michalski
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3.1.4. Maria Tekla Iwicka, ur. 20.08.1885, Wilno + ?? Lejzerowicz ( ?)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3.1.5. Jan IX Iwicki, ur.26.06.1886, Wilno
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.1.1.2.3.1.6. Wiktoria Celina Iwicka , ur. 19.06.1888, Wilno
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2. Stefan Iwicki (ok. 1700-1765)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1. Ignacy Iwicki (ok. 1730-1795)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1. Wincenty Iwicki (ok.1760-1825) + Aniela Sawicka h. Cholewa
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.1. Kazimierz III Iwicki, ur. 21.02.1807, Uciana
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.2. Kajetan Jerzy Iwicki, ur. 25.04.1809, Uciana + Karolina Urbanowicz h. Łabądź
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.2.1. Anna Iwicka, ur. ok. 1831
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.2.2. Weronika Iwicka, ur.ok. 1832
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.2.3. Idelfons Iwicki, ur. ok. 1833
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.2.4. Antoni III Iwicki, ur. 28.01.1843 r. w Gujamyszkach
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.3. Stanisław III Iwicki, ur. 05.01. 1812, Uciana
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.1.4. Franciszek Xawery Iwicki, ur. 21.01.1817, Kubiszki
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2. Józef II Jerzy Iwicki, ur. ok. 1750, skarbnik wiłkomierski 20.10.1779 (nominacja)
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1. Józef IV Iwicki,ur.ok.1805 +Teofila Ignatowicz h. świat
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.1. Zofia Iwicka, ur. ok. 1822
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.2. Paulina Iwicka, ur. ok. 1823
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.3. Michał Iwicki, ur. ok. 1824
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.4. Romuald Iwicki, ur. ok. 1826
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.5. Józef V Iwicki, ur. ok. 1827
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.2.2. Hieronim (Jarema) Iwicki, ur. ok. 1807
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.3.2.2.1.3. Michał Iwicki, ur. ok. 1782
1.3.1.1.1.3.3.1.1.1.1.4. Dorota Iwicka (ok. 1639-1705) + Tomasz Sawgowicz (Sągowicz), zm. przed 15.5.1688, skarbnik smoleński 1687 [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.]
1.3.1.1.1.3.3.1.2. Jakub Iwicki, kanonik łęczycki
1.3.1.1.1.3.3.1.3. Łukasz Iwicki (1596, Uruski)
1.3.1.1.1.3.3.2. Jan VII Iwicki, (ok. 1555-1620) kanonik ołomuniecki 1593
1.3.1.1.1.3.3.3. Feliks I Iwicki, (ok. 1560-1625) + Katarzyna Czeska h.Leliwa
1.3.1.1.1.3.3.3.1. Andrzej III Iwicki (ok.1585-1650)
1.3.1.1.1.3.3.3.2. Wojciech I Iwicki (ok. 1590-1655)
1.3.1.1.1.3.4. Andrzej II Kuta Iwicki z Jarochowa, Kut i Miroszewic 1576 (ok.1510-po 1576)
1.3.1.1.1.3.4.1. Jan V Iwicki h. Kuszaba, (ok. 1540-po 1609) Sejm 1609
1.3.2. Jan III z Iwiczny Iwicki (ok.1365-1430)
1.3.3. Mścigniew z Iwiczny Iwicki (ok. 1366-1431) + Pechna ??
1.3.3.1. Pietrasz z Iwiczny Iwicki (ok. 1385-1450)
1.3.3.2. Andrzej I (Jędrzej) z Iwiczny, Szrem 13821. Kazimierz Iwicki
1.1. Bolesław Iwicki (1884 proces Wiłkomierz)
1.2. Józef Iwicki (1884 proces Wiłkomierz)

1. Ignacy Iwicki
1.1. Andrzej Adam Iwicki, ur. 1825 i zm. 1828 w Perunamkiemiu par. Kietowiecka dekanat trocki 
1.2. Ludwika Łucja Iwicka ur. 1830 w Połomieniu par. giegużńskaIwiccy bez herbu

1. Franiszek Iwicki ur. 1782 Lubiewo + Weronika Stencel 1.1. Józef Iwicki przed 1818 Lubiewo + Małgorzata Pipowska 1.1.1. Jan Iwicki ur. 28.10.1852 +(Chicago) Katarzyna Mrozik 1.1.1.1. Antoni Caspruir Iwicki ur. 6.1.1887 Chicago + Anna Sass 1.1.1.1.1. Ewald Antonius Iwicki 1.1.1.1.2. Elinor Anna Iwicki 1.2. Elżbieta Iwicka, 1820/1821 Lubiewo 1.3. Antoni Iwicki, 6.01.1824 Lubiewo 1.4. Jan Iwicki, 7.11.1827 Lubiewo 1.5. Walentyn Iwicki, 9.2.1831 Lubiewo 1.6. Gertruda Iwicka, 18.4.1834 Lubiewo 1.7. Katarzyna Iwicka, 29.3.1840 Lubiewo

Iwiccy niepowiązani genealogicznie

?? Iwicki, 1850 miał 21 dziesięcin w parafii Poporć Antonina Iwicka ur. 1873 zm. 12.10.1901 + ?? Weyna

Źródła użyte na tej stronie: Paprocki, Nie., Bon., Uruski; Metryka Litewska Rejestry podymnego wojewódzwo wileńskie 1690 r., Urzędnicy WKL, tom I, IV; BPPAN, Teki..., Archiwum Państwowe w Wilnie, akta stanu cywilnego, Teki Pałygi, rkp., Biblioteka Miejska w Rawie; Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis Ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, województwo warszawskie, Warszawa 1991; Zygmunt Matuszewski, Powiat Rawsko Mazowiecki, Rawa Mazowiecka 1929 i inne źródła.

iwicki

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Iwicki
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Iwicki
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Iwicki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Bolesław Iwicki
  Miejsce: Brzozówka-Parolice
  Data: ok. 1890
  Opis: Majątek Brzozówka-Parolice, powiat Rawa Mazowiecka, woj.łódzkie • Bolesław Iwicki
  Miejsce: Brzozówka, i Parolice
  Data: 1889
  Opis: Majątek w Rawskiem. Skonfiskowany przez komunistów dekretem "PKWN"
To zapisy o osobach nazwiska Iwicki w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Iwicki.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Iwicki związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 48799 Ignacy Iwicki
  Opis: Matematyk, filozof, lingwista.
  źródło: nad. Andrzej Iwicki, za: nekrologi
  Uwagi:

 • 59158 Ignacy Iwicki
  Opis: nauczyciel, uczestnik powstania, notowany: Hoduciszki
  źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Iwicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Iwicki. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Iwicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Iwicki. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Iwicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Iwicki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Iwicka Tekla
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
  Iwicki
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Iwicki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.