Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
jureczko

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Jureczko
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Jureczko - Nazwisko pochodzi od jednej ze zdrobniałych form imienia Jerzy. Samo imię jest pochodzenia łacińskiego, od słowa georgius (rolnik) lub późnogreckiego geórgós o tym samym znaczeniu. Imię to, w innych formach bardzo popularne w basenie Morza Śródziemnego, w Polsce jest znane dopiero od XIII wieku jako: Georgius, Georius, Gerzy, Gierzyk, Hirzyk, Irzyk, Jeorgius, Jeorius, Jerzy, Jerzyk, Jirko, Jirzyk, Jorg, Jura, Jurak, Jurek, Jurg, Jurga, Jurko, Juryj, Juryjasz, Jurzyk. Forma Jerzy utrwaliła się prawdopodobnie w XV w. Imię to było popularne w całej Polsce, szczególnie na ziemiach wschodnich, gdzie pod wpływem prawosławia kult św. Jerzego był bardzo silny. W wszystkich opracowaniach dotyczących nazwisk pierwsze pojawienie się nazwiska w źródłach polskich to 1567r. Jest to wpis w Urbarzach dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566-1567(str.242). Tym pierwszym odnotowanym jest Janek Juretschko z Gamowa (miejscowość w okolicach Raciborza)

Niewątpliwie protoplastą rodów Jureczko był człowiek, a najprawdopodobniej ludzie, którzy nosili imię Jura ,Jurek, Jurko, Juryj? Syn Jury zdrobniale mógł być nazywany Jureczko. Imiona wcześniej wymienione dały zresztą początek wielu innym nazwiskom. I tak jak wiele jest nazwisk zaczynających się na "Jur" tak wielu mogło być owych "ojców" nazwiska Jureczko. Śledząc jednak występowanie owego nazwiska na terenie Polski i innych krajów, biorąc pod uwagę ilość osób dziś występujących pod tym nazwiskiem, stwierdzić można, że owych protoplastów mogło wcale nie być tak dużo. Na początku lat 90-tych XX wieku wg Słownika prof.Rymuta państwo polskie zamieszkiwało 1511 osób z nazwiskiem Jureczko, z czego 881 ówczesne woj. Katowickie, 125 - woj. Częstochowskie i 111 woj. Opolskie (patrz mapa). Dla osób zajmujących się genealogią liczby te wcale nie są tak olbrzymie. Ale trzeba jeszcze dodać inne nazwiska pochodne, które jednak i tak znacząco nie zmieniają owej statystyki(patrz nazwiska pochodne)

Rodziny Jureczko, które dziś zamieszkują Polskę swoje początki mają zasadniczo w dwóch "gniazdach". Pierwsze to Śląsk, drugie to Zakarpacie (dziś Ukraina).To drugie gniazdo, może kompletnie nie być związane z pierwszym, ale należy wziąć pod uwagę przyrostek "-ko", który przypisywany jest wielokrotnie nazwiskom pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego. W Polsce nazwiska pochodzące od imienia "Jerzy" przybierały raczej formy: Jureczek, Jurecki, Jurczyk, Jurczyński itd. Jednak Śląsk może byś wyjątkiem, dlatego że nielicznie, ale występują tutaj nazwiska kończące się przyrostkiem "-ko" np. Maćko, Stanko(ludowo Maciek - Maćko, Jurek - Jurko - Jureczko, Janek - Janko - Janeczko). Wg "Słownika nazwisk Śląskich" Stanisława Rosponda nazwiska te mogą być "(o ile nie są właśnie wpływem wschodniosłowiańskiej antroponimii), przyjęte pod wpływem łacińskiego - o(Cycero,-onis").

Śląsk od wieków był miejscem migracji wielu grup narodowościowych. Oprócz osadników z zachodu bardzo licznie napływała tu ludność od strony Moraw, w tym mające wschodnie korzenie grupy tzw. górali karpackich. Nie przypadkowy jest fakt że wiele nazwisk występujących na Śląsku ma swoje odpowiedniki wzdłuż całych Karpat.

Występowanie rodziny Jureczko na przełomie XX i XXIw w Polsce - zobacz.

Grupy rodzinne1. Jan (Jonek) Juretschko (Jureczko), ur. ok 1530 Gospodarz we wsi Gamów (1567r.)Anna Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń, wdowa po chałupniku
Franciszek (Franz) Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń, chałupnik
Ignacy (Ignac) Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń, chałupnik
Jakub Jureczkow (Jureczko), ur. Ok 1580-90, 1629 i 1640 wójt w miejscowości Zgoń
Jan (Jon) Jureczko, ok. 1700 wzmiankowany: Zgoń)
Józef (Josef) Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń
Wawrzyn Jureczko, 1764 wzmiankowany: Zgoń, chałupnik
Wojciech (Woytek) Jureczko (Juretzko), ur. ok 1575r-80, 1629 i 1640 wójt w Studzienicach
1 Błażej (Błażek) Jureczko, 1702-40 wzmiankowany: Zgoń
  `=2 Maciej (Maciey) Jureczko, 1764 wzmiankowany: Zgoń, zagrodnik
1 Urban Jureczko (Jurezko), ur. ok. 1575-80 zm Łąka, wolny kmieć
| =2 Jerzy (Jurek) Jureczko, ur. Łąka, zm Łąka, zagrodnik: Łąka
`=2 Jan (Jonegk) Jureczko, ur. Łąka, zm. Suszec, zagrodnik na 24 gosp.w Suszcu
  |=3 Jan (Jonek) Jureczko, ur. ok 1630 Suszec, zm. Kryry, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |  `=4 Jakub (Kuba) Jureczkour. Ok 1660 Kryry, zm. Kryry, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |   |=5 Zofia (Sophia) Jureczko + Piotr (Petr) Brzóska   
  |   |=5 Anna Jureczko + Szymon (Simon) Mrowiec   
  |   |=5 Jan (Joannes) Jureczko ur. ok 1680 Kryry, zm.Kryry, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |   |  |=6 Jakub (Kuba) Jureczko
  |   |  |  `=7 Marcin (Morcin) Jureczko, ur. Kryry, zm.1810, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |   |  `=6  Ewa (Eva) Jureczko, ur. Kryry
  |   |=5 Jerzy (Georgius) Jureczko, ur. ok.1699 Kryry
  |   |  |=6 Jan (Joannes) Jureczko, ur. 27.05.1738 Kryry
  |   |  `=6 Anna Jureczko, ur. 13.06.1746 Kryry 
  |   |=5 Jakub (Jacobus) Jureczko, ur. ok.1690r. (komornik na 6 gosp kryrskim) + Zofia (Sophia) Szendera, ur., Kryry,  
  |   |  |=6 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 20.09.1716, Kryry,  
  |   |  |=6 Jan (Joannes) Jureczko, ur. 24.06.1718, Kryry,  
  |   |  |=6 Jakub (Jacobus), ur. 23.05.1723, Kryry, zm. 15.02.1784, komornik na 6 gosp kryrskim
  |   |  |  |=7 Jakub (Jacobus), ur. 09.07.1759, Kryry, zm. 06.12.1825, do 1799 komornik a potem siodłok na 6 gosp kryrskim + Eva Biela, ur. 08.12.1761, Kryry, zm. 06.09.1825  
  |   |  |  |  |=8 Jan (Joannes), ur., Kryry, zm. 23.12.1790  
  |   |  |  |  |=8 Mateusz (Mathias) Jureczko, ur., Kryry,  
  |   |  |  |  |=8 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 06.04.1793, Suszec, zm. 03.01.1864, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim + Agnieszka (Agnes) Czembor, zm. 31.10.1854  
  |   |  |  |  |  |=9  Anna Juretzko   
  |   |  |  |  |  |=9  Wincenty (Vincent) Juretzko, ur. 03.03.1824, Kryry, zm. 02.02.1886 + (1) Anna Brzoska, zm. 05.01.1874 + (2)Katarzyna ( Catharina) Gałuszka  ojciec: Piotr (Peter) Gałuszka 
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Józefa (Josepha) Juretzko, ur., Kryry, zm. 15.04.1865  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 13.01.1868, Suszec,  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Anna Juretzko, ur. 12.07.1871, zm. 03.05.1896  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 23.03.1875, zm. 10.04.1875  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 12.02.1876, Kryry, 
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Paweł Juretzko 
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Emilia Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  ?? Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Gertruda Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Eufemia (Femija) Juretzko + ?? Szostok 
  |   |  |  |  |  |  |  |  `=12 Krystyna Szostok + Henryk Loska   
  |   |  |  |  |  |  |  |    `=13  Grażyna Loska + Adam Torbicki    
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  `=11  Helena Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Jan (Johann) Juretzko, ur. 27.12.1877, zm. 19.03.1885  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Piotr (Peter) Juretzko, ur. 17.04.1880, zm. 20.09.1880  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Katarzyna (Catharina) Juretzko, ur. 15.04.1884, Kryry, zm. 03.01.1885  
  |   |  |  |  |  |  `=b10  Antoni Juretzko, ur. 09.06.1886 + Florentyna (Florentine) Limański, ur. 15.06.1890, zm. 02.05.1975 ojciec: Andrzej (Andreas) Limański matka:Agnieszka ( Agnes) Wolny
  |   |  |  |  |  |   |=11  Rudolf Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |=11  Paweł Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |=11  Józef Karol Juretzko, ur. 12.06.1911, zm. 03.01.1985 + Łucja Jadwiga Kuś, ur. 15.10.1918, Katowice,  
  |   |  |  |  |  |   |  |=12  ?? Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |  |=12  Jadwiga Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |  `=12  Maria Juretzko, ur. 16.01.1941  
  |   |  |  |  |  |   |=11  Elżbieta Juretzko, ur. 08.03.1916  
  |   |  |  |  |  |   |=11  Anna Juretzko, ur. 06.03.1918  
  |   |  |  |  |  |   |=11  Maria Juretzko, ur. 04.03.1920  
  |   |  |  |  |  |   `=11  Łucja Juretzko, ur. 05.03.1922  
  |   |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 07.06.1825, Kryry, zm. 20.10.1899, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim + (1) Zuzanna (Susanna) Król, zm. 21.05.1873 ojciec: Szymon (Simon) Król + (2) Anna Wróbel, zm. 07.11.1918  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Marcin (Martin) Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Anna Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Jan (Johann) Juretzko, zm. 24.11.1896  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Józef (Joseph) Juretzko, zm. 10.04.1867  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  [2] Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 27.01.1856, Kryry, + [1] Maria Juretzko, ur. 13.06.1859, Kryry,  ojciec: Józef (Joseph) Juretzko alias Mathuszek matka: Katarzyna (Catharina) Kurtok
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [3] Jan (Johann) Juretzko, ur. 07.03.1883, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [4] Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 02.05.1884, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [5] Paweł (Paul) Juretzko, ur. 20.05.1886, Kryry, + [6] Anna Gruszka, ur. 19.04.1889, Kryry,  ojciec: Mateusz (Matheus) Gruszka alias Straszydło matka: Maria Homann
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [7] Katarzyna (Katharina) Juretzko, ur. 11.04.1888, Kryry, zm. 23.01.1912  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [8] Anna Juretzko, ur. 06.08.1890, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [9] August Juretzko, ur. 19.05.1894, Kryry, + [10] Francisca Piotrowska   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [11] Julianna Juretzko, ur. 21.02.1899, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  `=11  [12] Albert Juretzko, ur. 28.05.1901, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Maria Juretzko, ur. 01.11.1858, zm. 03.03.1937  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Tomasz (Thomas) Juretzko, ur. 04.03.1869  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Zuzanna (Susanna) Juretzko, ur. 14.04.1875, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Jadwiga (Hedwig) Juretzko, ur. 23.08.1876, Kryry, zm. 24.03.1885  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Karol (Carl) Juretzko, ur. 25.08.1879, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Karolina (Carolina) Juretzko, ur. 25.08.1879, Kryry, + Paul Dziurosch   
  |   |  |  |  |  |  `=b10  Ludwig Juretzko, ur. 05.11.1879, zm. 17.04.1901  
  |   |  |  |  |  |=9  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 03.04.1827, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |=9  Andrzej (Andreas) Juretzko, ur. 13.11.1828, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |=9  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 06.06.1832, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |=9  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 23.05.1835, Kryry,  
  |   |  |  |  |  `=9 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 08.01.1838, Brzeźce, zm. 12.02.1881 + Maryna Trojca, zm. 31.10.1882 ojciec: Andrzej (Andreas) Trojca matka: Antonia Liszowska
  |   |  |  |  |   |=10 Jadwiga (Hedwig) Jureczko   
  |   |  |  |  |   |=10  ? Jureczko, ur., Kryry - Branice, zm. 18.02.1864  
  |   |  |  |  |   |=10 Ludwik Jureczko, ur. 29.08.1865, Kryry, zm. 19.02.1938 + Joanna Thomik, ur. 01.11.1875, zm. 16.01.1942 ojciec: Pawel Thomik matka: Joanna Niewiensch
  |   |  |  |  |   |  |=11  Wilhelm Juretzko, ur., Zabrze, + Marta Przegendza - Jureczko, zm. 04.06.1976  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Elfriede Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Adelhaid Juretzko + Richard Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Barbara Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Monika Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Martin Juretzko 
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Marcel Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  ?? Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Margarete Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  `=12  Rose Juretzko, ur. 17.03.1922, Zabrze, zm. 26.05.2005  
  |   |  |  |  |   |  |=11 Anzelma Jureczko + Zieliński   
  |   |  |  |  |   |  |  `=12 Piotr Jureczko + Irena Janczar   
  |   |  |  |  |   |  |   |=13 Bozena Jureczko + Stando   
  |   |  |  |  |   |  |   |  |=14  Artur Stando 
  |   |  |  |  |   |  |   |  |  `=15  Michał Stando   
  |   |  |  |  |   |  |   |  `=14  Patrycja Stando   
  |   |  |  |  |   |  |   `=13 Jolanta Jureczko + Wierzbicki   
  |   |  |  |  |   |  |     `=14  Wierzbicki   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Oton (Otto) ( używał Józef) Jureczko, zm. 19.12.1977 + Alfreda Gawliczek, ur. 21.05.1917, zm. 29.07.2003  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Henryk Jureczko 
  |   |  |  |  |   |  |  `=12 Alfred Jureczko, ur. 23.09.1941, zm. 24.02.2001 +, ur. 07.07.1939, zm. 03.01.2006  
  |   |  |  |  |   |  |   |=13  Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |   `=13  Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Paweł (Paul) Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Oskar Otto Jureczko, ur. 23.03.1898, Zabrze, zm. 28.05.1970 + Jadwiga Matuszek, ur. 10.10.1899, Katowice- Mała D brówka, zm. 02.05.1973 ojciec: Jakub Matuszek matka: Francisca Konieczny
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Rudolf Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Ewald Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Karol Oskar Jureczko, ur. 05.05.1923  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Bronisława Jureczko, ur. 16.08.1927 + Zbigniew Kubasik  ojciec: Stefan Kubasik 
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Ilona Kubasik - Kowalewska + Tadeusz Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14  Tomasz Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14  Anna Kowalewska   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14  Krzysztof Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14  Dawid Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Wioletta Kubasik   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Irena Jureczko, ur. 02.01.1929 + Tadeusz Chałubiec, ur. 02.01.1929  ojciec: Jan Chałubiec matka: Józefa Psyta
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Walenty Ludwik Jureczko, ur. 14.02.1935, Katowice, + Janina Żak, ur. 15.10.1936  ojciec: Franciszek Żak matka: Weronika Cesarz
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Jerzy Antoni Jureczko, ur. 30.01.1956, Katowice, + Jadwiga Joanna Przybylska, ur. 02.09.1958  ojciec: Henryk matka: Hildegarda Gordała (Gordala)
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Damian Walenty Jureczko, ur. 15.06.1979, Bytom, + Ewa Beata Zok, ur. 21.08.1978, Tarnowskie Górny,  ojciec: Zygmunt Zok matka: Teresa Świętek
  |   |  |  |  |   |  |  |   |  |=15  Paulina Teresa Jureczko, ur. 06.01.2006, Stare Tarnowice - Tarnowskie Góry,  
  |   |  |  |  |   |  |  |   |  `=15  Kamila Jadwiga Jureczko, ur.11.05.2010, Stare Tarnowice - Tarnowskie Góry
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14 Iwona Jureczko - Kulik, ur. 01.10.1980 + Piotr Paweł Kulik, ur. 11.09.1980  ojciec: Stanisław Kulik matka: Bernadeta Mąkowska
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14 Aleksandra Jureczko, ur. 24.01.1995, Piekary Śląskie,  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Zygmunt Jureczko, ur. 02.05.1937, Katowice, + Inga Dugas - Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13 Janusz Jureczko + Karina Nowok - Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14 Kamil Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14 Ewelina Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Danuta Jureczko + ??Broda   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Jakub Broda   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Anna Jureczko, ur. 02.08.1939, zm. 16.10.1999 + Marian Wieleba   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Engelbert Jureczko, ur. 11.02.1900, Pawłów, zm. 15.03.1983 + Agnieszka Szymon, ur. 11.12.1900, zm. 22.11.1975  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Hildegarda Elżbieta Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Edward Edmund Jureczko, ur. 07.12.1929, zm. 14.04.1974 + Helena Solińska   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Krystyna Jureczko + Bogdan Śpiewok   
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Jacek Śpiewok   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Mariusz Śpiewok   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Genowefa Aniela Jureczko, ur. 17.12.1931 + Josef Boehm  
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Andrzej Boehm   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Jerzy Boehm, ur. 1955 + Maria Kęder   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Justyna Boehm, ur. 1981 + Łukasz Zając   
  |   |  |  |  |   |  |  |     `=15  Mateusz Zając, ur. 2007  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Ryszard Ludwik Jureczko, ur. 24.03.1934, zm. 25.04.2002  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Roman Paweł Jureczko, ur. 1938 + Aleksandra Obara, ur. 26.07.1935  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Henryk Antoni Jureczko, ur. 1940 + Zofia Stangret 
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13 Renata Jureczko, ur. 1963
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14 Mariusz Jureczko, ur. 1991
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  `=15 Martyna Jureczko, ur. 2008  
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14 Aleksander Jureczko, ur. 1998  
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Dorota Jureczko, ur. 1966 + Andrzej Wróbel   
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Katarzyna Wróbel, ur. 1989  
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Anna Wróbel, ur. 1995  
  |   |  |  |  |   |  |=11 Karol Jureczko, ur. 07.03.1907, zm. 11.02.1943 + Jadwiga Machulec, ur. 1910  ojciec: Franz Machulec matka: Zofia Limański
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Elżbieta Jadwiga Jureczko, ur. 10.10.1930 + Kazimierz Grzyśka, ur. 14.01.1927, zm. 15.02.1989  
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Bogusław Ludwik Grzyśka, ur. 1951 + Wiesława Raduszewska   
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Magdalena Grzyśka, ur. 1978  
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Joanna Grzyśka, ur. 1986  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Józef Alfred Jureczko, ur. 1933 + Irena Tyc, ur. 1937  
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Jadwiga Maria Jureczko, ur. 1961, Katowice, + Andrzej Hajman, ur. 08.01.1961, Katowice,  ojciec: Joachim Hajman 
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14  Mateusz Hajman, ur. 1991, Katowice,  
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Jacek Jureczko, ur. 1963, Katowice, + Barbara Wilczek, ur. 19.08.1967  
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14 Krzysztof Jureczko, ur. 1990  
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14 Agnieszka Jureczko, ur. 1997  
  |   |  |  |  |   |  |  `=12  Richard Jan Jureczko, ur. .1936 + Alina Olejnik, ur. 1939  
  |   |  |  |  |   |  |   |=13 Grażyna Jureczko, ur. 1958 + Mieczysław Zwięcik   
  |   |  |  |  |   |  |   `=13 Agata Jureczko, ur. 1968 + Bogusław Pistelok   
  |   |  |  |  |   |  |     `=14  Paweł Pistelok, ur. 1989, Katowice,  
  |   |  |  |  |   |  `=11 Hildegarda Jureczko, ur. 09.05.1908, zm. 14.10.2000 + Jan Dybek, ur. 03.05.1898, zm. 09.05.1979  
  |   |  |  |  |   |   |=12  Hilary Dybek 
  |   |  |  |  |   |   |=12  Tadeusz Dybek   
  |   |  |  |  |   |   |=12  Janina Dybek   
  |   |  |  |  |   |   `=12  Emilia Dybek, ur. 18.02.1930, zm. 18.02.2002  
  |   |  |  |  |   |=10 Franciszek (Franz) Jureczko, ur. 17.05.1868, zm. 14.04.1870  
  |   |  |  |  |   |=10 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 14.11.1870, zm. 09.12.1870  
  |   |  |  |  |   |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 01.02.1872, Kryry,  
  |   |  |  |  |   `=10  Barbara Susanna Jureczko, ur. 02.12.1874, Kryry, zm. 16.10.1942  
  |   |  |  |  |=8  Anna Juretzko, ur. 15.08.1799, Kryry, zm. 24.02.1800  
  |   |  |  |  `=8  Andrzej (Andres) Juretzko, ur. 24.11.1802, Kryry, zm. 27.05.1805  
  |   |  |  |=7 Szymon (Simon) Jureczko, ur. 20.09.1761, Kryry,  
  |   |  |  |=7 Zofia (Sophia) Jureczko, ur. 04.04.1764, Kryry, zm. 17.05.1777  
  |   |  |  |=7 Katarzyna (Catharina) Jureczko, ur. 05.11.1766, Kryry, zm. 12.09.1777  
  |   |  |  |=7 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 25.09.1769, Kryry,  
  |   |  |  `=7 Jerzy (Georgius) Jureczko, ur. 06.04.1777, Kryry, zm. 17.08.1779  
  |   |  `=6 Jerzy (Georgius Jureczko, ur. 03.03.1725/26, Kryry,  
  |   `=5 Tomasz (Thoma) Jureczko (komornik w Kryrach)
  |     |=6 Marina Jureczko, ur. 29.05.1716, Kryry,  
  |     `=6 Anna Jureczko, ur. 17.05.1719  
  `=3 Jerzy (Jurek) Jureczko ur ok.1630r.., Suszec, (zagrodnik na 24 gosp.suszeckim) 
   `=4 Paweł (Paul) Jureczko ur ok.1660r.., Suszec, (zagrodnik na 24 gosp.suszeckim)
     |=5 Walenty (Valentinus) Jureczko, ur. 1701r., Suszec, zm. 26.02.1781 (zagr.na 24 gosp.suszeckim)
     |  |=6  Stanisław (Stanislaus) Juretzko alias Janduda (od 1776r.siodłok na 19 gosp.kryrskim) + Sophia Kopeć  
     |  |  |=7  Jerzy (Georg) Juretzko alias Janduda, ur., kryry, zm. 31.05.1878
     |  |  |  |=8  Maria Juretzko alias Janduda, zm. 01.11.1912 + Paweł (Paul) Biela   
     |  |  |  |  |=9  Paweł (Paul) Biela, ur. 23.02.1866  
     |  |  |  |  |=9  Józef (Joseph) Biela, ur. 13.03.1868, Kryry, zm. 10.05.1892  
     |  |  |  |  |=9  Katarzyna (Catharina) Biela, ur. 27.10.1870, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Biela, ur. 14.02.1875, Kryry, zm. 19.02.1875  
     |  |  |  |  |=9  Jerzy (Georg) Biela, ur. 21.04.1879, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9  Maria Biela, ur. 16.12.1879  
     |  |  |  |=8  Jerzy (Georg) Juretzko alias Janduda, zm. 25.01.1881 + Józefa (Josepha) Wydra, zm. 26.10.1910  
     |  |  |  |  |=9  Maria Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Agnieszka (Agnes) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Tomasz (Thomas) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Katarzyna (Catharina) Juretzko alias Janduda, ur. 25.05.1868, Kryry,  
     |  |  |  |  `=9  Stanisław (Stanislaus) Juretzko alias Janduda, ur. 24.04.1871, Kryry,  
     |  |  |  |=8  Katarzyna (Catharina) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  `=8  Anna Juretzko, zm. 03.10.1873 + Johann Gruszka   
     |  |  |   |=9  Jan (Johann) Gruszka   
     |  |  |   |=9  Stanisław (Stanislaus) Gruszka   
     |  |  |   |=9  Maria Gruszka   
     |  |  |   |=9  Józef (Joseph) Gruszka, zm. 18.02.1862  
     |  |  |   |=9  Agnieszka (Agnes) Gruszka   
     |  |  |   |=9  Jerzy (Georg) Gruszka, ur. 22.04.1869  
     |  |  |   |=9  Katarzyna (Catharina) Gruszka, ur. 02.11.1871  
     |  |  |   `=9  Ewa Gruszka, ur. 20.09.1873, zm. 01.10.1873  
     |  |  |=7  Anna Juretzko alias Janduda, zm. 14.02.1848  
     |  |  |=7  Tomasz (Thomas) Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, (siodłok na 19 gosp.kryrskim)
     |  |  |  |=8  Agnieszka (Agnes) Juretzko + (1) Wawrziczek + (2) Mateusz (Matheus) Kukla, zm. 27.06.1848  
     |  |  |  |=8 Jan (Johann) Jureczko + (1) Marianna Koczar + (2) Jadwiga (Hedwig) Morzała alias Pieczka  
     |  |  |  |  |=a9 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 11.04.1858  
     |  |  |  |  |=b9 Jan (Johann) Jureczko + (1) Maria Gruszka, zm. 09.08.1886 + Jadwiga (Hedwig) Wróbel   
     |  |  |  |  |  |=a10 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 28.09.1877, Kryry, zm. 22.10.1877  
     |  |  |  |  |  |=a10  Jureczko, ur. 23.05.1879, Kryry, zm. 23.05.1879  
     |  |  |  |  |  |=a10 Jerzy (Georg)ureczko, ur. 21.04.1881, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=a10  Jureczko, ur. 25.05.1881, Kryry, zm. 25.05.1881  
     |  |  |  |  |  |=a10 Maria Jureczko, ur. 26.01.1884, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=a10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 19.01.1885, Kryry, zm. 05.02.1885  
     |  |  |  |  |  |=a10 Franciszek (Franz_ Jureczko, ur. 03.08.1886, Kryry, + Anna Tomala, ur. 05.05.1882, zm. 17.11.1943 ojciec: Josef Tomala matka: Ewa Wawrziczek
     |  |  |  |  |  |  |=11  Franciszek (Franz Augustin) Juretzko, ur. 06.08.1912, Kryry, + Ludwina Spyra   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Łucja Maria Juretzko, ur. 05.12.1913, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 13.04.1918, Kryry, zm. 08.05.1942  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Helena Maria Juretzko, ur. 01.03.1920, Kryry, + (1) Karol Alois Oślizlok + (2) Jan Waleczko   
     |  |  |  |  |  |  `=11  Antoni Alois Juretzko, ur. 27.04.1922, Kryry, zm. 29.06.1980 + Maria Kantor   
     |  |  |  |  |  |   |=12  Andrzej Juretzko   
     |  |  |  |  |  |   `=12  Zenon Juretzko   
     |  |  |  |  |  |=b10 Barbara Jureczko, ur. 30.11.1887, zm. 14.12.1887  
     |  |  |  |  |  |=b10 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 10.05.1889, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=b10 Wilhelm Jureczko, ur. 12.12.1890, Kryry, + Paulina Machulec   
     |  |  |  |  |  |=b10 Krystyna (Christine) Jureczko, ur. 25.02.1893, Kryry,  
     |  |  |  |  |  `=b10 Augusta Jureczko, ur. 14.05.1895, Kryry,  
     |  |  |  |  |=b9  Jureczko, zm. 11.07.1853  
     |  |  |  |  |=b9 Jacob Jureczko, ur. 09.06.1843, Kryry, zm. 29.06.1915 + (1) Maryna Sinka, zm. 10.04.1871 ojciec: Sinka + (2) Maria Szostok, zm. 16.06.1918 ojciec: Andrzej (Andreas) Szostok 
     |  |  |  |  |  |=a10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 10.05.1870, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=b10 Ludwig Jureczko, ur. 20.08.1875, zm. 09.01.1881  
     |  |  |  |  |  |=b10 Marianna Jureczko, ur. 03.03.1877, zm. 25.02.1882  
     |  |  |  |  |  |=b10  Jureczko, ur. 19.08.1887, Kryry, zm. 19.08.1887  
     |  |  |  |  |  `=b10 Katarzyna (Catharina) Jureczko, ur. 19.08.1887, Kryry,  
     |  |  |  |  |=b9 Marianna Jureczko, ur. 28.08.1845, Kryry, zm. 06.04.1859  
     |  |  |  |  |=b9 Łucja Jureczko, ur. 12.12.1847, Kryry, zm. 14.09.1858  
     |  |  |  |  |=b9 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 03.07.1850, Kryry, zm. 15.02.1859  
     |  |  |  |  `=b9 Agnieszka (Agnes) Jureczko, ur. 05.01.1855, Kryry, zm. 19.01.1862  
     |  |  |  |=8 Paweł (Paul) Jureczko, zm. 28.08.1887 + (1) Katarzyna (Catharina) Tenczyk, zm. 20.12.1871 + (2) Maria Rebeka   
     |  |  |  |  |=9  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 26.03.1873, Suszec, zm. 28.02.1881  
     |  |  |  |  `=9  Agata (Agatha) Juretzko, ur. 02.02.1876, Suszec,  
     |  |  |  |=8 Filip (Philliph) Jureczko, zm. 15.04.1878 + Anna Wawrziczek alias Straszydło, ur. 16.05.1819  ojciec: Jakub (Jacobus) Wawrziczek alias Straszydło matka: Marianna Stebel
     |  |  |  |  |=9 Jan (Johann) Jureczko, ur. 19.08.1840, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Andrzej (Andreas) Jureczko, ur. 28.09.1841, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Adam Jureczko, ur. 06.01.1844, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 09.03.1845, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Jacek (Hyjacinth) Jureczko, ur. 18.08.1846, Kryry, zm. 17.06.1917 + Susanna Buchta, zm. 30.12.1899  
     |  |  |  |  |  |=10 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 21.04.1873, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 11.07.1875, Kryry, zm. 26.09.1880  
     |  |  |  |  |  |=10 Agnieszka (Agnes) Jureczko, ur. 05.01.1877  
     |  |  |  |  |  |=10 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 02.04.1879, Kryry, + Sophia Orlik   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Łucja (Lucia) Johanna Jureczko, ur. 23.05.1909, Kryry, + Jakub Urbanek   
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Stefania Eugenia Urbanek, ur. 07.07.1947  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Alojzy (Alois Johann) Jureczko, ur. 21.06.1910, Kryry, + Gertruda Łaska, ur. 07.10.1913  ojciec: Rudolf Łaska matka: Maria Pojda
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Stefan Jureczko   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Irena Jureczko   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Jan Rudolf Jureczko, ur. 1935, Suszec, + Bronisława Mikołajec, ur. 27.05.1937, Suszec, zm. 08.04.2004 ojciec: Augustyn Mikołajec matka: Rozalia Godziek 
     |  |  |  |  |  |  |  |  |=13 Marian Jureczko
     |  |  |  |  |  |  |  |  |=13 Krystian Jureczko 
     |  |  |  |  |  |  |  |  `=13 Tadeusz Jureczko, ur. Suszec, 
     |  |  |  |  |  |  |  `=12 Józef Jureczko, ur. 18.05.1937, zm. 18.05.1937  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Augustin Johann Jureczko, ur. 30.07.1911, Kryry, zm. 01.01.1961 + Emilie Krzyszteczko, ur. 23.06.1915, zm. 27.03.1995  
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Stefan Jureczko, zm. 19.02.1993  
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Alfred Czesław Jureczko, ur. 03.06.1936 + Pelagia Muras   
     |  |  |  |  |  |  |   |=13 Alina Jureczko   
     |  |  |  |  |  |  |   `=13 Marek Jureczko, ur. 1964 + Bogusława Agnieszka Kołoczek, ur. 1966, Rydułtowy,  
     |  |  |  |  |  |  |     |=14 Mikołaj Jureczko, ur. 04.10.1993, zm. 14.10.1993  
     |  |  |  |  |  |  |     |=14 Łukasz Jureczko, ur. 1996, Żory,  
     |  |  |  |  |  |  |     `=14 Donata Maria Jureczko, ur. 1999, Żory,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Julianna Agnes Jureczko, ur. 04.01.1913, Kryry, zm. 08.12.1913  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Anastazja Jureczko, ur. 30.03.1913 +, ur., Suszec,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Gertrud Agnes Jureczko, ur. 1917, Kryry, + Stefan Peter Kolon, ur. 1914, Kryry,  ojciec: Franz Kolon matka: Anna Wróbel
     |  |  |  |  |  |  |  |=12  Ryszard Stefan Kolon   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12  Janina Maria Kolon, ur. 1939 + Stanisław Machnik   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12  Gertrud Margarete Kolon, ur. 1940 + Franciszek Neumann   
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Henryk (Heinrich Stephan) Kolon, ur. 1940  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anna Sophia Jureczko, ur. 1919, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann Georg) Jureczko, ur. 1920, Kryry, zm. 24.04.1921  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia Marta Jureczko, ur. 1922, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Leon Georg Jureczko, ur. 1925  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Franciszek (Franz Paul) Jureczko, ur. 1928, Kryry, zm. 03.10.1928  
     |  |  |  |  |  |=10 Anton Jureczko, ur. 11.07.1881, Kryry, zm. 24.03.1882  
     |  |  |  |  |  |=10 Agata (Agatha) Jureczko, ur. 09.01.1883, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10 Ludwig Jureczko, ur. 21.08.1887, Kryry,  
     |  |  |  |  |  `=10 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 16.02.1894, kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Joanna (Johanna) Jureczko, ur. 24.05.1849, Kryry, zm. 28.06.1849  
     |  |  |  |  |=9 Laurentius (Wawrzyniec) Jureczko, ur. 31.07.1850, Kryry, zm. 13.10.1850  
     |  |  |  |  |=9 Filip (Philliph) Jureczko, ur. 23.05.1852, Kryry, zm. 21.02.1853  
     |  |  |  |  |=9 Marie Jureczko, ur. 29.01.1854, Kryry, zm. 17.03.1854  
     |  |  |  |  `=9 Magdalena Jureczko, ur. 25.05.1856, Kryry, zm. 18.03.1861  
     |  |  |  |=8  Laurentius (Wawrzyniec) Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, zm. 11.07.1886 (siodłok na 19 gosp.kryrskim) + (1) Ewa Wawrziczek + (2) Zofia (Sophia) Orlik, zm. 23.09.1890 ojciec: Jan (Johann) Orlik matka: Ewa Damek  
     |  |  |  |  |=a9  Laurentius (Wawrzyniec) Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, zm. 12.10.1850  
     |  |  |  |  |=a9  Maria Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=a9  Magdalena Juretzko alias Janduda + Joseph Huff   
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Huff, zm. 04.08.1871  
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Huff, ur. 20.07.1872, zm. 27.09.1872  
     |  |  |  |  |  `=10 Karol (Carl)Huff, ur. 10.10.1873  
     |  |  |  |  |=a9  Susanna Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, zm. 28.02.1895 + Matheus Garus, ur. Śmiłowice, zm. 12.09.1912 (siodłok na 19 gosp.kryrskim)  
     |  |  |  |  |  |=10  Paweł Garus, ur., Kryry, + Hedwig Koczar, zm. 29.07.1930  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Julian Garus, ur., Kryry, zm. 27.08.1914  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Marie Garus, ur. 31.08.1897, kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Karol Garus, ur. 22.10.1899, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11 Agnieszka ( Agnes) Garus, ur. 20.01.1901, Kryry, + Garus   
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Jozef Stanisław Garus, zm. 15.06.1928  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Piotr (Peter Leo) Garus, ur. 03.04.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Josefa Maria Garus, ur. 29.11.1903, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig) Garus, ur. 17.09.1906  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia (Sophia) Garus, ur. 14.05.1908, Kryry, + Stanisław Pustelnik   
     |  |  |  |  |  |  |=11 Jadwiga ( Hedwig)) Cecilie Garus, ur. 02.10.1910 + Antoni Stanisław Gruszka, ur. 07.05.1901, Kryry,  ojciec: Karol (Carl) Gruszka matka: Maria Nowok
     |  |  |  |  |  |  `=11  Alois Julian Garus, ur. 03.01.1915, Kryry, zm. 12.01.1915  
     |  |  |  |  |  |=10  Jan Garus, ur. 20.03.1863, Kryry, zm. 11.06.1934 + (1) Maryna Perlik, zm. 14.07.1896 + (2) Katarzyna (Catharina) Kurtok, zm. 18.07.1927  
     |  |  |  |  |  |  |=a11  Zuzanna (Susanna)Garus, ur. 15.05.1896, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Maria Garus, ur. 05.11.1897, Kryry, zm. 27.12.1897  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Anna Garus, ur. 24.01.1899, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Agnieszka Garus, ur. 08.05.1900, Kryry, zm. 03.03.1901  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Jadwiga Garus, ur. 04.10.1901, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Franciszka Garus, ur. 04.02.1904, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Augustyn Alois Garus, ur. 19.11.1905, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Piotr (Peter Paul) Garus, ur. 18.11.1907  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Ludwig Josef Garus, ur. 16.07.1910  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Jan (Johann Paul) Garus, ur. 13.07.1912 + Gertrud Hedwig Tchórz, ur. 04.10.1913, Kryry,  ojciec: Josef Tchurz matka: Katcharina Keizar
     |  |  |  |  |  |  `=b11  Stanisław (Stanislaus Josef) Garus, ur. 05.08.1917  
     |  |  |  |  |  |=10  Josef Garus, ur. 13.11.1864 + Katcharina Machulec   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Agnieszka (Agnes) Garus, zm. 10.10.1892  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Franciszek (Franz Garus), ur. 25.11.1890, Kryry, + Leukadia Biegier   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Marie Garus, ur. 10.10.1893, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig) Garus, ur. 23.08.1895, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Józef Garus, ur. 08.02.1897, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Martha Garus, ur. 22.05.1898, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Augustin Alois Garus, ur. 28.01.1900, Kryry, + Klara Brendon?   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Ludwik Garus, ur. 28.02.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Bolesław Garus, ur. 11.05.1904, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Florian Garus, ur. 20.09.1910 + Kazimiera Dombek   
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Garus, ur. 02.02.1869, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Piotr (Peter) Garus, ur. 22.02.1871, zm. 18.12.1944 + Josefa Czarnecka   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anton Ignac Garus, zm. 17.03.1914  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann) Julius Garus, ur. 01.07.1902, Kryry, + Gertruda Twórz, ur. 04.10.1913  ojciec: Józef Twórz matka: Katarzyna Koczar
     |  |  |  |  |  |  |=11  Ludwig Anton Garus, ur. 04.07.1906  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Piotr (Peter Valentin) Garus, ur. 22.02.1907, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Wilhelm Ludwig Garus, ur. 22.08.1907  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Martha Maria Garus, ur. 23.10.1910  
     |  |  |  |  |  |  `=11  ks.Josef Augustin Garus, ur. 18.03.1912, Kryry, zm. 29.08.1997  
     |  |  |  |  |  |=10  Karol (Carl) Garus, ur. 31.08.1874, Kryry, zm. 05.07.1930 + Maria Latta   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Konrad Garus   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Ludwik August Garus, ur. 11.07.1905, Suszec, + Gertruda Gamoń 
     |  |  |  |  |  |  |=11  Josef Gregor Garus, ur. 10.03.1907, zm. 26.02.1922  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig Maria) Garus, ur. 24.08.1911  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Tomasz (Thomas Franz) Garus, ur. 13.09.1913, Suszec, zm. 06.10.1946  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Franciszek (Franz Carl) Garus, ur. 04.09.1919 + Jadwiga (Hedwig) Blaski   
     |  |  |  |  |  |=10  Agnieszka (Agnes) Garus, ur. 25.12.1876, zm. 18.09.1877  
     |  |  |  |  |  `=10  Marie Garus, ur. 29.03.1879, Kryry, zm. 19.03.1945 + Johann Biela   
     |  |  |  |  |   |=11  Anna Biela, zm. 17.11.1902  
     |  |  |  |  |   |=11  Anton Biela, zm. 27.06.1918  
     |  |  |  |  |   |=11  Lucia Biela, ur. 09.12.1903, Suszec,  
     |  |  |  |  |   |=11  Stanisław (Stanislaus Adalbert) Biela, ur. 26.04.1909  
     |  |  |  |  |   |=11  Jan (Johann Rufinus) Biela, ur. 29.11.1911  
     |  |  |  |  |   |=11  Weronika (Veronica Genowefa )Biela, ur. 30.12.1914  
     |  |  |  |  |   |=11  Zofia (Sophia Maria) Biela, ur. 04.05.1917  
     |  |  |  |  |   |=11  Augustin Alois Biela, ur. 20.06.1919 + Margarete Spallek   
     |  |  |  |  |   `=11  Paweł Biela, ur. 15.05.1922  
     |  |  |  |  |=a9  Jan (Johann) Juretzko alias Janduda, ur. 22.11.1852, Kryry,  
     |  |  |  |  |=b9  Anna Juretzko alias Janduda, zm. 06.11.1867  
     |  |  |  |  `=b9  Franciszka (Francisca) Juretzko alias Janduda, ur. 12.09.1868 + Jerzy (Georg) Piszczek   
     |  |  |  |   |=10  Franciszek (Franz) Piszczek, ur. 27.11.1887, Kryry,  
     |  |  |  |   |=10  Jan (Johann) Piszczek, ur. 16.03.1890, Kryry,  
     |  |  |  |   |=10  Stanisław Piszczek, ur. 16.11.1891  
     |  |  |  |   |=10  Zuzanna (Susanna) Piszczek, ur. 06.07.1896, Kryry,  
     |  |  |  |   `=10  ?? Piszczek, ur. 03.06.1921, Kryry, zm. 03.06.1921  
     |  |=6 Jan (Joannes) Jureczko, ur., Suszec, + (1) ??, zm. 18.11.1781 + (2) Jadwiga (Hedwig) Gawliczek   
     |  |  |=a7 Marina Jureczko, ur., Suszec, zm. 12.02.1784  
     |  |  |=a7 Andrzej (Andreas) Jureczko alias Kubitzek, zm. 10.01.1848 + Elżbieta (Elizabeth) Foleg   
     |  |  |  `=8  Laurenz (Wawrzyniec) Jureczko alias Kubitzek, ur. 03.08.1824, Kryry, zm. 12.11.1894 + Catharina Grichtok?, zm. 27.04.1885  
     |  |  |   `=9 Józefa (Josepha) Jureczko + Jan (Johann) Pieczka   
     |  |  |=a7  Paweł (Paul) Juretzko, ur., Suszec, + (1) Agnieszka (Agnetha) Figura + (2) Zofia (Sophia) Madey   
     |  |  |  |=a8 Franciszka (Francisca) Jureczko, ur. 29.03.1825, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Andrzej (Andreas) Juretzko, zm. 09.08.1857 + Ludwina Łata, zm. 06.04.1879 ojciec: Szymon (Simon )Latta 
     |  |  |  |  |=9  Marie Juretzko, ur. 31.01.1847, Suszec,  
     |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 19.06.1850, Suszec, zm. 16.09.1851  
     |  |  |  |  |=9  Jacob Juretzko, ur. 25.07.1852, Suszec, zm. 26.02.1887 + Antonina Schoen, ur., Suszec, zm. 01.07.1910 ojciec: Michał (Michael) Schoen 
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 29.03.1877, Suszec,  
     |  |  |  |  |  |=10  Ludwig Juretzko, ur. 03.08.1878, Suszec,  
     |  |  |  |  |  |=10  Marie Juretzko, ur. 01.08.1880, Suszec,  
     |  |  |  |  |  |=10  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 22.06.1882, Suszec,  
     |  |  |  |  |  `=10  Karol (Carl) Juretzko, ur. 31.10.1884, Suszec,  
     |  |  |  |  |=9  Anna (Hanka) Juretzko, ur. 19.07.1855, Suszec, zm. 11.02.1857  
     |  |  |  |  `=9  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 14.02.1858, Suszec,  
     |  |  |  |=b8 Jan ( Johann) Otremba alias Juretzko, ur., Suszec, zm. 28.02.1853 + Agnieszka (Agnes) Kurtok, zm. 10.02.1863  
     |  |  |  |  |=9  Maryna Juretzko   
     |  |  |  |  |=9  Laurentius (Wawrzyniec) Otremba alias Juretzko, zm. 22.01.1854  
     |  |  |  |  |=9  Katarzyna (Catharina) Otremba alias Juretzko, zm. 29.12.1853  
     |  |  |  |  |=9  Franciszek (Franz) Juretzko   
     |  |  |  |  |=9  Urban Juretzko   
     |  |  |  |  `=9  Michał (Michael) Juretzko, ur. 28.09.1840, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Szymon (Simon) Juretzko, ur. 23.10.1804, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Marianna Juretzko, ur. 20.06.1808, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Jacob Juretzko, ur. 25.06.1809, Suszec, zm. 28.04.1880 + (1) Maria Slesona (Figas), zm. 01.07.1891 + (2) Helena Gardawska, zm. 30.07.1853  
     |  |  |  |  |=a9 Marta Jureczko, ur. 18.05.1854, zm. 16.02.1938  
     |  |  |  |  |=a9 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 01.03.1857, Kryry, zm. 16.12.1932 + Paweł (Paul) Pazdziorek   
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Pazdziorek   
     |  |  |  |  |  |=10  Ludwig Pazdziorek, ur. 07.07.1879, Kryry, zm. 21.02.1917  
     |  |  |  |  |  |=10  Maria Pazdziorek, ur. 19.01.1881  
     |  |  |  |  |  |=10  Agata (Agatha Lucia) Pazdziorek, ur. 11.02.1882, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Katarzyna (Catharina) Pazdziorek, ur. 13.11.1884  
     |  |  |  |  |  |=10  Paweł (Paul Valentin) Pazdziorek, ur. 18.01.1887, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Agnieszka (Agnes) Pazdziorek, ur. 05.11.1888, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Zofia (Sophia) Pazdziorek, ur. 19.04.1891  
     |  |  |  |  |  |=10  Józef (Joseph) Pazdziorek, ur. 18.10.1892, Kryry, zm. 20.02.1893  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Pazdziorek, ur. 18.07.1894, Kryry, zm. 21.01.1895  
     |  |  |  |  |  |=10  Walenty (Valentin) Pazdziorek, ur. 17.02.1900, zm. 17.02.1900  
     |  |  |  |  |  |=10  Józef (Josef Gregor) Pazdziorek, ur. 17.02.1900, zm. 17.02.1900  
     |  |  |  |  |  `=10  Teofil (Theofil Stanislaus) Pazdziorek, ur. 24.06.1902, zm. 24.02.1903  
     |  |  |  |  |=a9  Mateusz (Mathias) Juretzko, ur. 18.05.1859, Kryry,  
     |  |  |  |  |=a9 Józef (Joseph Jureczko), ur. 04.02.1866, zm. 14.04.1954  
     |  |  |  |  |=b9  Urban Juretzko, zm. 10.04.1887 + Maryna Przontka, ur., Kryry, zm. 25.10.1905 ojciec: Andrzej (Andreas) Przontka 
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Juretzko   
     |  |  |  |  |  |=10  Anna Juretzko, ur. 17.05.1869, zm. 29.12.1870  
     |  |  |  |  |  |=10  Maria Juretzko, ur. 26.12.1870  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Juretzko, ur. 16.04.1873, zm. 09.06.1875  
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 02.09.1875, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Ludwig Juretzko, ur. 07.08.1877  
     |  |  |  |  |  `=10  Julianna Juretzko, ur. 29.10.1881 + Paweł (Paul) Chałupka  ojciec: Paul Chałupka 
     |  |  |  |  |=b9 Agata (Agatha) Jureczko, ur. 05.02.1835, zm. 02.07.1881 + Paul Trojca  ojciec: Andrzej (Andreas) Trojca matka: Antonia Liszowska
     |  |  |  |  |  |=10  Marie Trojca   
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Trojca + Katarzyna (Catharina) Gardawski   
     |  |  |  |  |  |  `=11  Jan (Johann) Trojca, zm. 14.06.1885  
     |  |  |  |  |  |=10  Karol (Carl) Trojca + Jadwiga (Hedwig) Pośpiech   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann) Trojca, ur. 26.02.1891, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Trojca, ur. 20.03.1893, kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Katarzyna (Catharina) Trojca, ur. 24.04.1895  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Paweł (Paul) Trojca, ur. 27.05.1897  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Franciszek (Franz) Trojca, ur. 07.03.1900, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia (Sophia) Trojca, ur. 08.04.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Jadwiga (Hedwig) Trojca, ur. 08.04.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Józef (Joseph) Trojca   
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Trojca, ur. 17.04.1868  
     |  |  |  |  |  |=10  Katarzyna (Catharina) Trojca, ur. 05.11.1870  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Trojca, ur. 04.07.1873  
     |  |  |  |  |  |=10  Barbara Trojca, ur. 01.12.1875  
     |  |  |  |  |  `=10  Paweł (Paul) Trojca, ur. 26.01.1878, zm. 22.06.1878  
     |  |  |  |  |=b9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 27.12.1837, Kryry, zm. 29.04.1886 + Anna Bołdys  ojciec: Maciej Bołdys 
     |  |  |  |  |  |=10 Maryna Juretzko, ur. 17.06.1868, Kryry, zm. 14.07.1868  
     |  |  |  |  |  |=10 Vincent Juretzko, ur. 16.07.1869, Kryry, zm. 17.08.1869  
     |  |  |  |  |  |=10 Jadwiga (Hedwig) Juretzko, ur. 14.09.1870, Kryry, zm. 09.10.1920 + Michał (Michael) Czysz   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig) Czysz, ur. 02.10.1888, Suszec, zm. 12.10.1888  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann) Czysz, ur. 06.02.1890, Kryry, zm. 14.03.1890  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anton Czysz, ur. 23.05.1896  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Czysz, ur. 02.02.1900, zm. 16.03.1941  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Agata (Agatha) Czysz, ur. 04.02.1901 + Antoni Gałuszka   
     |  |  |  |  |  |=10  Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 04.05.1873, zm. 05.05.1873  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Juretzko, ur. 07.08.1874, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 18.10.1875, zm. 16.11.1875  
     |  |  |  |  |  |=10  Agata (Agatha) Juretzko, ur. 09.01.1877, Suszec, + Ludwig Lazar, ur. 28.07.1868  ojciec: Franciszek (Franz) Lazar matka: Anna Pytel
     |  |  |  |  |  |  |=11  Paweł (Paul Johann) Lazar   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Julianna Lazar, zm. 08.07.1906  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Antoni Lazar, ur. 30.05.1897  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Lazar, ur. 31.10.1898, zm. 31.10.1898  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Agnieszka (Agnes Agatha) Lazar, ur. 12.01.1902  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Barbara Lazar, ur. 04.12.1903  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia (Sophia Margaretha) Lazar, ur. 12.05.1909  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anna Agatha Lazar, ur. 05.01.1915  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Josef Hubert Lazar, ur. 13.01.1918  
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Juretzko, ur. 14.05.1880, zm. 01.08.1885  
     |  |  |  |  |  |=10  Anton Juretzko, ur. 25.10.1885, zm. 08.11.1885  
     |  |  |  |  |  `=10  Józef (Joseph) Juretzko, ur. 25.10.1885  
     |  |  |  |  |=b9  Jacob Juretzko, ur. 23.07.1841, Kryry, + Maria Gałuszka, ur., Suszec, zm. 20.04.1898 ojciec: Paweł (Paul) Gałuszka matka: Jadwiga (Hedwig) Smusz alias Szary
     |  |  |  |  |  |=10 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 17.09.1868, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 25.12.1873, Suszec, 
     |  |  |  |  |  `=10 Maria Jureczko, ur. 12.11.1879, Suszec, zm. 12.03.1956 + Franciszek (Franz) Marcisz alias Jureczko  ojciec: Josef Marcisz 
     |  |  |  |  |   |=11  Jadwiga (Hedwig) Theresia Marcisz   
     |  |  |  |  |   |=11  Anton Marcisz, zm. 22.10.1911  
     |  |  |  |  |   |=11  Jan (Johann Stanislaus) Marcisz, ur. 10.05.1901  
     |  |  |  |  |   |=11  Franciszek (Franz Aloys) Marcisz, ur. 21.05.1908  
     |  |  |  |  |   |=11  Stefan Carl Marcisz, ur. 31.08.1912  
     |  |  |  |  |   |=11  Julia Margarete Marcisz alias Jureczko, ur. 04.04.1914, Kryry - Branice,  
     |  |  |  |  |   |=11  Ludwig Augustin Marcisz, ur. 04.04.1914  
     |  |  |  |  |   |=11  Teofil (Theofil Vincent) Marcisz, ur. 05.04.1918, zm. 15.11.1918  
     |  |  |  |  |   `=11  Anna Maria Marcisz, ur. 28.01.1920  
     |  |  |  |  `=b9  Franciszek (Franz)Juretzko, ur. 18.01.1844, Kryry, zm. 24.05.1848  
     |  |  |  |=b8  Mateusz (Mathias) Juretzko, ur. 24.02.1812, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Ewa Juretzko, ur. 25.11.1813, Suszec, zm. 04.03.1897 + Johann Przybyła   
     |  |  |  |  `=9  Przybyła, ur. 16.03.1848, zm. 16.03.1848  
     |  |  |  `=b8 Marcin (Martin) Juretzko, ur. 10.11.1815, Suszec,  
     |  |  |=a7 Marcin (Martinus)ureczko, ur. 09.11.1773, Suszec,  
     |  |  |=a7 Jan (Joannes) Jureczko, ur. 24.06.1776, Suszec,  
     |  |  |=a7 Grzegorz (Gregorius)Jureczko, ur. 06.03.1779, Suszec,  
     |  |  |=b7 ?? Jureczko, ur., Suszec, zm. 21.03.1792  
     |  |  |=b7  Wit (Vittus) Juretzko alias Boryś, ur. 28.05.1789, Suszec, zm. 06.02.1855, wójt Kryr + Marianna Boryś, zm. 06.02.1858  
     |  |  |  |=8 Zuzanna (Susanna) Juretzko + Mateusz (Matheus)Matuszczyk   
     |  |  |  |  |=9 Zuzanna ( Susanna)) Matuszczyk, zm. 18.05.1934  
     |  |  |  |  |=9  Anna Matuszczyk, zm. 22.11.1849  
     |  |  |  |  |=9 Jan (Johann) Matuszczyk   
     |  |  |  |  |=9  Franciszek (Franz) Matuszczyk   
     |  |  |  |  |=9  Paweł (Paul) Matuszczyk   
     |  |  |  |  `=9  Mateusz (Matheus) Matuszczyk   
     |  |  |  |=8  Katarzyna (Catharina) Juretzko alias Boryś, ur., Kryry,  
     |  |  |  |=8  Juretzko alias Boryś 
     |  |  |  |`=8 Józef (Joseph) Juretzko alias Mathuszek, ur. 15.03.1816, Kryry, zm. 15.08.1903 + (1) Katarzyna (Catharina) Kurtok, zm. 13.03.1887 + (2) Katarzyna (Catharina) Spora + (3) Anna Matuszek, ur., Kryry, + (4) Ewa Gardawska, zm. 14.07.1899  
     |  |  |   |=a9  Barbara Juretzko, ur., Kryry, zm. 19.02.1851  
     |  |  |   |=a9 Franciszek (Franz) Juretzko, ur., Kryry, zm. 15.10.1855  
     |  |  |   |=a9 Józef (Joseph) Jureczko, ur., Kryry, + Katarzyna (Catharina) Wawrziczek  ojciec: Mateusz (Matheus) Wawrziczek matka: Zuzanna (Susanna) Trojca
     |  |  |   |  |=10 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 26.05.1890, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10 Alois Jureczko, ur. 18.10.1892, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10 Anna Jureczko, ur. 07.07.1894, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 19.11.1895, Kryry, zm. 13.01.1896  
     |  |  |   |  |=10 Jan (Johann) Jureczko (II), ur. 31.01.1897, Kryry, zm. 18.05.1898  
     |  |  |   |  |=10 Anton Jureczko, ur. 03.06.1900, Kryry, zm. 26.03.1901  
     |  |  |   |  `=10  Piotr (Peter Paul) Jureczko, ur. 28.06.1904, Kryry,  
     |  |  |   |=a9  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 02.01.1848, Kryry, zm. 25.01.1850  
     |  |  |   |=a9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 01.06.1851, Kryry,  
     |  |  |   |=a9  Anna Juretzko, ur. 12.08.1855, Kryry,  
     |  |  |   |=a9  Anton Juretzko, ur. 14.06.1857, Kryry, zm. 15.04.1922 + Zofia Stanieczek, ur. 24.01.1864, Jankowice,  
     |  |  |   |=a9  Maria Juretzko, ur. 13.06.1859, Kryry, + Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 27.01.1856, Kryry,  ojciec: Jan (Johann) Juretzko matka: Susanna Król
     |  |  |   |  |=10  Jan (Johann) Juretzko, ur. 07.03.1883, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10  Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 02.05.1884, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 20.05.1886, Kryry, + [6] Anna Gruszka, ur. 19.04.1889, Kryry,  ojciec: Mateusz (Matheus) Gruszka alias Straszydło matka: Maria Homann
     |  |  |   |  |=10  Katarzyna (Katharina) Juretzko, ur. 11.04.1888, Kryry, zm. 23.01.1912  
     |  |  |   |  |=10  Anna Juretzko, ur. 06.08.1890, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10  August Juretzko, ur. 19.05.1894, Kryry, + [10] Francisca Piotrowska   
     |  |  |   |  |=10  Julianna Juretzko, ur. 21.02.1899, Kryry,  
     |  |  |   |  `=10  Albert Juretzko, ur. 28.05.1901, Kryry,  
     |  |  |   |=b9  Zofia (Sophia) Juretzko, ur. 18.12.1843, Kryry, zm. 26.07.1917 + Michał (Michael) Kukla, zm. 22.03.1914 ojciec: Kukla 
     |  |  |   |  |=10  Marianna Kukla, ur. 20.06.1870, Kryry, zm. 20.05.1948  
     |  |  |   |  |=10  Anna Kukla, ur. 23.07.1872  
     |  |  |   |  |=10  Kukla, ur. 19.12.1874, Suszec, zm. 19.12.1874  
     |  |  |   |  |=10  Michał (Michael) Kukla, ur. 07.04.1876, Suszec,  
     |  |  |   |  |=10  Paweł (Paul) Kukla, ur. 22.01.1879, Suszec, zm. 30.06.1880  
     |  |  |   |  |=10  ks. Stanisław Kukla, ur. 08.05.1881, Suszec, zm. 18.05.1942  
     |  |  |   |  |=10  Kukla, ur. 09.10.1882, Suszec, zm. 09.10.1882  
     |  |  |   |  |=10  Jadwiga (Hedwig) Kukla, ur. 09.10.1886, zm. 11.06.1887  
     |  |  |   |  `=10  Józef (Joseph) Kukla, ur. 17.02.1890, zm. 18.04.1890  
     |  |  |   `=b9  Marianna Juretzko alias Mathuszek, ur. 30.08.1845, Kryry,  
     |  |  |=b7 Anna Jureczko, ur. 17.07.1791, Suszec,  
     |  |  `=b7 Zofia (Sophia) Jureczko, ur. 08.04.1793, Suszec,  
     |  |=6  Laurentius (Wawrzyniec) Juretzko alias Janduda + Josephia Błażyczek   
     |  `=6 Jakub (Jacobus) Jureczko, ur. 05.06.1750, Suszec, zm. 07.06.1750  
     `=5 Błażek Jureczko, ur., Suszec, 
       `=6 Paweł (Paulus) Jureczko, ur. 24.01.1736/37, Suszec,  


Marcin (Morcin) Jureczko, 1640 wzmiankowany Panewniki
Jacob Jureczko, ur. Przed 1730, 1750 piekarz w Żorach,
 Jan (Johann) Jureczko (spis z 1857r.)  

1.Franciszek (Franz) Jureczko, ur. 1885 Żory + Maria Stokłosa, ur. 1888
  |=2 Jan Jureczko, ur. 1913
  |  |=3 Stanisław Jureczko
  |  |=3 Tadeusz Jureczko
  |  |=3 Joanna Jureczko
  |  `=3 Helena Jureczko
  |=2 Alojzy Jureczko, ur. 1916
  |=2 Jerzy (Jorg) Jureczko, ur. 1923 zm.02.1944
  |=2 Josef Jureczko, ur. 1925
  |  `=3 Gabriela Jureczko
  `=2 Alfons Jureczko, ur. 1925 Ruda Śląska + Wiktoria Szogińska
    `=3 Danuta Jureczko

1. Stanisław Jureczko, ur. Żory + Maria ??
  |=2 Josef Jureczko
  `=2 Paweł (Paul) Juliusz Jureczko, ur. 09.01.1913 Katowice + Gertruda 
    `=3 Stanisław Jureczko, ur. 1950 Tychy


1.?? Jureczko
  |=2 Augustyn Jureczko, ur. 09.07.1911 Żory + Anna Gruszka
  |  |=3 Maria (Maryla) Jureczko
  |  |=3 Henryk Jureczko 
  |  `=3 Tadeusz Jureczko, ur. 12.05.1946 + Weronika Klyszcz
  |   `=4 Szymon Jureczko, ur. 1977
  `=2 Edyta Jureczko (siostra zakonna w klasztorze w Lublińcu)1. Augustyn Jureczko + Franciszka ??
  `=2 Stanisław Augustyn Jureczko, ur. 20.12.1923 Żory, zm. 20.10.1998 Żory, 1941-1943 robotnik przymusowy III RZESZY


1 Walenty (Valentin) Jureczko (Chałupnik) + Sophia Sput
  |= 2 Jerzy (Georg) Jureczko (Chałupnik), ur. ok. 1855
  `=2 Mateusz Bartłomiej Jureczko, ur. 30.07.1860 Czarków zm.03.03.1949 + (02.02.1885 Poremba) Zofia Anna Szary (służąca), ur. 26.04.1858 Czarków zm.20.11.1948, ojciec: Georg Szary (chałupnik) Matka: Maria Brzóska
   |=3 Paweł Jureczko, ur. 19.06.1898 Czarków zm.20.04.1973 + Katarzyna Joanna Urzoń, ur. 25.05.1899, zm. 07.08.1968, ojciec: Paweł Urzoń matka: Jadwiga Pękała
   |  |=4 Gertruda Jureczko, ur. 1923, zm.2003 + Jan Ucka, ur. 09.12.1919 Tychy,Wartogłowiec zm.31.10.1996
   |  |  |=5 Piotr Ucka, ur. 1951 + Małgorzata ??
   |  |  |  |=6 Krzysztof Ucka
   |  |  |  `=6 Anna Ucka + Józef Tomala
   |  |  |   |=7 Paweł Tomala
   |  |  |   `=7 Kalina Tomala
   |  |  `=5 Lidia Ucka, ur. 1961
   |  |=4 Feliks Jureczko (zmienił nazwisko na Jackson - wyemigrował do Szkocji), ur. 1925 + Irena Wieczorek, ur. 1931
   |  |  `=5 Ryszard Jackson (Jureczko) + Margaret ??
   |  |   |=6 Mike Jackson (Jureczko)
   |  |   `=6 Tony Jackson (Jureczko)
   |  |=4 Gerard Jureczko 1929 zm.1949r.
   |  |=4 Paweł Jureczko, ur. 1931 Zm.2001 + (14.01.1958 Żory)Elżbieta Gerc, ur. 17.04.1937 Żory zm.12.07.2007 ojciec: Karol Florian Gerc matka: Anna Jadwiga Konieczny
   |  |  |=5 Janina Jureczko, ur. 1958 + Mirosław Król, ur. 1958, ojciec: Nikodem Kroll matka:Elżbieta Riemel
   |  |  |  |=6 Michał Król, ur. 01.05.1991 Żory
   |  |  |  `=6 Hanna Król, ur. 03.01.1994 Żory
   |  |  `=5 Barbara Jureczko, ur. 15.06.1963 Żory + Roman Krawczyk ur .23.08.1960 Suszec         
   |  |    `=6 Marek Roman Krawczyk, ur. 07.05.1990 Żory
   |  |=4 Elżbieta Jureczko, ur. 15.04.1933Czarków + Ryszard Poloczek, ur. 01.04.1929 Czarków 
   |  |  |=5 Jan Poloczek, ur. 1951 + Anna Urbańczyk, ur. 1961
   |  |  |  |=6 Jakub Poloczek + Anna Jurga
   |  |  |  |  `=7 Szymon Poloczek
   |  |  |  `=6 Krzysztof Poloczek
   |  |  `=5 Bernadeta Poloczek, ur. 1962 + Kazimierz Major, ur. 1961r.Czarków
   |  |    |=6 Dominika Major, ur. 1984 + Janusz Piszczek
   |  |    |=6 Paulina Major, ur. 13.01.1991
   |  |    `=6 Tomasz Major, ur. 13.01.1991
   |  `=4 Jadwiga Jureczko, ur. 1941
   |=3 Jozef Jureczko + Maria Krzemień, ur. Tychy, Wartogłowiec
   |  |=4 Hubert Jureczko
   |  `=4 Elżbieta Jureczko
   |=3 Franciszek Jureczko + Maria Świerkot, ur. Piasek
   |  |=4 Eryk Jureczko
   |  |=4 Weronika Jureczko
   |  `=4 Łucja Jureczko
   |=3 Franciszka Jureczko
   |=3 Jadwiga Jureczko, ur. 06.09.1941 Czarków + Wincenty Pojda, ur. 24.09.1939
   |  |=4 Wojciech Pojda
   |  |=4 Dorota Pojda + Grzegorz Witala, ur. 1971
   |  |  |=5 Marek Witala
   |  |  `=5 Jacek Witala
   |  |=4 Joanna Pojda, ur. 1969 + Jan Mrzyczek, ur. 1966r.
   |  |  |=5 Bartłomiej Mrzyczek 
   |  |  `=5 Witold Mrzyczek
   |  |=4 Dorota Pojda, ur. 1973
   |  |=4 Ewa Pojda, ur. 1973 + Tomasz Cepok, ur. 1978r.
   |  `=4 Justyna Pojda, ur. 1983
   `=3 Maria JureczkoBaltazar Jureczko (Jurecko), ur. ok1630r. (Pochodził z Rajska, uciekinier przed „potopem szwedzkim” przebywał we wsi Bojszowy wzmiankowany 1656)
Regina Jureczko –, ur. 1772 r. Bijasowice zm.10.03.1832

1.Jan (Johann) Jureczko, ur. 1806 Kopań + (1827) Marianna Kapuśniak
  |=2 Francisca Jureczko
  `=2 Katarzyna (Kaśka Sophia) Jureczko, ur. 03.04.1829 Kopań

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kajetan Juretzko (Jureczko) + Barbara Pytlik
  `=2 Andreas Juretzko, ur. 19.11.1816 Radoszowy + Rozalia Kliszowska, ur. 29.08.1923Rydułtowy 
   |=3 Johann Juretzko, ur. 16.12.1845 Rydułtowy, zm. 1900 + Albina Kwiatoń, ur. 22.02.1859 Rydułtowy zm.1929r.
   |  |=4 Franz Jureczko, ur. 05.06.1889 Rydułtowy zm.18.09.1977 + Anastazja Swoboda, ur. 17.03.1888 Ruptawa, zm. 04.02.1966r.
   |  |  |=5 Werner Juretzko, ur. 04.04 1932 r.Radoszowy. + Rita Stolber, ur. 02.10.1939 FurthWald
   |  |  |=5 Konrad Juretzko, ur. 1911 Rydultowy.
   |  |  |=5 Theresia Juretzko, ur. 1930r.
   |  |  |=5 Elfriede Juretzko, ur. 1927
   |  |  |=5 Magdalene Juretzko, ur. 1926 + ?? Kalamala
   |  |  |=5 Ewald Juretzko.
   |  |  |=5 Betty Juretzko, ur. 1922 +??Thon
   |  |  |=5 Alwine Juretzko, ur. 1919
   |  |  |=5 Engelbert Juretzko.
   |  |  `=5 Ernst Juretzko.
   |  |=4 Maria Juretzko, ur. 31.12.1880, zm. 09.01.1945r
   |  |=4 Ignatz Juretzko, ur. 1882
   |  |=4 Johann Juretzko, ur. 1884
   |  |=4 Josef Juretzko, ur. 04.03.1885 zm.31.07.1970
   |  |=4 Zofia Juretzko, ur. 1887
   |  |=4 Ludwina Juretzko, ur. 1891
   |  |=4 Franciszka Juretzko, ur. 1893
   |  |=4 Victor Juretzko, ur. 26.01.1896
   |  |=4 Tekla Juretzko, ur. 1900
   |  `=4 Bronislawa Juretzko, ur. 23.08.1898, zm. 16.12.1978
   |=3 Julianna Juretzko (Juretzka), ur. 14.02.1851
   |=3 Franz Juretzko, ur. 09.03.1862
   |=3 Theophil Juretzko, ur. 01.03.1857
   |  |=4 Karol Jureczko, ur. 29.11.1887 Rydułtowy (powstaniec Śląski)
   |  |=4 Wilhelm Jureczko, ur. 28.09.1889 Rydułtowy (dowódca powstańczy), zm. 04.12.1941 Mauthausen
   |  `=4 Marian Jureczko, ur. 27.03.1896 Rydułtowy (powstaniec śląski)
   |=3 Marianna Juretzko, ur. 10.12.1851
   `=3 Johanna Juretzko, ur. 09.05.1869

1 Johann Juretzko (Jureczko) + Agatha Cebulla
  |=2  Agnes Juretzko, ur. 21.01.1851 Rydultowy
  |=2 (chłopiec)Juretzko, ur. 25.11.1852 .Rydultowy
  |=2 Robert Juretzko, ur. 22.09.1854 Rydultowy
  |=2 Anton Juretzko, ur. 07.06.1857 Rydultowy
  |=2 Carl Juretzko, ur. 29.05.1859 Rydultowy.
  |=2 Barbara Juretzko, ur. 04.12.1860 Rydultowy.
  |=2 Lucia Juretzko, ur. 04,12.1860 Rydultowy.
  `=2 Marianne Juretzko (Juretzka), ur. 05.08.1866 Rydultowy


Adolf Jureczko, ur. 1883 Rydułtowy
Franz Jureczko, ur. 26.10.1883 Rydułtowy
Edward Jureczko, ur. Rydułtowy, powstaniec Śląski

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jacob Jureczko, ur. ok 1684r. +Anna ??
  |=2.Tomasz (Thomas) Jureczko, ur. 08.12.1700r.Tłuczykont (Boruszowice) + Margaretha ??
  |  | =3. Michał (Michael) Jureczko, ur. 02.10.1725 + (1) (18.02.1753 Stare Tarnowice)Anna Makowski +2. (31.05.1762 Stare Tarnowice) Marianna Kolano, ur. Piaseczna
  |  |  |=b4 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 02.04.1751 Opatowice + (03.02.1771 Stare Tarnowice)Jadwiga (Hedwiga) Królik, ur. 12.10.1749 Stare Tarnowice
  |  |  |=b4. Katarzyna (Catharina) Jureczko, ur. 15.11.1763
  |  |  |=b4. Jan (Johann) Jureczko, ur. 15.07.1770 Opatowice
  |  |  |=b4. Anton Jureczko, ur. 01.06.1773Stare Tarnowice
  |  |  `=b4. Marianna Jureczko, ur. 21.08.1775 Stare Tarnowice
  |  |=3 Zofia Jureczko, ur. 12.05.1728 Pniowiec + (06.02.1752 Pniowiec) Jacob Hakuba, ur. 12.05.1728 Pniowiec (Potomkowie z tego związku to Rodziny : Hakuba, Koim, Łukoszek, Cebulski,Bendkowski,Fox, Piątek,Duszyński,Cuber,Aleksy,Pyka i inne -szczegóły na stronie Tomasza Hakuby w portalu:www.geneanet.org)
  |  |=3 Paweł (Paul) Jureczko, ur. 04.07.1733Opatowice + Marianna Chwast
  |  |  |=4 Ignacy (Ignatz) (Jureczko) Jureczek, ur. 31.07.1760 Pniowiec
  |  |  `=4 Marianna (Jureczko)Jureczek, ur. 08.09.1761 Pniowiec
  |  `=3 Marianna Jureczko, ur. 01.01. 1736 Opatowice + (26.08.1759 Stare Tarnowice) Johann Skupień
  |=2 ?? Jureczko, ur. 06.06.1702 Sowice
   `=2 Marcin (Martin) Jureczko, ur. 04.10.1705
Ignacy (Ignatz) Juretzko (Jureczko), ur. ok 1756 (Chałupnik z Radzionkowa), zm. 09.11.1837r. + Agatha Krassek, ur. ok.1760 zm.28.12.1840


1 Jan (Johann) Juretzko (Jureczko), (rolnik ze Starych Tarnowic)
  |=2 Ludwina Juretzko, ur. ok 1817 + (18.01.1841 Kozłowa Góra) Johann Olschowski z Nakła, ur. ok 1814, ojciec: Martin Olschowski
  |  |=3 Casimir Olszowski, ur. 27.02.1846
  |  |=3 Jacob Olszowski, ur. 29.04.1848, zm 22.05.1849
  |  `=3 Marianna Olszowska, ur. 12.06.1850
  `=2 Josepha Juretzko + Martin Mizerski
    `=3 Peter Paul Mizerski, ur. 27.06. 1845 Kozłowa Góra

1 Marianna Juretzko + Peter Sowa
 `=2 Valentin Sowa, ur. 04.02.1829 Piekary Rudne

1.?? Jureczko
  |=2 Łukasz (Lucas) Jureczko, ur. ok. 1803 + (16.09.1829r.) Johanna Lambor, ur. ok. 1811 Piekary Rudne
  | |=3 Joseph Jureczko, ur. 12.07.1831 Piekary Rudne
  | |=3 Marianna Jureczko, ur. 15.07.1833 Piekary Rudne
  | |=3 Susanna Jureczko, ur. 07.08.1836 Piekary Rudne
  `=2 Jan (Johann) Juretzko (Zagrodnik) (Pochodził z Chruszczobrodu), ur. ok.1798 + (1) (16.01.1820r.) Christiana Lambor, ur. ok. 1801r. + (2) Hedwige Lambor
   |=3 Franciszek (Franz) Juretzko, ur. ok 1821 + Elizabeth Haida, ur. ok.1823, ojciec: Casimir Haida – ogrodnik z Radzionkowa
   |  |=4 Jan (Johann) Juretzko, ur. 11.12.1846, zm. 12.07.1848
   |  |=4 Wiktoria (Victoria) Juretzko, ur. 17.07.1848
   |  `=4 Karolina (Caroline) Juretzko, ur. 27.10.1850
   |=3  Jadwiga (Hedwig) Juretzko, ur. 15.08.1823 Piekary Rudne + (10.11.1851r Radzionków) Johann Miodek, ur. 1820 r. Piekary Rudne, zm. 207.1864Pieky Rudne
   |=b3 Ludwik Juretzko ur 24.08.1826 Piekary Rudne + (14.01.1850r.) Francisca Pozimska, ojciec: Peter Pozimski
   |=b3 Karolina (Carolina) Juretzko, ur. 03.08.1828 Piekary Rudne
   |=b3 Wilhelm Juretzko, ur. 01.01.1830 Piekary Rudne, zm. 29.06.1849r.
   |=b3 Marianna Juretzko, ur. 31.01.1833Piekary Rudne zm.05.08.1835r.
   |=b3 Adalbert Juretzko, ur. 20.04.1838 Piekary Rudne
    `=b3 Tomasz (Thomas) Juretzko, ur. 07.07.1843Piekary Rudne

1. Thecla Juretzko + Benedict Boncol (Bącol) (Bauer)
   |=2 Bartholomeus Boncol (Bącol), ur. 20.08. 1816r.
   |=2 Joseph Boncol (Bącol), ur. 24.11.1817 Piekary Rudne
   |=2 Francisca Boncol (Bącol), ur. 24.01.1820 Piekary Rudne
   |=2 Hiacynt Boncol (Bącol), ur. 18. 08. 1822r.
   |=2 Marianna Boncol (Bącol), ur. ok. 1825 
   |=2 Mathias Boncol (Bącol), ur. 23.02.1829 Piekary Rudne
   |=2 Franz Boncol (Bącol) 09.02.1834r.
   |=2 Franz II Boncol (Bącol), ur. 14. 09. 1836r.
   `=2 Stephan Boncol (Bącol), ur. i, zm. 30.08.1840r.

1. ?? Jureczko
  |=2 Jan Jureczko, ur. ok1900 Radzionków 
  |=2 Ignacy Jureczko, ur. Radzionków
  `=2 Franciszek Jureczko, ur. 05.10.1905 Radzionków + Berta Ceglarek, ur. 04.12.1906r.
   |=3 (dziewczynka) Jureczko, zm. po urodzeniu
   |=3 Jan Jureczko, ur. 1936 Radzionków
    `=3 Ginter Rainold Jureczko, ur. 18.02.1842 Katowice + Helena Ochot
     `=4 Mariola Jureczko, ur. 05.07.1864 + ?? Wieczorek

1.Jan Jureczko, ur. ok1900 Radzionków + Rozalia Mika
  |=2 Stanisław Jureczko + Kornelia ??
  |  |=3 Sławomir Jureczko, ur. 1970r.
  |  |=3 Tomasz Jureczko, ur. 1972r.
  |  |=3 Witold Jureczko, ur. 1973r.
  |  |=3 Michał Jureczko, ur. 1978r.
  |  `=3 Grzegorz Jureczko, ur. 1980 Lubliniec
  |=2 Teresa Jureczko, ur. Lubliniec
  |=2 Feliks Jureczko
  |=2 Jan Jureczko, ur. 02.05.1935 Solarnia + Maria Koza
  |  |=3 Henryk Jureczko, ur. 1963 Lubliniec
  |  |  |=4 Magdalena Jureczko
  |  |  |=4 Damian Jureczko
  |  |  `=4 Daniel Jureczko
  |  |=3 Halina Jureczko, ur. 1967 Lubliniec + ?? Bieganowski
  |  `=3 Roman Jureczko, ur. 1970 Lubliniec
  |    `=4 Michał Jureczko, ur. 2000
  |=2 Józef Jureczko, ur. Solarnia
  |=2 Leon Jureczko, ur. Lisowice
  `=2 Augustyn Jureczko, ur. Solarnia


1. Paweł Jureczko + Jadwiga ??
  |=2 Henryk Jureczko, ur. 08.07.1910 Kozłowa Góra + Helena Sudeja, ur. 09.04.1914
  |  |=3 Stefania Jureczko, ur. 04.02.1940 + ?? Malajka
  |  `=3 Alojzy Jureczko, ur. 16.02.1943 + Henryka Stefanik, ur. 04.01.1946
  |   |=4 Anna Jureczko, ur. 1975 Piekary Śląskie
  |   `=4 Sylwia Jureczko, ur. 1972 Piekary Śląskie + ?? Pietrek
  |=2 Paweł Jureczko, ur. 03.01.1914 Kozłowa Góra zm.15.01.1975 + Maria ?? 07.09.1920 zm.06.08. 1998
  |  |=3 Jerzy Jureczko, ur. 1947, zm. 1983
  |  |  |=4 Natasza Jureczko
  |  |  `=4 Joanna Jureczko + ?? Nowak
  |  |=3 Irena Jureczko
  |  `=3 Imelda Jureczko
  `=2 Gertruda Jureczko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tomasz (Thomas) Juretzko (półsiodłok), ur. ok.1665 zm.28.05.1725 Ustroń
   `=2 Michał (Michael) Juretzko, ur. ok 1708 zm.20.11.1728 Ustroń
Pod koniec XVII wieku nazwisko Jureczko występowało w miejscowościach Piasek, Jaworzynka, Istebna, BukowiecAndreas Jureczko, ur. ok 1683 Łegi
Andreas Jureczko + (1) (7.06.1708 Brynica) Hedvige Kobienka


1. Walenty (Valentin) Juretzko, ur. ok.1810
  `=2 Ludwig Juretzko, ur. 1833Naczęsławice + (04.05.1857 Gościęcin) Theresia Elbin, ur. 20.09.1827 Ojciec Andreas Elbin matka: Anna Rosa Woitke
   |=3 Anna Juretzko, ur. 15.06.1870 Gościęcin (25.12.1894 Manhatan,USA) George W. Healey, ur. Cohoes, Alabama ojciec :Joseph Healey matka: Martha ??
   |=3 (dziewczynka) Juretzko, ur. i, zm. 26.06.1860 Gościęcin
   |=3 Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 26.03.1868 Gościęcin, zm. 02.06.1869
   |=3 Francisca Juretzko, ur. 18.02.1859 Gościęcin 
   |=3 Maria Theresia Juretzko, ur. 24.09.1862 Gościęcin 
   |=3 Pauline Juretzko, ur. 17.02.1866 Gościęcin 
    `=3 Stefan (Stephan) Juretzko, ur. 25.12.1857 Gościęcin 1.Paweł (Paul) Juretzko + Franziska Wons
  `=2 Franziska Juretzko, ur. 01.10.1876 Zawadzkie, zm. 11.09.1953 + (03.06.1917) Gustaw Robert Weber, zm. 1946
   |=3 Marie Juretzko (Weber) ur 11.05.1902 Zawadzkie, zm. 15.11.1970/72 + (08.1927) Paul Klein, zm. 05.1945
   `=3 Ottilie Juretzko (Weber), ur. 03.07.1908 Zawadzkie, zm. 07.06.1977


   


1. Georgius Jureczko (Joreczko) + (13.07.1722 Głogówek)Marina Grzimek
   `=2 Valentinus Joreczko, ur. 23.01.1726 Głogówek + (15.09.1755 Głogówek) Agneta Pludra

1. Joannes Juretzko + Marianna ??
   `=2 Valentinus Juretzko, ur. 29.01.1729 Głogówek

1. Lucam Goretzko (Goreczko, Joretzko, Juretzko) + (26.01.1733 Głogówek)Catharinam Pieszinkowam (Pierzynkowa) z Rzepc
  `=2 Gregorium Goreczko, ur. 09.03.1734Głogówek)

1 Andrea Juretzko +Aeva?? 
  |=2 Josephus Juretzko, ur. 08.03.1739 Głogówek
  |=2 Mathaeus Joretzko (Juretzko), ur. 12.09.1740 Głogówek
  `=2 Marianna Goreczko (Juretzko), ur. 03.05.1742 Głogówek

1 Bartholomaeo Goretzka (Goreczko,Joretzka) + (1) Marianna Helia, ojciec: Georgy Helia z Dzierżysławic + (2) (29.01.1754) Magdalena Viszka
  |=a2 Joannes Goretzka, ur. ok.1740 Głogówek
  `=a2 Simon Goreczka, ur. 26.10.1742 Głogówek  
   
1 Casparo Jureczko (Juretzko) + (25.01.1747 Głogówek) Aeva Sziroki (Schiroki), ojciec: Valentini Schiroki
  `=2 Josephus Joretzko (Jureczko), ur. 26.03.1748 Głogówek

1 Joseph Goretzko (Joretzko) +1.Hedwige?? +2. (25.09.1743r.Głogówek) Magdalena Staffira
  `=a2 Antonius Goretzko, ur. 26.05.1739 Głogówek

Jakobus Goretzko (Joretzko) wdowiec + (09.06.1755 Głogówek) Catharina Motz
Simon Jureczko + (06.10.1800 Głogówek) Barbara Rosansky
Bernard Jureczko + (12.01.1801 Głogówek) Eva Janoche
Joannes Gureczko (Jureczko) + (14.02.1814Głogówek) Francisca Kozubek

1.Casper Jureczko
  |=2 Anton Jureczko + (03.1815 Głogówek) Marianna Ociepka
  `=2 Caspar Jureczko, ur. ok.1789. (wdowiec) + (17.02.1829r.Głogówek) Anna Wycisk, ur. ok1805, ojciec: Mathias Wycisk

Bartholomeus Joreczko + (17.07.1847r.Głogówek) Susanna Holiczek
Franz Joreczko + (08.01.1843Głogówek) Hedwige Działek
Franz Jureczko + (22.05.1850 Głogówek) Francisca Sczekalla1. Jacob Jureczko (drwal)
  `=2 Joseph Jureczko (pasterz,szewc,strażnik), ur. ok. 1803 + (26.10.1830r.Wiśnicze) Francisca Knopik, ur. ok. 1808 Ojciec Andreas Knopik
   |=3 Franz Jureczko, ur. 22.08.1831 Świbie
   |=3 Mattheus (Mathias) (rybak, strażnik)Jureczko, ur. 28.08.1833Świbie + (04.02.1862 Wiśnicze) Josepha Kutschke, ur. ok 1838, ojciec: Franz Kutschke
   |  |=4 Florian Jureczko, ur. 27.10.1867 Wisnicze
   |  |=4 Marya Jureczko, ur. 29.10.1867 Wiśnicze + (22.01.1884Wiśnicze) Franz Konieczny ojciec: Paul Konieczny
   |  |=4 Alexander Jureczko, ur. 12.07.1864Wiśnicze
   |  `=4 Clara Jureczko, ur. 03.08.1873Napłatki + (1899r.) Johann Krawietz, ojciec: Johann Krawietz
   |=3 Peter Jureczko, ur. 17.10.1836 Raduń
   |=3 Josefa Jureczko, ur. 01.03.1840 Raduń + (24.06.1862 Wiśnicze) Heinrich Weiss, ur. ok.1835, ojciec: Carl Weiss
   |  |=4 Franz Weiss, ur. 05.08.1866 Wiśnicze
   |=3 Johann Jureczko, ur. 22.08.1841 Raduń
   |=3 Constantia Jureczko, ur. 17.09.1844Raduń
   |=3 Josef Jureczko (rybak, skryba), ur. 04.07.1847 Raduń + 1.Marianna Piątek (Piontek) +2 (20.10.1896r.)Rosa Jendrolik ojciec; Theodor Jendrolik
   |  |=a4 Stanislaus Peter Jureczko, ur. 23.11.1873, zm. 29.11.1873 Goj
   |  |=a4 Heinrich Jureczko, ur. 18.07.1875 Goj
   |  |=a4 Franz Jureczko, ur. 07.10.1877 Goj, zm. 25.11 1942 Zabrze
   |  `=a4 Anna Jureczko, ur. 13.02.1881 Wiśnicze zm.12.07.1882 Wiśnicze
    `=3 Barbara Jureczko, ur. 02.12.1849 Raduń + (15.09.1874r Wiśnicze) Joseph Szewczyk ojciec: Albert Szewczyk

		 
1 Anton Juretzko + Eva Warzęchin
  |=2 Anna Maria Juretzko (Jaretzko), ur. 1778 zm.21.02.1778 Błotnica Strzelecka
  `=>2 Anton Juretzko, ur. ? zm.05.11.1782 Błotnica Strzelecka

1 Jacob Jureczko + Sophia Graca
  |=2 Jacob (Jakub) Jureczko, ur. 1823Łaziska + (1849) Thecla Matyczek, ur. 1825 Grodzisko, zm. 1910 Bandera (USA)
  |  |=3 Leonard Jureczko, ur. 12.08.1850 Jemielnica, zm. 1941 + Rosalie Haiduk, ur. 1873Bandera (USA)zm.1947
  |  |  |=4 John Jureczko (Jureczki), ur. 1874, zm.1951
  |  |  |=4 Joanna Jureczko (Jureczki) - Anderwald, ur. 1873, zm.1926
. |  |  |=4  Kate Jureczko (Jureczki), ur. 1877
  |  |  |=4 Urban Jureczko (Jureczki), ur. 1879, zm. 1956 + Mary Josephine Kalka 1916, zm. 1935r.
  |  |  |  |=5 Emil Jureczko (Jureczki), ur. 1917 + Retta Mary Baker 1944                
  |  |  |  |=5 Urban August (Coby) Jureczko (Jureczki), ur. 1919 + Estela Lopez.
  |  |  |  |=5 Alice Jureczko (Jureczki) .
  |  |  |  |=5 Ignatius Howard Jureczko (Jureczki) + Ruby Singleton.
  |  |  |  `=5 Mary Gladys Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Frank Jureczko (Jureczki), ur. 1896
  |  |  |=4 Rose Jureczko (Jureczki), ur. 1884
  |  |  |=4 Thomas Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Albert Jureczko (Jureczki), ur. 1889. + Helen Mazurek
  |  |  |  |=5 Leonard (Leo) Jureczko (Jureczki) zm.1939 + Mary Ann ??.
  |  |  |  |=5 Beatrice Jureczko (Jureczki) -Laskowski, zm. 2005
  |  |  |  |=5 Lloyd Jureczko (Jureczki) . + Lilly Miller, zm. 1940
  |  |  |  |=5 Gervasius Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Richard Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Mildred Jureczko (Jureczki) -Collier.
  |  |  |  |=5  Agatha Jureczko (Jureczki), ur. 1928, zm. 1928
  |  |  |  |=5 Ametia Jureczko (Jureczki), ur. 1928, zm. 1928
  |  |  |  `=5 Charles (Frankie) Jureczko (Jureczki) + Nancy Williams.
  |  |  |=4 Stella Jureczko (Jureczki) -Stephens, ur. 1891
  |  |  |=4 Lucille Jureczko (Jureczki), ur. 1894
  |  |  |=4 Cecila Jureczko (Jureczki) -Cannellis, ur. 1897
  |  |  `=4 Matilda Jureczko (Jureczki) -Ennis-McHugo, ur. 1900, zm. 1988
  |  |=3 Polycarp Jureczko (Jureczki), ur. 23.01.1852r. + Maria Czerner 1875
  |  |  |=4 Bernard Jureczko (Jureczki) . + Mary Jones.
  |  |  |  |=5 Maria Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5Angelina Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Marian Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5Alice Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Louis Jureczko (Jureczki) + Lorian Ballaghan
  |  |  |  `=5 Bernard Stephen Jureczko (Jureczki) .
  |  |  |=4 John Jureczko (Jureczki), zm. 1954 + Albina Adamietz, zm. 1943
  |  |  |  |=5 Dorothy Jureczko (Jureczki) 
  |  |  |  |=5 Margaret Jureczko (Jureczki) -Mazurek
  |  |  |  |=5 Joseph Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Frances Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 George Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  `=5 Walter Jureczko (Jureczki)
  |  |  `=4 Mary Jureczko (Jureczki)
  |  |=3 Jacob Jureczko (Jureczki), zm. 1854r
  |  |=3 Franz Albert Jureczko (Jureczki), ur. 03.08.1855, zm.1879r.Frances Kalka 1879, zm. 1936
  |  |  |=4 Genevieve Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Hedwig Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Casamir Jureczko (Jureczki) . + Myrtle Lewis
  |  |  |=4 Antone Jureczko (Jureczki) . + Lucy Anderwald
  |  |  |=4 Policarp Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  `=5 Helen Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Agatha Jureczko (Jureczki) -Duffin.
  |  |  |=4 Josephine Jureczko (Jureczki) 
  |  |  `=4 Victoria Jureczko (Jureczki) -Lambert.
  |  |=3 Johanna Jureczko (Jureczki), ur. 1857, zm.1938
  |  |=3 Franciszka Jureczko (Jureczki), ur. 1860
  |  `=3 Joseph Jureczko (Jureczki), ur. 1863
  |=2 Franz Jureczko, ur. 19.04.1828 Łaziska zm.09.01.1897 Bandera (USA) + (25.11.1851r.) Karolina Koza, ur. Jemielnica zm.05.06.1902 Bandera (USA)
  |  |=3 Hyacinth Jureczko, ur. 22.08.1853 Jemielnica, zm. 27.08.1853
  |  |=3 Johana (Annie) Jureczko, ur. 29.09.1854 Jemielnica, zm. 1935
  |  |=3 Ignatz Jureczko (Jureczki), ur. 1857 Bandera (USA)
  |  |=3 Joseph Jureczko (Jureczki), ur. 1859 Bandera (USA)
  |  |=3 Marie Jureczko (Jureczki), ur. 1866r Bandera (USA)
  |  `=3 Albert Jureczko (Jureczki), ur. 1868 Bandera (USA) zm.1957 + Joanna Jureczko zd.Czerner.zm.1954
  |   |=4 Henry I Jureczko (Jureczki), ur. 1896,zm.1959.r. + Thelma el Duff 1924 Bandera (USA), zm. 1993
  |   |  |=5 Harvey Jureczko (Jureczki)
  |   |  `=5  Thelma Jean Jureczko (Jureczki) -Kuhn.
  |   |=4 Thomas Jureczko (Jureczki), ur. 1902, zm. 1960
  |   `=4 Ignatius (Naish) Jureczko (Jureczki), ur. 1906, zm. 1953
  |     `=5 Lynda Gail Jureczko (Jureczki) 
  |=2 Anna Jureczko, ur. 25.07.1839 Goj
  |=2 Elizabeth Jureczko, ur. 17.11.1831 Łaziska
  |=2 Valentin Jureczko, ur. 10.02.1842, zm 05.05.1846
  `=2 Susanne Juretzko, ur. 07.08.1834Goj

	
	
1	Andrzej (Andreas) Jureczko (Jemielnica-Dziewkowice) + Marianna Ibrom
`=2 August Jureczko ur. 04.02.1794 + Josefa Palus ojciec: Florian Palus
  `=3 Lorenz Jureczko ur.04.08.1819 Dziewkowice +(11.10.1842) Marianna Krawietz, ojciec: Johann Krawiec
    =4 Ignacy(Ignatz) Jureczko ur.1852r +(09.02.1874) Dorota Placzek ojciec:Antoni Płaczek
      |=5 Teodor (Theodor) Antoni Jureczko + Maria Skop
      |  |=6 Eugeniusz Emanuel Juretzko, ur. 25.12.1939 Radzionków, biskup
      |  `=6 Barbara Jureczko 
      |=5 Jan (Johann) Jureczko 
      |=5 Ignacy(Ignatz) Jureczko
      |=5 Jakub(Jacob) Jureczko ur. 1884
      |  |=6 Elżbieta (Elli) Jureczko ur. Radzionków
      |  |=6 Irene (Irena) Jureczko ur. Radzionków
      |  |=6 Adelheid Jureczko ur. Radzionków
      |  |=6 Paweł (Paul) Jureczko ur.Radzionków
      |  |=6 Ernest (Ernst) Jureczko ur. Radzionków
      |  `=6 Winfred Jureczko ur. Radzionków
      |    `=7 Wolfgang Jureczko ur. Niemcy
      |=5 Filip (Phillp) Jureczko
      |=5 Józef (Josef) Jureczko
      `=5 Maksymilian (Max) Jureczko

	 

1 Jan Jureczko + Maria??
  |=2 Joachim Jureczko
  |=2 August Jureczko
  `=2 Franciszek Jureczko, ur. 10.10.1895 Poreba zm .04.1940 Twer, Ostaszków + Maria Kotas, ur. 1899
   |=3 Łucja Jureczko, ur. 1930 Katowice
   |=3 Jerzy Jureczko, ur. 1939 Katowice
   |  `=4 Ewa Jureczko
   |=3 Jan Jureczko 
   |  |=4 Magdalena Jureczko
   |  `=4 Piotr Jureczko
   |=3 Maria Jureczko, ur. 1926 Katowice
   `=3 Magdalena Jureczko, ur. 1925 Katowice


Johann Jureczko z Dziewkowic + (1829 Jemielnica) Antonina Wollny

1.Franz Jureczko + Maria Pollok
  |=2 Teofil Jureczko
  |=2 Karol Jureczko
  |=2 Rosa Jureczko
  |=2 Anna Jureczko
  |=2 Gertruda Jureczko
  |=2 Vincenta Jureczko
  |=2 Antoni Jureczko
  |=2 Roman Jureczko
  |=2 Franciszek Jureczko
  `=2 Aleksander Jureczko, ur. 1909 Dziewkowice, zm.1976 + Agnieszka Full, ur. 1911, zm.1981
   `=3 Ernest Jureczko, ur. 08.07.1934 Jemielnica + Krystyna Skrzypiec
     |=4 Werner Jureczko
     |  |=5Artur Jureczko
     |  |=5 Roman Jureczko
     |  `=5 Karina Jureczko
     |=4 Bernard Jureczko
     |  |=5 Rafał Jureczko
     |  `=5 Michał Jureczko
     |=4 Gabriela Jureczko
     |=4 Edyta Jureczko
     `=4 Weronika Jureczko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Józef Jureczko + Zofia??
  `=2 Mikołaj Jureczko, ur. 06.06.1915 Szopienice + Wanda Krawczyk, ur. 1925
   |=3 Adrianna Jureczko, ur. 17.06.1944 Murowiec
   |=3 Roman Jureczko, ur. 17.10.1945 Murowiec
    |=3 Krystyna Jureczko, ur. 5.12.1949 Murowiec
    `=3 Jan Jureczko, ur. 29.12.1953 Murowiec
        `=4 Piotr Juretzko (mieszka w Hannau-Niemcy)

1. Karol Jureczko +Maria Paniok
  `=2 Aleksander Jureczko, ur. 03.07.1884 Szopienice (powstaniec ślaski zamieszk.Siemianowice) + Matylda Rzepus1. Maciej Jureczko 
  `=2 Władysław Jureczko, ur. 20.10.1913
   `=3 Jan Jureczko, ur. 05.06.1939 Duląbka + Bronisława Świątków
     |=4 Jacek Jureczko
     |=4 Grzegorz Jureczko
     |=4 Wojciech Jureczko
     |=4 Teresa Jureczko
     |=4 Piotr Jureczko
     |=4 Zofia Jureczko
     |=4 Dorota Jureczko
     `=4 Karolina Jureczko

1. Dymitr Jureczko, ur. Ukraina, greko-katolik, robił dachy cerkiewne + Tekla Kluzek
  `=2 Władysław Jureczko, ur. 1902
   `=3 Marian Jureczko, ur. 1934, mieszka w Warszawie
     |=4 Robert Jureczko
     `=4 Lidia Jureczko


Nikodem Jureczko, bazylianin, 1680-1750 żył w klasztorze w Mielcach
jureczko

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Jureczko
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Jureczko
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Jureczko. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Jureczko.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Jureczko
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Jureczko
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Jureczko
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   52 pułk piechoty strzelców kresowych
   (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
   Garus Paweł 1867-1936
   Rodzice: Mateusz Garusa ze Śmiłowic i Zuzanny zd.Jureczko
   (Album: Portrety indywidualne)
   Jureczko Karol
   Rodzice: Ludwik Jureczko i Joanna zd. Thomik
   (Album: Portrety indywidualne)
   Jureczko Karol i Machulec Jadwiga
   (Album: Pary, małżeństwa)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Jureczko klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Jureczko
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Dokumenty osób o nazwisku Jureczko
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Strona z Urbarza pszczyńskiego,zagrodnik Jonek Jureczko 1640r. - wieś Suszec
   (Album: Inne dokumenty)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Jureczko klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Jureczko
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Mogiły i epitafia osób o nazwisku Jureczko
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Jabłonowski, Ossoliński, Potocki, Radziwiłł, Jureczko
   Miejsce: Kraków, Cm. Rakowicki kwatera Kc ( ),
   (Album: Kraków - Rakowice)
   Jabłonowski, Ossoliński, Potocki, Radziwiłł, Jureczko
   Miejsce: Kraków, Cm. Rakowicki kwatera Kc ( ),
   (Album: Kraków - Rakowice)
   Potocki, Radziwiłł, Jureczko
   Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
   (Album: Kraków - Rakowice)
   Skręt Zobek Apolonia, Zobek Wiesław, Jureczko Anna zd. Waluga, Maria Skręt zd. Jureczko, Krzyżanowska Zobek, Anna Maria Skręt
   Miejsce: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce - cmentarz bazyliki mniejszej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
   (Album: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce)
   Skręt Zobek Apolonia, Zobek Wiesław, Jureczko Anna zd. Waluga, Maria Skręt zd. Jureczko, Krzyżanowska Zobek, Anna Maria Skręt > Chmielewski Oktawian i Marianna
   Miejsce: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce - cmentarz bazyliki mniejszej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
   (Album: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce)
   Skręt Zobek Apolonia, Zobek Wiesław, Jureczko Anna zd. Waluga, Maria Skręt zd. Jureczko, Krzyżanowska Zobek, Anna Maria Skręt > RokitaAndrzej, Marianna i Sylwester
   Miejsce: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce - cmentarz bazyliki mniejszej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
   (Album: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce)
   Waluga Jureczko Anna i Jureczko Skręt Maria
   Miejsce: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce - cmentarz bazyliki mniejszej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
   (Album: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Jureczko klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.