Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
juszynski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Juszyński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby

Garczyński
opis
Juszyński
opis
Leszczyc
opis
Ogończyk
opis
Twardost
opis

Istnieją przynajmniej dwie, nie spokrewnione ze sobą rodziny nazwiskiem Juszyński. Obecnie w Polsce mieszka 586 osób nazwiskiem Juszyński. Największe skupisko Juszyńskich znajduje się w powiatach końskim i opoczyńskim, a dalej, na zachodzie Podkarpacia. Borawski w „Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej” opisuje pochodzenie Tatarów w Wielkim Księstwie, z sześciu chorągwi. Stanowiły je chorąstwa: juszyńskie, baryńskie, najmańskie, jałoirskie, kondrackie i ułańskie. Wywodzącym się z nich rodom przysługiwał tytuł kniaziów, gdyż pochodzili od murzów ordyńskich. Były to obok Juszyńskich rody: Assanczukowiczów, Kardyszewiczów, Kryczyńskich, Bahryńskich, Koryckich, Łostajskich, Łowczyckich, Smolskich, Szyryńskich, Talkowskich, Taraszeskich, Ułanów i Zawackich. Rody te ustepowały godnością jedynie carewiczom: Ostryńskim i Puńskim

Juszyńscy – Tatarzy „Danir-Beg” herbu Garczyński

1. Uszen legendarny książę Tatarski [nad. Sebastian Bolesta Jankowski za: Dziadulewicz Herbarz Rodzin Tatarskich..., Borowski Tatarzy..., Malewski Rody ..., Uruski]
1.1. Azisko, wzm.1460
1.1.1. Dawid wzm.1490
1.1.1.1. Adam wzm.1528
1.1.1.1.1. Obduła 1567 rotmistrz królewski w Inflantach, po nim Kułakowscy
1.1.1.1.2. Furs właściciel Rejż na Wileńszczyźnie 1559.
1.1.1.1.2.1. Selim po nim SELIMOWICZE
1.1.1.1.2.2. Jusuf Juszyński
1.1.1.1.2.2.1. Smail Juszyński
1.1.1.1.2.2.1.1. Dawid Juszyński chorąży trocki 1655
1.1.1.1.2.2.1.2. Józef Juszyński + Baranowska
1.1.1.1.2.3. Abrahim Juszyński 
1.1.1.1.2.3.1. Adam Juszyński
1.1.1.1.2.3.1.1. Adam Juszyński sprzedał dobra jak brat, osiedlił się na Żmudzi
1.1.1.1.2.3.1.2. Izrael Juszyński sprzedał swoje dziedziczne części Rejż Kulbickiemu w 1670, i osiedlił się na Żmudzi. 

1. Dawid Juszyński [nad. Sebastian Bolesta Jankowski za: Dziadulewicz Herbarz Rodzin Tatarskich..., Borowski Tatarzy..., Malewski Rody ..., Uruski]
1.1. Aleksander Juszyński legitymowany na Żmudzi w 1843

1. Jan Juszyński [nad. Sebastian Bolesta Jankowski za: Dziadulewicz Herbarz Rodzin Tatarskich..., Borowski Tatarzy..., Malewski Rody ..., Uruski]
1.1. Samuel Juszyński legitymowany na Żmudzi w 1843

?? Juszyńscy zamieszkiwali miejscowości Wiewióry i Starzynki w Ziemi Mińskiej [Borowski] 
?? Juszyńscy zamieszkiwali w XIX w, Ziemię Lidzką [Malewski]


herb Twardost lub herb własny

(Być może to rodzeństwo) 1. ?? Juszyński 1.1. Barbara Nuszyńska + (ok. 1660) Paweł Gorecki herbu Poraj 1.2. Krzysztof Juszyński 1671 cześnik sandomierski 1. Barbara Juszyńska + (ok. 1660) Paweł Gorecki herbu Poraj 1.1. Antoni Gorecki + Falińska 2. Krzysztof Juszyński, 1671 cześnik sandomierski 2.1. Wawrzyniec Juszyński, 1695 pełnomocnik księcia Kazimierza Czartoryskiego, a od 12.4.1700 podczaszy podolski. 2.2. Władysław Juszyński 1709 podczaszy podolski, +(1714) Dorotą de Rovenne 2.2.1. Michał Władysław Juszyński, nabył w 1727 majątek Leśnowola od Branickich. 2.2.1.1. Piotr Juszyński subdelegat piotrkowski 1761 2.2.1.1.1. Michał Hieronim Juszyński ur. 1760, zm. 23.8.1830, ksiądz, dr filozofii (nota biograficzna) 2.2.1.1.2. ?? Juszyński Juszyński, zwany „namiestnikiem”, gdyż w młodości służył w Kawalerii Narodowej, osiadł w Krakowie. 2.2.1.1.3. Michał Juszyński dziedzic Świeczek 2.2.1.1.3.1. Józef Juszyński właściciel majątku Bieliny Opatowskie k. Kielc, + (1) Katarzyna Nowakowska, + (2) Żurkowska 2.2.1.1.3.1a.1. Grzegorz Juszyński, 1842 podsądek powiatu siennickiego, 1856 sędzia Trybunału w Kielcach, 1865 radca kieleckiej prokuratury, (nota biograficzna) + Paulina Weiss [K. Zapałowa, Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskim, Kielce 2003] 2.2.1.1.3.1a.1.1. Karol Stanisław Juszyński, leg. 1852 2.2.1.1.3.1a.1.2. Kazimierz Karol Juszyński, leg. 1852 2.2.1.1.3.1a.1.3. Karol Józef Juszyński, leg. 1852 2.2.1.1.3.1a.1.4. Bronisława Kazimiera Juszyńska, leg.1852 2.2.1.1.3.1a.1.5. Grzegorz Juszyński 1874 rejent w Kielcach 2.2.1.1.3.1a.2. Kazimierz Juszyński + Placida Juszyńska 2.2.1.1.3.1a.2.1. Maria Anna Juszyńska, leg. 1856 2.2.1.1.3.1a.2.2. Franciszek Józef Juszyński, leg. 1856 2.2.1.1.3.1a.2.3. Roch Wawrzyniec Juszyński, leg. 1856 2.2.1.1.3.1b.3. Józef Michał Juszyński, ur. 18.9.1793, zm. 24.11.1880, poch. Sandomierz katedra, biskup sandomierski (nota biograficzna) 2.2.1.1.3.1?.4. Stanisław Juszyński + (około 1860) Jadwiga Kunicką herbu Bończa 2.2.2. Ludwik Juszyński, 1739 por. gwardii Królewskiej, po matce dziedzic domu w Warszawie 1. ?? Juszyński 1.1. Józef Juszyński otrzymał z bratem herb Juszyński na sądzie (Lwów 1782) 1.2. Andrzej Juszyński 1772, administrator Młynisko (okolice Lwowa) 1.2.1. Franciszka Juszyńska + Wysocki 1.2.2. Rozalia Juszyńska + Paszkowski 1.2.3?. Może ich potomkowie to Stanisław i Tadeusz spoczywający na Cmentarzu Orląt Lwowskich (Lwów) 1. Wojciech Juszyński ze wsi Bieliny Opoczyńskie k. Drzewicy + Marianna Gębczyńskia 1.1. Marianna Juszyńska + Stanisław Wiktorowski 1.2. Stanisław Juszyński pochowany we wsi Bieliny ...? Stanisław Juszyński został pochowany w Suszu w roku 1988r. 1.2.1. Edward Juszyński + Leokadia ?? 1.2.1.1. Alina Juszyńska + Krzysztof Frankiewicz 1.2.1.1.1. Joanna Frankiewicz + Hubert Młynarczyk 1.2.1.2. Hanna Juszyńska + Dariusz Kozakiewicz 1.2.1.2.1. Artur Kozakiewicz 1.2.1.2.2. Damian Kozakiewicz 1.2.1.3 .Grażyna Juszyńska + Jan Słupek 1.2.1.3.1. Sylwia Słupek 1.2.1.4. Andrzej Juszyński + Monika Krystek 1.2.1.4.1. Arkadiusz Juszyński 1.2.2. Stefan Juszyński + Leokadia Zaraś 1.2.3. Kazimierz Juszyński + Danuta Kowalewska 1.2.3.1. Beata Juszyńska + Radosław Kędzierski 1.2.3.1.1. Karolina Kędzierska 1.2.3.1.2. Krzysztof Kędzierski 1.2.3.2. Paweł Juszyński 1.2.3.2.1. Aleksandra Juszyńska 1.2.4. Zofia Juszyńska + Zbigniew Borg 1.2.4.1. Artur Borg 1.3. Jan Juszyński 1.3.1. Stefan Juszyński 1.3.2. Tadeusz Juszyński (Kielce) 1.3.2.1. Andrzej Juszyński 1.3.2.2. Krzysztof Juszyński 1.4. Józef Juszyński (1928-12.2.2001), pochowany w rodzinnej wsi Bieliny, + Genowefa 1.4.1. Irena Juszyńska (Drzewica), + Winecki 1.4.1.1. Mariusz Winecki 1.4.1.2. Monika Winecka 1.4.2. Tadeusz Juszyński (Myszków) 1.4.2.1. Anna Juszyńska 1.4.2.2. Krzysztof Juszyński kleryk 1.5. Antoni Juszyński poległ w czasie ostatniej wojny. ?? Juszyński członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W 1854 zamieszkał w Londynie. Wówczas także napisał deklarację potępiającą politykę księcia Adama Czartoryskiego [M. Turowicz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie] Leopold Juszyński kandydat praw w Warszawie, 6.10.1890 otrzymał w Bonn doktorat filozofii [Teki] Stanisław Juszyński pochowany na Cmentarzu Orląt Lwowskich Tadeusz Juszyński pochowany na Cmentarzu Orląt Lwowskich

juszynski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Juszyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Juszyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Juszyński. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Juszyński.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Juszyński
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Juszyński
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Juszyński
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Alumni seminarium rz-kat w Sandomierzu 1876
   (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Juszyński klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Juszyński
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Juszyński. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Juszyński
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Mogiły i epitafia osób o nazwisku Juszyński
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Juszyński
   Miejsce: Wieliczka - cmentarz,
   (Album: Wieliczka, pow. krakowski)
   Kowalów Jadwiga z Juszyńskich
   Miejsce: Cmentarz Wrocław Leśnica
   (Album: Wroclaw - Cmentarz Leśnica przy kościele Św. Jadwigi Śląskiej ul. Wolska 6)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Juszyński klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.