Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
kalinowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kalinowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Informacje

Dla wielu osób z drzewa podstawowego znane jest bezpośrednie pochodzenie od królów zawierające tysiące przodków.

Drzewa genealogiczne

Jędrzej Kalinowski ok. 1465 + ? ?
1. Jan Kalinowski ok. 1495 + ? ?
1.1. Marcin Kalinowski ok. 1525 + Zofia Sieciech Szczawińska ok. 1525
1.1.1. Walenty Aleksander Kalinowski ok. 1555 + Elżbieta Strus ok. 1555
1.1.1.1. Zofia Kalinowska ok. 1585 + Stanisław "Rewera" Potocki 1579-1667
1.1.1.1.1. Andrzej Potocki ok. 1640-1692 + Anna Rysińska ok. 1640
1.1.1.1.1.1. -------rodziny: Potocki, Zamoyski, Uruski, Sapieha, Branicki, Denhoff, Raczyński, Łubieński, Moszyński
1.1.1.1.2. Feliks Kazimierz Potocki ok. 1640-1702 + Konstancja Róża Łoś + Krystyna Lubomirska +1699
1.1.1.1.2.1. -------rodziny: Potocki, Branicki, Lubomirski, Zamoyski, Jabłonowski, Suffczyński, Tarnowski, Czacki, Cetner
1.1.1.1.3. Elżbieta Wiktoria Potocka ok. 1640 + Adam Hieronim Sieniawski ok. 1620
1.1.1.1.3.1 -------rodziny:Sapieha, Lubomirski, Matuszewicz, Czartoryski, Rzewuski, Waszycki, Gonzaga-Myszkowski-Wielopolski, Morsztyn, Ossoliński, Krasiński, Stecki, Radziwiłł, Załuski, Kuszel, Przebendowski
1.1.1.1.4. Prokop Potocki ok. 1640
1.1.1.1.5. Anna Potocka ok. 1640 + Zygmunt Karol Przerębski + Maksymilian Przerębski +(1660) Zygmunt Jan hr. Ostroróg ok. 1625-1660
1.1.1.1.5.1. -------rodziny Ostroróg, Ogiński, Mniszech, , Brzostowski, Plater, 
1.1.1.2. Marianna Kalinowska ok. 1585 + Aleksander Prusinowski + Andrzej Boguski
1.1.1.2.1. Elżbieta Prusinowska + Mikołaj Sapieha +1644
1.1.1.3. Marcin Kalinowski ok. 1585-1652 + Helena ks. Korecka ok. 1580
1.1.1.3.1. Samuel Jerzy Kalinowski ok. 1610-1652 + Urszula Brygida Ossolińska ok. 1610
1.1.1.3.1.1. Marcin Adam Kalinowski ok. 1640-1671/1699 + Krystyna Zebrzydowska ok. 1640-1679
1.1.1.3.1.1.1. Helena Kalinowska ok. 1670 + Jakub Władysław Morsztyn
1.1.1.3.1.1.1.1. Krystyna Morsztyn
1.1.1.3.1.2. Jerzy Kalinowski ok. 1640
1.1.1.3.1.3. Józef Kalinowski ok. 1640
1.1.1.4. Jerzy Kalinowski ok. 1585-1638 + Anna Warszycka
1.1.1.5. Izabela Elżbieta Kalinowska ok. 1585 + Jan Kazimierz Stadnicki ok. 1585
1.1.1.5.1. Barbara Stadnicka ok. 1610 + Mikołaj Dzieduszycki +1682
1.1.1.5.2. Marianna Emercjanna Magdalena Stadnicka ok. 1610-ca 1700 + Mikołaj Andrzej Pac + Wojciech Emeryk Mleczko +(1665) Andrzej Ostroróg ok. 1625
1.1.1.5.2.1. ------ rodziny: Pac, Wawrzecki, Ostroróg, Romer, Niesiołowski, 
1.1.1.6. Krystyna Kalinowska ok. 1585 + ?? Herbut
1.1.1.7. Adam Kalinowski 1602-1638 + Krystyna Strus
1.1.2. Barbara Kalinowska ok. 1555 + Jan Lanckoroński ok. 1570, ojciec: Stanisław, matka: Elżbieta Herburt
1.1.2.1. Marcin Lanckoroński ok. 1600 + Krystyna Kozietulska
1.1.2.1.1. ------rodziny: Lanckoroński, Hadziewicz, Dąmbski, Mysłowski, Dembowski, Ossoliński, Jabłonowski, Skrzyński, Starowiejski, Skarbek, Fredro, Szeptycki, Działyński, Niemojewski
1.1.2.2. Stanisław Lanckoroński
1.1.3. Dorota Kalinowska ok. 1560 + Rafał Dzieduszycki ok. 1560-1625
1.1.3.1. Zofia Dzieduszycka ok. 1590-1624 +(1610) Stanisław z Chodorostawu Żórawiński +1623/1625
1.1.3.2. Helena (Beata) Dzieduszycka 1594-1663
1.2. Anna Kalinowska ok. 1525
1.3. Jan Kalinowski ok. 1525 + ? ?
1.3.1. Helena Kalinowska ok. 1555 + Mikołaj Potocki ok. 1550 + ?? Prusinowski
1.4. Krzysztof Kalinowski ok. 1525 + Małgorzata Świrska
1.4.1. Jan Bartłomiej Kalinowski ok. 1555 + Zofia Wierzbowska ok. 1555
1.4.1.1. Marianna Kalinowska ok. 1580 + ?? Kiewlicz
1.4.1.2. Ewa Kalinowska ok. 1580 + ?? Kamieniecki
1.4.1.3. Idzi Kalinowski ok. 1580
1.4.1.4. Anna Kalinowska ok. 1580 + ?? Złoczewski
1.4.1.5. Katarzyna Kalinowska ok. 1580 + ?? Błażowski
1.4.2. Walenty Kalinowski ok. 1555 + Ewa Dworzycka
1.4.2.1. Zofia Kalinowska ok. 1585 + ?? Wasilkowski
1.4.2.1.1. Prokop Samuel Wasilkowski
1.4.2.2. Anna Kalinowska ok. 1585
1.4.2.3. Jan Kalinowski ok. 1585
1.4.2.4. Barbara Kalinowska ok. 1585 + ?? Czerwiński
1.4.2.4.1. Barbara Czerwińska
1.4.2.4.2. Marcin Czerwiński
1.4.2.5. Jakub Kalinowski ok. 1590 + Jadwiga Śmiotanka ok. 1600
1.4.2.5.1. Anna Kalinowska ok. 1630 + Jakub Świrski ok. 1640 + Kazimierz Gniewosz + Mikołaj Przyłuski
1.4.2.5.1.1. Joanna Przyłuska
1.4.2.5.2. Walenty Kalinowski ok. 1630 + Eufrozyna Bydłowska ok. 1610
1.4.2.5.2.1. Marcin Kalinowski ok. 1640-1738 + Anna Katarzyna Tarnawska ok. 1640
1.4.2.5.2.1.1. Ludwik Kalinowski ok. 1680 + Zofia Potocka ok. 1670 +(1723) Elżbieta Ponińska ok. 1690
1.4.2.5.2.1.1.1. Marianna Kalinowska ok. 1700
1.4.2.5.2.1.1.2. Tekla Kalinowska ok. 1700 + Antoni Bielski +1789
1.4.2.5.2.1.1.2.1. Julianna Bielska + Dominik Herakliusz hr. Dzieduszycki 1727-1804
1.4.2.5.2.1.1.2.1.1. Kajetan Jan Dzieduszycki + Florentyna Krystyna Dunin-Borkowska (potomstwo)
1.4.2.5.2.1.1.2.1.1.1.1. Florentyna Dzieduszycka 1851
1.4.2.5.2.1.1.2.1.2. Antoni Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.3. Kajetan Jan Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.4. Jan Karol Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.5. Ignacy Tomasz Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.6. Tekla Dzieduszycka
1.4.2.5.2.1.1.2.1.7. Marianna Dzieduszycka
1.4.2.5.2.1.1.2.1.8. Franciszka Anna hr. Dzieduszycka + Franciszek Ksawery hr. Dunin-Borkowski (potomstwo)
1.4.2.5.2.1.1.2.2. Elżbieta Bielska
1.4.2.5.2.1.1.2.3. Aniela Bielska
1.4.2.5.2.1.1.3. Barbara Kalinowska ok. 1725
1.4.2.5.2.2. Aleksander Kalinowski ok. 1640 + Elżbieta Strzemeska
1.4.2.5.2.2.1. Adam Jan Kalinowski
1.4.2.5.2.3. Klara Kalinowska ok. 1640 + Paweł Chamiec
1.4.2.5.2.4. Antoni Kalinowski ok. 1640 + Ludwika (Gidzińska) Gierowska
1.4.2.5.2.5. Józef Jan Kalinowski ok. 1650-1728 + Anna Lanckorońska ok. 1660
1.4.2.5.2.5.1. Adam Kalinowski ok. 1690 + Marianna Boryszewska
1.4.2.5.2.5.1.1. Józef Kalinowski ok. 1720
1.4.2.5.2.5.2. Ignacy Kalinowski ok. 1710 + Justyna Borzęcka ok. 1720
1.4.2.5.2.5.2.1. Agnieszka Kalinowska ok. 1750
1.4.2.5.2.5.2.2. Franciszka Kalinowska ok. 1750 + ?? Olszewski
1.4.2.5.2.5.2.3. Justyna Kalinowska ok. 1750 + Józef Sołtyk + Tomasz Piasecki
1.4.2.5.2.5.2.3.1. Marianna Piasecka
1.4.2.5.2.5.2.4. Józefa Kalinowska ok. 1750 + Jan Sadel Sadlo + ?? Głogowski
1.4.2.5.2.5.2.5. Antonina Kalinowska ok. 1750 + Ludwik Walewski
1.4.2.5.2.5.2.5.1. Karol Franciszek Walewski
1.4.2.5.2.5.2.6. Seweryn Ksawery Kalinowski 1759 + Elżbieta Bielska
1.4.2.5.2.5.2.6.1. Ignacy Kalinowski ok. 1790 + Hortensja hr. Karśnicka
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1. Władysław Kalinowski + Cecylia Szeliska
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.1. Jadwiga Kalinowska + Artur Cielecki
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.2. Jerzy Kalinowski
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.3. Władysław Kalinowski + Karolina Sieminigowska
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.4. Marcin Marian Kalinowski
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.5. Józef Kalasanty Kalinowski + Wanda hr. Russocka
1.4.2.5.2.5.2.6.2. Justyna Kalinowska ok. 1790-1876 + Józef hr. Russocki
1.4.2.5.2.5.2.6.2.1. Malwina Russocka + Stanisław Andrzej Radoliński
1.4.2.5.2.5.2.6.2.1.1. Gustaw Radoliński
1.4.2.5.2.5.2.6.2.1.2. Alfred Radoliński
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2. Włodziemirz Józef Russocki 1818 + Izabela Apolonia hr. Dunin-Borkowska
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1. Władysław Apolinary Russocki 1842 + Teodora Wencel
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.1. Włodziemierz Russocki 1866
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.2. Bronisław Russocki 1867
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.3. Zbigniew Russocki 1869
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.4. Kazimierz Russocki 1871
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.5. Wanda Russocka 1876
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.2. Jadwiga Izabela Russocka ok. 1845
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.3. Anna Maria Russocka ok. 1845
1.4.2.5.2.5.2.6.3. Józef Kalinowski ok. 1790-1825 + Emilia Potocka 1790
1.4.2.5.2.5.2.6.3.1. Józefina Kalinowska ok. 1820 + Ireneusz Kleofas ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.2. Olga Kalinowska ok. 1820 + Ireneusz Kleofas ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.2.1. Michał ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.2.2. Bogdan ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.3. Seweryna Kalinowska
1.4.2.5.2.5.2.7. Ludwik Bartłomiej Kalinowski 1770-1833
1.4.2.5.2.6. Jakub Kalinowski ok. 1700 + Izabela Sierakowska ok. 1700
1.4.2.5.2.6.1. Józef Kalinowski ok. 1730
1.4.2.5.2.6.2. Teresa Kalinowska ok. 1730
1.4.2.5.2.6.3. Urszula Kalinowska ok. 1730
1.4.2.5.2.7. Anna Kalinowska + ?? Rynkowski
1.4.2.5.2.8. Wiktoria Kalinowska + ?? Tomisławski
1.4.3. Wojciech Kalinowski ok. 1555 + Jadwiga "Bšk" Lanckorońska
1.4.3.1. Wojciech Kalinowski ok. 1590
1.4.3.2. Andrzej Kalinowski ok. 1590 + Barbara Kopycińska
1.4.3.2.1. Zofia Kalinowska ok. 1620 + Franciszek Rzeszowski
1.4.3.2.2. Krystyna Kalinowska ok. 1620
1.4.3.2.3. Jadwiga Kalinowska ok. 1620 + Jerzy Kosiński ok. 1620
1.4.3.2.3.1. Barbara Kosińska ok. 1650
1.4.3.3. Marianna Kalinowska ok. 1590 + ?? Chocimirski
1.4.3.4. Zofia Kalinowska ok. 1590 + ?? Skotnicki
1.4.3.5. Zuzanna Kalinowska ok. 1590 + ?? Jarmoliński
1.4.4. Mikołaj Kalinowski ok. 1555 + ?? Drogomirecka
1.4.4.1. Adam Kalinowski ok. 1585 + ? ?
1.4.4.1.1. ?? Kalinowska + ?? Kruszelnicki
1.4.5. Marcin Kalinowski ok. 1555
1.4.6. Agnieszka Kalinowska ok. 1555 + ?? Swoszewski
1.4.7. Marianna Kalinowska ok. 1555 + ?? Starzycki
1.4.8. ?? Kalinowska ok. 1555 + ?? Kurzański
1.4.9. ?? Kalinowska ok. 1555 + ?? Ulanicki
2. Adrian Kalinowski ok. 1495za stroną www.pacakm.webpark.pl
1. ?? Kalinowski
1.1. Antoni Kalinowski + Maria Królikowska
1.1.1. Michał Kalinowski + ?? Szczepańska
1.1.1.1. Maria Kalinowski
1.1.1.2. Stanisława Kalinowski
1.1.1.2.1. Jerzy ??
1.1.1.2.2. Leonard ??
1.1.1.3. Józefa Kalinowski
1.1.1.4. Antnonina Kalinowski + ?? Kwaśniewski
1.1.1.5. Józef Kalinowski
1.1.2. Florian Kalinowski + Emilia Zieleniewska
1.1.2.1. Kazimierz Kalinowski
1.1.2.2. Maria Kalinowska + Stanisław Hauzer
1.1.2.3. Jadwiga Kalinowska + Władysław Kiełbik
1.1.2.4. Henryk Kalinowski + Marianna Wróblewska
1.1.2.4.1. Jadwiga Marianna Kalinowska + Ireneusz Michał Henryk Klemens Janusz Ihnatowicz
1.1.2.4.1.1. Ewa Ihnatowicz
1.1.2.4.2. Maria Florentyna Kalinowska + Józef Pacak
1.1.2.4.2.1. Piotr Pacak
1.1.2.4.2.2. Michał Pacak
1.1.2.4.2.3. Tomasz Pacak
1.1.2.4.3. Janusz Kalinowski + Janina Karpińska
1.1.2.4.3.1. Elżbieta Kalinowska + Wojciech Niedźwiedzki
1.1.2.4.3.1.1. Maciej Niedźwiedzki
1.1.2.4.3.1.2. Ewa Niedźwiedzka
1.1.2.5. Stanisław Kalinowski + Anna Wieczorek
1.1.2.6. Janina Kalinowska
1.1.2.7. Leon Kalinowski + Zofia ??
1.1.2.7.1. Julianna Kalinowska + Aleksander Mańkowski
1.1.2.7.2. Danuta Kalinowska
1.1.2.7.3. Maria Julita Kalinowska + Andrzej Rogalka
1.1.2.8. Janina Kalinowska + Bronisław Sawicki
1.1.3. Teodor Kalinowski +(1) ?? Janiak +(2) Czesława Fidler c. Ludwika i Teodozji Wolskiej
1.1.3a.1. Tadeusz Kalinowski + Irena Kozłowska
1.1.3a.2. Maria Kalinowska + Jan Sobieraj
1.1.3a.3. Helena Kalinowska + ?? Miśkiewicz
1.1.3a.4. Antonina Kalinowska + ?? Światłowski
1.1.3a.5. Irena Kalinowska + Marcin Kozłowski
1.1.3b.6. Jan Kalinowski +(1) Zofia Pawlak +(2) Antonina Lonty
1.1.3.6a.1. Zbigniew Kalinowski + Jolanta Jarosławska
1.1.3.6.1a.1. Emilia Kalinowska + Radosław Mazurek
1.1.3.6.1a.2. Jarosław Kalinowski + Olga ??
1.1.3.6.1b.3. ?? Kalinowski
1.1.3.6a.2. Bogusława Kalinowska + Wojicech Kikowski
1.1.3.6a.3. Grażyna Kalinowska + Grzegorz Krawczyk
1.1.3b.7. Janina Kalinowska + Feliks Łuszko
1.1.4. Antoni Kalinowski + Genowefa Łaszczyńska
1.1.5. Józef Kalinowski + Marta Wawrzecka
1.1.5.1. Maria Kalinowska + Józef Fidler
1.1.5.2. Natalia Kalinowska + ?? Lachowski
1.1.5.3. Zofia Kalinowska
1.1.5.3.1. Ryszard Kalinowski
1.1.5.4. Antoni Kalinowski + Lucyna Lachowska
1.1.5.4.1. Józefa Kalinowska ur. 1929 + Wincnetny Marian Strzelecki
1.1.5.5. Józef Kazimierz Kalinowski
1.1.5.6. Stanisław Kalinowski
1.1.6. Apolonia Kalinowska + ?? Wiśniewski
1.1.6.1. Józef Kalinowski
1.1.7. Domicela Kalinowska + ?? Felisiak
1.2. Józef Kalinowski + Józefa Królikowska
1.2.1. Wojciech Kalinowski ur. 1873 + Konstancja Wawrzecka
1.2.1.1. Jan Kalinowski ur. 1905
1.2.1.2. Józef Kalinowski ur. 1911 Zduńska Wola
1.2.1.2.1. Barbara Krystyna Kalinowska
1.2.1.2.2. Zofia Helena Kalinowska
1.2.1.2.3. Józef Jan Kalinowski
1.2.1.3. Wojciech Kalinowski ur. 1913
1.2.2. Józef Kalinowski ur. 1879
1.3. Tomasz Kalinowski 
1.4. Wincenty Kalinowski +(1) Agnieszka ?? +(2) Józefa Śniadowska
1.4a.1. Franciszek Kalinowski ur. 1891+ Józefa Osiecka ur. 1898 Widawa, c. Józefa i Konstancji Wandachowicz
1.4.1.1. Stanisław Franciszek Kalinowski
1.4.1.2. Marian Kalinowski + ?? Grobelna
1.4.1.3. Józef Kalinowski + Helena Mewald
1.4.1.3.1. Anna Kalinowska
1.4.1.3.2. Henryk Kalinowski
1.4.1.3.3. Krystyna Kalinowska
1.4b.2. Stanisław Franciszek Kalinowski 1896-1951 + Maria Kryzińska
1.4.2.1. Zbigniewa Kalinowski + ?? Jankowski
1.4.2.1.1. Sławomir Jankowski
1.4.2.1.2. Wojciech Jankowski
1.4.2.2. Wiktor Kalinowski
1.4.2.3. Henryk Kalinowski
1.4.2.4. Halina Kalinowski
1.5. Andrzej Kalinowski ur. 1829 + Agnieszka Mąkowska ur. 1839
1.5.1. Józef Kalinowski + Anna Kujawska
1.5.1.1. Adela Kalinowska ur. 1909
1.5.1.2. Henryk Kalinowski ur. 1915
1.5.1.3. Jadwiga Kalinowska ur. 1917
1.5.1.4. Zdzisław Kalinowski ur. 1920
1.5.2. Antoni Kalinowski + Bronisława Drozdowska
1.5.2.1. Wojciech Kalinowski + Teresa Rodowicz
1.5.2.1.1. Grażyna Kalinowska 
1.5.2.1.2. Andrzej Kalinowski 
1.5.3. Teodor Kalinowski1.Stanisław Kalinowski + Zofia Łaźnińska
1.1. Teofila Kalinowska + Stanisław Starza-Morski 

1. Wojciech Kalinowski ok. 1790 + Anna Thil
1.1. Anna Julia Kalinowska 1818 + Antoni Onufry Niedziałkowski 


1. Mieczysław Kalinowski + Maria Pressler
1.1. Antoni Lucjan Kalinowski ur. 1897 Leszno

1. Lucjan Kalinowski + Wanda Szymańska
1.1. Wacław Wojicech Henryk Kalinowski ur. 1872 +(1900) Stanisława Kosicka c. Nikodema i Jadwigi Dusziak

1. Józef Kalinowski + Małgorzata Górska
1.1. Jakub Kalinowski ur. 1713 Czempiń
1.2. Marianna Kalinowska ur. 1723

1. Łucja Kalinowska + Wojciech Podleski zm. przed 1727
1.1. Stanisław Podleski

1. Magdalena Kalinowska + Paweł Tuszkowski
1.1. Hilary Tuszkowski
1.2. Antonina Tuszkowska
1.3. Katarzyna Tuszkowska, ur. 1745 zm. 17.3.1825 w biedzie +(12.6.1766 Poznań) Andrzej Czaplicki zm. przed 1825 


1. Stanisław Kalinowski + Zuzana Pokorska
1.1. Marianna Kalinowska, ur. 1899 zm. 1981 do ok. 1950 mieszkała w Strojcu + 1.1.1.1. Franciszek Komorowski s. Franciszka i Franciszki Borowik
1.1.1.1. Monika Komorowska (mail: Magdalena Rudkiewicz)


1. Jan Kalinowski h. Ślepowron + Brygida Stropek 
1.1. Marianna Kalinowska zm.1878 +(1839) Piotr Niepiekło - Skibniew, Ziemia Drohicka, Woj. Podlaskie (par)
 
Lista osób nie powiązanych w drzewo

Albertyna Emilia Eufrozyna (Bertha) Kalinowska 1809-1845 +(1834) Adolf de Dobbeler 1801-1848 Anna Kalinowska 1869-1929 + John J Krause 1867-1938 Baltazar Kalinowski z, 1884 Petersburg, adwokat Bronisław Kalinowski ur. 1853 - zm 1905 Franciszek Kalinowski ok. 1850 + Magdalena Rojek 1855 Jan Kalinowski ur. 1867 zm. 1896 właściciel firmy Kalinowski i Dychtowicz, miał brata i siostrę zamężną Jakub Kalinowski ok. 1510 + Elżbieta Potocka ok. 1510 Klara Kalinowska zm. 1867 Sianki + Franciszek Stroiński zm. 1893 Sianki (zdjęcie grobu na dole strony) (dzieci: 2 córki i syn Stanisław właściciel w Siankach, potomek Stefan Pliś (mail) ) Klemens Kalinowski +(1829)Anna Wereszczak (1-v. Tadeusz Kunowski) Kunegunda Kalinowska - zmarła jako matka w 1881 + ?? Paulus Krzysztof Kalinowski ok. 1680 + Marcjanna Sędzimir ok. 1680 Lucjan Kalinowski ur. 1824 - zm 1904 Poznań Ludwig Kalinowski ur. 1857 + Marie Haas 1867-1913 Stanisław Samuel Kalinowski ok. 1640-1679 + Apolinaria Jordan Tomasz Kalinowski + Małgorzata Frąckiewicz c. Zdzisława i Hanny Skwarskiej

kalinowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Kalinowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • 6. Gniazda mazowieckie od XVII w (A)
  [size=150:2mtdr386]NOWE !!!! PATRZ tez Aneks 368 D2a. MAZOWSZE parafia Dzierzgowo METRYKI w par. Dzierzgowo...

 • Bandinelli
  Bandinelli h. własnego, v. Bandynelli, Bandyneli, rodzina w W. Ks. Litewskim, pochodzenia włoskiego. Indy...

 • Brudnicki Kajetan (ur. 1836)
  Kajetan (Józef) Brudnicki . Karmelita bosy, pochodzenie chłopskie. Ur. w 1836 r. w Ursynowie (lub pobliskic...

 • Chocimirski v.Chocimierski h.Chocimirski
  CHOCIMIRSKI v. CHOCIMIERSKI h. CHOCIMIRSKI. Herb - w polu złotem troje grabi srebrnych, każde o siedmiu zęb...

 • Czermiński h.Jelita i h.Ramułt
  CZERMIŃSKI h. JELITA. Piszą się z Czernina, w pow. opoczyńskim. Józef, Mikołaj i Piotr, dziedzice dóbr ...

 • gniazda parafii Dzierzgowo
  MAZOWSZE parafia Dzierzgowo 19.V.2015 xxxxxxxxxxxxx DOROTOWO i NAGLADY unieszowskie (między Olsztynem...

 • Goraj ród Gorajów
  (Gorajek, Goraj, Gorajski, Bingoraj, Gojarczyk, Bingojarczyk, Gorajewski, Biłgoraski, Gorajec, Gorajec...

 • Jabłonowski herbu Grzymała
  Jabłonowski herbu Grzymała. Hrabiowie i szlachta. Senatorowie w rodzinie: Roch - Michał, kasztelan wiślick...

 • Jaworowska Stanisława Franciszka Ksawera zam. Kalinowska
  Stanisława Franciszka Ksawera Jaworowska zam. Kalinowska ur. 2.12.1862 , córka Henryka i Marii ze Święto...

 • Kalinowski Aleksander
  Aleksander Kalinowski Ziemianin?. Majątek nieznany w pow. łomżyńskim, woj. białostockie - właściciel?...

 • Kalinowski Franciszek
  Kalinowski Franciszek, s. Stanisława, ur. 08.09.1910 r., w Janowie, pow. Kolno. W 1937 roku ukończył Wydzi...

 • Kalinowski h.Korwin i Ślepowron
  KALINOWSKI h. KORWIN i ŚLEPOWRON. Wzięli nazwisko od wsi Kalinowa, w ziemi bielskiej, a brali herb Ślepowro...

 • Kalinowski h.Topór
  KALINOWSKI h. TOPÓR. Jan, syn Marcina, i inni wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. ...

 • Kalinowski h.Trójstrzał
  KALINOWSKI h. TRÓJSTRZAŁ. Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej: Józe...

 • Kalinowski Jan
  Kalinowski Jan s. Antoniego (*1920 Skorbuciany †1990 Puszczykowo). Okręg Wilno AK, 7 Wileńska Brygada AK....

 • Kalinowski Józef
  Józef Kalinowski (zm. 1825), syn Seweryna Ksawerego i Elżbiety Bielskiej, generał Wojska polskie...

 • Kalinowski Konstanty
  21 stycznia 1838 r. na wsi Mostowlany Grodnienskogo powiatu w rodzinie biezziemielnogo szlachticza Siemion Sti...

 • Kalinowski Ksawery
  Kalinowski Ksawery kapral [list:36uj3bx1] Ur. 7 XII 1903 w Kurowie, pow. Lipno, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki...

 • Kalinowski Tadeusz
  Kalinowski Tadeusz ppor.obs.ur.1.I.1916 r .Absolwent SPL w Dęblinie (11 promocja) mianowany ppor.obs.15.X.19...

 • Kalinowski Waldemar(?)
  Waldemar(?) Kalinowski Ziemianin. Prawdopodobnie członek Kresowego Związku Ziemian. Majątek rodzinny - ...

 • Kalinowski Władysław
  Władysław Kalinowski 1885 - 1940? ur. 7.2.1885 w Wilnie, syn Piotra i Stefanii z Goyrzewskich. Doktor med...

 • Karwaccy aneks 192:z geneteki polskiej na Podlasiu XVII-XVII
  Aneks 192: z geneteki polskiej na Podlasiu XVII-XVIII Gniazda: Boguszewo- Wojszki - Przytulanka Generacja 1...

 • Karwaccy aneks 368: Parafia Dzierzgowo///
  [size=150:1t85kurq]gniazda parafii Dzierzgowo MAZOWSZE parafia Dzierzgowo METRYKI w par. Dzierzgowo : Stegn...

 • Karwaccy aneks 502: Duchowni w klanie Karwackich
  [size=150:3krywwxa]Aneks 502 DUCHOWNI w klanie Karwackich [/size:3krywwxa] xxxxxx 1552-63 HIERONIM KARWAsC...

 • Karwaccy aneks 54 K-cy... z Mazowsza w genetece polskiej
  KARWACCY z Mazowsza w genetece polskiej MAZOWSZE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...

 • Karwacki ///// de Karwacz Jan (1580-1615/14?) u Baudouin de
  Karwacki de Karwacz Jan (1580-1615 / lub 1614 ) inne źródła historyczne i literaturowe UWAGA : jest rozbi...

 • Kiełkiewicz h.Trąby
  KIEŁKIEWICZ h. TRĄBY. Wojciech, dziedzic Kukawki i Stracho-wa, rotmistrz pow. grodzieńskiego 1780 r., miał...

 • Kołb h. Kołb
  Rodzina Kołb wg Horoszkiewicza posługująca się herbem własnym jeszcze w XVII wieku. Potem, zapewne przez...

 • Laurans Nestor
  Nestor Laurans, (du Lurans, Dulaurans, Diuloran), (zm. 1868) [list:1v3g5cnd]– komisarz Rządu Narodowego w ...

 • Malczewscy h. Tarnawa nieprzypisani
  Malczewscy Tarnawa – nieprzypisani do drzewa Z parafii Brzegi: 1. Michał Malczewski i Anna Mierska par...

 • Mańkowski
  Mańkowski h. Jastrzębiec, w ziemi dobrzyńskiej; podpisali elekcję Augusta II w 1697 r. z ziemią dobrzy...

 • Michalkiewicz Kazimierz Mikołaj
  Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz (ur. 1 lutego 1865 w Hoppeniszkach pow. Wiłkomierz na Żmudzi, zm. 16 luteg...

 • Odp: Orzeszkowa Eliza
  Eliza Orzeszkowa: Uczestniczka powstania, emancypantka, naukowiec „W białoruskim chłopie widziała c...

 • Ogiński Ireneusz KIeofas
  Ogiński Ireneusz KIeofas , książę, ur. 1808 roku we Florencji; zm. 18 lutego 1863 r. w Retowie. Syn Mich...

 • Optułowicz / Optołowicz z Krakowa
  Optułowicz / Optołowicz z Krakowa !!! Patrz też: Karwaccy aneks 564 : Optułowicz z Krakowa / Beklewski z...

 • Re: Sołtan Michał
  Gazeta Warszawska nr.308 1857 r, Wilno. W dniu 11 sierpnia, 11 wsześnia i 11 października, odbyły się zwy...

 • Ruszczyński Maciej
  Maciej Ruszczyński urodził sie 24.02.1940 r. w Przasnyszu. Ukończył Technikum Budowy Maszyn Górniczych...

 • Sokołowski Marian
  Marian Sokołowski (ur. 13 stycznia 1839 w Czyżewie Kościelnym, w guberni łomżyńskiej Królestwa Polskieg...

 • Wasilkowski h. Korczak
  Wasilkowski herbu Korczak, w Podolskiem województwie. Wąsko Wasilkowski dziedzic na dobrach Tłuste nazwan...

 • Wróblewski Walery Antoni
  Walery Antoni Wróblewski (ur. 27 grudnia 1836 r.w Żołudku, zm. 5 sierpnia 1908 r w Ouarville) [list:338f91...

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Kalinowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Kalinowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Olga Kalinowska
  Miejsce: Nowosiółki, obw. brzeżański
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla ofiar powodzi w Galicji • Olga Kalinowska
  Miejsce: Nowosiółki, obw. brzeżański
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • hr. Józef Kalinowski
  Miejsce: Czeremuszna, pocz. Żółkiew, pow. Żółkiew
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • hr. Józef Kalinowski
  Miejsce: Oryszkowce, pocz. Strzeliska Nowe, pow. Strzeliska Nowe
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • hr. Józef Kalinowski
  Miejsce: Skwarzawa Stara, pocz. Żółkiew, pow. Żółkiew
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Białokiernica
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Boberka
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Boberka, cyr. sanocki
  Data: 1828
  Opis: dziedzic • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Boberka, par. gr-kat, dek. zatwarnicki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Dobrohostaw, ziemia przemyska
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 611 zł 8 gr, 8 denarów kwarty rocznie • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Lgota Mur., parafia Kroczyce
  Data: ok. 1791
  Opis: starosta lelowski, szlachcic notowany w tej w miejscowości, ur. 1730 • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Turka, par. gr-kat, dek. wysoczański
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny • Ignacy i Justyna Kalinowski
  Miejsce: Lelów, pow lelowski
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - starostwo lelowskie, 2124 zł 14 gr, 12 denarów kwarty rocznie • Józef Kalinowski
  Miejsce: Brzozdowce
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy • Józef Kalinowski
  Miejsce: Cewków, z Grządką, wieś, star. Cieszanów
  Data: 1904
  Opis: własność: Józef hr. Kalinowski • Józef Kalinowski
  Miejsce: Obertyn, cyr. kołomyjski
  Data: 1828
  Opis: dziedzic • Ludwik Kalinowski
  Miejsce: Kamionka Wielka, cyr. kołomyjski
  Data: 1833
  Opis: dziedzic • Ludwik Kalinowski
  Miejsce: Żuków, dek. kołomyjski, obw. stryjski
  Data: 1841
  Opis: patron tabularny parafii • Seweryn Kalinowski
  Miejsce: Bakowce, cyr. brzeżański
  Data: 1826
  Opis: dziedzic • Władysław Kalinowski
  Miejsce: Białokiernica, cyr. brzeżański
  Data: 1864
  Opis: dziedzic
To zapisy o osobach nazwiska Kalinowski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Kalinowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Maksymilian Kalinowski
  leśniczy - Sielec, par. Krystynopol - - 1823
  Żródło: nad. GP, za: par: Krystynopol, rz-kat

 • Zygmunt Kalinowski
  ekonom - Poturzyca - - 1863
  Żródło: nad. GP, za: par: Sokal, rz-kat


To wszystkie osoby o nazwisku Kalinowski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Kalinowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 16511 Teofila Kalinowska
  Opis: Wdowa sukretarza guberni z Lidy
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 697 Teofila Kalinowska
  Opis: z Lidy, zesłana do gub. archangielskiej
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:


 • 44541 Kalinowski
  Opis: udział w potyczkach: grodzieńskie: Mereczowszczyzna 8.06.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:


 • 44542 Kalinowski
  Opis: udział w potyczkach: lubelskie: Stara Wieś 18.01.1864 ranny, dostał się do niewoli
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:


 • 39302 Adolf Kalinowski
  Opis: Aleksandrow, mężcz. 24 lata na 1870 r., szlachcic , warunki zesłania nieznane, z 1865 r. przebywał w Tobolskie, Tarskom okręgu
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6.d. 10388.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)


 • 13881 Adolf Aleksandrow Kalinowski
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 48899 Alfons Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Chlebiotki Konopki Klimki, przestępstwo: był w bandzie Szajewskiego, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 48900 Alfons Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Chlebiotki Strękowa Góra, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 53691 Baltazar Kalinowski
  Opis: przebywał w domu w Petersburgu doktorowej Radziwilłowiczowej z Medunieckich, pomagał powstańcom i jeńcom skazanym na zsyłkę
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
  Uwagi:


 • 49027 Emilian Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Jakać Stara, kara: tajny nadzór
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 49193 Ignacy Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Puchały Pniewo, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 27.01.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 49254 Jan Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Wizna, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 13.01.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 23106 Jan Kalinowski
  Opis: (ok. 1840 - ?) - student medycyny uniwersytetu petersburskiego, brat stryjeczny Wincentego Konstantego Kalinowskiego, miał polec według źródeł rosyjskich 8 VI 1863 w bitwie ściercieskiej. W rzeczywistości emigrował; w 1866 jako członek Zjednoczenia Emigracji Polskiej mieszkał w Paryżu
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:


 • 39301 Jan Kalinowski
  Opis: mężcz. jednodworzec Augustowskiej gub., zesłany na osadzenie, przebywał w Tobolskiej gub., w 1873 r. zmarł
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 9250. Ł. 63, GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 6. d. 69b.Ł. 17-20.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)


 • 16702 Jan Kalinowski
  Opis: odnodworec augustowskiej gub.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 21003 Jan Stanisław Kalinowski
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:


 • 17792 Józef Kalinowski
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 49384 Józef Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Wizna, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 57302 Józef Kalinowski
  Opis: Oficer wojska rosyjskiego, przez Gałęzowskiego ministra wojny przesłał do Paryża mapy sztabowe rosyjskie.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 43671 Józef Kalinowski
  Opis: syn dyrektora wileńskiego szlacheckiego instytutu, inżynier. W czasie powstania 1863 r. stał na czele Litewskiego Wydziału Wojny. W Usolu i Irkucku zdobył sobie wielką wziętość jako bardzo zdolny i cierpliwy pedagog. Po powrocie do kraju emigrował i został zakonnikiem reguły karmelitów. Był przeorem w Czernej pod Krakowem, na czas jakiś usunął się z tego stanowiska, obecnie wszakże na nie powrócił. Zmarł w roku 1907 w Wadowicach
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:


 • 43338 Józef Kalinowski
  Opis: ur. 1 września 1835 w Wilnie, zm. 15 listopada 1907 w Wadowicach – polski karmelita bosy, święty Kościoła katolickiego=Rafał Kalinowski OCD
  Józef Kalinowski pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Kalinowa, jego ojcem był profesor matematyki w Uniwersytecie Wileńskim. W latach 1843-1850 kształcił się w Instytucie Szlacheckim, który ukończył z wyróżnieniem. Następnie podjął studia Szkole Rolniczej w Hory-Horkach koło Orszy, jednak ich nie ukończył. Po studiach w Mikołajewskiej Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu w 1855 zdobył tytuł inżyniera mechaniki budowlanej oraz stopień porucznika. Pracował przy budowie linii kolejowej Kursk-Odessa-Kijów.
  Wziął udział w powstaniu styczniowym. Po aresztowaniach objął dowodzenie powstaniem na Litwie, za co aresztowany 24 marca 1864 został skazany na karę śmierci. W wyniku starań rodziny karę śmierci zamieniono na 10 lat katorgi na Syberii: w Nerczyńsku, w Usolu, w Irkucku oraz w Smoleńsku.
  W maju 1874, po zwolnieniu z wygnania, został w Paryżu wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego. W 1877 wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych w Grazu w Austrii, przyjmując imię zakonne Rafał od św. Józefa. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 stycznia 1882 i został wybrany przeorem oraz to samo stanowisko piastował w Wadowicach.
  Zmarł po 11 miesiącach choroby w klasztorze w Wadowicach, którego był budowniczym i przeorem w latach 1892–1894, 1897–1898 oraz w 1906. Został pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej.
  22 czerwca 1983 w Krakowie Jan Paweł II beatyfikował o. Rafała Kalinowskiego. Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego dokonała się 17 listopada 1991 w Rzymie.
  14 września 2007 Senat RP podjął uchwałę w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.

  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Wikipedia
  Uwagi:


 • 49539 Kazimierz Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Bożejewo Niwkowo, kara: aresztowany, przestępstwo: za pobyt w bandzie, data zarządzenia: 28.11.1863
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 14047 Konstanty Kalinowski
  Opis: szlachcic Grodno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 22583 Konstanty Wincenty Kalinowski
  Opis: Ur. 21.1.1838 Mostowlany, s. Szymona i Weroniki Rybińskiej. Jeden z najczynniejszych członków organizacji powstańczej w Wilnie. Przed powstaniem przybył do kraju, stał się wraz z Edmundem Weryhą, Janem Koziełłą i innymi. Przeprowadził organizację w Grodnie, jeździł do Kowna, chciał poruszyć masy ludowe i wydawał w tajnej drukarni Rządu narodowego w języku białoruskim pisemko p. t. Mużyckaja prawda. Występował pod nazwiskiem Witold Witorzeniec. Mieszkał w murach Św. Jana, ostatni przedstawiciel władzy centralnej na Litwie.
  źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]
  Uwagi: Ujęty został K. dopiero w 1.1864, na skutek zeznań Parfianowicza, złożonych przed Komisją A. M. Losiewa w Mińsku. Po dwumiesięcznych badaniach w Komisji śledczej, w murach po-Dominikańskich, której przewodniczył gen. Sobolewski, stracony został przez powieszenie 10/23 marca 1864 r. w wieku lat 26 na placu Lukiskim, niosąc tajemnicę swych działań wraz ze sobą do grobu.


 • 49630 Ludwik Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Kossaki Konopki, przestępstwo: był w bandzie Grzymały, data zarządzenia: 15.03.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 912 Ludwik Kalinowski
  Opis: ppro. (1845) Łęczno
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum


 • 49680 Mateusz Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Szczepanko wo Żebry, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 15.04.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 30757 Piotr Kalinowski
  Opis: patrz Tuczyński Alojzy.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 34193 Rafał Kalinowski
  Opis: (1835 – 1907) – ur. w Wilnie, powstaniec styczniowy skazany na śmierć, zesłany na Syberię, po powrocie nauczyciel ks. Adama Czartoryskiego w Paryżu, wstępuje do Zakonu o.o. Karmelitów Bosych w Gracu, wraca do Polski 1892 r. przybywa do Wadowic, buduje klasztor, Wadowicki Karmel /1897 – 99/, jest wielokrotnie przeorem Wadowickiego Zgromadzenia, umiera w opinii świętości. W 1991 r. Papież Jan Paweł II dokonuje kanonizacji.
  źródło: Ludzie związani z Wadowicami - święci, błogosławieni - Kwartalnik Turystyczny w Górach
  Uwagi: http://www.wgorach.com/index.html?id=62030&location=f&msg=1&lang_id=P


 • 49847 Stanisław Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Wizna, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 49980 Walenty Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Kupiski Konarzyce, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 31.07.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 49968 Walenty Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Szczepanko wo Wierzbowo, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 09.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 55406 Wincenty Kalinowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 20573
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 20573 Wincenty Kalinowski
  Opis: kandydat uniwersytetu petersburgskiego, uważany przez rządy Murawiewa jako organizator powstania, powieszony w Wilnie dnia 10. marca 1864.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:


 • 37831 Wincenty Kalinowski
  Opis: stracony Wilno 22.3.1864
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno
  Uwagi:


 • 23107 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: (1838 - 1864) - wychowanek uniwersytetu petersburskiego, od 1861 związany ściśle z organizacją rewolucyjną na Grodzieńszczyźnie, a w 1863 do końca wiosny komisarz woj. grodzieńskiego, a następnie aż do aresztowania komisarz pełnomocny Rządu Narodowego na Litwę. Stracony 22 III w Wilnie
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:


 • 27106 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: syn Szymona, szlachcic ziemi Grodzieńskiej i tegoż powiatu. Skazany na mocy konfirmacji Do wódcy wojsk Wileńskiego Okręgu Wojennego, kt nastąpiła na zatwierdzenie przez fludvtoriat, 5 marca 1864. Powieszony w Wilnie 10 marca 1864 r., za to, iż był członkiem Rewolucyjnej.Organizacji i samoistnym zarządzającym powstaniem w całym Kraju Litewskim
  źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]
  Uwagi: Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym


 • 14093 Witienti Konstanty Kalinowski
  Opis: szlachcic Grodno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 50051 Władysław Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Chlebiotki Zalesie Nowe, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 25.01.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 913 Władysław Kalinowski
  Opis: ppro. (1843) Zalesie
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum


 • 50071 Wojciech Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Puchały Milewo, przestępstwo: był w bandzie Grzymały, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kalinowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Kalinowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Kalinowski Józef - św. Rafał
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kalinowski Konstanty
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kalinowski Kostus
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kalinowski Wincenty
  Rodzice: Konstanty
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kalinowski Wincenty Konstanty
  (Album: Portrety indywidualne)
  Milerowicz Podolski Tomasz hr. Nałęcz
  Rodzice: Aleksy Podolski hr. Nałęcz, Wiktoria Sadurska
  Miejsce: Tarnów
  (Album: Portrety indywidualne)
  Puławy, Pierwszy Sztab Legionu Puławskiego
  Miejsce: Puławy
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Rafał Kalinowski i in.
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kalinowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kalinowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Kalinowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  księga urodzeń Wilno 1828
  (Album: Akty osobowe)
  Kalinowski Józef - akt urodzenia
  Rodzice: Jędrzej i Józefa Połońska
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kalinowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kalinowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Kalinowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.