Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
kalinowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kalinowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Informacje

Dla wielu osób z drzewa podstawowego znane jest bezpośrednie pochodzenie od królów zawierające tysiące przodków.

Drzewa genealogiczne

Jędrzej Kalinowski ok. 1465 + ? ?
1. Jan Kalinowski ok. 1495 + ? ?
1.1. Marcin Kalinowski ok. 1525 + Zofia Sieciech Szczawińska ok. 1525
1.1.1. Walenty Aleksander Kalinowski ok. 1555 + Elżbieta Strus ok. 1555
1.1.1.1. Zofia Kalinowska ok. 1585 + Stanisław "Rewera" Potocki 1579-1667
1.1.1.1.1. Andrzej Potocki ok. 1640-1692 + Anna Rysińska ok. 1640
1.1.1.1.1.1. -------rodziny: Potocki, Zamoyski, Uruski, Sapieha, Branicki, Denhoff, Raczyński, Łubieński, Moszyński
1.1.1.1.2. Feliks Kazimierz Potocki ok. 1640-1702 + Konstancja Róża Łoś + Krystyna Lubomirska +1699
1.1.1.1.2.1. -------rodziny: Potocki, Branicki, Lubomirski, Zamoyski, Jabłonowski, Suffczyński, Tarnowski, Czacki, Cetner
1.1.1.1.3. Elżbieta Wiktoria Potocka ok. 1640 + Adam Hieronim Sieniawski ok. 1620
1.1.1.1.3.1 -------rodziny:Sapieha, Lubomirski, Matuszewicz, Czartoryski, Rzewuski, Waszycki, Gonzaga-Myszkowski-Wielopolski, Morsztyn, Ossoliński, Krasiński, Stecki, Radziwiłł, Załuski, Kuszel, Przebendowski
1.1.1.1.4. Prokop Potocki ok. 1640
1.1.1.1.5. Anna Potocka ok. 1640 + Zygmunt Karol Przerębski + Maksymilian Przerębski +(1660) Zygmunt Jan hr. Ostroróg ok. 1625-1660
1.1.1.1.5.1. -------rodziny Ostroróg, Ogiński, Mniszech, , Brzostowski, Plater, 
1.1.1.2. Marianna Kalinowska ok. 1585 + Aleksander Prusinowski + Andrzej Boguski
1.1.1.2.1. Elżbieta Prusinowska + Mikołaj Sapieha +1644
1.1.1.3. Marcin Kalinowski ok. 1585-1652 + Helena ks. Korecka ok. 1580
1.1.1.3.1. Samuel Jerzy Kalinowski ok. 1610-1652 + Urszula Brygida Ossolińska ok. 1610
1.1.1.3.1.1. Marcin Adam Kalinowski ok. 1640-1671/1699 + Krystyna Zebrzydowska ok. 1640-1679
1.1.1.3.1.1.1. Helena Kalinowska ok. 1670 + Jakub Władysław Morsztyn
1.1.1.3.1.1.1.1. Krystyna Morsztyn
1.1.1.3.1.2. Jerzy Kalinowski ok. 1640
1.1.1.3.1.3. Józef Kalinowski ok. 1640
1.1.1.4. Jerzy Kalinowski ok. 1585-1638 + Anna Warszycka
1.1.1.5. Izabela Elżbieta Kalinowska ok. 1585 + Jan Kazimierz Stadnicki ok. 1585
1.1.1.5.1. Barbara Stadnicka ok. 1610 + Mikołaj Dzieduszycki +1682
1.1.1.5.2. Marianna Emercjanna Magdalena Stadnicka ok. 1610-ca 1700 + Mikołaj Andrzej Pac + Wojciech Emeryk Mleczko +(1665) Andrzej Ostroróg ok. 1625
1.1.1.5.2.1. ------ rodziny: Pac, Wawrzecki, Ostroróg, Romer, Niesiołowski, 
1.1.1.6. Krystyna Kalinowska ok. 1585 + ?? Herbut
1.1.1.7. Adam Kalinowski 1602-1638 + Krystyna Strus
1.1.2. Barbara Kalinowska ok. 1555 + Jan Lanckoroński ok. 1570, ojciec: Stanisław, matka: Elżbieta Herburt
1.1.2.1. Marcin Lanckoroński ok. 1600 + Krystyna Kozietulska
1.1.2.1.1. ------rodziny: Lanckoroński, Hadziewicz, Dąmbski, Mysłowski, Dembowski, Ossoliński, Jabłonowski, Skrzyński, Starowiejski, Skarbek, Fredro, Szeptycki, Działyński, Niemojewski
1.1.2.2. Stanisław Lanckoroński
1.1.3. Dorota Kalinowska ok. 1560 + Rafał Dzieduszycki ok. 1560-1625
1.1.3.1. Zofia Dzieduszycka ok. 1590-1624 +(1610) Stanisław z Chodorostawu Żórawiński +1623/1625
1.1.3.2. Helena (Beata) Dzieduszycka 1594-1663
1.2. Anna Kalinowska ok. 1525
1.3. Jan Kalinowski ok. 1525 + ? ?
1.3.1. Helena Kalinowska ok. 1555 + Mikołaj Potocki ok. 1550 + ?? Prusinowski
1.4. Krzysztof Kalinowski ok. 1525 + Małgorzata Świrska
1.4.1. Jan Bartłomiej Kalinowski ok. 1555 + Zofia Wierzbowska ok. 1555
1.4.1.1. Marianna Kalinowska ok. 1580 + ?? Kiewlicz
1.4.1.2. Ewa Kalinowska ok. 1580 + ?? Kamieniecki
1.4.1.3. Idzi Kalinowski ok. 1580
1.4.1.4. Anna Kalinowska ok. 1580 + ?? Złoczewski
1.4.1.5. Katarzyna Kalinowska ok. 1580 + ?? Błażowski
1.4.2. Walenty Kalinowski ok. 1555 + Ewa Dworzycka
1.4.2.1. Zofia Kalinowska ok. 1585 + ?? Wasilkowski
1.4.2.1.1. Prokop Samuel Wasilkowski
1.4.2.2. Anna Kalinowska ok. 1585
1.4.2.3. Jan Kalinowski ok. 1585
1.4.2.4. Barbara Kalinowska ok. 1585 + ?? Czerwiński
1.4.2.4.1. Barbara Czerwińska
1.4.2.4.2. Marcin Czerwiński
1.4.2.5. Jakub Kalinowski ok. 1590 + Jadwiga Śmiotanka ok. 1600
1.4.2.5.1. Anna Kalinowska ok. 1630 + Jakub Świrski ok. 1640 + Kazimierz Gniewosz + Mikołaj Przyłuski
1.4.2.5.1.1. Joanna Przyłuska
1.4.2.5.2. Walenty Kalinowski ok. 1630 + Eufrozyna Bydłowska ok. 1610
1.4.2.5.2.1. Marcin Kalinowski ok. 1640-1738 + Anna Katarzyna Tarnawska ok. 1640
1.4.2.5.2.1.1. Ludwik Kalinowski ok. 1680 + Zofia Potocka ok. 1670 +(1723) Elżbieta Ponińska ok. 1690
1.4.2.5.2.1.1.1. Marianna Kalinowska ok. 1700
1.4.2.5.2.1.1.2. Tekla Kalinowska ok. 1700 + Antoni Bielski +1789
1.4.2.5.2.1.1.2.1. Julianna Bielska + Dominik Herakliusz hr. Dzieduszycki 1727-1804
1.4.2.5.2.1.1.2.1.1. Kajetan Jan Dzieduszycki + Florentyna Krystyna Dunin-Borkowska (potomstwo)
1.4.2.5.2.1.1.2.1.1.1.1. Florentyna Dzieduszycka 1851
1.4.2.5.2.1.1.2.1.2. Antoni Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.3. Kajetan Jan Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.4. Jan Karol Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.5. Ignacy Tomasz Dzieduszycki
1.4.2.5.2.1.1.2.1.6. Tekla Dzieduszycka
1.4.2.5.2.1.1.2.1.7. Marianna Dzieduszycka
1.4.2.5.2.1.1.2.1.8. Franciszka Anna hr. Dzieduszycka + Franciszek Ksawery hr. Dunin-Borkowski (potomstwo)
1.4.2.5.2.1.1.2.2. Elżbieta Bielska
1.4.2.5.2.1.1.2.3. Aniela Bielska
1.4.2.5.2.1.1.3. Barbara Kalinowska ok. 1725
1.4.2.5.2.2. Aleksander Kalinowski ok. 1640 + Elżbieta Strzemeska
1.4.2.5.2.2.1. Adam Jan Kalinowski
1.4.2.5.2.3. Klara Kalinowska ok. 1640 + Paweł Chamiec
1.4.2.5.2.4. Antoni Kalinowski ok. 1640 + Ludwika (Gidzińska) Gierowska
1.4.2.5.2.5. Józef Jan Kalinowski ok. 1650-1728 + Anna Lanckorońska ok. 1660
1.4.2.5.2.5.1. Adam Kalinowski ok. 1690 + Marianna Boryszewska
1.4.2.5.2.5.1.1. Józef Kalinowski ok. 1720
1.4.2.5.2.5.2. Ignacy Kalinowski ok. 1710 + Justyna Borzęcka ok. 1720
1.4.2.5.2.5.2.1. Agnieszka Kalinowska ok. 1750
1.4.2.5.2.5.2.2. Franciszka Kalinowska ok. 1750 + ?? Olszewski
1.4.2.5.2.5.2.3. Justyna Kalinowska ok. 1750 + Józef Sołtyk + Tomasz Piasecki
1.4.2.5.2.5.2.3.1. Marianna Piasecka
1.4.2.5.2.5.2.4. Józefa Kalinowska ok. 1750 + Jan Sadel Sadlo + ?? Głogowski
1.4.2.5.2.5.2.5. Antonina Kalinowska ok. 1750 + Ludwik Walewski
1.4.2.5.2.5.2.5.1. Karol Franciszek Walewski
1.4.2.5.2.5.2.6. Seweryn Ksawery Kalinowski 1759 + Elżbieta Bielska
1.4.2.5.2.5.2.6.1. Ignacy Kalinowski ok. 1790 + Hortensja hr. Karśnicka
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1. Władysław Kalinowski + Cecylia Szeliska
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.1. Jadwiga Kalinowska + Artur Cielecki
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.2. Jerzy Kalinowski
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.3. Władysław Kalinowski + Karolina Sieminigowska
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.4. Marcin Marian Kalinowski
1.4.2.5.2.5.2.6.1.1.5. Józef Kalasanty Kalinowski + Wanda hr. Russocka
1.4.2.5.2.5.2.6.2. Justyna Kalinowska ok. 1790-1876 + Józef hr. Russocki
1.4.2.5.2.5.2.6.2.1. Malwina Russocka + Stanisław Andrzej Radoliński
1.4.2.5.2.5.2.6.2.1.1. Gustaw Radoliński
1.4.2.5.2.5.2.6.2.1.2. Alfred Radoliński
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2. Włodziemirz Józef Russocki 1818 + Izabela Apolonia hr. Dunin-Borkowska
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1. Władysław Apolinary Russocki 1842 + Teodora Wencel
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.1. Włodziemierz Russocki 1866
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.2. Bronisław Russocki 1867
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.3. Zbigniew Russocki 1869
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.4. Kazimierz Russocki 1871
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.1.5. Wanda Russocka 1876
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.2. Jadwiga Izabela Russocka ok. 1845
1.4.2.5.2.5.2.6.2.2.3. Anna Maria Russocka ok. 1845
1.4.2.5.2.5.2.6.3. Józef Kalinowski ok. 1790-1825 + Emilia Potocka 1790
1.4.2.5.2.5.2.6.3.1. Józefina Kalinowska ok. 1820 + Ireneusz Kleofas ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.2. Olga Kalinowska ok. 1820 + Ireneusz Kleofas ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.2.1. Michał ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.2.2. Bogdan ks. Ogiński
1.4.2.5.2.5.2.6.3.3. Seweryna Kalinowska
1.4.2.5.2.5.2.7. Ludwik Bartłomiej Kalinowski 1770-1833
1.4.2.5.2.6. Jakub Kalinowski ok. 1700 + Izabela Sierakowska ok. 1700
1.4.2.5.2.6.1. Józef Kalinowski ok. 1730
1.4.2.5.2.6.2. Teresa Kalinowska ok. 1730
1.4.2.5.2.6.3. Urszula Kalinowska ok. 1730
1.4.2.5.2.7. Anna Kalinowska + ?? Rynkowski
1.4.2.5.2.8. Wiktoria Kalinowska + ?? Tomisławski
1.4.3. Wojciech Kalinowski ok. 1555 + Jadwiga "Bšk" Lanckorońska
1.4.3.1. Wojciech Kalinowski ok. 1590
1.4.3.2. Andrzej Kalinowski ok. 1590 + Barbara Kopycińska
1.4.3.2.1. Zofia Kalinowska ok. 1620 + Franciszek Rzeszowski
1.4.3.2.2. Krystyna Kalinowska ok. 1620
1.4.3.2.3. Jadwiga Kalinowska ok. 1620 + Jerzy Kosiński ok. 1620
1.4.3.2.3.1. Barbara Kosińska ok. 1650
1.4.3.3. Marianna Kalinowska ok. 1590 + ?? Chocimirski
1.4.3.4. Zofia Kalinowska ok. 1590 + ?? Skotnicki
1.4.3.5. Zuzanna Kalinowska ok. 1590 + ?? Jarmoliński
1.4.4. Mikołaj Kalinowski ok. 1555 + ?? Drogomirecka
1.4.4.1. Adam Kalinowski ok. 1585 + ? ?
1.4.4.1.1. ?? Kalinowska + ?? Kruszelnicki
1.4.5. Marcin Kalinowski ok. 1555
1.4.6. Agnieszka Kalinowska ok. 1555 + ?? Swoszewski
1.4.7. Marianna Kalinowska ok. 1555 + ?? Starzycki
1.4.8. ?? Kalinowska ok. 1555 + ?? Kurzański
1.4.9. ?? Kalinowska ok. 1555 + ?? Ulanicki
2. Adrian Kalinowski ok. 1495za stroną www.pacakm.webpark.pl
1. ?? Kalinowski
1.1. Antoni Kalinowski + Maria Królikowska
1.1.1. Michał Kalinowski + ?? Szczepańska
1.1.1.1. Maria Kalinowski
1.1.1.2. Stanisława Kalinowski
1.1.1.2.1. Jerzy ??
1.1.1.2.2. Leonard ??
1.1.1.3. Józefa Kalinowski
1.1.1.4. Antnonina Kalinowski + ?? Kwaśniewski
1.1.1.5. Józef Kalinowski
1.1.2. Florian Kalinowski + Emilia Zieleniewska
1.1.2.1. Kazimierz Kalinowski
1.1.2.2. Maria Kalinowska + Stanisław Hauzer
1.1.2.3. Jadwiga Kalinowska + Władysław Kiełbik
1.1.2.4. Henryk Kalinowski + Marianna Wróblewska
1.1.2.4.1. Jadwiga Marianna Kalinowska + Ireneusz Michał Henryk Klemens Janusz Ihnatowicz
1.1.2.4.1.1. Ewa Ihnatowicz
1.1.2.4.2. Maria Florentyna Kalinowska + Józef Pacak
1.1.2.4.2.1. Piotr Pacak
1.1.2.4.2.2. Michał Pacak
1.1.2.4.2.3. Tomasz Pacak
1.1.2.4.3. Janusz Kalinowski + Janina Karpińska
1.1.2.4.3.1. Elżbieta Kalinowska + Wojciech Niedźwiedzki
1.1.2.4.3.1.1. Maciej Niedźwiedzki
1.1.2.4.3.1.2. Ewa Niedźwiedzka
1.1.2.5. Stanisław Kalinowski + Anna Wieczorek
1.1.2.6. Janina Kalinowska
1.1.2.7. Leon Kalinowski + Zofia ??
1.1.2.7.1. Julianna Kalinowska + Aleksander Mańkowski
1.1.2.7.2. Danuta Kalinowska
1.1.2.7.3. Maria Julita Kalinowska + Andrzej Rogalka
1.1.2.8. Janina Kalinowska + Bronisław Sawicki
1.1.3. Teodor Kalinowski +(1) ?? Janiak +(2) Czesława Fidler c. Ludwika i Teodozji Wolskiej
1.1.3a.1. Tadeusz Kalinowski + Irena Kozłowska
1.1.3a.2. Maria Kalinowska + Jan Sobieraj
1.1.3a.3. Helena Kalinowska + ?? Miśkiewicz
1.1.3a.4. Antonina Kalinowska + ?? Światłowski
1.1.3a.5. Irena Kalinowska + Marcin Kozłowski
1.1.3b.6. Jan Kalinowski +(1) Zofia Pawlak +(2) Antonina Lonty
1.1.3.6a.1. Zbigniew Kalinowski + Jolanta Jarosławska
1.1.3.6.1a.1. Emilia Kalinowska + Radosław Mazurek
1.1.3.6.1a.2. Jarosław Kalinowski + Olga ??
1.1.3.6.1b.3. ?? Kalinowski
1.1.3.6a.2. Bogusława Kalinowska + Wojicech Kikowski
1.1.3.6a.3. Grażyna Kalinowska + Grzegorz Krawczyk
1.1.3b.7. Janina Kalinowska + Feliks Łuszko
1.1.4. Antoni Kalinowski + Genowefa Łaszczyńska
1.1.5. Józef Kalinowski + Marta Wawrzecka
1.1.5.1. Maria Kalinowska + Józef Fidler
1.1.5.2. Natalia Kalinowska + ?? Lachowski
1.1.5.3. Zofia Kalinowska
1.1.5.3.1. Ryszard Kalinowski
1.1.5.4. Antoni Kalinowski + Lucyna Lachowska
1.1.5.4.1. Józefa Kalinowska ur. 1929 + Wincnetny Marian Strzelecki
1.1.5.5. Józef Kazimierz Kalinowski
1.1.5.6. Stanisław Kalinowski
1.1.6. Apolonia Kalinowska + ?? Wiśniewski
1.1.6.1. Józef Kalinowski
1.1.7. Domicela Kalinowska + ?? Felisiak
1.2. Józef Kalinowski + Józefa Królikowska
1.2.1. Wojciech Kalinowski ur. 1873 + Konstancja Wawrzecka
1.2.1.1. Jan Kalinowski ur. 1905
1.2.1.2. Józef Kalinowski ur. 1911 Zduńska Wola
1.2.1.2.1. Barbara Krystyna Kalinowska
1.2.1.2.2. Zofia Helena Kalinowska
1.2.1.2.3. Józef Jan Kalinowski
1.2.1.3. Wojciech Kalinowski ur. 1913
1.2.2. Józef Kalinowski ur. 1879
1.3. Tomasz Kalinowski 
1.4. Wincenty Kalinowski +(1) Agnieszka ?? +(2) Józefa Śniadowska
1.4a.1. Franciszek Kalinowski ur. 1891+ Józefa Osiecka ur. 1898 Widawa, c. Józefa i Konstancji Wandachowicz
1.4.1.1. Stanisław Franciszek Kalinowski
1.4.1.2. Marian Kalinowski + ?? Grobelna
1.4.1.3. Józef Kalinowski + Helena Mewald
1.4.1.3.1. Anna Kalinowska
1.4.1.3.2. Henryk Kalinowski
1.4.1.3.3. Krystyna Kalinowska
1.4b.2. Stanisław Franciszek Kalinowski 1896-1951 + Maria Kryzińska
1.4.2.1. Zbigniewa Kalinowski + ?? Jankowski
1.4.2.1.1. Sławomir Jankowski
1.4.2.1.2. Wojciech Jankowski
1.4.2.2. Wiktor Kalinowski
1.4.2.3. Henryk Kalinowski
1.4.2.4. Halina Kalinowski
1.5. Andrzej Kalinowski ur. 1829 + Agnieszka Mąkowska ur. 1839
1.5.1. Józef Kalinowski + Anna Kujawska
1.5.1.1. Adela Kalinowska ur. 1909
1.5.1.2. Henryk Kalinowski ur. 1915
1.5.1.3. Jadwiga Kalinowska ur. 1917
1.5.1.4. Zdzisław Kalinowski ur. 1920
1.5.2. Antoni Kalinowski + Bronisława Drozdowska
1.5.2.1. Wojciech Kalinowski + Teresa Rodowicz
1.5.2.1.1. Grażyna Kalinowska 
1.5.2.1.2. Andrzej Kalinowski 
1.5.3. Teodor Kalinowski1.Stanisław Kalinowski + Zofia Łaźnińska
1.1. Teofila Kalinowska + Stanisław Starza-Morski 

1. Wojciech Kalinowski ok. 1790 + Anna Thil
1.1. Anna Julia Kalinowska 1818 + Antoni Onufry Niedziałkowski 


1. Mieczysław Kalinowski + Maria Pressler
1.1. Antoni Lucjan Kalinowski ur. 1897 Leszno

1. Lucjan Kalinowski + Wanda Szymańska
1.1. Wacław Wojicech Henryk Kalinowski ur. 1872 +(1900) Stanisława Kosicka c. Nikodema i Jadwigi Dusziak

1. Józef Kalinowski + Małgorzata Górska
1.1. Jakub Kalinowski ur. 1713 Czempiń
1.2. Marianna Kalinowska ur. 1723

1. Łucja Kalinowska + Wojciech Podleski zm. przed 1727
1.1. Stanisław Podleski

1. Magdalena Kalinowska + Paweł Tuszkowski
1.1. Hilary Tuszkowski
1.2. Antonina Tuszkowska
1.3. Katarzyna Tuszkowska, ur. 1745 zm. 17.3.1825 w biedzie +(12.6.1766 Poznań) Andrzej Czaplicki zm. przed 1825 


1. Stanisław Kalinowski + Zuzana Pokorska
1.1. Marianna Kalinowska, ur. 1899 zm. 1981 do ok. 1950 mieszkała w Strojcu + 1.1.1.1. Franciszek Komorowski s. Franciszka i Franciszki Borowik
1.1.1.1. Monika Komorowska (mail: Magdalena Rudkiewicz)


1. Jan Kalinowski h. Ślepowron + Brygida Stropek 
1.1. Marianna Kalinowska zm.1878 +(1839) Piotr Niepiekło - Skibniew, Ziemia Drohicka, Woj. Podlaskie (par)
 
Lista osób nie powiązanych w drzewo

Albertyna Emilia Eufrozyna (Bertha) Kalinowska 1809-1845 +(1834) Adolf de Dobbeler 1801-1848 Anna Kalinowska 1869-1929 + John J Krause 1867-1938 Baltazar Kalinowski z, 1884 Petersburg, adwokat Bronisław Kalinowski ur. 1853 - zm 1905 Franciszek Kalinowski ok. 1850 + Magdalena Rojek 1855 Jan Kalinowski ur. 1867 zm. 1896 właściciel firmy Kalinowski i Dychtowicz, miał brata i siostrę zamężną Jakub Kalinowski ok. 1510 + Elżbieta Potocka ok. 1510 Klara Kalinowska zm. 1867 Sianki + Franciszek Stroiński zm. 1893 Sianki (zdjęcie grobu na dole strony) (dzieci: 2 córki i syn Stanisław właściciel w Siankach, potomek Stefan Pliś (mail) ) Klemens Kalinowski +(1829)Anna Wereszczak (1-v. Tadeusz Kunowski) Kunegunda Kalinowska - zmarła jako matka w 1881 + ?? Paulus Krzysztof Kalinowski ok. 1680 + Marcjanna Sędzimir ok. 1680 Lucjan Kalinowski ur. 1824 - zm 1904 Poznań Ludwig Kalinowski ur. 1857 + Marie Haas 1867-1913 Stanisław Samuel Kalinowski ok. 1640-1679 + Apolinaria Jordan Tomasz Kalinowski + Małgorzata Frąckiewicz c. Zdzisława i Hanny Skwarskiej

kalinowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Kalinowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Kalinowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Kalinowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Olga Kalinowska
  Miejsce: Nowosiółki, obw. brzeżański
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla ofiar powodzi w Galicji • Olga Kalinowska
  Miejsce: Nowosiółki, obw. brzeżański
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • Olga hr. Kalinowska
  Miejsce: Bekersdorf, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Olga hr. Kalinowska
  Miejsce: Justynówka, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Olga hr. Kalinowska
  Miejsce: Nowosiółka Łęczowska, obw. Brzeżany
  Data: 1855


 • Kalinowski
  Miejsce: Dobrowódka, obw. Kołomyja
  Data: 1855
  Opis: jego spadkobiercy, własność tabularna • Kalinowski
  Miejsce: Kamionka Wielka, obw. Kołomyja
  Data: 1855
  Opis: jego spadk. i Rudolf Kurzweil • hr. Józef Kalinowski
  Miejsce: Czeremuszna, pocz. Żółkiew, pow. Żółkiew
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • hr. Józef Kalinowski
  Miejsce: Oryszkowce, pocz. Strzeliska Nowe, pow. Strzeliska Nowe
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • hr. Józef Kalinowski
  Miejsce: Skwarzawa Stara, pocz. Żółkiew, pow. Żółkiew
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Białokiernica
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Boberka
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Boberka, cyr. sanocki
  Data: 1828
  Opis: dziedzic • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Boberka, par. gr-kat, dek. zatwarnicki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Dobrohostaw, ziemia przemyska
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 611 zł 8 gr, 8 denarów kwarty rocznie • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Lgota Mur., parafia Kroczyce
  Data: ok. 1791
  Opis: starosta lelowski, szlachcic notowany w tej w miejscowości, ur. 1730 • Ignacy Kalinowski
  Miejsce: Turka, par. gr-kat, dek. wysoczański
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny • Ignacy i Justyna Kalinowski
  Miejsce: Lelów, pow lelowski
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - starostwo lelowskie, 2124 zł 14 gr, 12 denarów kwarty rocznie • Józef Kalinowski
  Miejsce: Brzozdowce
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy • Józef Kalinowski
  Miejsce: Cewków, z Grządką, wieś, star. Cieszanów
  Data: 1904
  Opis: własność: Józef hr. Kalinowski • Józef Kalinowski
  Miejsce: Obertyn, cyr. kołomyjski
  Data: 1828
  Opis: dziedzic • Ludwik Kalinowski
  Miejsce: Kamionka Wielka, cyr. kołomyjski
  Data: 1833
  Opis: dziedzic • Ludwik Kalinowski
  Miejsce: Żuków, dek. kołomyjski, obw. stryjski
  Data: 1841
  Opis: patron tabularny parafii • Ludwika Kalinowski
  Miejsce: Maydan Średni, obw. Stanisławów
  Data: 1855
  Opis: Lazar Dubs, Teodor Neuhaus. Ludwik Kalinowski, Abraham Barthfeld, Stanisław Mrozowicki i Ortyńskiego spadkobiercy • Seweryn Kalinowski
  Miejsce: Bakowce, cyr. brzeżański
  Data: 1826
  Opis: dziedzic • Wł. hr. Kalinowski
  Miejsce: Białokiernica, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Wład. hr. Kalinowski
  Miejsce: Demnia, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysł. hr. Kalinowski
  Miejsce: Kniesioło, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysław Kalinowski
  Miejsce: Białokiernica, cyr. brzeżański
  Data: 1864
  Opis: dziedzic • Władysław hr. Kalinowski
  Miejsce: Bakowce, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysław hr. Kalinowski
  Miejsce: Lubeszka, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysław hr. Kalinowski
  Miejsce: Nahorynie, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysław hr. Kalinowski
  Miejsce: Oryszkowce, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysław hr. Kalinowski
  Miejsce: Repechów, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysław hr. Kalinowski
  Miejsce: Trybuchowce, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna • Władysław hr. Kalinowski
  Miejsce: Żabokruki, obw. Brzeżany
  Data: 1855
  Opis: własność tabularna
To zapisy o osobach nazwiska Kalinowski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Kalinowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Maciej Kalinowski
  ekonom - Ostrów, pow. sokalski - - 1809
  Żródło: par.Ostrów.rz-kat

 • Maksymilian Kalinowski
  leśniczy - Sielec, par. Krystynopol - - 1823
  Żródło: nad. GP, za: par: Krystynopol, rz-kat

 • Zygmunt Kalinowski
  ekonom - Poturzyca - - 1863
  Żródło: nad. GP, za: par: Sokal, rz-kat


To wszystkie osoby o nazwisku Kalinowski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Kalinowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 16511 Teofila Kalinowska
  Opis: Wdowa sukretarza guberni z Lidy
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 697 Teofila Kalinowska
  Opis: z Lidy, zesłana do gub. archangielskiej
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:

 • 44541 Kalinowski
  Opis: udział w potyczkach: grodzieńskie: Mereczowszczyzna 8.06.1863
  źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 44542 Kalinowski
  Opis: udział w potyczkach: lubelskie: Stara Wieś 18.01.1864 ranny, dostał się do niewoli
  źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 39302 Adolf Kalinowski
  Opis: Aleksandrow, mężcz. 24 lata w 1870 r., szlachcic , warunki zesłania nieznane, z 1865 r. przebywał w tobolskim, Tarskom okręgu
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6.d. 10388.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 13881 Adolf Aleksandrow Kalinowski
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48899 Alfons Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Chlebiotki Konopki Klimki, przestępstwo: był w bandzie Szajewskiego, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 48900 Alfons Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Chlebiotki Strękowa Góra, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 69840 Andrzej Kalinowski
  Opis: Z Krakowa, 28 lat, rz-kat, stanu wolnego, kupczyk. W sierpniu 1864 sądzony przez sąd wojenny w Krakowie, za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej. Zupełnie uwolniony.
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 20.9.1864
  Uwagi:

 • 60575 Antoni Kalinowski
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. chłop ze wsi Łazów pow. łukowski, lat 22. Katolik, żonaty, majątku nie posiada. Aresztowany w Łazowie 14 lutego 1864 r. "za należenie do bandy". W więzieniu od 20 lutego, skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 marca odesłany do Warszawy. (K-6).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 53691 Baltazar Kalinowski
  Opis: przebywał w domu w Petersburgu doktorowej Radziwilłowiczowej z Medunieckich, pomagał powstańcom i jeńcom skazanym na zsyłkę
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
  Uwagi:

 • 49027 Emilian Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Jakać Stara, kara: tajny nadzór
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 49193 Ignacy Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Puchały Pniewo, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 27.01.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 49254 Jan Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Wizna, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 13.01.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 23106 Jan Kalinowski
  Opis: (ok. 1840 - ?) - student medycyny uniwersytetu petersburskiego, brat stryjeczny Wincentego Konstantego Kalinowskiego, miał polec według źródeł rosyjskich 8 VI 1863 w bitwie ściercieskiej. W rzeczywistości emigrował; w 1866 jako członek Zjednoczenia Emigracji Polskiej mieszkał w Paryżu
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:

 • 62639 Jan Kalinowski
  Opis: białostocki lekarz, brat stryjeczny Wincentego Konstantego Kalinowskiego
  źródło: nad. GP, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
  Uwagi:

 • 16702 Jan Kalinowski
  Opis: jednodworzec augustowskiej gub.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39301 Jan Kalinowski
  Opis: mężcz. jednodworzec augustowskiej guberni, zesłany na osadzenie, przebywał w tobolskiej guberni, w 1873 r. zmarł
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 9250. Ł. 63, GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 6. d. 69b.Ł. 17-20.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 21003 Jan Stanisław Kalinowski
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 68650 Jan Stanisław Kalinowski
  Opis: z Krakowa, poddany austriacki, pojmany przez Moskali, informacja otrzymana przez ks. Ruczkę od Min. Spraw. Zewnętrznych Moskwy: nie odszukany między pojmanymi
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Narodowa 23.11.1864
  Uwagi:

 • 17792 Józef Kalinowski
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 49384 Józef Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Wizna, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 43338 Józef Kalinowski
  Opis: Herbu Kalinowa. Ur. 1.9.1835 Wilno, zm. 15.11.1907 Wadowice. Syn Andrzeja Kalinowskiego (1805–1878), profesora matematyki w Uniwersytecie Wileński, oraz Józefy Połońskiej. Jego drugą macochą była Zofia Puttkamer - córka słynnej Maryli Wereszczakówny.

  Józef Kalinowski w latach 1843-1850 kształcił się w Instytucie Szlacheckim, który ukończył z wyróżnieniem. Następnie podjął studia Szkole Rolniczej w Hory-Horkach koło Orszy, jednak ich nie ukończył. Po studiach w Mikołajewskiej Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu w 1855 zdobył tytuł inżyniera mechaniki budowlanej oraz stopień porucznika. Pracował przy budowie linii kolejowej Kursk-Odessa-Kijów.
  Wziął udział w powstaniu styczniowym. Po aresztowaniach objął dowodzenie powstaniem na Litwie, za co aresztowany 24 marca 1864 został skazany na karę śmierci. W wyniku starań rodziny karę śmierci zamieniono na 10 lat katorgi na Syberii: w Nerczyńsku, w Usolu, w Irkucku oraz w Smoleńsku.
  W maju 1874, po zwolnieniu z wygnania, został w Paryżu wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego. W 1877 wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych w Grazu w Austrii, przyjmując imię zakonne Rafał od św. Józefa. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 stycznia 1882 i został wybrany przeorem oraz to samo stanowisko piastował w Wadowicach.
  Zmarł w 1907 po 11 miesiącach choroby w klasztorze w Wadowicach, którego był budowniczym i przeorem w latach 1892–1894, 1897–1898 oraz w 1906. Został pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej.
  22 czerwca 1983 w Krakowie Jan Paweł II beatyfikował o. Rafała Kalinowskiego. Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego dokonała się 17 listopada 1991 w Rzymie. Obecnie została tam utworzona specjalna kaplica jemu poświęcona.
  14 września 2007 Senat RP podjął uchwałę w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.

  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Opracowanie GP
  Uwagi: [1] Wikipedia
  [2] Pozostałe informacji z Katalogu GP

 • 34193 Józef Kalinowski
  Opis: Imię zakonne Rafał. (1835 – 1907) – ur. w Wilnie, powstaniec styczniowy skazany na śmierć, zesłany na Syberię, po powrocie nauczyciel ks. Adama Czartoryskiego w Paryżu, wstępuje do Zakonu o.o. Karmelitów Bosych w Gracu, wraca do Polski 1892 r. przybywa do Wadowic, buduje klasztor, Wadowicki Karmel /1897 – 99/, jest wielokrotnie przeorem Wadowickiego Zgromadzenia, umiera w opinii świętości. W 1991 r. Papież Jan Paweł II dokonuje kanonizacji.
  źródło: Ludzie związani z Wadowicami - święci, błogosławieni - Kwartalnik Turystyczny w Górach
  Uwagi: http://www.wgorach.com/index.html?id=62030&location=f&msg=1&lang_id=P

 • 57302 Józef Kalinowski
  Opis: Oficer wojska rosyjskiego, przez Gałęzowskiego ministra wojny przesłał do Paryża mapy sztabowe rosyjskie.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 43671 Józef Kalinowski
  Opis: syn dyrektora wileńskiego szlacheckiego instytutu, inżynier. W czasie powstania 1863 r. stał na czele Litewskiego Wydziału Wojny. W Usolu i Irkucku zdobył sobie wielką wziętość jako bardzo zdolny i cierpliwy pedagog. Po powrocie do kraju emigrował i został zakonnikiem reguły karmelitów. Był przeorem w Czernej pod Krakowem, na czas jakiś usunął się z tego stanowiska, obecnie wszakże na nie powrócił. Zmarł w roku 1907 w Wadowicach
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 67526 Józef Kalinowski
  Opis: W Usolu między 1866-68 - z Litwy, były oficer artylerii czy inżynierii, Teraz w Irkucku daje lekcje prywatne.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 49539 Kazimierz Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Bożejewo Niwkowo, kara: aresztowany, przestępstwo: za pobyt w bandzie, data zarządzenia: 28.11.1863
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 70775 Konstanty Kalinowski
  Opis: Patrz: Wincenty Konstanty Kalinowski
  źródło: nad. GP, za: uzup.
  Uwagi:

 • 70715 Konstanty Kalinowski
  Opis: Pełnomocnik powstańczy na Litwie - patrz: Wincenty Konstanty Kalinowski
  źródło: nad. GP, za: uzup.
  Uwagi:

 • 49630 Ludwik Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Kossaki Konopki, przestępstwo: był w bandzie Grzymały, data zarządzenia: 15.03.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 912 Ludwik Kalinowski
  Opis: ppro. (1845) Łęczno
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 67144 Ludwik Kalinowski
  Opis: Ur. 1846 Wołoska Wola, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-175
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 49680 Mateusz Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Szczepanko wo Żebry, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 15.04.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 30757 Piotr Kalinowski
  Opis: patrz Tuczyński Alojzy.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 66812 Piotr Kalinowski
  Opis: Ur. 1845 Łęczno, miejscowość w 1923: Łęczno, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-952
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 70714 Rafał Kalinowski
  Opis: Imię zakonne Józefa Kalinowskiego, powstaniec, święty Kościoła Katolickiego.
  źródło: nad. GP, za: uzup.
  Uwagi:

 • 49847 Stanisław Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Wizna, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 49980 Walenty Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Kupiski Konarzyce, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 31.07.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 49968 Walenty Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Szczepanko wo Wierzbowo, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 09.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 63630 Wincenty Kalinowski
  Opis: Oskarżony przez grubernatora grodzieńskiego o udział w Powstaniu, wezwany do powrotu do kraju. Pochodzenie: powiat wołkowyski
  źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Ojczyzna 23 i 26.3.1865
  Uwagi:

 • 61771 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: 1838-1864, urodził się w Mostowlanach jako syn Szymona i Weroniki z Rybińskich. W latach 1850-1855 uczył się w Świsłoczy, następnie wyjechał na studia do Moskwy, a po pół roku do Petersburga. Na studiach w Petersburgu nawiązał kontakty z polskimi i rosyjskimi kołami rewolucyjnymi. W 1861r. wraz z W. Wróblewskim zawiązał na Grodzieńszczyźnie tajną organizację rewolucyjną przygotowującą powstanie. Podróżował w przebraniu po wsiach grodzieńskich, szerząc propagandę antycarską. Rozpoczął wydawanie tajnego czasopisma w języku białoruskim (drukowanego czcionką łacińską) pt.
  Mużyckaja Prauda, redagowanego wespół z Wróblewskim. W 1862r. zamieszkał w Wilnie i wszedł do Komitetu Ruchu. Jako przywódca czerwonych na Litwie bronił niezależności od Warszawy. W chwili wybuchu powstania w Królestwie poparł je bez zastrzeżeń, ogłaszając 1.02.1863r. uwłaszczenie chłopów na zasadach przyjętych przez Rząd Tymczasowy. Po objęciu władzy przez białych na Litwie Kalinowski, mimo protestów, podporządkował się rozkazom Rządu Tymczasowego. Początkowo został pomocnikiem naczelnika miasta Wilna, a następnie komisarzem w województwie grodzieńskim. Rozbudował on organizację grodzieńską, przebywał w terenie, odwiedzał obozy partyzanckie, zachęcał chłopów białoruskich do powstania. Z jego inicjatywy ukazała się odezwa (w języku białoruskim) zwalczająca propagandę antypowstańczą Michaiła Murawjowa.
  W końcu lipca stanął na czele Komitetu Litewskiego, formalnie tylko zależnego od Warszawy i otrzymał nominację na komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego na Litwie, kierując podupadającym ruchem wyzwoleńczym. Ukrywając się pod różnymi nazwiskami, został zdradzony i aresztowany w lutym 1864r. Podczas brutalnego śledztwa nikogo nie wydał. Sąd wojenny skazał go na śmierć przez rozstrzelanie (co Murawjow zamienił na powieszenie) za przyjęcie stanowiska
  członka rewolucyjnego Komitetu Litewskiego, a potem głównego naczelnika powstania w tutejszym kraju. Dnia 22.04.1864r. o godzinie 10.30 został stracony na placu Łukiskim w Wilnie.

  źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.
  Uwagi: W źródle imię tylko: Konstanty

 • 55406 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 20573
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi: W źródle tylko imię: Wincenty

 • 20573 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: kandydat uniwersytetu petersburgskiego, uważany przez rządy Murawiewa jako organizator powstania, powieszony w Wilnie dnia 10. marca 1864.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi: W źródle: Wincenty

 • 37831 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: stracony Wilno 22.3.1864
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno
  Uwagi: W źródle: Wincenty

 • 27106 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: Syn Szymona, szlachcic ziemi Grodzieńskiej i tegoż powiatu. Skazany na mocy konfirmacji Dowódcy wojsk Wileńskiego Okręgu Wojennego, która nastąpiła na zatwierdzenie przez Audytoriat, 5 marca 1864. Powieszony w Wilnie 10 marca 1864 r., za to, iż był członkiem Rewolucyjnej. Organizacji i samoistnym zarządzającym powstaniem w całym Kraju Litewskim
  źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]
  Uwagi: Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym

 • 14047 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: Szlachcic grodzieńskiego województwa
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: wątek na Forum
  W źródle imię jedynie Konstanty

 • 14093 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: Szlachcic województwa grodzieńskiego.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: wątek na Forum

 • 62638 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: szlachcic z Mostowlan
  źródło: nad. GP, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
  Uwagi:

 • 22583 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: Ur. 21.1.1838 Mostowlany, s. Szymona i Weroniki Rybińskiej. Jeden z najczynniejszych członków organizacji powstańczej w Wilnie. Przed powstaniem przybył do kraju, stał się wraz z Edmundem Weryhą, Janem Koziełłą i innymi. Przeprowadził organizację w Grodnie, jeździł do Kowna, chciał poruszyć masy ludowe i wydawał w tajnej drukarni Rządu narodowego w języku białoruskim pisemko p. t. Mużyckaja prawda. Występował pod nazwiskiem Witold Witorzeniec. Mieszkał w murach Św. Jana, ostatni przedstawiciel władzy centralnej na Litwie.
  Ujęty został K. dopiero w 1.1864, na skutek zeznań Parfianowicza, złożonych przed Komisją A. M. Losiewa w Mińsku. Po dwumiesięcznych badaniach w Komisji śledczej, w murach po-Dominikańskich, której przewodniczył gen. Sobolewski, stracony został przez powieszenie 10/23 marca 1864 r. w wieku lat 26 na placu Lukiskim, niosąc tajemnicę swych działań wraz ze sobą do grobu.

  źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]
  Uwagi:

 • 23107 Wincenty Konstanty Kalinowski
  Opis: Znany jako Konstanty Kalinowski, z urodzenia jednak Wincenty Konstanty Kalinowski. (Nacisk na utrwalenie w historii imienia Konstanty jest efektem białoruskiej antypolskiej propagandy, istniejącej również w czasach ZSRR, uznającej imię Wincenty jako katolickie).
  Ur. 2.2.1838 Mostowlany, stracony 22.3.1864 Wilno (daty 21.1.1838 i 10.3.1864 wynikają z zapisu wg kalendarza juliańskiego).
  Syn Szymona i Weroniki Rybińskiej. Brat Wiktora Antoniego - historyka.

  Dzieciństwo spędził w Jakuszówce koło Świsłoczy. Studiował w Moskwie a następnie wychowanek uniwersytetu petersburskiego. Po studiach zaangażowany w działalność oświatową w języku białoruskim, lecz pisanym cyrylicą. Publikował pod pseudonimem ''Jaśko haspadar s pad Wilni''. Od 1861 związany ściśle z organizacją rewolucyjną na Grodzieńszczyźnie. Podróżował w przebraniu po wsiach grodzieńskich, szerząc propagandę antycarską. W 1862r. zamieszkał w Wilnie i wszedł do Komitetu Ruchu. Jako przywódca czerwonych na Litwie bronił niezależności od Warszawy.
  W chwili wybuchu powstania w Królestwie poparł je bez zastrzeżeń, ogłaszając 1.02.1863r. uwłaszczenie chłopów na zasadach przyjętych przez Rząd Tymczasowy. Po objęciu władzy przez białych na Litwie Kalinowski, mimo protestów, podporządkował się rozkazom Rządu Tymczasowego. Początkowo został pomocnikiem naczelnika miasta Wilna, a następnie komisarzem w województwie grodzieńskim. Rozbudował on organizację grodzieńską, przebywał w terenie, odwiedzał obozy partyzanckie, zachęcał chłopów białoruskich do powstania. Z jego inicjatywy ukazała się odezwa (w języku białoruskim) zwalczająca propagandę antypowstańczą Michaiła Murawjowa. W końcu lipca stanął na czele Komitetu Litewskiego, formalnie tylko zależnego od Warszawy i otrzymał nominację na komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego na Litwie, kierując podupadającym ruchem wyzwoleńczym.
  Zdradzony, przyjął na siebie pełną winę chroniąc kolegów. Po dwumiesięcznych badaniach w Komisji śledczej pod przewodnictwem gen. Sobolewskiego, w murach podominikańskich została skazany na rozstrzelanie. Skazany na mocy konfirmacji Dowódcy wojsk Wileńskiego Okręgu Wojennego, która nastąpiła na zatwierdzenie przez Audytoriat, 5.3.1864. Karę dla większej pogardy zamieniono na powieszenie, co stało się na placu na Łukiszkach w Wilnie. Jego ciało zostało ukryte i odnalezione dopiero w 2017 roku.

  źródło: nad. GP, za: Opracowanie GP
  Uwagi: [1] Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...
  [2] Pozostałe noty z Katalogu GP

 • 50051 Władysław Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Chlebiotki Zalesie Nowe, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 25.01.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 913 Władysław Kalinowski
  Opis: ppro. (1843) Zalesie
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 66299 Władysław Kalinowski
  Opis: Ur. 1843, miejscowość w 1923: Zalesie, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-308
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 50071 Wojciech Kalinowski
  Opis: gmina/wieś Puchały Milewo, przestępstwo: był w bandzie Grzymały, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kalinowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Kalinowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kalinowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Kalinowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Kalinowski Józef (Rafał)
  Rodzice: Andrzej i Józefa Połońska
  (Album: Akty osobowe)
  Kalinowski Józef - akt urodzenia
  Rodzice: Jędrzej i Józefa Połońska
  (Album: Akty osobowe)
  księga urodzeń Wilno 1828
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kalinowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kalinowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Kalinowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.