Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
kaminski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kamiński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby

Tymi herbami posługiwały się różne rodziny Kamińskich
herb Cholewa herb Dołęga herb Grzymała herb Janina herb Lew II herb Łabędź herb Łuk
Cholewa
Płock
opis
Dołęga
Kujawy
opis
Grzymała
opis
Janina
opis
Lew II
Lwów, Trembowla
opis
Łabędź
opis
Łuk
Białoruś, Litwa
opis
herb Odrowąż herb Ogończyk herb Podkowa herb Prawdzic herb Rawicz herb Roch III herb Sas
Odrowąż
Wileńskie
opis
Ogończyk
opis
Podkowa
opis
Prawdzic
opis
Rawicz
Mazowsze
opis
Roch III
opis
Sas
Galicja
opis
herb Ślepowron herb Sulima herb Świnka herb Topór herb Trójstrzał herb Zaremba herb Żnin
Ślepowron
Podlasie, Litwa, Podole
opis
Sulima
opis
Świnka
Poznań
opis
Topór
Galicja
opis
Trójstrzał
opis
Zaremba
Inflanty
opis
Żnin
Litwa
opis
Rodzin o nazwisku Kamiński jest znanych bardzo wiele, czego dowodzi tak liczna reprezentacja herbowa. Z pewnością jeszcze większa liczba, to rodziny nie szlacheckie. Na popularność tego nazwiska składa się też spora liczba bliskich form, które często były mieszane w zapisie - np. Kamieński, Kameński. Nazwiska z pewnością pochodzi od słowa kamień, jednak w każdym przypadku mógł to być inny kamień. Raz chodzi o miejscowość o podobnej nazwie: Kamień, Kamienica itp., innym razem o wyrobnictwo kamienia, kamienistą rzekę, kamień młyński itp.
Z powodu popularności tego nazwiska, strona wymaga znacznego wkładu pracy do uzupełnienia wszelkich informacji, jak też logicznego ich uporządkowania.


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


	strona w wersji niepełnej - wymaga dalszego uzupełnienia 

Dołęga

Kamińscy, Kamieńscy - rodzina najczęściej występująca na Kujawach i w łęczyckim.

Łuk

1. Franciszek Kamiński. h. Łuk + Helena Pruska [Mat.] 1.1. Jan Kamiński + Anna Wojciechowska 1.1.1. Ignacy Kamiński + Magdalena Ehrenkreuz 1.1.1.1. Aleksander Kamiński, 1859 legit. szlach Wydział Stanów

Rawicz

Kamińscy tego herbu najczęściej występowali w ziemi mazowieckiej

Sas

1. Jan Kamiński, h. Sas (być może Sulima) + Zofia [Mat.] 1.1. Antoni Kamiński, 1783 legit szlach Halicki Sąd Ziemski Jan Kamiński, h. Sas, na popis ziemi lwowskiej stawił jednego konia 1651 [Bon.]

Ślepowron

Kamieńscy, Kamińscy. Rodzina, która wyróżniła się na Podlasiu, Litwie i Podolu, wywodząc się dóbr Kamionka (ob. Kamianka). 1. Włodzimierz Kamiński, h. Ślepowron ur. ok. 1560 + Zofia Sapieha, ur. ok. 1565, ojciec: Dymitr, matka: Petruchna Korsak 1.1. Jan Kamiński, ur. ok. 1580 + Potencjanna Rayska 1.1.1. Włodzimierz "Dadźbog" Kamiński, ur. ok. 1620 + Marcybela ks. Drucka-Sokolińska, ur. ok. 1620 1.1.1.1. Katarzyna Kamieńska, ur. ok. 1650 + Mikołaj "Dowmont" Siesicki, ur. ok. 1650, ojciec: Kazimierz Władysław, matka: Elżbieta Montygajło 1. Andrzej Kamieński (Kamiński), płk. wojska polskiego w czasie Kongresówski, odzn. Virtuti Militari, za walkę z Rosjanami [ ] 1.1. Mikołaj Kamieński, ur. 1799, zm. 1873, po Powstaniu Listopadowym emigracja na Sardynię, oficer w tamtejszej armii + Adamina Potocka 1.1.1. Mieczysław Kamieński, zginął 1859 pod Magentą 2. Henryk Kamieński, zginął 1831 pod Ostrołęką, powstaniec listopadowy, odzn Virtuti Militari, Legia Honorowa 2.1. Henryk Kamieński, ur. 1812, zm. 1865, oficer wojska polskiego, majątek Ruda w woj. lubelskim. Aleksander Kamiński, h. Ślepowron, ur. ok. 1840, zm. 10.5.1923 Warszawa, weteran 1863, Michał Kamiński, ur. 1841, ksiądz, kanonik kapituły bazyli loretańskiej, wicedzieckan drohobycki, proboszcz w Rudkach, zm. 29.4.1893, poch. Rudki [Inscripciones funebres...] Michał Jan Kamiński h. Ślepowron 2 im. [zatwierdzenie staropolskiego szlachectwa przez Austrię T. 27—263. za: Kruczkowski: Austriackie nadania szlacheckie]

Sulima

1. Jan Kamiński, h. Sulima (być może Sas) [Mat.] 1.1. Michał Kamiński + Katarzyna Sozańska 1.1.1. Jan Kamiński + Zofia 1.1.1.1. Antoni Kamiński, ur. ok. 1780, zm. przed 1850 + Tekla Chamska, ur. ok. 1785 zm. 13.1.1850 Sokal, ojciec: Jan, matka: Maria Rudowska [par. za: AGAD 1-301-1241] 1.1.1.1.1. Julian Aleksander Kamiński, ur. 1805, zm. 1860), archiwista, wydawca, pisarz, urzędników Zakładu Narodowego un. Ossolińskich we Lwowie, poch. Łyczaków + Julia Adela Bauman [Niecieja S.S., Cmentarz ..., Bon.] 1.1.1.1.1.1. Antoni Feliks Kamiński, 1856 legit szlach. Wydział Krajowy (z bratem) 1.1.1.1.1.2. Teofil Kamiński 1.1.1.1.2. Stanisław Kostka Kamiński, ur. 1807 Krasnobród, 1857 legit. szlach. Wydział Stanów, ekspedytor pocztowy w Rymanowie [Bon.] 1. Julian Kamiński, h. Sulima 1.1. Teofil Kamiński, h. Sulima, ur. 1847 Lwów, 1859—62 uczeń Gimnazjum F.J. we Lwowie Julian Kamiński - jego potomkowie, nadanie herbu Sulima (przyznał Wydział Krajowy) [Kruczkowski: Austriackie nadania szlacheckie]]

Topór

1. Paweł Kamiński, h. Topór + Marianna Paczyńska [Mat., Bon.] 1.1. Antoni Kamiński, ur. 1711 Koniuchy + Justany Czerkawska 1.1.1. Michał Kamiński, ur. 1758 Lwów 1.1.2. Jakub Kamiński, ur. 1763 Lwów 1.1.3. Andrzej Kamiński, ur. 1763 Lwów 1.1.4. Roch Kamiński, ur. 1773 Lwów + Marianna Nawrocka 1.1.4.1. Ambroży Benedykt Fortunat Kamiżski + Elżbieta Anna Emilia Munsterfeld 1.1.4.1.1. Adolfina Ewa Ambrozja Kamińska, 1881 legit. szlach. Wydział Krajowy (z rodzeństwem) 1.1.4.1.2. Helena Ludmiła Kamiżska 1.1.4.1.3. Władysław Jan Agenor Kamiński 1.1.5. Stefania Agnieszka Kamińska, ur. 1761 r. Białobożnica 1.1.6. Kasper Kamiński, ur. 1776 Lwów 1. Remigian Kamiński, h. Topór + Teofila [Mat., Bon.] 1.1. Michał Kamiński, paroch w: Tomaszowice + Anna Czarkowska 1.1.1. Grzegorz Kamiński, ur. 1723 Tomaszowice + Anastazcja "Procewicz" ?? 1.1.1.1. Jan Kamiński, ur. 1755 Tomaszowice, legit. szlach. 1808 1.1.1.2. Grzegorz Kamiński + Zofia Majewska 1.1.1.2.1. Roman kamiński + Antonia Lewandowska 1.1.1.2.1.1. Kazimierz Norbert Kamiński + Helena Baranowska 1.1.1.2.1.1.1. Roman Teodor Kamiński h. Topór, 1881 legit szlach. Wydz. Krajowy 1.1.1.3. Bazyli Kamiński, ur. 1769 Tomaszowice, paroch w Dorze + Anna Kolankowska 1.1.1.3.1. Jan Kamiński, ur. 1804, legit. szlach 1833, paroch w: Hawryłów 1.1.1.3.1.1. Jan Benedykt Kamiński 1.1.1.3.1.2. Mikołaj Kamiński 1.1.1.3.2. Bazyli Kamiński, ur. 1808 1. Adam Kamiński, h. Topór + Marianna Nanowska [Mat.] 1.1. Stanisław Kamiński, 1762 kwitował Ludwika Szeptyckiego (akta gr. przemyskie) + Zuzanna Zawięza, ojciec: Paweł, matka: Zofia Szeptycka [Bon.] 1.1.1. Michał Kamieński, 1782 legit. szlach. Przem.S.Gr. + Katarzyna Wierzchaczewska 1.1.1.1. Ignacy Kamiński + Maria Babicka 1.1.1.1.1. Marian Zdzisław Franciszek Kamiński, 1877 legit. szlach Wydział Krajowy 1.1.2. Tomasz Kamiński, 1782 legit. szlach. Przem.S.Gr. + Katarzyna 1.1.2.1. Antoni z Padwy Kamiński, 1877 legit. szlach. Wydz. Krajowy (z bratem) 1.1.2.2. Teofil Kamiński 1.1.3. Teodor Kamiński 1.1.4. Antoni Kamiński 1.1.5. Józef Kamiński 1.1.6. Dominik Kamiński 1.1.7. Andrzej Kamiński 1. Roman Kamiński, h. Topór, zamordowany 1846 (w Rzezi G.), dziedzic: Wolica, dzierżawca Olpiny pod. Jasłem + Antonina Lewandowska [Bon.] 1.1. Kazimierz Kamiński 1.2. Władysław Kamiński 1.3. Franciszka Kamińska + Adamska 1.4. Helna Kamińska + Słotwiński 1.5. Zofia Kamińska Alkin (?) Kamiński, Topór, ur. ok. 1836, zm. 12.1906 Kołomyja, powstaniec 1863, komisarz skarbowy, weteran Ignacy Kamiński, h. Topór. ur. 1819, zm. 5.1902 Delatyn, powstaniec 1846, 1848, 1863, emigracja do Szwajcarii, burmistrz Stanisławowa, adwokat, poseł na sejm. Poch. Stanisławów (cmentarz zlikwidowany) Kazimierz Kamiński, h. Topór, dzierżawca dóbr, żołnierz 1863, z. 3.1888 Żółtańce.

Nieznany herb, lub bez herbu

1. Bazyli Kamiński, ur. ok. 1760 + Anna Radomska 1.1. Tomasz Kamiński, ur. 20.10.1789 Przemyśl gr-kat [par.] 1.2. Jan Kamiński, ur. 8.9.1792 Przemyśl 234 gr-kat [par.] 1.3. Maria kamińska, ur. 18.3.1795 Przemyśl 234 gr-kat [par.] 1.4. Prokop Kamiński, ur. 14.6.1796 Przemyśl 234 gr-kat [par.] 1. Szymon (Symeon) Kamiński, ur. 1777, ok. 1815 przybył z rodziną do Zawady, par. Siepraw (maj. Szembeków) +(ok. 1802) Wiktoria Spaczyńska (Spoczyńska, Szpak) [nad. Dominik Galas] 1.1. Józefa Kamińska, ur. 1804 1.2. Jan Kamiński ur. 1807 +(14.8.1833 Wróblowice 14) Regina Książek, ojciec: Augustyn, matka: Zofia 1.3. Szymon Kamiński, ur. 1813 1.4. Wincenty Kamiński, ur. 1814 Przemyśl +(1)(28.1.1845 Siepraw) Anna Serafin, ur. 1803 (1-v. Maciej Wyczynek) +(2)(2.10.1852 Zawada) Katarzyna, ur. 1829 (1-v. Maciej Ożga) +(3) Marianna (1-v. Jakub Dziadkowiec (Dziatkowiec) 1. ?? Kamiński ur. ok. 1730 1.1. Wawrzyniec Kamieński (Kamiński), ur. 1761, zm. 27.8.1811 Mokobody ul. Ruska 90 [par.], majster ciesielski + Katarzyna Obarzyńska (Baranowska? Obarczyńska?), ur. 1772 (1779), zm. 24.11.1831, ojciec: Stanisław, matka: Marianna Kordowska; (2-v. Paweł Próchnicki) [par. AP Siedlce] 1.1.1. Jan Kamiński, zm. 18.4.1822 1.1.2. Adam Kamieński (Kamiński), ur. 1792-4 Mokobody, zm. 22.8.1846, płacił 12000 tys rubli podatku rocznie, dochody z wełny i pszenicy, jego posiadłości zostały skonfiskowane 1865r +(28.1.1816 Mokobody) Józefa Paczuska (Paczoska), ur. 1794 Mokobody, ojciec: Fabian, matka: Agata 1871 [z listu na podstawie zawiadomienia przez rząd rosyjski otrzymanego w Paryżu - możliwe że była to pułapka; par.AP Siedlce, mikrofilm] 1.1.2.1. Tekla Kamińska, ur. 19.9.1817 Mokobody 99 [par.] +(7.11.1836) Jan Kosiorek 1.1.2.2. Jan Kamiński, ur. 20.12.1820 Mokobody 85 [par.] 1.1.2.3. Marcin Kamiński, ur. 7.12.1823 Mokobody 70, zm. po 1867 [par.] 1.1.2.4. Antoni Kamiński, ur. 14.8.1826, zm. 11.4.1831, prawd. na tyfus [par. AP Siedlce] 1.1.2.5. Tomasz Kamiński, ur. 4.12.1828, zesłaniec na Sybir +(1) Marianna Ławecka +(2) Ewa Ławecka, cierpiała na głuchotę [par. AP Siedlce] 1.1.2.5.1. Adam Kamiński, prawd. zm. przed 1867 1.1.2.5.2. Marcin Kamiński, prawd. zm. przed 1867 1.1.2.5.3. Teofil Kamiński, ur. 24.5.1861 Mokobody 1.1.2.5.5. Michał Kamiński, ur. 1863 Mokobody 1.1.2.6. Marianna Kamińska, ur. 21.6.1831 Mokobody [par.] 1.1.2.7. Stanisław Kamiński, (prawd.) h. Jastrzębiec, ur. 1.5.1836 Mokobody, zm. ok. 5.1900 Lwów, (prawd.) ppor. dowódca strzelców konnych u Krysińskiego, ranny, przedsiębiorca w Mikołajowie, 3.1900 we Lwowie w szpitalu, poch. Lwów + Wilhelmina Bubella, ojciec: Grzegorz, matka: Antonina Koniuszewska 1.1.2.7.1. Janina Waleria Kamińska, ur. 14.4.1873 Mikołajów, zm. Filadelfia USA +(1895) Wilhelm Kopniak, ur. 6.6.1872 Lwów 131, ojciec: Antoni, matka: Józefa Ogonowicz 1.1.2.7.1.1. Izabela Kopniak + Marian Nunberg 1.1.2.?. ?? Kamiński, (któryś z rodzeństwa) zm. Petersburg jako stary kawaler, zostawił olbrzymi majątek na cele dobroczynne 1.1.2.?. ?? Kamiński, (któryś z rodzeństwa) zginął 1863 w drodze na Sybir 1.1.2.?. ?? Kamiński, (któryś z rodzeństwa) zastrzelony w Moskwie (może powyższy) 1.1.3. Maciej Kamiński, ur. ok. 1795 1.1.4. Franciszek Kamiński 1.1.5. Józef Kamiński, ur. 1801 1.2. ?? Kamińska + Szczepan Bielecki, świadek zgonu Wawrzyńca, i drugiego ślubu Katarzyny) 1.3. Wawrzyniec Walenty Kamiński, ur. 13.2.1811 Mokobody, ul. Ruska 90 [par.] Adam Kamiński, ur. ok. 1760, zm. 31.5.1812 Mokobody [par.] 1. Elżbieta Kamieńska. ur. ok. 1770 + Piotr Toczyski 1.1. Wiktoria Eleoora Toczyska, ur. 1794 +(1813 Mokobody) Maciej Soszyński, ojjciec: Walenty, matka: Marianna Wyszomierska [par.Mokobody] 1. Wawrzyniec Kamiński + Katarzyna [akty dot. nieruchomości Mokobody 77 - AP Siedlce] 1.1. Adam Kamiński, zm. 1833, posiadał nieruchomość Mokobody 77 1.1.1. Adam Kamiński, odziedziczył Mokobody 77 1.2. Józef Kamiński, 1835 sprzedał swoje części w Mokobodach bratu Adamowi 1.3. Franciszek Kamiński, 1835 sprzedał swoje części w Mokobodach bratu Adamowi 1. Helena Kamińska, ur. 1801, mieszka Mokobody 70 1.1. Mikołaj Tomasz Kamiński, ur. 22.12.1817 Mokobody 70, chrzestny: Adam Kamiński, dziecko do chrztu przedstawił Leon Kamiński ur. 1757, zm. 1818 [par.] 1. Leon Kamiński, ur. ok. 1757 (1748), zm. po 1825, 1817 przedstawia do chrztu dziecko 16-letniej Heleny Kamińskiej; mieszka Mokobody 70 [par.] 1. Stefan Kamiński + Maria Wasińska 1.1. Aniela Kamińska, ur. 1815 Warszawa, zm. 1902 Lwów , aktorka +(1838 Warszawa) Wojciech Aszperger, ur. 1790 zm. 1847, (1-v. Katarzy Rutkowska, zm. 1835); dyrektor teatru warszawskiego 1. Maciej Kamiński, "szlachetny" + Anastazja 1.1. Józef Kamiński, ur. 1812 [par.] Wincenty Kamiński, 21.6.1838 ojciec chrzestny Anny Kosczak w Przemyślu-Podzamcze [par. ] 1. Michał Kamiński, ur. ok. 1843, zm. 25.4.1900 Lwów (samobójstwo), murarz, dozorca domu przy ul. Grottgera 8 we Lwowie, miał jednego syna + ?? zm. po 1900 [Kurier Lwowski 26.4.1900] 1.1. ?? Kamiński, ur. ok. 1875, zm. ok. 1895 Lwów (w wieku 18 lat), poch. Łyczaków 1. Józef Kamiński 1.1. Adolf Kamiński, ur. 1868 Lwów, 1880—81 uczeń Gimnazjum F.J. we Lwowie 1. Błażej Kamiński 1.1. Jan Kamiński, ur. 1875 Hlibów, 1891—94 uczeń Gimnazjum F.J. we Lwowie 1. Feliks Kamiński 1.1. Józef Kamiński, ur. 1861 Chnówka, 1877—79 uczeń Gimnazjum F.J. we Lwowie 1. Jan Kamiński 1.1. Karol Kamiński, ur. 1845 Lwów, 1863-66 uczeń Gimnazjum F.J. we Lwowie 1. Zdzisław Kamiński 1.1. Stanisław, ur. 1991 Wieliczka, Zdzisław r. 1902—08 uczeń Gimnazjum F.J. we Lwowie 1. Kajetan Kamiński 1.1. Józef Kamiński, Rolnik 1. Adam Kamiński 1.1. Emmanuel Kamiński, jednodworzec, powstaniec styczniowy 1. Stanisław Kamiński 1.1. Marcin Kamiński, rolnik, powstaniec 1863 1. Rajmund Kamiński 1.1. Rafał Kamiński, mężcz. 27 lat na 1868 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1866 r. przebywał w r. Kaińskie, imał się różnych robót, rodziny nie posiadał 1. Bernard Steinmann-Kamiński + Róża Wartenberger 1.1. Paweł Franciszek Kamiński (Steinman-Kamiński), ur. 1834 Częstochowa [11], zm. 11.1907 Szwajcaria, ksiądz, misjonarz, kapelan w powstaniu 1863.Przeszedł na staro-katolicyzm, ożenił się i zgermanizował. 1. Ignacy Kamiński 1.1. Wincenty Kamiński, powstaniec 1863, szlachcic 1. Leon Kamiński 1.1. Zygmunt Kamiński, szlachcic z województwa Wołyńskiego, powstanic 1863 ?? Kamińscy, poch. Kołomyja ?? Kamińscy, poch. Lwów-Łyczaków ?? Kamiński, starszy sekretarz powiatowy w Samborze + Karolina Pawła Letz, ur. 18.11.1872, zm. 8.6.1937, poch. Sambor [Inscriptiones funebres...] ?? Kamiński, Wahmistrz z oddz. Anderliniego, brał udział podlaskie: Stanin 14.03.1863, krakowskie: Ludynia 8.04.1864. Po rozbiciu powstańców przez Moskali uciekł do młyna, gdzie zatarasowawszy się, bronił się długo, na koniec położywszy 2 Moskali, trzecią kulą odebrał sobie życie. ?? Kamiński, syn częściowego szlachcica z Łukowskiego, powstaniec 1863 od początku, porucznik jazdy u Krysińskiego. podobno zginął pod granicą austriacką (być może tożsamy ze Stanisławem) Adam Kamiński - meszkał: Chorzelów; zastrzelony przez funkcjonanusza NKWD w 1944 zwłoki zakopano w polu, po upływie dwóch tygodni rodzina odnalazła je i przeniosła na cmentarz w Chorzelowle. [Kiryk F. (red)., Mielec – studia i materiały z dziejów miasta i regionu ...] Aleksander Kamiński, ur. 1840 Zakroczym, rozstrzelany 1865 na Syberii, powstaniec 1863 Andrzej Kamiński, Ur. 1832, żołnierz 1863, zm. 1883, żołnierz meksykański, Zm. Stanisławów, poch. Stanisławów (cmentarz zlikwidowany) Antoni Kamiński, powstaniec 1863, zm. 22.4.1863 Rzeszów, z ran, poch. Rzeszów Antoni Kamiński, jednodworzec mińskiej guberni Antoni Kamiński, ur. 1843, szlachcic Witebsk, powstaniec 1863, oddz. Koziełły, i Czyżyka. Antoni Kamiński, szewc, powstaniec 1863, służy w I plutonie 1 dywizjonu kosynierów w Ojcowie. Figuruje w Wykazie osób zbiegłych z powiatu olkuskiego do oddziałów powstańczych w czerwcu 1863 roku Edward Kamiński, ur. 1844, Żołnierz 1863, gub. mińska Franciszek Kamiński, ur. 1835 Grąblin, zm. 28.8.1904 Kraków, ks., misjonarz, uczestnik walk 1863, zesłany na Syberię do Tunki na 9 lat za pomoc dla powstańców w 1863/4, r., poch. Kraków-Rakowice kw. Ya, gr. misjonarzy Ignacy Kamiński, ok. 1870 burmistrz Wadowic [Szczerbowski A., Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji ...] Irena Kamińska, ur. 1900, zm. 1989, poch. Kraków + Roman Pietrzycki Florian Kamiński, ur. 1730, zm. 26.2.1812 ojciec zakonny, definitor, minister [Starokonstantynowskie, spis miejscowości, wyd. 1910] Gabriel Kamiński, Żołnierz 1863 z oddz. Jabłonowskiego Grackan Kamiński, karmelita, ur. 1796, wyświęcony 1825, przy filii w Tereszkach [Starokonstantynowskie, spis miejscowości, wyd. 1910] Jan Kamiński +(1873 Buczek) Antonina Stanisławska Jan Kamiński, poległ 14.4.1863 pod Budą Zaborowską, ogrodnik z Macierzysza, poległ ubiwszy dziesięciu moskali. Jan Kamiński, ur. 19.1.1970, zm. 11.12.1925, Generał Brygady WP, poch. Kraków-Rakowice Jan Kamiński, ogrodnik, poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863. Jan Nepomucen Kamiński, dramaturg, dar. teatrów lwowskich, poeta + Apolonia Sokołowska, ur. 1792, zm. 1846, lwowska aktorka, konkurentka A. Aszpergerowej., poch. Łyczaków [Niecieja S.S., Cmentarz ...] Józef Kamiński, ur. 1810, zm. 1888 poch. Lwów-Łyczaków Julia Kamińska + Domaradzki (Domanidzki). W powstaniu 1863 działała w organizacji narod. lwowskiej. opiekując się zwłaszcza więźniami i ułatwiając im ucieczkę. Julian Kamiński, Więzień polityczny 1-poł 1863 Kraków Juliusz Kamiński, emer. płk., I. stopień szlachecki 14.4.1918, nieimmatrykulowany do Ksiąg Majestatycznych [Kruczkowski: Austriackie nadania szlacheckie] Justyn Kamiński, ur. ok. 1833, powstaniec 1863 r., ziemianin mińskiej gub., 1867 zesłany pr. bez pozbawienia praw na zamieszkanie, przebywał w Jałutorowskie, rodziny nie posiadał, żenił się w Syberii Justyna Kamińska, ur. 1824, zm. 28.4.1900, poch. Lwów-Łyczaków Kajetan Kamiński, ur. w województwie krakowskiem 1758 r., rektor collegium nobilium [Bon.] Kazimiezr Kamiński, kanonik łucki i proboszcz uzdzieński ok. 1818 [Jurewicz P., Herbarz białoruskiej Szlachty ...] Kazimierz legitymował się ze szlachectwa 1783 roku, w sądzie grodzkim trembowelskim [Bon.] Leon Kamiński, ur. ok. 1842, zm. 27.6.1900 Lwów, konduktor [Gazeta Lwowska 1900] Maksymilian Kamiński, ur.12.10.1845 Bochnia, powstaniec 1863, w 1903 członek Tow. Zaliczkowego Sanok Marceli Kamiński, żołnierz 1863, zm. przed 1889 Michał Kamiński, 1890 właściciel: Leńcze Górne [Drobna szlachta w Galicji...] Michał Kamiński, Ppor. w oddz. Lewandowskiego (1863), odznaczył się w bitwie pod Staninem 14.03.1863 Mieczysław Kamiński, ur. 1835, zm. 1896, śpiewak, reżyser, autor wspomnień i komedii, poch. Łyczaków [Niecieja S.S., Cmentarz ...] Rafał Kamiński, ur. 1842, Żołnierz 1863. Z. 5-6.1933 w Zambrowie. Lat 91 Rozalia Kamińska, Walczyła w oddziale Teodora Cieszkowskiego. Pochodziła z Warszawy. Odznaczyła się dużą odwagą. Ranna, dostała się do niewoli. Stanisław Kamiński, ur. 20.10.1909, zm. 26.12.1986, poch. Kraków-Rakowice Stanisław Kamiński, powstaniec 1863, ranny, 1888 przedsiębiorca i właściciel realności Rozwadów (pow. Żydaczów) Stanisław Kamiński, powstaniec 1863, żandarm narodowy, oficer. Mieszkał w Domaniewie. W 5.1864 zgłosił się dobrowolnie do naczelnika wojennego w Nadarzynie. Wyrok z 4.3.1865. Powieszony w Domaniewie 6.3.1865. Stanisław Kamiński, ur. ok. 1830, powstaniec 1863, zesłany na osadzenie na Syberii, był w okr. marińskim, w 1868 rodziny nie posiadał Stanisław Kamiński, ppor. powstania styczniowego, odzn. Medalem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863 (GP: Stanisław, który otrzymał Medal Niepodległości w 1930r nie był podporucznikiem) Stanisław Kamiński, szlachcic z pow. lipnowskiego. Za działalność przed powstaniem 1863 skazany na 6 miesięcy twierdzy, następnie na osiedlenie do Nowochoperska w gub. woroneskiej. Stanisław Kamiński, ur. 1845. Weteran 1863. Zm. Częstochowa. Stanisław Kamiński, zm. 1900, powstaniec styczniowy, poch. Lwów Szczepan Kamiński, Ur. 1840, weteran 1863, zm. Płock. Teodor Kamiński, ur. ok. 1838, oficjalista z płockiego, oficer Żuawów Oxińskiego w 1863, poległ pod Opatówkiem Teofil Kamiński, Ur. 18.3.1847 Kraśnik. Żołnierz Wiendzickiego, a nast. kpt. Sawickiego. Zbiegł do Galicji jako ros. Osiadł w Trembowli jako stolarz. Wacław Kamiński, zm. 1929, poch. Kołomyja Wacław Heichel Kamiński, poch. Lwów-Łyczaków Walery Kamiński, Powstaniec, dowódca oddziału Wincenty Kamiński, powstaniec 1863, walczył w oddziale Miniewicza, poległ pod Igołomią k. Krakowa. Wincenty Kamiński, szlachcic, dzierżawca majątku Strogony, gubernia witebska, uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, 1871 otrzymał prawo osiedlenia się wszędzie w Rosji (poza Polską). Wincenty Kamiński, Rodem ze Skierniewic. Zmarł z ran odniesionych pod Igołomią 4.5.1863 Wincenty Kamiński, Student warszawskiej Akademii Medycznej - wydz. Chirurgii. 1861-2 w Komitecie Akademickim, następnie agent CNK, W 1863 w organizacji okręgu biebrzańskiego, komisarz pełnomocnik RN w woj. augustowskim, następnie agent zakupu broni. po powstaniu na emigracji. Władysław Kamiński, duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: mińska, miejsce zsyłki: katorga, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi Władysław Kamiński Ur. 1845 Grójec. Weteran 1863, zm. Grójec Wojciech (Jakow) Kamiński, powstanic 1863 Zdzisław Kamiński, ur. 1863 Rymanów, 73 uczeń Gimnazjum F.J. we Lwowie

kaminski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Kamiński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

    Zobacz więcej wyników (Przejście do Słownika Biograficznego)Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Kamiński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

  Zobacz więcej wyników (Przejście do Czytelni)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Kamiński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Katarzyna Kamińska
  Miejsce: Barwałd Dolny
  Data: ok. 1832
  Opis: zam. Sławińska • Antoni Kamiński
  Miejsce: Pogorzyce, parafia Kościelec
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1752 • Edward Kamiński
  Miejsce: Chwojniakowo, gm pliska, pow dziśnieński
  Data: 1928
  Opis: postępowanie scaleniowe Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie • Grzegorz Kamiński
  Miejsce: Sowina,, cyr. jasielski
  Data: 1827
  Opis: spadkobiercy • Józef i Zofia Kamiński
  Miejsce: Szycówka, pow krzemieniecki
  Data: ok. 1770
  Opis: podstoli mozyrski, królewszczyzna - wieś, płaci 27 zł 4 gr, 3 denary kwarty rocznie • Michał i Anna Kamiński
  Miejsce: Borek, pow trębowelski
  Data: ok. 1770
  Opis: chorąży buski, królewszczyzna - dzierżawa borecka, płaci 3575 zł 12 gr, 8 denarów kwarty rocznie
To zapisy o osobach nazwiska Kamiński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Kamiński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Kamiński
  administrator - Zręczyce, k. Gdowa - - 1770
  Żródło: GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 564

 • Kamiński
  plenipotent dóbr - Ścianka, par. Potok Złoty - - 1842
  Żródło: par. Potok Złoty rz-kat

 • Kamiński
  dzierżawca - Malinik, par. Krzeszów, pow. zamojski - Zymoyski, ordynat - 1857
  Żródło: nad. DHRP, za. Materiały do monografii...Kamińskich, Lwów 1858

 • Andrzej Kamiński
  justycariusz - Złoczów, cyr. złoczowski - - 1820
  Żródło: nad. GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1820, Lwów

 • Antoni Kamiński
  ekonom - Będlew - - ok. 1800
  Żródło: Metrykalia -Teki Dworzaczka

 • Antoni Kamiński
  ekonom - Konotopy - - 1814
  Żródło: nad: GP, za: par. w: AB

 • Dionizy Kamiński
  justycariusz - Bortków, obw. złoczowski - - 1853
  Żródło: Provinzial Handuch der Konigreiche Galizien und Lodomerien 1853

 • Dionizy Kamiński
  justycariusz - Łahodów, pow. złoczowski - - 1853
  Żródło: Provinzial Handuch der Konigreiche Galizien und Lodomerien 1853

 • Edward Kamiński
  ekonom - Trościaniec Wielki - - 1852
  Żródło: nad. GP, za: http://www.olejow.pl

 • Grzegorz Jakub Kamiński
  justycariusz - Sowina, cyr. sądecki - - 1820
  Żródło: nad. GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1820, Lwów

 • Jakub Kamiński
  ekonom - Jamne, par. Żelechów - - 1871
  Żródło: par. Żelechów rz-kat

 • Jan Kamiński
  ekonom - Krzcikowice, dziś Krzykowice, parafia Wolbórz - Franciszek Świerczyński, Urodzony - 1815
  Żródło: nad. Adam Czechowski, za: ślub córki Marianny Kamińskiej, Akt 29, Wolbórz1815

 • Jan Kamiński
  nauczyciel - Molodia, okr. czernowiecki - - 1866
  Żródło: nad. GP, za: Szematyzm

 • Józef Kamiński
  nauczyciel - Dobrzechów, okr. strzyżowski - - 1860
  Żródło: nad. GP, za: Szematyzm

 • Klemens Kamiński
  ekonom - Baranów - - ok. 1826
  Żródło: Indeksy ksiąg metrykalnych

 • Klemens Kamiński
  Ekonom - Żyrzyn - - ok. 1853
  Żródło: Indeksy ksiąg metrykalnych

 • Łukasz Kamiński
  dzierżawca części - Świercze Siółki, par/gm. Klukowo - - 1849
  Żródło: mazovia.strefa.pl

 • Stanisław Kamiński
  ekonom - Nekla, - - 1713
  Żródło: nad. Marian Lipiński, za: Teki Dworzaczka

 • Wincenty Kamiński
  dzierżawca - Strogony, gub. witebska - - ok. 1863
  Żródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


To wszystkie osoby o nazwisku Kamiński w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Kamiński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 58808 Aleksandra Kamińska
  Opis: Uczestniczka Powstania Styczniowego 1863r., żyła lat 90 zm. dnia 15 listopada 1939r., pochowana Czeremcha.
  źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek
  Uwagi:

 • 68821 Julia Kamińska
  Opis: Pracowała w organizacji kobiecej we Lwowie.
  źródło: nad. GP, za: Kronika Powszechna 1913 nr 5
  Uwagi:

 • 48415 Julia Kamińska
  Opis: Zam. Domaradzka. Działała w organizacji narod. lwowskiej.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 32362 Julia Kamińska
  Opis: zamężna Domaradzka, pracowała w lwowskiej organiz. opiekując się zwłaszcza więźniami i ułatwiając im ucieczkę.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 26448 Rozalia Kamińska
  Opis: Walczyła w oddziale Teodora Cieszkowskiego. Pochodziła z Warszawy. Odznaczyła się dużą odwagą. Ranna, dostała się do niewoli.
  źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]
  Uwagi:

 • 50138 Kamiński
  Opis: gmina/wieś Szumowo, kara: zesłanie
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 48423 Kamiński
  Opis: "Cały oddział liczył wtedy 170-180 strzelców. ... Prócz tego było około 50 jazdy, czyli 2 plutony dowodzone przez Borowskiego ... i przez Kamińskiego, mieszczanina z Mohobód."
  "Pomimo tych ostrożności w Sosnowicy zostaliśmy obskoczeni przez kozaków. Oddział składał się z czterech rot piechoty, pół szwadrona dragonów, i pół sotni kozaków. Zaskoczył tu Kamińskiego z kilkudziesięcioma jazdy z byłego naszego oddziału, którzy wymknęli się jednak bez strat i jeszcze oficerowi dragonów parę lotek w szyję wpakowali"
  "Wóciliśmy więc i kołując zbliżali się ku Lipniakowi, a w tej naszej fortecy czekał nas Etner... Jazda pod dowództwem Szumskiego liczyła 130 koni i dzieliła się na 4 plutony, dowodzili nimi: Kamiński, Cetnarski, Wyszyński i Malanowski... Jazda miała szable i karabinki krótkie, prócz tego wszyscy oficerowie i podoficerowie mieli rewolwery, a nawet i znaczna część żołnierzy."

  źródło: nad. DHRP, za: Rostworowski J., Wspomnienia z roku 1863 i 1864, Kraków 1900, za: MBC
  Uwagi:

 • 48416 Kamiński
  Opis: Agent org. narodowej działając w organizacji w łomżyńskiej
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Polska w walce
  Uwagi:

 • 34838 Kamiński
  Opis: członek Wydziału Obwodu Rzeszowskiego (?)
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 34080 Kamiński
  Opis: kancelista z magistratu. Poległ 3.02.1863 r. w bitwie pod Węgrowem.
  źródło: Węgrów, mogiła powstańców za: www.powiatwegrowski.pl
  Uwagi:

 • 42195 Kamiński
  Opis: Młynarz z Franksztyna. Kilka dni po bitwie nietrzebskiej (22 IV 1863) został aresztowany przez Rosjan i jako poddany pruski został przekazany Prusakom na punkcie granicznym w Golubiu.
  źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej
  Uwagi:

 • 48424 Kamiński
  Opis: Oficer Żuawów Oxińskiego
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Dokumenty ternowych władz cywilnych, wyd. 1986
  Uwagi:

 • 34839 Kamiński
  Opis: osoba związana z ajentem broni we Wiedniu
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 48419 Kamiński
  Opis: Poległ w potyczce pod Dołhą, powstaniec z oddz. Bogusławskiego. poch. na cm. w Lesznie
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 24596 Kamiński
  Opis: poległ wraz z Podczaskim w bitwie pod Dołką, w obronie swego dowódcy Bogusławskiego, ciało jego pochowane na cmentarzu parafialnym w Dołdze.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 48421 Kamiński
  Opis: Powstaniec z augustowskiego, z oddziału Duchyńskiego, poległ w Puszczy Rożańskiej 8.6.1863 (Mereczowszczyzna)
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za. "Bolesławita"
  Uwagi:

 • 48425 Kamiński
  Opis: Przemytnik z Podgórza pod Toruniem, kierował przemytem broni dla powstania z Torunia i Bydgoszczy.
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: zbiór materiałów
  Uwagi: [1] Zbiór zeznań śledczych, Wr. 1965, s 70

  [2] Zarys Powstania Styczniowego, Wr. 1985, s. 347

 • 24600 Kamiński
  Opis: syn częściowego szlachcica z Łukowskiego, z pierwszą chwilą wybuchu zbrojnego powstania przyjął w niem udział, odznaczając się zdolnością , pracą i odwagą. Służył jako porucznik w konnym oddziale Krysińskiego. Zginął podobno nad granicą austryacką podczas nocnego napadu nieprzyjaciół na oddział Krysińskiego.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi: Z pewnością Stanisław, który jednak nie zginął [przyp. GP]

 • 44546 Kamiński
  Opis: udział w potyczkach: krakowskie: Ludynia 8.04.1864 r Kamiński, podlaskie: Stanin 14.03.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 44547 Kamiński
  Opis: udział w potyczkach: podlaskie: Dubów 19.06.1863, Sosnowica 19.08.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 44548 Kamiński
  Opis: udział w potyczkach: podlaskie: Międzyrzecz 6.05.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 48475 Kamiński
  Opis: Wahmistrz z oddz. Anderliniego, brał udział w bitwie pod Ludynią 8.4.1864, po rozbiciu powstańców przez Moskali uciekł do młyna, gdzie zatarasowawszy się, bronił się długo, na koniec położywszy 2 Moskali, trzecią kulą odebrał sobie życie.
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i potyczki...
  Uwagi:

 • 47139 Kamiński
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Płoski, gub. Grodzieńska , dz. 19.
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 24597 Kamiński
  Opis: z Augustowskiego, służył jako żołnierz w oddz. Duchińskiego, poległ w puszczy Różańskiej d. 8 Czerwca 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 62641 Kamiński
  Opis: z Augustowskiego, służył jako żołnierz w oddziale Duchyńskiego, poległ w puszczy Rożańskiej
  źródło: nad. GP+, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
  Uwagi:

 • 48420 Kamiński
  Opis: Zesłaniec za rok 1863 Wrócił w 1908 do gub. wileńskiej.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Tygodnik Illustrowany 1908/43
  Uwagi:

 • 48418 Kamiński
  Opis: Żołnierz 1863, w więzieniu Koeniggratzu.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Nasz Kraj 1906/4 fot
  Uwagi:

 • 48426 A. Kamiński
  Opis: 7.1.1864. ucieczka z orłowskiej roty aresztanckiej
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Wysocki T.
  Uwagi:

 • 48858 Adolf Kamiński
  Opis: , kara: zesłany w odległe miejsce Rosji
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 16555 Adolf Kamiński
  Opis: Właściciel ziemski augustowskiej guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 59430 Adolf Tomasz Kamiński
  Opis: syn Jakuba, ur. ok. 18 32 we wsi Markowo Wielkie pow. bielskiego, szlachcic z Kowalewszyzny w pow. łomżyńskim gub. augustowskiej. Członek organizacji narodowej w okręgu tykocińskim, gdzie przygotowywał manifestacje patriotyczne, zbierał składki na cele powstania, werbował do oddziałów powstańczych, a także, jako wójt gminy, odbierał od werbowanych przysięgę. Aresztowany i więziony przez dziewięć miesięcy w Łomży, został w lipcu I 8 6 5 skazany przez audytoriat polowy na zamieszkanie w gub. ołonieckiej (wyrok konfirmował namiestnik Królestwa Polskiego). Od września 1865 mieszkał w Powieńcu, otrzymywał zasiłek ze skarbu państwa. Na zesłaniu towarzyszyła mu żona Michalina z Miłkowskich. W 1871, na podstawie manifestu z maja, został zwolniony z dozoru i uzyskał prawo wyjazdu z guberni. Wyjechał prawdopodobnie w końcu 1871 lub w 1872. Zmarł 18 czerwca 1923 w Warszawie.
  źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: LVIA, mkf, AGAD, ZGR 1 1/9367/3, GARF, z. 109.1 ekspedycja, 1871, wol. 62, k. 67, RGIA, z. 1286, inw. 30, wol. I3II. k. I7v-I8, 48V.-49 (kart. J. Sztakelberga), MWR zb. A. Kręckiego, Maliszewski, Uczestnicy

 • 48430 Aleksander Kamiński
  Opis: h. Ślepowron, weteran 1863, zm. 10.5.1923 Warszawa, lat 83.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: K.War. 1923/129
  Uwagi:

 • 55407 Aleksander Kamiński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 20577
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 33547 Aleksander Kamiński
  Opis: Rogowo - Spis Powstańców 1863 r
  źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC
  Uwagi:

 • 48428 Aleksander Kamiński
  Opis: Ur. 1840 Zakroczym, oddz. Tomaszewskiego, Zegrzdy i Postrycha (PŁuck). Ranny, skazany w sołdaty (9 lat). Rozstrzelany 14.3.1865 w Orle za ucieczkę z rot (1865 nr 35)
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Malin. Uczestn.
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Aleksander Kamiński

 • 66925 Aleksander Kamiński
  Opis: Ur. 1845, miejscowość w 1923: Grójec, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: B-28
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 20577 Aleksander Kamiński
  Opis: za zamiar ucieczki z rot aresztańskich w Orle na Syberji, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany tamże dnia 14. marca 1865.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 48429 Aleksander Kamiński
  Opis: Zatrudniony w cegielni, rozstrzelany za ucieczkę 14.3.1865
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: CDIAL 195-1-58 k. 85v
  Uwagi:

 • 34148 Aleksander Kamiński
  Opis: zesłany do m. Orła do rot aresztanckich, tam używany do robót przy fabryce cegły, zmówiwszy się z towarzyszami niedoli Franciszkiem Czyborowskim v. Ciborowskim, Andrzejem Ostrowskim i Bartłomiejem Kasprzakiem, wspólnie z nimi uciekł, zabiwszy poprzednio szyldwacha wzbraniającego im przejścia, lecz przez mieszkańców okolicznych schwytany i odstawiony do Orła, wraz z towarzyszami rozstrzelany 14 marca 1865 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Aleksander Kamiński

 • 48427 Alkin (?) Kamiński
  Opis: Topór, weteran 1863, ur. ok. 1836, zm. 12.1906 Kołomyja, emerytowany komisarz skarbowy, lat 70
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: G.W. 1906/284 i Słow. Pol. 1906/564
  Uwagi:

 • 30751 Andrzej Kamiński
  Opis: partyzant, um. w Stanisławowie r. 1883
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 48431 Andrzej Kamiński
  Opis: Ur. 1832, żołnierz 1863, zm. 1883, żołnierz meksykański, Zm. Stanisławów
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: "Spoczną..."
  Uwagi:

 • 32465 Andrzej Kamiński
  Opis: zm. 1883, powstaniec styczniowy, poch. Stanisławów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 11720 Antoni Kamiński
  Opis: jednodworzec mińskiej guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 62179 Antoni Kamiński
  Opis: Lat 20, szewc z Pilicy, zbiegł do oddziałów powstańczych w czerwcu 1863
  źródło: nad. GP+, za: Liszka J., Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej, MOK w Bukownie 1996
  Uwagi: za: Kancelaria Namiestnika Królestwa Polskiego do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Warszawa 16.7.1863, AGAD, KRSW, nr 7360

 • 61991 Antoni Kamiński
  Opis: Lat 21 z Pilicy. Szewc. Służył w 1 plutonie pierwszego dywizjonu kosynierów w Ojcowie.
  źródło: nad. GP+, za: Liszka J., Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej, MOK w Bukownie 1996
  Uwagi:

 • 24594 Antoni Kamiński
  Opis: skutkiem ran zmarł w Rzeszowie dnia 22 Kwietnia 1863 r. Pochowany tamże dnia 23 t. m. i r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 20439 Antoni Kamiński
  Opis: szewc l.2.Służy w I plutonie 1 dywizjonu kosynierów w Ojcowie.
  Figuruje w Wykazie osób zbiegłych z powiatu olkuskiego do oddziałów powstańczych w czerwcu 1863 roku

  źródło: Jura Pilica - Powstańcy 1863
  Uwagi: http://www.jura-pilica.com/?powstancy-1863,155

 • 15667 Antoni Kamiński
  Opis: szlachcic Witebsk
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 61495 Antoni Kamiński
  Opis: szlachcic, mieszkaniec wsi Czajkówka w powiecie radomyskim
  źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
  Uwagi:

 • 48435 Antoni Kamiński
  Opis: ur. 1843, powstaniec 1863, oddz. Koziełły, i Czyżyka.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: W. Wil. 1863/147
  Uwagi:

 • 48432 Antoni Kamiński
  Opis: zmarł kwiecień - maj 1863 z ran
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 48434 Antoni Kamiński
  Opis: Żołnierz 1863, gubernia witebska
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 48433 Antoni Kamiński
  Opis: Żołnierz 1863, zm. 5.1863 Rzeszów, z ran (22.04)
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Czas 1863/105
  Uwagi:

 • 51102 Daniel Kamiński
  Opis: powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl
  Uwagi:

 • 48436 Edward Kamiński
  Opis: ur. 1844, Żołnierz 1863, gub. mińska
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 11683 Emmanuel Kamiński
  Opis: syn Adama, jednodworzec
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48757 F. Kamiński
  Opis: Być może przebywał w kopalniach okr. nerczyńskiego - w sprawozdaniach Towarzystwa Zerentujskiego (organizacja samopomocowa zesłańców) figuruje wśród nich podpis podpis F. Kamiński.
  źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005
  Uwagi:

 • 48756 Feliks Kamiński
  Opis: Pochodził z Warszawy. Został skazany na 12 lat ciężkich robót w twierdzach. Dotarł do Irkucka w 1864 r. Na osiedleniu przebywał w gub. irkuckiej, został wpisany do społeczności chłopskiej.
  źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005
  Uwagi:

 • 43266 Franciszek Kamiński
  Opis: (1835-1904), ks., misjonarz, zesłany na Syberią za pomoc dla powstańców w 1863/4 r., kw. Ya, gr. misjonarzy
  źródło: nad. DHRP, za: Grodziska K., Cmentarz Rakowicki w Krakowie, (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia), Kraków 1983
  Uwagi:

 • 48257 Franciszek Kamiński
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1866 miejsce wysyłki: kaliska, miejsce zsyłki: tobolska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 11 /-/ d. 3225, k. 87v
  dokładniejszy opis źródła

 • 12938 Franciszek Kamiński
  Opis: Rolnik
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 60576 Franciszek Kamiński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. chłop posiadający gospodarstwo we wsi Nabrzysk (?), lat 30. Katolik, wdowiec. Aresztowany w domu 8 listopada 1864 r. "za ukrywanie składu broni". 11 grudnia 1864 r. skazany na 5 lat rot aresztanckich. 17 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-144).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 70329 Franciszek Kamiński
  Opis: Z Szczeberszyna, lat 18. W marcu 1864r. sądzony przez sąd wojenny w Rzeszowie za zbrodnie zaburzenia spokojności publicznej przez powtórny udział w powstaniu polskiem. Skazany na 5 miesięcy więzienia.
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 15.4.1864r.
  Uwagi:

 • 11947 Franciszek (Franc) Matwieiewicz Kamiński
  Opis: Ksiądz
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48437 Francizek Kamiński
  Opis: (1835-1904) Ks. Misjonarz od 1855, uczestnik walk 1863, zesłaniec do Tunki na 9 lat. Ur. w Grąblinie (Kr. Pol.) zm. 28.8.1904 Kraków
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za. zbiór źródeł
  Uwagi: [1] Czech 1905
  [2] G.W. 1904/199
  [3] Dz. Pol. 1904/408
  [4] Słowo Pol. 1904/412
  [5] Czas 1904/198


 • 48438 Gabriel Kamiński
  Opis: Żołnierz 1863 z oddz. Jabłonowskiego
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 13566 Gawriił Kamiński
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39313 Gawrił Kamiński
  Opis: mężcz. 22 lata w 1868 r., ziemianin kowieńskiej guberni, warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 14264 Gawrił Kamiński
  Opis: szlachcic kowieńskiej prowincji
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 49187 Ignacy Kamiński
  Opis: gmina/wieś Kupiski, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 30370 Ignacy Kamiński
  Opis: adwokat w Stanisławowie, pracował w organizacji.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 47843 Ignacy Kamiński
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1861 miejsce wysyłki: płocka, miejsce zsyłki: ołoniecka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 3, d. 51 /-/ op. 150, d. 221, k. 7 /-/ Kubicki, cz. 1, 2, s. 488
  dokładniejszy opis źródła

 • 48439 Ignacy Kamiński
  Opis: h. Topór. dr Ur. 1819, czynny w 1846 i 1848, członek organizacji narodowej . 1863 emigracja do Szwajcarii, b. burmistrz Stanisławowa i poseł na sejm. Wrócił do kraju w początkach 1866. Zm. 5.1902 Delatyn
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za. zbiór źródeł
  Uwagi: [1] Spoczną...
  [2] K.W. 1902/144
  [3] G. Nar. 1865/53 i 1866/50
  [4] Czas 1902/117


 • 59431 Ignacy Kamiński
  Opis: ksiądz, ur. ok. 18l8, proboszcz parafii Grudusk w pow. ciechanowskim gub. płockiej. W 1861 za udział w manifestacjach patriotycznych został osadzony w twierdzy modlińskiej, skąd miał być na podstawie decyzji administracyjnej wysłany do gub. ołonieckiej na zamieszkanie. Na mocy manifestu z marca 1862 ułaskawiony, ale prawdopodobnie przebywał juz wtedy w gub. ołonieckiej, w Pietrozawodzku, skąd miał wyjechać w 1862. Nie zmienił swej postawy: w 1865 za wystąpienia patriotyczne został ukarany grzywną, a w rok później, jako „niepoprawny pod względem politycznym", oddany pod dozór policji za „złe usposabianie włościan do rządu". Zmarł w 1901.
  źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: GARF, z. 109, I ekspedycja, 1861, wol. 138, k. 2-5, 9-10, Kubicki, cz. I, t. 2, cz. 3, t. 2

 • 32721 Ignacy Kamiński
  Opis: powstaniec styczniowy, poch. Stanisławów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 60577 Ignacy Kamiński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic ze wsi Guty, pow. siedlecki, lat 21. Katolik, kawaler. Aresztowany w Gutach 28 czerwca 1864 r. "za przynależność do żandarmerii narodowej". W więzieniu od 7 sierpnia, 1 lutego skazany na osiedlenie na Syberii, 17 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-145).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 48440 Jakub Kamiński
  Opis: Lat 2 (w 1864) Stanu gminnego - owczarek. Przysięga 14.5.1864 Wyszogród. Oddz. Dunina.
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: AP Płock, karta 87, poz. 11
  Uwagi:

 • 43975 Jakub Kamiński
  Opis: Owczarz. Mieszkał w gm. Mąkolin, pow. wyszogrodzkiego. Powstaniec w partii Dunina. W dniu 15.1.1865 wiek 20 lat.
  źródło: nad. DHRP, za: Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej)
  Uwagi:

 • 60578 Jakub Kamiński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. chłop z Golicynowa, pow. siedlecki, lat 33. Katolik, żonaty, ojciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Węgrowie 9 kwietnia 1864 r. "za ukrywanie podejrzanych osób". W więzieniu od 17 kwietnia 1864 r. 7 sierpnia skazany na roboty w Rosji, 14 sierpnia odesłany do Warszawy. (K-120).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 17532 Jan Kamiński
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 49260 Jan Kamiński
  Opis: gmina/wieś Zambrów Poryte, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 55525 Jan Kamiński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24599
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 39312 Jan Kamiński
  Opis: mężcz. 37 lat, pruski poddany, warunki zesłania nieznane, przebywał w tomskiej guberni Kainskom okręgu
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5727. Ł. 110 ob.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 12746 Jan Kamiński
  Opis: obywatel pruski
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 24599 Jan Kamiński
  Opis: ogrodnik z Macierzy sza, poległ jako kosynier pod Budą Zaborowską w powiecie Warszawskim dnia 14 Kwietnia ubiwszy dziesięciu moskali. (Czas Nr. 96).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 48442 Jan Kamiński
  Opis: Ogrodnik z Macierzysza, poległ 14.5.1863 pod Budami Zaborowskimi, jako kosynier
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za Ziel., i Bosł.
  Uwagi:

 • 20575 Jan Kamiński
  Opis: ogrodnik, poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 46072 Jan Kamiński
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Budy Zaborowskie 14.04.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 48441 Jan Kamiński
  Opis: Uczestnik Powstania 1863. Stracony 14.9.1863
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Rozporządzenie Wydziału Policji 1863/3
  Uwagi:

 • 67547 Jan Kamiński
  Opis: W Usolu między 1866-68 - z gub. Grodzieńskiej, mirowy po­średnik i właściciel dóbr. Zajmował się krawiectwem. Te­raz w Krasnojarskiej gub.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 43659 Jan Kamiński
  Opis: z Grodzieńskiego, pokojowy rozjemca, właściciel dóbr na Litwie, w Usolu zajmował się krawieczyzną. Powstaniec, zesłaniec w Usolu
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 48443 Jan Kamiński
  Opis: z grodzieńskiego, rozjemca pokojowy, ziemianin, zesłany do Usolja.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Lasocki II
  Uwagi:

 • 48476 Jan Kamiński
  Opis: Z grodzieńskiego, Zesłany do Usola gdzie uczył się krawiectwa.
  źródło: nad. DHRP, za: Brus A., Usol - szczególne miejsce, szczególni ludzie, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, KUL 2008
  Uwagi:

 • 48444 Jan Maurcy Kamiński
  Opis: Nauczyciel ludowy. Uczestnik powstania 1863 w oddziale puławczyków, ranny i więziony w Lublinie. W 1869 ukończył przerwaną Szkołę Główną - na którą zarabiał pracując w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Publicysta, adwokat, obrońca Krożan (Wilno 1894). Założył Tygodnik Powszechny, oraz bierze udział w założeniu Opiekuna Domowego. W 1884 założył w Warszawie ogród zoologiczny - jedna przedsięwzięcie nie wyszło i stracił cały majątek. Żona: Maria Szlezygier. Zm. 1907 Warszawa

  źródło: nad. DHRP, za: Tygodnik Illustrowany 1907/45, oraz KEK.
  Uwagi:

 • 66899 Jan Maurycy Kamiński
  Opis: Ur. 1845 Wola Bokrzycka, miejscowość w 1923: Rzecze Duże, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-117
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 55177 Józef Kamiński
  Opis: czeladnik krawiecki, za udział w powstaniu zginął w Warszawie na szubienicy 4 września 1863 r. Ujęty 24 sierpnia po wykonanym wyroku śmierci na urzędniku Skowrońskim przy oberpolicmajstrze miasta Warszawy. Powieszony na stoku Cytadeli Warszawskiej 4 września 1864 r.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 20576 Józef Kamiński
  Opis: czeladnik krawiecki, za udział w powstaniu zginął w Warszawie na szubienicy dnia 4. września 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 26736 Józef Kamiński
  Opis: krawiecki podmajster, 23 sierpnia 1863 r w obrębie warszawskiej cytadeli powieszony.
  źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
  Uwagi: inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia

 • 69505 Józef Kamiński
  Opis: Patrz Aleksander [ps]Dobiecki[/ps]
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 13.9.1864
  Uwagi:

 • 48446 Józef Kamiński
  Opis: Poległ 24.4.1863 w lasach józefowskich
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:

 • 48445 Józef Kamiński
  Opis: Rozstrzelany 4.9.1863 na stokach Cytadeli.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Polska 1863 nr. 11
  Uwagi:

 • 50584 Józef Kamiński
  Opis: Szlachcic powiatu kowieńskiego, 15 lat. Wraz z 12-oma powstańcami został skazany na zesłanie z wyroku sądu z dnia 31.7.1863r.
  źródło: nad. Dowgiłło, za: ГУ ГАОО Фонд Ф-3, опись 36, ОЦ / Томское губернское правление. Экспедиция о ссыльных 1 стол./ дело 299./ О доставлении начальнику губернии сведений о всех политических преступниках, 1863 г., 749 стр.
  Uwagi:

 • 46156 Józef Kamiński
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Sobolew 24.05.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: Zieliński prawd. myli się - chodzi tu o Stanisława - dowódcę oddziału jazdy u Krasińskiego. Za ochronę piechoty i trzydniowe wiązanie Moskali otrzymał on 2.6.1863 awans na porucznika. [DHRP]

 • 65295 Józef Kamiński
  Opis: Ur. 1840 Zakroczym, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-52
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 48447 Józef Kamiński
  Opis: ur. 1845, weteran, zm. Przecze Duże.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Rocznik Oficerski 1923
  Uwagi:

 • 35564 Józef Kamiński
  Opis: zm. 1863.10.04, Warszawa, skazany przez sąd wojenny na powieszenie
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.10.04 R. 5 nr 226
  Uwagi:

 • 22594 Józef Feliks Kamiński
  Opis: Oficjalista w biurze hr,Zamoyskiego.Znaleziono przy nim gazet ulotki ,odezwy o treści kompromitującej i czytał innym na głos.Uznano go za niebezpiecznego -pozbawiono wszystkich praw i zesłano na 12 lat ciężkich robót w kopalniach
  źródło: Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866
  Uwagi: Autor : Henryk Cedrbaum Data wydania : 1917

 • 13044 Józef Kajtanowicz Kamiński
  Opis: Rolnik
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48448 Julian Kamiński
  Opis: Więzień polityczny 1-poł 1863 Kraków
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Czas 1863/152
  Uwagi:

 • 16237 Justyn Kamiński
  Opis: szlachcic z województwa mińskiego.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39315 Kalikiet Kamiński
  Opis: mężcz. 51 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 18008 Kalikst Kamiński
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48449 Kazimierz Kamiński
  Opis: h. Topór, dzierżawca dóbr, żołnierz 1863, z. 3.1888 Żółtańce.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: K.W. 1888/85
  Uwagi:

 • 50918 Kazimierz Kamiński
  Opis: więziony w twierdzy dynaburskiej
  źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC
  Uwagi: Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku

 • 49601 Leopold Kamiński
  Opis: gmina/wieś Zambrów Laskowiec, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 08.02.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 15738 Lew Kamiński
  Opis: szlachcic Witebsk
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 44069 Maciej Kamiński
  Opis: lat 17, pracownik pocztowy z Osin, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
  źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...
  Uwagi:

 • 65241 Maksymilian Kamiński
  Opis: Ur. 1840 Słubice, miejscowość w 1923: Płock, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-892
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 48450 Maksymilian Kamiński
  Opis: Ur. 1845 Bochnia, żołnierz Czachowskiego, więzień austr., po powstaniu urzędnik Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku
  źródło: nad. DHRP, za: KEK
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Maksymilian Kamiński

 • 68875 Maksymilian Kamiński
  Opis: Ur. Bochnia. Uczestnik Powstania. Urzędnik Towarzystwa zaliczkowego w Sanoku. Zm. 1908 Sanok. Poch. Sanok, kw. 2, gr 28 (ziemny)
  źródło: nad. Anna Szilágyi, za: Akta miasta Sanoka, AP Sanok 60/135/0/18/499
  Uwagi:

 • 31805 Maksymilian Kamiński
  Opis: ur. r. 1S45 w Bochni, służył w oddz. Czachowskiego, walczył pod Stefankowem, Ostrowcem, Rzeczniowem. Blizinem, Bobrzą i Ratagami. Po powrocie do Galicji, przebył kilkomiesięczne więzienie, następnie funkcyon. Tow. zaliczk. w Sanoku.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Maksymilian Kamiński

 • 48741 Maksymilian Kamiński
  Opis: Z oświadczenia przystąpienia do Towarzystwa Weteranów w Sanoku 1903r:
  Ur. 12.10.1845, rel. rz.-kat. ojciec jednego dziecka. Przed powstaniem - student gimnazjalny, w powstaniu szeregowiec w piechocie. Służył oddziale Łopackiego u Dionizego Czachowskiego, brał udział w bitwach pod Stefankowem , Mniewem, Gliniany, Ostrowem, Rzeczniowem, Kamieniem, Blisinem, Bobrzą i Ratajami.
  Powołuje się na Zamborowicza, który był porucznikiem w powstaniu był naczelnikiem magazynu materiałowego w Zagórzu przy Policji. zapłacił wpisowego 2 korony, składka roczna 6 koron.
  W 1903 funkcjonariusz powiatowego Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku, zamieszkały Sanok.

  źródło: nad. DHRP, za: Oświadczenie Przystąpienia do Towarzystwa, CDIAL 195-1-80
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Maksymilian Kamiński

 • 48451 Marceli Kamiński
  Opis: żołnierz 1863, zm. przed 1889
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Dziennik Polski 1889/34
  Uwagi:

 • 13109 Marcin Stanisławowicz Kamiński
  Opis: Rolnik
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48452 Michał Kamiński
  Opis: Ppor. w oddz. Lewandowskiego, odznaczył się w bitwie pod Staninem 14.03.1863
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN
  Uwagi:

 • 61190 Michał Kamiński
  Opis: szlachcic z powiatu zwinogródzkiego, powstaniec. Mieszkał w miejscowości Połowiecka Wielka w powiecie wasylkowskim.
  źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
  Uwagi:

 • 50890 Michał Kamiński
  Opis: więziony w twierdzy dynaburskiej
  źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC
  Uwagi: Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku

 • 11364 Mikołaj Gawriłowicz Kamiński
  Opis: Handlowiec
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 49730 Moszek Kamiński
  Opis: gmina/wieś Łomża, przestępstwo: pomagają Polakom we wszystkich ich potrzebach i w, data zarządzenia: 09.12.1863
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 48453 Moszka Kamiński
  Opis: Żyd z augustowskiego (łomżyńskie ?), w czasie powstania prawd.l w żandarmerii wojskowej. Jeden z czterech z grupy Żydów określanych przez władze jako patriota pomagający Polakom w działaniach powstania.
  źródło: nad. IH PAN, za: Chankowski S., Powstanie styczniowe w augustowskiem, 1972
  Uwagi:

 • 48455 Paweł Kamiński
  Opis: (1834-1907) "Steinman-Kamiński". Ksiądz, przed powstaniem czynny w ruchu patriotycznym, aresztowany, zbiegł na zachód. W 1862 wrócił do Krakowa. W Powstaniu był kapelanem oddziału A. Kurowskiego i M. Langiewicza, Areszt w Ołomuńcu, zbiegł do Francji. W 1867 na Śląsku jako ksiądz starokatolicki, następnie do Niemiec gdzie zgermanizował się.
  źródło: nad. DHRP, za: Kozłowski E., Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, Wydawnictwo Literackie Kraków Wrocław 1983
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Paweł Kamiński

 • 34398 Paweł Kamiński
  Opis: (1834-1907), misjonarz, kapelan w oddziałach Kurowskiego i Langiewicza, uczestnik tajnego Bractwa Rzemieślniczego w Krakowie. Później związał się ze staro-katolikami
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 42384 Paweł Kamiński
  Opis: ksiadz, jeneralny kapelan
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 30668 Paweł Kamiński
  Opis: ksiądz Misyonarz S-go Krzyża w Warszawie, został r. 1861 za czasów Suchozaneta aresztowany za kazanie wygłoszone w dzień Zielonych Świątek i zesłany do Modlina. Z drogi uciekł za granicę. W roku 1863 był generalnym kapelanem w obozie Langiewicza i odbierał 12. marca 1863 w Sosnówce przysięgę od dyktatora. W r. 1866 wydał w Paryżu broszurę p. t. "Głos wymuszony na ks. Pawle Kamińskim".
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 48456 Paweł Kamiński
  Opis: Ksiądz, kandydat na kapelana pułku, niewidziany jednak w pułku. "Ten Kamiński, jakiś niespokojny człowiek, opuścił obóz Langieiwcza, po ogłoszeniu dyktatury. Pisze o nim obszernie Giller - Historia t. I, s 29"
  źródło: nad. IH PAN, za: Grzegorzewski S., Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, za: BC MTG
  Uwagi:

 • 48454 Paweł Kamiński
  Opis: Ksiądz, kapelan 1863
  źródło: nad. DHRP, za: KEK, za PSB i Chołoniewski...
  Uwagi:

 • 43369 Paweł Kamiński
  Opis: Ksiądz, miał być kapelanem w obozie Langiewicza, ale opuścił obóz po ogłoszeniu dyktatury.
  źródło: nad. DHRP, za: Grzegorzewski S., Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, za: BC MTG
  Uwagi:

 • 48457 Paweł Kamiński
  Opis: Ksiądz, powstaniec
  źródło: nad. IH PAN, za: Przyborowski W., Indeks do dzieł, 1974
  Uwagi:

 • 46531 Paweł Kamiński
  Opis: ksiądz, uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Chroberz 17.03.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 48417 Paweł Kamiński
  Opis: Ksiądz. Kapelan w oddz. Langiewicza, W 3.1863 przyjmował w okolicach Goszczy przysięgę Langiewicza jako dyktatora i żołnierzy na wierność Langiewiczowi.
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Jeziorański A., Pamiętniki cz. I. wyd. 1880, s. 235-7
  Uwagi: W źródle brak imienia [przyp. GP]

 • 48458 Paweł Kamiński
  Opis: Misjonarz z Warszawy, kapelan w oddziale Żuawów śmierci Rochenbruna. m.in. 17.2.1863 pod Miechowem, naczelny kapelan w korpusie Langieiwcza i jego stronnik (m.in. pod Chrobrzem). Po powstaniu autor krytycznej broszury "Dyktator" wyd. w Paryżu 1866.
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN - kartoteka
  Uwagi:

 • 54583 Paweł Kamiński
  Opis: Na karcie z fotografiami powstańców
  źródło: nad. GP, za: polona.pl/item/338401
  Uwagi:

 • 48460 Paweł Kamiński
  Opis: Steinman-Kamiński (1834-1907), kapelan polowy w wyprawie A. Kurowskiego na Miechów, następnie u M. Langiewicza. Aresztowany w 1863 przez władze austriackie. Od pocz. 1864 w Paryżu. Od 1871 ksiądz starokatolicki w Katowicach, następnie w Niemczech. Uległ wynarodowieniu.
  źródło: nad. IH PAN, za: Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 48477 Paweł Kamiński
  Opis: Steinman-Kamiński (1834-1907), pochodzenia niemiecko żydowskiego. Po nowicjacie u oo. zmartwychwstańców w Rzymie, skąd został wydalony, przeszedł do oo. lazarystów w Paryżu. Od grudnia 1859 w Warszawie, gdzie odznaczył się patriotycznymi kazaniami. Aresztowany zdołał zbiec na zachód, w końcu w 1862 zjawił się w Krakowie, gdzie rozwinął dziaalność rewolucyjną. W powstaniu był kapelanem w partii Kurowskiego, następnie Langiewicza. Osadzony w Ołomuńcu zbiegł do Francji, gdzie ogłosił ostrą, polemiczną broszurę o powstaniu "Głos wymuszony...". Od 1867 na Górnym Śląsku jako ksiądz starokatolicki, następnie przeniósł się do zachodnich Niemiec i całkowicie zgermanizował. Zmarł w listopadzie.

  "Tu (w restauracji Zalewskiego w Krakowie) mi powiedzieli, nie wiem czy słuzsnie, że ks. Kamiński z obozu, gdzie go miano za zwolennika Langiewicza, znosił się tajemnie z Mierosławskim, ukrywającym się w Krakowie, który jak wiadomo, był wielki nieprzyjacielem młodego dyktatora""

  źródło: nad. DHRP, za: Sulc Serafin (ks.) Pamiętnik Kapelana, w: Zapomniane wspomnienia, PAX 1981
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Paweł Kamiński

 • 42307 Piotr Kamiński
  Opis: Piotr Kamiński, syn ziemianina z Guberni Kaliskiej, powstaniec styczniowy oddziałów powstańczych Taczanowskiego brał odział w potyczce z oddziałem kozaków pod Lututowem kolo Wielunia. Jego oddział został "wycięty" przez kozaków we wsi Piaski /k Lututowa. Piotr Kamiński ocalał ukryty w piecu do pieczenia chleba przez mieszkankę wsi Piaski, Marie Rozmarynowska. Poszukiwany przez Moskali przedostał się przez granice pruska i dotarł do Wrocławia
  źródło: nad. Janusz Kaminski, za: Historia rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie
  Uwagi: Dla uczczenia pamięci poległych powstańców, mieszkańcy wsi Piaski postawili krzyż, który przetrwał do chwili obecnej. W pobliskim lasku zwanym "Koziołek", postawiono kamień upamiętniający poległych powstańców.

 • 39316 Rafał Kamiński
  Opis: Riejmuntow, mężcz. 27 lat na 1868 r., ziemianin kowieńskiej guberni, zesłany z pozbawieniem praw, z 1866 r. przebywał w r. Kaińskie, różne prace, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 48461 Rafał Kamiński
  Opis: Żołnierz 1863. Z. 5-6.1933 w Zambrowie. Lat 91
  źródło: nad. KEK, za: Żołnierz Polski 1933/338
  Uwagi:

 • 14509 Rafał Rejmuntow Kamiński
  Opis: szlachcic kowieńskiej prowincji
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 18851 Stanisław Kamiński
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48465 Stanisław Kamiński
  Opis: -1888
  -przedsiębiorca i właściciel realności
  -Rozwadów (pow. Żydaczów)
  -żołnierz
  -ranny

  źródło: nad. IH PAN, za: Księga Towarzystwa Weteranów, Lwów
  Uwagi:

 • 48464 Stanisław Kamiński
  Opis: Był w oddziałach powstańczych, następnie żandarm narodowy, podoficer, awansował na oficer. Mieszkał w Domaniewie, brał udział w egzekucjach. W maju 1864 zgłosił się dobrowolnie do naczelnika wojennego w Nadarzynie. Wyrok Audytoriatu Polowego z 4.3.1865, konfirmacja 22.2. Powieszony w Domaniewie 6.3.1865.
  źródło: nad. GP , za: Cederbaum Henryk, Powstanie Styczniowe - Wyroki Audytoriatu Polowego, wyd. 1917
  Uwagi:

 • 39314 Stanisław Kamiński
  Opis: mężcz. 28 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 48422 Stanisław Kamiński
  Opis: Mieszczanin z Mohobód [Mokobodów, GP], dowódca oddziału jazdy w oddziale Krysińskiego (czerwiec 63 pod Tyśmienicą) Potem walczył u Kruka w lubelskim, pod Chełmem, następnie u Wierzbickiego, po przegranych bitwach w lubartowskim wycofał się z innymi do Galicji
  źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Rostworowski-Nałęcz J., Wspomnienia z r. 63 i 64, wyd. 1900
  Uwagi: W źródle brak imienia. Ustalenie GP

 • 36746 Stanisław Kamiński
  Opis: ppor., odzn. Medalem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863
  źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
  Uwagi: Stanisław, który otrzymał Medal Niepodległości w 1930r nie był podporucznikiem, prawd. nastąpiło tu pomylenie dwóch Stanisławów. Podporucznik prawd. zm. 1900 [DHRP]

 • 48758 Stanisław Kamiński
  Opis: Syn obywatela z pow. lipnowskiego. Za działalność patriotyczną w okresie przedpowstaniowym został skazany na 6 miesięcy twierdzy, następnie na osiedlenie do Nowochoperska w gub. woroneskiej. Portret z 2.6.1864 w Muzeum Historycznym w.st. Warszawy.
  źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005
  Uwagi:

 • 61554 Stanisław Kamiński
  Opis: syn ziemianina, mieszkaniec wsi Werbówka w powiecie skwirskim
  źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
  Uwagi:

 • 13802 Stanisław Kamiński
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48462 Stanisław Kamiński
  Opis: Ur. 1838 Mokohody. Mieszkał: Sadowne. 7.3.1863 podoficer oddziału strzelców konnych, walczył w wielu bitwach na terenie Podlasia i Lubelszczyzny. Wteran. Obywatel ziemski.
  źródło: nad. KEK, za: Rocznik Oficerski 1923 oraz Chołoniewski...
  Uwagi: Możliwe że Kozłowski miesza dwóch Stanisławów. St. z Mokobodów zm. prawd. w 1900, W 1923 żyje jeszcze weteran Stanisław z Sadownego - podporucznik ur. 1938. [DHRP]
  Nota biograficzna: Stanisław Kamiński

 • 64910 Stanisław Kamiński
  Opis: Ur. 1838, ojciec: Andrzej, miejscowość w 1923: Sadowne, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-306
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 66919 Stanisław Kamiński
  Opis: Ur. 1845, miejscowość w 1923: Częstochowa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-304
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 48463 Stanisław Kamiński
  Opis: Ur. 1845. Weteran 1863. Zm. Częstochowa.
  źródło: nad. KEK, za: Rocznik Oficerski 1923
  Uwagi:

 • 32013 Stanisław Kamiński
  Opis: ur. w Mokobodach r. 1838, właśc. ziemski, mianowany 7. marca podof., 2. czerwca 1863 dowódcą konnych strzelców w randze poruczn. Walczył pod Stokiem, Siemiatyczami, Węgrowem, Fidestami, Wodyniami, Międzyrzeczem, Dołhą, Sobolewem, Radzyniem, Białą, Wyrykami, Domaczewem, Romanowem, Kaniowolą, Chruśliną, Zyżynem, Sosnowicą, Ostrowiem, [psbi]749|Fajsławicami[/psbi], Rososzem, Kolanem, Malinowką, Andrzejewem etc. Ranny był cięciem pałasza w lewą stronę twarzy przez nos i lewe ucho, następnie otrzymał postrzał w podbrzusze, po raz trzeci raniony 2-ma cięciami pałasza w głowę
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Stanisław Kamiński

 • 67530 Stanisław Kamiński
  Opis: W Usolu między 1866-68 - z Kongresówki. Był redaktorem kiedyś jakiejś gazety, W Usolu miał dom i ogród warzywny. Teraz w Krasnojarsku.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 33060 Stanisław Kamiński
  Opis: zm. 1900, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 48466 Stanisław Kamiński
  Opis: Zm. 1900, przedsiębiorca
  źródło: nad. IH PAN, za: CDIAL 195-1-59, k. 16
  Uwagi:

 • 64079 Stanisław Kamiński
  Opis: Zm. przed 1919, żona: Kamila, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IV-52
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 48467 Szczepan Kamiński
  Opis: Ur. 1840, weteran 1863, zm. Płock.
  źródło: nad. KEK, za: Rocznik Oficerski 1923
  Uwagi:

 • 66822 Szczepan Kamiński
  Opis: Ur. 1845 Mińsk Litewski, zm. przed 1919, żona: Anna, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VIII-65
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 48468 Teodor Kamiński
  Opis: Lat 25, oficjalista z płockiego, w Oddziale Oxińskiego. Poległ pod Opatówkiem.
  źródło: nad. KEK, za: Bolesławita ...
  Uwagi:

 • 24598 Teodor Kamiński
  Opis: wieku lat 25, oficyalista z Płockiego, służył w oddziale Oksińskiego, zginął pod Opatówkiem.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 63470 Teofil Kamiński
  Opis: powstaniec, pochowany: Trembowla
  źródło: nad. Instytut Historii Sztuki UKSW, za: nagrobek
  Uwagi:

 • 48469 Teofil Kamiński
  Opis: Ur. 18.3.1847 Kraśnik. Żołnierz Wiendzickiego, a nast. kpt. Sawickiego. Zbiegł do Galicji jako ros. Osiadł w Trembowli jako stolarz.
  źródło: nad. KEK, za: Medyński A., Podolanie w powstaniu styczniowym, wyd. 1913
  Uwagi:

 • 60579 Tomasz Kamiński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. mieszczanin z Mokobod pow. siedlecki, lat 36. Katolik, żonaty, ojciec trojga dzieci. Aresztowany w Mokobodach 17 lipca 1864 r. "za uczestnictwo w zabiciu mieszczanina mokobodzkiego Popowskiego". W więzieniu od 18 lipca. 1 lutego 1865 r. skazany na 10 lat katorgi w jednej z syberyjskich twierdz, 17 lutego odesłany do Warszawy. (K-121).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 39311 Ustin Kamiński
  Opis: mężcz. 34 lata w 1867 r., ziemianin Mińskiej gub., zesłany pr. bez pozbawienia praw na zamieszkanie, przebywał w Jałutorowsku, rodziny nie posiadał, żenił się w Syberii
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 5. d. 7601. Ł. 47-48, 221-222.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 55137 Walenty Kamiński
  Opis: Ur. w Przedborzu 10 II 1845 r. Żołnierz Zygmunta Chmieleńskiego, ranny i pojmany w bitwie pod Oksą 20 X 1863 r. Przebywał w lazarecie w Żarczycach k. Małogoszcza. Przeżył.
  źródło: nad. Grzegorz Dąbrowski , za: AP Kielce, Naczelnik Powiatu Kieleckiego sygn. 56 k. 458
  Uwagi:

 • 48470 Walery Kamiński
  Opis: Powstaniec, dowódca oddziału
  źródło: nad. IH PAN, za: Przyborowski W., Indeks do dzieł, 1974
  Uwagi: [1] Dzieje ... t. IV, s. 290

 • 50031 Wincenty Kamiński
  Opis: gmina/wieś Łomża, przestępstwo: był pomocnikiem komisarza woj ewództwa, data zarządzenia: 29.12.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 37334 Wincenty Kamiński
  Opis: КАМИНСКIЙ Викентiй,szlachcic (дворянин),dzierżawca majątku Strogony (арендатор имения Строгоны Суражского уезда.),gubernia witebska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
  źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm
  Uwagi: zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku

 • 50594 Wincenty Kamiński
  Opis: Pochowany na Rakowicach, zmarł na gangrenę 4.5.1863 w Krakowie - być może powstaniec.
  źródło: nad. GP, za: AN Kraków
  Uwagi:

 • 48471 Wincenty Kamiński
  Opis: Rodem ze Skierniewic. Zmarł z ran odniesionych pod Igołomią 4.5.1863
  źródło: nad. KEK, za: Cyrank.
  Uwagi:

 • 48472 Wincenty Kamiński
  Opis: Spiskowiec, członek Komitetu Akademickiego
  źródło: nad. IH PAN, za: Przyborowski W., Indeks do dzieł, 1974
  Uwagi: [1] Historia ... t. IV, s. 214, 254

 • 48473 Wincenty Kamiński
  Opis: Student warszawskiej Akademii Medycznej - wydz. Chirurgii. 1861-2 w Komitecie Akademickim, następnie agent CNK, W 1863 w organizacji okręgu biebrzańskiego, komisarz pełnomocnik RN w woj. augustowskim, następnie agent zakupu broni. po powstaniu na emigracji.
  źródło: nad. IH PAN, za: zbiór źródeł
  Uwagi: [1] Zbiór zeznań śledczych. Wr. 1965
  [2] Zarys Powstania Styczniowego, Wr. 1985, s. 77,97,117

 • 15778 Wincenty Kamiński
  Opis: szlachcic Witebsk
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 43222 Wincenty Kamiński
  Opis: walczył w oddziale Miniewicza,  poległ pod Igołomią k. Krakowa.

  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Powstanie Styczniowe w Skierniewicach i okolicy.Stowarzyszenie Tradycjii26SDP www Skierniewice 24pl
  Uwagi:

 • 70294 Wincenty Kamiński
  Opis: Z Ludnicz. Student, lat 18. W marcu 1864r. sądzony przez sąd wojenny w Krakowie za posiadanie cudzych dokumentów legitymacyjnych (zapewne w związku z powstaniem). Skazany na 8 dni aresztu w sztokhauzie zaostrzonego 2-razowym postem w każdym tygodniu.
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.4.1864r.
  Uwagi:

 • 13826 Wincenty Ignatiewicz Kamiński
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48097 Władysław Kamiński
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: mińska, miejsce zsyłki: katorga, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 134-138 /-/ d. 3225, k. 101
  dokładniejszy opis źródła

 • 51103 Władysław Kamiński
  Opis: powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl
  Uwagi:

 • 61196 Władysław Kamiński
  Opis: syn Jana, szlachcic Guberni wołyńskiej, mieszkaniec Drozdowa w powiecie wasylkowskim.
  źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
  Uwagi:

 • 48474 Władysław Kamiński
  Opis: Ur. 1845 Grójec. Weteran 1863, zm. Grójec
  źródło: nad. KEk, za: Rocznik Oficerski 1923, oraz Żywe pomniki ...
  Uwagi:

 • 64201 Władysław Kamiński
  Opis: Zm. przed 1919, żona: Maria, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: W-157
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 60580 Wojciech Kamiński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. chłop w Majdanie Kosowskim w pow. siedleckim, lat 40. Katolik, żonaty, ma dzieci. Aresztowany w Prostyni 14 marca 1864 r. "za przynależ­ ność do żandarmerii narodowej". W więzieniu od 24 marca. 23 listopada 1864 odesłany do Warszawy, do Komisji Wojny. (K-52).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 19224 Wojciech (Jakow) Kamiński
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 16343 Zygmunt Kamiński
  Opis: szlachcic z województwa Wołyńskiego, syn Leona
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kamiński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Kamiński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kamiński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Kamiński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Kamińska Aniela, zam. Aszperger
  Rodzice: Stefan i Maria Wasińska
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Kamińska Aniela, zam. Aszperger
  Rodzice: Stefan i Maria Wasińska
  (Album: Akty osobowe)
  Kamiński Antoni
  (Album: Akty osobowe)
  Kamiński Antoni
  (Album: Akty osobowe)
  Kamiński Antoni
  (Album: Akty osobowe)
  Kamiński Antoni (1912-1984) dowód osobisty z 1934 r.
  (Album: Akty osobowe)
  Kamiński Antoni - ARBEITSKARTE
  (Album: Akty osobowe)
  Kamiński Antoni - poświadczenie obywatelstwa
  (Album: Akty osobowe)
  Kamiński Mieczysław
  (Album: Akty osobowe)
  księga urodzeń Wilno 1826
  (Album: Akty osobowe)
  legitymacja związkowa Związku Zawodowego Pracowników Samorzadu Terytorialnego R.P.
  (Album: Inne dokumenty)
  Powstańcy którzy zginęli pod Węgrowem - akty zgonu
  (Album: Akty osobowe)
  Siamaczek, Kamiński, Hach, Bartoszyński, Buczyński, Obmiński, Topolnicka, Fechter, Szymborski
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Zaginieni na Wschodzie - List do PCK
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kamiński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kamiński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Kamiński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.