Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
kobylinski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kobyliński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Rodzina ta nie posiada jeszcze przygotowanego drzewa genealogicznego. Takie drzewo, jest efektem szczegółowego opracowania na podstawie zbiorów danych. Możesz dodać takie drzewo korzystając z zakładki "Uzupełnij drzewo"

Prawdopodobnie w naszych zbiorach, znajdziesz już infomacje o osobach z Twojej rodziny. Możesz przeszukiwać te zbiory nawet jeśli drzewo genealogiczne nie jest przygotowane (użyj przycisków powyżej). Prowadzimy bardzo wiele programów indeksacji i kwerend naukowych z których znaczną część publikujemy. Sprawdź w tym celu pozostałe "szybkie przyciski" rodzinne. Jeśli nic nie znajdziesz, w dalszym ciągu możesz dotrzeć do głębszych zbiorów skorzystaj z menu w nagłówku, w szczególności działy Biblioteka-Forum, Baza zdjęć, Bazy danych.Oprócz powyższych możliwości możesz zamówić naukowe opracowanie genealogii rodzinnej, poprosić o znalezienie konkretnych przodków, lub zamówić konkretne kwerendy naukowe. Jeśli nie masz pomysłu a chcesz po prostu pomóc możesz wesprzeć fundusz rodzinny, który zostanie przeznaczony na zdobycie i opublikowanie informacji historycznych o konkretnej rodzinie, lub ogólnie wesprzeć cele statutowe Fundacji.kobylinski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Kobyliński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Kobyliński
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Kobyliński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Józef Kobyliński
  Miejsce: Swaryczów, obw stryjski - część
  Data: 1867


 • Karol Kobyliński
  Miejsce: Żuków, dek. kołomyjski, obw. stryjski
  Data: 1841
  Opis: patron tabularny parafii
To zapisy o osobach nazwiska Kobyliński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Kobyliński.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Kobyliński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 45472 Kobyliński
  Opis: (Golub), udział w potyczkach: (kowieńskie: Cytowiany 2.01.1864)
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 55190 Kobyliński
  Opis: dowódca żandarmów narodowych, schwytany w styczniu 1864 r., powieszony w Szawlach 10 lutego tego roku.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 20604 Kobyliński
  Opis: gorzelnik, zamordowany przez Moskali w Białoszewie dnia 30. marca 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 24660 Kobyliński
  Opis: gorzelnik, zamordowany przez Moskali, w Białoszewie dnia 30 Marca 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 55529 Kobyliński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24660
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24662 Kobyliński
  Opis: poległ jako szeregowiec w bitwie pod Krzywosądzą dnia 19go Lutego 1863 r. (Cz. Nr. 67).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 57311 Kobyliński
  Opis: pseudonim Nadmuller, dowódca oddziału konnego, walczył z Moskwą w powiecie bielskim pod wsią Ruchły 5 sierpnia 1863 r., a 6 sierpnia pod Markową Wolą szczęśliwie, 4 września pod wsią Sanie, gdzie podobno miał być pobity. 7 września zaatakowany przez Kozaków pod wsią Łabędź w powiecie łomżyńskim, rozbił ich całkiem ubiwszy im 40 żołnierzy i 2 oficerów. 13 grudnia bił się pod Życzkiem mając tylko 200 koni wobec trzykrotnie liczniejszego nieprzyjaciela. W boju tym szczęście początkowo przechylało się na stronę naszych, lecz gdy sam dowódca raniony dostał się do niewoli, oddział puścił się w rozsypkę. Kobyliński miał być powieszony czy też rozstrzelany, inni utrzymują, że skazany na śmierć zmarł w więzieniu, inni podają wiadomość od jednego ze skazańców syberyjskich, że wywieziony i skazany do kopalń w drodze zmarł w miesiącu marcu 1864 r. Natmuller Juliusz ma pomnik w Krakowie w końcu litery N umieszczony, nie wiadomo czy to ten czy inny.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 16496 Kobyliński
  Opis: Tytuł i pochodzenie jest nieznane
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 44576 Kobyliński
  Opis: udział w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 24661 Kobyliński
  Opis: wieku lat 17, rodem z Grodzieńskiego, zapewne syn dowódcy ka walery i (zdaje się tegoż, który nosił pseudonim Nadmullera, patrz Części Iszej) służył pod komędą ojca. W bitwie w Podlaskiem ratując ojca spadającego z konia, poległ zarąbany pałaszami, odznaczał się odwagą i przytomnością umysłu.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 47142 Kobyliński
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Kolonja, gub. Grodzieńska , dz. 94.
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 61774 Adolf Kobyliński
  Opis: syn Kazimierza Kobylińskiego, brat Konstantego. Powstaniec, po śmierci ojca walczył pod komendą Wróblewskiego, zmarł w więzieniu w Grodnie.
  źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.
  Uwagi:

 • 23098 Adolf Kobyliński
  Opis: Syn Kazimierza. O jego losach pozostały bardzo sprzeczne informacje, m in., że poległ w obronie ojca na Podlasiu, że zgłosił się dobrowolnie do władz rosyjskich na początku 1864 lub wreszcie, że zmarł w więzieniu.
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:

 • 45673 Adolf Kobyliński
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Walile 30.04.1863 ranny
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 58245 Adolf Kobyliński
  Opis: Ur. 1840, syn Kazimierza z Zalesia i Wiktorii Kozakiewicz. Walczył w powstaniu w partii Ramotowskiego a później w oddziale ojca. Po potyczce pod Białaszewem 31.3.1863 roku powrócił do domu. W oddziale ojca pełnił funkcję adiutanta. Do marca 1864 razem z bratem Konstantym ukrywali się na Podlasiu we dworze Karskie. Uniknął aresztowania w Karskich dzięki lepszej kryjówce. Stamtąd przeniósł się do majątku Szydłowskiego w Petrykozach. Latem 1864 roku Adolf Kobyliński sam zgłosił się do gen. Zachara Maniukina, który urzędował w Siedlcach (obowiązywał wówczas carski ukaz o amnestii dla powstańców). Po spisaniu zeznań Maniukin wyraził nawet ubolewanie dla cierpień rodziny Kobylińskich. Kierując się współczuciem zatrudnił Adolfa Kobylińskiego w swojej kancelarii z pensją 60 rubli rocznie. O tej zadziwiającej pobłażliwości doniesiono Murawiewowi w Wilnie. „Wieszatiel” zażądał dostarczenia Kobylińskiego do Wilna. Maniukin nie zgodził się. Murawiew poskarżył się na to namiestnikowi w Warszawie. Wówczas na jego polecenie aresztowano Adolfa Kobylińskiego i osadzono w więzieniu w Grodnie. Wśród więźniów, których było około tysiąca, znajdowały się osoby wszelakich stanów: szlachta, studenci, nawet rosyjscy wojskowi oskarżeni za nadużycia. Stąd ekspediowano ludzi z wyrokami sądowymi na Syberię (ci udawali się na dworzec kolejowy), a innych za „Skidelską zastawę” (miejsce egzekucji przez powieszenie). Podczas pobytu w więzieniu Adolfowi bardzo pomagała siostra Józefa. Gdzie tylko mogła zabiegała o protekcję. Dotarła nawet do następcy Murawiewa – gen. gubernatora wileńskiego Aleksandra Potapowa. Wsparcia udzielał w dalszym ciągu gen. Maniukin. Wszystko wydawało się iść ku lepszemu. Niestety przed Komisją Grodzieńską, która orzekała wyroki Adolf Kobyliński usłyszał – śmierć przez powieszenie. Było to tak nagłe, że zmarł po trzech dniach wskutek napięcia nerwowego
  źródło: nad. GP+, za: Zdanowicz Hernyk: Kazimierz Kobyliński - najpiękniejsza Postać Grodzieńskiego Powstania 1863 r., Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Kiecień 2013
  Uwagi: W powstaniu walczył też m.in jego kuzyn również Adolf Kobyliński

 • 58246 Adolf Kobyliński
  Opis: Ur. 1842, syn Tomasza z Horodnian. Za udział w powstaniu trafił za karę w sołdaty, tj. we wrogim mundurze musiał walczyć za obcą sprawę.
  źródło: nad. GP+, za: Zdanowicz Hernyk: Kazimierz Kobyliński - najpiękniejsza Postać Grodzieńskiego Powstania 1863 r., Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Kiecień 2013
  Uwagi: W powstaniu walczył też m.in jego kuzyn, starszy dwa lata Adolf Kobliński, syn Kazimierza

 • 56544 Antoni Kobyliński
  Opis: lat 21, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
  źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1
  Uwagi:

 • 54150 Antoni Kobyliński
  Opis: lat 21, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wyprawie radziwiłłowskiej, skazany na Sybir, listopad 1863
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 266, 29.12.1863
  Uwagi:

 • 58247 Edmund Kobyliński
  Opis: Syn Tomasza z Horodnian, brat starszego Adolfa. Trafił na Sybir, skąd w 1869 roku został zwolniony.
  źródło: nad. GP+, za: Zdanowicz Hernyk: Kazimierz Kobyliński - najpiękniejsza Postać Grodzieńskiego Powstania 1863 r., Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Kiecień 2013
  Uwagi:

 • 995 Feliks Kobyliński
  Opis: ppro. (1845) Kownaciska
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 39421 Ferdinand Kobyliński
  Opis: Michajłow, mężcz. 26 lat na 1865 r., szlachcic , zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Omskie, w 1869 r. wyjechał w Woronieżskuju gub., rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 5. d. 7601. Ł. 26-27, 193, 329-330, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 727, 754, 755.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 13528 Ferdynand Michałw Kobyliński
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 37397 Foma Kobyliński
  Opis: КОБЫЛИНСКIЙ Фома,szlachcic powiatu, obwodu białostockiego (дворянин Белостокского уезда),posiadał majątek Gorodnia ? (имеет в этом же уезде имение Городня),gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
  źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm
  Uwagi: zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku

 • 996 Franciszek Kobyliński
  Opis: ppro. (1848) Warszawa
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 26643 Franciszek Kobyliński
  Opis: szlachcic, był żandarmem wieszającym, 13 sierpnia 1864 r powieszony we wsi Olendy Orlicy Siedleckiego powiatu.
  źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
  Uwagi: inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia

 • 50908 Franciszek Kobyliński
  Opis: więziony w twierdzy dynaburskiej
  źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC
  Uwagi: Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku

 • 43145 Franciszek Kobyliński
  Opis: z Pleszewa,nosił wieści z miasta do obozu i dostarczał Taczanowskiemu broni

  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Ks. Kryszak F. Dzieje miasta Pleszewa na podstawie źródeł historycznych wyd Pleszew 1938
  Uwagi:

 • 56520 Jan Kobyliński
  Opis: lat 20, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
  źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1
  Uwagi:

 • 21028 Jan Kobyliński
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 30977 Jan Kobyliński
  Opis: szereg, oddz. Horodyńskiego, walczył pod Radziwiłłowem, następnie wysłany na Sybir.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 55312 Jan Kobyliński
  Opis: z Galicji, wzięty w niewolę po bitwie pod Radziwiłłowem, zesłany w gubernię jenisejską do wsi Striełka we włości makłakowskiej. Zapewne tam zmarł, albowiem poszukiwania wszelkie okazały się bezskutecznymi, na skutek czego „Gazeta Narodowa” uprasza kolegów i znajomych o udzielenie wiadomości.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 13003 Jan Pietrowicz Kobyliński
  Opis: Rolnik
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 12551 Józef Kobyliński
  Opis: Nieutwierzdiennyj szlachcic Lublinskoj guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 24663 Józef Kobyliński
  Opis: żołnierz z oddziału Litewskiego, poległ pod Kalwaryą w Łomżyńskiem.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 55143 Juliusz Kobyliński
  Opis: ma pomnik w Krakowie: Juliusz Natmiller / uczestnik powstania w r. 1863 / ur. w Jurgowicach pod Krakowem / zm. 20 stycznia 1903 r.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi: patrz: Kobyliński Nadmuller

 • 31818 Karol Kobyliński
  Opis: ur. w 1846, w Wielopolu skrzyńsk. Z gimnazyum wstąpił do oddz. Łopackiego. Pod Ratajami ranny wzięty do niewoli, zasądzony do Jenisiejskiej guber. powrócił po 5-ciu latach do kraju i został asenter. do wojska austr. Później urzędnik kolejowy.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 23099 Kazimierz Kobyliński
  Opis: (1817 - 1863) - ziemianin z pow. białostockiego, oficer armii rosyjskiej (?). W powstaniu dowodził oddziałem kosynierów w partii Duchyńskiego, następnie oddziałem konnym. Na początku jesieni przeszedł na Podlasie, walczył również w Mazowieckiem; miał polec 4 XI pod Mienią (Sedło). Udział w powstaniu brali także jego synowie: Adolf oraz Konstanty zesłany na Sybir. Razem z Kazimierzem Kobylińskim poszli do powstania również jego synowiec i zięć
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:

 • 22725 Kazimierz Kobyliński
  Opis: 27 lutego 1816 roku w Niewodnicy. Osiadł w majątku Zalesiany . Zorganizował i dowodził oddziałem konnej jazdy.w jednej z bitew w 1863r
  źródło: Dzieje majątku Janopol
  Uwagi:

 • 50342 Kazimierz Kobyliński
  Opis: Dowódca oddziału, Poległ 4.11.1863, pod Żakowem. Poch. Sienica
  źródło: nad. Romuald Maria Walewski, za: fotografia własna
  Uwagi:

 • 61773 Kazimierz Kobyliński
  Opis: ok. 1817-1863, pochodził z Zalesian k. Białegostoku. Początkowo był oficerem armii carskiej, a w kwietniu 1863r. wstąpił wraz z dwoma synami: Adolfem i Konstantym, zięciem Koryckim i bratankiem Adolfem do oddziału powstańczego formującego się pod Sokołdą. W potyczce pod Waliłami (29.04.1863r.) dowodził kosynierami tworzącymi rezerwę oddziału płk. O. Duchińskiego. Na czele jazdy powstańczej odczytywał manifest, karał szpiegów, napadał na urzędy i komendy wojskowe. W lipcu przeszedł w Augustowskie, gdzie połączył się z oddziałami Michała Kwapiszewskiego i Feliksa Górskiego. W końcu lipca oddziały te przeszły na Grodzieńszczyznę, a po kilku potyczkach w sierpniu do powiatu łomżyńskiego. Tutaj Kobyliński został adiutantem Juliusza Nadmillera, a we wrześniu sam objął dowództwo i udał się z oddziałem w Płockie, a później na Podlasie. W bitwie pod Mienią (4.11.1863r.) spadł z konia i nie chcąc przyjąć pomocy syna został otoczony przez 50 kozaków i zarąbany.
  źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.
  Uwagi:

 • 56306 Kazimierz Kobyliński
  Opis: rodem w grodzieńskiego, wieku lat 46, obywatel ziemski z powiatu białostockiego. Służył w oddziale Duchyńskiego jako dowódca kosynierów. Po rozwiązaniu tego oddziału dowodził kawalerią. Dnia 17 lipca 1863 r. walczył wraz z oddziałem Górskiego w bitwie od Waliłowem i Zembrowem w powiecie łomżyńskim na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej niedaleko stacji Łapy. Moskale stracili dziewięciu zabitych i czterech rannych. 24 lipca te same oddziały potykały się z Moskalami we wsi Siódmaki. Z naszych zginęło dwóch i dwóch zostało rannych. 12 października miała miejsce ucieczka jazdy polskiej pod dowództwem rannego Kobylińskiego w powiecie Ostrołęckim. Moskali poległo 43, z naszej strony czterech zabitych i ośmiu rannych.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 46299 Kazimierz Kobyliński
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Walile 29.04.1863, Mereczowszczyzna 8.06.1863, Huta 16.06.1863, Różana 16.06.1863, Łysków 16.06.1863, augustowskie: Łapy 17.07.1863, Łapy 18.07.1863, Średnica 23.07.1863, Siodmaki 24.07.1863, grodzieńskie: Markowo 30.07.1863, Ihnatki 31.07.1863, Rychły 5.08.1863, augustowskie: Sanie 3.09.1863, Brzeźnice 7.09.1863, płockie: Księżopole 12.10.1863, mazowieckie: Mienia 4.11.1863 poległ, (podlaskie: Finkówka 8.11.1863)
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 47039 Kazimierz Kobyliński
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Zalesiany, gub. Grodzieńska , dz. 145.
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 47665 Kazimierz Kobyliński
  Opis: właściciel Zalesia, Zacisza, Kodyńca
  źródło: nad. Henryk Kobyliński, za: Powierza P., Wspomnienia z Powstania Styczniowego
  Uwagi: synowie: Adolf Kobyliński, Konstanty Kobyliński, zięć: Korycki


 • 61775 Konstanty Kobyliński
  Opis: syn Kazimierza Kobylińskiego, brat Adolfa. Powstaniec, został zesłany na Syberię.
  źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.
  Uwagi:

 • 58244 Konstanty Kobyliński
  Opis: Syn Kazimierza z Zalesian. W 1863 roku miał zaledwie 17 lat. Bral udział w walkach partii ojca. między innym w sierpniu zabrał Moesowi w Choroszczy 24 konie. Do marca następnego roku razem z bratem Adolfem ukrywali się na Podlasiu we dworze Karskie. Tam został aresztowany i skatowany przez kozaków. Za udział w powstaniu zesłano go do rot aresztanckich na Syberię. Powrócił dopiero po 1917 roku i zmarł w niepodległej Polsce.
  źródło: nad. GP+, za: Zdanowicz Hernyk: Kazimierz Kobyliński - najpiękniejsza Postać Grodzieńskiego Powstania 1863 r., Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Kiecień 2013
  Uwagi:

 • 14048 Konstanty Kobyliński
  Opis: szlachcic Grodno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 60587 Leon Kobyliński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. chłop nie posiadający majątku ze wsi Mrozy, w pow. stanisławowskim, lat 40. Katolik, żonaty. Aresztowany w Mrozach 19 lutego 1864 r. "nie wie za co". 14 marca 1864 r. skazany na aresztanckie roty. 4 września 1864 r. odesłany do Warszawy. (K-166).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 49753 Paweł Kobyliński
  Opis: gmina/wieś Miastkowo Czartoria, przestępstwo: wrócił z bandy Mystkowskiego i Wawra, data zarządzenia: 14.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 13151 Piotr (Leon) Józefowicz Kobyliński
  Opis: Rolnik
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 16546 Romuald Kobyliński
  Opis: Właściciel ziemski (Lublinskoj guberni ?)
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 18791 Siemien Kobyliński
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39423 Siemien Kobyliński
  Opis: mężcz. 32 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1865 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 39422 Stanisław Kobyliński
  Opis: mężcz. 16 lat, ziemianin Lublińskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Omskie, w 1869 r. wyjechał do Królestwa Polskiego, kawaler
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 10227. Ł. 57-62.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 14736 Stanisław Kobyliński
  Opis: szlachcic Lublinskoj gub.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 13997 Tomasz Kobyliński
  Opis: szlachcic Grodno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 35771 Tomasz Kobyliński
  Opis: z powiatu białostockiego skazany na wygnanie do Tobolska wywieziony na Sybir 1863.10.09
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256
  Uwagi:

 • 13866 Zachari Michałw Kobyliński
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39420 Zacharij Kobyliński
  Opis: Michajłow, mężcz. 29 lat na 1867 r., szlachcic , zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Omskie, w 1869 r. wyjechał w Woronieżskuju gub., pisьmowodstwo, rodziny nie posiadał, kawaler
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 6277. Ł. 12, Op. 5. d. 7601. Ł. 26-27, 329-330, Op. 6. d. 8244, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 727, 754-755, d. 515. Ł. 1,6,42.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kobyliński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Kobyliński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Dziedziniec Uniwersytetu S.B przy kościele ś. Jana (prof. Rugenia Kobylińska -Masiejewska z uczniami gimnazjum A. Mickiewicza
  Miejsce: Wilno
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Kobyliński Konstanty
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kobyliński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kobyliński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Kobyliński. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kobyliński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Kobyliński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.