Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
lenczewski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Lenczewski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


LENCZEWSKI v. LENCZOWSKI ob. L1NCZOWSKI, CHORZOWSKI h. STRZEMIĘ, 1480; 1782 pw.; 1785 pw.; 1802 pw.; 1830 pw.; 1838 pw.; 1839 pw.; 1843 pw.; 1845-1859 pw.; 1852 pw.; Lencze wadowicki. Królestwo Polskie, Wołyń, miński, grodzieński. Stara w województwie krakowskim rodzina, wzięła nazwisko od wsi Lencze i pisała się z Lencz Górnych, a rozrodziwszy się, brała różne przydomki,, jak: DOBEK, GRUSZKA, KAMIŃSKI, KUROWSKI, LIPSKI, PAJĄK, PODOLECKI, niektórzy zaś wzięli nazwisko LINCZEWSKI. * Legitymujący się ze szlachectwa przed Heroldią Królestwa Polskiego członkowie tej rodziny pisali się: Lencz owski (Pp, Br, Ur, H. Kr. Pol.). Z tej rodziny: JAN, 1777-1807 bp. suf. lubelski (Ur.).
[PES]

LENCZEWSKI v. LENCZOWSKI h. ZADORA, 1500; LenczeSamotyja bielski - podlaskie, ostrogski. Samuel Leniec-Samotyja v. Samotyka, dostał od Mikołaja Radziwiłła, wojewody wileńskiego i kanclerza w. lit, w ,r. 1512 przywilej na pewne grunta i lasy w województwie podlaskim, który to przywilej zatwierdził król Zygmunt August; na tej ziemi Samuel założył wieś Lencze, od której jego potomkowie wzięli nazwisko Lenczewski (Ns, Mlw, Br, Ur.).
[PES]Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Rodzina ta nie posiada jeszcze przygotowanego drzewa genealogicznego. Takie drzewo, jest efektem szczegółowego opracowania na podstawie zbiorów danych. Możesz dodać takie drzewo korzystając z zakładki "Uzupełnij drzewo"

Prawdopodobnie w naszych zbiorach, znajdziesz już infomacje o osobach z Twojej rodziny. Możesz przeszukiwać te zbiory nawet jeśli drzewo genealogiczne nie jest przygotowane (użyj przycisków powyżej). Prowadzimy bardzo wiele programów indeksacji i kwerend naukowych z których znaczną część publikujemy. Sprawdź w tym celu pozostałe "szybkie przyciski" rodzinne. Jeśli nic nie znajdziesz, w dalszym ciągu możesz dotrzeć do głębszych zbiorów skorzystaj z menu w nagłówku, w szczególności działy Biblioteka-Forum, Baza zdjęć, Bazy danych.Oprócz powyższych możliwości możesz zamówić naukowe opracowanie genealogii rodzinnej, poprosić o znalezienie konkretnych przodków, lub zamówić konkretne kwerendy naukowe. Jeśli nie masz pomysłu a chcesz po prostu pomóc możesz wesprzeć fundusz rodzinny, który zostanie przeznaczony na zdobycie i opublikowanie informacji historycznych o konkretnej rodzinie, lub ogólnie wesprzeć cele statutowe Fundacji.lenczewski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Lenczewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Lenczewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Lenczewski. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Lenczewski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Lenczewski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 48980 Antoni Lenczewski
  Opis: gmina/wieś Drozdowo Kalinowo, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 56124 Józef Lenczewski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24893
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24893 Józef Lenczewski
  Opis: urodził się w 1837 r. w Grodzieńskiem we wsi Leńcach. Po ukończeniu Gimn. w Białymstoku, wszedł do Szkoły Głównej na Wydział medyczny w Warszawie, brał czynny udział od początku manifestacyj, w skutek czego został aresztowany i do Cytadeli odstawiony, po 6 tygodniach odwieziony do Grodna 1862, zostawał tam dziesięć miesięcy w więzieniu, wypuszczono go z warunkiem że mu niewolno było powracać do Warszawy. Czynny w miejscowej przedpowstańczej organizacyi wielce był użytecznym, gdy zbrojne powstanie w Grodzieńskiem się rozpoczęło', zebrał kilkudziesięciu dzielnej młodzieży i pospieszył pod dowództwo Duchińskiego, po rozbiciu którego służył w oddziale Ejtminowicza i Wróblewskiego biorąc udział we wszystkich potyczkach. Za odznaczenie się mianowany kapitanem, w początkach 1864 r. przybył na krótki czas do Galicyi, gdzie został uwięziony i internowany w jednej z twierdz w Czechach, w końcu 1864 r. zdołał się wydobyć z więzienia i przybył do Paryża, gdzie oddał się nauce stolarstwa. Słabe siły nie pozwoliły mu dłużej w tak ciężkiej pracy zostawać i po kilku miesiącach, próbował uczyć się zecerstwa w jednej z drukarń w Paryżu, lecz i tu długo nie pozostał, gdyż siły zupełnie go opuściły. Znalazłszy przytułek u sióstr miłosiernych pod Paryżem w Juvisy, po 2 tygod. zakończył życie męczeńskiego tułactwa 29 Października 1866 r. Pochowany na miejscowym cmentarzu. (Obszerniej podają Roczn. Towarz. liter, histor. w Paryżu).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 16552 Konstanty Lenczewski
  Opis: Właściciel ziemski augustowskiej guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48199 Tomasz Lenczewski
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1865 miejsce wysyłki: grodzieńska, miejsce zsyłki: tobolska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 3, d. 208 /-/ op. 150, d. 224, k. 46v /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 500
  dokładniejszy opis źródła

 • 39808 Tomasz Lenczewski
  Opis: Jakowlew, mężcz. 57 lat na 1870 r., ksiądzGrodzieńskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw pr. na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Tobolskiej
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 5. d. 7601. Ł. 61-62, 113-114, Op. 6. d. 10388.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 12100 Tomasz Lenczewski
  Opis: ksiądz grodzieńskiej gub., syn. Jakuba
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Lenczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Lenczewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Lenczewski Bolesław
  Miejsce: Mołodeczno/Białoruś/
  (Album: Portrety indywidualne)
  Lenczewski Bolesław z rodziną
  Miejsce: Mołodeczno/Białoruś/
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Lenczewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Lenczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Lenczewski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Lenczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Lenczewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Jawor Eugeniusz, Lenczewski Czesław. Kwatera żołnierska
  Miejsce: Stary Sącz
  (Album: Stary Sącz pow. nowosądecki)
  Lenczewska Bronisława, zam. Cywińska
  Miejsce: Kościelec - mogiły Cywińskich
  (Album: Nagrobki osobne)
  Lenczewski Franciszek Link
  Miejsce: Komarno - stary cmentarz
  (Album: Komarno)
  Wincenty Lenczewski-Samotyja
  Miejsce: Milkiewicze, Białoruś
  (Album: Milkiewicze)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Lenczewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.