Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
lenkiewicz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Lenkiewicz
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


LENKIEWICZ p. IPOHORSKI h. KOTWICZ, 1600; 1782 pw.; 1824 pw.; 1811 pw.; 1849 pw.; 1850 pw.; 1861 pw.; Lenki słucki, mozyrski, grodzieński, Wołyń, przemyski, Królestwo Polskie. Dawna i rozrodzona rodzina na Rusi Czerwonej, Ukrainie i Litwie, a głównie w powiecie mozyrskiim, bierze przydomek Ipohorski, zdaje się, że były dwie rodziny tego nazwiska, które czasem zlały się w jeden ród z herbem Kotwicz, zaginiona rodzina brała nawet inny herb, Pobóg, a raczej Podkowę odm. (Ns., Rr., Ur., Liske, H. Kr. Pol.). Z tej rodziny: ARTUR, ur. w 1811 r. we wsi Huszcza w guberni wołyńskiej, został w powstaniu 1831 r. podporucznikiem W. P. (Ur.). JAN, w 1767 kn. smoleński (Ron.).
[PES]

LENKIEWICZ p. IPOHORSKI h. POBÓG odm., 1500; oszmiański, mozyrski, zwiahelski (Ns., Br., Ży., Ostr., Ur., Wtg.).[PES]
LENKIEWICZ h. RADWAN, 1842 - 1862 pw.; grodzieński, miński (Ur.).[PES]Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Rodzina ta nie posiada jeszcze przygotowanego drzewa genealogicznego. Takie drzewo, jest efektem szczegółowego opracowania na podstawie zbiorów danych. Możesz dodać takie drzewo korzystając z zakładki "Uzupełnij drzewo"

Prawdopodobnie w naszych zbiorach, znajdziesz już infomacje o osobach z Twojej rodziny. Możesz przeszukiwać te zbiory nawet jeśli drzewo genealogiczne nie jest przygotowane (użyj przycisków powyżej). Prowadzimy bardzo wiele programów indeksacji i kwerend naukowych z których znaczną część publikujemy. Sprawdź w tym celu pozostałe "szybkie przyciski" rodzinne. Jeśli nic nie znajdziesz, w dalszym ciągu możesz dotrzeć do głębszych zbiorów skorzystaj z menu w nagłówku, w szczególności działy Biblioteka-Forum, Baza zdjęć, Bazy danych.Oprócz powyższych możliwości możesz zamówić naukowe opracowanie genealogii rodzinnej, poprosić o znalezienie konkretnych przodków, lub zamówić konkretne kwerendy naukowe. Jeśli nie masz pomysłu a chcesz po prostu pomóc możesz wesprzeć fundusz rodzinny, który zostanie przeznaczony na zdobycie i opublikowanie informacji historycznych o konkretnej rodzinie, lub ogólnie wesprzeć cele statutowe Fundacji.lenkiewicz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Lenkiewicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Lenkiewicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Lenkiewicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Inocenty Lenkiewicz
  Miejsce: Liplas, obw. krakowski
  Data: 1867


 • Ludwika Lenkiewicz
  Miejsce: Dobrków, pow. pilzneński
  Data: 1867
  Opis: Karol Bobrownicki • Ludwika Lenkiewicz
  Miejsce: Pilzniówek, pow. dębicki
  Data: 1867
  Opis: Karol Bobrownicki
To zapisy o osobach nazwiska Lenkiewicz w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Lenkiewicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Lenkiewicz
  - Telesznica Oszwarowa - - ok. 1888
  Żródło: Lenkiewicz W.S., w: Wierchy r. 57 za lata 1988 – 1991


To wszystkie osoby o nazwisku Lenkiewicz w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Lenkiewicz związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 23816 Lenkiewicz
  Opis: Dowodził w województwie grodzieńskim, w bitwie pod [psbi]1289|Mołowidami[/psbi] przy szosie brzesko-bobrzyńskiej 3 czerwca zadał zupełną klęskę Rosjanom, których zginęło 240 a naszych tylko 18
  źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
  Uwagi:

 • 57650 Lenkiewicz
  Opis: powstaniec
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 47143 Lenkiewicz
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Paniuki, gub. Grodzieńska , pow. grodzieński, dz. 90.
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 45713 Aleksander Lenkiewicz
  Opis: (Lander), uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Jeziory 3.05.1863, Sklanek 4.05.1863, Janin 10.05.1863, (Smolanka 13.05.1863), (Michalin 14.05.1863), Litwinów 28.05.1863, [psbi]1289|Mołowidy[/psbi] 3.06.1863, (Sielec 7.06.1863), (Sieradów 16.06.1863), Janin 16.06.1863, (Łysków 16.06.1863), Jeziory 25.07.1863, augustowskie: (Zywulciszki 25.07.1863), (Bombiniki 5.08.1863), (Straczuny 7.08.1863), Strzelcowizna 3.09.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 61777 Aleksander Lenkiewicz
  Opis: ps. Lander, urodził się ok. 1820r. na Grodzieńszczyźnie. Jako oficer wojsk carskich już w 1862r. był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Wiosną 1863r. został minowany naczelnikiem sił zbrojnych powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego. 3.05.1863r. zaatakował Jeziory, a stamtąd ze zdobyczną bronią i nowymi ochotnikami udał się na uroczysko Święte Błota, gdzie szkolił swoje oddziały. Walczył pod Janinem, Sawickimi Karczmami, Mołowidami (3.06.1863r.). Współdziałał z oddziałem Duchińskiego i Poradowskiego. Po porażce pod Jeziorami (25.07.1863r. – druga potyczka) przeszedł w Augustowskie. Wraz z połączonymi siłami Wawra został pobity na początku września pod Strzelcowizną i udał się na emigrację do Francji. Działał tam w Towarzystwie Wojskowych Polskich.
  źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.
  Uwagi:

 • 22749 Aleksander Lenkiewicz
  Opis: pseud. Lander (1820 - ?) - syn Alojzego, dymisjonowany podpułkownik wojsk rosyjskich. W powstaniu grodzieńskim dowodził oddziałami pow. grodzieńskiego i wołkowyskiego jako ich naczelnik. Działał też w woj. augustowskim Po powstaniu emigrował, skazany zaocznie na karę śmierci. Związany z Towarzystwem Wojskowych Polskich był projektodawcą Legionu Polskiego w służbie konfederatów w wojnie domowej Stanów Zjednoczonych, za co został potępiony przez emigrację
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:

 • 39811 Iwan Lenkiewicz
  Opis: mężcz. 45 lat na 1868 r., chrześcijanin Kowieńskiej gub., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, przy nim żona
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 11816 Jan Lenkiewicz
  Opis: chłop w gub kowieńskiej
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 61038 Michał Lenkiewicz
  Opis: ur, 1790 r. Kancelarja Specjalna nmka Kr. P. do spraw wojn. 9 (21) sierp. 1862 r. Nr. 3036 2 na żądanie Kom. Rz. Spr. D. i O. P. doniosła, że za udział w publicznych zawieruchach był wysłany do Rosji ksiądz M. L., prob. par. Szczebrzeszyn, pow. zamoj., gub. lubi., dziekan dekanatu zamoj.
  źródło: nad. GP+, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933
  Uwagi:

 • 1188 Olimp Lenkiewicz
  Opis: of. wet. (1843) Warszawa
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 36058 Wiktor Lenkiewicz
  Opis: szlachcic uwięziony w Kownie
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268
  Uwagi:

 • 31619 Władysław Lenkiewicz
  Opis: ur. r. 1844 w Ustrzykach, student, służył w oddz. Czechowskiego. Był ranny pod Hutą krzeszowską. Po powstaniu właściciel ziemski.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 1189 Wojciech Lenkiewicz
  Opis: ppro. (1841) Stoczek
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 33255 Zygmuut Lenkiewicz
  Opis: h. Kotwicz, ksiądz, ur. 1845, zm. 1913, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Lenkiewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Lenkiewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  nieznany, Zwierzchowski Leon, Lenkiewicz Teodor, Zwierzchowski Andrzej
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Lenkiewicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Lenkiewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Lenkiewicz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Lenkiewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Lenkiewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Borodzic, Lenkiewicz
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
  Lenkiewicz Stanisław
  Miejsce: Warta woj.łódzkie
  (Album: Nagrobki osobne)
  Ludwik Godek, Wiktoria Lenkiewicz
  Miejsce: Kraków, kościół oo. Franciszkanów
  (Album: Tablice, epitafia)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Lenkiewicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.