Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
lukaszewicz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Łukaszewicz
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Bawola Głowa herb Doliwa herb Korona herb Lis herb Łuk
Bawola Głowa
opis
Doliwa
opis
Korona
opis
Lis
opis
Łuk
opis
herb Odrowąż herb Pomian herb Strzała herb Wieniawa
Odrowąż
opis
Pomian
opis
Strzała
opis
Wieniawa
opis
Wielość rodzin nastręcza trudność w prawidłowym ujmowaniu linii rodowych, które mieszają się u różnych heraldyków. Z pewnością nazwisko powstało wielokrotnie niezależnie - od imienia Łukasz, jednak niewykluczone że niektóre rodziny - tak herbowe, jak i obecnie nieherbowe pochodzą od wspólnego pnia. Zarówno budowa nazwiska jak i dane historyczne, wskazują na to, że najczęstszym terenem zamieszkiwania rodzin są tereny Kresów, obszarów bardziej północnych. Choć znajdujemy rodziny o tym nazwisku na terenie całego kraju.
Z racji na trudności w transliteracji, a także zwykłe błędy, nazwisko to często było mylone w dokumentach z nazwiskiem Łukasiewicz.
W niniejszym opracowaniu pominięto na razie niektóre wpisy z Herbarza Bonieckiego, z powodu dużej ilości nieścisłości.
Zbieżność wizerunków herbowych sugeruje, że rodziny niektóre rodziny wywodzą się z jednego pnia, a herby zostały wtórnie zmienione, lub błędnie zapamiętane/zapisane. Jedna grupa to herby z głową wołu, druga to herby ze strzałą ponad łukiem. W tej grupie należy umiejscowić także herb Lis.Łukaszewicz herbu Łuk, Lis lub Trójstrzał

1. Adam Łukaszewicz, h. Łuk, podstoli słonimski 1.1. (adopt.) Konstanty Łukaszewicz 1. Adam Łukaszewicz. h. Łuk, ur. ok. 1640 1.1. Pius Łukaszewicz 1.1.1. Kazimierz Łukaszewicz, 1745 zapisał synowi i bratankowi część Demidówki 1.1.1.1. Jan Łulaszewicz 1.1.2. Jan Łukaszewicz 1.1.2.1. Piotr Łukaszewicz 1. ?? Łukaszewicz, h. Łuk + ?? Brinke 1.1. Antoni Łukaszewicz, pułkownik wojsk litewskich, 1790 generał audytor litewskiej komendy, zapisał dobra: Teofilinów i Betlejem siostrze 1.2. Elżbieta Łukaszewicz + Mikołaj Eminowicz, zm. 1784 1. Jan Łukaszewicz, h. Łuk, 1602 dziedzic: Kłynejkiszki, kowieńskie [Bon.] 1.1. Stanisław Łukaszewicz 1.1.1. Joachim Łukaszewicz 1.1.1.1. Wawrzyniec Łukaszewicz 1.1.1.1.1. Jan Łukaszewicz 1.1.1.1.1.1. Bartłomiej Łukaszewicz, 1810legit. szlach Wilno 1.1.1.1.1.1.1. Franciszek Łukaszewicz 1.1.1.1.1.2. Franciszek Łukaszewicz, 1810legit. szlach Wilno 1.1.1.1.1.2.1. Kazimierz Łukaszewicz 1.1.1.1.1.3. Maciej Łukaszewicz, 1810legit. szlach Wilno 1.1.1.1.1.3.1. Józef Łukaszewicz 1.1.1.1.2. Szymon Łukaszewicz, 1810legit. szlach Wilno 1.1.1.1.2.1. Jan Łukaszewicz 1. Jan Łukaszewicz, h. Łuk, krajczy wiłkomirski, 1714 dziedzic: Majeryszki, trockie [Bon.] 1.1. Stanisław Łukaszewicz 1.1.1. Ildefons Stanisław Łukaszewiczm, 1819 legit szlach. Wilno 1.1.2. Feliks Leopold Łukaszewicz, 1819 legit szlach. Wilno 1.1.3. Tytus Julian Łukaszewicz, 1819 legit szlach. Wilno 1. Jan Łukaszewicz, h. Łuk, oboźny słonimski, dziedzic: Nowy Dwór [Bon.] 1.1. Józef Łukaszewicz, 1762 towarzysz chorągwi narodowej JKM 1.1.1. Józef Tadeusz Adam Łukaszewicz 1.1.1.1. Wincnetny Antoni Łukaszewicz, 1837 legit. szlach. Wilno 1. Piotr Łukaszewicz, h. Łuk, ur. ok. 1640 [Bon., Spis wołyński, Spis podolski] 1.1. Aleksander Łukaszewicz 1.1.1. Kazimierz Łukaszewicz 1.1.1.1. Jan Łukaszewicz 1.1.1.1.1. Dominik Łukaszewicz 1.1.1.1.1.1. Michał Łukaszewicz, 1844 legit. szlach 1.1.1.1.1.1.1. Mikołaj Łukaszewicz 1.1.1.1.1.2. Jan Łukaszewicz, 1845 legit. szlach 1.1.1.1.1.2.1. Antoni Łukaszewicz 1.1.1.1.2. Wawrzyniec Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1. Jan Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1.1. Wincenty Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1.1.1. Maciej Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1. Felicjan Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Wincenty Walenty Łukaszewicz, 1897 legit. szlach, Wołyń 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2. Jan Stanisław Łukaszewicz, 1897 legit. szlach, Wołyń 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3. Justyn Narcyz Łukaszewicz, 1897 legit. szlach, Wołyń 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4. Karol Marceli Łukaszewicz, 1897 legit. szlach, Wołyń 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.5. Marceli Łukaszewicz, 1897 legit. szlach, Wołyń 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.6. Bronisław Łukaszewicz, 1897 legit. szlach, Wołyń 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1. Włodzimierz Jan Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Marian Zygmunt Łukaszewicz, 1897 legit. szlach, Wołyń 1.1.1.1.2.1.1.1.1.2. Stanisław Dionizy Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1.1.1.1.3. Mieczysław Wincenty Łukaszewicz 1.1.1.1.2.1.1.1.1.4. Bolesław Łukaszewicz 1.1.1.1.2.2. Maciej Łukaszewicz 1.1.1.1.2.2.1. Jakub Łukaszewicz 1.1.1.1.2.2.1.1. Konstanty Faustyn Łukaszewicz 1.1.1.1.2.2.2. Józef Łukaszewicz 1.1.1.2. Jakub Mikołaj Łukaszewicz, 1760 sprzedał część Demidówki 1.1.1.2.1. Michał Łukaszewicz 1.1.1.2.1.1. Józef Łukaszewicz, 1858 legit. szlach, Podole 1.1.1.2.1.2. Stanisław Łukaszewicz, 1858 legit. szlach, Podole 1.1.1.2.1.3. Tomasz Łukaszewicz 1.1.1.2.1.3.1. Teodor Jakub Łukaszewicz, 1858 legit. szlach, Podole 1.1.2. Walenty Łukaszewicz 1.1.3. Jakub Józef Łukaszewicz 1.1.3.1. Bonifacy Łukaszewicz, 1849 legit szlach, Wołyń 1.1.3.2. Franciszek Ksawery Łukaszewicz, 1849 legit szlach, Wołyń 1. Teodor Łukaszewicz, ur. ok. 1670 + Anna Poniatowska [Bon.] 1.1. Jan Łukaszewicz + Eufrozyna Krzywiecka 1.1.1. Antoni Łukaszewicz, 1760 notowany: Halicz 1.1.2. Stefan Łukaszewicz 1.1.3. Maciej Łukaszewicz + Jadwiga Tarnawiecka 1.1.3.1. Jerzy Łukaszewicz, 1782 legit. szlach, z. halicka 1. Tedor Łukaszewicz, 1790 nadanie herbu Trójstrzał odm. (Łuk), 1765 nabył: Kęszyce, starostwo międzyrzeckie + Anna [Bon.] 1.1. Ludwik Łukaszewicz 1.1.1. Antoni Gabriel Łukaszewicz + Tekla Melechowicz 1.1.1.1. Bolesław Grzegorz Łukaszewicz, 1852 legit. szlach w Królestwie 1.1.1.2. Grzegorz Feliks Łukaszewicz 1.1.1.3. Ludwika Marianna Łukaszewicz 1.1.1.4. Tekla Walentyna Łukaszewicz 1. Teodor Łukaszewicz, h. Łuk + Katarzyna Popławska [Bon.] 1.1. Antoni Łukaszewicz 1.2. Ksawery Florian Łukaszewicz, ur. 1791, zm. 1867 Żerków, oficer wojsk polskich, dwukrotnie więziony 1812 i 1848 + Maria Slaszaszewicz 1.2.1. Julian Łukaszewicz, poległ pod Książem 1848 1.2.2. Anna Łukaszewicz, zm. młodo 1.2.3. Maksymilian Łukaszewicz, proboszcz w Żerkowie 1.2.4. Marianna Łukaszewicz + Kajetan Chłapowski 1.3. Józef Andrzej Łukaszewicz, pseud. "J. Andrysowicz", ur. 1799, zm. 1873, historyk, redaktor, księgarz, bibliotekarz, dziedzic: Targoszyce + Seweryna Fryzer [Kaczmarek A. Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Bon., PSB] 1.3.1. Konstancja 1.3.2. Maria Łukaszewicz, zm. 1875 + Mieczysław Łyskowski 1.3.3. Józefa Łukaszwicz, h. Łuk +(19.3.1890 Kuklinów) Ildefon Kemblan Chełkowski, ur. 17.2.1833 1. Antoni Łukaszwicz, h. Łuk [Bon.] 1.1. Andrzej Łukaszwicz, 1850 legit. szlach, Królestwo Polskie 1. Józef Łukaszwicz, h. Łuk [Bon.] 1.1. Ignacy Józafat Łukaszewicz, ur. 1789 Żyżmory, zm. 1850, żołnierz w pułku gwardii Konopki, nadworny malarz W.Ks.Konstantego, malarz Wojska Polskiego z okresu Królestwa Polskiego [nad. Elżbieta Dobska] Antoni Łukaszewicz h. Lis (prawd. zatarty Łuk), 1589 ziemianin wołkowyski [Bon., Dziadulewicz] Mikołaj Łukaszewicz, h. Łuk, bojar miednicki, stawił na popis 1528 roku dwa konie [Bon., za: ML. 21] Roman Łukaszewicz, h. Łuk, bojar wysokodworski, został 1533 r. chorążym wysokodworskim, nabył dworzec Kałukiszki, którego posiadanie potwierdził król 1546 r. pasierbowi jego Dzierżkowi [Bon. za: ML. 26 i 61] Sebastian Łukaszewicz, h. Łuk, 1581 otrzymał w zastaw dobra, w grodzieńskim, od Sapiehy [Bon.]

Łukaszewicz herbu Pomian, lub Wieniawa

1. Leon Łukaszewicz h. Wieniawa, z woj. trockiego, ur. ok. 1670 własność: Horki w połockim, Bujewo Wyżlacin, woj. witebskie [Herbarz szlachty prowincji witebskiej, Kraków 1899, Bon.] 1.1. ?? Łukaszewicz + ?? Bujewicz 1.1.1. ?? Łukaszewicz, sprzedał Styryki, 1767 wziął w zastaw Piaseczno, 1775 legit. szlach. Witebsk 1. Abraham Hrynaczak Łukaszewicz, h. Pomian, dziedzic Hrynciszek [Bon.] 1.1. Mateusz Łukaszewicz, podkomorzy wiłkomirski 1.1.1. Stefan Łukaszewicz 1.1.1.1. Mateusz Zachariasz Łukaszewicz, legit. szlach. 1817, Wilno 1.1.1.1.1. Onufry Łukaszewicz 1.1.1.1.2. Bonifacy Łukaszewicz 1.1.1.2. Marcin Łukaszewicz, legit. szlach. 1817, Wilno Konrad Łukaszewicz, w. Wieniawa, nadanie gruntów odłączonych od starostwa uświadskiego [Herbarz szlachty prowincji witebskiej, Krków 1899] Wincenty Łukaszewicz h. Pomian, ur. 1843 Pyzdry, powstaniec styczniowy, uczestnik wielu potyczek, weteran

Łukaszewicze nieustalonego herbu, lub bez

1. Matjaisz Łukaszewicz, ur. ok. 1600, wyzn. kaliwńskie [Konarski Sz., Szlachta kalwińska w Polsce ...] 1.1. ?? (córka?) Łukaszewicz, chrz. 29.1.1633 Wilno 1.2. Elżbieta Łukaszewicz, chrz. 14.1.1640 Wilno 1.3. Jerzy Łukaszewicz, chrz. 15.8.1641 Wilno 1.4. Krystyna Łukaszewicz, chrz. 29.1.1643 Wilno 1. Andrzej Łukaszewicz, ur. ok. 1610, wyzn. kaliwńskie [Konarski Sz., Szlachta kalwińska w Polsce ...] 1.1. Samuel Łukaszewicz, chrz. 15.5.1636 Wilno 1.2. Hanna Łukaszewicz, 28.4.1643 Wilno, zm. młodo 1.3. Krystyna Łukaszewicz, 9.11.1644 Wilno 1. Jan Łukaszewski, ur. ok. 1620, wyzn. kalwińskie [Konarski Sz., Szlachta kalwińska w Polsce ...] 1.1. Anna Łukaszewska, chrz. 2.10.1651 Wilno 1. Marcin Łukaszewicz, Wielkopolska, ur. ok. 1670 + Regina [Skowroński W.J., archiwum - rękopis, w: WBC] 1.1. Jakub Łukaszewicz, ur. 11.8.1700 1.2. Mikołaj Łukaszewicz, ur. 4.12.1701 1.3. Regina Łukaszewicz, ur. 2.4.1703 1.4. Antoni Łukaszewicz, ur. 3.6.1705 1.5. Jakub Łukaszewicz, ur. 15.7.1708 1.6. Anna Łukaszewicz, ur. 12.8.1710 1.7. Józef Łukaszewicz, ur. 6.9.1711 1.8. Jan Łukaszewicz, ur. 16.5.1723 1. Aleksander Łukaszewicz "Piersicki", ur. ok. 1690, zm. 1740, 1728 łowczy orszański (błąd?), 1734 łowczy oszmański + Barbara Marianna Gorczyńska (2-v. Felicjan Dąbrowski) [Urzędnic WKL, Bon.] 1.1. Barabra Łukaszewicz, zm. przed 1787 + Florian Olędzki 1.2. Katarzyna Łukaszewicz + Michał Opacki, z Mińska 1.3. Tekla Łukaszewicz 1.4. Antoni Łukaszewicz, zm. 1808 Bechcice +(1)(przed 1759) Eleonora Ciszewska +(2) Franciszka Lubowidzka 1.4a.1. Tekla Łukaszewicz + Bartłomiej Kosiński 1.4b.2. Jozafata Łukaszewicz + Antoni Cichowski 1.4b.3. Marianna Łukaszewicz + Mikołaj Okołowicz Krzywiec 1. Jan Łukaszewic, Wielkopolskaz, ur. ok. 1725 + Helena [Skowroński W.J., archiwum - rękopis, w: WBC] 1.1. Dorota Agata Łukaszewicz, ur. 25.1.1754, zm. 1759 1.2. Ewa Łukaszewicz, ur. 1.11.1755. zm. 1755 1.3. Elżbieta Łukaszewicz, ur. 1.11.1755. zm. 1755 1.4. Adam Łukaszewicz, ur. 25.9.1756 1.5. Ewa Łukaszewicz, ur. 25.9.1756 1.6. Karol Franciszek Łukaszewicz, ur. 30.1.1757 1.7. Walenty Maciej Łukaszewicz, ur. 12.2.1758 1. Józef Łukaszewicz, Wielkopolska, ur. ok. 1730 +(3.2.1761) Anna [Skowroński W.J., archiwum - rękopis, w: WBC] 1.1. Bartłomiej Łukaszewicz, ur. 24.8.1740 1. Bartłomiej Łukaszewicz, Wielkopolska, ur. ok. 1735 + Maria Barstecka [Skowroński W.J., archiwum - rękopis, w: WBC] 1.1. Maciej Jan Łukaszewicz, ur. 19.3.1764, zm. 1767 1.2. Walenty Łukaszewicz, ur. 10.2.1767, zm. 1767 1.3. Karol Szymon Łukaszewicz, ur. 30.10.1768. zm. 1768 1.4. Maria Małgorzata Łukaszewicz, ur. 6.6.1772 1. Marcin Łukaszewicz, Wielkopolska, ur. ok. 1745 +(16.9.1766) Agnieszka [Skowroński W.J., archiwum - rękopis, w: WBC] 1.1. Maria Balbina Łukaszewicz, ur. 20.3.1768 1.2. Dorota Łukaszewicz, ur. 2.2.1770 1.3. Marian Karol Łukaszewicz, ur. 30.10.1771 1.4. Elżbieta Katarzyna Łukaszewicz, ur. 15.11.1772, zm. 1773 1.5. Franciszka Łukaszewicz, ur. 5.3.1774 1.6. Antoni Łukaszewicz, ur. 5.6.1775 1.7. Magdalena Łukaszewicz, ur. 18.3.1778 1.8. Tomasz Łukaszewicz, ur. 10.12.1780 1.9. Adam Łukaszewicz, ur. 12.5.1785 1.10.Ewa Łukaszewicz, ur. 12.5.1785 1. Walenty Łukaszewicz, Wielkopolska, ur. ok. 1755 + Katarzyna Lisiecka [Skowroński W.J., archiwum - rękopis, w: WBC] 1.1. Joanna Maria Łukaszewicz, ur. 29.5.1782 1.2. Maria Katarzyna Łukaszewicz, ur. 30.1.1785 1. Józef Łukaszewicz, ur. ok. 1830 + Anna Spaltenstein 1.1. Julian Antoni Łukaszewicz, ur. 14.12.1857 Rzeszów. student wydz. filozof Uniwersytetu Poznańskiego, ksiądz, współorganizator Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Bytomiu. Dyr. seminarium w Liskowie, pedagog, publicysta [Łoza S., Czy wiesz kto to jest?] 1. Adam Łukaszewicz, ur. ok. 1840 + Aniela Peska [nad. Zbigniew Łukaszewicz] 1.1. Roman Łukaszewicz, ur. 1869 Januszowce, zm. 1929 Maloryta +(15.2.1903 Żytomierz) Wanda Szpalińska, ur. 1883 Barbarówka, zm. 1976 Tomaszów Mazowiecki, ojciec: Antoni, matka: Anna Szankowska 1.1.1. Stefan Łukaszewicz, ur. 1912 Bilka, k. Charkowa, zm. 1990 Tomaszów Mazowiecki, do IIWŚ mieszkał w Dorotyczach i Sarnach 1.1.2. Tadeusz Łukaszewicz, ur. ok. 1905 Sławuta, zm. 1939 1.1.3. Kazimierz Łukaszewicz, ur. 1907, zm. 1936 1.1.4. Antoni Łukaszewicz, ur. 1921, zm. 1999 1. Sylwester Łukaszewicz, ur. ok. 1860 + Marianna Jeśman 1.1. Apolinary Łukaszewicz, zm. 1891 Brodziec, pow. ihumeński, własność: Maksimowicze, komisarz w powstaniu styczniowym w bobrujskiem, zesłaniec (Tomsk, Tobolsk), potem Warszawa + Maria Łukaszewicz, ojciec: Jakub [Gieysztor J., Pamiętniki...] 1.2. Jakub Łukaszewicz 1.3. Bolesław Łukaszewicz 1. Teresa Łukaszewicz, ur. ok. 1870 + Franciszek Szymski 1.1. Józef Szymski chrz. 14.9.1894 14 Dolna wieś, Myślenice [par. Myślenice, AP Kraków] 1. Włodzimierz Łukaszewicz, ur. ok. 1910, mieszkali: Rubieżewicze + Maria Szymańska [nad. Elżbieta Sońta] 1.1. Bolesław Łukaszewicz 1.2. Maria Łukaszewicz 1.3. Władysław Łukaszewicz 1. Julian Łukaszewicz, ur. ok. 1800 + Emilia Przesławska [nad. Elżbieta Jalowska, prapraprawnuczka Kasyldy] 1.1. Izydor Łukaszewicz "Hołosko", zginął 14.7.1863, dowódca małego oddziałku w Powstaniu Styczniowym, zginął w Derewnie, woj. grodzieńskie [Zieliński S., Bitwy i Potyczki.., Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa, CDIAL 102-1-75, Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich... ] 1.2. Kasylda Łukaszewicz + Cezary Szyszko 1.3. Maria Łukaszewicz + Wojciech Paprocki

Bez powiązań genealogicznych

?? Łukaszewicz +(1778) Stefan Zaborowski, kasztelan wołyński [Nies.] ?? Łukaszewicz, wyzn. kalwińskie +(przed 1641) Piotrem Piaseckim [Konarski Sz., Szlachta kalwińska w Polsce ...] ?? Łukaszewicz, 3 pułk eklerów gwardii [Bielecki R., Szwoleżerowie...] ?? Łukaszewicz, grobowiec rodzinny w: Sambor [Inscriptiones Funebres] Adam Łukaszewicz, ur. 1841 w mińskim, powstaniec styczniowy, zesłaniec, weteran [Rocznik oficerski 1923, GU GAOO] Antoni Łukaszewicz, powstaniec styczniowy, zesłaniec, w pocz. 1867 przeniesiony do Usola z gorzelni Aleksandrowskiej [Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934] Bartosz Łukaszewicz, współdziedzic działu w Rzepkach, par. Domanowo, 1581 poborowy [Piekosiński F., Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych ...] Biruta Łukaszewicz, ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863 [Monitor Polski 260/1930] Czesław Zygmunt Łukaszewicz, ur. 19.4.1882 Kraków, literat, dziennikarz, działacz emigracyjny w Nowym Jorku, współzałożyciel szkoły podoficeskiej w Konarach [Łoza S., Czy wiesz kto to jest?] Eliasz Łukaszewicz, notowany 1662 [Nies.] Franciszek Łukaszewicz, 1895 parafianin w: Świrz [Wirszyłło H., lista parafian] Franciszek Łukaszewicz, powstaniec styczniowy, poległ 6.10.1863 pod Szadkowicami, poch. Szadek-Ogrodzim [ROPWiM - Powstanie styczniowe - Mogiły poległych, weteranów i miejsca pamięci, dokument pdf Franciszek Łukaszewicz, ur. ok. 1841, powstaniec styczniowy, zesłaniec, żonaty, miał dzieci Hieronim Łukaszewicz, ur. 1845 w ziemii wileńskiej, powstaniec styczniowy, zesłaniec (Kaińskie) [GU GAOO] Ignacy Łukaszewicz, 1767-1785 miecznik starodubowski [Nies., Urzędnicy WKL] Ilia Łukaszewicz, Tatar hospodarski w pow. wileńskim, 1593 prowadził przedsiębiorstwo przewozowe z Wilna do Mińska i Poznania [Kryczyński S., Rocznik tatarski, t. III] Jan Łukaszewicz, 1 pułk szwoleżerów gwardii [Bielecki R., Szwoleżerowie...] Jan Łukaszewicz, ok. 1850 nadzorca zakrystii cerkwi w: Spas [Grynbergowa Z., Staromiejskie...] Jan Łukaszewicz, powstaniec styczniowy, austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w Omskim okręgu [GU GAOO] Jan Łukaszewicz, XVIIIw, przez lat 49 misjonarz Łotyszow, wydał w ich języku ewangelię, katechizm i kilka dziełek ascetycznych [Zaleski S., Jezuici w Polsce ...] Józef Łukaszewicz, 23.4.1790 audytor z rangą porucznika [Sułkowska Kurasiowa oprac., Inwentarz Metryki Koronnej ...] Józef Łukaszewicz, 3 pułk eklerów gwardii[Bielecki R., Szwoleżerowie...] Józef Łukaszewicz, powstaniec styczniowy, przebywał w Iszymie, potem w Surgutie, Bieriezowskom okręgu [GU GAOO] Józef Łukaszewicz, ur. Kromplewo, historik, autor publikacji historycznych Krzysztof Łukaszewicz, 1794 miecznik starodubowski, preński, sędzia preński (tytuł z racji Konstytucji) [Urzędnicy WKL] Ksawery Łukaszewicz, 1 pułk szwoleżerów gwardii[Bielecki R., Szwoleżerowie...] Leonard Łukaszewski, fałszywe potwierdzenie szlachectwa, zabór austriacki [Kruczkowski S., Polaków Wyniesionych do godności Szlacheckiej przez Monarchów Austriackich] Leonrad Łukaszewicz, 1876 nauczyciel w Drohobyczu, [Seminaria nauczycielskie w Galicji...] Maksymilian Władysław Łukaszewicz (1821-1893) ks., historyk, pisarz relig. [PSB; WSB; PTPN; AMM; SHist.; SBWP-W I] Mateusz Łukaszewicz, 1 pułk szwoleżerów gwardii [Bielecki R., Szwoleżerowie...] Mateusz Łukaszewicz, 1790 przysięga ustanowić fundusze od dóbr wieczystych urdomińskich na kościół urdomiński [Gawroński A., oprac., Summariusz ...] Michał Łukaszewicz +(1.8.1914) Henryka Kuszyńska, ur. 6.7.1891 Bereźniki, pow. Złoczowski, ojciec: Henryk, matka: Zofia Ryziewicz; radna miasta Przemyśl [Łoza S., Czy wiesz kto to jest?] Paweł Łukaszewicz notowany 1648, woj. nowogródzkie [Nies.] Paweł Łukaszewicz, ksiądz z gub. kowieńskiej, powstaniec styczniowy, zesłany na ciężkie roboty na Syberii (okręg tomski), [GU GAOO] Roman Łukaszewicz, 1533, chorąży wysokodworski [Urzędnicy WKL] Rudolf Łukaszewicz, ur. ok. 1845 okolica Mickańce, powstaniec styczniowy z oddziału Narbutta, ranny pod Dubiczami, oddany pod sad wojskowy, 9.10.1863 wywieziony na Syberię [Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ..., Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256] Salomea Łukaszewicz, 1895 parafianin w: Świrz [Wirszyłło H., lista parafian] Stanisław Łukaszewicz (1861-1926/1927) lekarz [Andrysiak E., Kaliszanie w "Słowniku lekarzy polskich XIX wieku" w:Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999] Wacław Łukaszewicz, ok. 1920 własność: Wiłkomierz, [Żenkiewicz J., Wykaz części majątków polskich w Republice Litewskiej w latach 1919 - 1939] Witold Łukaszewicz, ur. Kluszczany + Aleksandra Batrys, ur. Zaprudź [nad. Grzegorz Łukaszewicz, w: Rzeczpospolita] Władysław Łukaszewicz, powstaniec styczniowy, zesłaniec, przebywał w Bieriezowie [Archiwum w Tobolsku, Rocznik oficerski 1923] Władysław Łukaszewski, 1849 przywrócenie szlachectwa, zabór asutriacki [Kruczkowski S., Polaków Wyniesionych do godności Szlacheckiej przez Monarchów Austriackich] Zdzisław Łukaszewicz + Elżbieta de Virion, ojciec: Jerzy, matka: Maria Czerniewicz

lukaszewicz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Łukaszewicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Łukaszewicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Łukaszewicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Apolinary Łukaszewicz
  Miejsce: Brodziec, pow. miński
  Data: 1865
  Opis: Powstaniec Styczniowy z Litwy, ukazem dnia 10.12.1865 skazany na zamieszkanie w Rosji, majątek przymusowo sprzedano • Władysław Łukaszewicz
  Miejsce: Adamowo, pow. nowogródzki
  Data: 1863
  Opis: syn Franciszka, szlachcic, zasądzony do sekwestracji majątku za udział w wydarzeniach politycznych roku 1863
To zapisy o osobach nazwiska Łukaszewicz w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Łukaszewicz.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Łukaszewicz związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 19569 Łukaszewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 25800 Łukaszewicz
  Opis: (Hołoska) dowódca małego oddziałku, zginął wJDerewnie w Grodzińskiem 14 Lipca 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi: Izydor [DHRP]

 • 54703 Łukaszewicz
  Opis: Powstaniec poległy podczas bitwy w pobliżu Kosowa Poleskiego i tam pochowany.
  źródło: nad. Edward Lickiewicz, za: fotografia własna
  Uwagi:

 • 14123 Łukaszewicz
  Opis: szlachcic Grodno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39892 Adam Łukaszewicz
  Opis: mężcz. 37 lat na 1868 r., chrześcijanin Mińskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administracyjnych, z 1864 r. przebywał w Tomsku, szornik, rodziny nie posiadał, kawaler
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 11870 Adam Łukaszewicz
  Opis: Ochrzczony mińskiej gub.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 1244 Adam Łukaszewicz
  Opis: ppro. (1841) Warszawa
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 43538 Antoni Łukaszewicz
  Opis: Powstaniec, zesłaniec, w pocz. 1867 przeniesiony do Usola z gorzelni Aleksandrowskiej
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 67753 Antoni Łukaszewicz
  Opis: W Usolu między 1866-68 - Sądzony za udział w Powstaniu Zabajkalskim.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 22685 Apolinary Łukaszewicz
  Opis: S Sylwestra i Marianny Jeśman. Komisarz w bobrujskim. Za udział w organizacji powstańczej aresztowany został, a następnie wysłany na osiedlenie na Syberję; był w Tomsku i Tobolsku. Po powrocie czas pewien mieszkał w Warszawie i pod Warszawą (w Izabelinie), wreszcie otrzyma-ł pozwolenie powrotu na ojczystą Litwę i zmarł w majątku żony Brodziec, w pow. ihumeńskim, r. 1891.
  źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]
  Uwagi:

 • 52068 Apolinary Łukaszewicz
  Opis: zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Brodziec , pow. miński został przymusowo sprzedany
  źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867
  Uwagi:

 • 71197 Biruta Łukaszewicz
  Opis: (Strażmicka). Urodzona w 1841 w Zbarażu. Przyjmuje udział w organizacji Felicji Wasilewskiej : Karolowej Wildowej w okręgu wyrobu ładunków. Przemyca broń, ukrywa amunicję, kwateruje dążących na plac boju. Opiekuje się skompromitowanymi politycznie, więżniami, ułatwiając im ucieczkę, zbiera składki na rodziny rannych, poległych i t. p. Więziona we Lwowie. Za staraniem, nieżyjącego dziś, Józefa Supińskiego iks. Leona Sapiehy zostaje uwolniona.
  źródło: Nad. GP, za: Maliszewski Jerzy, Powstanie Styczniowe, Notatki biograficzne uczestników..., Warszawa, 1932
  Uwagi:

 • 36723 Biruta Łukaszewicz
  Opis: ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863
  źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
  Uwagi:

 • 53143 Emilia Łukaszewicz
  Opis: włościanka,z kowieńskiej guberni, z Nowoaleksandrowska, uznana za zamieszaną w powtanie, za ukrywanie się wywieziona do Samarkandy, w więzieniu 3 miesiące
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 39890 Franc Łukaszewicz
  Opis: mężcz. 27 lat na 1868 r., zesłany na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, przy nim dzieci i żona
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. D. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 39887 Franc Łukaszewicz
  Opis: Osipow, mężcz. austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w omskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5727. Ł. 107 ob.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 17216 Franciszek Łukaszewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 17215 Franciszek Łukaszewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 62677 Franciszek Łukaszewicz
  Opis: strzelec Sokólskiego Leśnictwa
  źródło: nad. GP, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
  Uwagi:

 • 12588 Franciszek Osipow Łukaszewicz
  Opis: obywatel Austrii
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39891 Hieronim Łukaszewicz
  Opis: mężcz. 33 lata w 1868 r., mieszkaniec wileńskiej guberni, zesłany z pozbawieniem praw, z 1868 r. przebywał w Kaińsku, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 12492 Hieronim Łukaszewicz
  Opis: mieszkaniec wileńskiej guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 17390 Ignacy Łukaszewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 47949 Ignacy Łukaszewicz
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: mohylowska, miejsce zsyłki: kazańska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. GP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 3, d. 107, 384 /-/ op. 125, d. 3225, k. 38 /-/ op. 150, d. 224, k. 45v /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 551
  dokładniejszy opis źródła

 • 42464 Izydor Łukaszewicz
  Opis: "Hołoska" poległ 14.7.1863 pod Derewnem
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 46045 Izydor Łukaszewicz
  Opis: (Hołosko), uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: [psbi]1289|Mołowidy[/psbi] 3.06.1863, Sielec 7.06.1863, mińskie: Krzywoszyn 28.06.1863, Ignatowo 11.07.1863, grodzieńskie: Lwowszczyzna 18.07.1863 poległ
  źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 57360 Izydor Łukaszewicz
  Opis: dowodził oddziałem Jundziłła, najwięcej był czynnym obieżdżając wsie i odbierając przysięgę na wierność Rządowi Narodowemu. Może pseudonim Hołosko, dowódca małego oddziału, zginął w Derewnie w Grodzieńskiem 14 lipca 1863 r.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 23815 Izydor Łukaszewicz
  Opis: Naprzód w oddziale Jundziłła, z 60 ludźmi robił wyprawy do wiosek okolicznych, ogłaszał włościanom dekret 22 stycznia i odbierał przysięgę.
  źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
  Uwagi:

 • 50529 Izydor Łukaszewicz
  Opis: zginął 14.7.1863
  ojciec: Julian, matka: Emilia Przesławska
  rodzeństwo: Kasylda, Maria

  źródło: nad. Elżbieta Jalowska, za: informacje rodzinne
  Uwagi: nadawca jest prapraprawnuczką Kasyldy Łukaszewicz
  Strona Rodzinna

 • 49270 Jan Łukaszewicz
  Opis: gmina/wieś Kossaki Mężenin, przestępstwo: był w bandzie Szajewskiego, data zarządzenia: 14.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 39888 Jan Łukaszewicz
  Opis: mężcz. austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w omskim okręgu
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. D. 5727. Ł. 109.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 12605 Jan Łukaszewicz
  Opis: obywatel Austrii
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 21140 Jan Łukaszewicz
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 15408 Jan Łukaszewicz
  Opis: szlachcic Wilno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 56723 Jan Łukasz Łukaszewicz
  Opis: Ur. 1844 w lubelskim, syn Łukasza. W ruch powstańczy zaangażował się na Uniwersytecie Warszawskim. Po powstaniu emigrant do Francji gdzie ukończył architekturę i brał udział w Komunie Paryskiej, a następnie do Urugwaju. Urbanista i planista krajowy. Jest m.in. autorem pałacu prezydenta Máximo Santosa, uważanego za najlepszy w całej Ameryce Łacińskiej, bulwaru im. gen. Artigasa i wielu innych. Jego prawnuki żyją do dzisiaj w Urugwaju.
  źródło: nad. GP, za: Jawrower O., Polonia en el Urugway, Montevideo 1945
  Uwagi: Zapewne w dokumentach rosyjskich jako Jan Łukow Łukaszewicz - Jan(syn Łukasza) Łukaszewicz [uwaga GP]

 • 17822 Józef Łukaszewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39893 Józef Łukaszewicz
  Opis: mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Iszymie, potem w Surgucie, Bieriezowskom okręgu
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 9967. Ł. 19, GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 1. d. 136. Ł. 170, 170 ob., 182, 182 ob., Op. 4. d. 117.Ł. 10-11.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 62676 Józef Łukaszewicz
  Opis: strzelec Sokólskiego Leśnictwa
  źródło: nad. GP, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
  Uwagi:

 • 14987 Józef Łukaszewicz
  Opis: szlachcic obwód Mińsk
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 69816 Julian Łukaszewicz
  Opis: Z Wieliczki, 17 lat, student, wyższy oficer straży narodowej. W sierpniu 1864 sądzony przez sąd wojenny w Krakowie, za zbrodnię zdrady głównej (zapewne w związku działaniami powstańczymi). Skazany na 5 lat ciężkiego więzienia, w drodze łaski kara zaniżona do 3 lata.
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 20.9.1864
  Uwagi:

 • 48654 Julian Łukaszewicz
  Opis: z Wieliczki, student. Więziony lub karany pieniężnie za wspieranie powstania
  źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012
  Uwagi:

 • 62492 Leonard Łukaszewicz
  Opis: powstaniec, weteran
  źródło: nad. GP, za: Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.
  Uwagi:

 • 53140 Ludwika Łukaszewicz
  Opis: 13.11.1863 (brak innych informacji)
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 53141 Melania Łukaszewicz
  Opis: lat 23 z Wilna, uznana za zamieszaną w powstanie, 14.02.1863
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 19458 Osip Łukaszewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 48212 Paweł Łukaszewicz
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1865 miejsce wysyłki: kowieńska, miejsce zsyłki: tomska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. GP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 3, d. 213, 245 /-/ op. 125, d. 3225, k. 104 /-/ op. 150, d. 224, k. 46v
  dokładniejszy opis źródła

 • 62401 Paweł Łukaszewicz
  Opis: duchowny, zesłany na osiedlenie na Syberii w związku z wydarzeniami powstańczymi 1863-6 przejeżdżający przez Petersburg
  źródło: nad. Piotr Strzetelski, za: Kubicki Paweł (oprac.) Bojownicy Kapłani… Sandomierz 1939
  Uwagi:

 • 39889 Paweł Łukaszewicz
  Opis: mężcz. 41 lat na 1868 r., duchownogo sana, mieszkaniec kowieńskiej guberni, zesłany pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1866 r. przebywał w tomskim okręgu, czernyie raboty, miedjak, rodziny nie posiadał, kawaler
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960, 10388. Ł. 185 ob.-186.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 12535 Paweł Łukaszewicz
  Opis: Monach Citowianskogo Biernardinskogo monastyria Rossiienskogo uiezda.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 61249 Piotr Łukaszewicz
  Opis: syn Józefa, szlachcic Guberni wołyńskiej, powstaniec
  źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
  Uwagi:

 • 2206 Rudolf Łukaszewicz
  Opis: lat 18 z ok. Mickańce, z oddziału Narbutta, ranny pod Dubiczami–oddany pod sad wojskowy
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:

 • 15535 Rudolf Łukaszewicz
  Opis: szlachcic Wilno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 35812 Rudolf Łukaszewicz
  Opis: wywieziony na Sybir 1863.10.09
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256
  Uwagi:

 • 59018 Rudolf Łukaszewicz
  Opis: z Wilna, powstaniec 1863 r.
  źródło: nad. GP, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
  Uwagi: (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 41v)

 • 36198 Stanisław Łukaszewicz
  Opis: uwięziony w Kownie
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268
  Uwagi:

 • 59017 Stefan Łukaszewicz
  Opis: z zaśc. Tołoczniki pow. wileńskiego, powstaniec 1863 r.
  źródło: nad. GP, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
  Uwagi: (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 41v)

 • 46765 Wincenty Łukaszewicz
  Opis: (Pomian), uczestnictwo w potyczkach: kowieńskie: Petyszki 1.07.1863, Wobolinki 4.07.1863, Komaje 12.07.1863, Leluny 11.08.1863, Dziesiukiszki 21.08.1863, Hermaniszki 27.11.1863
  źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 47856 Wincenty Łukaszewicz
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1862 miejsce wysyłki: kowieńska, miejsce zsyłki: ołoniecka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. GP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 3, d. 502 /-/ op. 125, d. 3225, k. 84v /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 553
  dokładniejszy opis źródła

 • 59470 Wincenty Łukaszewicz
  Opis: ksiądz, ur. ok. 18 14 lub 1 8 3 3, z parafii Łukniki w pow. szawelskim. Za „szkodliwy wpływ i podburzające kazania" („przewrotne tłumaczenie z ambony w czasie nabożeństwa rządowych rozporządzeń, z widocznym zamiarem wywołania wzburzenia ludu") został wysłany w końcu 1861 lub na początku 1862 do gub. ołonieckiej pod dozór policji, w trybie administracyjnym (według innych źródeł: na mocy wyroku sądowego za udział w manifestacjach patriotycznych). Od 1863 mieszkał w Pudożu, co najmniej do roku I 88 I. W 1874 został zwolniony z dozoru, ale bez prawa swobodnego wyjazdu z miasta. Inny zesłaniec w Pudozu, ks. Justyn Mielechowicz pisał o ks. Łukaszewiczu, ze „jest jednostką wielce zacną". Również władze rosyjskie w Pudozu, w odpowiedzi na zapytanie MSW o osoby zesłane za udział w powstaniu styczniowym, w l88l donosiły, ze „wiedzie życie skromne 1 spokojne, ogólnie szanowany". W latach 1884— —1885 ks. Łukaszewicz przebywał w gub. kurlandzkiej, w Iłłukszcie — jak zresztą wielu księży, którzy po zwolnieniu z zesłania nie mi eli prawa zamieszkania w Kraju Płn.—Zach., Królestwie Polskim i guberniach stołecznych. Pozostawał pod dozorem policji. W październiku 1885 uzyskał zgodę na wvjazd do gub. twerskiej.
  źródło: nad. GP, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: LVIA, mkf, RGIA, z. 821, inw. 150, wol. 222, k. 28v., z. 1286, inw. 50, wol. 488, k. 6, 52 (kart. ]. Sztakelberga), Kubicki, cz. 2, t. 2, cz. 3, t. I

 • 12408 Wincenty Łukaszewicz
  Opis: mieszkaniec kowieńskiej guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 59201 Wincenty Łukaszewicz
  Opis: obywatel, uczestnik powstania, notowany: majątek Szpaki
  źródło: nad. GP, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
  Uwagi:

 • 19144 Władysław Łukaszewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 39894 Władysław Łukaszewicz
  Opis: mężcz. warunki zesłania nieznane, z 1866 r. przebywał w Bieriezowie, sapożnik
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 4. D. 117. Ł. 8-9.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 1245 Władysław Łukaszewicz
  Opis: ppro. (1843) Pyzdry
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 68886 Władysław Łukaszewicz
  Opis: syn Franciszka, szlachcic, zasądzony do sekwestracji majątku za udział w wydarzeniach politycznych roku 1863, własność: Adamowo, pow. nowogródzki
  źródło: nad. GP, za: Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiey 14.11.1863
  Uwagi: Na podstawie odezwy Rządu Gubernialnego MIńskiego z dn 16.9. nr 4237


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Łukaszewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Łukaszewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Józef Gromada
  Rodzice: Franciszek i Aniela z domu Tochman
  Miejsce: Nur
  (Album: Portrety indywidualne)
  Łukaszewicz Jan
  (Album: Portrety indywidualne)
  Łukaszewicz Leonard
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Łukaszewicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Łukaszewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Łukaszewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Szczotkowska Albina - odpis wyznania przedślubnego
  Rodzice: Stefan i Brygida z Rajuńców Szczotkowscy, Bazyli i Anna z Łukaszewiczów
  (Album: Akty osobowe)
  Szczotkowska Albina - wpis do rejestru ślubu
  Rodzice: Stefan i Brygida z Rajuńców Szczotkowscy, Bazyli i Anna z Łukaszewiczów
  (Album: Akty osobowe)
  Szczotkowska Albina wyznanie przedślubne
  Rodzice: Stefan i Brygida z Rajuńców Szczotkowscy, Bazyli i Anna z Łukaszewiczów
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Łukaszewicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Łukaszewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Łukaszewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")