Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
mikulicz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Mikulicz
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Mikuliczowie, piszą się Radeccy. Rodzina ta od dawna w Wielkiem Księztwie Litewskiem zamieszkała, udowodniła już prawa swoje do szlachectwa dziedzicznego w Cesarstwie, gdzie jój przodkowie od trzech wieków, bo od roku 1500 zajmowali znaczne urzędy i liczne dziedziczyli dobra: w skutku czego Deputacya Szlachecka Wileńska decyzyą z dnia 30 Marca 1832 roku 1846, przez UKAZ zatwierdzoną, pomiędzy innymi przyznała szlachectwo: Antoniemu synowi Dominika, i Jakóbowi-Tadeuszowi synowi Karola, a ojcu nieletniego Aloizego
[Pawliszczew]


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Rodzina ta nie posiada jeszcze przygotowanego drzewa genealogicznego. Takie drzewo, jest efektem szczegółowego opracowania na podstawie zbiorów danych. Możesz dodać takie drzewo korzystając z zakładki "Uzupełnij drzewo"

Prawdopodobnie w naszych zbiorach, znajdziesz już infomacje o osobach z Twojej rodziny. Możesz przeszukiwać te zbiory nawet jeśli drzewo genealogiczne nie jest przygotowane (użyj przycisków powyżej). Prowadzimy bardzo wiele programów indeksacji i kwerend naukowych z których znaczną część publikujemy. Sprawdź w tym celu pozostałe "szybkie przyciski" rodzinne. Jeśli nic nie znajdziesz, w dalszym ciągu możesz dotrzeć do głębszych zbiorów skorzystaj z menu w nagłówku, w szczególności działy Biblioteka-Forum, Baza zdjęć, Bazy danych.Oprócz powyższych możliwości możesz zamówić naukowe opracowanie genealogii rodzinnej, poprosić o znalezienie konkretnych przodków, lub zamówić konkretne kwerendy naukowe. Jeśli nie masz pomysłu a chcesz po prostu pomóc możesz wesprzeć fundusz rodzinny, który zostanie przeznaczony na zdobycie i opublikowanie informacji historycznych o konkretnej rodzinie, lub ogólnie wesprzeć cele statutowe Fundacji.mikulicz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Mikulicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Mikulicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Mikulicz. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Mikulicz.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Mikulicz związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 56289 Mikulicz
  Opis: oficer z oddziału Wołkowyskiego, poległ w bitwie pod Borkami.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 44821 Mikulicz
  Opis: udział w potyczkach: mazowieckie: Nowa Wieś 21.02.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 59851 Mikulicz
  Opis: Znajomy Cieszkowskiego z okresu jego pobytu we Włoszech, przybył do Dąbrowy jako ochotnik do oddziału powstańczego.
  źródło: nad. Martyna, za: Ryszard Szwed. Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.
  Uwagi:

 • 50593 Franciszek Mikulicz
  Opis: Rolnik z powiatu szawelskiego, lat 17. Wraz z 12-oma powstańcami został skazany na zesłanie z wyroku sądu z dnia 31.7.1863r.
  źródło: nad. Dowgiłło, za: ГУ ГАОО Фонд Ф-3, опись 36, ОЦ / Томское губернское правление. Экспедиция о ссыльных 1 стол./ дело 299./ О доставлении начальнику губернии сведений о всех политических преступниках, 1863 г., 749 стр.
  Uwagi:

 • 53223 Franciszka Mikulicz
  Opis: włościanka z Guberni Wileńskiej powiat trocki aresztowana 17.10.1863
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 57386 Karol Mikulicz
  Opis: ostatni wyborowy wołyński marszałek, jeden tylko z łona kraju i szlachty w liście do cara pełnym hardej wymowy upomniał się o nadużycia, o zbyt wielką krzywdę, o rozpasanie bezmyślnej chłopstwa podjudzanego tłuszczy. I ten szlachetny człowiek śmiałość swą przypłacił śmiercią w orenburskich puszczach, po grudzie i pustyniach 500 mil konający i bez tchu taszczony. Ciało kawałkami odpadało z niego, gdy go wieźli, on ani się poskarżył ani jęknął.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 56147 Kazimierz Mikulicz
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 25012
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 25012 Kazimierz Mikulicz
  Opis: wieku lat 22 urzędnik Magistratu z Radomia poległ w bitwie pod Małagoszczą.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 43841 Wiktor Mikulicz
  Opis: Powstaniec, zesłaniec, w pocz. 1867 przeniesiony do Usola z gorzelni Aleksandrowskiej
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Mikulicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Mikulicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Ciemnołońska Janina w drugim rzędzie od lewej
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Mikulicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Mikulicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Mikulicz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Mikulicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Mikulicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Mikulicz Jan, w tle Szook Stanisław
  Miejsce: Dukszty Pijarskie (Dūkštos)
  (Album: Dukszty Pijarskie (Dūkštos) Litwa)
  Mikulicz Zofia
  Miejsce: Vodakle-Vadokliai
  (Album: Wodakle- Vadokliai)
  Mikulicz Zofia
  Miejsce: Vodakle-Vadokliai
  (Album: Wodakle- Vadokliai)
  Mikuliczowa Dorota 1870-1948
  Miejsce: Dukszty Pijarskie (Dūkštos)
  (Album: Dukszty Pijarskie (Dūkštos) Litwa)
  Mikuliczowie Tytus 8 maja 1879 r i Salomea 28 stycznia 1875 r / Antoniewiczowa Ewa
  Miejsce: Vodakle-Vadokliai
  (Album: Wodakle- Vadokliai)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Mikulicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.