Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
odrowaz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Odrowąż
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby


herb Odrowąż
Odrowąż
opis
Jeden z najważniejszych rodów średniowiecznej Polski, związany silnie - poprzez Iwona, św. Jacka z Dominikanami. Ród wywodził się z Czech lub Moraw, gdzie herb ten istniał np. w rodzi Hiczyńskich (z Jiczyna). Legenda mówi o znaku "odrzywąsa", które może nawiązywać do kształu "wąsatej strzały". Nazwa może nawiązywać do nazy rzeki Odry, a mobilium symbolizować jej rozdwojone źródła. Jest też znane imię rycerskie Odrobąd, utżsamiane przez niektórych z imieniem jakiegoś protoplasty. Pierwszym polskim Odrowążem był Prandota Stary.

Bibliografia programu geenealogii Odrowążów (wyjaśnienie skórtów)
Bon., Bork., IDZkrak., KK., Kos., Koss., Łęt., Min., Nies., Papr., PSB, SHGWKrak, Teki., Urus., ZŁ., żał.

Ponadto
Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Księga uposażeń biskupstwa krakowskiego Brzezina Winiarski A., Herby Szlachty Rzeczypospolitej. Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006 Kuropatnicki E.A., Wiadomości o klejnocie szlacheckim oraz herbach ..., Michał Groll, Warszawa 1789 Pawliszczew M., Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony t. I-II, Warszawa 1853 Wilczyński J.K., Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż, ok. 1860 Górski K., Ród Odrowążów w wiekach średnich, w: Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie [1930-1931], na: B.C.Uniw. Warszawskiego Kurtyka J., Tęczyńscy, Studium z dziejów elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997 Nowak B., Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2009 Piekosiński F., Rycerstwo polskie wieków średnich, Kraków 1896


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


prawd. Wisław, 1071 świadek przy Bolesławie Śmiałym w Miśni  
1. Prandota Stary z Prandocina, h. Odrowąż, ur. ok. 1090, własność: Prandocin z wsiami, woj. miechowskie, wykonywał "sądy boże", przynależne członkom rodów możnowładczych
1.1. Szaweł (Saul, Paweł) z Końskiego Odrowąż, ur. ok. 1120, comes
1.1.1. Iwon Odrowąż, ur. ok. 1150, zm. 21.7.1229, kanclerz Leszka białego, biskup krakowski, arcybiskup gnieźnieski
1.1.2. Eustachy z Kamienia Śląskiego Odrowąż, wspomożyciel klasztoru żeńskiego w Rybniku + Beata (Bożena)	
1.1.2.1. Jakub Odrowąż
1.1.2.2. Jacek Odrowąż, święty, ur. ok. 1183 Łąka, k. Kamienia, zm. 1257
1.1.2.3. Czesław Odrowąż, błogosławiony, ur. ok. 1180 Kamień, zm.14.7.1242 Wrocław, bp. krakowski (być może było dwóch Czesławów - kuzynów)
1.1.2.4. Bronisława Odrowąż
1.1.3. Miłosław
1.1.4. Jan, kasztelan kaliski
1.2. Dobiesław Prandocic z Białaczowa, ur. ok. 1120 1161 na dworze Bolesława Kędziarzawego
1.2.1. Sąd (Radosław), comes, stronnik Leszka Białego
1.2.1.1. Krzesław
1.2.1.2. Prandota z Białaczowa Odrowąż, biskup krakowski
1.2.1.3. Piotr
1.2.1.4. Paweł
1.3. Prandota II z Prandocina, comes, 1153 nadaje klasztorowi łękneńskiemu wieś Wierzenica
1.3.1. Wisław III, założył i uposażył klasztor cystersów, potem przeniesiony do Mogiły
1.3.1.1. Dobiesław
1.3.2. Dobiesław comes, zm. po 1206
1.3.2.1. Piotr
1.3.2.2. Szaweł
1.3.2.2.1. (prawd.) Dziadusza, 1231 wspomniany na dokumencie dla klasztoru w Mogile
1.3.2.2.2. (prawd.) Florian, 1222 z dworem Leszka Białego na wiecu nad Szreniawą
1.3.2.3. Sąd Dobiesławicz, ur. ok. 1190
1.3.2.3.1. Dobiesław Sądowic, ur. ok. 1225, zm. po 1280, kasztelan chrzanowski i wiślicki + Zwinisława pomorska ("furtka piastowska"), zm., po 1280, ks. pomorska, ojciec: Sambor II ??, matka: Mechtylda meklemburska ??
1.3.2.3.1.1. Piotr (ze) Sprowy i ze Szczekocin, ur. ok. 1250, zm. po 1307 
1.3.2.3.1.1.1. ?? ze Sprowy 
1.3.2.3.1.1.1.1. Jan ze Sprowy, zm. 1395 - 1398 + Femka (Eufemia) ?? 
1.3.2.3.1.1.1.1.1. Jan ze Sprowy Odrowąż, zm. 08.03.1439, sędzia sandomierski
1.3.2.3.1.1.1.1.1.1. ?? Odrowąż + Marcin (z) Wrocimowic 
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2. Eustachy ze Sprowy Odrowąż, zm. 14.06.-21.07.1478, kasztelan wiślicki, kasztelan radomski, starosta opoczyński + Urszula Kurozwęcka, h. Poraj, zm., po 1478, ojciec: Krzesław "Półtorabek" z Grzybowa Kurozwęcki, matka: Ewa z Goszyc Czarna
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.1. Zofia ze Sprowy Odrowąż, zm. po 1509 + Piotr "Młodszy" z Pieskowej Skały Szafraniec, h. Starykoń, zm. 1456, kasztelan wiślicki, starosta malborski, starosta radomski, ojciec: Piotr Szafraniec, matka: Konstancja z Secymina
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.1.1. Zofia z Pieskowej Skały Szafraniec + Jakub Przerębski, h. Nowina, zm. ok. 1547 
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.1.2. Barbara z Pieskowej Skały Szafraniec + Jan z Chocieszowa Trzebieński, zm., przed 1554 
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.1.3. Urszula z Pieskowej Skały Szafraniec + Rafał z Nidy Ryterski 
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.1.4. Piotr z Pieskowej Skały Szafraniec, ur. ok. 1460, zm. 1531 - 1532 + Agnieszka Sienieńska, ur. ok. 1460, ojciec: Wiktoryn z Sienna i Gołogór, matka: Elżbieta z Dębna
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.2. Jan ze Sprowy Odrowąż, zm. 1513-1515, chorąży sandomierski, starosta opoczyński 
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.3. Stanisław ze Sprowy Odrowąż, zm. 1542-1543 + Jadwiga Morsztyn, zm. po 1531 
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.3.1. Stanisław ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1509, zm. 1552-1555, starosta opoczyński, Sekretarz królewski, wojewoda ruski + Anna Łaska, ur. ok. 1525, ojciec: Stanisław Łaski, matka: Beata ze Sprowy Odrowąż
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.4. Barbara ze Sprowy Odrowąż, zm. po 1514 + Janusz Świerczowski, h. Trąby, zm. 1528, kasztelan wiślicki 
1.3.2.3.1.1.1.1.1.2.5. Elżbieta ze Sprowy Odrowąż 
1.3.2.3.1.1.1.1.2.3. Jan ze Sprowy Odrowąż, kanonik gnieźnieński, poznański, sekretarz królewski, arcbp gnieźnieński 
1.3.2.3.1.1.1.1.3. Piotr Odrowąż 
1.3.2.3.1.1.1.2. Prędota ze Sprowy, zm. po 17.09.1397, Podsędek sandomierski 
1.3.2.3.1.1.1.3. Piotr ze Sprowy 
1.3.2.3.1.1.1.3.1. Andrzej (z) Rębieszyc i ze Sprowy, zm. po 1437 
1.3.2.3.1.1.1.3.1.1. Mikołaj ze Sprowy 
1.3.2.3.1.1.1.3.1.2. Mikołaj (z) Rębieszyc 
1.3.2.3.1.1.1.3.1.2.1. Mikołaj (z) Rębieszyc, zm. 07.03.1495 
1.3.2.3.1.1.1.3.1.3. Prędota (z) Kraśnic ze Sprowy 
1.3.2.3.1.1.1.3.1.3.1. Dobiesław (z) Kraśnic, zm. po 1452 + ?? Bydłowska 
1.3.2.3.1.1.1.3.1.4. Marcin ze Sprowy 
1.3.2.3.1.1.1.3.1.4.1. Paweł (z) Zagórzyc, zm. po 1444 
1.3.2.3.1.1.1.4. ?? ze Sprowy 
1.3.2.3.1.1.1.4.1. Dobiesław ze Sprowy, ur. ok. 1370, zm. 1433, Podkomorzy generalny ruski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1. Dobiesław ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1400, zm. po 1442, kasztelan przemyski + Katarzyna z Dlejowa Koła, h. Junosza, ur. ok. 1400, ojciec: Jan Koła, matka: Jadwiga z Gowarczowa
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1. Maciej ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1415, zm. 1482 - 1483 + Dorota ?? 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1.1. Dobiesław ze Sprowy, ur. ok. 1450 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1.2. Bernard ze Sprowy, ur. ok. 1450 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1.3. Katarzyna ze Sprowy, ur. ok. 1450 + Piotr z Rokitnicy Derszniak, ur. ok. 1450, zm. aft 1498 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1.3.1. Barbara Derszniak, ur. ok. 1480 + Olechno Trzecieski, ojciec: Jakub Trzecieski, matka: Katarzyna ??
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1.3.2. Anna Derszniak, ur. ok. 1480 + Andrzej Fredro, zm. 1496 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1.3.3. Dorota Derszniak, ur. ok. 1480, zm. po 1555 + Jan Trzecieski, ur. ok. 1480, zm. po 1558, ojciec: Stanislaw Trzecieski, matka: Barbara Z Zabierzowa
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.1.4. Marta ze Sprowy, ur. ok. 1450 + Jakub Śwircz Kamieniecki, zm. po 1496 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2. Dobiesław z Żurawicy Odrowąż, ur. 1442, zm. 1475, kasztelan przemyski + Anna Schropp, ur. ok. 1440, mieszczka lwowska 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1. Zofia (z) Żurawicy Odrowąż, ur. ok. 1460, zm. 1490 - 1498 + Jan Oporowski h. Sulima, ur. ok. 1435, zm. 07.02.1493, wojewoda brzesko-kujawski, ojciec: Piotr Oporowski, matka: ?? Chrząstowska
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.1. Andrzej Oporowski, ur. ok. 1480, zm. po 1510, Kanonik włocławski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.2. Jan Oporowski, ur. ok. 1480, zm. 1540 + Zofia Pampowska, ojciec: Ambroży Pampowski, matka: Zofia z Dębna
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.3. Zbigniew Oporowski, ur. ok. 1480, zm. po 1499 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.4. Hieronim Oporowski, ur. ok. 1480, zm. po 1499 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.5. Feliks Jan Oporowski, ur. ok. 1480, zm. 1507 - 1508 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.6. Elżbieta Oporowska, ur. ok. 1480, zm. 1483 - 1485 + Jan ze Skępnego Kościelecki, h. Ogończyk, ur. ok. 1435, zm. 1498, Wojewoda inowrocławski, ojciec: Mikołaj Kościelecki, matka: Dorota (z) Pniew
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.7. Zofia Oporowska, ur. ok. 1480, zm. po 1509 + Feliks z Gulczewa Sierpski, zm. po 1521, ojciec: Andrzej Gólczewski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.8. Helena Oporowska, ur. ok. 1480, zakonnica w Strzelnie 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.9. Mikołaj Oporowski, ur. ok. 1480, zm. po 1499 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.1.10.Petronela Piotrusza Oporowska, ur. ok. 1480, zm. po 1536 + Jan starszy Danaborski, h. Topór, ur. ok. 1450, zm. 1518, kasztelan rogoziński, ojciec: Władysław (z) Danaborza, matka: Katarzyna Przemyślida
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.2. Katarzyna (z) Żurawicy Odrowąż, ur. ok. 1460, zm. po 1519 + Jan ze Skępnego Kościelecki, h. Ogończyk, ur. ok. 1435, zm. 1498, Wojewoda inowrocławski, ojciec: Mikołaj Kościelecki, matka: Dorota (z) Pniew
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.2.1. Anna ze Skępnego Kościelecka, zm. 1553 - 1555 + Andrzej Krotoski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.2.2. Mikołaj Kościelecki, ur. 1485 - 1486, zm. 1535 + Anna Łaska, ur. ok. 1485, zm. po 1517, ojciec: Jarosław Łaski, matka: Zuzanna Bąk
1.3.2.3.1.1.1.4.1.1.2.2. Anna (z) Żurawicy Odrowąż, ur. ok. 1460, zm. po 1481 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2. Piotr ze Sprowy i Zagórza Odrowąż, ur. ok. 1400, zm. 08.09.1450, Wojewoda ruski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.1. Andrzej ze Sprowy i Kupnowic, zm. 01.05.1465, Wojewoda ruski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.2. Małgorzata ze Sprowy, zm. po 1485 + Stanisław Denowski, zm. 1474 - 1475 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.2.1. Jan Denowski, zm. 1495, Podkomorzy sanocki + Jadwiga (z) Kalinowej, h. Własnego, zm. 1503 - 1508 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.2.2. Piotr Denowski, zm. po 1476 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.3. Barbara ze Sprowy, zm. 1497 + Jan (z) Czyżowa, h. Półkozic, ur. ok. 1390, zm. 19.05.1458, kasztelan krakowski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.3.1. Jan (z) Czyżowa, ur. 1448, zm. 02.01.1475, dworzanin królewski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4. Jan Odrowąż, zm. 21.03.1484, wojewoda ruski + Beata Tęczyńska, ur. ok. 1430, zm. 08.05.1517, ojciec: Jan Tęczyński, matka: Barbara Lanckorońska
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1. Jan Odrowąż, ur. ok. 1482, zm. 23.06.- 31.07.1513 + Anna Jarosławska, ur. po 07.01.1482, zm. przed 17.10.1526, ojciec: Spytek Jarosławski, matka: Jadwiga (z) Warzyszyna
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1. Beata ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1505 +(1) Jan Amor Tarnowski, ur. 1488, zm. 16.05.1561, ojciec: Jan Amor Młodszy Tarnowski, matka: Barbara z Rożnowa Garbowska +(2) Stanisław Łaski, ur. ok. 1500 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.1. Katarzyna Łaska, ur. ok. 1525 +(1) Maciej Włodek, zm. 1570 +(2) Marcin Kunat 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.2. Jadwiga Łaska, ur. ok. 1525 +(1) Mikołaj Rzeszowski +(2) Jan Biejkowski, zm. po 28.02.1589 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.3. Anna Łaska, ur. ok. 1525 +(1) Andrzej Kościelecki, ur. ok. 1522, zm. 06.02.1564, ojciec: Janusz Kościelecki, matka: Katarzyna Pampowska +(2) Stanisław ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1509, zm. 1552 - 1555, starosta opoczyński, Sekretarz królewski, wojewoda ruski, ojciec: Stanisław ze Sprowy Odrowąż, matka: Jadwiga Morsztyn
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.4. Zofia Łaska, ur. ok. 1525 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.5. Mikołaj Łaski, ur. ok. 1525 + Zofia z Bnina Śmigielska 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.6. Jan Łaski, ur. ok. 1525 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.7. Stanisław Łaski, ur. ok. 1525 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.8. Olbracht Łaski, ur. ok. 1525 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.1.9. Jarosław Łaski, ur. ok. 1525 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.2. Stanisław ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1509, zm. 1545 +(1) Katarzyna Górka, zm. 1535, ojciec: Łukasz Górka +(2) Anna ks. mazowiecka Piast, ur. ok. 1498, zm. po 1545, ojciec: Konrad III "Rudy" Piast, matka: Anna Radziwiłł
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.2b.1. Zofia ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1540, zm. 1580, co roku boso pielgrzymowała na Święty Krzyż +(1) Jan Krzysztof Tarnowski, ur. 1536, zm. 1567, kasztelan wojnicki, ojciec: Jan Amor Tarnowski, matka: Zofia Szydłowiecka +(2) Jan Kostka, h. Dąbrowa, ur. ok. 1529, zm. 31.05.1581, Wojewoda sandomierski, wojewoda sandomierski, ojciec: Stanisław Kostka, matka: Elżbieta (z) Eulenburga
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.1.3. Jadwiga ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1510 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.2. Hieronim Odrowąż, ur. ok. 1482, zm. po 1519, starosta samborski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.2.1. Beata ze Sprowy + Feliks Oszczewski, zm. po 08.01.1560, Wojski horodelski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.2.1.1. Anna Oszczewska, Zakonnica w Płocku 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.2.1.2. Zofia Oszczewska, ur. ok. 1530 + Wacław Dzieduszycki, h. Sas, ur. ok. 1530, zm. 1578-1585, starosta horożański, Właściciel Dzieduszyc, ojciec: Mikołaj Dzieduszycki, matka: Anna Rey
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.2.2. Anna ze Sprowy, ur. ok. 1468, zm. 1588, Zakonnica w Przeworsku 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.2.4.3. Stanisław Odrowąż, ur. ok. 1482 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.3. Jan ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1400, zm..09.1450, Sekretarz królewski, arcybiskup lwowski 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.4. Paweł ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1400, zm. 1478, kasztelan lwowski + Helena Jadwiga Komornicka, ojciec: Piotr z Mokrska Komornicki 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.4.1. Mikołaj z Dziewięciołów, ze Sprowy Odrowąż, stolnik lwowski + Elżbieta Gołogórska 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.4.2. Piotr ze Sprowy Odrowąż + Klichna (z) Chodorostawu 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.4.3. Jadwiga ze Sprowy Odrowąż 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.4.4. Anna ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1440 + Mikołaj z Romanowa Świrski, ur. ok. 1440 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.4.4.1. Jakub Romanowski (niepewne czy jest synem Mikołaja), ur. ok. 1470 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.5. Mikołaj ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1400, zm. po 1428 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.6. Jadwiga ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1400 
1.3.2.3.1.1.1.4.1.7. Anna ze Sprowy Odrowąż, ur. ok. 1400 
1.3.2.3.1.1.1.5. Krzesław ze Sprowy, zm. po 1385 
1.3.2.3.1.1.2. ?? (syn) ze Szczekocin 
1.3.2.3.1.1.2.1. Piotr ze Szczekocin, ur. 1353, zm. 1384 + Kenna z Dębna, h. Dąbrowa, zm. 1395, ojciec: Jakub (z) Dębna i Winnej Góry 
1.3.2.3.1.1.2.1.1. Piotr (Pietrasz) z Dębna, ur. 1379, zm. po 1414 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1. Bartosz z Dębna, ur. 1409, zm. 1445 - 1455 + Stachna z Gabani, ojciec: Wiernik z Gabania 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1. Jakub z Dębna +(1) Małgorzata (z) Żernik, zm. przed 1477, ojciec: Piotr z Żernik +(2) Agni3szka z Bnina, h. łodzia, zm. po 1505 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1a.1. Anna (z) Dębna, zm. przed 1488 + Maciej z Bnina Mosiński, zm. 1492 - 1493, koronny 1467, st. generalny Wielkopolski 1475, woj. kaliski 1476, woj. poznański 1477, ojciec: Piotr Bniński, matka: Barbara Łopuchowska
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1a.1.1. Barbara z Bnina Mosińska, zm. po 1508 +(1) Andrzej z Wiśnicza Kmita, h. Szreniawa +(2) Rafał Jarosławski, ur. 1474 - 1477, ojciec: Rafał Jakub Jarosławski, matka: Elżbieta hr. Komorowska
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1a.1.2. Piotr (z) Bnina 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1b.2. Elżbieta z Dębna + Wiktoryn z Sienna i Gołogór, h. dębno, zm. 1525-1530, kasztelan małogoski, starosta chełmiński 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1b.2.1. Agnieszka Sienieńska, ur. ok. 1460 +(1) Piotr z Pieskowej Skały Szafraniec, ur. ok. 1460, zm. 1531-1532, ojciec: Piotr "Młodszy" z Pieskowej Skały Szafraniec, matka: Zofia ze Sprowy Odrowąż +(2) Stanisław Niszczycki, h. Prawdzic, ur. ok. 1500, zm. 09.03.1555, Wojewoda płocki 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1b.2.2. Zbigniew Sienieński, ur. ok. 1460, zm. po 1544, dworzanin królewski 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1b.2.3. Katarzyna Sienieńska, h. Dębno, ur. ok. 1460, zm. 1537 - 1538 + Andrzej "Pępek" Tęczyński, h. Topór, ur. ok. 1460, zm. 02.01.1535, kasztelan krakowski, ojciec: Zbigniew Tęczyński, matka: Katarzyna z Pleszewa
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.1b.2.4. Wiktoryn Sienieński, ur. ok. 1460 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.2. Piotr z Dębna + Katarzyna (z) Bąkowej Góry, ojciec: Zbigniew (z) Bąkowej Góry 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.1.3. Jan z Dębna, ur. 1449 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.2. Krzesław z Dębna 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.3. Jakub z Dębna 
1.3.2.3.1.1.2.1.1.4. Śmiechna z Dębna, ur. 1409, zm. 1444, klaryska Kraków 
1.3.2.3.1.1.2.1.2. Kenna (Anna) ze Szczekocin, Opatka Klarysek Stary Sącz 
1.3.2.3.1.1.2.1.3. Jan ze Szczekocin, ur. ok. 1370, zm. 04.10.1433 + Ofka (Eufemia) (z) Wielkiego Młyna, zm. po 1398 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1. Piotr Woda ze Szczekocin, zm. 1454, tenutariusz olsztyński + Małgorzata ?? 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1. Paweł Woda ze Szczekocin Olsztyński, zm. 1493 + Anna (z) Tęczyna, zm. 1513 - 1517 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1.1. Piotr Olsztyński, zm. po 1513 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1.2. Jan ze Szczekocin, zm. po 1529 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1.3. Andrzej ze Szczekocin, zm. po 1513 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1.4. Stanisłwa Woda ze Szczekocin, zm. po 1513 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1.5. Bartłomiej ze Szczekocin, zm. po 1493 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1.6. Jadwiga ze Szczekocin, zm. po 1509 + Jan Trestka, zm. po 1509 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.1.7. Barbara ze Szczekocin, zm. po 1520 + Marcin Sroczkowski, zm. po 1520 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.1.2. Zofia ze Szczekocin + Piotr (z) Potoka, zm. po 1479 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.2. Jan ze Szczekocin i Wojciechowa, ur. po 1400, zm. 1462 + Katarzyna (z) Jawora, ur. ok. 1400, zm. po 1500 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.2.1. Zofia ze Szczekocin, ur. ok. 1430, zm. 1489 - 1492 + Jan Pilecki, ur. ok. 1440, zm. 1496, ojciec: Jan Granowski Pilecki, matka: Jadwiga Kurowska
1.3.2.3.1.1.2.1.3.2.2. Zbigniew ze Szczekocin, ur. ok. 1430, zm. 1490 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.2.3. Henryk ze Szczekocin, ur. ok. 1430, zm. po 03.03.145 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.2.4. Anna ze Szczekocin i Wojciechowa, h. Odrowąż, ur. ok. 1430, zm. 1487 - 1494 + Jan Rytwiański, ur. 1422, zm. przed 09.08.1478, ojciec: Marcin VII Rywiański, matka: Dorota z Tarnowa
1.3.2.3.1.1.2.1.3.2.4.1. Ewa Rytwiańska, ur. przed 1463, zm. po 1509 + Mikołaj "Wrzód" "Lubelczyk" Kurozwęcki, zm. 1507, ojciec: Krzesław "Półtorabek" z Grzybowa Kurozwęcki, matka: Ewa z Goszyc Czarna
1.3.2.3.1.1.2.1.3.2.5. Katarzyna ze Szczekocin, ur. ok. 1430 + Andrzej Tęczyński, ur. ok. 1430, zm. 1502, ojciec: Jan Tęczyński, matka: Barbara Lanckorońska
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3. Dobiesław (ze) Szczekocin, ur. 1424, zm. 1463 + Katarzyna Koziegłowska, ur. 1432, zm. 1446, ojciec: Krystyn Koziegłowski, matka: Piechna Kmita
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1. Jan ze Szczekocin, zm. 1485 - 1486 + Zofia (z) Zawady 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1. Jakub z Dębna i Szczekocin Dębiński, zm. 1546 + Barbara Jarosławska, ur. ok. 1470, ojciec: Rafał Jakub Jarosławski, matka: Elżbieta hr. Komorowska
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1. ==> DĘBIŃSCY
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1. Jan Dębiński, ur. ok. 1490, zm. 1558 +(1) Katarzna Chrząstowska, zm. po 1559 +(2) Katarzyna z Zakliczyna Jordan, ojciec: Mikołaj z Zakliczyna Jordan 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.1. Elżbieta Dębińska, ur. ok. 1530, zm. 1582 + Sebastian z Szymbarka Gładysz, zm. po 1609 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.1.1. Sebastian Gładysz, zm. 1624 + Katarzyna Lubomirska, ojciec: Seweryn Lubomirski, matka: Anna ze Szczekocin Dębińska
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.1.2. Mikołaj Gładysz, zm. po 1604 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.1.3. Stanisław Gładysz, zm. po 1611 + Elżbieta Jordan, zm. po 1611 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.1.4. Zofia Gładysz, zm. po 1604 + Paweł Kossecki, zm. po 1601 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.1.5. Katarzyna Gładysz 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.2. Jan Dębiński, ur. ok. 1530 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1a.3. Mikołaj Dębiński, ur. ok. 1530 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.4. Stanisław Dębiński, ur. ok. 1520, zm. po 1579 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.5. Barbara Dębińska, ur. ok. 1520, zm. po 1583 + August Siemianowski, zm. po 1583 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.6. ?? Dębińska, ur. ok. 1520, zm. po 1583 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.7. Anna ze Szczekocin Dębińska, ur. ok. 1520, zm. po 1589 + Seweryn Lubomirski, zm. 1562, 1556 - 1558 postarości sandomierski, ojciec: Stanisław Lubomirski, matka: Anna Sycygniowska
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.7.1. Katarzyna Lubomirska + Sebastian Gładysz, zm. 1624, ojciec: Sebastian z Szymbarka Gładysz, matka: Elżbieta Dębińska
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.7.2. Stanisław Lubomirski, zm. 1609 + Magdalena Palczowska, zm. przed 1625 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.7.3. Barbara Lubomirska, zm. po 1577 +(1) Marcin Suskrajowski, zm. po 1577 +(2) Augustyn Siemianowski 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.1b.7.4. Zofia Lubomirska, zm. po 1562 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.2. Katarzyna Dębińska, ur. ok. 1490, zm. po 1540 + Jan Żegota Mojkowski 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.3. Barbara Dębińska, ur. ok. 1490, zm. po 1544 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.1.4. Hieronim Dębiński, ur. ok. 1490, zm. 1560 + Beata z Tarnowca Dąbrowska, ojciec: Baltazar z Tarnowca Dąbrowski, matka: Barbara "Herburt" Odnowska
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.2. Wojciech ze Szczekocin, zm. 1502 + Katarzyna Gaczowska, zm. po 1493 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.2.1. Szczęsny (Feliks) ze Szczekocin, zm. po 1493 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.2.2. Tomasz ze Szczekocin, zm. po 1498 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.2.3. Jakub ze Szczekocin, zm. po 1498 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.2.4. Anna ze Szczekocin, zm. po 1522 + Erazm Szczepanowski, zm. po 1522 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.2.5. Elżbieta ze Szczekocin, zm. po 1511 + Mikołaj Taszycki, zm. po 1511 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.1.3. Michał ze Szczekocin, zm. 1506 + Anna Zebrzydowska 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.2. Mikołaj ze Szczekocin, zm. po 1489, kanonik gnieźnieński i sandomierski 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.3. Stanisław ze Szczekocin, zm. 1485 - 1486 + Katarzyna (z) Koniecpola, zm. po 1470, ojciec: Jakub Koniński 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.4. Dobiesław ze Szczekocin, zm. po 1469 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.4.1. Mikołaj ze Szczekocin, zm. po 1520 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.5. Zofia ze Szczekocin, zm. po 1470 + Stanisław Świętopełk (z) Zawady 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.6. Małgorzata ze Szczekocin, zm. po 1475 +(1) Andrzej z Sędziszowa Koścień, ojciec: Paweł Koścień +(2) Jakub Morawski 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.6a.1. Paweł Koścień 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.6a.2. Małgorzata Koścień 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.6a.3. Helena Koścień 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.6a.4. Katarzyna Koścień + Mikołaj (z) Sieciechowa 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.6a.5. Stanisław Koścień + Katarzyna ?? 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.6a.6. Andrzej Koścień 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.7. Anna ze Szczekocin, zm. po 1485 + Jakub (z) Lipska, zm. po 1485 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.8. Barbara ze Szczekocin, zm. po 1467 
1.3.2.3.1.1.2.1.3.3.9. Katarzyna ze Szczekocin, zm. po 1467 + Jan Klemens (z) Moskorzewa 
1.3.2.3.1.2. Andrzej (ze) Sprowy i ze Szczekocin, ur. ok. 1250, zm. po 1274 
1.3.2.3.1.3. Strasz (z) Końskich, ur. ok. 1250, zm. po 1307 
1.3.2.3.1.3.1. ?? (z) Końskich 
1.3.2.3.1.3.1.1. Krzesław (z) Końskich, ur. ok. 1310, zm. po 1369 + ?? ?? 
1.3.2.3.1.3.1.1.1. Dobiesław (z) Końskich, ur. ok. 1340 + Eufemia ??, zm. po 1420 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.1. Krzesław (z) Końskich, zm. po 1421 + Elżbieta ?? 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.2. Jan (z) Końskich, zm. po 1421 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.2.1. Stanisław (z) Końskich + Anna ?? 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.2.1.1. Jan (z) Końskich, zm. po 1508 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.2.1.2. Jakub (z) Końskich, zm. po 1508 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.2.1.3. Krzesław (z) Końskich, zm. po 1508 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.3. Piotr (z) Końskich, zm. po 1421 + Dorota ?? 
1.3.2.3.1.3.1.1.1.3.1. Tobiasz (z) Końskich, zm. po 1494 
1.3.2.3.1.3.1.1.2. Jakusz (z) Końskich, ur. ok. 1340 + Eufemia ?? 
1.3.2.3.1.3.1.1.3. Jan (z) Końskich, ur. ok. 1340, zm. przed 1367 
1.3.2.3.1.3.1.1.3.1. Iwon (z) Końskich, zm. po 1372 
1.3.2.3.1.3.1.1.3.2. Imram (z) Rogowa, zm. po 1358 
1.3.2.3.1.3.1.1.3.2.1. Nastka (z) Rogowa, zm. po 1403 +(1) Michał (z) Przecławic +(2) Warsz ze Skrzyńska i Kościelnik 
1.3.2.3.1.3.1.1.3.2.1b.1. Rafał ze Skrzyńska, zm. po 18.02.1443 
1.3.2.3.1.3.1.1.4. Pechna (z) Końskich, ur. ok. 1340 +(1) Mikołaj ?? +(2) Jan (z) Krzeczkowic, ur. ok. 1340 
1.3.2.3.1.3.1.2. Dobiesław (z) Końskich 
1.3.2.3.1.3.1.2.1. Dobiesław (z) Końskich 
1.3.2.3.1.3.2. ?? (z) Końskich 
1.3.2.3.1.3.2.1. Strasz (z) Modliszowic 
1.3.2.3.1.3.2.1.1. Dobiesław (z) Końskich, zm. po 1369 
1.3.2.3.1.3.2.1.2. Jan (z) Końskich, zm. po 1369 
1.3.2.3.1.3.2.1.3. Prędota (z) Końskich, zm. po 1368 
1.3.2.3.1.4. ?? (córka) Odrowąż, ur. ok. 1240 + Zawisza (z) Dąbrowy Zielonej i Tokarzewa, ur. ok. 1240, wojewoda sieradzki 
1.3.2.3.1.4.1. Czestek z Chodowa, ur. ok. 1260 ==> PORAJOWIE


Jenczyk Hiczyński h. Odrowąż z Jiczyna (na Morawach), 1394 przebywa w Krakowie + Elżbieta Pilecka (siostrzenica Spytka z Melsztyna)


1. Bartosz Obulec h. Odrowąż + Małgorzata, ojciec: Jura z Bronocic
1.1. Jakub Obulec z Gór i Bronocic, zm. 1467 podczaszy krak. [SHGWkrak]


	

odrowaz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Odrowąż
(Linki otwierają się w nowym oknie)

    Zobacz więcej wyników (Przejście do Słownika Biograficznego)Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Odrowąż
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Odrowąż. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Odrowąż.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Odrowąż
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Odrowąż
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Odrowąż
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Minkiewicz Odrowąż Henryk
   (Album: Portrety indywidualne)
   Odrowąż Andrzej
   (Album: Portrety indywidualne)
   Odrowąż Konstanty
   (Album: Portrety indywidualne)
   Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" - ks. na Nieświeżu h. Trąby
   Rodzice: Mikołaj "Czarny" ks. Radziwiłł na Nieświeżu h.Trąby - Elżbieta Szydłowiecka z Szydłowca h. Odrowąż
   (Album: Portrety indywidualne)
   Szydłowiecka z Szydłowca h. Odrowąż Elżbieta (zam. Radziwiłł).
   Rodzice: Krzysztof Szydłowiecki z Szydłowca h. Odrowąż - Zofia Targowicka h. Tarnawa
   (Album: Portrety indywidualne)
   Szydłowiecki Stanisław h. Odrowąż
   (Album: Portrety indywidualne)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Odrowąż klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Odrowąż
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Dokumenty osób o nazwisku Odrowąż
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Zańko z Turki skarży Jana Odrowąża
   (Album: Akty osobowe)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Odrowąż klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Odrowąż
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Mogiły i epitafia osób o nazwisku Odrowąż
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Krzyszkowski Erazm
   Miejsce: Krzeszowice, woj. małopolskie
   (Album: Krzeszowice)
   Krzyszkowski Odrowąż Erazm
   Miejsce: Krzeszowice, woj. małopolskie
   (Album: Krzeszowice)
   NohelGustav > Sypniewski Odrowąż Michalina i Eugeniusz
   Miejsce: Wisła Uzdrowisko - cmentarz parafialny katolicki, ul. Lipowa. Przy kościele pw. Wniebowstąpienia NMP.
   (Album: Wisła - Cmentarz Katolicki Stary)
   Odrowąż Sipniewski Edward
   Miejsce: Poniewież - Paneveżys, Litwa
   (Album: Poniewież Paneveżys- Litwa)
   Odrowąż Sipniewski Edward
   Miejsce: Poniewież - Paneveżys, Litwa
   (Album: Poniewież Paneveżys- Litwa)
   Odrowąż Sipniewski Edward Pułkownik Wojsk Ces.Ros. Kawaler Orderów żył 62 lata ur. w Nartowiach zm. 12 lipca 1807
   Miejsce: Poniewież - Paneveżys, Litwa
   (Album: Poniewież Paneveżys- Litwa)
   Odrowąż Sipniewski Edward Pułkownik Wojsk Ces.Ros. Kawaler Orderów żył 62 lata ur. w Nartowiach zm. 12 lipca 1807
   Miejsce: Poniewież - Paneveżys, Litwa
   (Album: Poniewież Paneveżys- Litwa)
   Odrowąż, Budell, Landsberg, Rukujżo
   Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
   (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
   Sypniewski Odrowąż Michalina i Eugeniusz
   Miejsce: Wisła Uzdrowisko - cmentarz parafialny katolicki, ul. Lipowa. Przy kościele pw. Wniebowstąpienia NMP.
   (Album: Wisła - Cmentarz Katolicki Stary)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Odrowąż klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.