Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
paszkiewicz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Paszkiewicz
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby

Rodziny nazwiska Paszkiewicz pieczętowały się h. Jstrzębiec, Radwan (odmiana V- Sołokaj) i in.

herb jastrzębiec herb Radwan Sołokaj
Jastrzębiec
(opis herbu)
Radwan V
odm. Sołokaj
(opis herbu)Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Jacek Zwierzchowski
* Olgierd Paszkiewicz
* Maciej i Katarzyna Paszkiewicz
* Irena Sauk
* Władyłsaw Paszkiewicz
Materiały wykorzystane, podziękowania
* Maria Jolanta KuczyńskaDrzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Grupy rodzinne


[Zapis: wg wywodów Szlacheckich Deputacji Szlacheckiej Guberni Wileńskiej
z dn.29.04. 1839 i Guberni Kowieńskiej z dn. 7.02.1848 oraz
 Ksiąg Ziemi Rosieńskiej (Archiwum Państwowe w Wilnie)]

1. Wizbor po bitwie pod Grunwaldem otrzymał od Księcia Witolda ziemię (2 wsie na Żmudzi we włości Kołykniuńskiej) i herb szlachecki Radwan - (odmiana Sołokaj) 
1.1. Pietrasz Paszko - właściciel majątku Piłsudy - Powurcie w powiecie Korszewskim
1.1.1. Jerzy Pietrasz Paszkiewicz otrzymuje przywilej Zygmunta I - 15 I 1529 potwierdza nadania dziadowi Wizborowi (Akt w sadzie ziemi Rosieńskiej 30 I 1743 - 20 III 1585 wnosi do akt Sądu Grodzkiego Żmudzi testament brata Stanisława. Księga sądu Rosień Nr 14805 f. 1716)
1.1.1.1. Jan Paszkiewicz
1.1.1.1.1. Piotr Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1. Stanisław Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1. Piotr Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1. Maciej Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Antoni Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tadeusz Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Adam Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2. Jan Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1. Onufry Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.2. Jakub Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.3. Andrzej Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.2. Kazimierz Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.3. Melchior Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4. Jan Paszkiewicz w 1731 darował synowi Piotrowi majątek Kielowicze wraz z poddanymi w powiecie Walońskim (Żmudź)
1.1.1.1.1.1.4.1. Piotr Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.1. Józef Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.1.1. Kalikst Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1. Wincenty Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2. Szymon Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.1. Marcin Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2. Józef Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.1. Antoni Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.2. Wincenty Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.3. Stanisław Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.3.1. Jan Paszkiewicz 
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.3.2. Aleksander Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4. Konstanty Paszkiewicz h. Radwan odm. Sołokaj z Gajlun k. Rosień, ur. ok. 1840, właściciel majątków Polesie i Surmonty na Żmudzi + Stanisława Medeksza ur. 1846 Polesie k. Rosień, zm. 1933 Polesie k. Rosień, matka: ?? Ostrowska; pisarka litewska, autorka powieści "Unia Horodelska" 
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.1. Stanisław Paszkiewicz ur. 1875 zm. 1939
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.1.1. Jerzy Paszkiewicz ur. 1912 zm. 1961 Toronto 
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2. Marian Paszkiewicz ur. 1878 Polesie k. Rosień zm. 1935 + Adela Bagieńska ur. 3.01.1885 Gajluny k. Rosień zm. 6.08.1973 Choszczno
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.1. Olgierd Jerzy Paszkiewicz ur. 1907 Gajluny k. Rosień zamordowany 14.05.1942 w partyzantce wileńskiej k. Lidy, działacz polonijny na Litwie kowieńskiej, członek Korporacji studenckiej Konwent Polonia, dziennikarz, publicysta, tłumacz literatury litewskiej, redaktor gazety „Dzień Polski”, członek drużyny piłki nożnej Polskiego Klubu Sportowego „Sparta” w Kownie.  + Maria Rymkiewicz ur. ?? zm. ?? Sierpc, siostra Stefana
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2. Stanisław Paszkiewicz ur. 1.04.1908, zm. 24.04.1987 Choszczno
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2.1. Stanisław Paszkiewicz, poch. Šukioniai, Litwa
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2.2. Irena Paszkiewicz ur. 4.07.1937 Gajluny (Litwa), zm. 2.08.2012 Choszczno + Janusz Murawski
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2.2.1. Ewa Murawska
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.3. Janina Paszkiewicz ur. 1913 Gajluny k. Rosień zm. 27.04.2001 Szczecin + Witold Nieradzki ur. 1918 Skarżysko Kamienna zm. 1945 Kuckau
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.3.1. Maria Jolanta Nieradzka + Marian Kuczyński
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.3.1.1. Maciej Kuczyński ur. 1968 Szczecin zm. 1989 Szczecin
1.1.1.1.1.1.4.1.3. Wincenty Paszkiewicz - Baszkiewicz (zmiana nazwiska w obawie przed represjami), powstaniec listopadowy
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1. Piotr Paszkiewicz – Baszkiewicz – Baškys (dalsza zmiana nazwiska) ur. 1828 zm. 1878
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.1. Pranciškus Baškys
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.2. Vincentas Baškys 
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.3. Antanas Baškys 
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4. Leonas Baškys ur. 1863 zm. 1940
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4.1. Vladas Baškys ur. 1914 zm. 1985
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4.1.1. Linijus Baškys ur. 1944
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4.1.1.1. Aidas Baškys ur. 1984 
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.5. Stanislovas Baškys
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.6. Simonas Baškys 
1.1.1.1.1.1.4.1.3.2. Józef Paszkiewicz ur. 1830
1.1.1.1.1.1.4.1.4. Dominik Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.4.1. Wiktor Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.4.2. Konstanty Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.4.3. Aleksander Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.5. Franciszek Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.6. Antoni Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.6.1. Piotr Adam Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.7. Jan Paszkiewicz
1.1.1.1.1.2. Jan Paszkiewicz
1.1.2. Stanisław Pietrasz Paszkiewicz zm. do 1585


1. Antoni Paszkiewicz h. Radwan, ur. ok. 1650, dożywotni wł. dóbr król. Korszewo, gub. grodzieńska + Zofia Zawisza [CDIAL 165-3-3565]
1.1. Kazimierz Paszkiewicz, ur. ok. 1680, dożywotni wł. dóbr Korszewo + Maria Skomkówna
1.1.1. Franciszek Paszkiewicz, ur. 12.8.1718 Smorgoń, gub. grodzieńska + Zofia Puchalska
1.1.1.1. Paweł Paszkiewicz, ur. 16.12.1742 Smorgoń + Rozalia Świeboda
1.1.1.1.1. Konstanty Józef Paszkiewicz, ur. 18.3.1768 Annopol, gub. wołyńska, właś. dóbr: Bodjatycze, Krzeszów, Leduchów + Rozalia Pakosz
1.1.1.1.1.1. Władysław Gracjan Antoni Jan Adam Stanisław Paszkiewicz, chrz. 23.4.1832 Wysocko, + Helena Podlewska, ojciec: Aleksander, matka: Marcelina Sozańska; 1867 właść. Kawsko [CDIAL 166-1-3552 s. 64]
1.1.1.1.1.1.1. Aleksander Feliks Władysław Paszkiewicz, chrz. 16.7.1866 Lwów, katedra, podpor. 80 pułku piechoty, 1889 legit. szlach. [CDIAL 165-3-3565]1. Jerzy Paszkiewicz [nad. Aidas Baskys]
1.1. Wincenty Paszkiewicz
1.2. Dominik Paszkiewicz
1.2.1. Stefan Paszkiewicz ur. 1784
1.2.1.1. Adolf Wincenty Paszkiewicz ur. 1814
1.3. Adam Paszkiewicz
1.3.1. Dionizy Paszkiewicz 1757-1830 znany jako Dionizas Poška - pisarz, poeta tworzący w języku polskim i litewskim, krajoznawca i miłośnik folkloru litewskiego, twórca sławnego na Litwie muzeum w pniu 1000 letniego dębu Baublis na Górze Wiśniowej. Właściciel rodowego (od XVI w) majątku Bordzie w okręgu Taurogi. Na jego cześć zmieniono po II wojnie światowej dawną litewską nazwę majątku (Bijotai) na Poškakaimis.
1.3.2. Norbert Paszkiewicz
1.3.3. Wiktor Paszkiewicz
1.3.4. Robert Paszkiewicz
1.4. Mikołaj Paszkeiwicz
1. Stanisław Paszkiewicz, ur. Kowno, mieszkał Dantów, Bajoryszki + Joanna Boguszewsicz
1.1. Józef Paszkiewicz, w 1945 przyjechał do Polski
1.1.1. Aurelia Paszkiewicz + Maciej Kwiatkowski (mail) 
1.2. Antoni Paszkiewicz, w 1945 przyjechał do Polski
1.3. Romuald Paszkiewicz, w 1945 przyjechał do Polski
1.4. Leokadia Paszkiewicz, w 1945 przyjechała do Polski, do Gdańska
1.5. Emilia Paszkiewicz, emigracja do USA
1.6. Zofia Paszkiewicz, emigracja do USA
1.7. Katarzyna Paszkiewicz, emigracja do USA
1.8. Benedykt Paszkiewicz, pozostał na Litwie

1. Jan Józef Paszkiewicz +(1) Petronela Eysmont +(2) Elżbieta Eysmont
1a.1. Bronisława Paszkiewicz ur. 1829


1. Elżbieta Paszkiewicz + Klemens Karwowski h. Pniejnia (Cwaliny)
1.1. Jan Karwowski
1.2. Eustachy Karwowski
1.3. Juliusz Karwowski
1.4. Antoni Karwowski

1. Wiktoria Paszkiewicz + Andrzej Kirkor h. Kirkor zm. 1852, syndyk w Gródku
1.1. Michalina Kirkor
1.2. Sydonia Kirkor1. ?? Paszkiewicz + Antoni Krasiński h. Ślepowron, s. Michała
1.1. Józef Krasiński
1.2. Stanisław Krasiński
1.3. Julianna Krasiński
1.4. Karolina Krasiński1. Konstancja Paszkiewicz ok. 1790 zm. ok. 1840 + Zygmunt Kuncewicz h. Łabędź, regent lidzki w 1813, sędzia lidzki w 1818, otrzymał wspólnie z bratem Jerzym Nowodwór i Mieżyszki
1.1. Stefan Jerzy Ludwik Kuncewicz ur. 1811
1.2. Edward Kazimierz Kuncewicz ur. 1813 Mejnaliszki
1.3. Atanazy Jan Stanisław Kuncewicz ur. 1820 Poturze
1.4. Jerzy Jan Józef Kuncewicz ur. 1820 Poturze
1.5. Leonard Bazyli Kuncewicz ur. 1822 Poturze


1. Ignacy Paszkiewicz h. Radwan (zdjęcie) + Maria Giedroyć [www.tczew-w-obrazach.pl/rodzice.htm]
1.1. Emilia Paszkiewicz ur. 1869, mieszkała w maj. Kaszelnia (zdjęcie) +(1900) Kamil Szymon Andruszkiewicz ur. 1855 s. Jana Markolina
1.1.1. Czesława Andruszkiewicz + Kiejstut Przewłocki
1.1.2. Bogdan Andruszkiewicz + Zofia Ignaczak
1.1.3. Julianna Andruszkiewicz +(24 czerwca 1937) Józef Dylkiewicz
1.1.3.1. Iwo Dylkiewicz (mail)
1.1.4. Alicja Andruszkiewicz + Eugeniusz Frenchowicz
1.1.5. Ludwik Andruszkiewicz + Bronisława Chylicka
1.2. Zygmunt Paszkiewicz ur. 12.02.1870 [ks. metrykalne, par. św. Jana Wilno za www.epaveldas.lt, nad. Monika Janczewska]
1.3. Hieronim Paszkiewicz (zdjęcie)
1.3.1. Kazimierz Paszkiewicz (zdjęcie)
1.3.2. Henryk Paszkiewicz (zdjęcie)
1.3.3. Józef Paszkiewicz (zdjęcie)
1.4. Józef Paszkiewicz + ??
1.5. Stanisław Paszkiewicz (zdjęcie)
1.6. Zofia Petronela Paszkiewicz +(14.05.1886 Wilno) Aleksander Iszora


1. Jan Paszkiewicz 
1.1. Mikołaj Paszkiewicz ur. ??, zm. 15.07.1944 (zginął w czasie walk w Nowowilejce) + Helena Mużecka, 2 voto Handerowicz (zm. 1986 w Szczecinie, c. Heleny Mużeckiej ur. 1886 w Warszawie, zm. 1972)
1.1.1. Jerzy Paszkiewicz ur. 1944 Wilno + Ewa Połczyńska
1.1.1.1. Olgierd Paszkiewicz ur. 1973 Szczecin (mail)
1. Antoni Paszkiewicz ur. ok. 1710 + (25.05.1736 Lądek) Marianna Charaszkówna [nad. Władysław Paszkiewicz za: Arch. Diec. – Włocławek] 
1.1. Kacper Paszkiewicz chrz. 1.01.1739 Lądek 
1.2. Regina Paszkiewicz chrz. 25.09.1744 Lądek + (15.02.1768r Lądek) Jan Knaflewski
1.2.1. Margerita Knaflewska chrz. 7.07.1782 Lądek 
1.3. Bartłomiej Paszkiewicz chrz. 22.08.1746 Lądek zm. 18.07.1808 Lądek + (9.02.1783 Lądek) Konstancja Stołonowska ur. ok. 1754 zm. 10.12.1823, ojciec: Piotr, matka: Julianna 
1.3.1. Grzegorz Paszkiewicz chrz. 11.03.1785 Lądek zm. 9.12.1832 Lądek + (13.01.1818 Lądek) Elżbieta Kujawińska lat 21, ojciec: Paweł, matka: Cecylia Wróblewska
1.3.1.1. Wawrzyniec Paszkiewicz ur. 1820 Lądek zm. 1821 Lądek 
1.3.1.2. Józef Paszkiewicz ur. 1821 Lądek zm.1869 Dąbie + (4.07.1843 Koło) Marta Walkowicz z domu Zdrojewska lat 23 – wdowa ojciec: Mikołaj, matka: Julianna 
1.3.1.2.1. Aniela Paszkiewicz ur. 1844 Dąbie
1.3.1.2.2. Franciszek Paszkiewicz ur. 1847 Dąbie zm. 1847 
1.3.1.2.3. Maryanna Paszkiewicz ur. 1848 Dąbie
1.3.1.2.4. Teofila Paszkiewicz ur. 1851 Dąbie zm. 1853 
1.3.1.2.5. Stanisław Paszkiewicz ur. 1854 Dąbie
1.3.1.2.6. Michał Paszkiewicz ur. 1862 Dąbie zm. 1864.
1.3.1.3. Jan Paszkiewicz chrz. 5.02.1823r Lądek + (1) (1843 Lądek) Eleonora Bruszkiewicz. zm. 1850 + (2)( 29.10.1851 Lądek) Maryanną Dulcet chrz. 1.01.1826 zm.1912 ojciec: Łukasz, matka: Agnieszka Poznańska 
1.3.1.3a.1. Anna Paszkiewicz ur. 1846 Lądek
1.3.1.3a.2. Florentyna Paszkiewicz ur. 1849 Lądek
1.3.1.3b.3. Melchior Paszkiewicz ur. 1853 Lądek zm. 1858 Lądek
1.3.1.3b.4. Antoni Paszkiewicz ur. 1857 Lądek zm.1901 + Katarzyna Wróblewska ur.21.04.1863 zm. 29.08.1953 (nr 29/1953) 
1.3.1.3b.4.1. Józefa Paszkiewicz ur. 1885 Lądek zm.1969 + (1909) Mikołaj Wróblewski. 
1.3.1.3b.4.1.1. Mikołaj Wróblewski ur. 1910 zm. 1976 
1.3.1.3b.4.1.2. Cecylia Wróblewska ur.1914 zm. 1969 + Jan Pankros 
1.3.1.3b.4.1.3. Euzebiusz Wróblewski ur. 1916 zm. 1966 + St. Wieczorek 
1.3.1.3b.4.1.4. Stanisława Wróblewska ur. 1919 zm. 2001 
1.3.1.3b.4.2. Ignacy Paszkiewicz ur. 1887 Lądek 
1.3.1.3b.5. Balbina Paszkiewicz ur. 1860 Lądek zm. 1862 
1.3.1.3b.6. Franciszek Paszkiewicz ur.1862 Lądek (z bliźniąt) zm. 1862 
1.3.1.3b.7. Aleksander Paszkiewicz ur. 1862 Lądek (z bliźniąt) + (1864 Lądek) Marianna Anasiewicz. 
1.3.1.3b.7.1. Agnieszka Paszkiewicz ur. 1887 Lądek zm. 1964 + Wawrzyniec Kopczyński 
1.3.1.3b.7.1.1. Aleksandra Kopczyńska ur. 1919 zm. 1986 + Remigiusz Kruszyński 
1.3.1.3b.7.1.2. Wiktoria Kopczyńska ur. 1921 zm. 1982 + F. Kropidłowski 
1.3.1.3b.7.1.3. Janina Kopczyńska ur. 1924 
1.3.1.3b.7.1.4. Stanisława Kopczyńska ur. 1926 zm. 1965 + J. Kuklewski
1.3.1.3b.7.1.5. Tadeusz Kopczyński ur. 1929 + Z. Radecka z domu Hyża
1.3.1.3b.7.2. Marianna Paszkiewicz ur. 1900 zm.1947 + Mikołaj Janicki 
1.3.1.3b.7.2.1. Józef Janicki ur. 1921 zm. 1922 
1.3.1.3b.7.2.2. Marian Janicki ur. 1923 zm. 2000 + Irena Nowaczyk
1.3.1.3b.7.2.3. Scholastyka Janicka ur. 1927 zm. 1927 
1.3.1.3b.7.2.4. Honorata Janicka ur. 1928 + Mieczysław Śmigielski 
1.3.1.3b.7.2.5. Jan Janicki ur. 1930 + Zofia Grzywińska
1.3.1.3b.7.2.6. Stanisław Janicki ur.1932 zm. 1932 
1.3.1.3b.7.2.7. Marianna Janicka ur. 1941 + W. Frankiewicz
1.3.1.3b.7.3. Helena Paszkiewicz ur. 1903 zm. 1981 + (6.09.1931 akt nr 24/31) Czesław Urbaniak - zginął w kampanii wrześniowej 1939. 
1.3.1.3b.7.3.1. Zygfryd Urbaniak ur. 1937 + Tekla Wróblewska
1.3.1.3b.8. Bogumiła Paszkiewicz ur. 1864 Lądek (z bliźniąt) zm. w 1865
1.3.1.3b.9. Władysław Paszkiewicz ur.1864 Lądek (z bliźniąt) zm. 1955 Pyzdry. grób na cmentarzu Pyzdry, Kapelmistrz Orkiestr Dętych, + Marianna Sołtysiak ur.1874 Rataje gmina. Dłusk zm. 1927 Lądek
1.3.1.3b.9.1. Ludwika Paszkiewicz ur. 1895 Lądek zm. 1980 Słupca akuszerka - szkola Preissa Warszawa, + (1928) Ludwik Majdecki 
1.3.1.3b.9.1.1. Jadwiga Majdecka ur. 1929 Słupca + Jan Przybylski ur. 1923 zm. 2003
1.3.1.3b.9.1.2. Wanda Majdecka ur. 1933 Kazimierz Biskupi + Eugeniusz Usorowski ur. w 1926
1.3.1.3b.9.2. Michał Paszkiewicz ur. 1900 Lądek zm. w 1901
1.3.1.3b.9.3. Mikołaj Paszkiewicz ur. 1902 Lądek zm. w 1912
1.3.1.3b.9.4. Zofia Paszkiewicz ur. 1903 Lądek zm. 1988 Szczawno Zdrój 
1.3.1.3b.9.5. Wacław Paszkiewicz ur. w 1905 Lądek zm. 1975 Poznań, grób na cmentarzu Pyzdry + (1931 Pyzdry) Marianna Druzgała z domu Gapczyńska ur.1999 Pyzdry zm.1976 Łódź , grób na cmentarzu Pyzdry, ojciec: Michał, matka: Marianna Wasielewska 
1.3.1.3b.9.5.1. Helena Paszkiewicz ur. 1932 Pyzdry mgr pedag. w Poznaniu + (7.04.1951 Pyzdry) Bohdan Czyżewski dr inż. ur. 1928 Zakrze. Zamieszkują - Poznań 
1.3.1.3b.9.5.1.1. Andrzej Czyżewski ur. 1952 Poznań mgr inż. mech. + (1975 Poznań) Małgorzata Szejn. Zamieszkują - Poznań 
1.3.1.3b.9.5.2. Władysław Paszkiewicz ur. 15.02.1934 Pyzdry mgr inż. mech. [mail] + (28.10.1961 Poznań) Teresa Hurnik ur. 22.02.1941 Poznań, mgr inż. ogrodn., ojciec: Edmund, matka: Marianna Fabiś. Zamieszkują - Poznań 
1.3.1.3b.9.5.2.1. Joanna Maria Paszkiewicz ur. 3.01.1968 Poznań mgr biol. + (11.10.1997 Poznań) Roman Noskowiak ur. 1967 Śrem. Zamieszhują - Poznan.
1.3.1.3b.9.5.2.1.1. Wojciech Władysław Noskowiak ur. 21.11.2000r Poznań 
1.3.1.3b.9.5.2.1.2. Marta Michalina Noskowiak ur. 4.12.2003r Poznań 
1.3.1.3b.9.5.2.2. Renata Hanna Paszkiewicz ur. 18.02.970 Poznań. mgr pedag. i filol. ang. + (16.06.2007 Poznań) Witold Michalak ur. 12.11.1969.Gostyń mgr inż. mech. rolnictwa. 
1.3.1.3b.9.5.3. Zofia Paszkiewicz ur. 1.01.1936 Pyzdry. Lekarz med. Łódź + (22.07.1961 Pyzdry) Michał Nawlicki mgr inż. ur. 1928. Zamieszkują - Łódź
1.3.1.3b.9.5.3.1. Krzysztof Nawlicki ur. 1967 Łódź. mgr inż. mech. 
1.3.1.3b.9.6. Roman Paszkiewicz ur. 1911 Lądek nauczyciel zm. 1990 Koło, grób na cmentarzu Kleczew + Marianna Brzezińska ur. 1918 Kleczew zm. 9.09.2008 Poznań, grób na cmentarzu Kleczew
1.3.1.3b.9.6.1. Barbara Paszkiewicz ur. 1945 Kleczew mgr filol. rosyjskiej + Czesław Sobczak. Zamieszkują - Poznań. 
1.3.1.3b.10. Karol Paszkiewicz ur. 1867 Lądek zm. 1868 
1.3.1.3b.11. Franciszka Paszkiewicz ur. 1870 Lądek zm. 1951 + Stanisław Lesicki 
1.3.1.3b.11.1. Marcianna Lesicka z bliźniąt zm. 1890 
1.3.1.3b.11.2. Mikołaj Lesicki z bliźniąt zm. 1890
1.3.1.3b.11.3. Franciszek Lesicki ur. 1893. W młodości wyemigrował do USA i tam zginął w wojsku. 
1.3.1.3b.11.4. Kazimiera Lesicka ur. 1895 zm. 1984 + Stefan Kasprzyk 
1.3.1.3b.11.5. Józefa Lesicka ur. 1900 zm. 1984 + Andrzej Śrutowski 
1.3.1.3b.11.6. Marianna Lesicka ur. 1903 zm. 1994 + Stanisław Nowiszewski 
1.3.1.3b.11.7. Kazimierz Lesicki ur. 1912 zm. 1983 + Eleonora ??
1.3.1.3b.11.8. Antonina Lesicka ur. 1914 zm. 1972 + Stefan Roman
1.3.1.3b.12. Prakseda Paszkiewicz ur. 1874 Lądek zm. ok. 1940 
1.3.1.4. Piotr Paszkiewicz ur. 1824 Lądek zm. 1825 
1.3.1.5. Zuzanna Paszkiewicz ur.1826 Lądek zm. 1827 
1.3.1.6. Maryanna Paszkiewicz ur. 1827 Lądek + (1849 Lądek) Józef Augustyniak 
1.3.1.7. Łukasz Paszkiewicz ur. 1829 Lądek zm. 1830 
1.3.1.8. Michał Paszkiewicz ur. 1831 Lądek zm. 1832
1.3.2. Teodozja Paszkiewicz chrz.10.04.1789 Lądek zm. 21.06.1812 Lądek
1.3.3. Felicjan Antoni Paszkiewicz chrz. 26.05.1792 Lądek
1.3.4. Wojciech Paszkiewicz ur. 1798 Lądek zm. 1855 Dąbie + (28.08.1822 Koło) Kunegunda Żmudowska ur. 1807 Koło, ojciec: Mikołaj, matka: Agnieszka. Po śmierci Wojciecha, Kunegunda wyszła za mąż w 1867 roku za Karola Krasnodębskiego. 
1.3.4.1. Eleonora Julianna Paszkiewicz ur. 12.02.1823 Koło zm. Łowicz + (24.06.1842 Dąbie) Karol Szulczewski lat 22 ur. Ostrów Wlkp. ojciec: Jan, matka: Petronela 
1.3.4.1.1. Julianna Szulczewska ur 1843 Dąbie zm. w 1846
1.3.4.1.2. Józef Szulczewski ur. 1844 Dąbie zm. 1846 Dąbie 
1.3.4.1.3. Antonina Szulczewska ur. 1850 Dąbie 
1.3.4.2. Tomasz Adam Paszkiewicz ur. 1824 zm. 1831 Dąbie 
1.3.4.3. Biblianna Katarzyna Paszkiewicz ur. 29.11.1829 Dąbie 
1.3.4.4. Józefa Paszkiewicz ur. w 1831 w Dąbie zm. w 1832 
1.3.4.5. Bernard Tomasz Paszkiewicz ur. 1832 Dąbie zm. w 1846 
1.3.4.6. Franciszka Paszkiewicz ur. 1836 Dąbie + (1856 Dąbie) Ludwik Janiszewski. 
1.3.4.6.1. Ludwik Janiszewski ur. 1862 Dąbie 
1.3.4.7. Franciszek Paszkiewicz ur. 1836 Dąbie zm. 1840 
1.3.4.8. Jan Karol Paszkiewicz ur. 27.01.1838 zm. w 1921 + (19.01.1867 Dąbie) Emilia Dzikowska. 
1.3.4.8.1. Wiktoria Paszkiewicz ur. 1867 Dąbie 
1.3.4.8.2. Ignacy Paszkiewicz ur. 1869 w Dąbie 
1.3.4.8.3. Piotr Paszkiewicz ur.1871 w Dąbie 
1.3.4.8.4. Franciszek Paszkiewicz ur. 1873 w Dąbie 
1.3.4.8.5. Adam Paszkiewicz ur. 1875 Dąbiu. USC w Kole nr 38/1951 dopisał: „ Urodzony zawarł małżeństwo dnia 1.08.1951r w Kole” 
1.3.4.8.6. Franciszek Paszkiewicz ur. 6.12.1876 Pyzdry + Michalina Kwaśniewska ur. 22.09.1878 Pyzdry 
1.3.4.8.6.1. Henryk Pallister ur. 7.11.1904 Pyzdry zm. 1987 Floryda, USA
1.3.4.9. Rafał Paszkiewicz ur. 1841 Dąbie + (1867) Marianna Pietrzykowska. 
1.3.4.9.1. Weronika Paszkiewicz ur. 1868 Dąbie 
1.3.4.9.2. Antonina Paszkiewicz ur. 1870 Dąbie 
1.3.4.9.3. Helena Paszkiewicz ur. 1872 Dąbie
1.3.4.10. Petronela Joanna Paszkiewicz ur. 1843 Dąbie + (1865 Dąbie) Ignacy Grabowski. 
1.3.4.11. Urszula Paszkiewicz ur. 1844 Dąbie zm. 1844 
1.3.4.12. Teodor Paszkiewicz ur.1845 Dąbie 
1.3.4.13. Bernard Paszkiewicz ur. 1848 Dąbie zm. 1868 Dąbie – ojczym Karol Krasnodębski. 
1.4. Petronella Paszkiewicz chrz. 29.05.1748 Lądek 
1.5. Stanisław Paszkiewicz chrz. 5.05.1750 Lądek
1.6. Marcin Paszkiewicz chrz. 6.11.1753 Lądek1. Jakub Paszkiewicz + Agnieszka Sikorska
1.1. Michał Paszkowski ur. 1783 Ligowo +(21.11.1813 Osiek) Kunegunda Okonowska ur. 1791 Błąkowo Kościelne c. Dionizego i Katarzyny Łykowicz [www.jwdupon.com]


1. Piotr Paszkiewicz h. Radwan ur. 1798 +(18.01.1835 Olszowa) Józefa Wenclewska ur. 1809
1.1. Stefan Ludwik Paszkiewicz (ur.24.08.1835 zm.19.05.1845)
1.2. Paulina Paszkiewicz (ur.30.06.1837zm.22.01.1838)
1.3. Szymon Tadeusz Leopold Paszkiewicz (ur. 28.10.1838 zm.23.11.1925) +(23.10.1860 Siemienice) Katarzyna Bykowska (ur.28.11.1838 zm.23.11.1917)
1.3.1. Bolesław Mieczysław Paszkiewicz (ur.07.09.1861 um.02.07.1916) +(1) Stanisława Lewandowska (ur.1879 zm 01.02.1906) +(2) Stanisława Jarecka (ur.14.04.1881 zm. 02.1971
1.3.1a.1 Marian Zdzisław Paszkiewicz (ur.28.01.1900 Małe Pułkowo, woj. pomorskie, zamordowany ok. 27.04.1940 Starobielsk), porucznik, adwokat, 7 pc. zm. + (30.10.1932 Września) Felicja Golcz (ur.18.09.1906 zm.27.07.2000)
1.3.1a.1.1. Bolesław Paszkiewicz (ur.11.06.1933 zm.27.09.1934)
1.3.1a.1.2. Marian Stanisław Paszkiewicz (ur.08.01.1935 zm.04.02.1994) + (26.07.1958) Lidia Libudzic(ur.02.09.1934)
1.3.1a.1.2.1 Magdalena Maria Paszkiewicz (ur.16.01.1959) + (26.06.1982) Andrzej Karkosz (ur.02.09.1958)
1.3.1a.1.2.1.1. Rafał Maria Karkosz (ur.26.07.1984)
1.3.1a.1.2.1.2. Filip Maria Karkosz (ur.29.10.1985)
1.3.1a.1.2.1.3. Zuzanna Maria Karkosz (ur.15.03.1992)
1.3.1a.1.2.1.4. Stanisław Maria Karkosz (ur.05.01.1995)
1.3.1a.1.2.1.5. Andrzej Maria Karkosz (ur.01.12.1999)
1.3.1a.1.2.2. Maciej Maria Paszkiewicz (ur.03.04.1962) (mail)) + (29.06.1985) Katarzyna Borowczak (ur.03.03.1964)
1.3.1a.1.2.2.1. Zofia Maria Paszkiewicz (ur.23.09.1986)
1.3.1a.1.2.2.2. Kinga Maria Paszkiewicz(ur.14.07.1988)
1.3.1a.1.2.2.3. Józef Maciej Paszkiewicz (ur.22.05.1990)
1.3.1a.1.2.2.4. Dominik Maciej Paszkiewicz (ur.22.10.1995)
1.3.1a.1.2.2.5. Klara Maria Paszkiewicz (ur.04.12.1998)
1.3.1a.1.2.2.6. Farnciszek Pio Paszkiewicz (ur.02.08.2002)
1.3.1a.1.3. Stefan Feliks Paszkiewicz (ur.05.07.1937) + Jadwiga Bacik
1.3.1a.1.3.1. Katarzyna Edyta Paszkiewicz (ur.30.04.1966) + (27.06.1987) Paweł Andryszak
1.3.1a.1.3.1.1. Mateusz Andryszak (ur.18.10.1987)
1.3.1a.1.3.1.2. Michał Piotr Andryszak (ur.08.07.1989)
1.3.1a.1.3.1.3. Agata Andryszak (ur.29.12.1994)
1.3.1a.1.3.2. Lucyna Izabela Paszkiewicz (ur.01.03.1973r) + (24.08.1996r) Przemysław Pietraszak
1.3.1a.1.3.2.1. Jakub Adam Pietraszak (ur.16.03.1999r)
1.3.1a.1.3.2.2. Maria Felicja Pietraszak (ur. 14.01.2001r)
1.3.1b.2. Felicja Maria Paszkiewicz (ur.15.03.1909 zm.04.02.2005) + Leon Charoński (ur.1902 zm.1989)
1.3.1b.2.1. Benito Aleksander Charoński (ur.14.12.1933 zm.22.03.2001 ) + (25.08.1959) Izabela Napierała (ur.02.03.1930)
1.3.2. Bronisław Jan Paszkiewicz (ur.05.09.1863 zm.22.08.1868)
1.3.3. Marta Anna Paszkiewicz (ur.13.06.1865 zm.19.06.1942) + (24.05.18850) Władysław Mroczkowski
1.3.4. Edmund Paszkiewicz (ur.30.10.1867 zm.27.02.1873)
1.3.5. Helena Jadwiga Paszkiewicz (ur.05.11.1869) + (24.06.1888) Stefan Burian
1.3.6. Weronika Marianna Paszkiewicz (ur.30.01.1873)
1.3.7. Waleria Paszkiewicz (ur.02.12.1873 zm. 1907) + Karasiński


1. Marcin Paszkiewicz + Barbara [www.discovering-roots.pl]
1.1. Mikołaj Paszkiewicz ur. 1808 +(1846 Modliszewko) Dorota Makowska ur. 1824 c. Antoniego i Anny Rotkoskiej

1. Kazimierz Paszkiewicz + Marianna [www.discovering-roots.pl]
1.1. Karol Paszkiewicz ur. 1805 +(1830 Niepart) Katarzyna Smierzchalska ur. 1812 matka: Katarzyna 

1. Jakub Paszkiewicz + Barbara Śmigielska [www.discovering-roots.pl]
1.1. Michalina Paszkiewicz ur. 1831 +(1869 Nowe Miasto) Józef Grzembka ur. 1819 
1.2. Ignacy Paszkiewicz ur. 1843 +(1866 Nowe Miasto) Zofia Pawłowska ur. 1843 ojciec: Marcin Pawłowski, matka: Rozalia ??

1. Jan Paszkiewicz + Ludwika Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Simon Paszkiewicz ur. 1820 +(1844 Chełmce) Józefa Rożak ur. 1809 ojciec: Antoni Rożak, matka: Franciszka Jankowionka 

1. Agnieszka Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Antoni Paszkiewicz ur. 1824 +(1849 Parchanie) Ewa Ciesielska ur. 1826 

1. Józef Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Józef Paszkiewicz ur. 1820 +(1845 Bydgoszczz) Urszula Nalikoska ur. 1821 c. Anny


1. Michał Paszkiewicz + Anna Kaczmarek [www.discovering-roots.pl]
1.1. Marianna Paszkiewicz ur. 1819 +(1843 Słupy) Sebastian Karaszkiewicz ur. 1816 matka: Marianna 
1.2. Franciszka Paszkiewicz ur. 1832 +(1852 Słupy) Matthias Banicki ur. 1827 ojciec: Jacobus Banicki, matka: Katarzyna Werner 
1.3. Wojciech Paszkiewicz ur. 1837 +(1861 Góra Żnin) Michalina Raczewska ur. 1838 c. Jana i Justyny ??


1. Katarzyna Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Michalina Paszkiewicz ur. 1812 +(1836 Szaradowo) Piotr Cisielski ur. 1812 

1. Konstanty Paszkiewicz + Marianna Wirzbińska [www.discovering-roots.pl]
1.1. Helena Paszkiewicz ur. 1850 +(1874 Poznań - Św.Małgorzata) Bernard Karol Józef Libertong ur. 1848 ojciec: Józef, matka: Ludovica Schwinty 


1. Jakub Paszkiewicz + Magdalena Zborowska [www.discovering-roots.pl]
1.1. Józefa Paszkiewicz ur. 1814 +(1834 Pępowo) Martinus Bracki ur. 1808 ojciec: Tomasz, matka: Marianna Gawrońska 


1. Marianna Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Józefa Paszkiewicz ur. 1822 +(1848 Góra Inowrocław) Jan Kwiatkoski ur. 1817 


1. Antonina Paszkiewicz + Aleksander Kościuszko
1.1. Antonina Kościuszko +(1) Romuald Traugutt zm. 1873 +(2) Franciszek Mickiewicz


1. ?? Paszkiewicz [Morm.]
1.1. Joseph Paszkiewicz ur. 1853 Poznań + Mary ?? ur. 1855 Poznań
1.1.1. Anna Paszkiewicz ur. 1877 Nowy Jork
1.1.2. Francis Paszkiewicz ur. 1879 Illinois
1.2. Albert Paszkiewicz ur. 1855 Pomorze

1. ?? Paszkiewicz [Morm.]
1.1. Adam Paszkiewicz ur. 16.02.1831 Wilno, Litwa
1.2. Antoni Paszkiewicz ur. 01.11.1832 Wilno, Litwa, 

1. ?? Paszkiewicz [Morm.]
1.1. Józef Paszkiewicz ur. 14.02.1860 Mińsk, Białoruś,
1.2. Antoni Paszkiewicz ur. 15.09.1863 Mińsk, Białoruś, 

1. Stefan Paszkiewicz + Katarzyna Krawczyk [Morm.]
1.1. Karol Paszkiewicz ur. Polska + (23.10.1904 Nowy Jork, NY) Stefania Wolska

1. Tadeusz Paszkiewicz + Marta ?? [Morm.]
1.1. Jan Paszkiewicz chrzest 12.09.1831 Silgaliai, Litwa, 

1. Joe Paszkiewicz + ?? [Morm.]
1.1. Jan Paszkiewicz ur. Polska + (29.06.1903 Grand Rapids, Kent, Michigan) France Pierzyńska

1. ?? Paszkiewicz - Tolokoński [Morm.]
1.1. Józef Paszkiewicz -Tolokoński Ur. 03.04.1873 Wilno, Litwa, 

1. Jerzy Paszkiewicz + Konstancja Snozejko [Morm.]
1.1. Kazimierz Paszkiewicz ur. Polska + (8.06.1902 New York, NY) Rose Tys


1. Paweł Paszkiewicz h. Radwan, ur. ok. 1820 + Paulina Łagodzińska
1.1. Władysław Rafał Paszkiewicz ur. 1845 (lub 1857??) Łaznów, zm. 25.06.1930 Słotwiny + (1)(1896 Częstochowa) Michalina ??, + (2) Anna Szymańska, + (3) (1929) ?? Gablerówna 
1.1a.1. Barbara Paszkiewicz zm. na przełomie lat 70 i 80, mieszkała w Żakowicach
1.1a.2. Jan Paszkiewicz, mieszkał w Krakowie
1.1a.3. Alfred Paszkiewicz mieszkał w Żakowicach, inżynier, rzeczoznawca samochodowy
1.1b.4. Michał Ludwik Paszkiewicz ur. 24.08.1898 Częstochowa, zm. 6.10.1978 Warszawa + (02.04.1923 Skarżysko, wrocławskie) Zofia Ławrynowicz ur. 15.03.1898, zm. 29.01.1993 Warszawa
1.1b.4.1. Jadwiga Paszkiewicz ur. 6.08.1928, Warszawa + Leszek Franciszek Bednarski ur. 12.01.1929 
1.1b.4.1.1. Izabella Bednarska ur. 1955 + Konrad Bronisław Terlecki ur. 1952, mieszkają w USA, 
1.1b.4.1.1.1. Gregory Stefan Terlecki ur. 5.06.1986
1.1b.5. Paweł Paszkiewicz ur. ??, zm. 10.1972, + (1) Stefania ??, + (2) Zofia ?? 
1.1b.5a.1. Teresa Paszkiewicz ur. 1929 r. zm.?
1.1b.5b.2. Władysław Paszkiewicz
1.1b.5b.3. Ryszard Paszkiewicz (mieszka w Gdańsku)
1.1b.6. Stefan Marek Paszkiewicz ur. 22.11.1901 w Bratkowie pow. Opoczno, zm. 20.05.1964 w Świeciu; mechanik samochodowy, żołnierz Legionów Piłsudskiego, w czasie II wojny św. pracował w Ambasadzie polskiej w Budapeszcie jako tłumacz; + Marianna Rokicka ur. 14.01.1899 w Piasecznie, zm. 18.10.1971 r. w Toruniu; 
1.1b.6.1. Hanna Anna Paszkiewicz ur. 6.02.1928 w Warszawie + (2.10.1955) Zenon Sauk (pseudonim zawodowy JARUGA) ur. 6.09.1912 w Wilnie, zm. 25.04.2004 w Toruniu; 
1.1b.6.1.1. Irena Sauk ur. 25.11.1956 (mail) + Janusz Kamiński
1.1b.6.1.1.1. Agnieszka Antonina Kamińska ur. 4.01.1986 
1.1b.6b.2. Jerzy Paszkiewicz ur. 3.12.1930 Warszawa, zm. 27.04.2002 Toruń + (1) (1955) Daniela Krzemkowska ur. 20.05.1933, zm. pod koniec lat 90-tych, c. Marty ??, + (2) Wanda ?? p.v. Magdzińska
1.1b.6b.2a.1. Wiesław Paszkiewicz ur. 28.06.1956 w Toruniu + (1) Beata ?? + (2) Ewa ?? + (3) Małgorzata ??
1.1b.6b.2a.1a.1. (córka) Paszkiewicz ur. i zm. 1980 
1.1b.6b.2a.1a.2. Maciej Paszkiewicz ur. 11.1982
1.1b.6b.2a.1a.3. Kinga Paszkiewicz ur. 11.1984
1.2. Mieczysław Paszkiewicz, wyemigrował z bratem do Rosji gdzie Pracował w kopalnictwie
1.3. ?? Paszkiewicz
1.4. ?? Paszkiewicz, mnich


1. August Paszkiewicz, (prawd. h. Prawdzic [inf. rodzinne]), ur. ok. 1790 [za: post na forum]
1.1. Albert Paszkiewicz
1.1.1. Kajetan Paszkiewicz ur, ok. 1850. budowniczy kościoła w Stołowiczach
1.1.1.1. Wincenty Paszkiewicz ur. 1878, właściciel ziemi: Baranowicze + Maria Niewierowska, ur. 1888
1.1.1.1.1. Kazimierz Paszkiewicz
1.1.1.1.2. Janina Paszkiewicz
1.1.1.1.3. Anna Paszkiewicz ur. 1928 Pastażyn
1.1.1.1.4. Elżbieta Paszkiewicz
1.1.1.1.5. Józef Paszkiewicz
1.1.1.2. Antonina Paszkiewicz
1.1.1.3. Malwina Paszkiewicz, porwana przez Austryjaków


1. Franciszek Paszkiewicz z Baranowicz ur. ok. 1870 zm. ok. 1910 + Emilia Rusin zm. ok. 1910 [nad. Teresa Kubat]
1.1. Anna Paszkiewicz
1.2. Romuald Paszkiewicz
1.3. ?? Paszkiewicz, zm. młodo
1.4. ?? Paszkiewicz, zm. młodo
1.5. ?? Paszkiewicz ur. 1.1.1906 Wilno + ?? Kubat
1.5.1. Teresa Kubat
1.6. Edward Paszkiewicz
1.7. Bronisława Paszkiewicz


1. Helena Paszkiewicz + Leon Kulczycki [www.genpol.com]
1.1.	Anna Paszkiewicz ur. 1953


1. Józef Paszkiewicz, + Józefa Słomkowska [www.genpol.com]
1.1. Helena Halina Paszkiewicz ur. 2.04.1910 r. W Januszkowie


1. Tomasz Paszkiewicz + Marianna Dudek [www.geneanet.org]
1.1. Józefa Paszkiewicz


1. Jan Paszkiewicz ur. 1831 Polska, zm. 1913 Boyne Valley + (1) Urszula Tukaszewska ur. ok. 1838 Polska + (2) Julia Grobawska [www.geneanet.org]
1a.1. Agnes Paszkiewicz ur. 31.12.1866 Gembice, zm. 5.07.1947 Petoscey (USA) + Jan Karamol ur. w USA (dziewięcioro dzieci)


1. Franciszek Paszkiewicz [nad. Monika Janczewska]
1.1. Karol Paszkiewicz +(1855) Weronika Synkiewicz (Sinkiewicz)

	 
1. Błażej Paszkiewicz + Anna Skibińska [www.rootsweb.com]
1.1. Jan Paszkiewicz
1.2. Józefina Paszkiewicz

1. Józef Paszkiewicz ur. Poznań + Michalina Kowalska [www.rootsweb.com]
1.1. Chester James Paszkiewicz ur. 8.07.1910 Stevesville (USA),zm. 22.03.1997 St.Maries + Dorothy Elizabeth Peaslee
1.2. Sarah Regina Paszkiewicz ur. 1.10.1936  Quantico (Virginia USA) + William Joseph Bois


1. Kazimierz Pasek Paszkiewicz + Marianna Pabian [Morm.]
1.1. Marianna Paszkiewicz ur. ok. 1837 Zawada, Uszew, Brzesko, Krakowskie, zm. po 1870 Uszew, Brzesko + (1)(14.02.1867 Zawada, Uszew, Brzesko) Leon Trzmiel, + (2)(22.11.1869 Uszew, Brzesko) Andrzej Pizdor

1. Joseph Paszkiewicz + Michalina Kowalski [Morm.]
1.1. Anthony J. Paszkiewicz ur. 26.01.1896 Three Oaks, Berrien, Michigan zm. 8.02.1973
1.2. Andrew P. Paszkiewicz ur. 14.11.1899 Three Oaks, Berrien, Michigan zm. 11.11.1977
1.3. Elisabeth Catherine Paszkiewicz ur. 28.11.1901 Three Oaks, Berrien, Michigan 
1.4. Chester James Paszkiewicz ur. 18.07.1910 Three Oaks, Berrien, Michigan, zm. 22.03.1997 + (1)(23.02.1935 Rocville, Montgomery, Maryland) Dorothy Elizabeth Peaslee + (2)(ok 1943 California) Sally Irene Kelly
1.4a.1. Frances Joan Paszkiewicz ur. 24.08.1937 San Diego, San Diego, California, zm. 27.03.1976 + (1.04.1956 Phoenix, Maricopa, Arizona) Robert Donneville Orsburn

1. Joseph Paszkiewicz + Anna Rosmarnowski [Morm.]
1.1. Bogdan Paszkiewicz ur. 05.02.1886 Chicago, Cook, Illinois

1. Frank Paszkiewicz + Josephine ?? [Morm.]
1.1. Elizabeth Paszkiewicz ur. Michigan + (7.02.1910) Władysław Schmidt

1. Jan Paszkiewicz ur. Wilno, Litwa + Regina ?? [Morm.]
1.1. Ignacy Paszkiewicz ur. 1875 Wilno + Mary Zenko
1.1.1. Ignacy Jan Paskiewicz ur. 15.06.1897 Wilno, zm. 5.09.1969 Detroit + Anna Krystyna Sinkiewicz c. Wincentego i Christiny Baltoswicz
1.1.1.1. Patrick Paskiewicz


1. Justyn Paszkiewicz
1.1. Józef Paszkiewicz, plut. Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały

1. Jan Paszkiewicz
1.1. Mikołaj Paszkiewicz, plut. - Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały
1.2. Zymunt Paszkiewicz, szer. - Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały


1. Szymon Paszkiewicz ur. ok. 1870, właściciel dębu Baublis znanego z Pana Tadeusza [who is who] (miejscowość Bardze, pow. kowieński, nie mógł to być jednak Szymon bo baublis został ścięty w 1811r)
1.1. Józef, właściciel ziemski + Felicja Jurkojć, właścicielka majątku ziemskiego
1.1.1. Donald Franciszek Paszkiewicz, ur. 1936 Olesino + Anna ??


1. Bernard Paszkiewicz
1.1. Józef Paszkiewicz ur. 1821 Aleksandrów Łódzki


1. Józef Paszkiewicz + Małgorzata
1.1. Estera Paszkiewicz + Wincenty Neudeker (Neudecker) (pokrewieństwo z: Alojzy Neudeceker, proboszcz w: Szyk, Karolina Naedecker chrzestna), ojciec: Jan, matka: Anna (Salomea) [par.Bochnia: akty ślubu córki Eleonory i chrztu 2 córek]
1.1.1. Franciszek Ksawery Neudecker, ur. 24.11.1820 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]
1.1.2. Antoni Neudecker, ur. 8.1.1822 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]
1.1.3. Maksymilian Franciszek Bolesław Neudecker, ur. 12.10.1823 Bochnia [Morm.]
1.1.4. Rozalia Klara Neudeker, ur. 2.3.1827 Bochnia + Ireneusz Fritze, ojciec: Franciszek, matka: Karolina Bogdanowicz
1.1.4.1. Józef Fritze + Teresa Everard, ojciec: Antoni, matka: Emilia Borzęcka
1.1.4.1.1. Władysława Fritze + Edwin Leon Topolnicki, ojciec: Henryk Józef, matka: Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska; naczelnik poczty: Zakliczyn, Jordanów, Baranowicze
1.1.4.1.2. rodzeństwo
1.1.4.2. rodzeństwo
1.1.5. Marianna Neudecker, ur. 12.10.1828 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]
1.1.6. Eleonora Neudecker, ur. 1830 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]
1.1.7. Jan Chryzostom Karol Boromeusz Neudecker, ur. 27.1.1832 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]
1.1.8. Łucja Neudecker, ur. 1833 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]
1.1.9. Eleonora Neudecker, ur. 1833 +(1858 Bochnia) Franciszek Marcin Hoser, ur. 25.1.1812 (1-v. Emilia Dziura); ojciec: Ignacy, matka: Antonina Romanowska
1.1.9.1. Jan Karol Hoser, ur. 1864, zm. 1919, sędzia + Wiktoria, zm. 1919 Lwów
1.1.9.1.1. Jan Hozer, lekarz dentysta
1.1.9.1.2. Leszek Hozer, inżynier chemik
1.1.10.Marianna Józefa, Neudecker, ur. 24.2.1837 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]
1.1.11.Estera Zofia Neudeker, ur. 25.5.1840 Bochnia + Jan Zakrejs [par.Bochnia w: ADT]
1.1.11.1. Maria Zakrejs
1.1.11.2. Franciszek Bernard Zakrejs
1.1.11.3. Bogumiła Zakrejs
1.1.?.?? Neudecker + ?? Sokołowski
1.1.?.1. ?? Sokołowski
1.1.?.1.1. Karol Sokołowski
1.1.?. ?? Neudecker (któraś z powyższych) + ?? Zajączkowski
1.1.?. ?? Neudecker (któraś z powyższych) + ?? Primus
1.1.?. ?? Neudecker (któraś z powyższych) + ?? Christo
1.1.?. ?? Neudecker (któraś z powyższych) + ?? Serwin
1.1.?. ?? Neudecker (któraś z powyższych) + ?? Stasiak
1.2. Franciszek Paszkiewicz + Anna Kondracka, ojciec: Józef, matka: Katarzyna
1.2.1. Marianna Rozalia Paszkiewicz, ur. 2.12.1835 Bochnia [par.Bochnia w: ADT]


1. Andrzej Ilin Paszkiewicz, 1852 zanotowany z dziećmi w woj. kijowskim [Spis kijowski ...]
1.1. Włodziemierz Paszkiewicz
1.2. Aleksander Paszkiewicz
1.3. Olga Paszkiewicz1. Mikołaj Paszkiewicz
1.1. Jan Józef Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Tomasz Paszkiewicz
1.1. Hyacynt "Wojbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Lucyd Paszkiewicz
1.1. Michał Kazimierz "Wojzbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Dionizy Paszkiewicz
1.1. Michał Dyonizy Wincety "Wojzbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Tomasz Paszkiewicz
1.1. Julian "Wojzbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]1. ?? Paszkiewicz (szlachta)
1.1. Aleksander Paszkiewicz rodzina żyła powiat igumieński, woj. mińskie, miejscowości: Sioło Słoboda, Słobódka albo Słatwin obok Rawaniczy
1.1.1. Adam Paszkiewicz
1.1.1.1. Pietrunela Paszkiewicz
1.1.1.2. Julia Paszkiewicz
1.1.1.3. Anton Paszkiewicz zm. 1942-43 Mińsk, Białoruś, radziecki partyzant, zabity gestapo: wykłute oczy, powieszony
1.1.1.4. Maria Paszkiewicz
1.1.1.5. Janina Paszkiewicz
1.1.1.6. Regina Paszkiewicz ur. 15.11.1917 wieś Słobodka, pow. igumieński abo miński, gub. mińska, zm. 9.8.2002 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.1. Irina Pienkrat ur. 23.1.1938 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.1.1. Igor Biertosz
1.1.1.6.1.1.1. Anna Biertosz
1.1.1.6.1.1.2. Ilia Biertosz
1.1.1.6.1.2. Ludmiła Biertosz
1.1.1.6.1.2.1. Stanisław ??
1.1.1.6.2. Świetlana Miłowidowa-Paszkiewicz ur. 1948 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.2.1. Andrej Mikalajeu-Paškievič ur. 1972 Mińsk, Białoruś, 19.8.1995 był paraliżowany wskutek urazu szyi; 26.5.2001 pierwszy z inwalidów w Białorusi zrobił skok z spadochronem z 3 kilometrów; dziedzic tradycji szlacheckich i rycerskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, poeta, myśliciel, bojownik za wolność i niepodległość, powstaniec, uczestnik oporu pro radzieckiemu reżimowi w Białorusi (strona), [mail]
1.1.1.6.2.2. Siergej Moszko ur. 1977 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.2.2.1. Nikita Moszko ur. 2003 Mińsk, Białoruś1. Malwina Paszkiewicz, ur 1896. zm. 1991, majątek we wsi Kukutany, k. Brasławia + Jan Szuksztul
1.1. Michał Szuksztul
1.1.1. ??
1.1.1.1. Magda Rutkowska (mail)
1.2. Wanda Szuksztul
1.3. Regina Szuksztul

1. Augustinas Paskevicius ur. 29.12.1843, zm. 22.05.1914 doktor general (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie) 
1.1. Lucija Paskeviciute - Siksniene ur. 1881, zm. 1957 + ?? 

1. Józef Paszkiewicz
1.1. Stanisław Paszkiewicz, żołnierz 36 Łużyckiego Pułku Piechoty, 1944r [www.stankiewicz.e.pl]

1. Edward Paszkiewicz
1.1. Bronisław Paszkiewicz, żołnierz 36 Łużyckiego Pułku Piechoty, 1944r [www.stankiewicz.e.pl]1. Ludwik Paszkiewicz, ur. ok. 1880 + Janina Horczak, ojciec: Witold (dzierżawca: Turobin, Stawce) [uzup.: Grzegorz Kuras, za: 1. pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Witold_Paszkiewicz 2. www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130927/...‎ 3. niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=4262 4. http://www.femina.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=27 5. Ziemianie polscy w XX wieku. Tom 6 str. 110-113 (L. Paszkiewicz str. 111) ]
1.1. Ludwik Witold Paszkiewicz ur. 21.10.1907 Polska zm. 27.09.1940 Borough Greek, Kent, Anglia, pilot 112 Eskadry, żołnierz Dywizjonu Kościuszkowskiego w Anglii + Maria Piwnicka h. Lubicz 1912-1993 ojciec: Alfred. matka: Maria Łubieńska (Maria c. Wojciecha i Joanny Chełkowskiej); po śmierci męża w zakonie Niepokalanek [Morm.; Min. Potomkowie ....]
1.1.1. Marcelina Paszkiewicz ur. 1940 
1.2. ?? Paszkiewicz [who is who]
1.2.1. Grzegorz Paszkiewicz + Teresa Urbańska
1.2.1.1. Andrzej Ireneusz Paszkiewicz ur. 1956 Warszawa, trener + Eulalia Jankowska
1.2.1.1.1. Grzegorz Paszkiewicz
1.2.1.1.2. Jakub Paszkiewicz
1.2.1.1.3. Jan Paszkiewicz
1.2.1.1.4. Krzysztof Paszkiewicz1.	Tadeusz Paszkiewicz z Aleksandrówki gm. Dubów pow. Biała Podlaska + ?? [nad. Jacek Zwierzchowski, za: informacje rodzinne Andrzeja Paszkiewicza]
1.1. Andrzej Paszkiewicz + ??
1.1.1. Konstanty Paszkiewicz ur. 1892, zm. 1920 w wojnie bolszewickiej
1.1.1.1. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.2. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.3. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.4. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.5. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.6. Jan Paszkiewicz
1.1.2. Jan Paszkiewicz ur. 1908, zm. 1978 + Marianna Wińska ur. 1912, zm. 1995, ojciec: Piotr (cieśla w rosyjskiej stoczni), matka: Aniela Derlukiewicz; mieszkali w Łomazach a po spaleniu domu w Krasówce w powiecie Biała Podlaska
1.1.2.1. Zofia Paszkiewicz ur. 1935, zm. 1946
1.1.2.2. Barbara Paszkiewicz ur. 1936, zm. 1988 + Zygmunt Paluch ur. 1932, zm. 1993
1.1.2.2.1. Jacek Paluch ur. 1958, zm. 2016 + Renata Małopolska
1.1.2.2.1.1. Anna Paluch ur. 1980, zm. 1988
1.1.2.2.1.2. Dominika Paluch
1.1.2.2.1.3. Kamil Paluch
1.1.2.2.2. Iwona Paluch + ?? Brehse
1.1.2.3. Teresa Paszkiewicz + Romuald Miazek ur. 1938, zm. 1987
1.1.2.3.1. Barbara Miazek ur. 1960, zm. 1960
1.1.2.3.2. Jan Miazek ur. 1960, zm. 1960
1.1.2.3.3. Arkadiusz Miazek + Aneta Pisarek
1.1.2.3.3.1. Szymon Miazek
1.1.2.3.4. Małgorzata Miazek + Grzegorz Cholewka
1.1.2.3.4.1. Grzegorz Cholewka
1.1.2.3.4.2. Borys Cholewka
1.1.2.3.4.3. Zuzanna Cholewka
1.1.2.3.5. Katarzyna Miazek
1.1.2.4. Helena Paszkiewcz ur. 1940, zm. 1941
1.1.2.5. Andrzej Paszkiewicz + Jolanta Kapelczak
1.1.2.5.1. Monika Paszkiewicz
1.1.2.5.2. Agnieszka Paszkiewicz + Marcin Trzeciak
1.1.2.5.2.1. Barbara Trzeciak
1.1.2.6. Tadeusz Paszkiewicz + Maria Flisak
1.1.2.6.1. Piotr Paszkiewicz + Danuta ??
1.1.2.6.1.1. Justyna Paszkiewicz
1.1.2.6.1.2. Mateusz Paszkiewicz
1.1.2.6.1.3. Kamil Paszkiewicz
1.1.2.6.2. Joanna Paszkiewicz + Krzysztof Zdybała
1.1.2.6.2.1. Philip Zdybała
1.1.2.6.3. Izabela Paszkiewicz + Marek Podobiński
1.1.2.6.3.1. Zuzanna Podobińska
1.1.2.6.3.2. Roksana Podobińska1. Henryk Paszkiewicz + Krystyna ?? [who is who]
1.1. Jacek Paszkiewicz ur. 1962 Gdańsk, dr medycyny + Ewa Lewkowicz
1.1.1. Michał Paszkiewicz


1. Jan Paszkiewicz + Teofila Paszkiewicz [who is who]
1.1. Jan Paszkiewicz. ur. 1956 Dębna + Halina Galej
1.1.1. Damian Paszkiewicz, lekarz
1.1.2. Tomasz Paszkiewicz prawnik

1. Bronisław Paszkiewicz + Izabella Dworzyńska [who is who]
1.1. Marcin Paszkiewicz, ur. 1969 Warszawa + Joanna . Grądzka
1.1.1. Patryk Paszkiewicz

1. Franciszek Paszkiewicz, żołnierz AK + Maria ?? [who is who]
1.1. Waldemar Paszkiewicz, mgr WF, dyrektor szkoły + Grażyna Piotrowska
1.1. Jakub Paszkiewicz
1.1.2. Karol Paszkiewicz

rodzina z wileńszczyzny
1. Sidor Paszkiewicz 
1.1. Aleksander Paszkiewicz ur. 1897, zm. 21.11.1940 w łagrze, aresztowany przez NMWD 1940, zesłanie do łagru Zielenoborskij + Stefania Kowalczyk [Indeks...]
1.1.1. Zbigniew Paszkiewicz ur. 1931 Pussy (wileńszczyzna) + Anna Wojciechowska, lekarz okulista [who is who] 
1.1.1.1. Mariusz Paszkiewicz
1.1.1.2. Darosław Paszkiewicz1. Stanisław Paszkiewicz
1.1. Michał Paszkiewicz, ur.1883-09-08,zm. 1940, Katyń, prawnik, pułkownik

1. Lucjan Paszkiewicz
1.1. Ryszard Paszkiewicz, ur.1900-04-03, zm. 1940, Katyń, prawnik, podporucznik 84 pp


1. Wojciech Paszkiewicz
1.1. Józef Paszkiewicz, ur.1898-02-12 Poznań, zm. 1940, Charków

1. Piotr Paszkiewicz
1.1. Michał Paszkiewicy, ur.1913-08-15 Wilno, zm. 1940, Charków 


1. Leonard Paszkiewicz
1.1. Wilhelm Paszkiewicz, ur.1894-04-24 Wasiliszki, zm. 1940, Charków, podpułkownik dyplomowany

1. Adolf Paszkiewicz
1.1. Jan Paszkiewicz, ur. 1916 zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska

1. Kazimierz Paszkiewicz
1.1. Leoncjusz Paszkiewicz, ur. 1891 zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska


1. Paweł Paszkiewicz
1.1. Mikołaj Paszkiewicz ur. 06.05.1917 Fotwinowo, pow. Oszmiana, strzelec [www.caw.wp.mil.pl]Wykaz alfabetyczny z 1844 r. majątków pow. Lidzkiego ze wskazaniem właścicieli i ilości dusz męskich przez nich posiadanych według spisu 1834 r. LVIA (Państwowe Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie) zesp. 394, inw. 4, vol. 873:
Katarzyna Paszkiewicz zam. Antokol (+16 dusz męskich)

1. Tomasz Paszkiewicz
1.1. Marian Fulgenty Franciszek Paszkiewicz zam. Marcinkańce (+17 dusz męskich)Osoby nie powiązane w genealogię

?? Paszkiewicz + Elżbieta Spiller ur. 1834 (2-v Mikołaj Szymański) [www.discovering-roots.pl] ?? Paszkiewicz + Katarzyna Majewska ur. 1818 (2-v. Kasper Gościejewicz) [www.discovering-roots.pl] ?? Paszkiewicz + Anna Markiewicz, zm. 1879, poch. Bezdzież, rejon Drohiczyn, mieszkanka Brześcia Litewskiego [A. Lewkowska i in. Zabytkowe cmentarze ... wypis] ?? Paszkiewicz + Julianna Łapicka c. Aleksego i Anny Żelechowskiej ?? Paszkiewicz + Ludwika Myszkowska zm. 07.1924, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl] ?? Paszkiewicz + Regina Niewirowicz zm. 25.05.1937, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl] ?? Paszkiewicz + Wanda Salinger zm. 1944, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl] ?? Paszkiewicz był w latach 20-tych dyrektorem gimnazjum im. Lelewela w Wilnie ?? Paszkiewicz h. Doliwa 1849 r.- wileńszczyzna ?? Paszkiewicz h. Jastrzębiec 1860 r. – wileńszczyzna ?? Paszkiewicz h. Jastrzębiec, właściciel majątku w pow. Lidzbarskim w XIXw przed 1862 [Rody szlacheckie w pow. Lidzbarskim w XIX w] ?? Paszkiewicz h. Ostoja - 1600 r. – kowieńskie ?? Paszkiewicz h. Radwan, właściciel majątku w pow. Lidzbarskim w XIXw przed 1862 [Rody szlacheckie w pow. Lidzbarskim w XIX w] ?? Paszkiewicz h. Sulima- 1811 r. – kowieńskie ?? Paszkiewicz h. Zadora 1802 r. - mińskie ?? Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Rutkiszki ?? Paszkiewicz, książe, feldmarszałek w 1855 ?? Paszkiewicz, mason, służy prywatnie, loża "Pochodnia Północna" [Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż ...] ?? Paszkiewicz, podstarości kowieński 1621 [Kossakowski ...] ?? Paszkiewicz, rodzina mieszkała w miejsc. Huta, parafia podborska [Cz. Malewski wypis] ?? Paszkiewicz, w wojsku Kościuszki w korpsiue Giedroycia ?? Paszkiewicze I poł XIXw. zamieszkiwali folwark Birżynie, Posolcze - parafia bieniakońska ?? Paszkiewicze I poł XIXw. zamieszkiwali okolice m. Bartowty, Marcinkiszki, Miżany, Chomicze, Songiniszki, Żomojtele, Ponieјdziel, folwark Zachaliszki - parafia ejszyska ?? Paszkiewicze I poł XIXw. zamieszkiwali okolice m. Pocieluńce - parafia raduńska ?? Paszkiewicze, legitymowani w powiecie trockim 26.5.1800 i 22.12.1819 [Szlachta powiatu trockiego ...] ?? Paszkiewicze, właściciele maj. Biejmanie, pow. poniewierski, ok. 1890, [SGKP] ?? Paszkiewicze, właściciele maj. Sidoryszki, pow. święciański, XIXw, [SGKP] Abdon Paszkiewicz, 1936 lekarz ogólny, Kcynia, Rynek 8 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Adam Paszkiewicz ur. 1826 +(1848 Głuszyna) Marianna ?? ur. 1823 [www.discovering-roots.pl] Adam Paszkiewicz ur. 1851, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię [kdkv.narod.ru/1864/] Adam Paszkiewicz, 1614 kupuje Szermierz od Franciszka i Samuela Szczyttów (inna nazwa Wołczyn) [SGKP] Adam Paszkiewicz, pan na Łyńtupach [Kossakowski ...] Adelaide Janice Paszkiewicz ur. 04.01.1917 Milwaukee, Wisconsin zm. 2.09.1987 +(1.09.1941 Cleveland, Cuyahoga, Ohio) Anthony F. Misch [Morm.] Adeline Paszkiewicz ur. 19.08.1924 Illinois zm. 21.02.2001 Cook, Illinois [Morm.] Agnes Paszkiewicz ur. 14.02.1919 Illinois zm. 19.01.1994 Washington, Illinois [Morm.] Agnes Paszkiewicz ur. 1735 – Żelechlinek (woj.łódzkie) [genealodzy.pl] Agnieszka Paszkiewicz ur. 1839 +(1865 Kłecko) Walenty Kierczyński ur. 1835 [www.discovering-roots.pl] Agnieszka Paszkiewicz ur. 1841 +(1874 Głuszyna) Michał Wrzesinski ur. 1850 [www.discovering-roots.pl] Agnieszka Paszkiewicz ur. 1853 +(1872 Głuszyna) Jan Główny ur. 1848 [www.discovering-roots.pl] Agnieszka Paszkiewicz ur. 1861 +(1881 Lisewo Kościelne) Jan Józefowicz ur. 1860 [www.discovering-roots.pl] Albert Paszkiewicz ur. 17.03.1892 Illinois zm. 11.1980 Saint Louis City, Missouri [Morm.] Albina Paszkiewicz ur. 28.10.1911 Illinois zm. 04.1982 Washington, Illinois [Morm.] Aleksadner Paszkiewicz 1907 mieszał Kraków ul. Starowiślna 13, kapitan Aleksander Paszkiewicz (2 VII 1899) - ppor. piech. [www.muzeumwp.pl] Aleksander Paszkiewicz ok. 1870 zm. ok. 1910, oficer wojsk austriackich +1895 Michalina Konopka z Jałbrzykowego Stoku h. Nowina ok. 1840 zm. ok. 1890 Aleksander Paszkiewicz ur. 4.5.1890 zm. 18.4.1985 Janczewo Aleksander Paszkiewicz, 1936 lekarz pediatra, Kielce, ul. Słowackiego 12, pracował w Ubezpieczalni Społecznej w Kielcach [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Alexander Paszkiewicz ur. 2.06.1904 Illinois zm. 09.1979 Cook, Illinois [Morm.] Alfred Stefan Paszkiewicz (13 III 1891) - por. samoch. [www.muzeumwp.pl] Alois Paszkiewicz ur. 23.08.1926 Illinois zm. 07.1982 Washington, Illinois [Morm.] Anastazja Paszkiewicz +(1843 Kazimierz Biskupi) Bartłomiej [www.discovering-roots.pl] Anatol Paszkiewicz, student Uniwersytetu Kowieńskiego, w 1935 roku zesłany do Birż [M. Jackiewicz. Polacy na Litwie...] Andrzej Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 1810 Andrzej Paszkiewicz ur. 1858 +(1882 Głuszyna) Victoria Mucha ur. 1863 [www.discovering-roots.pl] Andrzej Paszkiewicz ur. 1860 +(1882 Głuszyna) Cecylia Mucha ur. 1861 [www.discovering-roots.pl] Andrzej Paszkiewicz ur. ok. 1620, Krakowskie, Polska zm. po 1669 Ann Paszkiewicz ur. 25.07.1916 Illinois zm. 16 10.2003 Radom, Washington, Illinois [Morm.] Anna Paszkiewicz ur. 10.05.1896 Illinois zm. 12.1973 Cook, Illinois [Morm.] Anna Paszkiewicz ur. 13.11.1908 Illinois zm. 15.01.1999 Washington, Illinois [Morm.] Anna Paszkiewicz ur. 24.07.1888 Illinois zm. 02.1977 Cook, Illinois [Morm.] Anna Paszkiewicz ur. 6.07.1880 Illinois zm. 05.1973 Lake, Illinois [Morm.] Anna Paszkiewicz + Ignacy Kłak (II połowa XIX w.) [www.genpol.com] Anna Paszkiewicz +(16.1.1729) Kazimierz Staszkiewicz Anna Paszkiewicz ur. 1830 +(1850 Głuszyna) Walenty Matuszewski ur. 1823 [www.discovering-roots.pl] Anna Paszkiewicz ur. 26.12.1926 zm. 8.2.1999 Lewin Kłodzki Antoni Paszkiewicz – rocznik 1934 [roczniki oficerskie, www.wbc.poznan.pl] Antoni Paszkiewicz + (1746) Teresa Artleub c. Jana i Katarzyny Rybińskiej Antoni Paszkiewicz ur. 1.11.1832 r. w Wilnie Antoni Paszkiewicz ur. 1831, zm. 1867, dworzanin kownieńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię [kdkv.narod.ru/1864/] Antoni Paszkiewicz zm. 7.10.1896 (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie) Antoni Paszkiewicz, ok. 1730 pocztmistrz, prokurator, sekretarz ziemi sanockiej, posiadał kamienicę na rynku w Sanoku, członek bractwa unickiego, rajca miejski sanocki, prawd. brat lub kuzyn Michała, burmistrza [Lorens B. Bractwa cerkiewne...] Antoni Paszkiewicz, 1936 farmaceuta, dyplom 1926 r., zarządca apteki w Drohiczynie [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Antonina Paszkiewicz ur. 1839 +(1862 Głuszyna) Melchior Nowak ur. 1835 [www.discovering-roots.pl] Antonina Paszkiewicz zm. 1934, poch Sambor [prac. zbior. Inscriptiones funebres ...] Anzelm Jerzy Paszkiewicz (21 IV 1890) - por. piech. / bud. [www.muzeumwp.pl] Apolonia Paszkiewicz ur. 1735 – Żelechlinek [genealodzy.pl] Augustyn Paszkiewicz "promotor" Różańca świętego w Chodczu, w 9.03.1759. pochował Antoniego Radońskiego, Balbina Paszkiewicz ur. 1818 +(1848 Ostrowo Kościelne) Mikołaj Owczarczak? ur. 1819 [www.discovering-roots.pl] Bernard Paszkiewicz ur. 4.12.1896 Illinois zm. 09.1955 [Morm.] Bohdan Paszkiewicz ur. 1895, zm. 1982 Kraków, redaktor, publicysta, pamiętnikarz, pseudonim Dionizy Bazylewicz [M. Jackiewicz. Polacy na Litwie...] Borys Paszkiewicz, 1936 lekarz wewnętrzny, ur. 1890, dyplom 1918, Ubezpieczalnia Społeczna w Lidzie, lekarz domowy w Wasiliszkach, ubezpieczał 70 osób [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Bronisława Paszkiewicz, ur. 1909, 1936 pracownik apteki, dyplom 1933 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Bruno Paszkiewicz ur. 11.05.1916 Illinois zm. 05.1974 [Morm.] Brygitte Paszkiewicz ur. 1752 – Żelechlinek[genealodzy.pl] Casmier Paszkiewicz ur. 1.12.1914 Illinois zm. 27.12.2002 Washington, Illinois [Morm.] Chester Paszkiewicz ur. 18.07.1910 California zm. 22.03.1997 Kootenai, Idaho [Morm.] Czesław Paszkiewicz, "Szczepcio" zginął pod Mikaszówką 25.4.1944, partyzant obwodu suwalskiego AK [www.stankiewicz.e.pl] Daniel Paszkiewicz (z rodziny Paszkiewiczów - Tołoko(a)ńskich) prezydent Wilna, w roku 1791 otrzymał nobilitację, a w roku 1792 przywrócony " ..do dawnego szlachectwa po wykazaniu starożytności rodu." Daniel Paszkiewicz-Tołłokoński (zm. przed 1929, członek towarzystwa studenckiego zrzeszonego w Arkonii), przyjęty 1894 (nr ew. 598) [www.arkonia.pl] Dionizy Paszkiewicz, właś. miejsc. Brodzie, pow. rosieński Dymitr Paszkiewicz [Indeks osobowy zespołu Sądu Grodzkiego w Bukowcu] Edward Paszkiewicz + (1826 Przerośl) Anna Justyna Kościńska h. Wczele c. Joachima i Doroty Węgrzynowskiej Eleanora Zofia Paszkiewicz ur. 11.05.1911 St Stanislaus, Winona, Minnesota zm. 19.04.1963 St Stanislaus, Winona, Minnesota + (24.10.1938 St Stanislaus, Winona, Minnesota) Paul J. Satka [Morm.] Eliza Paszkiewicz, ur. 1876 Piesczyna, zm. 1916, poetka, pisarka (nota biograficzna) Eugeniusz Paszkiewicz ur. 1927 zm. 13/14.06.1944 w woj. lwowskim, zamordowany [www.stankiewicz.e.pl] Felicya Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, utrzymuje szynk, ulica Piwna dom 104 [www.przodkowie.com] Filip Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, czeladnik w farbiarni pończoch, ul. Świętokrzyska d. 1338 [www.przodkowie.com] Fortunat Paszkiewicz + Maria Mirowska, pozwana przez Paszkiewiczów o wartość zabranych rzeczy 1647 r. Franc Iwanow Paszkiewicz ur. 1828, dworzanin augustowskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię Frances Paszkiewicz + (19.03.1898 Chicago, Cook, Illinois) Joseph Braun [Morm.] Franciszek Paszkiewicz + (1766) Petronela Osuchowska; [www.geneanet.org] Franciszek Paszkiewicz ur. 1832 +(1856 Głuszyna) Katarzyna Nuzczewska ur. 1838 [www.discovering-roots.pl] Franciszek Paszkiewicz ur. 1863 +(1884 Lisewo Kościelne) Józefa Szczechowicz ur. 1864 [www.discovering-roots.pl] Franciszek Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, emeryt, ul. Długa d. 546 [www.przodkowie.com] Franciszka Paszkiewicz ur. 1851 +(1868 Głuszyna) Walenty Kropacz ur. 1848 [www.discovering-roots.pl] Grzegorz Paszkiewicz [Indeks osobowy zespołu Sądu Grodzkiego w Bukowcu] Grzegorz Paszkiewicz, w 1611 dokonał zajazdu na wieś Szerszenie gm. Treszki (ówczenie Stefanów) które zostały całkiem ograbione. [SGKP] Gustaw Paszkiewicz (20 III 1892) - ppłk piech. [www.muzeumwp.pl] Gustaw Paszkiewicz, ur. 20.3.1893 Wasiliszki, Wilno, Polska, zm. 1954, naczelny Wódz kolaboracyjnej Armii Polskiej w II Wojnie Światowej (nota biograficzna) + ?? ur. 1898 Polska, zm. przed 1990 Gustaw Paszkiewicz-Woyzbun (zm. po 1929) , członek towarzystwa studenckiego zrzeszonego w Arkonii, przyjęty 1893 (nr ew. 554) [www.arkonia.pl] Helena Paszkiewicz zm. ur. 1893 1.11.1977Warszawa, poch. Bródno Henryk Paszkiewicz dr (10 III 1897) - ppor. rach. [www.muzeumwp.pl] Hilary Paszkiewicz + Zofia ??, mieszkali w Pskowie, skąd tuż po roku 1918 wyjechali do USA Hipolit Paszkiewicz ur. 1826 +(1849 Poznań - Św.Marcin) Elżbieta Spiller ur. 1825 [www.discovering-roots.pl] Ignacy Paszkiewicz (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) Ignacy Paszkiewicz ur. 1840 +(1870 Janowiec) Józefa Żołnierek ur. 1840 [www.discovering-roots.pl] Ignacy Paszkiewicz ur. 1844 +(1873 Nowe Miasto) Anna Gajewska ur. 1850 matka: Barbara Gajewska [www.discovering-roots.pl] Ignacy Paszkiewicz ur. ok.1824 + Elżbieta Klaskała ur. 1864 (Golejewka-Wielkopolska) [www.geneanet.org] Ignacy Paszkiewicz, dworzanin witebskiej gub., zesłany na słuzbę wojenną w IV batalionie liniowym, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię Ignacy Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, czeladnik cukierniczy, ul. Żelazna d. 1136 [www.przodkowie.com] Ignatius Paszkiewicz ur. 1858 +(1881 Poznań - Św.Wojciech) Jadwiga Plucińska ur. 1861 [www.discovering-roots.pl] Iwan Paszkiewicz ur. 1845, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię [kdkv.narod.ru/1864/] Iwan Paszkiewicz, dowódcy armii 1849r. Iwan Paszkiewicz, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię Jadwiga Paszkiewicz ur. 1860 +(1878 Głuszyna) Franciszek Hybki ur. 1847 [www.discovering-roots.pl] Jadwiga Paszkiewicz ur. 1873, zm. 9.09.1907 (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie) Jakub Paszkiewcz pułk szwoleżerów-lansjerów gwardii 1815 Jakub Paszkiewicz ur. 1852 +(1878 Głuszyna) Marianna Klatkiewicz ur. 1855 [www.discovering-roots.pl] Jakub Paszkiewicz wymieniony w księstwie żmudzkim 1621 [Kossakowski ...] Jakub Paszkiewicz wymieniony w księstwie żmudzkim 1621 [Kossakowski ...] Jan Antoni Paszkiewicz ur. 1866 w Warszawie [genealodzy.pl] Jan Stanisław Paszkiewicz (6 V 1896) - por. piech. [www.muzeumwp.pl] Jan Teodor Paszkiewicz, namiestnik Królestw Polskiego, wsławił się tłumieniem powstania listopadowego. Jan Paszkiewicz [Indeks osobowy zespołu Sądu Grodzkiego w Bukowcu] Jan Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 18102 Jan Paszkiewicz ur. 1813 +(1853 Kostrzyn) Marianna Bórkowska (1-v. ??) Jan Paszkiewicz ur. 27.01.1917 Polska, zm. 27.08.1944 Jan Paszkiewicz zm. 09.1891, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl] Jan Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, utrzymuje szynk, ul. Marymoncka d. 3134B [www.przodkowie.com] Jan Paszkiewicz ok. 1560 zm. ok. 1600 + ?? Ledóchowska z Leduchowa h. Szaława ok. 1540 zm. ok. 1590 c. Gniewosza Jerzy Antoni Paszkiewicz + Zofia Suffczyska, c. ?? miecznika czerskiego, (2-v. 1687 Jan Kazimierz Rudomina Dusiacki, miecznik wiłkomierski) [Urzędnicy woj. wileńskie...] Jerzy Paszkiewicz (11 VIII 1894) - por. sap. [www.muzeumwp.pl] Joan Paszkiewicz ur. 10.05.1944 Florida zm. 30.08.2003 Florida [Morm.] John Paszkiewicz ur. 25.11.1915 Connecticut zm. 01.1977 Hartford, Connecticut [Morm.] Józef Konrad Paszkiewicz (12 II 1898) - ppor. piech. [www.muzeumwp.pl] Józef Paszkiewicz, mason, obywatel, loża "Świątynia Minerwy" [Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż ...] Józef Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 1814 Józef Paszkiewicz ur. 1832 +(1861 Gołańcz) Petronela Pauszek ur. 1839 [www.discovering-roots.pl] Józef Paszkiewicz, 1859 sprzedał w Łodzi browar Józef Paszkiewicz, geometra w roku 1810[AGAD] Józef Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, stolarz, ul. Piwna d. 104 [www.przodkowie.com] Józef Paszkiewicz, radca sądowy w Sanoku [Szematyzm 1913...] Józef Paszkiewicz, ur. 18.1.1819, zm. 27.4.1902, nadpoborca podatkowy, poch Sambor + Maria ?? ur. 7,9,1829, zm. 13.5.1910, poch. Sambor [prac. zbior. Inscriptiones funebres ...] Józef Paszkiewicz, ur. 7.11.1944 r. w Wilnie; obecnie mieszka w Warszawie Józef Paszkiewicz, w Armii Napoleońskiej, jeniec rosyjski, zesłanie do Omska, wcielenie Sybirskiego Kozackiego Wojska Liniowego [www.stankiewicz.e.pl] Józefa Paszkiewicz ur. 1810 +(1845 Dębnica) Szymon Nowaczyk ur. 1785 [www.discovering-roots.pl] Józefa Paszkiewicz ur. 1812 +(1872 Głuszyna) Walenty Matuszewski ur. 1822 [www.discovering-roots.pl] Józefa Paszkiewicz ur. 1861 +(1878 Chomiąża Księża) Stanisław Paruszkiewicz ur. 1854 [www.discovering-roots.pl] Judyta Paszkiewicz + Maksymilian Strawiński, stolnik, chorąży starodubowski 1684 [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.] Juliusz Paszkiewicz (11 II 1897) - ppor. wojsk kol. [www.muzeumwp.pl] Karol Paszkiewicz ur., zm. 1847 w Suwałkach [genealodzy.pl] Karol Paszkiewicz, mieszkał Ozorków, woj. łódzkie 1832 Karol Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, lokaj, ul. Leszno d. 679/680 [www.przodkowie.com] Katarzyna Paszkiewicz ur. 1824 +(1845 Kostrzyn) Roch Majewski ur. 1817 [www.discovering-roots.pl] Kazimierz Paszkiewicz h. Radwan. ur. 1795 w Wilnie, w 1 pułku szwoleżerów gwardii ok. 1810, brał udział w kampanii 1812 przeciw Rosji, kapitan WP w powstaniu 1831 Kazimierz Paszkiewicz ur. 1798, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię [kdkv.narod.ru/1864/] Kazimierz Paszkiewicz ur. 1816, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię na dożywocie z żoną i 2 dzieci [kdkv.narod.ru/1864/] Kazimierz Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Michaliszki Kazimierz Paszkiewicz, podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830 [www.stankiewicz.e.pl] Konstancja Paszkiewicz ur. 1823 +(1848 Kościelec Inowrocław) Franciszek Zehner ur. 1821 ojciec: Józef, matka: Katarzyna [www.discovering-roots.pl] Konstancja Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, młodsza, ul. Senatorska d. 472 [www.przodkowie.com] Leon Paszkiewicz ur. 3.9.1923 zm. 15.11.1992 Lewin Kłodzki Leonard (Leopold) Paszkiewicz ur. 1844, dworzanin kownieńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany do Jaługoworska na dożywocie z siostrą i bratem, [kdkv.narod.ru/1864/] Lorenz Paszkiewicz, mieszkał Korczew, woj. łódzkie 1920 Lottie Paszkiewicz ur. 8.12.1927 Illinois zm. 02.1987 Richland, Wisconsin [Morm.] Ludwik Paszkiewicz ok. 1820 zm. ok. 1870 + Emilia Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja ok. 1830 zm. ok. 1880 Ludwik Paszkiewicz ur. 1860 +(1885 Poznań - Św.Marcin) Marianna Albrecht ur. 1857 [www.discovering-roots.pl] Ludwik Paszkiewicz, 1936 lekarz wewnętrzny, ur. 1878, dyplom 1904, profesor UW, prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa, pl. Trzech Krzyży 8/10 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Maksymilian Paszkiewicz, askultant sądu w Stanisławowie 1913 [Szematyzm 1913...] Maria Paszkiewicz +(21.9.1734) Jan Mikszewicz (dzieci: Katarzyna, Bartłomiej, Stefan-Rafał) Maria Paszkiewicz ur. 1896 + Aleksander Błażowski [www.geneanet.org] Maria Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Gajluny Marian Paszkiewicz (29 XII 1894) - ppor. sap. [www.muzeumwp.pl] Marianna Paszkiewicz ur. 1826 +(1852 Poznań - Św.Marcin) Ludwik Michalski ur. 1827 [www.discovering-roots.pl] Marianna Paszkiewicz ur. 1828 +(1853 Krerowo) Wojciech Lukoski ur. 1825 [www.discovering-roots.pl] Marianna Paszkiewicz ur. 1849 +(1867 Głuszyna) Mateusz Kropacz ur. 1844 [www.discovering-roots.pl] Marianna Paszkiewicz ur. 1854 +(1882 Poznań - Św.Maria Magdalena) Józef Białecki ur. 1846 [www.discovering-roots.pl] Marianna Paszkiewicz ur. 1860 +(1879 Głuszyna) Franciszek Przybyl ur. 1854 [www.discovering-roots.pl] Marianna Paszkiewicz ur. 1863 +(1882 Głuszyna) Józef Wachowiak ur. 1846 [www.discovering-roots.pl] Marianna Paszkiewicz ur. Ok. 1857 Rosja + (ok. 1887 Rosja) Piotr Kondratowicz Marion Paszkiewicz ur. 26.03.1890 California zm. 02.1969 Mateusz Paszkiewicz ur 1772 (Koźminek) + (2.02.1795) Agnieszka Łykowska ur. 1779 [www.geneanet.org] Mateusz Paszkiewicz, zg. 19.6.1946 Holandia, poch. Holandia Michael Paszkiewicz ur. 1.03.1891 Connecticut zm. 09.1962 Connecticut [Morm.] Michał Iwanow Paszkiewicz, powstanie styczniowy, zesłany do Omska [kdkv.narod.ru/1864/] Michał Paszkiewicz (13 X 1890) - ppor. piech. [www.muzeumwp.pl] Michał Paszkiewicz (30 III 1893) - kpt. piech. [www.muzeumwp.pl] Michał Paszkiewicz + żona i 2 dzieci zamordowani w 1944 w woj. stanisławowskim Michał Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 1814 Michał Paszkiewicz ur. 1828 +(1866 Kłecko) Marianna Mrówczyńska ur. 1839 [www.discovering-roots.pl] Michał Paszkiewicz zm. 28.10.1868 (grób na cmentarzu w Towiankach na Litwie) (zdjęcie, zdjęcie) Michał Paszkiewicz, główny plenipotent prawny w roku 1792[AGAD] Michał Paszkiewicz, ok. 1730 burmistrz sanoka, członek bractwa cerkiewnego, prawd. brat lub kuzyn Antoniego pocztmistrza [Lorens B., Bractwa ...] Michał Paszkiewicz, szlachcic wileńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany na dożywocie w Tobolsku [kdkv.narod.ru/1864/] Mieczysław Paszkiewicz ur. 18.1.1894 zm. 17.3.1971 Strzelin Mieczysław Paszkiewicz ur. 1926, zm. 1944 żołnierz AK ps. Kajtek (grób na cmentarzu wojskowym na Rossie w Wilnie) (zdjęcie Mikołaj Paszkiewicz podstarości sądowy pow. kowieńskiego +(1596) Zofia Beynart h. Beynart c. Grzegorza, wniosła w dom męża Bejnartowicze Mikołaj Paszkiewicz zm.1842 w Krobi [genealodzy.pl] Mikołaj Paszkiewicz, ks. proboszcz w Dołginiowie, pow. wilejkowski, 1889-91 duchowny w cerkwi pałacowej w Białymstoku [Sergiusz Borowik Przegląd Prawosławny] Monika Paszkiewicz ur. ok. 1910 + Adam Chrapowicki z Datnowa h. Gozdawa ur. 1907 s. Antoniego i Heleny Janczewskiej [Min. Potomkowie ....] Nicholas Paszkiewicz ur. 13.04.1990 Arizona zm. 24.06.2003 [Morm.] Nicolas Paszkiewicz ur. 23.05.1923 California zm. 22.06.1998 Pima, Arizona [Morm.] Nikodem Paszkiewicz (2 IX 1891) - ppor. podapt. [www.muzeumwp.pl] Nikodem Paszkiewicz, 1936 farmaceuta, dyplom 1928, zarządca apteki Ubezpieczalni Społecznej w Płocku, Płock, ul. Kościuszki 1 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Paulina Paszkiewicz ur. 1847, dworzanka kownieńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłana z bratem i siostrą na dożywocie do Jaługoworska, na Syberii wyszła za mąż [kdkv.narod.ru/1864/] Piotr Paweł Paszkiewicz zm. 30.09.1937, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl] Piotr Paszkiewicz ok. 1470 zm. ok. 1520 + ?? ?? ok. 1480 zm. ok. 1520 Piotr Paszkiewicz ur. 5.6.1880 zm. 23.11.1964 Storkowo Piotr Paszkiewicz, rewizor w latach 1753-4 [AGAD] Rozalia Pasykiewicy ur. 27.3.1896 zm. 7.2.1963 Storkowo Rozalia Paszkiewicz +(1819) Jan Melanowski, [www.genpol.com] Rozalia Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, młodsza, ul. Leszno d. 679/680 [www.przodkowie.com] Sally Paszkiewicz ur. 20.07.1920 California zm. 26.01.1995 Coeur D Alene, Kootenai, Idaho [Morm.] Sebastian Paszkiewicz ur. 1818 +(1845 Głuszyna) Katarzyna Waligórska ur. 1821 [www.discovering-roots.pl] Seweryn Paszkiewicz, ur. 1858, zarządca podatkowy w Radomyślu 1876-1901 [Szematyzm 1913...] Simon Paszkiewicz ur. 1816 +(1836 Dębnica) Katarzyna Janik ur. 1811 [www.discovering-roots.pl] Stanisłava Paszkiewicz ur. 1869 +(1885 Głuszyna) Walenty Rybarczak ur. 1864 [www.discovering-roots.pl] Stanisław Paszkiewicz dr (25 III 1875) - ppłk lek. [www.muzeumwp.pl] Stanisław Paszkiewicz, 1687 podczaszy brasławski Stanisław Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Szelmy Stanisław Paszkiewicz, 1936 lekarz ginekolog, Wilno, ul. Mickiewicza 30/2 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Stanisław Paszkiewicz, 1936 lekarz w Hrubieszowie [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Stanisław Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, czeladnik szewski, ul. Orla d. 798A [www.przodkowie.com] Stanisława Paszkiewicz, ur. 7.12.1925 zm. 1.3.2005 Lewin Kłodzki Stanisława Paszkiewicz ur. 1935 + Alfons Ragelis s. ?? i Wacławy Nomeika, wn. Franciszka Nomeika i Adeli Bołądź Stefan Paszkiewicz – rocznik 1924 [roczniki oficerskie, www.wbc.poznan.pl] Stefan Paszkiewicz ur. 6.01.1817 r. w Wilnie Stefan Paszkiewicz zm. 24.05.1908, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl] Stella Paszkiewicz ur. 14.07.1935 California zm. 28.08.2004 Miami-Dade, Florida [Morm.] Stella Paszkiewicz ur. 17.06.1917 Connecticut zm. 15.05.1998 Hartford, Connecticut [Morm.] Tadeusz Paszkiewicz, wewnętrzny, ur. 1886, dyplom 1914, Warszawa, ul.Wspólna58 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”] Tekla Paszkiewicz + Jan Banaszak (syn: Jan ur. 1932) [www.genpol.com] Teofil Paszkiewicz ur. 3.11.1807 w Sejnach, zm. 21.01.1880 w Paryżu, oficer powstania 1831r, odznaczony Złotym krzyżem Virtuti Militari. Podczas emigracji profesor kaligrafii w szkole polskiej na Batignolles i w wielu pensjach męskich Paryża Tomasz Paszkiewicz ur. 1856 +(1878 Głuszyna) Antonina Rybarczyk ur. 1859 [www.discovering-roots.pl] Wacio Paszkiewicz ur. 25.02.1897, zm. 7.08.1897 (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie) Wacław Paszkiewicz ur. 17.8.1899 zm. 18.12.1875 Długoszyn Wacław Paszkiewicz (12 X 1890) - ośw. [www.muzeumwp.pl] Wawrzyniec Paszkiewicz +(1870 Poznań - Św.Jan) Rozalia Kozak Wictoria Paszkiewicz ur. 1867 +(1884 Lisewo Kościelne) Stefan Szczechowicz ur. 1862 [www.discovering-roots.pl] Wiktor Paszkiewicz + (28.07.1947 Fraserburgh, Aberdeen, Szkocja) Rosalind Christina Marion Eddie [Morm.] Wilhelm Paszkiewicz (24 IV 1894) - por. piech. [www.muzeumwp.pl] Witold Paszkiewicz ur. 26.09.1851. w Kownie Władysław Paszkiewicz ok. 1830 zm. ok. 1880 + Helena Podleski ok. 1840 zm. ok. 1890 Wojciech Paszkiewicz ur. 1839 +(1862 Żabno) Agnieszka Potocka ur. 1825 [www.discovering-roots.pl] Zofia Paszkiewicz +(6.8.1652 Wilno) Aleksander Naruszewicz Zofia Paszkiewicz ur. 12.4.1896 zm. 18.8.1872 Długoszyn Zofia Paszkiewicz ur. 1844 +(1861 Głuszyna) Walenty ?? ur. 1835 [www.discovering-roots.pl] Zofia Paszkiewicz zm. 30.01.1927, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl] Zofia Paszkiewicz, 1936 lekarz wewnętrzny dziecięcy, Wilno, ul. Arsenalska 6 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]paszkiewicz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Paszkiewicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Beynart Grzegorz
  Bejnart Grzegorz podsędek kowieński 1582 r. Prawdopodobnie tego Grzegorza córki: - Ewa- żona Malc...

 • Gniazdo LUBLIN MIASTO
  Część X wpisane 7.03/2015 LUBLIN MIASTO Z Turzowa bychowskiego 1800 ADAM KARWACKI i Brygida Turzowa by...

 • Karwaccy aneks 471 a: STARE GNIAZDA: "lubelskie"
  Gniazda lubelskie (5 sierpień 2016) PUŁAWSKIE / MARKUSZÓW MARKUSZÓW nałęczowski 10 km od Puław w kier ...

 • Korasiewicz
  - Tomasz Korasiewicz, przypuszczalnie żył na przełomie XVIII/XIX wieku. Żonaty z Barbarą Lonar. Possesori...

 • Łapicki h.Syrokomla
  ŁAPICKI h. SYROKOMLA. Na Litwie. Adam i Jan 1542 r. Marcin, podstarosta mielnicki 1581 r. Tadeusz, dworzanin ...

 • Paszkiewicz
  PASZKIEWICZ, h. własnego, Daniel, w roku 1786 list do Ciołkowskiego, komornika wyszogrodzkiego. Bork. podaje...

 • Paszkiewicz Dionizy
  Dionizy Paszkiewicz, - Dionizas Poška (1757-1830), polsko-litewski pisarz, filolog, kolekcjoner i historyk (...

 • Paszkiewicz Eliza (1876-1916)
  Eliza Paszkiewicz (03(15).07.1876-05(18).02.1916). Urodzona we wsi Piesczyna powiatu lidzkiego. Białoruska ...

 • Paszkiewicz Gustaw (1893-1954)
  Gustaw Paszkiewicz (1893-1954), urodził się w Wasiliszkach. Podpułkownik armii rosyjskiej, dowódca pułk...

 • Paszkiewicz h.Ostoja
  PASZKIEWICZ, h. Ostoja, Mikołaj, w r. 1607 podstarości kowieński. Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby Wikt...

 • Steifer, Marian Jan
  Marian Jan Steifer , ur. 15 sierp 1889, , zm. 1945-46. Oficer WP, sportowiec, działacz sportowy. Syn Tomas...

 • Wasilewscy w Armii krajowej ,oraz Wasilewscy Komuniść
  WASILEWSKI ARKADIUSZ Urodzony w Sterdyni ,w roku 1925 -4 -stycznia , pow Sokołów Podlaski , Ojciec Stanis...

 • Zdon Zbigniew
  ZDON ZBIGNIEW (1921-1943) [list:i41ra10b]Syn Mariana i Marii z d. Paszkiewicz urodził się w Wilnie 17 paźdz...

 • Zesłanicy polscy na sybir w XIX wieku
  Wasilewski Stanisław ur 1796 zm 1856 W roku 1833 miał 37 lat niewyligitomowany Szlachcic w roku 1833 zapisa...

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Paszkiewicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Paszkiewicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Dionizy Paszkiewicz
  Miejsce: Bordzie, gub kowieńska, pow rosieński
  Data: 1908
  Opis: Właściciel, poeta i folklorysta litewski • Dionizy Paszkiewicz
  Miejsce: Bordzie, gub kowieńska, pow rosieński
  Data: 1908
  Opis: Właściciel, poeta i folklorysta litewski
To zapisy o osobach nazwiska Paszkiewicz w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Paszkiewicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Feliks Paszkiewicz
  ekonom - Gwoździec - - data nieznana
  Żródło: nad. Bartłomiej Jasiński, za: [par]

 • Józef Paszkiewicz
  furmant - Łostaje, pow. oszmiański - - 1795
  Żródło: LVIA 515-15-90

 • Szymon Paszkiewicz
  administrator - Szerzyny - - 1780
  Żródło: nad. GP, za: [SMEW]


To wszystkie osoby o nazwisku Paszkiewicz w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Paszkiewicz związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 60024 Paszkiewicz
  Opis: powstaniec
  źródło: nad. GP, za: Polska jej dzieje i kultura, wyd. 1929
  Uwagi:

 • 44935 Paszkiewicz
  Opis: udział w potyczkach: augustowskie: Brzeźnice 7.09.1863
  źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 25974 Paszkiewicz
  Opis: z Litwy, aplikant sądowy w Kongresówce,zginął dnia 26 Kwietnia 1863 r. pod Nową Wsią.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 16750 Adam Paszkiewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 40475 Adam Paszkiewicz
  Opis: mężcz. 17 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, rodziny nie posiadał, kawaler
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 32495 Aleksander Paszkiewicz
  Opis: oficer, zm. 1908, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 21254 Aleksander Paszkiewicz
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 72503 Aleksander Paszkiewicz
  Opis: Ur. luty 1837r., Siepietnica. Kelner zamieszkały we Lwowie, żonaty, 1 dziecko, wyznania rzymsko-katolickiego. W oświadczeniu o przystąpieniu do Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64r. podał, iż przed powstaniem był kelnerem, natomiast w czasie powstania szeregowcem. Wstąpił do oddziału Leszka Wiśniowskiego i brał udział w bitwie pod Tyszowcami. Następnie służył pod Lelewelem, bił się pod Józefowem, Panasówką i Batorzem. Po śmierci Lelewela dostał się pod dowództwo Ruckiego i był w bitwie pod Puhaczewem. Ostatecznie służył w oddziale Mareckiego – walczył pod Kockiem (ranny w nogę) i Sucholipiem (bagnetem raniony w nogę). Po ostatniej bitwie dostał się do niewoli do Orłowa, a potem do Tuły, następnie do Wiatki, Tiuminia. W 1869 roku został uwolniony. Deklarację podpisał 27.05.1888r.
  źródło: nad. Martyna Jarosińska, za: CDIAL 195-1-79, Towarzystwo Weteranów, wnioski
  Uwagi:

 • 31261 Aleksander Paszkiewicz
  Opis: ur. r. 1837 w Siepietnicy, kelner, służył jako szeregowiec w oddz. Wiśniewskiego, Lelewela (pod Panasówką i Batorzem). Buckiego (poci Puhaczewem) i Mareckiego (pod Kockiem i Sucholipiem). Wzięty do niewoli został wywieziony do Orłowa, potem do Tuły, Wiatki, Tiumenia. W roku 1869 uwolniony. Ranny był w nogę pod Kockiem i pod Sucholipiem.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 40478 Anton Paszkiewicz
  Opis: mężcz. 36 lat na 1867 r., ziemianin kowieńskiej guberni, zesłany bez pozbawienia praw na osadzenie, potem na zamieszkanie, przebywał w Jałutorowsku, w 1867 r. zmarł, zesłany razem z siestroj i bratom
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł. 46, Op. 5. d. 7601. Ł. 48-49,222-223.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 62721 Felicjan Paszkiewicz
  Opis: ksiądz z Nowogródka
  źródło: nad. GP, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
  Uwagi:

 • 40481 Franc Paszkiewicz
  Opis: Iwanow, mężcz. 40 lat na 1868 r., ziemianin augustowskiej guberni, warunki zesłania nieznane, z 1863 r. przebywał w Tomsku, czastnaja służba, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 63156 Ignacy Paszkiewicz
  Opis: 19 lat, geometra. Zeznanie: pracował w Bohiniu. Aresztowany w Widzach przez mieszczan. O partji nic nie wie. Wyrok: oddany do syberyjskiego pułku piechoty z pozbawieniem praw.
  źródło: nad. GP, za: Hedemann Otton, Historja powiatu brasławskiego, Wilno 1930
  Uwagi:

 • 40480 Ignacy Paszkiewicz
  Opis: mężcz. ziemianin witebskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw na służbę wojskową, służył w IV liniowym bat., potem 1868 r. w Usć-Kamienogorskie
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8948. Ł. 4, 10 ob., d. 9081.Ł. 19 ob.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 40476 Iwan Paszkiewicz
  Opis: mężcz. 23 lata w 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 54231 Jędrzej Paszkiewicz
  Opis: właściwie Paszko, lat 16, z Podhorzec w stryjskiem, uczeń u stelmacha, skazany przez sąd karny na 14 dni więzienia za udział w powstaniu
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 256, 15.12.1863
  Uwagi:

 • 1529 Józef Paszkiewicz
  Opis: ppro. (1834) Złoczew
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 61119 Józef Paszkiewicz
  Opis: Uczestnik powstania styczniowego, zm. 1915r.
  Pochowany Warszawa, Powązki - kwatera 311, rząd 6, miejsce 11.

  źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek
  Uwagi:

 • 64550 Józef Paszkiewicz
  Opis: Ur. 1834, miejscowość w 1923: Złoczew, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-333
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 43436 Karol Paszkiewicz
  Opis: Powstaniec
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: arch. własne
  Uwagi:

 • 18090 Kazimierz Paszkiewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 18089 Kazimierz Paszkiewicz
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 40482 Kazimierz Paszkiewicz
  Opis: mężcz. 52 lata w 1868 r., zesłany na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, przy nim dzieci i żona
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 40483 Kazimierz Paszkiewicz
  Opis: mężcz. 70 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 40477 Leonard Paszkiewicz
  Opis: (Leopold), mężcz. 23 lata w 1867 r., ziemianin kowieńskiej guberni, zesłany bez pozbawienia praw na osadzenie, potem na zamieszkanie, przebywał w Jałutorowsku, zesłany razem z siestroj i bratom
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł. 46, Op. 5. d. 7601. Ł. 48-49,222-223.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 57425 Maurycy Paszkiewicz
  Opis: może z Litwy. Aplikant sądowy w Kongresówce. Zginął 26 kwietnia 1863 r. pod Nową Wsią.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 40474 Michaił Paszkiewicz
  Opis: Iwanow, mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w omskim okręgu, potem w stanicie Omskoj, stolar
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 14. Op. 1. d. 582. Ł. 47-50.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 40473 Michaił Paszkiewicz
  Opis: mężcz. szlachcic wileńskiej guberni, zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, przebywał w tobolskiej guberni
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GARF. F. 109. 1 эkspiedicija. 1863. d. 23. Cz. 416. Ł. 116. (dannyie W. Sliwowskoj).
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 40479 Pawlina Paszkiewicz
  Opis: 20 lat na 1867 r., wł. ziemska kowieńskiej guberni, zesłany bez pozbawienia praw na osadzenie, potem na zamieszkanie, znajdowała się w Jałutorowsku, zesłana razem z siestroj i bratom, wyszła za mąż w Syberii
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł. 46, Op. 5. d. 7601. Ł. 48-49,222-223.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 53358 Teresa Paszkiewicz
  Opis: żona żołnierza lat 39, prała bielizne powstańcom, wywieziona do Guberni Oremburskiej 04.03.1864
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 25132 Władysław Paszkiewicz
  Opis: rodem z Warszawy, wieku lat 20, żołnierz poświęcony sprawie ojczystej, internowany w Iglawie wstąpił w szeregi armii meksykańskiej z końcem roku 1864, w bitwiepod Carbonero został zabity.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Paszkiewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Paszkiewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Paszkiewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Paszkiewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Paszkiewicz Anna - uznanie obywatelstwa
  Rodzice: Władysław Paszkiewicz i Rozalia z Karwowskich (Karbowskich)
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Paszkiewicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Paszkiewicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Paszkiewicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.