Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
sieklucki

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Sieklucki
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby


herb Jastrzębiec herb Kuszaba herb Trzaska
Jastrzębiec
Siekluki, Małopolska i sądecczyzna
prawd. wymarli szybko
opis
Kuszaba
Litwa
opis
Trzaska
Mazowsze
opisNawzisko Sieklucki pochodzi najprawd. od kilku wsi o nazwie Siekluki. Wydaje się że istnieją trzy grupy rodzin Siekluckich. Pierwszą - była pochodząca z Jastrzębców rodzina właścicieli Siekluk (może tych k. Radomia). Brak danych dotyczących tego, czy jedyny ewentualny protoplasta Dobiesław miał dzieci. Pewną zbieżność wskazuje Niesiecki tej rodziny z inną - herbu Trzaska, sugerując że Tomasz przeniósł się na Litwę po bitwie Chocimskiej. Wg legendy rodzina ta miała przybyć z Czech w XIIIw, co zważywszy na kierunek może wskazywać na Małopolskę. Protoplastą tej rodziny miał być niejaki Leonard. W Litwie, w XVIII i XIXw w powiecie lidzkim mieszkała rodzina h. Kuszaba. Majątkiem centralnym były Hornostaiszki utrzymane przez prawie 150 do czasu parcelacji komunistycznej. Ostatni ich właściciel Józef został zamordowany w 1940 w więzieniu w Lidzie. Oczywiście istnieje także możliwość niezależnego, również nieszlacheckiego powstania kolejnych rodzin. Możliwe jest także powstanie nazwiska z podobnego Sieklicki (przez błąd w pisowni) - Siekliccy pieczętowali się m.in. h. Kuszaba i w większości mieszkali w ok. Poznania i na Mazowszu. Poniżej wykazano niektórych Sieklickich, tych, których w dokumentach niekiedy nazywano również Siekluckimi.Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Grzegorz Sieklucki

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Grupy rodzinne

1. Jan "Kopacz" Siekliczki de Siekluki, pow. wyszogrodzki, ur. ok. 1480 + ?? Smoszewska, dziedziczka Chabowa w z. mazowieckiej [Teki.]
1.1. Małgorzata Sieklicka, ur. ok. 1510
2. ?? Sieklicka + Mikołaj "Kucziczki"" Górka

1. ?? Sieklicki z ziemi płockiej, ur. ok. 1490 [Teki.]
1.1. Walenty Sieklicki, zm. 1549 faktor ks. Andrzeja Czarnkowskiego we dworze wsi Goszdowo, zabit przez Jana Skrzetuskiego
1.2. Andrzej Sieklicki
1.3. Wojciech Sieklicki


1. Mikołaj Sieklucki ok. 1540 zm. ok. 1590
1.2. Jadwiga Sieklucka ok. 1580 zm. ok. 1620 + Maciej "Drab" Laskowski z Lasków h. Trzaska ok. 1540 zm. ok. 1590 


1. Jan Sieklicki (Sieklucki) ur. ok. 1550, zm. przed 1633 [Teki.]
1.1. Stanisław Sieklicki, zm. przed 1623, własność Siekluki, pow. Wyszogrodzki, 1618 przekazuje bratu + Małgorzata (Regina) Skrzetuska
1.2. Jakub "Włodkowic" Sieklicki (Sieklucki), ur. ok. 1570 własność Siekluki, pow. Wyszogrodzki +(przed 1618) Małgorzata Niniewska, ojciec: Andrzej, matka: Zofia Pawłowska; (1-v. Stanisław Kotowiecki)
1.2.1. Stanisław Sieklicki (Sieklucki), dziedzic Sulejewa p. kośc +(1)(1637) Dorota Damecka (2-v. Stanisław z Chwalczewa Sobocki)) +(2)(1638) Agnieszka Kamieniewska
1.2.1b.1. Jan Sieklicki
1.2.1b.2. Jadwiga Sieklicka + Samuel Bojanowski ojciec: Łukasz, matka: Krystyna Pawłowska
1.2.2. Małgorzata Sieklicka ur. ok. 1600 + Stanisław Sulejewski
1.2.2.1. Stanisław Sulejewski ur. 1626
2. Jakub "Włodek" Sieklicki, zm. przed 1633 + Zofia Kotowiecka, ojciec: Stanisław
2.1. Jakub "Włodek" Sieklicki
2.2. Anna "Włodek" Sieklicka
2.3. Katarzyna "Włodek" Sieklicka
2.4. Marianna "Włodek" Sieklicka1. Maksymilian Sieklicki (Sieklucki) + Maria Swinarska [Teki.]
1.1. Jan Skieklicki (Sieklucki) ur. przed 1700
1.2. Zofia Sieklicka + Michał Grzybowski
1.2.1. Franciszek Grzybowski, podpisek grodzki poznański + Kunegunda Pawłowska, ojciec: Stefan, matka: Maria Marszewska


1. ?? Sieklucki, h. Kuszaba ur. ok. 1660 podstoli drohicki
1. Rafał Sieklucki, zm. 1759, 1713 miecznik lidzki, 1714-46 podstoli lidzki, 1730 pisarz grodzki, 1731 podstoli lidzki, 1744 podstarości sądowy grodzki +(1)(Anna) Antonina Godebska, ojciec: ?? (chorąży pin.) +(2)(1727) Teresa Ważyńska [UWKL, www.prus-paprzyca.pl, Dworzecki...]
1.1. Antoni Sieklucki, 1746 podstoli lidzki, 1752 wojski lidzki + Marianna Buchowiecka [UWKL]
1.2. Bonifacy Sieklucki, 1754 lidzki [UWKL]

Aleksander Sieklucki (Sieklicki), h. Kuszaba podczaszy widzki służył w wojsku w chorągwi petryhorskiej pod dowództwem hetmana Paca, walczył pod Chocinmiem [Nies.]

1. Joanna Sieklucka, ur. ok. 1790 + Aleksander Romer
1.1. Melania Romer + Stefan Aleksander Franciszek Piłsudski ur. 1823 zm. 14.06.1864

1. Wiktoria Sieklucka, ur. ok. 1800, mieszkaniec pow. lidzkiego + Ludwik Bułharowski
1.1. Wacław Bułharowski ur. ok. 1833, zm. 1895 Wilno, liceum w Wilnie, referent w biurze gubernatora, powstaniec styczniowy [Gieysztor, Pamiętnieki ...]

1. Ludwika Sieklucka ur. ok. 1800 + Marcin Piotrowski
1.1. Benigna Tekla Piotrowska ur. 1831 Prawda +(20.9.1857 Bełżyce) Antoni Konstanty Dąbrowski ur.1835 Wierzblany, ojciec: Wincenty, matka: Paulina Balińska; z-ca wójta gminy Bełżyce 


1. Leopold Sieklucki, ur. ok. 1810, powstaniec listopadowy, zesłaniec na Sybir + Teresa [Kowalczyk J., Powstanie Styczniowe ....]
1.1. Ksawery Franciszek Sieklucki, ur. 5.12.1840, zm. 9.4.1917, powstaniec styczniowy, właściciel domu i sklepu Kielce, 1916 mieszkał Kielce ul. Szeroka 21 - rynek, poch. Kielce, cm. stary - grób rodzinny + Marianna Zarzycka 1847-1890


Alfred Fryderyk Sieklucki (być może), ur. ok. 1850
1. Antoni Sieklucki ur. 1875(?) + Jadwiga Marczak ur. 1883(?)
1.1. Marian Alfred Sieklucki ur. 1910 Częstochowa, zm. 1956 Nowy Staw +(1) Pelagia Orzechowska +(2) Stanisława Kazimierczak, ur. 4.5.1921, zm. 16.8.2002
1.1a.1. Jerzy Antoni Sieklucki, ur. 9.2.1935
1.1b.2. Fryderyk Sieklucki 4.12.1943,
1.1b.3. Danuta Sieklucka ur?,
1.1b.4. Henryk Sieklucki ur.1947,
1.1b.5. Lech Sieklucki 13.6.1948,
1.1b.6. Kazimierz Sieklucki, ur. 1949 Dzierzgoń
1.1b.6.1. Grzegorz Sieklucki 1972 (mail)
1.1b.7. Antoni Bartłomiej Sieklucki ur.1951,
1.1b.8. Mirosława Sieklucka ur.1954 zm.1993,
1.1b.9. Bożena Sieklucka ur.1955.
1.2. Stanisław Wacław Sieklucki ur. 27.9.1912 Kielce, zm. 15.2.1961 w Warszawie, chrz. Kielce - katedra + Anna Figoń, ur. 22.7.1919, zm. 18.12.2004
1.2.1. Olgierd Sieklucki, ur. 1937, zm. 1939
1.2.2. Dariusz Sieklucki, ur. 9.3.1942
1.3. Janusz Sieklucki ur. 1913?, porucznik 11 pułku Ułanów zaginął w 1939?
1.4. Ada (Stanisława?) Sieklucka ur.1912, chrz. Kielce - katedra1. Donat Sieklucki ur. ok. 1870
1.1. Lucjan Sieklucki, ur. 13.12.1899 Gałki, zamordowany 1940 Twer/Miednoje, policjant [lista katyńska]

1. Bronisław Siekluckim ur. ok. 1870
1.1. Zofia Sieklucka ur. 24.3.1908 +(1932 Łuck) Feliks Bojankiewicz, ur. 31.5.1892 ojciec: Jan [Żurek W.W. Wykaz ...] 


Jastrzębce z Siekluk

1. Krystyn z Wierzbna + Anna z Jodłownika (2-v. Dobiesław z Wierzbna, brat Krystyna) [Czwojdrak B. Jastrzębce...] 1.1. Stanisław z Wierzbna 1.2. Małgorzata z Wierzna + Abraham z Gromnika 2. Jaszek z Wierzbna + Agnieszka z Morawicy 3. Dobiesław z Wierzbna + Anna z Jodłownika (1-v. Krystyn z Wierzbna, brat Dobiesława) 3.1. Jakub (Jaszek) z Siekluk h. Jastrzębiec ur. ok. 1420 + Anna z Bieździecy, ojciec: Helwigiusz 3.1.1. Mikołaj Sieklucki, do ok. 1485 pleban w Jodłowej Dolnej, pleban w Bieździecy, włodarz klucza biskupiego sądeckiego [SHGWKrak.] 1.1.2. Regina Sieklucka + Paweł z Filipowic 3.1.3. Dorota Sieklucka + Jan Sławęcki 3.1.4. Weronika Sieklucka + Mikołaj z Grabownicy 3.1.5. Jakub Sieklucki, (właściwie: Jan Jastrzębiec z Siekluk) zm. 28.02.1511/12 bpt., dworzanin królewski, burgrabia krakowski (nota biograficzna) + Agnieszka Beata Tęczyńska ur. ok. 1470 zm. po. 17.03.1531/32 (1-v. Jan "Ciężki" Tarnowski) [Min.-błędnie, Kurtyka J, Sieklucki Jakub w: PSB] 3.2. Dobiesław (Dobek) z Siekluk +(przed 1455) Anna z Pobiednika 1. Jan z Siekluk 1.1. Dorota z Siekluk + Paweł Bylina na Wielkiej Suchy [Bon.] 1. Józef Sieklucki h. Kuszaba [Dworzecki...] 1.1. Wincetny Sieklucki h. Kuszaba, 1817 prezydent grodzki lidzki 1. ?? Sieklucki h. Kuszaba, 1.1. Jakub Sieklucki h. Kuszaba, 19.1.1720 dekret Trybunału koronnego dla niego i brata [Dworzecki...] 1.2. Michał Sieklucki h. Kuszaba, 19.1.1720 dekret Trybunału koronnego dla niego i brata [Dworzecki...] 1. ?? Sieklucki h. Kuszaba, [Dworzecki...] 1.1. Antoni Sieklucki, zm. przed 1756, wojski lidzki 1.1.1. Marianna Sieklucka 1.2. Ignacy Sieklucki, opiekun bratanicy Marianny 1.3. Bonifacy Sieklucki, opiekun bratanicy Marianny

Osoby niespokrewnione

?? Siekluccy 1850 własność Pawłowo, fol. szłach. nad jeziorem, pow. trocki [SGKP] ?? Siekluccy 1869 własność: folwark Izwa, pow. nowogródzki (średni z trzech folwarków o tej samej nazwie leżących w pobliżu) [SGKP] ?? Siekluccy h. Kuszaba, 1865 majątek Hornostaiszki, par. ejszyska, wraz z wsią Podwarańce [SGKP] ?? Siekluccy h. Kuszaba, koniec XVIIIw do 1939 majątek Hornostaiszki, par. ejszyska, (w 1863 r. 800 dziesięcin) [www.prus-paprzyca.pl] ?? Siekluccy h. Kuszaba, potwierdzenie szlachectwa 7.12.1798 i 1.10.1826, majątek Hornostaiszki, Brażelce - parafia ejszyska [Malewski Cz. Rody szlacheckie ...] ?? Siekluccy h. Kuszaba, XIXw majątek Strzelica, par. Ejszyszki ?? Siekluccy, wymienieni jako właściciele 1578 w lustracji mazowieckiej w miejsc. Jasiona [Lustracja Mazowiecka ...] ?? Sieklucki ok. 1800 zm. ok. 1850 + Maria Grzegórska ok. 1810 zm. ok. 1860 [Min.] ?? Sieklucki, 1736 dokonuje darowizny miejsc. Czerwonki Goszczyckiemu [AGAD] ?? Sieklucki, 1780 wraz z z innymi występuje w sprawie długu w miejsc. Omieciny [AGAD] ?? Sieklucki, 1788 występuje w sprawie długu w miejsc. Korzybie-Witkowice, pow.płocki przeciwko Kruszewskiemu [AGAD] ?? Sieklucki, 1789 proboszcz Skrzyńsku [Bon.] ?? Sieklucki, 1791 kwituje Morawskiego w miejsc. Gościce, pow.płoński [AGAD] ?? Sieklucki, 1792 otrzymuje Byliny [AGAD] ?? Sieklucki, 1919 majątek Martynajcie, pow. Kiejdany [Żenkiewicz J. Wykaz ...] ?? Sieklucki, h. Trzaska 1501-1512 - kasztelan na Mazowszu [Kos.] ?? Sieklucki, krewny Ksawerego Franciszka z Kielc + Gabriela Benisz, ur. 1905, zm. 1937 [Kowalczyk J., Powstanie Styczniowe ....] ?? Sieklucki, rotmistrz, 1765 właściciel w parafii rożańskiej, [Malewski Cz., Popis szlachty lidzkiej ...] Adam Sieklucki, 1778-1792 komornik ziemski w ziemi wyszogrodzkiej (Mazwosze) [Nies.] Aleksander Sieklucki h. Kuszaba, zm. 1678, pisarz ziemski lidzki [Dworzecki...] Aleksander Sieklucki, zm. 25.7.1682 (na skutek "usieczenia"), podczaszy lidzki [UWKL] Aleksandra Sieklucka ok. 1760 zm. ok. 1810 + Konstanty Jundziłł h. Łabędź ok. 1760 zm. ok. 1800 [Min.] Anna Sieklucka ok. 1520 zm. ok. 1570 + Hieronim Chrościechowski z Chrościechowa h. Bończa ok. 1510 zm. ok. 1560 [Min.] Anna Sieklucka, urodzona na Litwie +(9.8.1892 Warszawa, klasztor ss. Wizytek) Józef Wolff, dr Antoni Sieklucki, strażnik 1854 mieszkał: Warszawa ul. Czerniakowska [Min. – Spis mieszkańców Warszawy Apolinary Sieklucki, czeladnik lakierniczy 1854 mieszkał: Warszawa ul. Św. Jerzego (Dalszy Ciąg.) [Min. – Spis mieszkańców Warszawy August Sieklucki, ksiądz 1854 mieszkał: Warszawa ul. Dziekania [Min. – Spis mieszkańców Warszawy Barbara Sieklucka, fundatorka kościoła św. Ducha w Wilnie, poch. 1786 Wilno, podziemia kościoła + Samuel Kostrowicki, ojciec: Wacław; strażnik, pisarz grodzki, łowczy lidzki [www.prus-paprzyca.pl] Benedykt Sieklucki h. Kuszaba, 4.10.1769 składa testament [Dworzecki...] Bronisław Sieklucki, zm. 16.7.1923, pułkownik lekarz, poch. Białystok, cmentarz wojskowy Bronisław Sieklucki, ur. 4.2.1872 Joniszki, Litwa [morm.] Cecylia Sieklucka, ur. 1910, zm. 1946, krewna Ksawerego Franciszka z Kielc [Kowalczyk J., Powstanie Styczniowe ....] Czesław Sieklucki, ur. 15.1.1906, 1934 podporucznik, 4 batalion telegraficzny, komenta Bielsk Podlaski [Rocznik oficerski 1934] Dorota Sieklucka ok. 1660 zm. ok. 1710 + Paweł Gralewski z Gralewa h. Sulima ok. 1650 zm. ok. 1690 [Min.] Eleonora Sieklucka h. Kuszaba, +(1718) Jakub Rukiewicz, skarbnik smoleński [Dworzecki...] Feliks Sieklucki, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Janowie dnia 9.2.1863, powstaniec styczniowy [Stupnicki H. Spis poległych i zmarłych 1863-64] Gabriel Sieklucki, 31.3.1877, 1934 podporucznik, korpus oficerów kawalerii, komenda - Lida [Rocznik oficerski 1934] Ignacy Sieklucki h. Kuszaba, rotmistrz lidzki, dziedzic Szymkowszczyzny +(1757) Anna Sylwestrowicz [Dworzecki...] Ignacy Sieklucki h. Kuszaba, 1829 regent ziemski upicki [Dworzecki...] Ignacy Sieklucki, rotmistrz, 1765 właściciel w parafii iszczołńskiej, [Malewski Cz., Popis szlachty lidzkiej ...] Irena Sieklucka, ur. 1902, zm. 1902, krewna Ksawerego Franciszka z Kielc [Kowalczyk J., Powstanie Styczniowe ....] Izydor Sieklucki, pleban Wasiliski w pierwszej poł. XIX w. [www.prus-paprzyca.pl] Jakub Sieklucki ok. 1610 zm. ok. 1660 + Katarzyna Biejkowska h. Jastrzębiec ok. 1620 zm. ok. 1670 [Min.] Jakub Sieklucki ok. 1750 zm. ok. 1790 + Anastazja Gołaszewska de Gołasze-Dąb ok. 1820 zm. ok. 1870 [Min.] Jan Seklucjan, ur. ok. 1510 Siekluki, zm. 1578, pow. białobrzeski, luteranin, wydawca, drukarz, tłumacz, pracował głównie na terenie Poznania Jan Sieklucki, ur. ok. 1470 zm. ok. 1520 + Katarzyna Bobrkowska z Bobrku h. Doliwa ok. 1480 zm. ok. 1530 [Min.] Jan Sieklucki h. Kuszaba, +(przed 18.11.1790) Anna Gołuchowska [Dworzecki...] Jan Sieklucki, urzędnik 1854 mieszkał: Warszawa ul. Nalewki [Min. – Spis mieszkańców Warszawy Jan Sieklucki, ur. 26.1.1900, podporucznik 82 pułk piechoty, Komenda - Brześć Jędrzej Sieklicki h. Kuszaba doktor teologii, [Nies.] Józef Sieklucki h. Kuszaba, 1808 skarbnik trocki, 1829 sędzia graniczny, własność Zaleszczyzna (1808 dusz męskich 50), [Dworzecki...] Józef Sieklucki h. Kuszaba, 1815 asesor sądu niższego ziemskiego wileńskiego [Dworzecki...] Józef Sieklucki ok. 1660 zm. ok. 1710 + Katarzyna Gośniewska ok. 1670 zm. ok. 1710 [Min.] Józef Sieklucki, 1854 mieszkał: Warszawa ul. Długa [Min. – Spis mieszkańców Warszawy Józef Sieklucki, urzędnik 1854 mieszkał: Warszawa ul. Ceglana [Min. – Spis mieszkańców Warszawy Józef Sieklucki h. Kuszaba, zamordowany przez NKWD 1940 w więzieniu w Lidzie, oficer rezerwy, ostatni właściciel Hornostaiszek, uczestnik I wojny światowej, społecznik, 1939 więziony w Wilnie (nota biograficzna) Julia Sieklucka, ur. 1870, zm. 1915, krewna Ksawerego Franciszka z Kielc [Kowalczyk J., Powstanie Styczniowe ....] Katarzyna Sieklucka ok. 1560 zm. ok. 1610 + Florian Belski z Belska v. Bedlska h. Przerowa ok. 1570 zm. ok. 1620 [Min.] Katarzyna Sieklucka ok. 1560 zm. ok. 1610 + Stanisław Boski z Bożego h. Jasieńczyk ok. 1560 zm. ok. 1610 [Min.] Kazimierz Sieklucki +(1932 Łuck) Olga Jerząbek, ur. 1902, ojciec: Wacław, matka: Cecylia Melich [Żurek W.W. Wykaz...] Kleofas Sieklucki h. Kuszaba, 1833: 2/12 części gruntów w Zdzięciole (dusz męskich 11), 2/17 części w Jatwiezi (dusz męskich 11) [Dworzecki...] Konstanty Sieklucki ok. 1830 zm. ok. 1880 + Paulina Jundziłł h. Łabędź ok. 1840 zm. ok. 1890 [Min.] Lucjan Sieklucki, 1874 major [www.prus-paprzyca.pl] Małgorzata Sieklucka +(przed 1631) Stanisław Sulejewski [Teki.] Małgorzata Sieklucka ok. 1500 zm. ok. 1550 + Jan Brzeski h. Topór ok. 1610 zm. ok. 1650 [Min.] Maria Sieklucka, ur. 1900, zm. 1916, krewna Ksawerego Franciszka z Kielc [Kowalczyk J., Powstanie Styczniowe ....] Michał Sieklucki, h. Trzaska, zm. 1724 Kraków, jezuita, sławny teolog, i żarliwy operariusz w Krakowie [Nies] Mieczysław Sieklucki, ur. 1926 Lwów, 2 komp, fiz. kapral, ranny 9.2.1944 w rejonie Nadarzyc i Rudek [www.stankiewicz.e.pl] Mieczysław Sieklucki, ur. 22.4.1893, 1934 podporucznik WP, aptekarz szpitala wojskowego, rezerwa - Bielsko Biała [Rocznik oficerski WP 1934] Mikołaj Sieklucki ok. 1540 zm. ok. 1580 + Barbara Brzeska h. Topór ok. 1550 zm. ok. 1600 [Min.] Paweł Sieklucki ok. 1560 zm. ok. 1610 + Elżbieta Boniecka z Bończy h. Bończa ok. 1560 zm. ok. 1610 [Min.] Potencja Sieklucka ok. 1670 zm. ok. 1720 + Aleksander Łuszczewski z Łuszczewa h. Korczak ok. 1680 zm. ok. 1730 [Min.] Samuel Sieklucki ok. 1560 zm. ok. 1610 + Zofia Laskowska z Lasków h. Trzaska (2-v. Paweł Rykalski) [Min.] Stanisław Sieklucki, 1698 cześnik lidzki + Konstancja Uniechowska [UWKL] Stanisław Sieklucki h. Kuszaba, skarbnik podlaski, 1777 spisuje testament, własność: flow. Ustasz + Aniela Malińska [Dworzecki...] Stefan Sieklucki ok. 1640 zm. ok. 1690 + Zofia Magnuszowska z Magnuszowa h. Ogończyk ok. 1630 zm. ok. 1680 [Min.] Stefan Sieklucki, 1664 służący w Podwierzbiu, pow. garwoliński (właściciel: Jan Podstolski) [SGKP] Teresa Sieklucka + Jan Antoni Mirski, zm. 7.4.1752, łowczy brasławski (1-v. Joanna Rymsza. 3-v. Anna Sołtan) Tomasz Sieklucki h. Kuszaba, 1644 przywilej w mieście Mosty na 4 włóki [Dworzecki...] Tomasz Jerzy Sieklucki h. Kuszaba, zm. po 1675, 1671 podczaszy lidzki, majątki: Krasulin i Brzozowce, pow. lidzki, testament: 10.1.1672, pięcioro synów +(1695) Barbara Konstancja Skorobohata [UWKL, www.prus-paprzyca.pl] Tomasz Sieklucki ok. 1590 zm. ok. 1640 + Dorota Łętowska z Łętowa h. Ogończyk ok. 1580 zm. ok. 1630 [Min.] Walerian Sieklucki ok. 1580 zm. ok. 1630 + Marianna Bylina z Suchy ok. 1590 zm. ok. 1640 [Min.] Wincenty Siekluccy h. Kuszaba, potwierdzenie szlachectwa 7.12.1798 majątek Hornostaiszki, - parafia ejszyska [Malewski Cz. Rody szlacheckie ...] Wincenty Sieklucki ur. 1793 zm. ok. 1864, poch. Ejszyszki + Maria (Anna) Jundziłł h. Łabędź ok. 1790 zm. 1844 [Min.] Władysław Sieklucki ur. 05.05.1894 Golszyn, zamordowany 24.02 1942 Dachau, mieszkał: Golszyn, Wojciech 1591 Sieklucki podkomorzy drohicki [www.prus-paprzyca.pl] Zofia Sieklucka ok. 1530 zm. ok. 1570 + Stanisław Cedrowski z Cedrowic h. Odrowąż ok. 1540 zm. ok. 1590 [Min.] Zofia Sieklucka ok. 1670 zm. ok. 1720 + ?? Pstrokoński ok. 1660 zm. ok. 1710 [Min.] Zofia Sieklucka ok. 1670 zm. ok. 1720 + ?? Żeliński ok. 1660 zm. ok. 1710 [Min.] Zofia Sieklucka ok. 1670 zm. ok. 1720 + Jan Dąmbski z Dąbia h. Godziemba ok. 1670 zm. ok. 1710 [Min.]

sieklucki

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Sieklucki
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Sieklucki
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Sieklucki. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Sieklucki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Julian Piotr Sieklucki
  oficjalista prywatny - Zwierzyniec, - - 1857
  Żródło: nad. Bogusław, za: Akt małżeństwa nr 62, pan młody: http://szukajwarchiwach.pl/35/1930/0/2.4/116/str/1/5/15/zyHpomK-eF15Mmjp5BeMLA/#tabSkany


To wszystkie osoby o nazwisku Sieklucki w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Sieklucki związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 52861 Franciszka Sieklucka
  Opis: lat 40 z Guberni Mińskiej, powiat nowogródzki,niedoniesienie władzy o powstańcach ukrytych w jej lesie, kara 500 rubli, 18.07.1864
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 52862 Maria Sieklucka
  Opis: panna lat 17 z Guberni Mińskiej, powiat nowogródzki,niedoniesienie władzy o powstańcach ukrytych w jej lesie, kara 500 rubli, 18.07.1864
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 52863 Stefania Sieklucka
  Opis: panna lat 16 z Guberni Mińskiej, powiat nowogródzki,niedoniesienie władzy o powstańcach ukrytych w jej lesie, kara 500 rubli, 18.07.1864
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 47894 Cyprian Sieklucki
  Opis: duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: grodzieńska, miejsce zsyłki: woroneska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 3, d. 456 /-/ op. 125, d. 3225, k. 32 /-/ Kubicki, cz. 2, 3, s. 161
  dokładniejszy opis źródła

 • 30673 Cyprian Sieklucki
  Opis: ksiądz, ranny w bitwie został wysłany na wygnanie.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 55150 Feliks Sieklucki
  Opis: za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Janowie 9 lutego 1863 r. Rodem ze Zwierzyńca w powiecie zamojskim, wieku lat 21. Podczas ataku na Modliborzyce wzięty do niewoli, został rozstrzelany.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 23603 Feliks Sieklucki
  Opis: za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Janowie dnia 9. lutego 1863 r.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 2291 Wincenty Sieklucki
  Opis: z maj. Hornostaiszki par. ejszyskiej
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Sieklucki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Sieklucki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Niedźwiecki Antoni
  Rodzice: Antoni i Paulina Sieklucka
  Miejsce: Drohiczyn
  (Album: Portrety indywidualne)
  Sieklucka_Stefania
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Sieklucki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Sieklucki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Sieklucki. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Sieklucki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Sieklucki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Romer Seweryn
  Miejsce: Cmentarz Liskiawa (Litwa)
  (Album: Liszków. Liskiawa Litwa)
  Jundziłł Sieklucka Marja
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Seweryn von Romer
  Rodzice: Aleksander i Joanna
  Miejsce: Cmentarz Liskiawa (Litwa)
  (Album: Liszków. Liskiawa Litwa)
  Siekluccy, Sieklucki Ksawery
  Miejsce: Kielce - mogiła Ksawerego Siekluckiego
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)
  Siekluccy, Sieklucki Ksawery
  Miejsce: Kielce - mogiła Ksawerego Siekluckiego
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)
  Sieklucka Anna
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Sieklucki Adam
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Sieklucki Adam
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Sieklucki Edmund
  Miejsce: Wrocław Cmentarz Św. Maurycego /Skowronia Gora
  (Album: Wrocław - Cmentarz Świętego Maurycego (Skowronia Góra ) przy ul. Działkowej)
  Sieklucki Wincenty
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Sieklucki Wincenty
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Sieklucki Wincenty
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Strawińska Sieklucka Emilja
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)
  Strawińska Sieklucka Emilja
  Miejsce: Ejszyszki (Eišiškės) - cmentarz par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
  (Album: Ejszyszki)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Sieklucki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.