Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
sklodowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Skłodowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby i rodziny


herb Dołęga herb Jastrzębiec
Dołęga
opis
Jastrzębiec
opisRód Skłodowskich wywodził się z Mazowsza płockiego. Prawdopodobnie wzmianki o protoplastach rodu pochodzą z II połowy XIV wieku. Pewniejsze wzmianki pochodzą z XVI wieku, kiedy Skłodowski pieczętuje się herbem Dołęga i zajmuje ważną pozycję na Mazowszu. Pierwsi przodkowie byli związani z miejscowością Skłody, który musiał być rozległym majątkiem, skoro został podzielony na trzy części: Skłody Stachy (małe), Skłody średnie i Skłody Piotrowice (wielkie). [za: www.gimzareby.neostrada.pl]

Herbarz Niesieckiego podaje pierwotną pisownię nazwiska Skłotowski pochodzącą prawdopodobnie od nadania wsi Skłoty (wg regestru polowego należącą w 1576 r. do żołnierza Jana Skłotowskiego i Stanisława Skłotowskiego). Niesiecki wspomina też Macieja Skłotowskiego, którego zasługi wspomina Konstytucja 1641 (Volumina Constitutionum), zaś herbarz Paprockiego z 1584 przywołuje sławnego rotmistrza Skłotowskiego herbu Dołęga.

Józef Skłodowski (ur. 19.03.1804), dziadek noblistki, wywiódł swoje pochodzenie od Seweryna Skłodowskiego h. Jastrzębiec. On i kilku kuzynów uzyskało potwierdzenie szlachectwa powołując się na te same ustalenia. Wg. Zygmunta hr. Lasockiego Seweryn zmarł jednak bezpotomnie. [inf. podał A.A. Pszczółkowski]

Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Dorota Zofia Frąckiewicz

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Drzewa genealogiczne1 Jan "Paluch" Skłodowski h. Dołęga [Min, PSB, roglo, www.gimzareby.neostrada.pl, Z. Lasocki, wspomnienia dr Józefa Skłodowskiego w: Curie E. "Maria Curie", www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl]
`=2  Józef "Paluch" Skłodowski
  `=3  Jan "Paluch" Skłodowski (nie Józef)
   |=4  ?? Skłodowski (może Józef) 
   |  `=5  Ksawery Skłdowski, poch. Kijany, dzierżawca majątku w Zawieprzycach k. Lublina
   |   `=6  Władysława Skłodowska + Stanisław Dzwonkowski ojciec: Adam Dzwonkowski matka: Maria Teresa hr. de Serre
   |     |=7  Włodzimierz Dzwonkowski   
   |     `=7  Stefan Dzwonkowski   
   |=4  Józefa Skłodowski
   |  |=5  Franciszek Skłodowski, wałść. w Świerżach Zielonych
   |  |  |=6  Piotr Skłodowski
   |  |  |=6  ?? Skłodowska
   |  |  `=6  ?? Skłodowska
   |  `=5  Feliks Skłodowski, wałść. w Świerżach Zielonych
   |   `=6  ?? Skłodowski
   |     `=7  Stanisław Skłodowski, słuchacz szkoły nauk politycznych w Warszawie
   `=4  Urban Skłodowski, właść. Skłody Piotrowice + Elżbieta Małgorzata Rykaczewska   
     |=5  Józef Skłodowski ur. 19.03.1804 Skłody Piotrowice zm. 21.08.1882 Zawieprzyce, powstaniec listopadowy, artylerzysta, pedagog, dyrektor gimnazjum w Lublinie (zdjęcie, nota biograficzna) + Salomea Sagtyńska, zm. 1882
     |  |=6  Władysław Skłodowski ur. 1832, Skłody Piotrowice zm. 5.1902 Warszawa, nauczyciel matematyki i fizyki +(1860) Bronisława Boguska zm. 9.5.1876 Warszawa, przełożona szkoły żeńskiej 
     |  |  |=7  Zofia Skłodowska ur. 1861, zm. 1876
     |  |  |=7  Bronisława Skłodowska + Kazimierz Dłuski   
     |  |  |=7  Józef Władysław Skłodowski ur. 1863 zm. 1937, lekarz 
     |  |  |=7  Helena Skłodowska ur. 1866 zm. 1961 + ?? Szalay   
     |  |  `=7  Maria Salome Skłodowska ur. 07.11.1867 Warszawa ul. Freta 16, zm. 04.07.1934 Sancellemoz, FR, laureat nagrody Nobla (zdjęcie, nota biograficzna) + Piotr Curie ur. 15.05.1859 Paryż, FR zginął 19.04.1906 Paryż, FR, ojciec: Eugene, matka: Claire Depouilly; laureat nagrody Nobla
     |  |   |=8  Eve Curie ur. 06.12.1904 + Henry Labouisse 
     |  |   `=8  Irene Curie ur. 12.09.1897 Paryż, Fr zm. 17.03.1956 Paryż, Fr + Frédérik Joliot 
     |  |=6  Bolesława Skłodowska, kurierka w powstaniu styczniowym + Karol Hindemith   
     |  |=6  Zdzisław Józef Skłodowski ur. 20.05.1841 Łuków, zm. 23.6.1914 Kielce, poch. Kielce, prawnik, adiutant płk. Marcina Borelowskiego-Lelewela, walczył na Lubelszczyźnie podczas Powstania Styczniowego, tłumacz utworów literackich + Maria Rogowska, ur. 1845, zm. 29.1.1903
     |  |=6  Wisława Julia Skłodowska + Henryk Felauer   
     |  |=6  Wanda Skłodowska + Józef Wilgosiński   
     |  |=6  Bronisława Skłodowska + Florian Dąbrowski   
     |  `=6  Przemysław Skłodowski   
     |=5  Feliks Skłodowski, mieszkał w Budziszewie 
     |  |=6 ?? Skłodowska
     |  |=6 ?? Skłodowska
     |  `=6 ?? Skłodowska
     |=5  Jan Skłodowski, sędzia w Opolu Lubelskim 
     |  |=6 Jan Skłodowski, agronom w Puławach
     |  `=6 ?? Skłodowska + Jakub Tęczyński, lekarz powiatowy w Sandomierzu
     `=5  ?? Skłodowska + ?? Wyszomirski
      `=6 ?? Wyszomirska + ?? Wnorowski

				 
1. Antoni Skłodowski + Salome
1.1. Józef Skłodowski ur. 1787 Paczynski +(6.2.1810 Ruszkowo Małe) Teresa Strupczewska ojciec: Józef, matka: Domicella Kłobukowska; (1-v. Paprocki)

1. Agnieszka Skłodowska + Stanisław Jóźwik Łopieński
1.1. Mikołaj Łopieński, sprzedał 1752 roku części Łopieni Szelągów i Brzozowa Panków Brzozowskiemu + Rozalia Szpalińska [Bon., Teki.]

1. Mateusz Skłodowski, 1795 mieszka Skłody Średnie
1.1. Piotr Skłodowski, sprawa o pobicie Jana Nienałtowskiego 1795 [księgi sądowe ziemi nurskiej za www.nienaltowski.net]

1. Jan Skłodowski, 1754 mieszka Skłody Piotrowice [księga grodzka nurska wieczysta, AGAD za: www.nienaltowski.net]
1.1. Jakub Skłodowski

1. Franciszek Skłodowski, poborca kasy głównej, zm. przed 1838 + Marianna Dubnicka, wydzierżawiła posiadłość w Świerżach Pankach Franciszkowi Nienałtowskiemu [Archiwum Panstwowe w Suwalkach, Akta notariusza Zapiórkiewicza, sygn. 270, akt z 30 czerwca/18 lipca 1838 r., s. 437-439 nr rep. 155, uzyskał Krzysztof Składkowski, za: www.nienaltowski.net]
1.1. Bernard Skłodowski
1.2. Władysław Skłodowski

1. ?? Skłotowski (!?)
1.1. Anna Skłotowska (!) + Franciczek Jordan Rosalski
1.2. Zofia Skłotowska (!)
1.3. Agnieszka Skłotowska (!), 1786 otrzymała cesję pewnych sum od sióstr (poznańskie) + Kazimierz Derpowicz [Teki.]

1. ?? Skłodowski
1.1. Jan Skłodowski, mieszka w domu Michała Lenarcika Nienałtowskiego, Nienałty Mnichy 1673 + ?? [AGAD, ASK I 66, zebrał Piotr Złotowski, za: www.nienaltowski.net]
1.2. Agnieszka Skłodowska

1. Mateusz Budziszewski 
1.1. Kazimierz Budziszewski
1.1.1. Stanisław Budziszewski + Maria Skłodowska
1.1.1.1. Kazimierz Budziszewski, udowodnił szlachectwo w królestwie 1842 [Bon.]
1.1.1.2. Jan Budziszewski, udowodnił szlachectwo w królestwie 1842 [Bon.]
1.2. Szymon Budziszewski
1.2.1. Jacenty Budziszewski + Teresa Skłodowska
1.2.1.1. Feliks Budziszewski, udowodnił szlachectwo w królestwie 1842 [Bon.]


1. Adolf Skłodowski
1.1. Bronisław Skłodowski, ur. 1909, aresztowany przez NKWD na Litwie 1939, łagier Kozielsk, potem w Armii Andersa [Indeks...]


1. Jan Skłodowski
1.1. Edward Skłodowski, ur. 1895, aresztowany przez NKWD na Białorusi 1941 [Indeks...]

1. Józef Skłodowski
1.1. Edward Skłodowski, ur. 1901, aresztowny przez NKWD w 1939, obozy Juża i Siewżełdorłag, potem w Armii Andersa [Indeks...]1. Dionizy Skłodowski ur. 1818, zm. 23.12.1899, właść. maj. Gierdwiały, maj. Towianki okolica Towiany pow. Kiejdany
1.1. Wiktor Skłodowski ur. 1861, zm. 30.04.1896, właść. maj. Pojeziorki 
1.1.1. Stanisław Skłodowski + Zofia ??
1.1.2. Kazimierz Skłodowski + Anna Prościeniewicz
1.2. Zygmunt Skłodowski ur. 1849, zm. 1914, właść. maj. Ożele + Jadwiga Skłodowska ur.1861, zm. 1944
1.2.1. Jadwiga Skłodowska + ?? Bortkiewicz
1.2.2. ?? Skłodowska + ?? Stefanowicz
1.2.3. ?? Skłodowska + ?? Kisiel
1.3. Ewaryst Skłodowski ur. 1848, zm. 31.10.1908, właść. maj. Towianki + Anna Grottus, zm 1920r. 
1.3.1. Bolesław Skłodowski ur. 1880, zm.1902
1.3.2. Anna Skłodowska ur. 20.07.1888, zm. 28.12.1935, poch. Towianki
1.3.3. Stanisław Skłodowski ur. 08.05.1885, zm. 19.06.1940, rzeźbiarz, ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 1919 właść. majątku Towianki gm. Szaty pow. Kiejdany + Zofia Abramowicz, pielęgniarka chirurgiczna [SGKP, Wikipedia, Tygodnik Wileńszczyzny]
1.3.3.1. Zbigniew Skłodowski "Kura" ur. 1.1.1920 Towianki, rozstrzelany 13.6.1942 Ponary, przywódca Szarych Szeregów na Litwie, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
1.3.3.2. Kalina Skłodowska, ur. 18.03.1923 Towianki, zm. 09.07.2003 Toruń, etnograf, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski + Stanisław Antonowicz ur. 05.05.1926 Żejmy pow. Kiejdany – zm.17.05.1982 Toruń
1.3.3.3. Sława Skłodowska ur.17.09.1926 Towianki, zm. 27.11.1995 Sopot, art. rzeźbiarz + Adam Haupt ur.12.10.1920, zm.19.02.2006 Sopot,, architekt, profesor, autor pomników m. in. Obrońców Wybrzeża na Westerplatte i Pomnik – Mauzoleum w Treblince
1. Jan Skłodowski
1.1. Piotr Skłodowski, ur. 1899, aresztowany przez NKWD na Białorusi 1941 [Indeks...]


1. Jan Skłodowski
1.1. Stanisław Skłodowski, ur. 1909, aresztowany przez NKWD na Białorusi 1941 [Indeks...]


1. Jakuba Skłodowski
1.1. Wiktor Skłodowski, ur. 18.1.1898, zamordowany 1940 Ostaszków [Indeks..., Katedra Polowa WP]


1. Bohdan Skłodowski, inż. architekt, zastępca architekta miejskiego, architekt wojewódzki, przez 5 kadencji prezes SARP-u w Szczecinie oraz członek Zarządu Głównego SARP w Warszawie + Irena Rodziewicz
1.1. Piotr Tomasz Skłodowski, ur. 1959, inżynier architekt, artysta plastyk + Dorota Szustkiewicz [Whoiswho]

1. Czesław Skłodowski, uczestnik wojny obronnej 1939 (Twierdza Modlin) + Helena Murawska
1.1. Tadeusz Skłodowski ur. 1947, mgr matematyki, doradca podatkowy + Alina Stalenczyk [whoiswho]

1. Hipolit Skłodowski h. Dołęga, ur. ok. 1900 (z rodziny Marii Curie) + Stanisława
1.1. Henryk Wojciech Skłodowski, ur. 1930 Chełm Lubelski, prof. nadzw. dr hab.  pułkownik WP w st. spoczynku, psycholog kliniczny + Danuta Michałkiewicz [Whoiswho]
1.1.1. Maria Skłodowska ur. 1956
1.1.2 Dariusz Skłodowski ur. 19611. Krzysztof Skłodowski + Rozalia [nad. Lech Niepiekło]
1.1. Jan Skłodowski ur. 1850 Dybów, par. Skibniew Podawce
1.1. Tomasz Skłodowski ur. 1855 Kostki, par. Skibniew Podawce?? Skłodowscy - ok. 1890 właściciele folwarku Nieskórz [SGKP]
Agnieszka Skłodowska +(ok. 1869 Skibniew Podawce) Franciszek Kietliński ze wsi Chmielnik [nad. Lech Niepiekło]
Aleksander Skłodowski, 1923 mieszka: Skłody-Stachy, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Andrzej Skłodowski +(1817 Kokoszkowy) Katarzyna Flizikowska [pomorskie indeksy ślubów PTG]
Bronisław Skłodowski, 1923 mieszka: Rawy Gaczkowo, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Edward Skłodowski, 1923 mieszka: Skłody-Stachy, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Hipolit Skłodowski, 1923 mieszka: Nienałty-Szymany, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Hipolit Skłodowski, 1923 mieszka: Skłody-Stachy, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Jakub Skłodowski +(1882 Pogódki) Michalina Zurr [pomorskie indeksy ślubów PTG]
Jan Skłodowski, 1923 mieszka: Skłody-Stachy, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Jan Skłodowski +(1843 Starogard Gd.) Anna Plazikowska [pomorskie indeksy ślubów PTG]
Jan Skłodowski, 1923 mieszka: Nienałty-Doniczki, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Jan Skłodowski, 1923 mieszka: Nienałty-Szymany, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Józef Skłodowski, 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 1814 [Bielecki R. Szwoleżerowie ...]
Julian Skłodowski, 1923 mieszka: Skłody-Stachy, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Kazimierz Skłodowski, 1923 mieszka: Skłody-Stachy, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Łucja Skłodowska +(ok. 1738 Skibniew Podawce) Piotr Wojewódzki ze wsi Sągole [nad. Lech Niepiekło]
Marianna Skłodowska +(1856 Starogard Gd.) Józef Statomiński [pomorskie indeksy ślubów PTG]
Mojżesz Skłodowski, 1581 używa sygnetu, na którym widnieje pierwsza litera B i herb Rawicz, poborowy [Piekosiński, Wypisy ...]
Piotr Skłodowski, 1923 mieszka: Skłody-Stachy, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Piotr Skłotowski (!), zm. przed 1715, 1705 skarbnik smoleński [Urzędnicy Wl.K.Lit...]
Sabina Skłodowska, 1923 mieszka: Nienałty Brewki, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Seweryn Skłodowski, 1700 dziedzic dobr Rzasnik, prawd. zmarł bezpotomnie [A.A. Pszczółkowski, za: Z. Lasocki]
Stanisław Skłodowski, 1923 mieszka: Nienałty-Szymany, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Stanisław Skłodowski, 1923 mieszka: Rawy Gaczkowo, posiadacz ziemski [A.A.Pszczółkowski za: www.nienaltowski.net za: Rosłoniec S. Samorzutne...]
Szymon Skłodowski +(1814 Kokoszkowy) Marianna Onaszowna [pomorskie indeksy ślubów PTG]
Waleria Skłodowzka (!), ur. 1811 +(1835 Pniewy) Klemens Kamiński, ur. 1813 [śluby poznańskie...]
Władysław Józef Skłodowski, 1831 porucznik piechoty, sklodowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Skłodowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Skłodowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Najstarsza żeńska szkoła średnia w Warszawie
  Początki Szkoły sięgają roku 1874, kiedy to 3 września nastąpiło urzędowe otwarcie prywatnej Pensji ...

 • Re: Rostkowski - notatki
  Przeszukałem dokładnie Katalog Szlachty, Teki i mi wyszło tak: 1. Wincenty Rostkowski + Tekla (Tadea) Zg...

 • Rzeszów
  Rzeszów - stolica województwa podkarpackiego Archeologiczne znaleziska dowodzą, że jeszcze przed uzyska...

 • Towiany, pow. wiłkomierski
  Towiany , okolica szlach., tamże, o 45 w. od. Wiłkomierza. Dawna własność rodziny Surwiłło w h. Lubicz...Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Skłodowski. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Skłodowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Jana Skłodowski
  Dzierżawca - Kamionka - - ok. data nieznana
  Żródło: biografia - Marii Skłodowskiej-Curie

 • Ksawery Skłodowski
  Dzierżawca - Zawieprzyce - - ok. 1883
  Żródło: biografia Maria Skłodowska-Curie


To wszystkie osoby o nazwisku Skłodowski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Skłodowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 52376 Skłodowska
  Opis: Ciotka M. Skłodowskiej Curie, wywiozła za granicę rannego dowódcę powstańców, gen. Wierzbickiego, przebierając go w kobiece ubranie i wykorzystując paszport swojej krewnej. Akcja ta była bardzo ryzykowna, ze względu na obecne w okolicy oddziały rosyjskie.
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Polki 1863, Henryk Wiercieński, Lublin, 1913 r.
  Uwagi:

 • 49890 Stanisław Skłodowski
  Opis: gmina/wieś Chlebiotki Zawady, przestępstwo: był w bandzie Skarżyńskiego
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 59679 Tomasz Skłodowski
  Opis: Skłodowski (Składowski?) Tomasz, syn Piotra, ur. ok. 18 31, szlachcic z Warszawy, dymisjonowany zołnierz (?). Oskarżony o „nieprawomyślne zachowanie 1 kontakty ze złoczyńcami1, został zesłany na zamieszkanie w Rosji „do czasu uspokojenia kraju". Wyjechał z Warszawy do Pskowa 10 listopada 1863 w ósmej partu zesłańców, na podstawie rozporządzenia MSW wysłany do gub. kazańskiej. W Jadryniu mieszkał od 10 stycznia 1864, prawdopodobnie z zoną Teresa 1 córką Józefą, ur. ok. 1860. W marcu 1866 uzyskał zgodę namiestnika Królestwa Polskiego na powrót 1 w czerwcu wyruszył „etapami" do Warszawy.
  źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: AGAD, ZGR 7/840, inw. 12, k. 88, GARF, z. 109, I ekspedycja, 1865, wol. 127, cz. I.k. 119, NART/GACzR (inf. W Pawłowa), RGIA, z. I 286, inw. 24. wol. I8l, k. I0v., wol. II44, k. 261, inw. 84, wol. 167, k. 76v. (kart. J. Sztakelberga), MWP, zb. A. Kręckiego

 • 46876 Zdzisław Skłodowski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Biłgoraj 2.09.1863, Panasówka 3.09.1863 ranny
  Stryj Marii Curie [dop. GP]

  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Skłodowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Skłodowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Bogucka Bronisława, zm. Skłodowska
  (Album: Portrety indywidualne)
  Skłodowska C Maria
  (Album: Portrety indywidualne)
  Skłodowska C Maria
  (Album: Portrety indywidualne)
  Skłodowska Maria zam. Curie
  (Album: Portrety indywidualne)
  Skłodowska Maria, zam Curie
  (Album: Portrety indywidualne)
  Skłodowski Józef
  Rodzice: Urban i Elżbieta Małgorzata Rykaczewska
  (Album: Portrety indywidualne)
  Skłodowski Władysław
  (Album: Portrety indywidualne)
  Skłodowski Władysław z córkami
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Skłodowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Skłodowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Skłodowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Skłodowski Józef - akt zgonu
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Skłodowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Skłodowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Skłodowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Skłodowscy
  Miejsce: Stare Powązki
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Skłodowscy
  Miejsce: Stare Powązki
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Skłodowscy Józef i jego żona Jadwiga z Kamieńskich
  Miejsce: Stare Powązki
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Skłodowska Bronisława
  Miejsce: Stare Powązki
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Skłodowski Zdzisław, Rogowska Maria zam. Skłodowska
  Miejsce: Kielce - mogiła Zdzisława Skłodowskiego
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Skłodowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.