Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
slizien

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Ślizień
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herb Korczak Herb Świat
Korczak
opis
Świat
opis
Ślizień h. własnego (inaczej Świat), rodzina siedmiogrodzka osiedlona na Litwie, z której pierwszy przybył na Litwę ok. 1436 r. Andrzej Ratsza Ślizień.
W XIX stuleciu byli właścicielami dóbr Dziewiątkowicze, Połońce, Dziedziłowicze, Kostyki i Helenów na Litwie, Tanwy w pow. słonimskim, Mściże i Budzienicze w pow. borysowskim, Bartniki, Łobzów, Wolsza i Druckowszczyzna w pow. nowogrodzkim, Lubonia w pow. wileńskim.
Czytaj więcej
	
	
	 

1 Andrzej „Ratsza” Ślizień, ok. 1436 przybył na Litwę z Siedmiogrodu [nad. Magdalena Smólska-Kwinta, Bork.]
`=2 Jan „Toptyk” (?)Ślizień
  |=3 Teodor Ślizień
  |=3 Jan Ślizień
  |  `=4 Eustachy Ślizień + ?? Jacymieżówna
  |   |=5 Jan Ślizień
  |   |=5 Paweł Ślizień + ?? Piętkiewicz
  |   |  |=6 Grzegorz Ślizień
  |   |  |=6 Aleksander Ślizień, zm. 1651, dworzanin JKM, stolnik oszmiański + Katarzyna Stachowska [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit]
  |   |  |  |=7 Michał Ślizień
  |   |  |  `=7 Aleksadner Kazimierz Ślizień, zm. 26.1.1684, podstoli, sekretarz i strukczaszy JKM, stolnik oszmański +(1) Teodora Mieleszko +(2)(5-2-1668) Helena Filipowicz, zm. 1682
  |   |  |    |=a8 Krzysztof Ślizień
  |   |  |    |=a8 Stefan Jan Ślizień, sekretarz JKM, pisarz ziemski i podstarosta oszmiański +(1) Zofia Hanna Kociełł, zm. 1692 +(2) Teodora (Teresa) Eufemia Szwykowska, zm. 30.7.1699, ojciec: Dawid
  |   |  |    |  |=b9 Tadeusz Ślizień, kanonik
  |   |  |    |  |=b9 Róża Ślizień + Stefan Antoni Wołodkowicz
  |   |  |    |  |=b9 Stefan Józef Ślizień + Zofia ks. Światopełk Czetwertyńska [SGKP, Bork]
  |   |  |    |  |  `=10 Tekla Ślizień + Rafał Ślizień
  |   |  |    |  `=b9 ?? Ślizień + ?? Szweykowski
  |   |  |    |=a8 Aleksander Ślizień
  |   |  |    |=b8 Michał Ignacy Brunon Ślizień [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit], ur. ok. 1680, zm. 1729, podstoli oszmiański, 1709 nabył Niwki + Ewa Komar, ur. ok. 1690   
  |   |  |    |  |=9  Józef Ślizień [Bork.], ur. ok. 1725, generał-adjutant, starosta płotelski + Zuzanna Kwaśniewska, ur. ok. 1730   
  |   |  |    |  |  `=10  Rafał Ślizień [SGKP], ur. ok. 1760, 1802 własność: Helenowo, generał-adjutant buławy w. litewskiej, konsyliarz rady nieustającej, pisarz skarbowy litewski, 
  |   |  |    |  |   |       starosta krewski, instygator w. litewski, kawaler ord. Orła Białego i św. Stanisława + Tekla Ślizień, ur. ok. 1760, ojciec: Stefan Józef, matka: Zofia ks. Światopełk Czetwertyńska
  |   |  |    |  |   |=11  Nimfa Ślizień + ?? Drucki Lubecki
  |   |  |    |  |   |=11  Zofia Ślizień + ?? Wodzicki
  |   |  |    |  |   |=11  Anna Maria Ślizień, ur. ok. 1780 + Michał Grocholski, ur. ok. 1780, ojciec: Marcin Grocholski, matka: Cecylia Chołoniewska
  |   |  |    |  |   |  |=12  Julia Justyna Grocholska + Henryk hr. "Beydo" Rzewuski, ojciec: Adam Wawrzyniec "Beydo" Rzewuski, matka: Justyna Rdułtowska
  |   |  |    |  |   |  `=12  Henryk Grocholski, ur. 1802, zm. 1866 + Franciszka Ksawera Brzozowska, ur. 1807, zm. 1872, ojciec: Karol Brzozowski, matka: Ksawera Trzecieska
  |   |  |    |  |   `=11  Stefan Ślizień, ur. 02.06.1817 + Konstancja Wołłowicz, ur. 1788, zm. 06.02.1841  
  |   |  |    |  |     |=12  Rafał Ślizień
  |   |  |    |  |     |=12  Alfred Ślizień [Lewkowska i in., Zabytkowe Cmentarze ... za Krzysztof Czarnocki], ur. ok. 1840, zm. 21.09.1882, sprzedał Helenowo, własność: Dziewiatkowicze, 
  |   |  |    |  |     |  |          Dziedziłowicze i Kostyki + Eliza (Elżbieta) hr. Tyszkiewicz, ur. 1834, ojciec: Józef ht. Tyszkiewicz, matka: Rozalia Wołłowicz
  |   |  |    |  |     |  |=13  Maria Ślizień, ur. 07.11.1863 Dziewiątkowicze, zm. 11.03.1940 Białystok + Czesław Krasicki, ur. 1857 Samojłowicze, zm. 23.11.1924 Warszawa, 
  |   |  |    |  |     |  |  |         ojciec: Wacław Krasicki, matka: Helena Oskierka
  |   |  |    |  |     |  |  `=14  Elżbieta (Eliza) hr. Krasicki, ur. 31.01.1904 Warszawa, zm. 22.12.1979 Warszawa + Władimir Wladimir Chlebnikow, ur. 1895   
  |   |  |    |  |     |  |=13  Henryk Ślizień, ur. ok. 1860, zm. 1920 zamordowany przez bolszewików, poch. Dziewiątkowicze Nowe, pow. słonimski + Maria Ostromęcka   
  |   |  |    |  |     |  |  |=14 Krystyna Ślizień
  |   |  |    |  |     |  |  |=14  Maria Ślizień + Konrad Czarnocki, ur. 1876, zm. 1967
  |   |  |    |  |     |  |  |  |=15  Krzysztof Czarnocki + Zofia Zaleska
  |   |  |    |  |     |  |  |  |  |=16 Maciej Czarnocki + Laura Janowska
  |   |  |    |  |     |  |  |  |  |  |=17 Józef Czarnocki
  |   |  |    |  |     |  |  |  |  |  `=17 Stanisław Czarnocki
  |   |  |    |  |     |  |  |  |  `=16 Magdalena Czarnocka + Bruno Cavrois [uzup. Maciej Czarnocki, za: informacje rodzinne]
  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |=17 Martin Cavrois
  |   |  |    |  |     |  |  |  |   `=17 Xavier Cavrois
  |   |  |    |  |     |  |  |  `=15  Henryk Czarnocki + Ewa Szczękówna
  |   |  |    |  |     |  |  |=14  Olgierd Ślizień + Maria Karczewska
  |   |  |    |  |     |  |  |  `=15  Alfred Ślizień +(1) Antonina Leszczyńska +(2) Wiktoria Kordela
  |   |  |    |  |     |  |  |   |=16 Robert Ślizień + Maria Miksa
  |   |  |    |  |     |  |  |   |  |=17 Olgierd Ślizień
  |   |  |    |  |     |  |  |   |  `=17 Gabriela Ślizień
  |   |  |    |  |     |  |  |   `=16 Ewa Ślizień  
  |   |  |    |  |     |  |  |=14  Stanisław Ślizień, ur. ok. 1890 + Helena Ledóchowska
  |   |  |    |  |     |  |  `=14  Izabella Ślizień + Jerzy Rogoziński, zm. 1940 Katyń
  |   |  |    |  |     |  |    `=15 Maria Rogozińska + Zygmunt Estreicher  
  |   |  |    |  |     |  |     |=16 Jerzy Estreicher  + Marie German
  |   |  |    |  |     |  |     |  |=17 Klemens Estreicher
  |   |  |    |  |     |  |     |  |=17 Grzegorz Estreicher
  |   |  |    |  |     |  |     |  `=17 Żerom Estreicher
  |   |  |    |  |     |  |     |=16 Stefan Estreicher  
  |   |  |    |  |     |  |     |=16 Krystyna Estreicher + Andre Riedaz  
  |   |  |    |  |     |  |     |  `=17 Julie Riedaz + Blaise Malhauser
  |   |  |    |  |     |  |     |   |=18 Camille Malhauser
  |   |  |    |  |     |  |     |   `=18 Louise Malhauser
  |   |  |    |  |     |  |     `=16 Anna Estreicher  
  |   |  |    |  |     |  |=13  Zofia Ślizień, ur. ok. 1860, zm. 1920 zamordowana przez bolszewików  
  |   |  |    |  |     |  `=13  Stanisław Ślizień, ur. ok. 1860, zm. ok. 1910  
  |   |  |    |  |     `=12  Władysław Ślizień, ur. ok. 1840, zm. mł., utonął w Hrywdzie  
  |   |  |    |  `=9  Michał Ślizień, ur. ok. 1725, stolnik 1767, sędzia z. smoleński 1781—96 r., marszałek szlachty pow. borysowskiego, kawaler orderu św. Stanisława 1791 r.. 
  |   |  |    |   |          właściciel dóbr Tanwy w pow, słonimskim + ?? Bohuszewicz   
  |   |  |    |   `=10  Józef Ślizień, ur. ok. 1760, zm. 1856, właściciel dóbr Mściże, marszałek szlachty pow. borysowskiego +(1) Wilhelmina de Liebe +(2) Antonina Oborska   
  |   |  |    |     `=11  Teresa Ślizień, ur. ok. 1790 + Ignacy Bułhak, zm. 1848  
  |   |  |    `=8  Andrzej Ślizień, ur. ok. 1690 + ?? Korkorówna   
  |   |  |      `=9  Michał Ślizień, ur. ok. 1730, mostowniczy smoleński + ?? Schorska   
  |   |  |       `=10  Józef Ślizień, ur. ok. 1760 + ?? Szandrohówna   
  |   |  |         `=11  Jan Ślizień, ur. ok. 1780, zm. 1860, sędzia, chorąży nowogrodzki 1817 + Aniela Maćkiewicz   
  |   |  |          |=12  Rafał Ślizień [Aftanazy R., Dzieje...], ur. 1804, zm. 20.05.1881, radca dworu, kurator szkół ihumeńskich, właśc. dóbr Wolna w nowogrodzkim, i Lubonia w wileńskim, 
  |   |  |          |  |      rysownik, rzeźbiarz, architekt, wł. zbiorów art. + Kamila Tyszkiewicz, ur. 1806, ojciec: Dominik hr. Tyszkiewicz, matka: Zofia Ślizień
  |   |  |          |  |=13  Waldemar Ślizień, ur. ok. 1840   
  |   |  |          |  |=13  Henryk Ślizień, ur. ok. 1840 + Nina hr. Mawros, ojciec: ?? hr. Mawros (adjutant Murawjewa); zapalona patriotka 
  |   |  |          |  |=13  Gustaw Ślizień, ur. ok. 1840 + Helena (Aniela) Domejko   
  |   |  |          |  |  |=14  Jan Ślizień, ur. ok. 1870, lekarz wojskowy + Eleonora Kunicka, ur. ok. 1870   
  |   |  |          |  |  |  `=15  Otto Ślizień, ur. 04.12.1892 Warszawa, zm. 03.02.1985 Sopot + Irena Rdłutowska, ojciec: Jan Chryzostom Rdłutowski, matka: Bronisława Kruniewicz
  |   |  |          |  |  |   |=16  Barbara Ślizień   
  |   |  |          |  |  |   `=16  Jan Ślizień, ur. 1938 + Beata Sokolnicka [PSB], ur. 07.08.1949 Poznań, ojciec: Witold Piotr Sokolnicki, matka: Krystyna Fudakowska
  |   |  |          |  |  |     |=17  Paweł Ślizień, ur. 1973 + Marta Agnieszka Dembińska, ur. 05.09.1979, ojciec: Michał Dembiński, matka: Maria Glińska
  |   |  |          |  |  |     `=17  Katarzyna Ślizień, ur. 1975   
  |   |  |          |  |  `=14  Waldemar Ślizień, ur. ok. 1870, zm. 1915 + Jadwiga Obuchowicz   
  |   |  |          |  |   `=15  Izabela Ślizień, ur. 1915, ostatnia właścicielka Wolnej  
  |   |  |          |  |=13  Marietta Ślizień, ur. ok. 1840 + Hipolit Walerian Domeyko [Bon.], ur. 1842 Niedźwiadka, zm. 1880, ojciec: Kazimierz Domeyko, matka: Idalia Markiewicz
  |   |  |          |  |=13  Rita Ślizień, ur. ok. 1840   
  |   |  |          |  `=13  Jan Ślizień   
  |   |  |          |=12  Otto Ślizień, ur. ok. 1810, właściciel dóbr Druckowszczyzna w nowogrodzkim, filareta, autor pamiętników +(1) Kazimiera Dobrowolska +(2) ?? Berkman   
  |   |  |          |  |=a13  Helena Ślizień + Piotr Massonius, zm. 1874  
  |   |  |          |  |  `=14  Piotr Marian Massonius, ur. 1862 Kursk src: [Brzoza Cz., i in. Posłowie polscy...], zm. 20.07.1945 Wilno, bdt. + Aniela Houwald 
  |   |  |          |  |=b13  Kazimierz Ślizień, ur. ok. 1840   
  |   |  |          |  `=b13  Helena Ślizień, ur. ok. 1840 + ?? Mauzosieri, płk. wojsk rosyjskich  
  |   |  |          |=12  Mieczysław Ślizień, ur. ok. 1810 + Kazimiera Berkman   
  |   |  |          |  `=13  Mieczysław Ślizień, ur. ok. 1840   
  |   |  |          |=12  Lucjan Ślizień, ur. ok. 1810, sztabskapitan korpusu inżynierów rosyjskich + ?? Ossolińska   
  |   |  |          |=12  Władysław Ślizień, ur. ok. 1810, właściciel dóbr Bartnik i Łohozwa w nowogrodzkim  
  |   |  |          |=12  Bronisław Ślizień, ur. ok. 1810   
  |   |  |          `=12  Józefina Ślizień, ur. ok. 1810 + Adam Jan Ksawery Domeyko, ojciec: Hipolit Antoni Domeyko, matka: Karolina Ancuta
  |   |  |            |=13  Aniela Domeyko + Stanisław Łopot 
  |   |  |            |=13  Zofia Domeyko + Artur Wierzbowski   
  |   |  |            `=13  Maria Domeyko + Wilhelm Wierzbowski   
  |   |  `=6 Hieronim Ślizień
  |   `=5 Grzegorz Ślizień
  |=3 Tymoteusz Ślizień
  `=3 Dawid Ślizień


	

slizien

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Ślizień
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Jelski Kazimierz
  Ś.P. Kazimierz Jelski Profesor katedry rzeźby Uniwersytetu Wileńskiego, radca dworu. Urodził się w Ejsmon...

 • Karwaccy aneks 758: Zólkiewski do Króla... o Karwackim
  [size=150:3fab3kce]Aneks 758 Żółkiewski do Króla … o Karwackim, który si...

 • Malewski Szymon (1759-1832)
  Szymon Malewski h. Jastrzębiec, ur. 1759, zm. 11.2.1832 Wilno, syn Andrzeja, rektor Uniwersytetu Wileński...

 • Rogoziński Czesław
  Kpt. Czesław ROGOZIŃSKI s. Piotra i Marianny z Cichockich, ur. 7 IX 1906 w Czerwonym Krzyżu, pow. garwoliń...

 • Rogozinski Jerzy
  Mjr posp. rusz. Jerzy Stanisław ROGOZIŃSKI s. Józefa i Teodory z Makowskich, ur. 22 VI 1884 w Warszaw...

 • Ślizień
  Ślizień h. własnego (in. Świat), rodzina siedmiogrodzka osiedlona na Litwie, z której pierwszy przyby...

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Ślizień
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Ślizień. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Ślizień.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Ślizień
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Ślizień
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Ślizień
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Dybalska Karolina
   Rodzice: Katarzyna Klimkiewicz h. Przyjaciel (1824-1899) i Antoni Dybalski (1803-1873)
   (Album: Portrety indywidualne)
   Przy wejściu do dworku.
   Miejsce: Dziewiątkowicze pow. Słonim Białoruś
   (Album: Zdjęcia z życia, okolicznościowe,)
   Ślizień Tafał
   (Album: Portrety indywidualne)
   Śliżyński Władysław (1830-1881) h. Ślizień (Świat II), Klementyna Bańkowska (1850-1919) h. Ślepowron
   (Album: Pary, małżeństwa)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Ślizień klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Ślizień
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Ślizień. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Ślizień
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Mogiły i epitafia osób o nazwisku Ślizień
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Milewscy
   Miejsce: Wilno, Stara Rossa - grób Milewskich -
   (Album: Wilno - cmentarz na Rossie)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Ślizień klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.