Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
soltan

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Sołtan
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Jeżeli zapomnę o nich,
Ty Boże na niebie
zapomnij o mnie
Adam MickiewiczOwoż Rejtan na przyjazd księcia Jenerała
Zaprosił gości - liczna szlachta się zebrała,
Było teatrum (Książę kochał się w teatrze);
Fajerwerk dawał Kaszyc, który mieszka w Jatrze,
Pan Tyzenhauz tancerzy przysłał, a kapele
Ogiński i pan Sołtan, co mieszka w Zdzięciele.
Słowem, dawano huczne nad spodziw zabawy
W domu, a w lasach wielkie robiono obławy.
Adam Mickiewicz
"Pan Tadeusz" ks. VIII "Zajazd"
 


Informacje

* Sołtan Pereświet-Sołtanowie herbu własnego Sołtan (herb klasyfikowany jako odmiana Syrokomli [Nies.]) istniejący rzekomo na Litwie już przed Unią Horodelską [żał.]. Rodzina bojarska pochodzenia ruskiego w Wielkim Księstwie Litewskim, rozrodzona od XV w., ziemianie, wysocy urzędnicy dworscy i ziemscy, duchowni, wojskowi, zesłańcy. Dla niektórych Sołtanów znane są ogromne wykazy przodków sięgające kilkudziesięciu pokoleń. Przykład: Oktawia Sołtan. Znane są dwie odmiany tego herbu - zamiast srebrengo koloru - złoty, oraz taki sam herb z lilią wystającą nad gwiazdę.
"Sułtanowie na Wołyniu herbu tego używają w województwie kijewskim, mężowie wielcy i sławni w tym domu z dawna bywali" [1584r. Paprocki Herby ...]
Herb własny opisywany w dokumencie wywodu familii z 1802 [dla Jana Sołtana - Arch. Mińsk, nad. K. Ćwiertniewski] miałby wyglądać następująco: "Herbu Syrokomla - tj. Abdank biały zwyczajny powinien być w polu czerwonym, ale na wierzchu Jego i w środku Krzyż złoty, na chełmie nad koroną takiż z krzyżem Abdank" Przejdź

herb Sołtan (Syrokomla)
Sołtan
(Syrokomla odm.)
(za: T.Gajl)
opis
Korczak
(za: T.Gajl)
opis

 
* Sołtan Zupełnie inną wersję herbu Sołtan podaje Niesiecki "Podobno są insi Sołtanowie na Wołyniu pod Krzemieńcem, którzy w herbie działo noszą na dwóch kółkach wyrychtowane, w prawą tarczy obrócone, na niem kruk stoi, w lewą tarczy całym sobą skierowany, w pysku pierścień z diamentem trzyma, skrzydła do lotu wspięte do góry: taką miałem relacją od Samuela Sołtana, który przydał, że z Inflant na Wołyń przenieśli się." Była by więc to wg. relacji Samuela, gałąź rodziny Pereświet. Z racji na położenie geograficzne jest jednak możliwe że przypisywali oni sobie związek z rodziną inflancką pochodząc jednak w rzeczywistości od Ormian, jednak zastanawiająca jest zbieżność tego herbu z herbem obwodu smoleńskiego.

* Korczak Informacje o innej rodzinie podaje Kossakowski za Paprockim. Wg. niego Ci Sołtanowie pochodzą od Czuppy który w 1413 przyjął w Horodle herb Korczak, od którego też początek biorą rody: Jesmanowie, Riniczowie, Mieleszkowie. Jednak wydaje się że Sołtanowie "Pereświt" pochodzący od Czuppy przyjęli herb Sołtan, podczas gdy na Litwie była inna rodzina Sołtanów pieczętująca się tym herbem. Być może jednak dotyczy to jedynie jednej ze zubożałych gałęzi rodu "Pereświt".
* Ormianie Znana jest informacja o rodzinie, niespokrewnionej z powyższymi, pochodzącej od Ormian kijowskich. W XVI i XVIIw byłi właścicielami wiosek Sołtanówka Wielka i Mała wraz z zamkiem i dobrami przyległymi. Niewiadomo czy rodzina ta istnieje do dziś ale wymienieni byli też w 1777 w Stanisławowie. Ormiańska rodzina Sołtanów mieszkała w XVI w w Kijowie i trudniła się handlem. W XVII przenieśli się na Wołoszczyznę gdzie pozyskali szlachectwo i dobra. Od 1670 zamieszkali w Stanisławowie i tam niektórzy zaczęli się nazywać Abgarowiczami. Sołtanowie ormiańscy pochodzą wg historyków od książąt Armenii. Od nich następnie wywodzi się wiele rodzin ormiańskich (Abgarowicz, Wartanowicz, Zachayasiewicz i in). Legitymowali się herbem Korczak a potem Abgarowicz. W 1909 zmarł Kajetan Abgarowicz noszący pseudonim "Abgar Sołtan", założyciel lwowskiego pisma "Przedświt"

* Innne Istnieje wiele not o osobach jeszcze nieprzypisanych do poszczególnych rodzin
Przejdź
Wśród innych można znaleźć też angielskie nazwisko Soltan utworzone prawd. przed XIw od nazwiska/miejscowości Sowton. Zbieżność tych nazwisk jest niezależna. Występujące w literaturze słowo Sołtan w nazwiskach z rejonu tureckiego dotyczy tytułu Sułtana jaki posiadali wysocy urzędnicy w tamtych rejonach, posługiwali się nim Ostryńscy i Puńscy - bliscy krewni chana, ale używali niekiedy czasem też Glińscy i in.. Słowo Sołtan w XVI wieku występowało także jako imię, znani są m.in Sołtan Czetwertyński i Sołtan syn Wasyla Korybuta przodka Zbaraskich (podawany czasem mylnie jako Sołtan h. Korybut). Od tego ostatniego Sołtana pochodzi z pewnością jedna z nazw miejscowych: Sołtanowszczyzna będąca w dobrach Zbaraskich.

* Sołtanowicz Nazwisko to być może pochodzi od Michała syna Sołtana Aleksandrowicza. Mogło jednak powstać zupełnie niezależnie (strona Sołtanowiczów)

* Tytuł hrabiowski W gałęzi Sołatnów wiodącej się od Stanisława Pereświt Sołtana (1756-1836), osoby niezwykle zasłużonej dla kraju, wywodzi się używanie tytułu hrabiowskiego. Tytuł ten nigdy nie był nadany, a pochodzi prawd. z błędnej korespondencji i not biograficznych pisanych przez osoby trzecie. Późniejsze używanie wynikało z nieświadomości tego faktu. Należy jednak sumiennie przywrócić stan faktyczny, co nie wpływa oczywiście w żadnym stopniu na poziom zasług i dokonania poszczególnych osób z rodziny. Dokładniejsza lista rodzin których tytuły wynikają z nieporozumienia lub są jawnym oszustwem znajduje się w wątku Fałszywe tytuły hrabiowskie - wraz z przyczynami i wyjaśnieniem.Ilość wejść

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).SPIS TREŚCI
* Sołtanowie h. Syrokomla
* Sołtanowie h. Korczak
* Tatarzy
* Ormianie
* Sołtanowie nieznanego herbu
* Osoby niepowiązane genealogicznie


"Pereświet" h. Syrokomla odm.

do spisu treści
Legenda herbowa h. Sołtan "Przodkowi domu tego od Witolda w. ks. Litewskiego, do dwóch krzyżów przydana gwiazda, z tej okazji: że wysłany na strażą w obozie będąc, Tatarów pogromił, i nie prędzej powrócił, aż gwiazdę obaczył" [Paprocki, za Niesieckim]
(być może: Czupa h. Korczak, przyjęty do herbu w Horodle 1413) 1. Jerzy (wg. Dworzeckiego syn Czupy a więc też i herbu Korczak, wg. Żychlińskiego, Niesieckiego h. Sołtan) 1.1. Aleksander Juriewicz ok. 1400 zm. ok. 1450, podskarbi 1443 1.1.1. Sołtan Aleksandrowicz (również jako Aleksander Sołtan) ur. ok. 1440 zm. ok. 1495, marszałek hospodarski 1483-90, podskarbi nadworny, namiestnik słonimski i nowogródzki, potem bielski, kawaler zakonu bożogrobców, fundator klasztoru w Żyrowicach. +(1?) Wasylisa Tyszkiewicz +(2?) być może Fedora ks. Hłazyna c. Olechna i ?? Sapieha 1.1.1.1. Andrzej Sołtan 1.1.1.1.1. Anna Sołtan + Hawryło Możajski, ur. 1484 zm. po 1534, s. Siemona i Heleny Kurcewicz, (1-v. ??) protoplaści rodów Możarowskich i Możajskich 1.1.1.1.1.1. Andrzej Możajski, zm. przed 1613 + Martyna 1.1.1.1.1.2. Iwan Możajski + Prakseda Masłowska 1.1.1.1.1.3. Stefan Możajski 1.1.1.1.1.4. Opanas Możajski, w 1574 otrzymał dyplom szlachecki, od króla Henryka Walezego otrzymał potwierdzenie do ziemi Możarowskiej 1.1.1.2. Michał Sołtanowicz 1.1.1.2.1. córka ur. ok. 1500 [Boniecki A., Poczet...] 1.1.1.3. Józef Sołtan, zm. 1521, (filiacja niepewna, być może jest bratem Aleksandra - Janem ale o przybranym imieniu Józef) podskarbi lit., biskup prawosławny, metropolita Rusi 1.1.1.4. Aleksander Sołtan ur. po 1478, marszałek 1515-1541 [www.rulex.ru], właściciel dóbr Wołczyn w powiecie brzeskim, Żyrowice w słonimskim, Nieśwież w nowogródzkim, Dubicz w lidzkim +(1) ?? ks. Bujnicka c. Lwa i Teodozji Worotyńskiej (potomek królów) +(2wg. Dworzeckiego) Wasylissa Chreptowicz 1.1.1.4b.1. Jan Sołtan, (Żychliński błędnie jako syn Aleksandra - podróżnika) starosta ostryński, marszałek litewski 1572, miał dwór w Wilnie na przeciwko k. św. Jana, obok kn. Konstantyna + Marianna ks. Sołomerecka, ojciec: Wasyl, matka: Hanna Sołomerecka [Dworzecki..., Boniecki.A., Poczet rodów w W.Ks.Lit.] 1.1.1.4b.1.1. Dymitr Sołtan, występuje w dekrecie 1595 w sprawie Poczapowskich [Dworzecki...] 1.1.1.4b.1.2. Łukasz Sołtan, właściciel wsi Dobryń w 1599 + Dorota Mikuta (Mięta) 1.1.1.4b.1.3. Dawid Sołtan ok. 1520. własność. Murawce i cerkiew św. Semena [Boniecki.A., Poczet rodów w W.Ks.Lit.] 1.1.1.4b.1.3.1. Maryna Sołtan + Tobiasz Podberski 1.1.1.4b.1.3.2. Daniel Sołtan ok. 1550 + Krystyna Brestynówna 1.1.1.4b.1.3.2.1. Aleksander Sołtan ur. ok. 1581 zm. po 1637 1.1.1.4b.1.3.2.2. Anna Sołtan 1.1.1.4b.1.3.2.3. Jacymira Sołtan 1.1.1.4b.1.4. Jarosław Sołtan, starosta ostryński, właściciel miejsc. Wołczyn, pow. brzeski, Klejniki (sprzedał, 1586 fundator cerkwi św. Mikołaja i św. Jerzego +(przed 1586) Maria ?? 1.1.1.4b.1.4.1. Hieronim Sołtan ur. przed 1590, 1604 nabył od ojca Klejniki i Murawce z cerwkią św. Semena [Boniecki.A., Poczet rodów w W.Ks.Lit.] 1.1.1.4b.1.5. Iwan Sołtan + Krystyna Syrowicz 1.1.1.4b.1.6. Aleksander Sołtan 1.1.1.5. Anna Sołtan + Aleksander Czartoryski 1.1.1.6. Marina Sołtan + Wasili Hornostaj 1.1.1.7. Hryńko Sołtan [Boniecki A., Poczet...] 1.1.1.7.1. ?? Sołtan + Juchno Wańkowicz 1.1.2. Jan Sołtan z Poczapowa ok. 1440 zm. ok. 1490, podskarbi wielki litewski, marszałek słonimski, poseł do papieża Sykstusa IV (być może on Józef s. Aleksandra to ta sama osoba) + Anna Wiśniowiecka [Min.] 1.1.3. Jerzy Sołtan Poczapowski, na Poczapowie ok. 1440 zm. ok. 1490 1.1.4. Michał Sołtan na Zahorowie (Wołyń) ok. 1440 zm. ok. 1490 1.1.5. Andrzej Sołtan z Poporć ok. 1440 zm. ok. 1498, podskarbi litewski 1486-92 +(1) ?? Bohowityn h. Pelikan ok. 1450 zm. ok. 1500, +(2) Anna ?? ok. 1450 zm. ok. 1500 1.1.5.1. Bohdana Sołtan ok. 1470 zm. ok. 1520 + Jan "Sowa" Korsak h. Lis ok. 1470 zm. ok. 1510 1.1.5.1.1. Jan "Sowa" Korsak 1.1.5.1.2. Anastazja "Sowa" Korsak 1.1.5.1.3. Anna "Sowa" Korsak 1.1.5.1.4. Szymon "Sowa" Korsak 1.1.5.1.5. Michał "Sowa" Korsak + Ahrenka Posiakowiecka [nad. Adam Korsak z Wilna] 1.1.5.2. Jan Sołtan ok. 1470-1554, podskarbi nadworny litewski 1507-54, namiestnik dubiński 1.7.1507, namiestnik mejszagolski 20.4.1508 + Bohdana Czetwertyńska, ojciec. Fedor [Boniecki A., Poczet rodów W.Ks.Lit.] (wg Adama Sołtana Jan - będący synem Jana i wnukiem Aleksandra jest ojcem Bogdana - patrz niżej - wydaje to się jednak mało prawdopodobne) Połączenie linii wersja niesprawdzona, brak źródeł, brak wyjaśnienia wątpliwości, niezgodności z innymi źródłami: [źródło: Min, za Adam Maria Sołtan] <== wcześniej jak powyżej 1.1.1.4b.1.4. Jarosław Sołtan, ur. 1527, zm. 1610 + Marianna Sołomerecka 1.1.1.4b.1.4.1. Hieronim Sołtan ur. 1550, zm. 1621 1.1.1.4b.1.4.1.1. Michał Sołtan, ur. 1575, zm. 1620 1.1.1.4b.1.4.1.1.1. Jan Sołtan, ur. 1597, zm. 1745 +(1) ?? +(2) Aleksandra Boreysza 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1. Samuel Sołtan 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1. Jan Sołtan 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.1. Dominik Sołtan +(1) Anna Gedrojć +(2) Franciszka von Kruger 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.2. Konstancja Sołtan + Jan August Hilzen 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.3. Marianna Sołtan + Mikołaj Żaba 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.4. Piotr Sołtan +(1) ?? Przyborowska +(2) ?? Kopeć +(3) ?? Szostakowska 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.4c.1. Benedykt Sołtan + Józefa Benisławska ==> dalej jak poniżej 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.4c.2. Bogumiła Sołtan + ?? Grothus 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.4c.3. ?? Sołtan + ?? Wereszczyński 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.4c.4. ?? Sołtan + ?? Szostakowski 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.4c.5. Stanisław Sołtan 1.1.1.4b.1.4.1.1.1a.1.1.4c.6. Teresa Sołtan + ?? Rykow 1.1.1.4b.1.4.1.1.1b.2. Hieronim Władysław Sołtan +(1) ?? + Anna Chreptowicz ==> dalej jak poniżej 1.1.1.4b.1.4.1.1.2. Wawrzyniec Sołtan, ur. ok. 1600 1.1.1.4b.1.4.1.1.2.1. Krzysztof Sołtan 1. Hieronim Władysław "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1620 zm. 20.7.1682, dworzanin JKM, marszałek starodubowski, elektor Jana Kazimierza z woj. smoleńskiego, dziedzic: Chyżów, Rohyń, Nauchowicze +(przed 1647) Anna Elżbieta Littaworówna Chreptowicz [Pietruski O., . Elektorów poczet ..., Manteuffel O straodawnej...] 1.1. Michał Leon "Pereświt" Sołtan, ur. ok. 1660, zm. ok. 1733, stolnik czernichowski, chorąży starodubowski 1684 [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.], podkomorzy starodubowski 1688-1704, marszałek starobudowski 1733, poseł na sejmy +(1)(17.2.1692 lub 1688) Justyna Judycka c. Stanisława Michała (s. Adama, wn. Aleksandra) i Zofii Kopeć, +(2) Konstancja Nieroszyńska ok. 1670 zm. ok. 1720 (1.v Andrzej Eysmont, 2-v. Jan Kotowicz, 3-v. Łukasz Gabriel Kurzeniecki) 1.1.1. Antoni "Pereświt" Sołtan ok. 1680 zm. 1729, 1.1.2. Zofia Tekla "Pereświt" Sołtan ok. 1680 zm. ok. 1740 1.1.3. Rozalia Justyna "Pereświt" Sołtan ok. 1680 zm. ok. 1750 + Michał Antoni Szołkowski (Sułkowski?), miecznik wilkomierski 1734, 1745 [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.] 1.1.4. Ludwika "Pereświt" Sołtan ok. 1680 zm. ok. 1740 1.1.5. Zofia "Pereświt" Sołtan ok. 1680 zm. ok. 1740 1.1.6. Wiktor "Pereświt" Sołtan ok. 1680 zm. ok. 1740 1.1.7. Marcin "Pereświt" Sołtan ok. 1680 zm. ok. 1740 1.2. Katarzyna "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1640 zm. 1722 +(przed 1672) Benedykt Aleksander Owsiany, stolnik lidzki [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.] 1.3. Zofia "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1650 +(1687) Samuel Franciszek Karol Wilczek, podstoli wołkowyski, kasztelan smoleński 1665 (1-v. Katarzyna Nowicka zm. 1673) [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.] Wersja alternatywna [wywód familii urodzonych Pereświatowiczów Sołtanów, 1802, Archiwum Mińsk, dokument na podstawie innych przy potwierdzeniu szlachectwa dla Jan Sołtana nad. K. Ćwiertniewski] potrzebne wyjaśnienie różnic z wersją powyżej i poniżej. 1. Hieronim "Pereświt" Sołtan h. własnego, podkomorzy starodubowski, 19.5.1667 przywilej królewski, własność Chiżok, Pietnacewicze-Horodce, Zadubie, Nauchowicze, pow. rzeczycki, Rowkowicze pow. rzeczycki 1.1. Michał Sołtan 1.1.1. Wawrzyniec Sołtan 1.1.1.1. Krzysztof Sołtan 1.1.1.1.1. Michał Sołtan 1.1.1.1.1.1. Leon Sołtan 1.1.1.1.2. Paweł Sołtan 1.1.1.1.2.1. Benedykt Sołtan 1.1.1.1.2.1.1. Maciej Sołtan 1.1.1.1.2.1.2. Mikołaj Sołtan 1.1.1.1.2.2. Ignacy Sołtan 1.1.1.1.3. Antoni Sołtan ur. ok. 1760 1.1.1.1.3.1. Józef Sołtan 1.1.1.1.3.1.1. Piotr Sołtan 1.1.1.1.3.1.2. Andrzej Sołtan 1.1.1.1.3.1.2.1. Maksymilian Sołtan 1.1.1.1.3.1.2.2. Ignacy Sołtan 1.1.1.1.3.1.2.3. Karol Sołtan 1.1.1.1.3.1.2.4. Józef Sołtan 1.1.1.1.3.1.2.5. Kajetan Sołtan 1.1.1.1.3.2. Jan Sołtan 1.1.1.1.3.2.1. Pantaleon Sołtann 1.1.1.1.3.2.2. Nikodem Sołtan 1.1.1.1.3.2.3. Michał Sołtan 1.1.1.1.3.3. Bazyli Sołtan 1.1.1.1.3.3.1. Michał Sołtan 1.1.1.1.3.3.2. Kajetan Sołtan 1.1.1.1.3.3.3. Wincenty Sołtan 1.1.1.1.3.3.4. Karol Sołtan 1.1.1.1.3.4. Wincenty Sołtan 1.1.1.1.4. Florian Sołtan ur. ok. 1760 1.1.1.1.4.1. Krzysztof Sołtan, komornik pow. rzeczyckiego (on, ojciec i jego potomkowie zgodni z linią Teodora poniżej, reszta sprzeczna) 1.1.1.1.4.1.1. Stanisław Sołtan 1.1.1.1.4.1.2. Józef Sołtan 1.1.1.1.4.1.2.1. Wincenty Sołtan, marszałek rzeczycki 1.1.1.1.4.1.2.2. Franciszek Sołtan 1.1.1.1.4.1.3. Jan Sołtan, ur. ok. 1820 podk. rzeczycki 1.1.1.1.4.1.3.1. Tadeusz Sołtan 1.1.1.1.4.1.3.2. Jozafat Sołtan 1.1.1.1.4.1.3.3. Jan Sołtan, rotmistrz, podk. pow. rzeczyckiego 1.1.1.1.4.1.3.4. Narcyz Sołtan, ur. ok. 1850 1.1.1.1.4.1.3.5. Leonard Sołtan 1.1.1.1.4.1.3.6. Ignacy Sołtan 1.1.1.1.4.2. Michał Sołtan 1.1.1.1.4.2.1. Maciej Sołtan 1.1.1.1.4.2.2. Robert Sołtan 1.1.1.1.4.3. Antoni Sołtan 1.1.1.1.4.3.1. Joachim Sołtan 1.1.1.1.4.3.2. Tadeusz Sołtan 1.1.1.1.4.3.3. Kasper Sołtan 1.1.1.1.4.4. Mikołaj Sołtan 1.1.1.1.4.5. Franciszek Sołtan 1.1.1.1.4.5.1. Wawrzyniec Sołtan 1.1.1.1.4.5.2. Aleksander Sołtan 1.1.1.1.4.5.3. Wincenty Sołtan 1.1.2. Jan Sołtan 1.1.2.1. Hieronim Sołtan 1.1.2.1.1. Michał Sołtan 1.1.2.1.1.1. Wiktor Sołtan 1.1.2.1.1.2. Marcin Sołtan 1.1.2.1.1.3. Antoni Sołtan 1.1.3. Piotr Sołtan 1.1.3.1. Bogusław Sołtan 1.1.3.1.1. Andrzej Sołtan 1. Samuel Sołtan h. Sołtan, ur. 1654, zabity 26.8.1709, dworzanin królewski, starosta omelański, wojski starodubowski 1699, niedoszły kasztelan smoleński, podstoli inflandzki (+ ?? Wisiunianka (Wisimianka?)?) + Helena Ewa von Manteuffel-Sey (1-v. Jan von Berk), zm. 1729 [uzupełnienia do drzewa: Jerzy Kluza z Myszkowa] 1.1. Stanisław Pereświt Sołtan ur. 1698, zm. 1758, starosta omelanowski, podstoli brasławski, inflancki, własność: Andrepna i Zielonpola w Rzeczyckim, Lideksna ze Sprykutowem w Lucyńskim +(1) Eleonora Hilzen, ojciec: Jerzy Konstanty, matka: Anna Regina Schimmelpfennig von der Oye +(2)(2.2.1749 Dyrwiany) Helena Römer h. Römer ur. ok. 1730 (2-v. Jan Wayssenhof), ojciec: Stefan (chorąży trocki), matka. Helena Sulistrowska [Herbarz Kurlandzki...] 1.1b.1. Augusta Sołtan, ok. 1750 + Eliasz Piottuch-Kublicki z Kublicz h. Ostoja, łowczy inflancki 1.1b.1.1. Elżbieta Piottuch-Kublicka z Kublicz, ur. ok. 1790 + Benedykt Wawrzecki, marszałek brasławski + ?? Krütz 1.1b.1.2. Józef Piottuch-Kublicki z Kublicz, ok. 1800 + Karolina Sołtan, ok. 1780 1.1b.1.2.1. Walentyna Piottuch-Kublicka z Kublicz, ur. ok. 1800 + Władysław Józef Sołtan ur. 1795, zm. 1843, ojciec: Benedykta, matka: Józefa Benisławska 1.1b.1.2.1.1. Oktawia Sołtan, ur. 1830, zm. 15.8.1871 Kazań +(1849) Władysław Hieronim Samuel Sołtan, ur. 1824, zm. 1900, ziemianin; uczestnik powstania styczniowego (potomstwo poniżej) 1.1b.1.2.2. Stanisław Piottuch-Kublicki 1.1b.1.2.3. Oktawia Piottuch-Kublicka + Józef Szumski 1.1b.1.2.4. Anna Piottuch-Kublicka + Józef Benisławski z Benisławia h. Pobóg 1.1b.1.2.5. Emilia Piottuch-Kublicka + Wincenty Smokowski ur. 1797 zm. 1876. s. Michała i Konstancji Mickiewicz 1.1b.1.2.6. Adolf Piottuch-Kublicki + Ida ks. Ogińska h. Oginiec ok. 1820 1.1b.1.2.6.1. Karol Piottuch-Kublicki, ur. ok. 1850 + Zofia Eysymont, ur. ok. 1840 ojciec: Oktawiusz, matka: Helena Sołtan 1.1b.2. Stanisław Sołtan, ur. 27.8.1756, zm. 1836 Mitawa, generał, chorąży wlk. lit., podkomorzy lit., marszałek nadw. lit., starosta słonimski, członek Straży Praw kierownik sprzysiężenia w woj. nowogródzkim 1793 r.; prezes Komisji Rządu Tymczasowego W. Ks. Lit. w r. 1812, poseł 1782,1788 , +(1) Franciszka Teofila ks. Radziwiłł zm. 1802, ojciec: Stanisław (podkomorzy lit), matka: Karolina Pociej; wniosła do rodziny Sołtanów posiadłość Zdzięcioł +(2)(ok. 1820) Konstancja Toplicka-Tupalska (1-v Kasper Korsak), ojciec: Antoni, matka: Róża Górska [Min.] 1.1b.2a.1. Karolina Sołtan, ur. ok. 1780 + Józef Piottuch-Kublicki z Kublicz h. Ostoja, ok. 1800 potomstwo powyżej 1.1b.2a.2. Anna Sołtan, ur. ok. 1790 + Antoni Wańkowicz h. Lis odm., ur. ok. 1760 1.1b.2a.2.1. Waleria Wańkowicz, ok. 1800 + Konstanty hr. Tyzenhauz h. Bawół, 1789-1853 1.1b.2a.2.2. Wanda Wańkowicz, ok. 1800 + Benedykt hr. Tyszkiewicz-Łohojski h. Leliwa, 1807-1866 1.1b.2a.2.3. Klementyna Wańkowicz, ok. 1820 + ?? Mostowski ok. 1810 1.1b.2a.3. Helena Sołtan , ur. ok. 1790 + Franciszek Sołtan ur. ok. 1780. kawaler maltański, marszałek piński 1.1b.2a.4. Adam Leon Ludwik Sołtan, ur. 2.7.1792 Warszawa, zm. 7.2.1863 Poznań, pułkownik wojska polskiego, kawaler Virtuti Military, kawaler orderu św. Heleny ostatni właściciel pałacu Zdzięciół; mason III stopnia [Szwed.W. "Masońskie..."]. +(19.4.1820, 1837 rozw.) Idalia Pociej h. Waga ur. ok. 1790, zm. zm. przed 7.08.1839, ojciec: Aleksander Michał, matka: Anna Korzeniowska; (2-v. Wiktor Czudowski) 1.1b.2a.4.1. Maria Anna Pereświt-Sołtan , ur. 1822, zm. 29.12.1906 Poznań +(22.10.1844) Alfons Józef hr. Sierakowski z Waplewa h. Ogończyk, ur. 1816, zm. 1886, ojciec: Antoni, matka: Antonina Zboińska 1.1b.2a.4.1.1. Adam hr. Sierakowski, 1846-1912 +(1876) Maria hr. Potocka z Krzeszowic h. Pilawa, 1855-1934 1.1b.2a.4.1.2. Antonina hr. Sierakowska, 1847-1940 +(1867) Antoni Bonawentura Kalkstein z Pluskowąs h. Kos 1839-1918, poseł do parlamentu niemieckiego [Kuryer Lwowski 6.5.1886] 1.1b.2a.4.2. Idalia Sołtan, ur. ok. 1827, zm. 27.07.1836 Kamieniec Podolski 1.1b.2a.4.3. Aleksander Stanisław August Sołtan , ur. 21.8.1821 Wilno, zm.1853 + Maria Kraszewska h. Jastrzębiec ok. 1820, zm. 27.9.1880 Krynki, ojciec: Ludwik [Żychl.] 1.1b.2a.4.3.1. Stefania Sołtan , ur. 1848, zm. 1933 właścicielka dóbr Rzeczyca i Glinka, współwłaścicielka dóbr Zdzięcioł w guberni mińskiej + Włodzimierz Władysław Kazimierz de Virion h. Leliwa, ur. 1833, zginął 1896 w wypadku kolejowym, ojciec: Jan Tadeusz, matka: Maria Brunnow, własność: Krynki, Rzeczyca, Glinka 1.1b.2a.4.3.1.1. Adam Wojciech Franciszek de Virion, ur. 1870, zm. 1945 +(1) Zofia Helena Celina Romer h. Laski, ur. 1869, zm. 1920 +(2) Anna Romer h. Laski, ur. 1870, zm. 1952 1.1b.2a.4.3.1.2. Włodzimierz Jan Kazimierz de Virion, ur. 1872, zm. 1907 + Leokadia Ratyńska h. Krzywda ur. 1876, zm. 1932 1.1b.2a.4.3.1.2.1. Stefania de Virion + Jan Kułakowski 1.1b.2a.4.3.1.2.2. Józef Marian de Virion + Ludmiła Karzinkin 1.1b.2a.4.3.1.3. Maria Stefania Virion, ur. 1874, zm. 1952, poch. Wrocław + Stanisław Herubowicz h. Korab ur. ok. 1860 1.1b.2a.4.3.1.3.1. Jadwiga Herubowicz, mieszkała: Wrocław + ?? Korwin-Wierzbicki 1.1b.2a.4.3.1.4. Wanda Helena de Virion,ur. 1875, zm. 1940 + Witold Rymwid-Mickiewicz h. Poraj, ur. ok. 1860 1.1b.2a.4.3.1.5. Ludwika de Virion, ur. 1876, zm. 1943 + Zygmunt Łempicki h. Junosza, ur. ok. 1890, zm. 1938 1.1b.2a.4.3.1.5.1. Jerzy Łempicki ("Juraś") 1.1b.2a.4.3.2. Helena Sołtan, ur. ok. 1850 +(1872 Warszawa) Hipolit Staszewicz h. Paprzyca, właściciel dóbr Kowniatyń ur. ok. 1840 [www.geneteka.genealodzy.pl] 1.1b.2a.4.4. Adam Leon Sołtan, ur. 30.1.1824 Waplewo, zm. 6.02.1901 Waplewo, bibliofil 1.1b.2a.4.5. Michał Sołtan , ur. 25.6.1830 Zdzięcioł, zm. 12.1.1893 Kraków, ziemianin; powstaniec 1863, zesłaniec + Cecylia Małyńska h. Poraj ur. ok. 1831, zm. 11.04.1911 Kraków, ojciec: Józef (marsz. pow. ostrogskiego), matka: Julia Czarnecka; po ojcu właś. wsi Bilcze w pow. dubieńskim - majątek 803 ha [Epsztein T., Polska własność...., KEK] 1.1b.2b.5. Stanisław Sołtan, 1822-4.1.1897 Annińsk, ziemianin, zesłaniec, właściciel dóbr Brzostowica Murowana w guberni grodzieńskiej +(1)(1846) Maria hr. Dunin-Jundziłł h. Łabędź ur.1827, zm. 19.03.1858, ojciec: Wiktor, matka: Maria de Reiff de Lentigny (1-v. Bronisław Antoni Römer) +(2)(17.21860) Albertyna hr. Dunin-Jundziłł h. Łabędź ur. 1837, zm. 12.07.1863, ojciec: Wiktor, matka: Teresa Karolina Cichocka; po ojcu i dziadku właścicielka Brzostownicy Murowanej 1.1b.2b.5a.1. Emilia Sołtan, ur. 7.04.1847, zm. 10.01.1908 + Bronisław Korsak h. Korsak ur. ok. 1850 zm. 12.1912 1.1b.2b.5a.1.1. Bogdan Korsak, ok. 1870 1.1b.2b.5a.1.2. Włodzimierz Korsak, ok. 1870 1.1b.2b.5a.1.3. Helena Korsak, ok. 1880 + Władysław Eugeniusz Sołtan h. Sołtan, ur. 1870, zm. 1943 potomstwo powyżej 1.1b.2b.5a.2. Stanisław Sołtan, ur. 1848, zm. 1850 1.1b.2b.5a.3. Helena Sołtan, ur. 1849, zm. 1852 1.1b.2b.5a.4. Adam Sołtan, ur. 21.09.1851, zm. 1902, dziedzic: Brzostownica Murowana + Ludwika von Brunnow ok. 1860 ojciec: Szymon, matka: Jadwiga Potocka [PSB] 1.1b.2b.5a.5. Wiktor Władysław Rudolf Pereświt-Sołtan, ur. 31.07.1853 Brzostowica Murowana, zm. 25.10.1905 Warszawa, inżynier kolejnictwa, naczelnik kolei fabrycznej łódzkiej, właściciel dóbr Kraszuty +(16.7.1882 Warszawa) Amelia Maria Weyssenhoff h. Łabędź, ur. 20.6.1861 Tarnów, zm. 1943, ojciec: Michała. matka: Wandy Łubieńskiej 1.1b.2b.5a.5.1. Anna Pereświt-Sołtan, ur. 28.04.1895 Warszawa zm. 06.10.1974 Hudson, prowincja Quebec, Kanada +(6.8.1918 Żytomierz) Antoni Kazimierz Seweryn Stanisław Romer ur. ok. 27.9.1889 zm. 16.8.1973 ojciec: Kazimierz Lucjan, matka: Kazimiera Bronisława Skirmunt [Herbarz Kurlandzki...] 1.1b.2b.5a.5.1.1. Henryk Seweryn Römer, 1.1b.2b.5a.5.1.2. Teresa Kazimiera Römer + ?? von Behr ur. ok. 1910 1.1b.2b.5a.5.1.3. Gotard Jerzy Römer 1.1b.2b.5a.5.1.4. Krzysztof Bernard Römer 1.1b.2b.5a.5.1.5. Jolanta Monika Römer + ?? von Montgelas ur. ok. 1910 1.1b.2b.5a.5.1.6. Erwin Andrzej Römer 1.1b.2b.5a.5.1.7. Agnieszka Małgorzata Römer 1.1b.2b.5a.5.2. Andrzej Maria Pereświt-Sołtan, 25.11.1897 Warszawa, zm. 10.12.1959 Warszawa, fizyk, poch. Warszawa-Stare Powązki, al. zasłużonych 1-106 +(14.08.1939) Marta Euzebia Kowalewska ur. 6.12.1909, zm. 10.08.1992, poch. Warszawa - Stare Powązki [JKzM; Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne] 1.1b.2b.5a.5.2.1. Magdalena Pereświt-Sołtan, biolog, zam. w Danii + Ignacy Filiński ur. ok. 1930, fizyk 1.1b.2b.5a.5.2.2. Adam Pereświt-Sołtan, ur. 1943, fizyk, dyr. Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej w Państwowej Agencji Atomistyki (mail) + Agnieszka Święcicka ur. 1944, ojciec: Jerzy, matka: Maria Dunin-Wąsowicz 1.1b.2b.5a.5.2.2.1. Adam Pereświt-Sołtan, ur. 1968 + Iwona Cendrowska ur. 1970, ojciec: Józef, matka: Salomea Młynarczyk 1.1b.2b.5a.5.2.2.1.1. Jan Pereświt-Sołtan, ur. 2007 1.1b.2b.5a.5.2.2.2. Aleksander Pereświt-Sołtan, ur. 1973 + Dorota Pilaszek ur. 1978, ojciec: Ryszard, matka: Lucyna Szydłowska 1.1b.2b.5a.5.2.2.2.1. Aleksandra Maria Pereświt-Sołtan, ur. 1998 1.1b.2b.5a.5.2.2.2.2. Julia Pereświt-Sołtan ur. 2008 1.1b.2b.5a.5.2.3. Wojciech Jerzy Pereświt-Sołtan, ur. 1945, inżynier mechaniki precyzyjnej +(1)(rozw.) Elżbieta Teresa Witt ur. 1946, ojciec: Tadeusz, matka: Jadwiga Chowańczak +(2) Teresa Małgorzata Sychowicz ur. 19653, ojciec: Bolesław, matka: Maria Wierzbicka 1.1b.2b.5a.5.2.3a.1. Michał Pereświt-Sołtan, ur. 1972 + Katarzyna Kononowicz-Krasuska ur. 1978, ojciec: Krzysztof. matka: Ewa Kargol (mail) 1.1b.2b.5a.5.2.3a.1.1. Marek Maria Pereświt-Sołtan, ur. 2002 1.1b.2b.5a.5.2.3a.1.2. Maksymilian Maria Pereświt-Sołtan, ur. 2003 1.1b.2b.5a.5.2.3a.1.3. Melania Pereświt-Sołtan, ur. 2008 1.1b.2b.5a.5.2.3a.2. Jan Pereświt-Sołtan, 1977 + Katarzyna Kowalska ur. 1980 1.1b.2b.5a.5.2.4. Andrzej Pereświt-Sołtan, ur. 17.04.1949 Warszawa, profesor, astronom, praca w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie , mail) +(1) Anna Rożyńska ur. ok. 1950, ojciec: Zygmunt, matka: Maria Jankowska +(2) Małgorzata Królikowska, ur. 1956, ojciec: Wojciech, matka: Zofia Zienkiewicz; astronom 1.1b.2b.5a.5.2.4a.1. Andrzej Pereświt-Sołtan, ur. 1973 1.1b.2b.5a.5.2.4a.2. Klara Pereświt-Sołtan, ur. 1976 + Paweł Kościelecki 1.1b.2b.5a.5.2.4a.2.1. Blanka Sołtan-Kościelecka, ur. 2007 1.1b.2b.5a.5.2.4b.3. Stanisław Pereświt-Sołtan, ur. 1993 1.1b.2b.5a.5.3. Jan Maria Antoni Stanisław Pereświt-Sołtan, ur. 1899 zm. 27/28.05.1942 rozstrzelany w Magdalence, dziennikarz, uczestnik ruchu oporu podczas II Wojny Światowej + Maria Anna Hecker ur. ok. 1902 zm. 6.4.1945 obóz w Belsen-Bergen c. Jana i Marii, więziona po Powstaniu Warszawskim w Belsen Berger gdzie zmarła. [Jasiewicz K. Lista strat...] 1.1b.2b.5a.5.3.1. Andrzej "Pereświt" Sołtan "Podhorecki" ur. 27.07.1927, zm. 28.08.1944 przy ul. Franciszkańskiej w Warszawie - plutonowy w powstaniu warszawskim, walczył w batalionie "Zośka" 1.1b.2b.5a.5.3.2. Krystyna Pereświt-Sołtan, ur. 1929, mieszka: USA + Stefan Kon ur. ok. 1920, chemik w Cornell University 1.1b.2b.5a.5.3.3. Maria Pereświt-Sołtan, ur. 1937 +(1) Ludwik Dobrzyński ur. ok. 1930, prof. Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku +(2) Lech Zaborski zm. 1998 1.1b.2b.5a.6. Karol Sołtan, ur. 1855 zm. 19.4.1889 Kalwaria Zebrzydowska, poch. Zebrzydowice, 1885 ksiądz [Kuryer Lwowski 23.4.1889] 1.1b.2b.5b.7. Bogdan Wiktor Sołtan, 19.03.1861, zm. 10.04.1912, członek katolickiego stowarzyszenia akademickiego polonijnego Arkonia, właściciel Brzostowicy Murowanej + Maria Franciszka hr. Sołtan h. Sołtan, ur. 1863, zm. 1926 1.1b.2b.5b.7.1. Maria Emilia hr. Sołtan , ur. 15.8.1889 Anińsk zm. 15.1.1963 Warszawa +(8.11.1910) Zdzisław Henryk hr. Grocholski z Grabowa h. Syrokomla, 1881-1968, ojciec: Stanisław, matka: Wanda Zamoyska 1.1b.2b.5b.7.1.1. Maria hr. Grocholska, ur. 22.6.1911 Pietniczany zm. 17.5.1940 Otrębusy 1.1b.2b.5b.7.1.2. Stanisław Bogdan hr. Grocholski, ur. 4.12.1912 Pietniczany zm. 8.2.2002 Valduc (Belgia) + Elżbieta Wiktoria Adelajda Janssen ur. 1917 1.1b.2b.5b.7.1.3. Helena hr. Grocholska, ur. 19.02.1914, zm. 25.11.1983 +(30.10.1943) Jerzy Brykczyński h. Gwiaździcz ur. 1916 1.1b.2b.5b.7.1.4. Władysław Maria hr. Grocholski, ur. 1915, zm. 1940 1.1b.2b.5b.7.1.5. Kazimierz Adam hr. Grocholski, ur. 1917, zm. 1994 +(1946) Zofia Elżbieta hr. Baworowska z Baworowa h. Prus (II), 1920 + Anna Svertshkov, ur. ok. 1930 1.1b.2b.5b.7.1.6. Michał hr. Grocholski, ur. 1918, zm. 1939 1.1b.2b.5b.7.1.7. Adam Remigiusz hr. Grocholski, ur. 1922, zm. 1944 1.1b.2b.5b.7.1.8. Tadeusz hr. Grocholski, ur. 1924, zm. 1944 1.1b.2b.5b.7.1.9. Jeremi Jarema Jerzy hr. Grocholski, ur. 1927 + Róża Dowgiałło, ur. ok. 1940 1.1b.2b.5b.7.1.10. Henryk hr. Grocholski, ur. 1933 + Emilia Piekarz, ur. ok. 1940 1.1b.2b.5b.7.2. Stanisław Sołtan, ur. 1899, poległ 17.04.1919 pod Baranowiczami, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej, porucznik, kawaler orderu Virtuti Militari V kl. 1.1b.2b.5b.7.3. Bogdan Józef Sołtan, 1893-1960, właśc. Polanówki, ostatni właściciel Brzostownicy Murowanej, w czasie wojny administrator własność: Wierszuba, Wiżulany, Glinciszki, Podbrzezie, i Landwarow, aresztowany przez NKWD, poch. Warszawa - Stare Powązki + Anna Nartowska h. Trzaska 1897-1970 c. Witolda i Antoniny Gombrowicz; więzień Saratowa, poch. Warsazwa - Stare Powązki [Zabytkowe Warszawskie Pomniki Nagrobne] 1.1b.2b.5b.7.3.1. Stanisław Sołtan, ur. 18.08.1925, zm. 4.08.1986, żołnierz AK, konstruktor pieców przemysłowych do obróbki stali szlachetnych, autor 16 patentów, w tym 12 wynalazków, kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i in., poch. Warszawa - Stare Powązki 48-5-7 + Teresa Jonkajtys ur. 10.08.1929, zm. 10.08.1998, c. Hieronima i Marii Januszkiewicz; poch. Warszawa-Stare Powązki [Ziemianie...; Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne] 1.1b.2b.5b.7.3.2. Aleksander Sołtan,, ur. 1930, technolog opakowań, funkcjonariusz ONZ w agendach UNIDO i ITC-UNCTAD GAT, wiceprezes Europejskiej Federacji Opakowań + Barbara Janina Bielińska ur. 12.11.1930, ojciec: Franciszek, matka: Janina Kasprowicz; architekt, twórca obiektów szpitalnych [Ziemianie ..., uzup: Adam Sołtan inf. rodzinne] 1.1b.2b.5b.7.3.2.1. Anna Sołtan, ur. 1954 + Andrzej Wojciech Wojciechowski [Ziemianie...] 1.1b.2b.5b.7.3.2.1.1. Jan Sołtan, ur. 1984 1.1b.2b.5b.7.3.2.1.2. Anna Sołtan, ur. 1994 1.1b.2b.5b.7.3.2.2. Adam Sołtan, ur. 1963 + Katarzyna Mitkiewicz ur. 1964 1.1b.2b.5b.7.3.2.2.1. Stefan Sołtan, ur. 1993 1.1b.2b.5b.7.4. Helena Oktawia Sołtan, "Brzoza" ur. 10.11.1895, zm. 4.07.1967, sekretarka gen. Zjednoczenia Katolickich Związków Polek, komendanta III batalionu Wojskowej Służby Kobiet AK w Nieporęcie, krzyż Pro Ecclesia et Pontifice od Piusa XI , 1.1b.2b.5b.7.5. Adam Lech Sołtan, ur. 24.8.1898 Polanówka (k. Brodów), zamordowany 04.1940 Charków, mjr dypl. kawalerii, Order Virtuti Militari, szef sztabu Nowogródzkiej Brygady Kawalerii + Maria Sariusz-Zaleska; w 1928 mieszkali: Augustów [Woreyd Almanach ...] 1.1b.2b.5b.7.5.1. Teresa ("Enia") Sołtan ur. 1924, zm. 1976 + Georges Gros 1.1b.2b.5b.7.5.2. Maria Sołtan ur. 1928, zm. 24.2.1948 w wypadku, 1.1b.2b.5b.7.6. Teresa Maria Sołtan, 19.10.1901 Polanówka, zm. 5.03.1973 w klasztorze San Antonio de Arredondo pod Kordobą, członek Legii Ochotniczej Kobiet, krzyż Walecznych, franciszkanka misjonarka Maryi (Maria Felicyta od Krzyża), przez 53 lata pielęgnowała trędowatych w Chinach i Argentynie 1.1b.2b.6. Władysław Hieronim Samuel Sołtan, ur. 24.08.1824 Użukrewno zm. 6.11.1900 Prezma +(1849) Oktawia Sołtan h. Sołtan, ur. 1830 zm. 15.8.1871 1.1b.2b.6.1. Wojciech Sołtan, 1854-1907 1.1b.2b.6.2. Stanisław Sołtan, 1862-1940 + Stefania Giedroyć-Juraha ok. 1880, ojciec: Jan 1.1b.2b.6.2.1. Władysław Sołtan, 18.12.1911 Dźwińsk zm.1940 Katyń [www.katedrapolowa.pl], prawnik, ppor. 24 pp, więzień Kozielska [Indeks represjonowanych ...], mieszkał: Łuck ul. Dominikanska 12/3 + Vera Jakubowska ok. 1920 1.1b.2b.6.3. Maria Franciszka Sołtan, 1863-1926 + Bogdan Wiktor Sołtan h. Sołtan, ok. 1860 potomstwo powyżej 1.1b.2b.6.4. Antonina Sołtan, ur. 1865 zm. 25.12.1870 1.1b.2b.6.5. Władysław Eugeniusz Sołtan, ur. 7.8.1870 Twer, zm. 7.2.1943, przew. ZHP 1929-1931, wojewoda warszawski 1920-22; delegat rządu polskiego na Litwie Środkowej; minister spraw wewnętrznych +(1902) Helena Korsak h. Korsak, ur. 1885, zm. 1935, ojciec: Bronisław 1.1b.2b.6.5.1. Konstancja Maria Pia Sołtan, 1903-1992, Niepokalanka 1.1b.2b.6.5.2. Maria Alma Sołtan, ur. 1.12.1905 Ryga, zm. 31.1.1996 Szymnów, Niepokalanka, autorka m.in. książki "Matka. Życie i działalność Matki Marceliny Parowskiej 1827-1911" 1.1b.2b.6.5.3. Jerzy Sołtan, ur. 6.3.1913 Prezma (Łotwa) zm. 16.09.2005 Cambridge, MA w USA, architekt, krzyż walecznych za kampanię wrześniową + Hanna Borucińska 1911-1987, ojciec: Michał, matka: Zofia Jakimowicz 1.1b.2b.6.5.3.1. Joanna Sołtan, ur. 1946 + Sergio Scarantino ur. ok. 1940 1.1b.2b.6.5.3.1.1. Giulia Scarantino, ur. 1973 1.1b.2b.6.5.3.2. Karol Edward Sołtan, ur. 1950 (mail) + Margaret Rapp ur. 1953 1.1b.2b.6.5.3.2.1. Anna Livia Sołtan, ur. 1990 Waszyngton 1.1b.2b.7. Helena Sołtan, ur. 1826 Wilno, zm. 21.9.1900 Lubania +(1) Oktawiusz Eyssmont ok. 1810 +(2) Jan Pilecki, 1821-1878 1.1b.2b.7.1. Zofia Eysymont, ok. 1840 + Karol Piottuch-Kublicki z Kublicz h. Ostoja, ok. 1850 + Henryk hr. Łubieński z Łubnej h. Pomian, 1844 1.2. Teodora ks. Sołtan ur. ok. 1697, zm. przed 12.12.1774, w 1725 fundatorka kościoła w Janowie (pow. sokolski), pod którym jest pochowana (przebudowany) +(1724) Jerzy Stanisław Sapieha h. Lis, ur. 1668, zm. 1732, ojciec: Kazimierz Jan Paweł (hetmana polnego lit.), matka: Krystyna Barbara Hlebowicz; wojewoda mścisławski [Małgorzata Borkowska "Dekret w niebieskim ferowny parlamencie", ZNAK 1984] 1.2.1. Krystyna Róża ks. Sapieha +(1745) Kazimierz ks. Massalski 1.3. Józef Ludwik Sołtan, surrogator ziemski inflacki, chorąży petryhostki [żał.] 1.4. Krystyna Sołtan 1.5. Anna Sołtan +(1) Jarosz Biegański, skarbnik połocki +(2) Felicjan Franciszek Niewęgłowski, zm. 12.5.1742, stolnik lidzki, wojski brasławski 1723, (2-v. Tekla Mirska) +(3) Jan Antoni "Światopełk" Mirski, zm. 7.4.1752, łowczy brasławski (1-v. Teresa Sieklucka, 2-v. Joanna Rymsza) 1. Dominik Sołtan, dziedzic Prezmy + Franciszka ?? (2-v. Otton Grothus) [Manteuffel G., O starodawnej szlachcie krzyżacko rycerskiej na kresach inflanckich...] 1.1. Bogumiła Sołtan + Benedykt Grothus, porucznik artylerii W.Ks.Lit. 1. Teodor (Fedor) Sołtan h. Sołtan ur. ok. 1510, [Dworzecki...] 1.1. Bohdan Sołtan 1564 dworzanin JKM, 1567 sędzia ziemski(wg. Adama Sołtana: żona to ?? Surowicz a ojciec to Jan syn Jana, wnuk Aleksandra) + Maryna Wołłowicz 1.1.1. Michał Sołtan, pisarz 1.1.1.1. Teodor Sołtan, podstarości rzeczycki + Aleksandra Wietczana 1.1.1.2. Piotr Sołtan, + ?? kn. Zbaraska 1.1.1.3. Iwan Sołtan, wojski rzeczycki + Halszka Burnak h. Dołęga 1.1.1.3.1. Marcin Sołtan 1.1.1.3.2. Zofia Sołtan + Stefan Piotrowski 1.1.1.4. Jan Sołtan, ur. ok. 1590, sędzia ziemski rzeczycki, (prawd.) starosta propojski, 1635 poddał spalony zamek Moskwie [Kalicki B., Zarysy hist... ] 1.1.1.4.1. Zofia Sołtan + Kasper Stabrowski +(2) Jerzy Porębski 1.1.1.5. Ławryn Sołtan, 1.1.2. Andrzej Sołtan, podstarości rzeczycki + Regina Suryn 1.1.2.1. Wasyl Sołtan +(1620) Anna Pogirska 1.1.2.2. Teodora Sołtan + Stanisław Korybski s. Wojciecha 1.1.3. Filon Sołtan 1.1.4. Iwan Sołtan, zm. ok. 1621, wojski rzeczycki +(1) Anna Szorc +(2)(1619) Maryna Olesza h. Brochwicz (2-v. Semen Jaryczewski) 1.1.4a.1. Jurij Sołtan 1.1.4b.2. Damian Sołtan 1.1.4b.3. Filon Sołtan 1.1.4b.4. Jan Sołtan 1.1.5. Jan Sołtan, notowany 1599 +(Halszka Zienkowicz c. Iwana (2-v. Piotr Gruszczyński) 1. Teodor (Fedor) "Pereświet" Sołtan h.własnego Sołtan, ur. ok. 1560 [K. Ćwiertniewki na podstawie wyciągów z Archiwum w Mińsku i informacji od członków rodziny] 1.1. Jan Bazyli (Iwan Wasyli) Sołtan 1.1.1. Piotr Sołtan 1.1.1.1. Krzysztof Sołtan 1.1.1.1.1. Florian (Ignacy?) Sołtan, zm. 1691 Homel, cześnik [www.kczaplins.republika.pl (2010); www.ornatowski.com/tree/og32.htm#872 (2010)] 1.1.1.1.1.1. Krzysztof Józef Sołtan, łowczy pow. rzeczyckiego [testament Józefa Kazimierza Sołtana nad. Maria M. Świątecka - wyciąg z Ks.Gr.rzecz. za: Czapliński K. "Biblioteka Drogosławów Czaplińskich""; www.kczaplins.republika.pl (2010); www.ornatowski.com/tree/og32.htm#872 (2010)] 1.1.1.1.1.1.1. Józef Kazimierz Sołtan, zm. 1786, sędzia ziemski rzeczycki, marszałek pow. rzeczyckiego, własność: Demechy. Łazarówka, Buda, Rudnia (przezwana Sołtanów) w pow. rzeczycki, i Horbowicze w pow. możyrskim +(1)(Rochaczewo) Felicjanna Rymsza (1-v. Miczewicz, lub Mierewicz) +(2) Joanna Wiszczyńska [testament Józefa Kazimierza Sołtana] 1.1.1.1.1.1.1a.1. Wincenty Józef "Pereświt" Sołtan, ur. ok. 1772, zm. przed 1832, dziedzic Sołtanowa, marszałek powiatu rzeczyckiego, radca stanu, kawaler orderu św. Anny II kl. +(1) ?? +(2) Teodora Hrebnicka, ojciec: Jan, matka: Konstancja Białłozor +(3)(ok. 1815) Anna Łapicka, ur. ok. 1885, zm. 16.12.1862, poch. Nemenczyn [ , w zbiorach K. Ćwiertniewskiego; www.kczaplins.republika.pl (2010); www.ornatowski.com/tree/og32.htm#872 (2010); Kuryer Litewski 25.4.1832] 1.1.1.1.1.1.1a.1a.1. Aleksander "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1800, chorąży wojsk rosyjskich [Kuryer Litewski 25.4.1832] 1.1.1.1.1.1.1a.1b.2. Wincenta "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1800 1.1.1.1.1.1.1a.1b.3. Paulina "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1800 zm. 1889 1.1.1.1.1.1.1a.1b.4. Konstancja "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1800 1.1.1.1.1.1.1a.1b.5. Julia "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1800 + Jan Powstański 1.1.1.1.1.1.1a.1b.5.1. Maria "Pereświt" Sołtan + ?? Baranowicz 1.1.1.1.1.1.1a.1b.5.1.1. Maria Baranowicz 1.1.1.1.1.1.1a.1b.5.1.2. Helena Baranowicz 1.1.1.1.1.1.1a.1b.6. Zachariasz Ludwik Wincenty Franciszek Justynian Aleksander "Pereświt" Sołtan chrz. 19.3.1805 Rzeczyca 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7. Anna "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1810 zm. 31.01.1843 + Karol Marcinowski 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7.1. Józef Antoni Marcinowski ur. 15.04.1839 zm. 31.07.1897 +(1870) Józefa "Pereświt" Sołtan ur. 1850 zm. 29.01.1932, ojciec: Michał, matka: Ewelina Połońska 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7.1.1. Janina Marcinowska + Stefan "Nekanda" Trepka 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7.1.2. Zofia Marcinowska zm. 01.09.1918 + Józef Kruszewski 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7.1.3. Jadwiga Marcinowska 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7.1.4. Maria Marcinowska ur. 04.09.1871, chrz. 16.9.1871 zm. 16.08.1944 [www.geneteka.genealodzy.pl] 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7.1.5. Józefa Marcinowska ur. 25.04.1891 zm. 03.01.1987 + Tadeusz Czapliński ur. 22.07.1887 zm. 26.06.1944 1.1.1.1.1.1.1a.1b.7.2. Władysław Konstanty Marcinowski ur. 16.02.1842 1.1.1.1.1.1.1a.1c.8. Stefan Józef Antoni "Pereświt" Sołtan ur. 20.1.1819 Sory, zm. 12.11.1887 Wilno, poch. Wilno, Antokol 1.1.1.1.1.1.1a.1c.9. Wacław Jan Konstanty Jakub "Pereświt" Sołtan chrz. 17.3.1820 Strunojce k/Święcian 1.1.1.1.1.1.1a.1c.9.1. Wiktor "Pereświt" Sołtan 1.1.1.1.1.1.1a.1c.10. Jan Franciszek Władysław "Pereświt" Sołtan ur. 07.03.1823 Strunojce k/Święcian zm. 1896, malarz 1.1.1.1.1.1.1a.1c.11. Zofia "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1820 1.1.1.1.1.1.1a.1c.12. Jan Wincenty Sołtan ch. 12.2.1826 Strunojce k/Święcian 1.1.1.1.1.1.1a.1c.13. Joachim Benedykt Paweł "Pereświt" Sołtan chrz. 25.3.1829 Strunojce k/Święcian 1.1.1.1.1.1.1a.2. Antonina Sołtan, ur. ok. 1775 1.1.1.1.1.1.1a.3. Teresa Sołtan, ur. ok. 1775 1.1.1.1.1.1.1a.4. Katarzyna Sołtan, ur. ok. 1775 (małżeństwo z Ignacym Balewiczem [Bon.] niemożliwe, gdyż syn rodzi się w 1844 - błąd) [Bon., Teki I. Poraja; www.kczaplins.republika.pl (2010); www.ornatowski.com/tree/og32.htm#872 (2010)] 1.1.1.1.1.1.1a.5. Brygida Sołtan, ur. ok. 1775 1.1.1.1.1.1.1b.6. Franciszek Sołtan, ur. ok. 1780 1.1.1.1.1.1.2. Jan Sołtan, pisarz grodzki, podkomorzy rzeczycki [testament Józefa Kazimierza Sołtana] 1.1.1.1.1.1.2.1. Tadeusz (Fadjej) Sołtan, chorąży rzeczycki, podkomorzy rzeczycki 1.1.1.1.1.1.2.2. Jozafat Sołtan (ur. ok.1764, zm. 9.9.1849 Gorywoda), porucznik wojsk polskich, prezydent sądów granicznych powiatu rzeczyckiego 1.1.1.1.1.1.2.3. Jan Sołtan zm.17.2.1820 major wojsk rosyjskich, rotmistrz, podk. pow. rzeczyckiego + Joanna Bonczewska zm.7.10.1837 (2-v. Adam Wilamowski) 1.1.1.1.1.1.2.3.1. Lucjan "Pereświt" Sołtan + Justyna Jacyna 1.1.1.1.1.1.2.3.1.1. Antonina Maria Sołtan ur.13.6.1861 Pereświetow 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2. Jan Romuald Sołtan ur. 6.3.1866 Pereświetow zm. Polska + Karolina Rodziewicz zm. 1932, do 1918 mieszkają w Białymstoku a od 1923 w Wilnie [Słownik Polski Walczącej na Kreach Północno-wschodnich Rzeczypospolitej ...] 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.1. Stanisław Sołtan ur. 17.1.1896 Pereświetow zm. 14.11.1945 Otwock, zakonnik benedyktyn, w 1931 opactwie benedyktyńskim w Zevenkerken (Brugia) 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.2. Kazimierz Sołtan ur. 4.3.1898 Pereświetow, zm. 31.7.1965 Warszawa. rotmistrz 1 Pułku Szwoleżerów, poch. Warszawa Powązki + ?? 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.2.1. Michał Sołtan ur 1929, stomatolog, doktor nauk medycznych w zakresie chirurgii szczękowej, ordynator II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Jamy Ustnej i Implantologii Akademii Medycznej w Warszawie +(1) Lucyna Teresa Łukaszewska, zm. 1929, zm. 5.12.2002, poch. Warszawa-Powązki +(2) Elżbieta Nowakowska ur 1940 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.2.1a.1 Tomasz Sołtan, ur. 1954, zm. 7.10.1959, poch. Warszawa-Powązki 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.2.1a.1 Michał Sołtan ur 1962 + Maria Bachman 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.2.1a.1.1 Michał Sołtan ur. 1992 1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.3. Lucjan Sołtan "Żniwiarz" ur. 5 maja 1906 r. Pereświatów k. Rzeczycy, zm. 21.01.1951 Inta ASRR Komi, ksiądz rzymskokatolicki; kapelan WP i Armii Krajowej; kapitan, zesłaniec 1.1.1.1.1.1.2.3.1.3. Stanisława Sołtan + Adam Makowski 1.1.1.1.1.1.2.3.2. Olimpia Sołtan + ?? Rymszin 1.1.1.1.1.1.2.3.3. Sabina Sołtan zm.1840 1.1.1.1.1.1.2.3.4. Róża Sołtan +(22.2.1848) Maurycy Obuchowicz 1.1.1.1.1.1.2.4. Narcyz Sołtan ur. ok. 1778, zm. 21.4.1835 Pereświetow, major wojsk rosyjskich, kawaler orderu św. Anny + Anna Bonczewska ur. ok. 1804 - zm. 20 V 1834 Pereświetow 1.1.1.1.1.1.2.4.1. Teodor Sołtan ur 1.4.1819 Pereświetow + Aleksandra Bielska 1.1.1.1.1.1.2.4.1.1. Katarzyna Sołtan ur. 14.10.1852 gub. czernichowska 1.1.1.1.1.1.2.4.2. Aleksander Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.4.3. Bolesław Sołtan + Waleria Budzianowska 1.1.1.1.1.1.2.4.3.1. Bronisława Stefania Anna Sołtan ur. 22.8.1848 Pereświatow 1.1.1.1.1.1.2.4.3.2. Maria Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.4.3.3. Antoni Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.4.4. (Klemens) Narcyz Sołtan + Teofila Żakowicz, zesłanka do gub. ołonieckiej 1.1.1.1.1.1.2.4.4.1. Dominik Sołtan, wysoki urzędnik państwowy w okolicach m. Kaspijskiego, zamordowany w czasie rewolucji sow. 1.1.1.1.1.1.2.4.4.2. Michał Ildefons Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.4.4.3. Kornelia Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.4.5. (Hipolit) Witold (Bogumił) Sołtan ur.9 VII 1830 Pereświetow, zesłaniec + ?? 1.1.1.1.1.1.2.4.5.1. Aniela Sołtan zm.15.4.1937 Wilno + Józef Halcewicz-Pleskaczewski ur. przed 1860 - zm. 10.10.1931 maj. Zarzecze k. Żupran 1.1.1.1.1.1.2.4.5.1.1. Józef Pleskaczewski, kierownik szkoły w Żupranach 1.1.1.1.1.1.2.4.6. Leonilda Sołtan ur. ok. 1822 - zm. 20.1.1910 Rzeczyca + (1) ? Głybowski +(2) (Napoleon) Bronisław (Florian) Lubiczankowski ur. ok.1820 - zm. 7.1880 Ładejne Pole [Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999] 1.1.1.1.1.1.2.4.6b.1. Maria Bronisława Lubiczankowska 1.1.1.1.1.1.2.4.6b.2. Józefa Lubiczankowska 1.1.1.1.1.1.2.4.6b.3. Bronisław Lubiczankowski 1.1.1.1.1.1.2.4.6b.4. ?? 1.1.1.1.1.1.2.4.6b.5. ?? 1.1.1.1.1.1.2.4.6b.6. ?? 1.1.1.1.1.1.2.4.7. Benigna Sołtan + Busz 1.1.1.1.1.1.2.4.7.1. Maria Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.4.7.2. Zofia Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.4.8. Idalia Sołtan ur. 15.1.1829 1.1.1.1.1.1.2.5. Leonard Sołtan 1.1.1.1.1.1.2.6. Ignacy Sołtan 1.1.1.1.1.1.3. Stanisław Sołtan [testament Józefa Kazimierza Sołtana] 1.1.1.1.1.1.4. Anna Sołtan + Iwaszkiewicz, podczaszy rzeczycki [testament Józefa Kazimierza Sołtana] 1.1.1.1.1.1.5. Zuzanna Sołtan [testament Józefa Kazimierza Sołtana] 1.1.1.1.1.2. Ignacy Sołtan, cześnik [testament Józefa Kazimierza Sołtana] 1. Jan "Pereświt" Sołtan zm. po 1734, chorąży starodubowski i inflancki 1713 +(przed 1705) Marianna von Manteuffel-Say (1-v. Władysław Benisławski, podczaszy inflandzki) [Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego ...] 1.1. Konstancja Sołtan, wniosła we wianie dobra: Kowna nad Raźnem + Jan August Hylzen, ojciec: Jerzy Konstanty Hylzen, matka: Anna Regina \Schemelphenning von der Opje (siostra Stanisława - Elonora za Stanisławem Sołtanem); (2-v Konstancja Plater) [Manteuffel, O starodawnych...] 1. Benedykt Sołtan, ur. ok. 1770 + Józefa Benisławska h. Pobóg 1.1. Józef (może Józef Władysław) Sołtan h. Sołtan 1795-1843 + Walentyna Piottuch-Kublicka z Kublicz h. Ostoja, ok. 1800 1.1.1. Oktawia Sołtan h. Sołtan, ur. 1830 zm.15.3.1871
+ Władysław Hieronim Samuel Sołtan h. Sołtan, 1824-1900, ziemianin; uczestnik powstania styczniowego (potomstwo powyżej) 1.2. Antonina Sołtan ur. 15.8.1800 (lub. 27.8 [ ]), zm. 17.12.1871 Chełmno (wg. Pulvisa Gotarda błędnie córka Józefa) + Józef Krzysztof Donat "Broel" Plater ur. 6.3.1796 Krasław zm. 4.2.1852 Wilno. [Herbarz Kurlandzki], ojciec: Adam Hiacynt, matka: Anna "Beydo" Rzewuska; marszałek rzeczycki, dziedzic: Kombul, Kazanów, Rozaliszki 1.2.1. Maria Józefa Antonina "Broel" Plater, zm. w dzieciństwie 1.2.2. Emilia Maria "Broel" Plater, zm. 1837 1.2.3. August Joachim Stefan "Broel" Plater, zm. 1861, bzż. 1.2.4. Wilhelm Joachim "Broel" Plater, zm. 1856, bzż. 1.2.5. Eugeniusz Joachim "Broel" Plater 1.2.6. Kazimierz Konrad "Broel" Plater, zm. 1853, utopił się w jeziorze 1.2.7. Michał Hieronim "Broel" Plater ur. 29.9.1834 Kombul, zm. 24.6.1924 Krasław +(1) Aniela Folkersam ur. 1825, zm. 1885 c. Adama Henryka i Marii Mohl; (2-v. Hieronim Oskierka) +(2) Gabriela Jaraczewska h. Zaremba zm. 1935 c. Zygmunta i Elizy Stablewskiej 1.2.8. Leon Joachim Błażej "Broel" Plater ur. 1836 zm. 28.5.1863 Dynaburg, rozstrzelany, powstaniec styczniowy 1.2.9. Ludwika "Broel" Plater 1.2.10.Helena "Broel" Plater 1.2.11.Stafania "Broel" Plater 1.2.12.Józefa "Broel" Plater zm. 1829 1.2.13.Celina (Cecylia) "Broel" Plater zm. 17.12.1864 Chełmno (m.in. za stroną: www.kczaplins.republika.pl) 1 Jan Sołtan, (lub Antoni), ur. ok. 1770, starosta propojski, maj. Penczyn + ?? Judycka h. Radwan |=2 Stanisław "Pereświt" z Nidojki Sołtan, ur. ok. 1800, zm. 20.04.1864 Nidojka, majątki: Nidejka, Klenowica, Luburz, Przybereż, Krzywsk + Jolanta (?) Słuczanowska | |=3 Michał "Pereświt" Sołtan, ur. ok. 1820. zm. 1876 Homel, majątek: Stara Bielica, Luszew, Halejówka, Krzywsk, Michalin, marszałek homelski, kawaler orderu św. Włodzimierza, assesor kollegialny + Ewelina Połońska h. Leliwa zm. 1887 Wilno | | |=4 Stanisław "Pereświt" Sołtan, ur. 1851, 22.11.1878 Warszawa, kandydat obojga praw, zmarł na chorobę piersiową, poch. Luszew [Żychl.] | | |=4 Juliusz "Pereświt" Sołtan, zm. 1906 Bielica, majątek: Stara Bielica, Łuszewo, Chalejówka, Krzyrusk, 1928 zamieszkali Wilno ul. Tomasza Zana 5 [Woreyd Almanach ...] + Anna Chomińska h. Lis c. Stanisława z Olszewa i Eweliny Niemirowicz-Szczytt | | | |=5 Aleksander "Pereświt" Sołtan, wraz z żoną właściciele dworku w Jaszunach w XX wieku, liczne donacje np. monstrancja i kielich do kościoła w Porudominie + Anna Balińska, c. Jana i Marii Wagner, 1921 maturzystka szkoły C. Plater-Zyberkówny - | | | | |=6 Hubert Konstanty "Pereświt" Sołtan, ur. 1933, mieszka w Kanadzie (metryka chrztu ) [za: Wirtualna Polonia 3.7.2002] | | | | |=6 Krystyna "Pereświt" Sołtan + Dawid Power | | | | | `=7 Józefina Power | | | | `=6 Jerzy Karol "Pereświt" Sołtan + Betsy Cooper | | | | |=7 Alice "Pereświt" Sołtan | | | | |=7 Karol "Pereświt" Sołtan | | | | |=7 John "Pereświt" Sołtan | | | | `=7 Elizabeth "Pereświt" Sołtan | | | `=5 Michał "Pereświt" Sołtan ur. 10.6.1881 Bielica Stara, inżynier, technolog | | |=4 Maria "Pereświt" Sołtan + Olgierd Jawłowski | | | |=5 Stefan Jawłowski + Stefania Zielińska | | | `=5 Hieronim Jawłowski + Halina Ginett | | |=4 Stefania Antonina "Pereświt" Sołtan ur. 20.6.1857 Łuszewo, gub. mohylewska, zm. 1931 Kęty, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego | | |=4 Stanisława "Pereświt" Sołtan zm. 1878 Warszawa | | |=4 Józefa "Pereświt" Sołtan ze Starej Bielicy w guberni mohylewskiej ur. 1850 zm. 29.01.1932 +(10.11.1870) Józef Antoni Marcinowski ur. 15.04.1839 zm. 31.07.1897, ojciec: Karol, matka: Anna "Pereświt" Sołtan | | | |=5 Janina Marcinowska + Stefan "Nekanda" Trepka | | | |=5 Zofia Marcinowska zm. 01.09.1918 + Józef Kruszewski | | | |=5 Jadwiga Marcinowska ur. 1872, zm. 1942, poetka, powieściopisarka [PSB t.40] | | | |=5 Maria Marcinowska ur. 04.09.1871 zm. 16.08.1944 | | | `=5 Józefa Marcinowska ur. 25.04.1891 zm. 03.01.1987 + Tadeusz Czapliński ur. 22.07.1887 zm. 26.06.1944 | | `=4 Anna "Pereświt" Sołtan zm. 1914 Kijów + Jan Tyszkowski zm. 1914 Kijów | | `=5 Felicja Tyszkowska + Jakub Małynicz zm. 1940 | |=3 Mikołaj "Pereświt" Sołtan, zm. 1894 Opypy właśc. Książenic, marszałek szlachty pow. bychowskiego, majątki: Przybereż, Książenice, Nidejka, Klenowica + Wiktoria Chodkiewicz zm. 1921 Częstochowa | | `=4 Witold "Pereświt" Sołtan | |=3 Jan "Pereświt" Sołtan na Pyzewiczach, zm. 1884, marszałek szlachty mohylewskiej, właśc. d. Sołtanowki, Perenicze, Lubusza, Arciechów, Brylów [Teki, Rocznik szlachty polskiej] | | | + Konstancja Ciechanowiecka z Ciechanowca h. Dąbrowa ok. 1820 zm. ok. 1870 ojcie: Jan z Ułuk, matka: Klotylda Hołyńska h. Klamry | | |=4 Felicja Maria "Pereświt" Sołtan ur. 27.1.1861 zm. 4.8.1956 Pruszków +(1880 Wilno) Wilhelm "Broel" Plater ur. 21.3.1850 Szatejki zm. 29.10.1911 Abramowsk, ojciec: Franciszek, matka: Kazimiera de Raes | | | |=5 Jan "Broel" Plater ur. i zm. 25.6.1882 | | | |=5 Bogdan "Broel" Plater ur. 7.6.1883, zm. 27.1.1884 | | | |=5 Mariola "Broel" Plater + Włodzimierz Leski | | | |=5 Idalia "Broel" Plater + ?? Iliński-Kaszowski | | | `=5 Irena "Broel" Plater + ?? Żółtowski | | `=4 Idalia Maria "Pereświt" Sołtan ur. 23.11.1856 Lubusz, zm. 3.11.1931 Słupy [www.jurzak.pl], właś. Pyzewicze, Sołtanówka +(29.9.1876 Częstochowa) Czesław Lasocki z Lasocina h. Dołęga ur. 7.3.1852 Warszawa, zm. 1.6.1891 Dębniki, s. Bronisława Juliusza i Felicji Zofii Wołowskiej, dziedzic Dębnik, Pychowic, Spytkowic, prezes Rady powiatowej myślenickiej, poseł na sejm | | |=5 Janina Maria Lasocka ur. 7.8.1878, właść. Spytkowice +(1?)(2.3.1897 Kraków) Antoni Lasocki h. Dołęga, właść. Domanikowo +(2) ?? Grabowski | | |=5 Bronisław Tytus (Feliks) Lasocki ur. 20.5.1882 Spytkowice, zm. 1941 ZSRR, właść. Rybaki +(20.11.1923 Wilno) Adelajda Maria Łęska | | |=5 Maria Czesława Lasocka ur. 10.4.1884 Spytkowice +(21.4.1904 Kraków) Zenon Skirmunt h. Przyjaciel odm., właść. Porzecze, Teklinopol | | `=5 Wacław Albin Michał Lasocki ur. 30.10.1885 Dębniki | |=3 Teresa "Pereświt" Sołtan zm. 1891 + Jan Lisowski | | |=4 Aleksander Lisowski | | | `=5 Renata Lisowska + Józef Chodyński | | `=4 Józef Lisowski + Maria ?? | | |=5 Maria Lisowska | | |=5 Aleksander Lisowski + Lola ?? | | `=5 Janina Lisowska + Lucjan "Ćwirko" Godycki | | `=6 Barbara "Ćwirko" Godycka, ur. 1907 Moskwa, zm. 25.11.1987 Gdynia, poch. Janowiec | `=3 Józef "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1830 |=2 Ignacy "Pereświt" Sołtan, majątek Tataryn , pow. mohylewski | `=3 Stanisław "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1840 | |=4 Wacław "Pereświt" Sołtan | `=4 Mieczysław "Pereświt" Sołtan `=2 Piotr "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1810 `=3 Ignacy "Pereświt" Sołtan ur. ok. 1835 + ?? Leszkiewicz |=4 Melania "Pereświt" Sołtan |=4 Klotylda "Pereświt" Sołtan |=4 Zygmunt "Pereświt" Sołtan |=4 Ignacy "Pereświt" Sołtan + Jadwiga Jankowska | `=5 Ignacy "Pereświt" Sołtan, ur. 2.12.1894 Penczyn, pow. Homelski, porucznik, adiutant Marszałka Piłsudskiego, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, kawaler orderu Virtuti Militari [CAW] `=4 Piotr "Pereświt" Sołtan , ur. 1866, studia matem. w Moskwie, poseł do Dumy Państwowej Rosji, notariusz, sędzia, mieszkał: Białystok, Grodno +(1) Jadwiga Wasilewska +(2) Wiera ?? [Woreyd Almanach ..., Brzoza C., Stepan K. Posłowie...] |=a5 Piotr "Pereświt" Sołtan ur. 30.12.1896 Homel, zm. 1940 Katyń, więzień Kozielska [Indeks represjonowanych...], porucznik, bankowiec |=a5 Józef "Pereświt" Sołtan |=a5 Otton "Pereświt" Sołtan |=a5 Roman "Pereświt" Sołtan `=b5 Olgierd "Pereświet" Sołtan |=6 Alina "Pereświet" Sołtan | |=7 Marcin ur. 11.10.1977 (mail) | `=7 Joanna ur. 17.06.1981 `=6 Jerzy Mariusz "Pereświet" Sołtan ur. 6.3.1953 Raciąż, zm. 24.7.2000 Białystok +(1977) Barbara Siedlecka `=7 Magdalena "Pereświt" Sołtan ur. 6.10.1977 Białystok, zm. 09.08.2010 po wypadku +(30.4.2005) Marek Bielawski [nad. Magdalena Bielawska, Marek Bielawski] `=8 Barbara Bielawska, ur. 2006 1. Łukasz Sołtan + Antonina 1.1. Adam Sołtan, ur. 1820 Wólka Radzymińska +(1848 Warszawa, par. M.B.Loretańskiej ) Katarzyna Zaleska ur. 1810 (1-v. August Wątrowski); ojciec: Jędrzej, matka: Małgorzata Grzywińska 1. Józef (prawd.) Perweświet Sołtan ur. ok. 1850 + ?? Leszczyńska [nad. Paweł Jurewicz, uzup: nad. Beata Wojciechowska, za: informacje rodzinne] 1.1. Amelia Pereświet Sołtan ur. ok. 1880 + Adam Jentys, ur. 1875 r., zm. 1905 r. 1.1.1. Zbigniew Jentys, kpt WP + Maryna Czechowska 1.1.1.1. Olgierd Jentys +(1) Wanda ?? +(2) Jolanta ?? 1.1.1.1a.1. Paweł Jentys 1.1.1.1a.2. Piotr Jentys 1.1.1.2. Renata Jentys + Stanisław ?? 1.1.2. Danuta Jentys + Władysław Wojciechowski 1.1.1.1. Lech Emil Wojciechowski + Regina Karczewska 1.1.1.1.1. Beata Wojciechowska +(1) Jacek Rudnik +(2) Wojciech Lew Kiedrowski 1.1.1.1.1a.1. Michał Rudnik 1.1.1.1.1a.2. Mariusz Rudnik 1.1.1.1.1b.3. Agata Lew Kiedrowska 1.1.1.1.1b.4. Mateusz Lew Kiedrowski 1.1.1.1.2. Małgorzata Wojciechowska Maciej Suchecki 1.1.1.1.2.1. Oskar Suchecki 1.1.1.1.2.2. Anna Suchecka 1.1.1.1.3. Remigiusz Wojciechowski + Natalia Tuszyńska 1.1.1.1.3.1. Nikodem Wojciechowski 1.1.3. Adam Jentys 1.1.4. Jadwiga Jentys 1. Maria Sołtan h. Sołtan ur. ok. 1830 + Alojzy Piotr Augustyn Chludziński, ur. 1832, zm. 1870, ojciec: Ignacy, matka: Klementyna Rozalia Kossow [Ks. Kazimierz Wójtowicz CR - Bogactwo charyzmatów błogosławionej Celiny B. Studium historyczno-teologiczne] 1.1. Józef Chludziński 1.2. Władysław Chludziński + Emmą nrgr. Paulucci 1.3. Maria Chludzińska 1.4. Jadwiga Chludzińska + Ferdynand ks. Liguori. 1. Julian Pereświet Sołtan (może s. Zygmunta), ur. ok. 1880 zm. w czasie II wojny światowej, pobity przez Niemców + Maria Laskowska [Grażyna Sygowska inf. rodzinne] 1.1. Jan Sołtan ur. ok. 1914 Barszcze, starszy sierżant, 26 Drezdeński Pułk Piechoty [www.stankiewicz.e.pl], mieszkał: Żuchowce k. Kobrynia, potem Żyrardów +(1)(1937) Jadwiga Werlówna (2-v. Przyłucki) +(2) Jadwiga ?? 1.1a.1. Halina Sołtan ur. 1938 1.1a.2. Jan Sołtan ur. 1939 1.1a.3. Zygmunt Sołtan ur. 1941 1.1a.4. Jadwiga Sołtan r. 1944 1.1b.5. Jolanta Sołtan 1.2. Stanisław Sołtan ur. 25.09.1916 Barszcze, zm. 09.02.1988 Szczecin + Helena Leszczyńska ur. 01.01.1920 Lipki k.Warszawy zm. 21.06.1994 Szczecin c. Lucjana i Magdaleny Żuk [] 1.2.1. Irena Sołtan ur. 28.01.1944 Kobryń, zm. 15.09.1945 Kobryń 1.2.2. Danuta Sołtan ur. 26.05.1950 Węgielnia + ?? Zacharek 1.2.3. Halina Sołtan ur. 13.12.1951 Węgielnia + ?? Przybysz 1.2.4. Barbara Sołtan ur. 25.02.1954 Węgielnia + ?? Kazimierczak 1.2.5. Mirosława Sołtan ur. 22.02.1958 Lwówek + ?? Januzik 1.3. Jadwiga Sołtan, mieszkała: Zaprudy + ?? Wyszetycki 1.4. Alicja Sołtan, mieszkała Iłowsk + ?? Żukowski 1.5. Regina Sołtan, zakonnica, zamordowana w Gródku 1.6. Leokadia Sołtan, mieszkała Wilno + ?? Gunter 1.7. Felicja Sołtan, zm. tuż przed ślubem 2. ?? Sołtan, właść. maj. Głębokie 1. Jakim Sołtaniiuk + Petronela 1.1. Urszula Sołtaniuk, ur. 1828 Stryjówka [par.Jeziory.gr-kat] 1.1. Jerzy Sołtaniuk, ur. 1836 Stryjówka [par.Jeziory.gr-kat] 1. Mikołaj Sołtaniuk, ur. ok. 1761, zm. po 1823, mieszkał Buszniewo [Jeziory gr-kat spis osób przyst. do komunii] 1.1. Jan Sołtaniuk, ur. ok. 1793 (pracowity), zm. po 1823, mieszkał Buszniewo, gr-kat +(1815 Buszwina/Buszniewo) Rozalia Sienkiewicz [Jeziory gr-kat spis osób przyst. do komunii; par.Jeziory.rz-kat] 1.1.1. Jerzy Sołtaniuk, ur. ok. 1821 Buszniewo [Jeziory gr-kat spis osób przyst. do komunii] 1.1.1. Augustyn Sołtaniuk, ur. 1830 [par.Jeziory.gr-kat] 1.2. Stanisław Sołtaniuk, ur. 29.5.1797 (pracowity), mieszkał Jeziory +(1816 Jeziory) Krystyna Świekło [Jeziory gr-kat spis osób przyst. do komunii; par.Jeziory.rz-kat] 1.2.1. Wincenty Sołtaniuk, ur. ok. 1822 Buszniewo [Jeziory gr-kat spis osób przyst. do komunii] 1.2.2. Karol Sołtan, ur. 6.12.1827 Buszniewo [par.Jeziory.gr-kat] 1.2.3. Teodora Sołtaniuk, ur. 1829 Buszniewio [par.Jeziory.gr-kat] 1.2.4. Antoni Sołtaniuk, ur. 1836 Buszniewo [par.Jeziory.gr-kat] 1.3. Elżbieta Sołtaniuk, ur. ok. 1801, zm. po 1823, mieszkała Buszniewo [Jeziory gr-kat spis osób przyst. do komunii] Karolina Sołtaniuk, ur. 1828 Buszniewo [par.Jeziory.rz-kat] Zofia Sołtan (pracowita), ur. 1847 Buszniewo [par.Jeziory.rz-kat] 1. Józef (Osip) Sołtan, ur. ok. 1850 1.1.1. Kornel Sołtan, ur. 1878 Buszniewo, k. Grodna, rozstrzelany, 1916-7 służył w armii carskiej, 1920-21 w RKP, za przygotowywanie zbrojnego sprzeciwu zesłany do wsi: Rybałowo, ob. nowosibirski, pracował w kołchozie "Nadieżnyj" [Bolszakowa AB, Operacja NKWD, z kroniki wielkiego terroru na tomskiej ziemi, 2006] 1. Antoni Sołtan 1.1. Jerzy Sołtan ur. 1894 Struga, obw. grodzieński, lekarz w Plechanowie, obw. jarkowski, zesłany w 1938 do Omska, rozstrzelany w Tobolsku, rehabilitowany w 1957 [Księga pamięci obwodu timeńskiego] 1. Jerzy "Pereświet" Sołtan ur. ok. 1875 + Maria Mojsiej 1.1. Antoni Jerzy Sołtan, ur. 1.7.1892 Buszniewo , zm. 12.5.1971 Hartford, od 1930 mieszkał w Connecticut w Newigton + Frances F ?? (prawd. siostra szwagierki Julii) 1.2. Hipolit (Harold) Sołtan, ur. ok. 1895, 1930 z braćmi wyemigrował do USA, mieszkał w Hartford i Rocky Hill + Julia ?? (prawd. siostra szwagierki Franciszki) 1.2.1. Marion Soltan, ur. ok. 1923 1.2.2. Alice Soltan, ur. ok. 1924 1.2.3. Harold Soltan, ur. ok. 1930 1.3. Włodzimierz Sołtan ur. 1904 Buszniewo k. Grodna, zm 1971, zmienił nazwisko na Władysław Zapolski, członek AK, od 1945 roku zamieszkał w Skwierzynie woj. lubuskie + Stanisława Łapniewska, ur. 1920, zm. 2000 ojciec ?? (leśniczy z Rusoty pod Grodnem, rodzeństwo Czesław, Kazimierz, Sabina) [nad. Lech Zapolski] 1.3.1. Paweł Zapolski zm. 1938 lub 1939 jako niemowlę 1.3.2. Helena Zapolska ur. 1941 Buszniewo(?), zm.14.05.2010 + Stanisław Burzyński ur. 1940 zm. 1989 1.3.2.1. Krzysztof Burzyński, ur.1963 Skwierzyna + Dorota ur. 1965 1.3.2.1.1. Agnieszka Burzyńska 1.3.2.1.2. Mateusz Burzyński 1.3.2.2. Dorota Burzyńska ur. Skwierzyna + Marek 1.3.2.2.1. Joanna 1.3.2.2.2. Katarzyna 1.3.2.2.3. Małgorzata 1.3.2.3. Andrzej Burzyński, ur. 1970 + Magdalena 1.3.2.3.1. Zuzanna Burzyńska, ur.2004 1.3.2.3.2. ?? Burzyński, ur. 2011 1.3.3. Danuta Zapolska ur. 1945 Tołoczki + Franciszek Szeliga ur. 1941 Włodawa 1.3.3.1. Jarosław Szeliga, ur. 1967 Skwierzyna + Marta Piekarska 1.3.3.2. Beata Szeliga, ur. 1968 Skwierzyna + Ryszard Świątecki 1.3.3.2.1. Hubert Świątecki, ur. 1990 Kamień Pomorski 1.3.3.2.2. Dominik Świątecki, ur. 1992 Kamień Pomorski 1.3.4. Irena Zapolska, ur.1948 + Józef 1.3.4.1. Iwona ur. 1968 Skwierzyna + Piotr Pioch ur. 1962 1.3.4.1.1. Patryk Pioch ur. 1988 1.3.4.1.2. Cezary Pioch ur.1992 1.3.4.1.3. Oliwia Pioch ur.2007 1.3.4.2. Marzanna, ur.1971 1.3.5. Paweł Zapolski ur.1949 Skwierzyna, zm. 2002 + Stanisława Dacyk ur. 1951 1.3.5.1. Robert Zapolski ur. 1978 + Monika ur.1985 1.3.5.1.1. Natalia Zapolska ur. 2005 1.3.5.2. Magdalena Zapolska ur. 1978 1.3.6. Lech Zapolski ur. 1951 Skwierzyna + Wiesława ur. 1954 Piłat 1.3.6.1. Piotr Zapolski, ur. 1982 1.3.6.1. Michał Zapolski, ur. 1988 1.4. Paweł Sołtan ur. 15.8.1906 Grodno, zm. 1998, w latach 1946-1949 dyrektor - administrator majątku rolnego w Kamiennym Dworze który był własnością rodziny Piłsudskich członek AK, represjonowany po wojnie, dokumenty: [nad. Jerzy Sołtan] +(03.02.1942 Jeziory) Wiktoria Żylińska ur. 15.05.1913, zm. 1998, matka: Joanna Markisz (siostry: Adela, Bronisława, Stanisława, ??) 1.4.1. Jerzy Sołtan ur. 1942 (mail) +(1972) Helena Antuszewska 1.4.1.1. Andrzej Sołtan ur. 1974, elektronik-programista + (2011) Małgorzata Konopko 1.4.1.1.1. Tadeusz Sołtan 1.4.1.2. Magdalena Sołtan ur. 1991 1.4.1.3. Joanna Sołtan ur. 1977, magister filologii angielskiej, politolog +(2001) Grzegorz Kondrusik ekonomista 1.4.1.3.1. Krzysztof Kondrusik 1.4.1.3.2. Stanisław Kondrusik 1.4.2. Mieczysław Sołtan zm. 1971 1.5. Aleksander Sołtan mieszkał w New Jersey 1.6. Aleksandra Sołtan - mieszkała w Buszniewie k. Grodna 1.6.1. Nina ?? 1.6.1.1. Gala ?? 1.7. Iwan Sołtan 1.8. Witold Sołtan - zginął na wojnie w 1939 ?? Sołtan, nie wiadomo czy poniższe osoby były rodzeństwem, ale były spokrewnione, ok. 1890 właściciele folwarku Pereświatów w pow. rzeczyckim. 1. Antoni Sołtan 2. Bronisław Sołtan 3. Maria Sołtan (Dane pochodzą ze Słownika Geograficznego, podane przez Aftanazego, prawdopodobnie są błędne - przyp K. Ćwietniewski) 1. Bronisław Sołtan ur. ok. 1875 zm. przed 1931, absolwent wydziału prawa + Helena Michalewska, 1931 mieszkała Warszawa ul. Leszno 86/37 [CAW] 1.1. Konstanty Pereświet Sołtan, ur. 10.4.1911 Kijów, 1938 podporucznik, 13 pułk Ułanów Wileńskich, d-ca plutonu 3 szwadronu 1.2. Tadeusz Pereświet Sołtan ur. 1908, student prawa 1.3. Andrzej Pereświet Sołtan, ur. 30.11.1906 Kijów, student Politechniki Warszawskiej, ukończył Korpus Kadetów Nr 2 w Modlinie i Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu (1932-33). Wioślarz. [polonia.pap.net.pl] 2. Adam Pereświet Sołtan (prawd brat lub kuzyn Bronisława), 1931 mieszkał Warszawa, ul. Koszykowa 24/17 1. Bolesław Pereświt Sołtan ur. ok. 1880 + Jadwiga Karpińska [PSB] 1.1. Stanisław Pereświt Sołtan, 1915 - 1992, szermierz; trener i działacz sportowy; żołnierz Armii Krajowej, + Maria Józef Chmielińska Kurek 1921-2001, c. Seweryna Chmielińskiego i Józefy Garbusińskiej ekonomistka, trenerka, florecistka klubów krakowskich, olimpijka z Helsinek [www.pkol.pl] 1.1.1. Bolesław Pereświt Sołtan, ur. 1955, zm. 24.12.2011 , szermierz w klubie krakowskim 1.1.2. Grażyna Pereświt Sołtan, zm. Kraków [nad. "Mireczka"] 1. Narcyz "Pereświt" Sołtan [Archiwum Korporacyjne K! Arkonia] 1.1. Michał "Pereświt" Sołtan, ur. 25.1.1875 gub mińska, uczeń Korpusu Kadetów w Moskwie i Szkoły Artyleryjskiej w Sankt Petersburgu, student i absolwent Wydziału Chemicznego PR 1899-1904, przyjęty do Arkonii 1899 (nr ew. 712), wystąpił z Arkonii 1904, asystent PW 1904-06 1. ?? "Pereświet" Sołtan 1.1. Konstanty "Pereświet" Sołtan, ur. 8.3.1885, poch. Warszawa-Powązki, dowódca 1 baonu 17 Płk Piech., kpt. 41 Suwalskiego Płk Piech, pułkownik WP, obrońca twierdzy Brześć 1939, Virtuti Militari V kl. za wojnę 1918-20, krzyż waleczny 2x, w lacha 30-tych w zarządzie komisarycznym Warszawy + Bronisława Rouba [Rocznik Oficerski 1923, 1928; inf.: Jarosław Sołtan; PSB t. 40] 1.1.1. Tadeusz "Pereświet" Sołtan, 1921 - 1996 krytyk literacki; publicysta; esencjasta 1.1.1.1. ?? "Pereświet" Sołtan 1.1.1.1.1. Zuzanna "Pereświet" Sołtan (mail) + Pruski 1.2. Eugeniusz "Pereświet" Sołtan, ur. 1888, zmarł 1935, burmistrz Kcyni + Emilia Gaszyńska [nad. Jarosław Pereświet Sołtan oraz Zuzanna Sołtan-Pruska] 1.2.1. Eligiusz "Pereświet" Sołtan, ur. 1909 Mohylew +(1)(ok. 1937) Joanna Wasilewska +(2) Helena Niesiołowska, pielęgniarka, więzień Auschwitz 1.2.1a.1. Sławomir "Pereświet" Sołtan, ur. 1938 1.2.1a.1.1. Przemysław "Pereświet" Sołtan, mieszka: Częstochowa 1.2.1a.1.1.1. Katarzyna "Pereświet" Sołtan 1.2.1a.1.1.2. Joanna "Pereświet" Sołtan 1.2.1b.2. Ewa "Pereświet" Sołtan, ur. 1938, zm. w dzieciństwie 1.2.1b.3. Jarosław Artur "Pereświet" Sołtan, ur. 1950, nauczyciel jęz. polskiego, zam. Wilczyn (mail) + Bożena, nauczycielka nauczania początkowego po Uniwersytecie Wrocławskim 1.2.1b.3.1. Agnieszka "Pereświet" Sołtan ur. 1974 1.2.1b.3.2. Anna "Pereświet" Sołtan ur. 1978 1.2.2. Elwira Pereświet Sołtan, ur. 1915 USA, zm. 2005 Łódź + Stanczykiewicz 1.3. Kazimierz "Pereświet" Sołtan, zamordowany przez NKWD po 17.9.1939, leśnik 1.3.1. Mirosław "Pereświet" Sołtan, ur. 1930, zm. 17.2.2007 Warszawa, poch. Warszawa-Bródno, 1.3.1.1. Krzysztof Pereświet-Sołtan ur. 22.04.1965 Warszawa (kontakt) 1.3.1.1.1. Maciej Pereświet-Sołtan ur. 10.05.1998 Warszawa 1.3.2. Stanisław "Pereświet" Sołtan, ur. 1935 +(1) ?? +(2) ?? 1.3.2a.1. Jacek "Pereświet" Sołtan 1.3.2b.2. Andrea "Pereświet" Sołtan 1.3.2b.3. Joanna "Pereświet" Sołtan 1.3.3. Andrzej "Pereświet" Sołtan, ur. 1940 1. Jordan "Pereświt" Sołtan, ur. 1869 Tulhowicze, pow. rzeczycki, zginął 29.07.1919 rozstrzelany przez bolszewików, student prawa na Uniwersytecie Kijowskim, członek Związku Młodzieży Polskiej "ZET", socjalista, adwokat kijowski, przed 1918 prezes Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi + Maria [Gazeta Sądowa Warszawska 14 Listopada 1938] 1.1. Halina Sołtan, mieszkała m.in.: Słoboda + Adam Stępkowski 1.1.1. Krystyna Stępkowska + Zambrzycki 1.2. Wanda Sołtan, ur. 18.6.1902 Kijów, kurs religijny w Łodzi, mieszkała: Warszawa ul. Śmiała 30 1.2.1. Jadwiga Aleksander Sołtan, poseł na sejm 1632 + Barbara Kuncewicz zm. 1624 lub 1630 (1-v. Kimbar-Chrzanowska), +(2 kontrakt, związek niezawarty) ?? Hulewicz (1-v. Stefan Łozka) Florian "Pereświt" Sołtan, podkomorzy starodubowski od 11.4.1775 Hieronim Władysław h. Sołtan, po 1486 podskarbi ziemski Hieronim Władysław h. Sołtan, 1554 podskarbi dworny Jadwiga Stanisława Pereświt-Sołtan, dokument zezwolenia na przejazd z m. Sarykamysz do m. Tyflis. Wystawił komendant rejonu samykaryszskiego Armii Kaukaskiej 17 I 1917. [aukcja na www.allegro.pl, wyst. Fibulus] Ignacy "Pereświt" Sołtan + Leonilda Uzłowska zm. 27.11.1836, poch. Lachowicze Jan Sołtan h. Syrokomla, marszałek pow. słonimskiego 1776 [SGKP] Józef Pereświt-Sołtan uczeń Liceum im. Poniatowskiego w Warszawie 1937-39 [archiwum Państwowe m. Warszawy] Konstanty Pereświet-Sołtan, podpułkownik, 7.1.1929-3.1932 dowódca 30 Pułku Strzelców Kaniowskich [Wikipedia] Michał Hieronim "Pereświt" Sołtan, stolnik starodubowski od 9.12.1687 [Urzędnicy ...] Mieczysław "Pereświet" Sołtan, 4.1930-5.1936 dowódca 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, dowódca garnizonu warszawskiego Mieczysław "Pereświet" Sołtan, zm. 1931 Pińsk, sędzia sądu okręgowego w Pińsku [Cmentarz w Pińsku słownik geograficzny, Wileński przegląd prawniczy, Dz.Urz. woj. poleskiego 1.6.1922] Mirosław "Pereświet" Sołtan ur. 1939 Druskienniki Piotr Pereświet-Sołtan, kapr, poch. Anglia [felsztyn.tripod.com] Piotr Pereświt-Sołtan, korpus polski armii ros, od 1919 w WP [Dziennik rozkazów wojskowych 12/1919 w: SBC] Stanisław "Pereświt" Sołtan, 1917 w Kijowie członek zarządu organizacji "Wróc do kraju" (Polskiej Akademickie Stowarzyszenie Wyjazdu do Kraju) [Stanisław Grzymałowski "Wspomnienia z Kijowa" VI] Stanisław Bolesław Pereświt Sołtan, ur. ok. 1920 Sarkamysz, ok. 1940 student UJ, wydział rolniczy [Indekst studentów UJ z lat 1935-46] Tadeusz Pereświt Sołtan, zm. 28.2.1885 Warszawa [Kuryer Lwowski 25.9.1888]

Herb Korczak

do spisu treści

(w przygotowaniu)

Tatarzy

do spisu treści
Wśród rodzin tatarskich - w szczególności u Puńskich i Ostryńskich występował tytuł "Sołtan" pisany tak, że mógł być odczytywany jako imię (przed nazwiskiem, a czasem bez nazwiska).
1. Szach-Achmat, chan tatarów zawołżańskich, w 1502 po rozbiciu jego wojsk schronił się na Litwę 1.1. Szach-Mancer 1.2. Aziubek Sołtan, 1514 - liczne nadania nad Ostrynią, 1531 otrzymał Położyno i Rycza, 1536 Brzostowica (pow. wołkowyski), Kołdyczew, Stepanowszczyzna + Zania Malikbaszczyc Szyryńska 1.2.1. Bohatyr Sołtan Ostryński, 1548 sprzedał z bratem Położyno Naruszewiczowi 1.2.2. Czyngis Aziubek Sołtan Ostryński, zm. 1585, 1555 potwierdzenie posiadania dóbr Rycza + Umna Agiszewisz Szyryńska (2-v. Furs Ułan-Assańczuk), 1598 sprzedała Ryczę 1. Mustafa Soltan, h. Syrokomla i Korczak (Korczak zapisywane błędnie, używane obydwa naprzemiennie), właść. Chaleckowszczyzny, prow. Mińska [Stanisław Dumin - Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego] 1.1. Aleksander Sołtan w 1760 właść. Jalejkowszczyzny 1.1.1. Dawid Sołtan 1.1.1.1. Mustafa Sołtan ur. 1770 1.1.1.1.1. Józef Sołtan ur. 1817, właść. majątku Orda 1.1.1.1.1.1. Amurat Sołtan 1.1.1.1.1.2. Adam Sołtan 1.1.1.1.1.3. Helena Sołtan 1.1.1.1.1.4. Rozalia Sołtan 1.1.1.1.1.5. Maria Sołtan 1.1.1.1.1.2.1 Salich Sołtan ur. 1886 1.1.1.1.2. Dawid Sołtan ur. 1827, właść. majątku Orda

Ormianie

do spisu treści
Więcej o rodzinie ormiańskiej nazwiska Sołtan
1. Iwan Sołtan, ur. ok. 1520 rodzina należała do Ormian kijowskich, niespokrewniona z Pereświet-Sołtanami pierwszy zanotowany właściciel Sołtanówki Wielkiej, Małej i dóbr przyległych, poseł na sejmy 1569,1572,1578,1582 + ?? Chałaima 1.1. Kirył Sołtan 1.1.1. Teodor Sołtan 1.1.2. Jan Sołtan, prawd. ten Jan w 1612 skarżył sąsiadów Aksaków o bezprawne zaoranie i obsianie uroczyska Kraśna w puszczy. Sprawa powtórzyła się dwa lata później o inne uroczysko. 1636 sprzedaje Sołtanówkę Małą i Daniłówkę Stefanowi Aksakowi 1.2. Hawryło Sołtan, bzdz. 1. ?? "Abgar" Sołtan, ur. ok. 1690 bogaty kupiec w Stanisławowie 1.1. Krzysztof "Abgar" Sołtan 1.1.1. ?? "Abgar" Sołtan 1.1.1.1. ?? Abgarowicz 1.2. Zachariasz "Abgar" Sołtan, 1776 wymieniony jako kupiec w Stanisławowie 1.2.1. Franciszek Ksawery Zachariasiewicz h. Abgarowicz, zm. 1845, biskup przemyski, rzeczywisty tajny radca cesarski 1.2.2. Deodat Zachariasiewicz h. Abgarowicz, kupiec 1.2.3. Antoni Zachariasiewicz h. Abgarowicz, adwokat w Stanisławowie 1.2.4. Józef Grzegorz Zachariasiewicz h. Abgarowicz, radca apelacyjny we Lwowie ?? Sołtan 1584 kupiec we Lwowie [Korwin. Ormiańska szlachta ...] Kajetan Sołtan Abgarowicz, "Abgar Sołtan" ur. 7.8.1856 Czerniów pod Stanisławowem, zm. 27.7.1909 Truskawiec, powieściopisarz, nowelista. 1901 współzałożyciel lwowskiego pisma "Przedświt", pisał gawędy szlacheckie [Literaura Polska ...] Teodor Sołtan, poseł z Kijowa na sejm 1569 [Korwin. Ormiańska szlachta ...]

Herb nieznany

do spisu treści
1. Wojciech "Żołądź" z Dryszczowa h. Syrokomla (pieczęć z 1427 Abdank prawd. błędnie odczytana), ur. ok. 1400, 1435-6 starosta halicki, 1437-40 chorąży halicki, 1438 podkomorzy halicki + Elżbieta (1-v. Piotr Godowski) 1.1. Maciej Sołtan, 1448 mieszka: Dryszczów (Drzyszczów) pow. Podhajce, 1466 uzyskał Babin. prawd. protoplasta Sołtanów z Rusi Czerwonej. 1. Jan Sołtan ur. ok. 1490 [nad. Wanda Barbara Kardasz] 1.1. Bogdan Sołtan ur. ok. 1520, 1566-79 wojewoda(?) rzeczycki 1. Teodor (Fedor) Sołtan 1563 pisarz włodzimierski 1.1. Bogdan Sołtan 1.1.1. Teodor Sołtan 1.1.1.1. Aleksander Sołtan ur. ok. 1610 - podwojewodzi kijowski 1. Jan Sołtan - sędzia ziemski rzeczycki 1.1. Hieronim Władysław Sołtan 1. Jan Sołtan + Marianna Sičiowna (Syc?) 1.1. Marianna Sołtan, chrz. 28.10.1705 Kownata (rodzice chrzestni: Samuel Sołtan i Krystyna Sołtanówna Jankowska) [nad: Felikss Vaivods] 1. Jan Sołtan, chorąży inflancki ok. 1700, właściciel Kownaty, fundator kościółka w 1715, na akcie spadku podpisany Stanisław Sołtan starosta omelanowski, Jan sprzedał Kownatę w 1734 Janowi Augustowi Hylzenowi 1.1. Dominik Sołtan, koniuszy inflancki ok. 1730 1.2. Piotr Sołtan 1. Konstancja Sołtan, ur. ok. 1700 + Antoni Borkowski 1.1. Marcin Borkowski, ur. 1728 Rusota, par. Grodno [par.Arch.Wiln.] 1. Piotr Sołtan ur. ok. 1730 + ?? Szostakowska [forum.vgd.ru)] 1.1. ?? Sołtan + ?? 1. Haidreło Sołtan komornik kijowski + Regina Stecka 1.1. Krystyna Sołtan ok. 1620 zm. ok. 1670, dziedziczka Hołubowicz +(1649) Felicjan Głębocki z Głębokiego h. Doliwa ok. 1610-1671, dziedzic Bohdanówki, Rubieszówki i innych, w powiecie owruckim (2-v. Anna Chlebowska) [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim ...] 1.1.1. Maciej Głębocki + Katarzyna Gasperska [jurzak.pl] 1. Hieronim Sołtan, ur. 1823, 1884 mieszka: maj. Trościaniszcze, dek.brzeski + Maria ur. 1836 [nad. Tadeusz Ejsmont] 1.1. Władysław Sołtan ur. 1866 1.2. Józef Sołtan ur. 1869 1.3. Jadwiga Sołtan ur. 1866 (filiacja i koligacja przypuszczalne) 1. Mateusz Sołtan ur. 1824, 1884 mieszkaniec ok. Lassota, dek. brzeski + Antonina [nad. Tadeusz Ejsmont] 1.1. Aleksander Sołtan ur. 1847 1.2. Cyprian Sołtan ur. 1849 1.3. Franciszek Sołtan ur. 1856 1.4. Anna Sołtan ur. 1857 1.5. Ludwik Sołtan ur. 1861 1.6. Albin Sołtan ur. 1862 1. Dionizy Sołtan, ur. ok. 1835 + Zofia Juchowicz 1.1. Jan Sołtan, ur. ok 1875 Polynewo(?), k. Witebska +(12.4.1908 Brześć Kujawski lub 1907 Tuczna, lubelskie) Jadwiga Miller, zm. 1943, c. Józefa i Franciszki Muszalskiej 1. ?? Sołtan 1.1. Nimfa Sołtan, ur. 18.6.1841, zm. 25.9.1866, poch. Warszawa-Powązki + Wincenty Brodowski, ur. 17.4.1831, zm. 26.12.1888, poch. Warszawa-Powązki [nagrobek] 1.1.1. Stanisława Brodowska +() Kazimierz Jan Matecki, ojciec: Zygmunt [par.Warszawa-św. Krzyż] 1.2. Julia Sołtan + Kruszewski [zdjęcie siostry Nimfy na Allegro.pl - opis] 1.2.1. ?? Kruszewska 1.3. Maria Sołtan, ur i zm. 1868 poch. Warszawa-Powązki [nagrobek] 1. Edward Sołtan ur. 1852, 1886 mieszka: maj. Ostromeczewo, dek. brzeski + Maria ur. 1864 [nad. Tadeusz Ejsmont] 1.1. Melania Sołtan ur. 1885 1. Józef Sołtan ur. ok. 1860 + Karolina Szuszkiewicz 1.1. Konstanty Sołtan, ur. 8.10.1892 Rozalin, zm. ok. 1925, poch. Otwock, malarz, pracownik poczty w Odessie, Sewastopolu i Otwocku + Janina Jurgiell ur. 18.10.1888 Płock, zm. 2.7.1964 Porazia Leśna, c. Józefa i Marii, (miała 4 rodzeństwa, brat mieszka w Konstancinie) (2-v. Leon Beziuk) 1.1.1. Eugeniusz Sołtan ur. 30.1.1920 Woroneż, zm. 19.4.1999 Gdynia, malarz, urzędnik w Olsztynie, poch. Gdynia-Kosaków + Jolanta Walentyna Downar ur. 17.4.1923 zm. 26.2.2002, poch. Gdynia-Kosaków [Grobonet] 1.1.1.1. Ewa Sołtan ur. 29.11.1945 Wiązowa Wola, prowadziła Pracownię Konserwacji Malarstwa w Muzeum w Jeleniej Górze + ?? Cel 1.1.1.1.1. Karolina Cel, ur. 1978 skrzypaczka, mieszka we Wrocławiu 1.1.1.2. Daria Bożenna Sołtan ur. Grajewo, artysta plastyk, mieszka w Gdyni, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 1.1.1.2.1 Olga Izabella Krzyżyńska, ur. 1969, mieszka w Sopocie (mail) 1.1.2. Halina Sołtan, ur. 12.5.1924 Włocławek, mieszka we Włocławku + ?? Czerwiński 1.1.2.1. Krystyna Czerwińska 1.1.2.2. Elżbieta Czerwińska 1.1.2.3. Ewa Czerwińska 1.1.2.4. Krzysztof Czerwiński, mieszka w Gdyni 1. Julian Sołtan ur. ok. 1890 1.1. Adela Sołtan, ur. 1915, represjonowana w 1940 na Białorusi [Indeks represjonowanych…] 1. Julian Sołtan zm. ok. 1943 1.1. Jan Sołtan zm. 1987. mieszkał we wsi Mosty, właś. wsi Bojary i w Grabówce., walczył w I wojnie światowej +(1) Marianna ?? zm. w wieku 24 lata +(2) 1.1a.1. Władysław Sołtan zm. 1985 + Nadzieja ?? (Ukrainka) ur. ok. 1930 zm. 2001, wyznanie prawosławne 1.1a.1.1. Halina Sołtan ur. 1950 1.1a.1.2. Ireneusz Sołtan ur. 1954 zm. 2002 + Barbara ?? 1.1a.1.2.1. Emilia Sołtan ur. 1985 (mail) 1.2. (córka lub siostra Juliana) ?? Sołtan, represjonowania przez ZSRR, potomkowie żyją na Białorusi 1. Julian Sołtan + Adela Łobacz [za: genealogiapolska.pl] 1.1. Adela Sołtan, ur. 1885, zm. 1961 + Michał Dubicki, ur. 1878, zm. 1957 1.2. Józef Sołtan 1.3. Maria Sołtan + Tadeusz Dubicki 1.4. Emilia Sołtan 1.5. Jan Sołtan 1. Zygmunt Sołtan ur. ok. 1910, inżynier, konstruktor + Jadwiga Wiktoria Stroniarz ur. 27.8.1920 Warszawa, c. Władysława i Janiny, deportowana do prac przymusowych w Niemczech [www.straty.pl] 1.1. Andrzej Sołtan ur. 16.2.1941 Warszawa, w czasie wojny jako dziecko, w obozie pracy w Niemczech [www.straty.pl], historyk, wicedyr. Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, Złota Odzn. Za Zasługi dla Warszawy, Komisja Kwalifikacyjna Państwowego Rejestru Muzeów przy MKISz, Rada Naukowa Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Tow. Miłośników Historii w Warszawie, Stow. Muzealników Pol. 1.1.1. Aleksandra Sołtan 1.2. Piotr Sołtan ur. 18.1.1944 Warszawa, jako dziecko deportowany do obozu robót przymusowych w Niemczech w czasie II Wojny Światowej [www.straty.pl] 1. ?? Sołtan [Niechwiadowicz K., Moje...] 1.1. Aleksandra Sołtan ur. 1913 + Emilian Szpinta ur. 1901, 1939 pracownik szpitala w Sobotnikach 1.3. Stefania Sołtan + Maciej Puczkieła, majster ślusarski w Sobotnikach 1.3.1. Stella Maria Puczkieła + ?? Tuczkowski 1.3.2. Emilian Puczkieła 1.3.3. Zofia Puczkieła 1. Mikołaj Sołtan + Zofia Cypko [ ] 1.1. Arseniusz Sołtan ur. 16.10.1913 Łask, obóz jeniecki w czasie II Wojny Światowej [www.straty.pl] 1. Teodor Sołtan + Nadzieja ?? 1.1. Mikołaj Sołtan ur. 11.11.1919 Konna, deportowany do prac przymusowych w czasie II Wojny Światowej [www.straty.pl] 1. Witold Sołtan 1.1. Anna Sołtan, ur. 1897, aresztowana w 1939 w Wilnie, więziona w Jełszance do 1945 [Indeks represjonowanych...] 1. Stanisław Sołtan 1.1. Czesław Sołtan ur. 1921, represjonowany w 1940 na Ukrainie, rejon Żytomierz [Indeks represjonowanych...] 1. Wasyl Sołtan 1.1. Józef Sołtan ur. 1904, aresztowany w Baranowiczach w 1939, obóz w Równem przeszedł do Armii Andersa w 1941 [Indeks represjonowanych...] 1. Roman Sołtan 1.1. Leontyna Sołtan ur. 1881, aresztowana w białostockim w 1941 [Indeks represjonowanych...] 1. Mikołaj Sołtan 1.1. Piotr Sołtan ur. 1919, aresztowany w 1940 w lwowskim [Indeks represjonowanych...] 1. Konstanty Sołtan + Anna Tędziegolska 1.1. Rafał Sołtan ur. 21.10.1894 Pagiedoć na Kowieńszczyźnie, zm. 1940 Katyń, 1.1.1. Bożena Sołtan 1. Stanisław Sołtan 1.1. Zygmunt Sołtan 1940-41 aresztowany na Białorusi [Indeks represjonowanych...] 1. Michał Sołtan 1.1. Wiktor Sołtan, zm. 4.03.1945, w boju, szeregowiec 3 Berlińskiego Pułku Piechoty 1. Michał Sołtan 1.1. Barbara Sołtan ur. 1870, deportowana 1940 z Białorusi, zesłana do Ujmy (Archangielsk), zwolniona w 1941 w Samarkandzie 1. Adam Sołtan 1.1. Józef Sołtan +(ok. 1950) Janina ?? c. Stanisława (medal za dług. pożycie małż. 2000r) 1. Adam Sołtan 1.1. Władysław Sołtan +(ok. 1949) Janina ?? c. Jana (medal za dług. pożycie małż. 1999r) 1. Tomasz Sołtan 1.1. Włodzimierz Sołtan +(ok. 1949) Helena ?? c. Wacława (medal za dług. pożycie małż. 1999r) 1. Paweł Sołtan 1.1. Jan Sołtan, zginął 20.04.45, szeregowy, 8 Bydgoski Pułk Piechoty [www.stankiewicze.com] 1. Antonina Sołtan + Szymon Mirończuk 1.1. Jan Mirończuk ur. 9.3.1923 Bojary, zm. 4.12.1981, więzień obozu koncentracyjnego [www.straty.pl] 1. Anna Sołtan + Dymitr Klimczuk 1.1. Eustachi Klimczuk ur. 10.6.1926 Mosty, zm. 27.10.2003, więzień obozu koncentracyjnego [www.straty.pl] 1. Józef Sołtan + Weronika ?? 1.1. Leokadia Sołtan ur. 31.8.1924 Wilno, przymusowe roboty w Niemczech + ?? Sadzikowski [www.straty.pl] 1. Marian Sołtan + Maria ?? 1.1. Henryka Sołtan ur. 7.6.1924 Milowice + ?? Zyzik [www.straty.pl] 1. Bolesław Sołtan ur. ok. 1910 +(1937 Czernawczyce) Czesława Lassota [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Zdzisław Sołtan ur. 2.9.1939 Lassoty, par. Czernawczyce, r.chrz. Antoni Sołtan, Bronislawa Huk 1.2. Krystyna Teresa Sołtan ur. 9.4.1942 Lassoty, par. Czernawczyce, r. chrz. Stanislaw Jankowski, Stanislaw Reiske 1. Józef Sołtan ur. ok. 1920 + Maria Krasińska [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Leokadia Barabra Sołtan, ur. 20.4.1942 Lassoty, par. Czernawczyce, r.chrz. Romuald Soltan, Jadwiga Karasinska 1. Antoni Sołtam ur. ok. 1910 +(20.5.1934 Czernawczyce) Helena Lassota [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Maria Sołtan, ur. 21.11.1947 Lassoty, par. Czernawczyce, r. chrz. Leon Lasota, Zofia Lassota 1.2. Halina Anna Sołtan, ur. 27.10.1934 Lassoty, par. Czernawczyce, 1. Mieczysław Sołtan ur. ok. 1890 + Feliksa [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Romuald Sołtan ur. 19.7.1923 Lassoty, par. Czernawczyce 1. Kazimierz Sołtan + Olga Terpiłowska [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Wanda Anna Sołtan ur. 7.1.1939 Lassoty, par. Czernawczyce, r.chrz. Stanislaw Lassota, Helena Sołtan 1. Kazimierz Sołtan +(7.7.1935 Czernawczyce) Olga Pietruczyk (Pietraszuk) [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Walerian Sołtan ur. 19.6.1949 Lassoty, par. Czernawczyce, r.chrz. Mieczyslaw Sołtan, Adela Lassota 1. Edward Sołtan + Jadwiga Terpiłowska [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Irena Sołtan ur. 13.4.1927, Lassoty, par. Czernawczyce 1. Edward Sołtan + Wiktoria Lassota [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Józef Sołtan ur. 2.2.1925, Lassoty, par. Czernawczyce 1. Józef Sołtan +(21.11.1931 Czernawczyce) Weronika Budźko (Budzik) [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Maria Anna Sołtan ur. 1.2.1934, Lassoty, par. Czernawczyce 1. Mieczysław Sołtan + Felicja Sołtan [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Piotr Witold Sołtan ur. 20.1.1927, Lassoty, par. Czernawczyce 1.2. Alina Sołtan ur. 1942 Lassoty, par. Czernawczyce, r.chrz. Michalina Sołtan 1. Wiktor Sołtan, ur. ok. 1880 zm. po 1910 prawd. na tyfus + Leontyna Mankiewicz, 1940 lub 1941 aresztowana przez Niemców Brześciu i wywieziona (może przez NKWD - inf KARTA: Leontyna Sołtan c. Romana) [nad. Tadeusz Ejsmont za: par., inf. rodzinne Krystyna Sołtan] 1.1. Leon Sołtan ur. 28.4.1907, Hurhan chrz. Lassoty, par. Czernawczyce, r.chrz. Romuald Mankiewicz, Salomea Mankiewicz 1.2. Romuald Sołtan, ur. 24.12.1910 Czelabińsk + Krystyna ur. 1941 Brześć 1.2.1. Maria Izydora Sołtan ur. 1940 Brześć 1.2.2. Krystyna Sołtan ur. 1941 Brześć 1.2.3. Jacek Sołtan ur, 1947 Międzyrzec Podlaski 1. Sabina Sołtan + Józef Terpiłowski [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Helena Sumin (!) ur. 1925Lassoty, par. Czernawczyce, r.chrz. Michalina Sołtan 1. Bronisława Sołtan + Bronisław Huk [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Edmund Józef Huk ur. 12.4.1943 Kamieniec Litewski, św. chrztu. ks. Worobiej 1. Józef Sołtan + Emilia Kamińska [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Bronisława Sołtan ur. 1903 +(30.8.1931) Władysław Makarow ur. 21.7.1906 Wilno, ojciec: Konstanty, matka Anna Skopowska, (świadkowie ślubu Stefan Zalewski, Aleksandra Naumow) 1.1.1. Helena Ludwika Makarow ur. 8.11.1936 Kamieniec Litewski, r.chrz. Józef Malicki, Maria Malicka 1.1.2. Leokadia Władysława Makarow ur. 12.10.1938 Kamieniec Litewski, r.chrz. Bolesław Karpiński, Helena Urbaniak 1. Helena Sołtan + Bronisław Lasota [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Czesław Lasota ur. 12.1.1915 Lasoty, r.chrz. Lasota Julian Sołtan Józefa panna, 1. Michalina Sołtan + Józef ?? [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] 1.1. Antoni Bolesław Sołtan ur. 1915, zm. 11.9.1921 folw. Połaniany 1.2. Antoni Czesław Sołtan ur. 27.1.1916 maj. Połaniany, rodz. chrz. Sinkiewicz Kazimierz, Sołtan Sabina panna 1. Jan Sołtan, ur. ok. 1858 Litwa + Józefina, ur. ok. 1860 1.1. Harriet Sołtan, ur. ok. 1880, 1907 emigracja do USA + Edmund Witkowski, ur. ok. 1870 1.1.1. Edmund Witkowski, ur. 1897 1.1.2. Aleksander Witkowski, ur. 1898 1. Dymitr Sołtan ur. ok. 1860, obrządek: unicki, 1904 przeniósł się do Klimczyc, poch. Sarnaki + Marianna Łopatiuk [nad. Agnieszka Zofia Kondracka-Bylińska] 1.1. Michał Sołtan ur. ok. 1885 1.1.1. Mieczysław Sołtan, ur. 1910, aresztowany w Klimczycach (siedleckie) w 1941, łagier w Borowiczach [Indeks represjonowanych...] 1.2. Maria Sołtan, ur. 8.1900, Kaniuki, pow. Włodawa + Kondracki 1.3. Grzegorz Sołtan 1.4. Jan Sołtan 1.5. Andrzej Sołtan 1.6. Stanisław Sołtan 1.6.1. Marek Sołtan 1. Nikifor Soltan 1.1. Simon Soltan 1.1.1. Petru Soltan, mieszka w Mołdawii (mail) 1.1.1.1. Valery Soltan 1.1.1.1.1. Emil Soltan, pracuje w Waszyngtonie 1.1.2. Jurij Soltan 1.1.3. Jon Soltan 1.1.4. Valentina Soltan 1.1.5. Alexandru Soltan 1.1.6. Clara Soltan 1.1.7. Titiana Soltan 1.1.8. Simion Soltan 1.1.9. Anatolie Soltan 1.2. Wasil Soltan 1.2.1. Eudenia Soltan 2. Anton Soltan 3. Alexandru Soltan 4. Anastazja Soltan 1. Michał Sołta + Maria Mareinielos 1.1. Mieczyslaw Sołtan, ur. 24.4.1900 Klimeżyce [www.straty.pl] 1. Filip Sołtan 1.1. Jan Sołtan 1913 Rozonka [www.straty.pl] 1. Stanisław Sołtan + ?? Sywert 1.1. Zygmunt Sołtan, ur. 36.8.1915 Lwów, porucznik, więzień Stalagu 344 [www.straty.pl] 1. Teodor Sołtan + Nadzieja 1.1. Mikołaj Sołtan, ur. 11.11.1919 Konna , robotnik przymusowy w Niemczech [www.straty.pl] 1. Władysław Sołtan + Janina 1.1. Janina Sołtan, ur. 28.7.1920 Warszawa, robotnik przymusowy w Niemczech [www.straty.pl] 1. Adam Sołtan + Anna 1.1. Józef Sołtan, ur. 3.3.1923 Dołhobrody , robotnik przymusowy w Niemczech [www.straty.pl] 1. Kazimierz Sołtan + Kazimiera 1.1. Jadwiga Sołtan ur. 19.8.1923 Zdzieszulice , robotnik przymusowy w Niemczech, jeniec Auschwitz [www.straty.pl] 1. Marian Sołtan + Marianna 1.1. Marian Sołtan, ur. 2.2.1926 Sosnowiec, robotnik przymusowy w Niemczech [www.straty.pl] 1. Adam Sołtan + Genowefa 1.1. Wiesław Sołtan 23.8.1927 Buczek-Brzeziny, robotnik przymusowy w Niemczech [www.straty.pl] 1. Stanisław Sołtan + Antonina 1.1. Janina Sołtan, ur. 20.3.1932 Tłuszcz, robotnik przymusowy w Niemczech [www.straty.pl] 1. Zygmunt Sołtan + Janina 1.1. Andrzej Sołtan, ur. 16.2.1941 Warszawa, jako dziecko w obozie w Stalagu [www.straty.pl] 1. Mikołaj Sołtan 1.1. Jan Sołtan, ur. 15.5.1942 Chutor, jako dziecko w obozie w Stalagu [www.straty.pl] 1. Zygmunt Sołtan + Janina 1.1. Piotr Sołtan 1944-01-18 Warszawa, jako dziecko w obozie w Stalagu [www.straty.pl] 1. Narcyz Sołtan, ur. ok. 1870, 1929 sędzia Sądu Okr. w Warszawie + Anna Orbińska [PSB t.40, uzup: Katarzyna Baranowska - post] 1.1. Bohdan Sołtan 1.2. Aleksander Sołtan, ur. 31.7.1903 Chersoń, zm. 1994, grafik, malarz i pedagog + Helena Kozłowska, artysta malarz 1.2.1. Jan Sołtan, ur. 1940, fizyk 1.2.1.1. Katarzyna Sołtan, ur. 1963 + Baranowski 1. Stanisław Sołtan + Zofia 1.1. Zygmunt Sołtan, pseud. "Zyg", ur. 20.8.1920 Czeczelnik, pdpor,Udział w konspiracji 1939-1944, Ruczaj - 1 kom.plut.138 [Muzeum Powstania Warszawskiego - powstańcze biogramy]

Osoby niepowiązane genealogicznie

do spisu treści
?? Sołtan + Jadwiga Czesława Stankiewicz ur. 19.8.1923 Zdzieszulice, zm. w obozie koncentracyjnym c. Kazimierza i Kazimiery Szczupaj [www.straty.pl] ?? Sołtan + Konstancja Wańkowicz ?? Sołtan +(1896 Brześć) ?? Szilewska [nad. Tadeusz Ejsmont] ?? Sołtan +(1902 Brześć) ?? Ilkowska [nad. Tadeusz Ejsmont] ?? Sołtan, 1545 właściciel w Budiatyczach, (zapewne spokrewniony, lub tożsamy z Fedorem). zobowiązany był do utrzymywania jednej horodni zamku włodzimierskiego [SGKP] ?? Sołtan, h. Syrokomla, udział w wyprawie wiedeńskiej 1683 [Ks. Jakób Kuklińskieg, Spis Rycerstwa Polskiego z wyprawy Wiedeńskiej 1683] ?? Sołtan, ok. 1610 zm. ok. 1660 + Jan Haraburda h. Awdaniec ok. 1600 zm. ok. 1650, w 1632 dziedzic Hołynki i Łukomnicy ?? Sołtanowie, II poł. XIXw, rodzina mieszkająca w Gudziniszkach [Gajewski M. Szlachta Bujwidzka] ?? Sołtan + Eugenia ??, ur. 1907, zm, 1966, pochł Warszawa-Powązki [Warszawskie zabytkowe pomniki nagrobne] Adam Sołtan, rotmistrz 1 Pułku Ułanów Krechowieckich [www.e.stankiewicz.pl] Adam Sołtan +(1848 Warszawa, parafia MB Loretańskiej) Katarzyna Dąbrowska [www.genealodzy.pl] Adela Sołtan +(1867 Wilno, św. Jana) Karol Soroko [www.geneteka.genealodzy.pl] Aleksander Sołtan, 1623, podnamiestnik kijowski, zastępował sędziego kijowskiego, (zapewne syn Teodora wnuk Bogdana) [SGKP] Aleksander Sołtan, 1626 urzędnik kijowski wyznaczony do rewizji ksiąg ziemskich [VL] Aleksander Sołtan, 1628 właściciel we wsi Kniażycze, po. kijowski Aleksander Sołtan, ok 1800 - ok 1850, marszałek gubernialny mohylewski + Barbara Hołyńska z Hołyna h. Klamry ok 1810-ca 1860, c. Ignacego i ?? Żukowskiej Aleksander Sołtan, ur. 31.7.1903 Chersoń (ZSRR) zm. 1994 grafik, malarz, pedagog, powstaniec. Autor rysunków z okupacji i Powstania. Walczył na Żoliborzu. Anastazja Sołtan + Jan Grek, zm. przed 1599, w 1597 współdziedzic Dobrzynia Andrzej Sołtan, 1 korpus polski armii ros, od 1918 w 1 płk. telegrafistów WP [Dziennik rozkazów wojskowych 4/1919 w: SBC] Anna Sołtan, ur. 1902, więzień obozu w Auschwitz Anna Sołtan, ur. 1905 Warszawa, zamordowana 6.4.1945 obóz w Bergen-Belsen [www.straty.pl] Antoni Sołtan ur. 2.1.1909, zm. 4.12.1962, poch. Czernawczyce [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] Antonina Sołtan ok. 1800-1871 (wg. Pulvisa Gotarda c. Benedykta i Józefy Benisławskiej) +(16.7.1819) Józef Kazimierz Donat hr. Plater z Broelu 1796-1852 Bazyli Sołtan, ur. 10.2.1918 Mosty [www.straty.pl] Benedykt Sołtan, wymieniony jako posesor w parafii bobrujskiej 1765 [Regestr popisowy patriotów prześwietnego powiatu rzeczyckiego] Bronisław Sołtan ur. 1855, 1886 mieszka: maj. Grymacze, dek. brzeski [nad. Tadeusz Ejsmont] Edward Sołtan, ur. 1865, 1884 mieszka Motykały, dek. brzeski [nad. Tadeusz Ejsmont] Emil Sołtan, 1853-1905, konstruktor i projektant budowy mostów stalowych, opracował kilka innowacyjnych prac, 1889-93 należał do redakcji Przeglądu Technicznego [S. Olgelbrand, Encyklopedia Powszechna, za: ebipol.p.lodz.pl/dlibra] Eugeniusz Sołtanow, ziemianin, Konstantynówka 1929 [T. Epsztein ... Spis ziemian ....] Ewa Sołtan, zm. 1864 Warszawa, par. św. Aleksandra [www.geneteka.genealodzy.pl] Ewelina Sołtan, zm. 1903 Kamieniec Litewski [nad. Tadeusz Ejsmont] Felicja Sołtan zm. 1902 Brześć [nad. Tadeusz Ejsmont] Feliks Sołtan, Dowódca 1 plutonu ogn. pchor. rez. 9 Pułk Artylerii Lekkiej przed 1939. [www.wp39.netlook.pl] Franciszek Sołtan ok. 1780 zm. ok. 1830, kawaler maltański, marszałek piński + Helena Sołtan h. Sołtan ok. 1790 zm. ok. 1840 Franciszka Sołtan, zm. 1901 Brześć [nad. Tadeusz Ejsmont] Franciszka Sołtan +(1876 Skoszewy) Józef Chojnacki [www.geneteka.genealodzy.pl] Grażyna Sołtan, przełożona Wspólnoty FZŚ przy kościele Stygmatów św. Franciszka z Warszawy przy ul. Zakroczymskiej l [www.warszawa.franciszkanie.pl] Helena Sołtan + Jerzy Wojna-Orański Helena Sołtan, ur. 1903 Kamieniec Litewski [nad. Tadeusz Ejsmont] Helena Sołtan, zm. 1903 Wysokie Litewskie [nad. Tadeusz Ejsmont] Hieronim Sołtan, ur. 1814, zm 23.11.1903, pochowany na cmentarzu w Wysokie Litewskie Hieronim Sołtan, ur. ok. 1870 +(1903) Kamieniec Litewski [nad. Tadeusz Ejsmont] Ignacy Sołtan, ur. ok. 1770 + Teresa Weyssenhoff Ignacy Sołtan, poseł 1790 (woj. mińskie, pow. rzeczycki), Konfederacja Generalna Sejmu Wielkiego Ignacy Sołtan, właściciel w Zagórzanach 1928 [Woreyd Almanach ...] Iwan Sołtan, 1563 marszałek słonimski [Słownik geogr-hist. ...] Iwan Sołtan, 1581 pisarz grodzki kijowski, właściciel w Dawidkach pow. owrucki, Kniażyczach pow. kijowski [SGKP] Iwan Sołtan, ataman pochodny 1827-8, kozak, rodzina pochodziła z kozaków donieckich przybyłych nad Don z Karabojem [Czajkowski Michał, Kozaczyzna w Turcyji, wyd. 1857] Jan Sołtan, deportowany do ZSRR a potem do Indii w czasie II Wojny Światowej Jan Sołtan, ok. 1520 zm. ok. 1570 + Bohdanna Łozka h. Łozka ok. 1540 zm. ok. 1590 Jan Sołtan, ok. 1680 zm. ok. 1740, chorąży inflancki +(przed 1726) Izabela "Berlicz" Strutyńska h. Sas ok. 1700 zm. ok. 1750 (1-v. Michał Hieronim Rudomina Dusiacki cześnik brasławski 1703) [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.] Jan Sołtan ur. 1850, 1884 mieszka ok. Skołdyckie, dek. brzeski +(prawd.) Julianna ur. 1846 [nad. Tadeusz Ejsmont] Janina Sołtan zm. 1902 Wysokie Litewskie [nad. Tadeusz Ejsmont] Janina Sołtan ur. 1902 Kamieniec Litewski [nad. Tadeusz Ejsmont] Janina Sołtan, zm. 1900 Brześć [nad. Tadeusz Ejsmont] Jerzy Sołtan, podporucznik, dowódca plutonu łączności i oficer 3 Pułk Strzelców Konnych im. hetm. Stefana Czarnieckiego [www.stankiewicz.e.pl] Józef Sołtan, 1524 archimandryta klasztoru w Ławryszowie. Zapewne pokrewny z Józefem II Sołtanem, biskupem Józef Sołtan, 1765 wymieniony w popisie szlachty grodzieńskiej Józef Sołtan, 1775 sędzia ziemski łucki, komisarz w sprawie ks. Czetwertyńskich [VL] Józef Sołtan, deportowany do ZSRR a potem do Indii w czasie II Wojny Światowej Józef Sołtan, 1788 pisarz grodzki rzeczycki. Józef Sołtan ur. 1879, zm. 19.1.1943, poch. Czernawczyce [nad. Tadeusz Ejsmont za: par.] Józef Sołtan +(1827 Wilno, par. św. Jana) Marianna Tomaszewicz [www.geneteka.genealodzy.pl] Józef Sołtan, 26.6.1926 wydany dowód osobisty (nr 1341 ser. B. Nr 453795, przez starostwo brzeskie), zam. w Brześciu n.B., ul. Gen. Bema Nr. 22 [nad.: "jerzy" za: Poleski Dziennik Wojewódzki 1.2.1937 nr.2] Julian Sołtan ur. 1850, 1886 mieszka: maj. Gurki, dek. brzeski [nad. Tadeusz Ejsmont] Karol Sołtan ur. 1847, 1886 mieszka: maj. Turma, dek. brzeski [nad. Tadeusz Ejsmont] Karolina Sołtan ok. 1780 zm. ok. 1830 + Tadeusz Fabian Jeleński h. Korczak ur. 1752 zm. 24.2.1825, poch. Izby (dzieci: Rajmumd Jan + Michalina Bodzianowska) Kazimierz Sołtan-Trojecki, dr medycyn, major rezerwy, zamieszkały Leśniowo 1928 [Woryed Almanach ...] Krzysztof Sołtan, wymieniony jako posesor w parafii bobrujskiej 1765 [Regestr popisowy patriotów prześwietnego powiatu rzeczyckiego] Ksawera Sołtan ur. ok. 1860 + Erazm Maliszkiewicz (córka: Bogumiła +(1908) Zygmunt Wandalin Teofil Szadurski) Leon Sołtan, wymieniony jako posesor w parafii bobrujskiej 1765 [Regestr popisowy patriotów prześwietnego powiatu rzeczyckiego] Magdalena Sołtan +(1891 Skoszewy) Jan Siadura [www.geneteka.genealodzy.pl] Małgorzata Sołtan, mieszka w Kolonii Klimczyce Marcjanna Sołtan, ur. 1827 Tarchomin [www.geneteka.genealodzy.pl] Maria Sołtan, deportowana do ZSRR a potem do Indii w czasie II Wojny Światowej Maria Sołtan, ur. 1919, więzień obozu w Auschwitz [www.straty.pl] Maria Sołtan, ur. 5.1.1919 Pietryłowicze. więzień obozów Ravensbruck, Buchenwald [www.straty.pl] Marian Sołtan, odznaczony złotą odznaką Honorową LOPP (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) Marian Sołtan, właściciel dóbr skonfiskowanych w guberni kijowskiej za udział w powstaniu listopadowym [nad. JolaTL] Marianna Sołtan +(1876 Skoszewy) Jan Nowaka [www.geneteka.genealodzy.pl] Michał Sołtan, 1928 zamieszkały Warszawa ul. Chopina 17 [Woreyd Almanach ...] Michał Sołtan, wydalony z granic Królestwa Polskiego za działalność polityczną i oświatową, kierownik działu fabryki żarówek węglowych w Sztokholmie - dział żarówek z włóknem metalowym [www.minisawe.republika.pl] Michał Sołtan, wymieniony jako posesor w parafii bobrujskiej 1765 [Regestr popisowy patriotów prześwietnego powiatu rzeczyckiego] Michał Sołtan, ur. 1866 Łowicz [geneteka] Michał Sołtan ur. 1871 Łowicz [geneteka] Michał Sołtan, docent, mgr inz.; 1958-60 Kierownik Katedry Mechanizacji Hodowli; wykladowca na Politechnice Gdańskiej, Wrocławskiej, Krzyż Kawalerski OOP i in. [90 lat Politechniki Poznańskiej] Mikołaj Sołtan, pisarz ziemski czernihowski od 21.3.1633, 1633 nadanie wsi: Kamionka, Sulkino, sioło: Dobryszowo w pow. nowogr-siew., oraz miasta Dziewice w ks. czernih. [Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447-1795] Mikołaj Sołtan +(1924 Warszawa) Janina Grochowska [www.geneteka.genealodzy.pl] Mikołaj Sołtan, ur. 26.4.1914, zm. 6.8.1975 Warszawa, poch. Warszawa cm. Północny E-IX-4-12-2 + Maria Katyńska, ur. 25.4.1919, zm. 18.12.2003 Warszawa, poch. Warszawa - cm. Północny [ZCK Warszawa] Nikodem Sołtan, marszałek szlachty pow. bieleckiego 1822 O. Sołtan, 1928 kowal, Trybuchowice, woj. lwowskie [Księga adresowa Polski...] Osin Sołtan. 1890 właść.: Polmiany 17,5 dziesięciny [Spis własności ziemskich grodzieńskiej guberni z 1890 roku za: BARIS - LItwa] Piotr Sołtan, 1928 zamieszkały Warszawa, ul. Okólnik 5a [Woreyd Almanach ...] Piotr Sołtan, jeniec z armii napoleońskiej zesłany do Omska i wcielony do Sybirskiego Kozackiego Wojska Liniowego [www.historycy.org Aleksander Magieramow] Piotr Sołtan, odznaczony złotą odznaką Honorową LOPP (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) Rafał Sołtan, kawaler orderdu Virtuti Militari Roman Sołtan, mieszka w Kolonii Klimczyce + Barabra RomanSołtan, pchor. altyrerii, kurs ukończony 1927 w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego [Wikipedia] Romualda Sołtan, deportowana do ZSRR a potem do Indii w czasie II Wojny Światowej Rozalia Sołtan, deportowana do ZSRR a potem do Indii w czasie II Wojny Światowej Sabina Sołtan ur. 1894 Kamieniec Litewski [nad. Tadeusz Ejsmont] Stanisław Sołtan, major, 1781 Mistrz Ceremonii w loży masońskiej "Gorliwy Litwin" w Wilnie. [A.J.Kukała "Hieronim Stroynowski (1752 - 1815)"] Stanisława Sołtan zm. 1902 Brześć [nad. Tadeusz Ejsmont] Stanisława "Pereświt" Sołtan, zm. 22.8.1922 + ?? Pławski [nad. zefir454] Sylwan Sołtan, własność: Głuchowce, powiat berdyczowski - 67,7 ha [Epsztein T., Polska własność....] Teodor (Fedor) Sołtan, 1583 właściciel w Budiatyczach, pow. włodzimierski [SGKP] Teodora (Fedora) Sołtan, dziedziczka dóbr owróckich: Wojniaki, Nowaki, Makohówka + Wasyl Szaszkiewicz, zm. ok. 1595, s. Bohdana i Oksini Bahdynowskiej Odyncewizówny, założył Bortnikowice, chorąży bracławski, (dzieci: Mikołaj, Fedor, Parochna, Anna) [Kro.] Tomasz Sołtan ur. 1864 Łowicz [geneteka] Weronika Sołtan, zm. 1905 Kamieniec Litewski [nad. Tadeusz Ejsmont] Wiktoria Sołtan ur. 1835, 1885 mieszka Pugaczewo, dek. brzeski [nad. Tadeusz Ejsmont] Wincenty Sołtan, wymieniony jako posesor w parafii bobrujskiej 1765 [Regestr popisowy patriotów prześwietnego powiatu rzeczyckiego] Witold Sołtan, mieszka w Kolonii Klimczyce + Anna Władysław Sołtan, Władysław Sołtan, odznaczony złotą odznaką Honorową LOPP (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) Władysław Sołtan, powstaniec 1863 [Prof. Henryk Mościcki, "Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863", Warszawa 1929] Wojciech Sołtan, mieszka w Kolonii Klimczyce + Jolanta Wojciech Sołtan ur. 1871 Łowicz [geneteka] Zygmunt Sołtan, ur. 1908, zm, 1969, poch. Warszawa-Powązki, kw. 126-3-24 [Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne]


do spisu treścisoltan

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Sołtan
(Linki otwierają się w nowym oknie)

    Zobacz więcej wyników (Przejście do Słownika Biograficznego)Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Sołtan
(Linki otwierają się w nowym oknie)

  Zobacz więcej wyników (Przejście do Czytelni)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Sołtan
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Sołtan
  Miejsce: Białokurowicze
  Data: ok. 1525
  Opis: wieś u źródeł Żerema, pow. owrucki. Wieś ta od 1525 r. jest własnością Sołtanów. W 1545 r. daje do Owrucza 6 służb i 4 kadzie miodu. W 1581 r. Sołtan wnosi z 6 osiadłych, 2 zagród po 6 gr. W 1607 r. palą tu popioły. Sołtanowie posiadają B. jeszcze w 1618 r., poczem przechodzą do Niemiryczów, • Sołtan
  Miejsce: Budiatycze, pow. włodzimierski
  Data: ok. 1545
  Opis: Sołtanowie notowani jako właściciele w latach 1545-1583 • Sołtan
  Miejsce: Glinka, pow. piński, gm. Terebeżów
  Data: 1890
  Opis: własność • Sołtan
  Miejsce: Sorokpol
  Data: 1850
  Opis: Sołtanowie odziedziczyli Sorokpol w XIX wieku.. • Sołtan
  Miejsce: Zdzięcioł
  Data: 1792
  Opis: własność • Adam Leon Ludwik Sołtan
  Miejsce: Zdzięcioł
  Data: ok. 1863
  Opis: ostatni właściciel pałacu • Aleksadner Sołtan
  Miejsce: Jurewicze, pow. rzeczycki
  Data: 1865
  Opis: Powstaniec Styczniowy z Litwy, ukazem dnia 10.12.1865 skazany na zamieszkanie w Rosji, majątek przymusowo sprzedano • Aleksander Sołtan
  Miejsce: Jaszuny
  Data: 1920
  Opis: Następnie dwór stał się własnością Aleksandra i Anny z Balińskich Pereświat - Sołtanów, którzy byli ostatnimi prawowitymi właścicielami majątku przed 1939 rokiem. Urzeczywistnili oni ideę miast-ogrodu która jednak nie doczekała się pełnej realizacji z powodu wybuchu wojny. Zarówno dwór jak i bogate wyposażenie zniszczono. • Aleksander Sołtan
  Miejsce: Jaszuny, gm Soleczniki
  Data: 1930
  Opis: "rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych o obowiązku dostarczenia samochodów, motocykli i rowerów na rzecz wojska, lista osób" • Aniela Sołtan
  Miejsce: Zarzecze, k. Żupran
  Data: ok. 1920
  Opis: mąż. Józef Pleskaczewski • Antoni Sołtan
  Miejsce: Pereświetów
  Data: 1900
  Opis: Folwark w powiecie rzeczyckim, 469 działów ziemi, własność Antoniego, Bronisława i Marii Sołtanów. W 1906 urodził się tu ks. Lucjan. • Bogdan hr. Sołtan
  Miejsce: Polanówka, pow puławski
  Data: ok. 1906
  Opis: Obywatel ziemski zatwierdzony przez warszawskiego generał gubernatora na członka powiatowej komisji wyborczej. • Bohdan Józef Sołtan
  Miejsce: Brzostownica Murowana
  Data: ok. 1930
  Opis: właściciel, syn. Bogdana Wiktora i Marii Franciszki z d. Sołtan • Bohdan Józef Sołtan
  Miejsce: Polanówka
  Data: ok. 1930
  Opis: właściciel • Hieronim Władysław Sołtan
  Miejsce: Chyżów, pow. rzeczycki
  Data: ok. 1667


 • Iwan Sołtan
  Miejsce: Dawidki, pow. owrucki
  Data: ok. 1581
  Opis: pisarz grodzki kijowski • Jan Sołtan
  Miejsce: Daniłówka
  Data: ok. 1636
  Opis: przed 1636 własność Sołtanów, zapewne z linii ormiańskiej. 1636 Jan Sołtan sprzedaje ją Stefanowi Aksakowi. • Łukasz Sołtan
  Miejsce: Dobryń
  Data: ok. 1599


 • Michał Sołtan
  Miejsce: Stara Bielica
  Data: 1840
  Opis: Sołtanowie odkupili Starą Bielicę od Kantakuzena na pocz XIXw. W ręku tej rodziny majątek pozostał do I wojny światowej, a jego ostatnimi właścicielami byli bracia Michał i Aleksander Sołtanowie. Obszerny dwór w Starej Bielicy został wybudowany w 1840 roku przez Michała Sołtana, rozbudowany w końcu XIX wieku przez Juliusza Sołtana, przebudowany w latach 50 XX wieku. Był to budynek parterowy, siedemnastoosiowy, wzniesiony na kamiennej podmurówce na planie wydłużonego prostokąta. Pierwotnie fasadę zdobił piętrowy sześciokolumnowy portyk. Po ostatniej przebudowie portyk zlikwidowano, centralną część fasady akcentowała jedynie niewielka mansarda nad wejściem. Obecnie dwór jest zrujnowany. W pobliżu dworu stoi drewniany spichlerz z połowy XIX wieku z wgłębnym portykiem kolumnowym. Fasadę zdobią pilastry. Park regularno-krajobrazowy został założony w końcu XVIII wieku. Jest tu system alej i ścieżek, staw, dwa kamienie z pamiątkowymi napisami oraz sztucznie usypane wzgórze widokowe. [za: www.radzima.org /-/ Grzegorz Rąkowski, "Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi", Burchard Edition, Warszawa 1997 (A.O.)] • Mikołaj Sołtan
  Miejsce: Drobyszowo, pow. nowogrodzko-siewierski
  Data: ok. 1633


 • Mikołaj Sołtan
  Miejsce: Dziewice, ks. czernichowskie
  Data: ok. 1633
  Opis: cesja na Adama Kisiela
To zapisy o osobach nazwiska Sołtan w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Sołtan
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Bogdan Józef Sołtan
  administrator - Wierszuba - - ok. 1939
  Żródło:

 • Bogdan Józef Sołtan
  administrator - Wiżulany - - ok. 1939
  Żródło:

 • Bogdan Józef Sołtan
  administrator - Glinciszki - - ok. 1939
  Żródło:

 • Bogdan Józef Sołtan
  administrator - Podbrzezie - - ok. 1939
  Żródło:

 • Bogdan Józef Sołtan
  administrator - Landwarów - - ok. 1939
  Żródło:


To wszystkie osoby o nazwisku Sołtan w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Sołtan związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 35111 Adam Sołtan
  Opis: dca oddziału na Wołyniu
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 45662 Adam Sołtan
  Opis: hr., uczestnictwo w potyczkach: patrz w przypisach do Zadyna 29.06.1863 wołyńskie
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 42579 Adam Sołtan
  Opis: powstaniec
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 46927 Adam Sołtan
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Woronie, gub. Mińska , pow. Piński, dz. 8584.
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 58400 Adam Lew Sołtan
  Opis: Ur. 30.01.1824r. w Zdzięciole, syn Adama i Idalii z Pociejów, ziemianin, powstaniec 1863 r., bibliofil. Był bratem Michała Sołtana - również powstańca.
  Brał udział w w walkach powstańczych na Wołyniu. Następnie na czele ponad trzystuosobowego oddziału walczył w okolicach Dubna, przesuwając się w kierunku Mozyrza, jednak oddział ten został zaatakowany i rozbity przez wojska rosyjskie. Pod koniec 1863r. wyjechał do Drezna. Zm. 06.02.1901r. w Waplewie i tam został pochowany.

  źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny
  Uwagi:

 • 52097 Aleksadner Sołtan
  Opis: zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Jurewicze , pow. rzeczycki został przymusowo sprzedany
  źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867
  Uwagi:

 • 22580 Michał Sołtan
  Opis: s. Adama i Idalii Pociej. Brał udział w naradach przedpowstaniowych, a w 1863 r. wstąpił w szeregi powstańców. Za działalność swoją został aresztowany i zesłany na Sybir do ciężkich robót, gdzie przebywał, zdaje się, około 8 lat, później ułaskawiony, mieszkał częścią w Krakowie, częścią w Bilczu, gub. wołyńskiej, dobrach swojej żony Cecylii z Małyńskich, córki Józefa, marszałka gubernialnego wołyńskiego.
  źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]
  Uwagi: Genealogia Sołtanów

 • 58401 Michał Sołtan
  Opis: Ur. 25.06.1830r. w Zdzięciole, syn Adama i Idalii z Pociejów, brat Adama Lwa, który również brał udział w powstaniu styczniowym. Po rozbiciu oddziału jego brata Adama, kozacy i chłopi spalili dwór Sołtana, zaś on sam został aresztowany i wyrokiem sądu wojskowego skazany na ciężkie roboty w Irkucku na Syberii. Wyrok zmniejszono do ośmiu lat. W listopadzie 1867r. przeniesiono go do Usolu, następnie W listopadzie t.r. przeniesiono go do Usolu, następnie został przeniesiony do Tobolska, później pozwolono mu zamieszkać w Wiatce. Sporządził spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17.04.1866r do września 1868r. Zmarł po krótkiej chorobie 12.01.1893r w Krakowie i tam został pochowany.
  źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny
  Uwagi: Genealogia Sołtanów

 • 67838 Michał Sołtan
  Opis: W Usolu między 1866-68 - hrabia Litwin, z Rusi. Potem w Tobolsku, w Wiatce, w Wierchniednieprowsku i w Ekaterynosławiu, Miał lokaja, Kaliksta (Kalko), który dobrowolnie i szlachetnie wszędzie panu swemu towarzyszył, rodem z Bilcza na Wołyniu, — też uważany był od wszystkich jako kolega.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 43755 Michał Sołtan
  Opis: z rodziny litewskiej, osiadłej na Wołyniu, gdzie był ożeniony z Małyńską. Powietnicy zarzucali mu niewłaściwą otwartość wobec komisyi śledczej, stąd unikano z nim stosunków. Lubił on roboty na kanwie i tem się w Usolu zajmował. Przenosił się stopniowo do Tobolska, Wiatki, Wierchniednieprowska i Ekaterynosławia. Miał z sobą lokaja, który mu dobrowolnie na wygnanie towarzyszył.
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 18551 Michał Grigoriewicz Sołtan
  Opis:
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 47579 Stanisław Sołtan
  Opis: Hrabia. Zesłany do guberni tobolskiej. Zarejestrowano jego pobyt w więzieniu w Petersburgu w trakcie przejścia na zesłanie.
  źródło: nad. Lech Prawdzic Orliński, za: Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013
  Uwagi:

 • 22687 Władysław Sołtan
  Opis: S. Stanisława i Konstancji Toplickiej. Przeciwnik zbrojnego powstania, gdy jednak wybuchło, Sołtan, nie mogąc go powstrzymać, z całą energią przyłączył się do niego, poświęcając mu wszystkie swe siły i środki i bionąc w niem nader czynny udział, jako komisarz Województwa Inflanckiego. Aresztowany w Witebsku 5 czerwca 1863 r. Zarządzone śledztwo nie dało żadnych rezultatów, jednak, na zasadzie administracyjnego rozporządzenia Murawjewa został zesłany do Ufy. Przebywał tam do 1866 r. Stamtąd pozwolono mu przez wpływy zacnego ks. Suworowa, z którym łączyły go dawne przyjazne stosunki, zbliżać się stopniowo do kraju, przez Woł-chow, Twer, Razań (gdzie mu umarła żona 1871 r, następnie był internowany w Rydze (1872—1875), a z Rygi pozwolono mu w 1875 r. wrócić do pozostałego po żonie majątku Prez-ma w Inflantach Polskich, gdzie umarł w 1900 roku.
  źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]
  Uwagi:

 • 58402 Władysław Hieronim Samuel Sołtan
  Opis: Ur. 24.08.1824r. w Użukrewnie (pow. wiłkomierski), syn Stanisława i Konstancji z Toplickich-Tupalskich, ziemianin, uczestnik powstania styczniowego.
  Po wybuchu powstania styczniowego został mianowany komisarzem woj. inflanckiego. W czerwcu 1863r. aresztowany w Witebsku i mimo, że śledztwo nie wykazało jego zaangażowania w powstanie został zesłany na Syberię i wywieziony do Ufy. Na zesłaniu zetknął się z powstańcami wileńskimi: Jakubem Gieysztorem i Kazimierzem Szetkiewiczem. Po otrzymaniu zezwolenia, wrócił do swego majątku; odsunął się od życia politycznego. Zm. w 1900r. w Prezmie i tam został pochowany w grobowcu rodzinnym.

  źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Sołtan
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Sołtan
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Sołtan
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Sołtan
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  egzamin przedślubny: Józef Benisławski i Anna Kublicka
  (Album: Inne dokumenty)
  Głos Stanisława Sołtana na sejmie 19 stycznia 1789 (1)
  (Album: Akty osobowe)
  Głos Stanisława Sołtana na sejmie 19 stycznia 1789 (2)
  (Album: Akty osobowe)
  Głos Stanisława Sołtana na sejmie 19 stycznia 1789 (3)
  (Album: Akty osobowe)
  Głos Stanisława Sołtana na sejmie 19 stycznia 1789 (4)
  (Album: Akty osobowe)
  Hubert Konstanty Sołtan - metryka chrztu 1/2
  Rodzice: Aleksander "Pereświt" Sołtan, właściciel Jaszun + Anna Balińska, c. Jana i Marii Wagner - właściciele dworku w Jaszunach w XX wieku
  (Album: Akty osobowe)
  Hubert Konstanty Sołtan, metryka chrztu 2/2
  Rodzice: Aleksander "Pereświt" Sołtan, właściciel Jaszun + Anna Balińska, c. Jana i Marii Wagner - właściciele dworku w Jaszunach w XX wieku
  (Album: Akty osobowe)
  Królewski list żelazny
  (Album: Inne dokumenty)
  list Aleksandra Pereświet Sołtana
  (Album: Akty osobowe)
  List kancelarii cesarskiej do hrabiego Stanisława Sołtana
  (Album: Inne dokumenty)
  Michał Szumski - akt zwolnienia z poddaństwa 1/2
  (Album: Akty osobowe)
  Michał Szumski - akt zwolnienia z poddaństwa 2/2
  (Album: Akty osobowe)
  Obwieszczenie
  (Album: Akty osobowe)
  Paweł Sołtan
  (Album: Inne dokumenty)
  Paweł Sołtan
  (Album: Inne dokumenty)
  Paweł Sołtan
  (Album: Inne dokumenty)
  Sierakowski Alfons Józef
  Rodzice: Antoni i Antonina Zboińska
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Sołtan Adam i Katarzyna Zaleska - akt ślubu
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Alexander
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Anton George
  Rodzice: Jerzy Sołtan + Maria Mojsiej
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Harold
  Rodzice: Jerzy Sołtan + Maria Mojsiej
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Konstanty
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Michał 1
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Michał 2
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Paweł
  (Album: Akty osobowe)
  Sołtan Tadeusz
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Sołtan Wiktoria + Jan Jurowiec
  Rodzice: Wiktoria Pereświet Sołtan,córka Konstantego i Józefy z Święcickich małżonków Sołtanów
  (Album: Kopie z publikacji jako ilustracje)
  Sołtan Wincenty Pereświet i synowie - c. szlachectwa str.1
  Rodzice: Józef Pereświet Sołtan
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Sołtan Wincenty Pereświet i synowie - c. szlachectwa str.2
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Sołtan Wincenty Pereświet i synowie - c. szlachectwa str.3
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)

      Kolejne wyniki (przejście do Bazy Zdjęć)


  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Sołtan klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Sołtan
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Sołtan
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Benisławski Józef i Anna z Kublickich Benisławska, Inflanty
  Rodzice: Józef Piottuch-Kublicki Karolina Sołtan Stanisław Benisławski Eleonora Ryck
  Miejsce: Zabłocie, Annopol, Inflanty
  (Album: Nagrobki osobne)
  Broel Plater - Ludwika Helena Stefania Józefa
  Rodzice: Józef i Antonina Sołtan
  Miejsce: Krasław / Łotwa
  (Album: Tablice, epitafia)
  Helena Sołtan, zam.1. Pilecki, zam.2. Eyssmont
  Rodzice: Stanisław i Konstancja Toplicka
  Miejsce: Chmielnik, pow. kielecki, kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP
  (Album: Nagrobki osobne)
  nagrobek ppłk.Konstantego Pereświet Sołtan
  Miejsce: Powązki
  (Album: Nagrobki osobne)
  Pereswiet Sołtan
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
  Plater, Gierigh, Veit, Hoja, Ratz, Flakowska, Strzyżyńska
  Miejsce: Chełmno
  (Album: Nagrobki osobne)
  Plater, Sołtan
  Rodzice: Benedykt Sołtan Józefa Benisławska
  Miejsce: Chełmno
  (Album: Nagrobki osobne)
  Sołtan Andrzej
  Miejsce: Warszawa Powązki
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Sołtanowicz Stefan
  Miejsce: Szyrwinty
  (Album: Szyrwinty. Sirvintos .Litwa)
  Sołtanowicz Zygmunt
  Miejsce: Szyrwinty
  (Album: Szyrwinty. Sirvintos .Litwa)
  Sołtanowiczowie
  Miejsce: Szyrwinty
  (Album: Szyrwinty. Sirvintos .Litwa)
  Sołtanowiczowie - siedmioro dziatek
  Miejsce: Szyrwinty
  (Album: Szyrwinty. Sirvintos .Litwa)
  Tablica Stanisław Sołtan marszałek W.X.L.
  (Album: Tablice, epitafia)
  Łapicka Anna zam. Sołtan
  Miejsce: Niemenczyn -Nemencine (Litwa) - cmentarz przykościelny
  (Album: Niemenczyn, Nemenčine Litwa)
  Łapicka Anna zam. Sołtan
  Miejsce: Niemenczyn -Nemencine (Litwa)
  (Album: Niemenczyn, Nemenčine Litwa)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Sołtan klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.