Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
swierczewski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Świerczewski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Rodziny tego nazwiska w ciągu historii często zapisywały swoje brzmienie w różnym brzmieniu, stąd trzeba je traktować jako grupę razem. Najczęstsze formy to Świerczewski, Świerczowski, Swierczewski, Swierzowski, Swirczewski, Świrczewski, Świerszczewski. Rodziny te pieczętowały się jednym z 5 herbów - lub wywodziły się z warty nieszlacheckiej - swoje nazwisko wywodząc np. od nazwy drzewa. Rodzina szlachecka nazwiska Świerszcz pieczętowała się herbem Jastrzębiec.
Rodziny szlacheckie tego nazwiska najczęściej wywodzą je od nazwy którejś z miejscowości - np. Świercz, Świerk, Świerszcz lub Świrz. Są to głównie miejscowości w lubelskim i na Mazowszu.

Herby


herb Grabie herb Grzymała V herb Łodzia herb Prus I herb Świerczek herb Trąby
Grabie
opis
Grzymała odm. V
opis
Łodzia
opis
Prus I
opis
Świerczek
opis
Trąby
opis


Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Tadeusz Świerczewski

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Drzewa genealogiczne

Herb Grzymała odm.

Maciej Świerczowski, (h. Grzymała bez bramy) 1564 i 1565 opłaca pobory za wojewodę bełskiego ze wsi Grodziec, woj. krakowskie, pow. proszowski [Wittyg W., Nieznana ...] Marcin Świerczowski, (h. Grzymała bez rycerza) 1573 i 1576 opłaca pobór ze wsi Sosnki, woj. krakowskie, pow. lelowski. [Wittyg W., Nieznana ...]

Herb Prus I

Jarosz Świerczowski, h. Prus I, 2 poł.XVIw., służebnik Andrzeja Wapowskiego, podkomorzego ziemi sanockiej. (Wittyg W., Nieznana.... za: M. N. w K. III. No 828.]

Herb Trąby

Przydomki rodowe; Bogaczyk, Świercz, Kozaczyk, Pawłowicz. Pochodzili, lub mieli wcześnie w posiadaniu: Borki Świercze w parafii Zbuczyn i Świercze w parafii Łuków, w parafiach Trzebieszowa dobra Karwów, Celiny, Turze Rogi, Obelniki, Ulan; w pow. lublińskim: Piaski - miasteczko. Niesiecki Wymienia Świerczewskigo na Rozwadowie Wielkim, wraz z Rozwadowskim h. Trąby, jedna dzielnica z Jordanami. Ród Świerczewski v Świerczowski h. Trąby wywodzi się z Małopolski. Indeks bibliografii do opracowania rodz Świerczewski h. Trąby 1. Paweł Świerczowski z dóbr Karwów - Kaznów + Dorota 1.1. Mateusz Świerczewski, ur. 1600 [PT] 1. Jan Świerczowski, z Obelnik + Katarzyna 1.1. Dorota Świerczewska, ur. 4.1600 [PT] 1. Piotr de Świercze + Anna 1.1. Agnieszka de Świercze. ur. 1656 [PT] 1. Maciej de Świerczowski + Anna Rolanka h. Rola 1.1. Leonard de Świercze, ur. 5.11.1657 [PT] 1. Tomasz Świerczewski, ur. 1800, zm. przed 1864, dziedzic części w Świerczach + Marianna Kurowska, ur. 1810 [par.] 1.1. Wojciech Świerczowski, "Władysław Świerczewski", ur. 15.12.1833 Świercze, zm. 15.08.1868 Syberia, powstaniec 1863, zesłany z żoną na Syberię +(3.2.1864 Szaniawy Poniaty, Trzebieszów) Julianna Szaniawska, ur. 1843 Szaniawy Poniaty, zm. 20.11.1915 Syberia, ojciec: Tomasz, matka: Anna Wysokińska 1.1.1. Józef Świerczewski, ur. 20.11.1865 Sybir, zm. 1961 Gorzów Wielkopolski. 1917 uciekają z Syberii do Warszawy + Maria Zadernowska, ur. 13.06.1866 Kamczacki Pietropawłowsk, zm. 1929, pochł Warszawa, Powązki 1.1.1.1. Władysław Świerczewski, ur. 1903 Kamczacki Pietropawłowsk, poległ 1939 w obronie Twierdzy Modlin 1.1.1.2. Józef Świerczewski, ur. 1904 Kamczacki Pietropawłowsk, poległ 1939 w czasie obrony Warszawy, podczas ataku na karabin maszynowy, ochotnik do żywych torped 1.1.1.3. Maria Świerczewska, ur. 1905 Kamczacki Pietropawłowsk, zm. 12.11.1996, poch. Warszawa, Powązki 1.1.1.4. Wiktoria Świerczewska, ur. 1906 Kamczacki Pietropawłowsk, zginęła na Zamojszczyźnie podczas akcji "Burza", lekarz, AK-owiec 1.1.1.5. Stanisław Świerczewski, ur. 1909 Kamczacki Pietropawłowsk, zamordowany 10.12.1944 Mathausen-Melk, Powstanie Warszawski +(1938 Warszawa) Jadwiga Ostrzyniewska, h. Junosza, ur. 4.10.1919 Warszawa, zm. 2.02.1992 Wrocław 1.1.1.5.1. Tadeusz Świerczewski, ur. 1942 + Beata Iwona Marciniak 1.1.1.5.1.1. Bartłomiej Stanisław Świerczewski + Aneta Gałuszka 1.1.1.5.1.1.1. Franciszek Świerczewski 1.1.1.5.1.1.2. Antonina Beata Świerczewska 1.1.1.5.1.2. Michał Tadeusz Świerczewski 1.1.1.6. Franciszek Świerczewski, ur. 1910 Kamczacki Pietropawłowsk, poległ 1944 w Powstaniu Warszawskim, zwłok nie odnaleziono Andrzej Świercz, 1580 płaci pobór z Borków Świerczów [ŹD-XIV-412] Grzegorz Świerczewski, 1620 dziedziczy na Karwowie (z cześnikami) [Rejestr poborowy 1620] Jan Świerczewski, 1657 zwraz z żoną (prawd.) świadkowie na ślubie Karwowskiego + Anna Koziołkówna [PT] Jan Świerczowski, h. Trąby, 1521 kasztelan wiślicki [ADzT 040; Kos.] Jan Świercz, 1509 dziedziczy na Borkach Świerczach Jan (Janusz) Świerczowski, starosta trembowelski i lubelski 28.4.1512 wybitny dowódcy jazdy w bitwie pod Łopusznem, potem pod Orszą (niewola), pod Opoczką, dzierżawa: Bratkowice, Mrowla [Marinius M., Kronika mistrzów pruskich; Bitwy polskie...; Stryjkowski M., Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi...] Janusz Świerczowski, dworzanin królewski, 1509 król Zygmunt uwalnia miasto Piaski do niego należące Janusz Świerczowski, ur. 1460, zm. 1528, poch. Lublin, klasztor oo. Dominikanów, bohater bitwy pod Orszą, Opoczką. Starosta Lubelski Leonard Świercz, 1531-33 płaci pobór z Borków Świerczów [SHGlub.35,52,53,176] Stanisław Świerczewski, 1580 Na Świerczach w parafii łukowskiej [ŹD-XIV-412] Stanisław Świerczewski, 1620 dziedziczy na Świerczach (z częśnikami) [Rejestr poborowy 1620] Stanisław Świerczowski, 1453 zastawia Paszkowi z Chrzanowa, połowę stawu nad rzeką Chrzanówką za 3 grzywny.

Nieustalonego herbu lub bez herbu

1. Maciej Świerczowski, ur. ok. 1500, 1543 Zygmunt I zachowuje w dożywotnim posiadaniu wójtostwa w m. Lelów [MS 4, 21125] 1564 Zygmunt August zatwierdza zapis 1000 fl. pstar. i wójta dziedz. lel. Mik. Szypowskiemu, a po śmierci swemu s. Marcinowi [MS 5, 9338] 1.1. Marcin Świerczowski, 1570 Zygmunt August nadaje mu wójtostwo lel. w dożywocie [MS 5, 10368] 1. Wojciech Świerczewski, ur. ok. 1630 + Elżbieta Wierzchowska [par.] 1.1. Elżbieta Świerczewska, ur. 14.11.1659 1. Jakub Świerczewski, ur. ok. 1630 + Katarzyna Karwowska [par.] 1.1. Zofia Świerczewska, ur. 1660 Świercze 1. Maciej Bogaczyk (Świerczewski), ur. ok. 1630 +(1661 Celiny) Marianna Celińska h. Abdank [par.] 1.1. Jan Świerczewski, ur. 1663 1. Wojciech Świerczowski, ur. ok. 1630 + Anna [par.] 1.1. Andrzej Świerczowski, ur. 1661 Karwów 1. Stanisław Świerczowski, ur. ok. 1650 + Ewa [LTG] 1.1. Elżbieta Świerczowska, ur. 1677 Prawno 1.2. Tomasz Świerczowski, ur. 1683 Prawno 1.3. Zofia Świerczowska, ur. 1686 Prawno 1. Maciej Świerczewski, ur. ok. 1670 + Zofia Sulej, h. własnego [par.] 1.1. Fabian Świerczewski, ur. 1707 Karwów 1. Maciej Świerczowski, ur. ok. 1670 + Dorota [LTG] 1.1. Małgorzata Świerczowska, ur. 1704 Prawno 1. Szymon Świerczowski, ur. ok. 1690 +(1717 Prawno) Katarzyna Wójtowicz [LTG] 1.1. Elżbieta Świerczowska, ur. 1718 1.2. Marcin Świerczowski, ur. 1721 1. Szymon Świerczowski, ur. ok. 1705 + Agata [par.] 1.1. Marianna Świerczowska, ur. 16.8.1735 Celiny 1. Stefan Świerczowski, ur. ok. 1715 + Konstancja [par.] 1.1. Franciszka Świerczowska, ur. 1746 Karwów 1. Wojciech Świerczowski, ur. ok. 1730 +(1751 Celiny) Jadwiga Celińska [par.] 1.1. Szymon Świerczowski, ur. 1758 Celiny 1. Łukasz Świerczowski, ur. ok. 1730 +(1754 Karwów) Katarzyna Karwowska [par.] 1.1. Melchior Świerczowski, ur. 4.1.1857 Karów 1.2. Franciszka (lub Franciszek) Świerczowska, ur. 1759 1.3. Marianna Świerczowska, ur. 22.3.17963 Karwów 1.4. Jan Świerczowski, ur. 16.6.1764 Karwów 1. Joachim Świerczowski, ur. ok. 1730 + Petronela [par.] 1.1. Andrzej Świerczowski, ur. 19.9.1762 Celiny [par.] 1. Łukasz Świerczewski de Karwów, ur. ok. 1740 +(1768 Karwów) Anna Celińska [par.] 1.1. Jakub Świerczowski, ur. 30.4.1769 1. Franciszek Gryll Świerczewski, ur. ok. 1750 + Konstancja Dydukiewicz 1.1. Mateusz Gryll Świerczewski, ur. 1778 Koziegłowy, sukiennik +(4.1818 Kraków) Rozalia Marianna Drążkiewicz, ur. 1792 Pilica, ojciec: Piotr, matka: Tekla Kalinowska [par. Kraków, Mariacka - zapowiedzi] 1. Józef Świerczewski, ur. ok. 1750 + Marianna Pęgalska 1.1. Józef Gabriel Świerczewski, ur. 1783 Kraków +(1816) Magdalena Jastrzębska (1-v. Balierowska), ojciec: Kajetan, matka: Barbara Lipar [par. Kraków NMP.- zapowiedzi] 1. Ewa Świerczowska, ur. ok. 1750 + Ludwik Celiński [par.] 1.1. Franciszka Celińska, ur. 1781 Celiny [par.] 1. Szymon Świerczowski, ur. ok. 1755 +(1781 Celiny) Anna Celińska, h. Abdank [par.] 1.1. Marianna Świerczowska, ur. 1783 1.2. Wojciech Świerczowski, ur. 1785 1.3. Antoni Świerczowski, ur. 1786 1.4. Jozefata Świerczowska, zm. 28.11.1793 1.5. Katarzyna Świerczowska, ur. 17.11.1799 1.6. Stanisław Świerczowski, ur. 15.5.1801 1.7. Jakub Świerczowski, ur. 1.4.1803 1. Anna Świerczowska, ur. ok. 1760 + Tomasz Celiński [par.] 1.1. Józefata Celińska, ur. 13.1.1788 Karwów 1. Tomasz Świerczewski, ur. 1763 + Katarzyna Kurowska, ur. 1781 [par.] 1.1. Rozalia Świerczewska, ur. 1814 Świercze 9 1.2. Ewa Świerczewska, ur. 1818 Świercze 13 1.3. Antoni Świerczewski, ur. 27.5.1827 Śwircze, par. Łuków zm. 1907 Lwów 1. Stanisław Świerczowski, ur. ok. 1765 + Marianna Sulej 1.1. Kazimierz Świerczewski. własność: część Turze Rogi + Ewa Nurzyńska, ojciec: Józef, matka: Rozalia 1.1.1. Wojciech Świerczewski, ur. 1825 Turze Rogi, par. Łuków, zm. 1830 [Geneteka] 1.1.2. Jan Świerczewski, ur. 1828 Turze Rogi 1. Tomasz Świerczowski,, ur. ok. 1770 dobra Świercze, par. łukowska +(22.1.1797) Katarzyna Kurowska z Szaniaw, h. Nałęcz, ur. ok. 1813 [par.] 1.1. Wojciech Świerczowski, ur. 1833 Świercze 1. Jan Świerczowski, 1770 dobra Zakrzew, par. Ulan (wraz z Rozwadowskim) + Agata 1.1. Angela Świerczowska, ur. 1762 1.2. Piotr Świerczowski, ur. 1760 1.3. Kazimierz Świerczowski, ur. 1757 1.4. Barbara Świerczowska, ur. 1756 1.5. Zofia Świerczowska, ur. 1755 1. Marianna Świerczewska, ur. ok. 1770 + Maciej Urbanowski 1.1. Franciszek Mikołaj Urbanowski ur. 14.12.1779 Gaj (dwór), par. Błociszewo 1. Tomasz Świerczewski, ur. ok. 1790 + Apolonia Skórczyńska 1.1. Antoni Jan Świerczewski, ur. 1821 Kraków, par. św. Szczepana [par. 1. Jan Świerczewski, ur. ok. 1800 + Marianna Szabrańska [Geneteka] 1.1. Wojciech Świerczewski, ur. 1831 Łuków 1. Jan Świerczowski, ur. ok. 1830 + Katarzyna [LTG] 1.1. Anna Świerczowska, ur. 1658 Prawno 1.2. Ewa Świerczowska, ur. 1659 Prawno 1.3. Marianna Świerczowska, ur. 1661 Prawno 1. Jan Świerczewski (Świrczewski), ur. ok. 1835 + Mariana Jonas (Jonaś) 1.1. Anna Świerczewska, ur. 1865 Kraków, par. św. Szczepana 1.2. Jan Świrczewski, ur. 1865 Kraków, par. św. Szczepana 1. Marcjanna Świerczewska, ur. ok. 1875 + Stanisław Dobrzycki [Radzik T. red., Słownik biograficzny miasta Lublina, UMCS 1996] 1.1. Stanisław Dobrzycki, ur. 1905, zm. 1989 Fryburg, studiował w Lublinie 1.2-6. trzy siostry i dwóch braci

Osoby bez powiązań genealogicznych

?? Swierczewski, 1789 płaci podatek w: CŁpkowo Wielkie, dek. płoński [Górzyński S. red., Regestr Diecezjów...] ?? Swierczewski, 1789 płaci podatek w: Gąseczyno, dek. nowomiejski [Górzyński S. red., Regestr Diecezjów...] ?? Swierczewski, 1789 płaci podatek w: Swiercze Nochmy, dek. nowomiejski [Górzyński S. red., Regestr Diecezjów...] ?? Swierczowscy, XV w, właściciele wsi Strzyżów, woj. podkarpackie [Strona gminy Strzyżów] ?? Swierczowski, 1789 płaci podatek w: Sikorka, par. Chroszczobród, dek. siewierski [Górzyński S. red., Regestr Diecezjów...] ?? Świerczewski + Teodozja Pregłowska, poch. Warszawa, Bródno Adam Świerczowski +(6.2.1735 Olszewsnica) Marianna Olszewska [par.] Adam Świerczowski, właściciel w: Sanka woj. małopolskie, po 1625 zamienia kościół w swojej wsi na zbór kalwiński, Antoni Świerczewski, ur. 1841, poległ 3.1864 pod Gontarzami, łomżyńskie, podleśny biurowy z leśnictwa Zambrów, powstaniec 1863 w oddziale Wolskiego [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich...] Erazm Świerczewski, ur. 1836, zm. 14.1.1918, powstaniec styczniowy, poch. Lwów [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...] Franciszek Świerczowski +(1803) Rozalia Głuchowska [par.] Jan Świerczewski, ur. 1906, zm. 1961, poch. Katowice, inżynier Jan Świerczowski +(16.1.1752 Karwów) Ewa Karwowska Józef Swierczowski +(1774 Kraków, par. Wszystkich Świętych) + Marianna Undachowna (?) [par.] Łukasz Świerczowski +(1747 Wylany) Marianna Izdebska [par.] Maciej Świerczewski, 1792 urzędnik w ziemi zakroczymskiej [Pszczółkowski A, Urzędnic Mazowieccy] Maciej Świerczowski +(1715 Prawno) Anna Baranowicz [LTG] Marcin Świerczowski +(1776 Gołowierzchy) Józafata Borkowska [par.] Onufry Donat Świerczewski, ur. 1798, zm. ok. 1852, uczestnik spisku, Królestwo Polskie, zesłaniec [PSB] Paweł Świerczowski +(5.9.1747 Celiny) Zofia Radomyska [par.] Piotr Świerczowski, ur. ok. 1700, zm. 26.4.1751 Celiny [par.] Stanisław Świerczewski, poch. Kraków, Rakowice, żołnierz Szymon Świeszewski (Świerczewski?), posesor zbuczyński +(Zbuczyn) Katarzyna Łaska [par.] Wojciech Świerczewski +(1666) Zofia Sulej, h. własnego [par.] Wojciech Świerczowski, zm. 1780 Celiny [par.] Zygmunt Świerczowski, 1618-1625 fundator kościoła w: Sanka, woj. małopolskie (potem zbór kalwiński)

swierczewski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Świerczewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Świerczewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Świerczewski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Erazm Świerczewski
  Miejsce: Jastrzębska Wola, pow. Opatów, gm. Malkowice
  Data: 1867
  Opis: wg notatki prasowej: Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskim podała że wynagrodzenia likwidacyjne przypadają na danego właściciela, i że kwota została przekazana do Kasy Gubernialnej Kaliskiej celem wypłaty. • Józef Świerczewski
  Miejsce: Mysłów, k.Koziegłówek
  Data: 1852
  Opis: Posiadacz własnej części Mysłowa
To zapisy o osobach nazwiska Świerczewski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Świerczewski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Świerczewski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 35031 Świerczewski
  Opis: obywatel z Królestwa, podejrzewany przez policję krakowską o kontakty z organizacją narod.
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 45260 Świerczewski
  Opis: udział w potyczkach: augustowskie: Lokajcie 9.04.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 25497 Antoni Świerczewski
  Opis: wieku lat 32, podleśny biurowy z leśnictwa Zambrów, w czasie powstania czynny członek organizacyi, a wreszcie powstaniec z bronią w ręku w oddziale Wolskiego, poległ w bitwie pod Gontarzami w Łomżyńskiem, przy końcu Marca 1864 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 32659 Erazm Świerczewski
  Opis: ur. 1836, zm. 14 I 1918, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 43930 Władysław Antoni Świerczewski
  Opis: Świerczewski vel Świerczowski. Zesłaniec na Sybir z ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie z parafii Trzebieszów lub Prawno i Zbuczyn
  źródło: nad. Tadeusz Świerczewski, za: N D A P Zesłańcy Powst, Styczniowego z Królestwa Polskiego
  Uwagi: Nadawca jest prawnukiem powstańca.

  Świerczewski Antoni t. 4: 506
  Świszczewski Władysław t. 3:126
  Śwszewski Jan t. 4 :421
  Być może te nazwiska odnoszą się do Władysława Antoniego Świerczewskiego. Mogło dojść do pomyłki pisowni.
  [Tadeusz Świerczewski]

 • 48535 Wojciech Świerczewski
  Opis: Wojciech pseudonim Władysław, Świerczewski v Świerczowski.
  W roku 1862 wyjechał do Galicji, do rodziny, gdzie wyrobiono mu fałszywe dokumenty zmieniając jedynie imię na Władysław, tak był wyrobiony paszport, metryka, Po powrocie do kraju został aresztowany w Radomiu i skazany przez Wojenny Sąd Polowy na zesłanie na katorgi na dalekiej Syberii-Kamczacki Pietropawłowsk.

  "Świerczewski Władysław, szlachcic, poddany austriacki m. [Sund***] 24 lata. Zesłany 28 października 1864 roku. Sądzony w Sądzie Wojennym Polowym w Radomiu"

  "Skazany za udział w powstaniu. Wyrok zatwierdzony przez namiestnika Królestwa [Polskiego], pozbawiony praw stanu, zesłany na roboty katorżnicze w twierdzach dalekiego Sybiru na Kamczacki Pietropawłowsk , na 10 lat."

  Wojciech ps. Władysław Świerczewski ur. 1833r zawarł ślub z Julianną Szaniawską 3 lutego 1864r w parafii Trzebiaszów, oboje zostali zesłani na Sybir 28.10.1864r. Na zesłaniu przyjęła ich do siebie rodzina Zadernowskich, która była już wcześniej zesłana. W 20. XI.1865r na Syberii Kamczacki Pietropawłowsk, w rodzinie Zadernowskich urodził się Józef Świerczewski. Wojciech zm. na Syberii 15.08.1868r, jego żona zm. 20.11.1915r.

  W 1917r gdy bolszewicy zaczęli mordować Polaków i tubylców, Polacy zaczęli się organizować pod przewodnictwem Waleriana Czumy - późniejszy gen. obrońca Warszawy. Przez Mandżurię, Kaukaz - Józef z żoną i dziećmi przebili się do Polski i pod koniec roku 1918 dotarli Warszawy.

  źródło: nad. Tadeusz Świerczewski, za: AGAD, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim, t. 3, k. 127, poz. 327 i 328
  Uwagi: Nadawca jest prawnukiem powstańca, wnukiem Józefa.


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Świerczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Świerczewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Świerczewski Erazm
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Świerczewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Świerczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Świerczewski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Świerczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Świerczewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Goszczyński, Pregowski, Świerczewski
  Miejsce: Warszawa, cmentarz Bródnowski -
  (Album: Warszawa - Bródno)
  Moris Świerczewska Maryanna > Lubojański Tomasz > NN
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza - cmentarz parafialny kościoła p.w. Świętej Barbary, ul. Starocmentarna.
  (Album: Dąbrowa Górnicza - Cmentarz Stary)
  Morys Świerczewska Maryanna
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza - cmentarz parafialny kościoła p.w. Świętej Barbary, ul. Starocmentarna.
  (Album: Dąbrowa Górnicza - Cmentarz Stary)
  Olszewski Jan, Świerczewska Stanisława, Świerczewska Helena
  Miejsce: Kielce - Stary Cmentarz
  (Album: Kielce - Stary Cmentarz)
  Sidło Andrzej, SzypuŁa Weronika, Świerczewska Wiesława, Łukawski Sławomir, Wlazło Piotr
  Miejsce: Wrocław Klecina ul Zabrodzka
  (Album: Wrocław - Cmentarz Klecina ul. Zabrodzka)
  Świerczewska
  Miejsce: Igołomia
  (Album: Nagrobki osobne)
  Świerczewska Wiesława Maj Eugeniusz
  Miejsce: Wrocław Klecina ul Zabrodzka
  (Album: Wrocław - Cmentarz Klecina ul. Zabrodzka)
  Świerczewska Julia, zam1. Jahnisch, zam2. Skotnicka
  Miejsce: Bolechowice
  (Album: Nagrobki osobne)
  Świerczewska Kaczorowska Róża z Dąbrowskich
  Miejsce: Bychawka - wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Bychawa. Integralną część wsi stanowi Radków.
  (Album: Bychawka, pow. lubelski)
  Świerczewski Stanisław i Aleksander > Gęborek Świarczewska Władysława, Władeczka > Kulasek Stanisław, Agnieszka Adamczyk Krystyna > Wisniewski Krzysztof
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza - cmentarz pw. św Józefa, przy ulicy 11 listopada, należący do Bazyliki pw. NMP Anielskiej.
  (Album: Dąbrowa Górnicza - Cmentarz Stary)
  Świerczewski Stanisław i Aleksander > Gęborek Świerczewska Władysława, Stach Wladeczka > Kulasek Stanisław i Agnieszka, Adamczyk Krystyna > Wiśniewski Krzysztof
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza - cmentarz pw. św Józefa, przy ulicy 11 listopada, należący do Bazyliki pw. NMP Anielskiej.
  (Album: Dąbrowa Górnicza - Cmentarz św. Józefa)
  Tryk-Micker Grazyna dalej Świerczewska Wiesława
  Miejsce: Wrocław - Cmentarz Klecina ul Zabrodzka
  (Album: Wrocław - Cmentarz Klecina ul. Zabrodzka)
  Zapalski, Wolski, Pietnicki, Krzyżanowski, Kleparski, Laskowski, Świerczewski, Głębocki, Dobicki, Kołodziejski
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  zbiorowa mogiła powstańców styczniowych
  Miejsce: Kraków, Rakowice - zbiorowa mogiła powstańców styczniowych -
  (Album: Kraków - Rakowice)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Świerczewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.