Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
szurowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Szurowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Gieysz herb Poraj
Gieysz
opis
Poraj
opis

Informacje

Nazwisko Szurowski jest jednym z rzadszych polskich nazwisk szlacheckich. Rodzina Szurowskich h. Gieysz otrzymała potwierdzenie szlachectwa w 1785 roku. Wpisana do Ksiąg Wołyńskich nr 1 gdzie wpisywano rodziny nie mogące udokumentować szlacheckiego pochodzenia dłużej niż 100 lat. Brak takiego udokumentowania nie świadczy o braku dalszych korzeni szlacheckich, tym bardziej że istnieją przypuszczenia o pochodzeniu rodziny z rejonów Małopolski z miejscowości Żurowa, lub od rodziny Mzurowskich - która to rodzina zanikła w wieku XVI - być może zmieniła nazwisko na Szurowski. Z tej przyczyny nie wiadomo czy herb Gieysz nie jest herbem przypisanym błędnie, lub wtórnie, a pierwotnie (prawidłowo?) byłby to herb Poraj. Nie wiadomo też, czy wszystkie osoby o nazwisku Szurowski pochodzą z jednej rodziny, tym bardziej że w dokumentach występuje dużo błędów i taka pisownia pojawia się też w rodzinach Szczurkowskich, Szczurowskich, Surowskich i in. W rejonach zamieszkiwania rodzin pojawiają się też nazwiska takie jak Szarowski czy Szutowski. Forma Schurowski - jest prawdopodobnie transliteracją a nie osobnym nazwiskiem.

Również prawdopodobnym źródłem pochodzenia jest wieś Jeżów - zapisywana dawniej Gyeszów w parafi Mstyczów. W latach 1397-1434 mieszkał tam ród Klimontowskich h. Lis-Mzura. (W dobrach tych znajdują się też Żyrkowice) [Krzepiela J., Księga rozsiedlenia ...]. Zarówno Mzura jak i Żyrkowice - mogą mieć wspólne źródło zbliżone do "Szura, Szurka" skąd już blisko do nazwiska Szurowski. Wg tej teorii rodzina Szurowskich mogła by wywodzić się od rodziny Lisów-Mzurów (Bzura - rzeka zapisywana w XVI w jako Mszura), lub też błędnie przyjąć herb Gieysz (zamiast np. Poraj) w trakcie odzyskiwania zapomnianego z biegiem historii herbu.

Jeszcze inna teoria mówi, że rodzina może pochodzić od nazwy zamku Szaryskiego (ob. Słowacja). Na przełomie XIII i XIV wieku właścicielem tego zamku był Amadej Aba, być może protoplasta, a być może właściciel ziem rodzin noszących do dzisiaj herb Amadej w Polsce. Trzeba też zauważyć że herb Gieysz - może pochodzić od herbu Amadej (orzeł -> skrzydło), który jest związany z rodzinami Mzurowskich. Wielość prawdopodobnych teorii powoduje, że należy bardzo skrupulatnie prześledzić losy rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wieku XVI i XVII. Być może potomkowie Amadeja Aby, Mzurowscy i Szurowscy to jedna i ta sama rodzina?

Zobacz miejscowości o nazwie zbliżonej do nazwiska.

Drzewa genealogiczne

z dokumentów archiwalnych dot Żurowej wynika być może: 1. Bartłomiej z Żurowej, 1399 sołtys 1.1. Jakub z Żurowej Żurowski, 1429 sołtys 1.1.1. Mikołaj Żurowski, 1484 sołtys 1.1.2. Zofia 1.1.3. Petronela 1.1.4. Bartłomiej Szvrowszky, 1491 sołtys 1.1.4.1. Jan Szurowski, 1512 dobra skonfiskowane 1.1.4.2. Ambroży Szurowski 1.2. Elżbieta z Żurowej (brak pewności - tylko przypuszczania) 1. Jerzy Szurowski, ur. 1680, własność: część wsi w okolicach Doroszyc, Wołyń [oprac. Czesław Szurowski] 1.1. Dominik Szurowski, ur. 1715, własność: część wsi w okolicach Doroszyc, Wołyń 1.1.1. Jan Szurowski, ur. 1747, legit. szlach. 1785 1.1.1.1. Ambroży Wincenty Szurowski, ur. 1780, ziemianin, własność w: Doroszyce, Wołyń 1.1.1.1.1. Jan Szurowski, ur. 1811 1.1.1.1.2. Franciszek Szurowski ur 1814 1.1.1.1.2.1. Adolf Szurowski, ur. 1865 1.1.1.1.2.1.1. Władysław Szurowski, ur. 1888 1.1.1.1.2.1.2. Mikołaj Szurowski, ur. 1890 1.1.1.1.2.1.2.1. Maksymilian Szurowski, ur. 1928 1.1.1.1.2.1.2.2. Mieczysław Szurowski, ur. 1929 1.1.1.1.2.1.2.3. Wincenty Szurowski, ur. 2932 1.1.1.1.2.1.3. Jan Szurowski, ur. 1892 1.1.1.1.2.1.3.1. Roman Szurowski, ur. 1921 1.1.1.1.2.1.4. Ryszard Szurowski, ur. 1902, rzeźbiarz, skrzypek amator 1.1.1.1.2.1.4.1. Jan Szurowski, ur. 1927 1.1.1.1.2.1.4.2. Onufry Szurowski, ur.1928 1.1.1.1.2.1.4.3. Władysław Szurowski, ur.1937 1.1.1.1.2.1.4.4. Romuald Szurowski, ur. 1939 1.1.1.1.2.1.4.5. Leonard Szurowski, ur. 1948 1.1.1.1.2.1.4.6. Roman Szurowski, ur. 1951 1.1.1.1.2.1.4.7. Czesław Szurowski, ur. 1952 1.1.1.1.2.1.4.8. Antoni Szurowski, ur. 1954 1.1.1.1.3. Michał Szurowski ur. 1816 1.1.1.1.4. Ludwik Szurowski ur. 1819 1.1.1.1.5. Hipolit Szurowski ur. 1821 1.1.1.1.6. Leon Szurowski ur. 1824 1.1.1.1.7. Józef Szurowski ur. 1825 1.1.1.1.8. Wincenty Szurowski ur. 1827 1.1.1.1.8.1. Paschalis Napoleon Bojan Szurowski, ur. 1852 1.1.1.1.8.1.1. Dermidont Szurowski, ur. 1889 1.1.1.1.8.2. Walerian Szurowski, ur. 1855 1.1.1.1.8.3. Stanisław Szurowski, ur. 1858 1.1.1.1.8.4. Leonard Szurowski, ur. 1860 + Albina Szelengowicz 1.1.1.1.8.4.1. Wincenty Szurowski, ur. 1901, fotograf, szkicownik +(17.11.1923 Włodzimierz Wołyński) Janina Pławuszewska, ojciec: Antoni, matka: Wanda Zajączkowska [Żurek W.W., Wykazy…] 1.1.1.1.8.4.1.1. Leonard Szurowski, ur. 1927 1.1.1.1.8.4.2. Walerian Szurowski, ur. 1902, zm. 1976 1.1.1.1.8.4.2.1. Romuald Szurowski, ur. 1928 1.1.1.1.8.4.2.2. Konrad Szurowski, ur. 1941, zm. 1977, pedagog, plastyk 1.1.1.1.8.4.3. Jan Szurowski, ur. 15.3.1906 1934 ppor rezerwy WP PKU Włodzimierz Wołyński [Spis oficerów] 1.1.1.1.8.4.3.1. Jerzy Szurowski, ur. 1939 1.1.1.1.8.4.4. Czesław Szurowski ur. 18.8.1911 +(1937 Włodzimierz Wołyński) Elżbieta Dębicka, ur. 17.7.1911, ojciec: Mikołaj [Żurek W.W., Wykazy…] 1.1.1.1.8.4.4.1. Tadeusz Szurowski, ur. 1937 1.1.1.1.8.4.5. Romuald Szurowski, ur. 1914 + Halina 1.1.1.1.8.4.5.1. Kazimierz Tadeusz Szurowski, ur. 1944 1.1.1.1.8.4.5.2. Janusz Stanisław Szurowski, ur. 1948 1.1.1.1.8.4.6. Fortunata Szurowska, zajmowała się fotografią artystyczną + Obrapalski 1.1.1.1.9. Wilhelm Szurowski ur. 1835 1.1.1.1.9.1. Michał Szurowski, malarz, uczeń Jana Matejki 1.1.1.1.10.Karolina Szurowska 1.1.1.1.11.Waleria Szurowska 1.1.1.1.12.Scholastyka Szurowska 1. Józef Szurowski 1.1. Franciszek Szurowski, "Boh" ur. 4. 9. 1898, zm. 1979 Winnica, 1934 porucznik PKU Grodno [DHRP nad "jerzy"] 1.1.1. Jerzy Szurowski, ur. 1930 Poniższe drzewo może dotyczyć Szurowskich: 1. Jakub Antoni Szczurowski, ur. ok. 1720 [Spis wołyński] 1.1. Michał Szczurowski, ur. Ok. 1750 1.1.1. Stefan Wincenty Szczurowski, ur. ok. 1780 1.1.1.1. Franciszek Szczurowski, ur. ok. 1810 1.1.1.1.1. Klemens Marcin Szczurowski, ur. ok. 1840, legit. szlach. 1858 1.1.1.1.1.1. Adam Szczurowski 1.1.1.1.1.2. Józef Szczurowski, ur. ok 1865 1.1.1.1.1.3. Włodzimierz Szczurowski, ur. ok. 1870 1.1.1.1.2. Paweł Jan Szczurowski 1.1.1.1.3. Leon Dionizy Szczurowski 1.1.1.1.4. Józef Hieronim Szczurowski

Osoby niepowiązane

?? Szurowski, wójt gminy Łunna [DHRP nad. "Ludwik"] Bogadn Szurowski "Ryś", zginął 11.1945, żołnierz AK ze zgrupowania maj. H. Dekutowskiego [pomnik w Lublinie na placu zamkowym] Cesary Szurowski, ur. 1725, zm. 1740 franciszkanin we Lwowie lub w okolicach Franciszek Szurowski, kawaler orderu Virtuti Militari Franciszek Szurowski, zmarł 6.1.1919, szeregowy 6. Pułku piechoty legionów [WBH – Lista Strat] Jan Żorowski, 1512 jego skonfiskowane dobra zostały nadane Bernardowi Potockiemu Jakub Szurowski, sędzia Wyższego Sądu - Kołaczyce Jerzy Szurowski, kamerzysta m.in w filmach Popiół i diament, Nóż w wodzie Kasjan Szurowski, zm. 15.12.1792 Sanok, franciszkanin Teodor Szurowski, 1605 podstarosta w Żytomierzu [nad. Cz. Szurowski] Thomas Szurowszky od 1485 r. landwójt w Bieczu [Czasopismo Prawno-Historyczne tom XXXIII-zeszyt 1 z 1981r.str. 8] Wanda Szurowska, zginęła 20.4.1944, harcerka z drużyny starszych dziewcząt Hufca Włodzimierz Wołyński, sanitariuszka 27 Dywizji AK [Praca zbiorowa "Harcerki 1939-1945 ". Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. PWN Warszawa 1983r]

Informacje zbliżone

Paulus Szurowic 1621 cerevisiarius [Księga pamiątkowa arcybractwa miłosierdzia Kraków] Józef Surawski, ok. 1810 por. adj., 11 pułk piechoty, Księstwo Warszawskie [Gembarzewski]

szurowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)
Niestety, w dziale Biblioteka-Forum nie ma żadnych not biograficznych związanych z nazwiskiem Szurowski. To wynik sprawdzenia tytułów tylko jednym dziale. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników).

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Szurowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Szurowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Maciej Szurowski
  Miejsce: Tymowa, obw krakowski
  Data: 1867To zapisy o osobach nazwiska Szurowski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Szurowski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Szurowski
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Szurowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Szurowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Szurowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Szurowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Szurowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Szurowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.