Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
telezynski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Teleżyński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


herb Gozdawa
Gozdawa
opisTeleżyńscy herbu Gozdawa. Siedziba rodu Teleżyńskich Mały Porsk koło Kowla

Grupy rodzinne1. Cyprian Andrzej Teleżyński ur. 1792 zm. 1875, kap. 3 Pułku Strzelców Konnych, powstaniec roku 1831, zesłany do Wiatki na Syberii + Benigna Rokosowska poch. w Mielnicy [Bogdan Mikułowski, spis wołyński, arch. rodzinne]
1.1. Aleksander Jan Teleżyński + Marcelina Antonina Milowicz
1.1.1. Cyprian Stefan Antoni Teleżyński
1.1.2. Karolina Teleżyńska ur. 1862, zm. 1939 Lwów + Gerard Krukowski ur. 1860 ( gen. Krukowski)
1.2. Ignacy Izydor Teleżyński + ??
1.2.1. Stanisław Hieronim Teleżyński
1.2.2. Wiktor Stefan Teleżyński 
1.2.3. Helena Teleżyńska 
1.3. Henryk Paweł Teleżyński ur. 1836 Mały Porsk, zm. 01.11.1884 Mały Porsk, poch. w Mielnicy + (17.02.1869) Illuminata Bońkowska ur. 1844 Jarosławicze, zm. 15.08.1915 Mały Porsk, poch. w Mielnicy
1.3.1. Konstanty Marek Teleżyński ur. 24.04.1871 w Małym Porsku, zm.11.03.1960 Wrocław, inż. architekt + Weronika Rymowicz ur. 23.06.1875 Petersburg ,    zm. 24.09.1953 Wrocław, nauczycielka 
1.3.1.1. Henryk Teleżyński ur. 27.05.1905 Poniewież, zm. 26.05.1989 Głosków k.Warszawy, botanik, profesor UWr i UW + (1)Anna Wasilew (1907 -1995) + (2) Jadwiga Kociszewska ur. 1936 
1.3.1.2. Jadwiga Teleżyńska ur. 24.09.1906 Łuck, zm. 12.01.2001 Wrocław, dr n. rolno-leśnych
1.3.1.3. Helena Teleżyńska ur. 8.11.1910 Warszawa, zm.11.11.1989 Wrocław inż. rolnik + (17.08.1935) Stanisław Mittelstaedt ur. 22.02.1901 Majanów, Podole, zamordowany w Charkowie 04.1940, inż. rolnik
1.3.2. Aleksander Teleżyński ur. 21.4.1878, zm. 1940 na zesłaniu w Rosji + (1911) Janina Czarnecka (1-v. Porczyński), zm.1940 w transporcie do Persji
1.3.2.1. Władysław Teleżyński ur. 23.12..1912 Łuck, zm. 09.09.1994 Sopot, absolwent WSH w Warszawie
1.4. Józef Marian Teleżyński 
1.5. Seweryna Lucyna Marcelina Teleżyńska ur. 8.01.1841 Łuck Ksawera Teleżyńska ur. ok. 1820 + Antoni Konopacki, ojciec: Prokięcop Ignacy, matka: Ludwika Grabowska [Min., Bon.]
Piotr Teleżyński, ur. ok. 1770 + Józefa Dorożyńska, ojciec: Marek, matka: Aniela Oranowska [Min. Bon]


telezynski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Teleżyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Komodziński h.Grzymała
  KAMODZIŃSKI h. GRZYMAŁA, Stanisław, Maciej i Stanisław Kokoszka, dziedzice Kamodzieic (następnie Kamodzie...

 • Teleżyński Aleksander
  Aleksander Teleżyński syn Henryka i Illuminaty z Bońkowskich był wojskowym. Urodzony 21.4.1878 roku by...

 • Teleżyński Aleksander
  Aleksander Teleżyński syn Cypriana i Benigny Rokossowskiej, urodzony w 1844 roku, nauki pobierał w Mozyrz...

 • Teleżyński Cyprian
  Cyprian Teleżyński syn Andrzeja starosty Dolskiego, cześnika Latyczowskiego i Pauliny Rajewskiej. Urodzo...

 • Teleżyński h.Godziemba
  TELEŻYŃSKI, h. Godziemba, Paweł, w r. 1778 podaje wypis dochodów ze swej wsi Kryszpia w cyrkule Bełskim. ...

 • Teleżyński Tadeusz Władysław
  Teleżyński Tadeusz Władysław por.obs. ur.29.VII.1911 r. Absolwent SPPiech w Ostrowi Mazowieckiej, po obow...

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Teleżyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Chłuplany - pow. owrucki, gub. wołyńska
  Chłuplany to majątek leżący w guberni Wołyńskiej, powiecie owruckim. Ziemie te należały do parafii w ...

 • Melnica - cmentarz rzymskokatolicki
  Melnica w Łuckim dekanacie - Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – cmentarz r...

 • Nieledew
  Nieledew - wieś, pow. hrubieszowski, w 1578 płaci tu Stanisław Łaszcz przez wójta, od 6 łanów, 17 zag...

 • Nowaki pow. owrucki
  Nowaki - wieś nad rzeką Żerewą, pow. owrucki, gm. Wieledniki, na płd.-zach. od Wielednik Nowaki - wi...

 • Teleżyńce
  Teleżyńce - wieś nad ogromnym stawem, przez który przepływa rzeka Ikwa, dopływ Bohu, powiat Lityńsk...Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Teleżyński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Marya, Jadwiga Teleżyńska
  Miejsce: Barańczyce Wielkie, i Małe, starostwo Sambor
  Data: 1904
  Opis: właściciel
To zapisy o osobach nazwiska Teleżyński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Teleżyński.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Teleżyński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 53560 Olimpia Teleżyńska
  Opis: z Owrucza, przydzielona do pomocy do Komisarza R.N w powiecie Owruckim, zbierała podatki, przewozila broń. Po rozbiciu Partii Owruckiej pracowała w szpitalu więziennym w Owruczu.
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
  Uwagi:

 • 52501 Olimpia Teleżyńska
  Opis: z polecenia Rządu Narodowego w powiecie owruckim zajmowała się zbieraniem podatku narodowego, przewożeniem amunicji i broni
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
  Uwagi:

 • 56847 Teleżyński
  Opis: Bracia polegli pod Koszowatą
  źródło: nad. GP, za: Urbański A., Pro memoria, Warszawa 1929
  Uwagi:

 • 22514 Alojzy Teleżyński
  Opis: Uczestnik powstania, 20.3.1981 przemawiał we Lwowie imieniem kolegów powstańców na pogrzebie Władysława Gałęberskiego
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarz Stryjski w Lwowie, 1913]
  Uwagi:

 • 20071 Władysław Teleżyński
  Opis: 1846 - 1928
  źródło: Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych)
  Uwagi:

 • 21959 Władysław Teleżyński
  Opis: 1846-1928, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
  źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Teleżyński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Teleżyński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Gerard i Karolina Krukowscy z córkami Kamilą i Heleną
  Miejsce: Żytomierz
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Karolina Teleżyńska zam. Krukowska (druga z lewej), dalej jej córka Janina zam. Podlewska z synem Markiem
  Miejsce: Lwów
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Milowicz Marcelina Antonina zam. Teleżyńska
  Miejsce: Kowno
  (Album: Portrety indywidualne)
  Spacer
  Miejsce: Warszawa, Łazienki
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Teleżyńscy Helenka i Staś
  Miejsce: Kijów
  (Album: Pary, małżeństwa)
  Teleżyńscy Henryk i Illuminata z Bońkowskich
  Miejsce: Łuck
  (Album: Pary, małżeństwa)
  Teleżyńska Karolina zam. Krukowska
  Miejsce: Żytomierz
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Teleżyński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Teleżyński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Teleżyński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Karolina Teleżyńska - dyplom
  Rodzice: Aleksander
  (Album: Inne dokumenty)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Teleżyński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Teleżyński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Teleżyński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Mikułowska Zofia , Helena z Teleżyńskich Mittelstaedt
  Miejsce: Wrocław, Cmentarz św. Wawrzyńca, ul. Bujwida
  (Album: Wrocław - Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
  Różycka zam. Teleżyńska
  Miejsce: Sławuta
  (Album: Sławuta)
  Teleżyński
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - - Pole nr 1a
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Teleżyński
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych), , rząd 17 miejsce 8
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Teleżyński
  Miejsce: Sławuta
  (Album: Nagrobki osobne)
  Teleżyński Jan
  Miejsce: Sławuta
  (Album: Sławuta)
  Teleżyński Władysław
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych),
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Teleżyński Włodzimierz
  Miejsce: Sławuta
  (Album: Sławuta)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Teleżyński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.