Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
topor

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Ród Toporów
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólnegodło Sieciecha herb Topór
godło Sieciecha
opis
herb Topór
opis
Dener SieciechaToporowie, to jeden z najciekawszych i najważniejszych rodów pierwszych wieków Polski. W zapisach traktowany nawet jako najważniejszy - najstarszy (być może stąd zawołanie "Starza"). Wg historyków, jest wielce prawdopodobne, że jest on kontynuacją książęcej linii Wiślan. Faktem jest, że w średniowieczu zajmował tereny kluczowe z państwa wiślańskiego, a po "unii" polańsko-wiślańskiej pełnił najważniejsze funkcje w państwie (po królu) będąc też najbogatszym rodem. Z niego wywodzi się wiele znanych, często istniejących do dzisiaj rodzin, jak Tęczyńscy, Ossolińscy, Baliccy i in. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rodziny herbu Topór są genealogicznie, filiacyjnie związane z pierwszymi Toporczykami, gdyż niektóre otrzymały ten herb inną drogą.

Nazwa Toporowie/Toporczykowie pochodzi od herbu, którym jednak rodzina pieczętowała się później, od ok. XIII/XIVw. Podobnie jak zawołanie przyjęte w XIV w. - nie były używane w pierwszych wiekach Polski. Badając jednak linię męską można roboczo objąć nazwą szerszy okres czasowy. Bardziej prawidłowym określeniem było by tu zapewne "genealogia potomków Sieciecha", gdyż prawo patronatu nad fundowanymi przez niego świątyniami scalało tę grupę genealogicznie. Być może jednak w przyszłości uda się ustalić także krewnych palatyna. Pewne jest to, że miał on ogromne wpływy. Możliwe więc że 5 pokoleń po przejęciu władzy przez Piastów, próbował doprowadzić do odzyskania przywództwa. W pewnym okresie bił nawet własną monetę i to lepszą od królewskiej. W obecnej wiedzy historycznej nie można jednoznacznie stwierdzić czy chodziło tu o uzurpację czy odzyskanie władzy zagarniętej przez Piastów. Być może to jemu powinno się przyznać moralną słuszność potępiając praktyki dynastii panującej. Godło Sieciecha to prawd. monogram imienia.

Niezależnie od tego, że w górnym dorzeczu Wisły istniała jakaś silna organizacja plemienna, historycy spierają się o to, czy w ogóle nazwa Wiślan, jest poprawną. Prawdą jest, że nazwa ta została wymyślona dopiero w XIX wieku. "Potężny książę siedzący na Wiślech" - odnosi się raczej do plemienia zamieszkującego tereny pogórskie (wisły - źródła). Podobne brzemienia ma też nazwa w Legendzie Panońskiej. Nazwa "Uuislanie" - Geografa Bawarskiego jest otoczona całym szeregiem nazw prawd. wymyślonych. Nazwa Wiślicy też jest prawd. wtórna. Być może więc do plemienia tego powinno się odnosić nazwę "Lędzianie". Nie zmienia to faktu, że w rejonach określanych jako wiślańskie istniała silna organizacja plemienna, mająca z pewnością swoje przywództwo. Historycy bardzo rzadko biorą pod uwagę wnioski wsteczne, np. że skoro był bogaty ród - to zapewne miał on jakąś przeszłość, a przywódcy na pewno mieli swoich przodków. Jeszcze rzadziej brane są pod uwagę np. podobieństwa urbanistyczne, czy układy architektoniczne - a mogą one mówić o takich rzeczach jak przyjmowany system metryczny, czy nawet system wartości i religia.

Przyjmujemy tutaj więc, że istniała silna organizacja plemienna na terenie okolic Krakowa i że najbardziej prawdopodobne jest to, że zachowała ona wpływy potem w państwie Bolesława Chrobrego. Brak śladów wielkich walk jeszcze bardziej to potwierdza. Niestety badania do tej pory nie odkryły żadnego z imion książąt "wiślańskich", chyba że zaliczać do nich legendarnego Kraka, czy Wysza (ur. ok. 880) - który jednak nie jest dobrze umiejscowiony terytorialnie. Przyjmując tę teorię za słuszną, mamy więc ród, który - obok Piastów, stanowi potomków dynastii panujące w najważniejszej części średniowiecznego państwa Polskiego. Wywodząc swoje pochodzenie od rodu Toporów można więc mówić o kroplach krwi władców. Z tej przyczyny projekty tych genealogii zajmują w naszym portalu szczególne miejsce. [Drzewo i informacje na podstawie: Kurtyka J., Tęczyńscy...; Z dziejów opactwa w Sieciechowie w: Roczniki Humanistyczne KUL, 1960; Błażkiewicz H., Pilica. Zarys dziejów miejscowości, 1992; SHGkrak; Gal Anonim, Kronika; Potkański K., Kraków przed Piastami ...; Labuda G., Z dyskusji nad początkami klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu ...]


strona w wersji wstępnej
(wspomóż fundusz rodziny w celu rozwinięcia)Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

	

Drzewo genealogiczne

"Potężny książe pogański siedzący na Wiślech" - hipotetyczny przodek 1. Sieciech, ur. ok. 1040, 1080-1101 wojewoda (palatyn) króla Władysława Hermana, prawd. potomek książąt wiślańskich, fundator m.in. klasztoru św. Andrzeja w Krakowie 1.1. (prawd) Andrzej, ur. ok. 1070, 1123 wymieniony w dok. dot. klasztoru w Tyńcu [Kurtyka, J., Tęczyńscy...; Bieniak J., Polska Elita II ...] 1.1.1. (prawd) Sieciech, ur. ok. 1100, zm. po 1145, ok. 1121 cześnik książęcy 1.1.1.1. Śmił Sieciechowic, kasztelan wojnicki 1.2. (prawd) Sulisław (Sułek), ur. ok. 1070, 1123 wymieniony w dok. dot. klasztoru w Tyńcu [Kurtyka, J., Tęczyńscy...; Bieniak J., Polska Elita II ...] 1.2.1. Marcin, ur. ok. 1100, 1123 wymieniony w dok. dot. klasztoru w Tyńcu [Kurtyka, J., Tęczyńscy...; Bieniak J., Polska Elita II ...] 1.2.1.1. Szczepan Marcinowic, 1166 stolnik, ok. 1170-1208 dziedzic: Marcinowice 1.2.2. (prawd) Krzywosąd, 1187 patron kaplicy św. Benedykta, dobrodziej klasztoru w Sieciechowie 1.2.2.1. (prawd) Sieciech, 1187 patron kaplicy św. Benedykta ==> KARWATOWIE, ROGOZIŃSCY, PŁAZOWIE, MORSCY, ZIEMIUCHOWIE MARCINOWSCY, ŻARNOWIECCY, SIECIECHOWICOWIE na Giecznie i Sieciechowicach 1.2.2.1.1. Sieciech, 1228-33 sędzia dworu mazowieckiego, 1236 cześnik łęczycki 1.2.2.1.2. Szczepan, 1241 konarski krakowski, 1246 kasztelan łęczycki, 1248-54 kasztelan sieradzki 1.2.2.1.? 1.2.2.1.?.1. (nieznana filiacja) Sieciech, 1248 łowczy, 1254 konarski, 1257-61 wojski łlęczycki, 1264-79 wojewoda sieradzki 1.2.2.1.?.2. (nieznana filiacja) Sieciech, 1287-92 sędzia łęczycki ==> BIESIEKIERSY(?), DZIERZBICCY(?) 1.2.2.1.?.?.?. 1.2.2.1.?.?.?.1. (ok. 6 pokoleń) Ignacy Trepka, ur. ok. 1400 + Elżbieta 1.2.2.1.?.?.?.1.1. Ignacy Trepka z Obrazowic + Barabra Wielogłowska ==> NEKANDA-TREPKOWIE 1.2.2.2. (prawd) Krzywosąd, comes, zm. po 1227, 1218-1220 pedagog Bolesława Kondratowica ==> NIASZANOWIE, BALICCY Z PŁOK, dziedzice ZALASU, dziedzice JANOWA 1.2.2.2.1. Krzywosąd, zm. ok. 1250, 1239-42 łowczy, 1242-46 cześnik mazowiecki 1.2.2.2.2. Dobrogost, wzmiankowany 123-42 1.2.2.2.2.1. Mikołaj 1.2.2.2.2.1.1. (prawd) Krzywosąd, 1299 wojewoda mazowiecki 1.2.2.2.3. Grzymisław, zm. ok. 1249, wzmiankowany 1228-42 1.?. 1.?.?. 1.?.?.?. (nieznana ale pewna filiacja z Sieciechem, ok. 2-4 pokolenia) ==> MORAWICCY, PISARSCY, RETERSCY(?), PACZÓŁTOWSCY; TUŁKOWSCY, ZAKLIKOWIE, KOŁCZKOWIE, dziedzice Poręby Żegoty 1.?.?.?.1. Śmił (?) Sieciechowic z Morawicy ur. ok. 1160 1.?.?.?.1.1. Andrzej z Morawicy ur. ok. 1190 zm. przed 1253, 1238 cześnik krakowski 1.?.?.?.1.1.1. (prawd) Nawój z Morawicy ur. ok. 1220 1.?.?.?.1.1.1.1. (prawd) Sulisław z Morawicy ur. ok. 1250 1.?.?.?.1.1.1.1.1. Nawój Tęczyński ur. ok. 1280 zm. 1331, 1317-20 woj. sand., 1320-31 kaszt. krak. 1.?.?.?.1.1.1.1.1.1. Andrzej Tęczyński ur. ok. 1310 ==> TĘCZYŃSCY 1.?.?.?.1.1.1.1.1.2. Sągniew Tęczyński Topór ur. ok. 1310 zm. 1373 bpt kanonik krakowski 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3. Jan (Balicki) "Owca" Tęczyński ur. ok. 1310, wojewoda krakowski, sandomierski 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.1. Prokop Balicki 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2. Jan z Balic Goźlic i Ossolina Balicki + Elżbieta Kurowska zm. po. 1419 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.1. Anna Balicka +(1) Jakub z Białołęki +(2) Konrad Frankenberg z Komorzna ==> BALICCY 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2. Jan Balicki zm. 1436 +(1) Pachna Oleśnicka, ojciec: Jan Oleśnicki, matka: Dobrochna Jaxa-Rożen 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.1. Andrzej Ossoliński, zm. przed 1488 + Katarzyna z Prawiednik Osmólska, ojciec: Mikołaj z Prawiednik ==> OSSOLIŃSCY (1) 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.1.1. Prokop Ossoliński + Dorota Elżbieta Tęczyńska 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2. Paweł Ossoliński +(1) ?? +(2) Zbigniewa Słupecka +(3) Zofia Szafraniec +(4) Zbigniewa ?? 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.1.3. Jakub Ossoliński 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.1.4. Andrzej Ossoliński 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.1.5. Jan Ossoliński + Anna Rzeszowska 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.2. Mikołaj Balicki 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.2.3. Jan Balicki + Zofia z Tczycy 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.3. Andrzej Balicki, zm. przed 1442 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.4. Grzegorz Balicki + Dobrochna 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.4.1. Jan Balicki 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.4.2. Prokop Balicki 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.5. Mikołaj Balicki + + Małgorzata z Rąbelic Szlacheckich, zm. po. 1472 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.5.1. Andrzej Ossoliński ==> OSSOLIŃSCY (2) 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.2.5.1.1. Jan Ossoliński + ?? z Kosocic 1.?.?.?.1.1.1.1.1.3.3. Grzegorz Balicki 1.?.?.?.1.1.1.2. Janusz Nawojowic z_Morawicy, zm. ok. 1285, kasztelan krakowski 1.?.?.?.1.2. Żegota z_Morawicy ur. ok. 1190 1.?.?.?.1.2.1. Ciechosław z_Morawicy łowczy krakowski 1.?.?.?.1.2.2. Żegota z Morawicy ur. ok. 1240, wojewoda, kasztelan krakowski [Marzec A., Urzędnicy małopolscy...] 1.?.?.?.1.2.2.1. Otto z Tułkowic Topór ur. ok. 1270 1.?.?.?.1.2.2.1.1. Żegota z Pilicy ur. ok. 1300, kasztelan krakowski 1.?.?.?.1.2.2.1.1.1. Sedziwój z Szubina 1.?.?.?.1.2.2.1.1.2. Jedrzej z Jabłonny, wojewoda krakowski 1.?.?.?.1.2.2.1.1.2.1. Jan z Korytna, kasztelan sandomierski + ?? Malecka ==> KORYCIŃSCY 1.?.?.?.1.2.2.1.1.2.2. Marcin z Jabłonny, kasztelan zawichojski 1.?.?.?.1.2.2.1.1.2.3. Sedziwój z Jabłonny, cześnik krakowski 1.?.?.?.1.2.2.1.2. Jan z Tułkowic i Pilicy, ur. ok. 1300, kasztelan radomski ==>PILECCY 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1. Otto z Pilicy h. Topór ur. ok. 1325 zm. 1384 wojewoda sandomierski, kasztelan wiślicki + Jadwiga (Elżbieta) Melsztyńska Tarnowska, ojciec: Jan z Melsztyna i Książa, matka: Zofia Eufemia z Książa 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1. Elżbieta Pilecka h. Topór ur. ok. 1372 zm. 12.05.1420 +(1 porwanie) Wisław (Wyszel) Czambor Wissenburg zm. przed 1390 +(2) Jańczyk Hińczycki +(3) Wincenty Granowski zm. 12.12.1410 starosta gen. wielkopolski +(4) Władysław II Jagiełło ur. 1351 zm. 01.06.1434, król Polski ojciec: Olgierd (Aleksander) w. ks. litewski matka: Juliana twerska 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1b.1. Otto Hińczycki 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1b.2. Janusz Jańczykowicz Hińczycki 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.3. Otto Granowski zm. po 1420 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.4. Jan Granowski Pilecki Leliwa ur. ok. 1405 zm. 1476 kasztelan krakowski + Jadwiga Kurowska 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.4.1. Zofia Pilecka + Mikołaj Ostrowski ojciec: Warsz Ostrowski matka: Elżbieta z Rąblowa 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.4.2. Katarzyna Pilecka + Andrzej Oleśnicki ur. 1450 zm. 1496 ojciec: Jan "Głowacz" Oleśnicki matka: Anna Teczyńska 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.4.3. Jan Pilecki zm. 1496 + Zofia ze_Szczekocin ur. ok. 1430 zm. Bet. 1489 - 1492 ojciec: Jan ze_Szczekocin_i_Wojciechowa matka: Katarzyna z_Jawora +(2) Barbara ?? 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.4.4. Otto Pilecki + Anna z_Szamotuł 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.4.5. Barbara Pilecka + Stanisław z Chodcza h. Ogończyk ==> CHODECCY 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.5. Jadwiga Granowska + Jan z Leksandrowic ojciec: Marcin z Tochołowa 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.6. Elżbieta Granowska + Bolesław V opolczyk Piast zm. 1460 ojciec: Bolesław IV opolczyk Piast matka: Małgorzata ?? 1.?.?.?.1.2.2.1.2.1.1c.6.1. Wacław Piast zm. ok. 1453 1.?.?.?.1.2.2.1.2.2. Zaklika z Pilicy, starosta zamku Ojców 1.?.?.?.1.2.3. Śmił z Morawicy, 1271-4 kasztelan brzeski (prawd)==> NOSALOWIE, RUPOWICE 1.?.?.?.1.2.4. Marcin, 1268 kasztelan zawichoski 1.?.?.?.2. Sułek, wzmiankowany 1186-7 1.?.?.?.2.1. Sieciech, zm. po 1224, 1212 wojski biskupa krakowskiego 1.?.?.?.2.2. Żegota, 1228 solnik Konrada Mazowieckiego 1.?.?.?.2.3. Gołuch, wzmiankowany 1224-1228 1.?.?.?.2.3.1. Gołuch, 1263-6 podkomorzy, 1279 danny księżnej 1.?.?.?.2.3.1.1. Marcin, 1276 miecznik krakowski 1.?.?.?.2.3.1.1.1. (prawd) Gołuch, 1320-2 kanonik krakowski 1.?.?.?.2.4. Andrzej 1.?.?.?.2.4.1. (prawd) Zalika 1.?.?.?.2.4.1.1. Andrzej z Balic, wzmiankowany 1270-1306 1.?.?.?.2.4.1.2. Żegota, 1282-4 i 1293-6 wojewoda krakowski, 1289-92 i 1300-2 kasztelan krakowski 2. (być może) Scescus, zm. 2-11.3.1095, opat tyniecki [Kurtyka, J., Tęczyńscy...; Bieniak J., Polska Elita II ...]

topor

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Toporowie
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)
Niestety, w dziale Biblioteka-Forum nie ma żadnych artykułów, opowiadań, opisów miejsc związanych z nazwiskiem Toporowie. To wynik sprawdzenia tytułów tylko w sposób automatyczny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników).

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odpowiedni pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Toporowie. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Toporowie.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Toporowie
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Toporowie
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Toporowie
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Janiszewski Władysław
   (Album: Etnografia, zwyczaje)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Toporowie klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Toporowie
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Toporowie. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Toporowie
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Toporowie. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.