Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
turski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Turski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Turscy, w dawnej Ziemi Dobrzyńskiej. Mikołaj około r. 1699 dobra Turzę wielką a Dadzibóg w roku 1724 Turzę wilczą posiadali. [Pawliszczew]

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Rodzina ta nie posiada jeszcze przygotowanego drzewa genealogicznego. Takie drzewo, jest efektem szczegółowego opracowania na podstawie zbiorów danych. Możesz dodać takie drzewo korzystając z zakładki "Uzupełnij drzewo"

Prawdopodobnie w naszych zbiorach, znajdziesz już infomacje o osobach z Twojej rodziny. Możesz przeszukiwać te zbiory nawet jeśli drzewo genealogiczne nie jest przygotowane (użyj przycisków powyżej). Prowadzimy bardzo wiele programów indeksacji i kwerend naukowych z których znaczną część publikujemy. Sprawdź w tym celu pozostałe "szybkie przyciski" rodzinne. Jeśli nic nie znajdziesz, w dalszym ciągu możesz dotrzeć do głębszych zbiorów skorzystaj z menu w nagłówku, w szczególności działy Biblioteka-Forum, Baza zdjęć, Bazy danych.Oprócz powyższych możliwości możesz zamówić naukowe opracowanie genealogii rodzinnej, poprosić o znalezienie konkretnych przodków, lub zamówić konkretne kwerendy naukowe. Jeśli nie masz pomysłu a chcesz po prostu pomóc możesz wesprzeć fundusz rodzinny, który zostanie przeznaczony na zdobycie i opublikowanie informacji historycznych o konkretnej rodzinie, lub ogólnie wesprzeć cele statutowe Fundacji.turski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Turski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Turski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Turski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Jan Turski
  Miejsce: Szabska, woj płockie
  Data: 1836
  Opis: właściciel wybrany na radcę Komitetu Towarzystwa Kredytowego przez zgromadzenie właścicieli ziemskich w Płocku • Kazimierz Turski
  Miejsce: Poczesna, parafia Poczesna
  Data: ok. 1791
  Opis: strażnik komory częst., szlachcic notowany w tej w miejscowości, ur. 1754 • Szymon Turski
  Miejsce: Michałowice
  Data: 1609
  Opis: własność • Wiktoria Turski
  Miejsce: Trzebinia, parafia Trzebinia
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcianka zamieszkała w miejscowości, ur. 1747
To zapisy o osobach nazwiska Turski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Turski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Jan Turski
  rządca - Zastawce, pow. podhajecki - mil Torosiewicz - 1862
  Żródło: Kurjer Stanislawowski. 22.09.1912


To wszystkie osoby o nazwisku Turski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Turski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 50269 Zuzanna Turska
  Opis: Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
  źródło: nad. Piotr Świątecki
  Uwagi:

 • 45295 Turski
  Opis: udział w potyczkach: sandomierskie: Opatów 25.11.1863, Bodziechów 16.12.1863, Szczeglice 25.01.1864 r
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 26281 Turski
  Opis: wieku lat 20, szeregowiec w oddziałach powstańczych, ranny w potyczce blizko Radziłowa w okręgu Biebrzańskim, umarł w szpitalu w Łomży w Sierpniu 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 37431 Aleksander Turski
  Opis: ТУРСКIЙ Александръ,szlachcic (дворянин),mieszkał w słonimskim powiecie, był domowym nauczycielem (проживал в Слонимском уезде, был домашним учителем вимении Панском),gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
  źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm
  Uwagi: zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku

 • 41616 Aleksander Turski
  Opis: mężcz. 24 lata na 1868 r., ziemianin Mińskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1868 r. przebywał w Kaińskie, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 54541 Jan Turski
  Opis: Ur. 1834 Sucha, pow. Szczucin, 1862 rządca dóbr Zastawce, pow. podhajecki Emila Torosiewicza. Od grudnia 1862 do maja 1863 rozwoził pocztę nadeszłą z Warszawy i Krakowa. W maju 1863 wraz z Torosiewiczem udał się w grupie 40 osób pod Radziwiłłów gdzie spotkali większą grupę ludzi. Turski walczył w 1.Kompanii Piechoty. Po nieudanym ataku wrócił na stanowisko zarządcy lecz dalej trudnił się spedycją powstańców. Aresztowany, spędził 3 miesiące w aresztach we Lwowie i Samborze. W dobrach Torosiewicza przebywał do 1907. Pod koniec życia dozorca w ogrzewalni węgla w Stanisławowie. Zmarł 3.9.1912. Poch. Stanisławów.
  źródło: nad. GP, za: Kurjer Stanislawowski. 22.09.1912
  Uwagi:

 • 25541 Konrad Turski
  Opis: wieku lat 20, syn obywatela ziemskiego z powiatu Lidzkiego, student Moskiewskiego a później Heidelbergskiego uniwersytetu, poległ pod Dubiczami, 1863 rt
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi: Taki sam zapis: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)

 • 25542 Konstanty Turski
  Opis: z Turzychróg, zmarł w Gęsie, w skutek ran otrzymanych pod Staninem, 13 Marca 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi: Taki sam zapis: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)

 • 10972 Ksawery Turski
  Opis: s. Jana lat 20 z maj. Poraduń, student uniwersytetu petersburskiego, z oddziału Narbutta
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:

 • 42311 Stanisław Turski
  Opis: Powstaniec. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.
  źródło: nad. Kazimierz Bartel
  Uwagi:

 • 42835 Stanisław Turski
  Opis: ur. 1838, zm. 27.3.1903. Powstaniec 1863. Urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. Poch. Kraków - Rakowice, kw. T
  źródło: nad. Karolina Grodziska, za: kartoteka pochowanych na cmentarzu rakowickim (zbiór pryw.)
  Uwagi:

 • 42279 Stanisław Turski
  Opis: Wywodził się on ze znanej szlachty kresowej pochodzenia ormiańskiego. W 1863 roku, w randze pułkownika, brał udział w walkach powstańczych pod dowództwem generała Langiewicza.

  Opis rozsypki jego oddziału i przedostania się jego żołnierzy do strefy austriackiej: "O świcie 19 marca Langiewicz opuścił obóz z niewielką konną eskortą, pozostawiając rozkaz dzienny, w którym zapewnił "walecznych i wiernych towarzyszy broni", że żegna się z nimi tylko na kilkanaście dni. Tegoż dnia po południu przeprawił się przez Wisłę na stronę austriacką i został przez Austriaków aresztowany. Mówiono wtedy powszechnie, że to mirosławczycy wskazali go austriackiej straży granicznej. Po wyjeździe Langiewicza oddział rozprzęgł się całkowicie. W ciągu paru następnych dni oficerowie na wprzódki z żołnierzami, bezładnie przedostawali się na stronę galicyjską." [Kieniewicz S. "Powstanie Styczniowe", PWN, Warszawa 1983, str. 436]

  Nie wiemy, czy pułkownik Turski przekroczył Wisłę z grupą eskortującą generała (choć wiele na to wskazuje), czy też później. Faktem natomiast jest, że obaj byli aresztowani przez Austriaków i przez pewien okres internowani. Po zwolnieniu wielu powstańców musiało opuścić tereny Galicji. Powrót na ziemie pod zaborem rosyjskim groził zsyłką na Sybir, pułkownik Turski wybrał więc Zurych w Szwajcarii, gdzie zamieszkał i założył rodzinę. Tam zawarł związek małżeński z Polką, Teklą Ginawską. Z małżeństwa tego urodziło się pięcioro dzieci: trzy córki (Stanisława, Wanda, Maria) i dwóch synów (Tadeusz oraz Karol).

  źródło: nad. Janusz Bzowski, za: Wcisło S., Dzieje tymbarskiego rodu.
  Uwagi:

 • 47122 Wojciech Turski
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Goździkowo, gub. Kaliska , pow. Opoczyński
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Turski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Turski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Turski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Turski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Turski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Turski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Skępe - klasztor Bernardynów - tablica - Turski Bartłomiej
  (Album: Tablice, epitafia)
  Szwabowie, Turska, Miśkowiec,
  Miejsce: Rabka
  (Album: Rabka)
  Turski Stanisław
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. Ł
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Turski Stanisław
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. L
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Turski Stanisław
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. Ł
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Wierzbiccy Rozalia i Michał, w tle Turska Elżbieta , Peszko
  Miejsce: Cmentarz Wrocław Leśnica
  (Album: Wroclaw - Cmentarz przy kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Leśnicy przy ul. Wolskiej 6)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Turski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.