Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
umiastowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Umiastowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby

herb Cholewa herb Korczak herb Roch herb Roch III
Cholewa
opis
Korczak
prawd. błędnie zamiast Roch III
opis
Roch
prawd. błędnie zamiast Roch III
opis
Roch III
opis


Umiastowscy

Ród Umiastowskich powstał pod koniec XV wieku w wyniku osadzenia rodu Pierzchałów w kliku wsiach – m.in. Umiastowie pod Warszawą. Odtąd gałąź ta zaczęła się pisać Umiastowscy. Jako pierwszego wymienia się niekiedy syna hr. Świątosława. Ród Pierzchałów lokuje swoich protoplastów w XIII wieku, a czasem nawet w X wywodząc swoje pochodzenie od rzymskiego biskupa Janiciusa Hattona. Jednak pomimo szeroko publikowanych tych koneksji (Paprocki, Niesiecki itd.) nie można na razie udowodnić, że taka właśnie historia jest prawdą. Należy zaznaczyć, że niejednokrotnie do herbów były przyjmowane także rodziny całkowicie niespokrewnione. Wg. Kosińskiego protoplastą Umiastowskich był komes Rościsław h. Pierzchała, hetman mazowiecki, który walcząc w 1238 z Jaćwingami zasłużył się i otrzymał prawo własnej wersji herbu. Herb ten podobny do herbu Korczak wywodzi się jednak z herbu Roch - i dlatego posługiwanie się h. Korczak było najprawdopodobniej błędem.
Wg Mariusza Umiastowskiego rodzina wywodzi się od komesa Piotra Pirzchały z Radomina s. Iwana, kasztelana Włoszczowej w 1388r. Siostrą jego żony był naturalny syn Kazimierza Wielkiego. Synowie Piotra - Jan - staje się protoplastą Włoszczowskich, natomiast Adam, skarbnik Warszawski daje początek linii Umiastowskich.
Czytaj więcej

Ród Umiastowkich nabywał liczne własności na wschodzie, m.in. w Inflantach, dzieląc się na kilka gałęzi. Gałąź Umiastowskich z Nandelstädt zaprzestała używania nazwiska Umiastowski pozostając w Niemczech i Finlandii pod nazwiskiem von Nandelstädt. Wcześniej potomkowie Pierzchałów zapoczątkowali jak się wydaje linie Łąckich, Przeździeckich, Łuszczewskich.

Obecnie fundacja Umiastowskich von Nandelstädt zajmuje się historią wschodnich rodów ziemiańskich a fundacja żony hr. Władysława „Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska” krzewieniem kultury i pomocą Polakom kształcącym się we Włoszech.

Drzewa genealogiczne

1. Iwan Pierzchała z Radomina, wł. Radomina, Balina i Sudrag, marszałek dworu Kazimierza Piasta, ks. szczecińskiego [list Ludwika Pierzchały do Haniny hr. Umiastowskiej, Lwów 1930]
1.1. Piotr Pierzchała z Radomina, kasztelan dobrzyński, wielkorządca Podola + ??, ojciec: Dziersław Karwacjan; (siostra wyszła za Lanckorońskiego, naturalnego syna Kazimierza Wielkiego [O. Balzer] - hipoteza wątpliwa) ==> GŁOWINSCY, LUCŁAWSCY, WRÓBLOWSCY 1.1.1. Jan Włoszczowski ==> WŁOSZCZOWSCY 1.1.2. Adam Umiastowski, skarbnik warszawski ==> UMIASTOWSCY 1.1.2.1. Piotr Umiastowski, 1428 wymieniony na wywodzie szlacheckim Marcina "Szyszki" w Radomsku 1.1.3. Stanisław 1.1.4. Piotr 1.2. Mikołaj 1.3. Pakosław 1.4. Dorota 2. Henryk Pierzchała ==> CIECISZOWSCY, CZOSNOWSCY, PRZEZDZIECCY, WALEWSCY 3. Jan Pierzchała 1. Tomasz Pierzchała – zajął Umiastów 1.1. ?? Pierzchała 1.1.1. Mateusz Pierzchała Umiastowski, nadanie Umiastowa dla niego i brata 1.1.2. Wojciech (Albrych Pierzchała) Umiastowski, cytowany 1430 -1450, nadanie Umiastowa dla niego i brata Poniższe rodzeństwo jest rodzeństwem stryjecznym (dzieci Mateusza lub Wojciecha) 1.1.?.1. Jan Umiastowski + Marianna Krassowska (wn. Mikołaja, kasztelana wizkiego) 1.1.?.1.1. Piotr z Klimontowa Umiastowski - filantrop, lekarz, dr medycyny, specjalista od chorób zakaźnych (morowe powietrze) 1.1.?.1.2. Jan Umiastowski ur. ok. 1550 ekonom królewskiej komory Sagorskiej (lub Sabarowskiej). liczne majątki ziemskie 1.1.?.1.2.1. ?? Umiastowska + Mikołaj Jelec 1.1.?.1.2.2. Eustachy Umiastowski 1629 podsędek, cześnik, sędzia grodzki upicki, + Barbara ks. Puzyna c. Jerzego i Krystyny Oziębłowskiej, wn. Jana Puzyny 1.1.?.1.2.2.1 Eustachy Michał Umiastowski, 1648 podpisał elekcję króla Jana - Kaźmierza, bpt. 1.1.?.1.2.3. Jan Kazimierz Umiastowski, ur. przed 1586, + Elżbieta ks. Ogińska 1.1.?.1.2.3.1. Anna Umiastowska ur. po 1612 Brześć, zm. po 1638 + Florian Sapieha h. Lis 1608-1637, starosta zdzitowski 1.1.?.1.2.3.2. Fabian Umiastowski +(1) ?? Ottenliauzen +(2) ?? 1.1.?.1.2.3.2.1. Jan Fabian Umiastowski ur.ok. 1600 1.1.?.1.2.3.2.1.1. Ernest Wilhelm von Nandelstädt Umiastowski ur.ok. 1630, walczy przeciwko Szwecji w czasach potopu, mieszkał w Szakarniach w pow. upickim. 1.1.?.1.2.3.2.1.1.1. Jan Korneliusz Umiastowski zm. bpt., kapitan wojsk rosyjskich, ostatni z Umiastowskich właściciel majątku Szlukum w Inflantach 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2. Jan Hieronim Tadeusz Umiastowski ur. ok. 1670, cześnik wołyński, maj. artylerii, gwardzista Augusta Mocnego właściciel Zarankowszczyzny i Talkowszczyzny 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1. Jan Umiastowski, konfederat barski, łowczy łomżyński + Anna Paszcz 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.1. Hieronim Umiastowski, ur. 1799 zm. 1841 +(1827 ) Zofia Bielińska ur. 1811 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.1.1. Tomasz Umiastowski ur. ?? zm. 1886 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1. Jan Umiastowski + Joanna Stępniewska h. Szreniawa 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1. Bolesław Umiastowski ur. 1903 zm. 1943 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Wiesław Hieronim Umiastowski ur. 1935 + Mirosława Kolwas 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1. Mariusz Artur Umiastowski ur.1972 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.1.2. Anna Umiastowska 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.2. Hilary Umiastowski ur. 1801, bpt 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.3. Józef Umiastowski ur. 1801, zm. młodo 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.4. Jakub Stanisław Umiastowski ur. 1814 zm. 1847 + Tekla Koll 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.1.4.1. Hilary Umiastowski, zm. 1881 bpt. 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.2. Tomasz Umiastowski, sedzia Trybunalu Litewskiego, historyk prawa, specjalista z dziedziny procesualistyki, autor książki Proces Litewski, członek Naczelnej Rady Narodowej Litwy w Powstaniu Kościuszkowskim 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.3. Marcin Umiastowski. prawnik, 1780 rejent grodzki, bpt. 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4. Jakub Umiastowski, zm. 1809, komornik graniczny lidzki, rejent, sędzia, marszałek oszmiański + Anna ks. Puzyna h. Oginiec ok. 1760 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.1. Teresa Umiastowska – Marcin Ważyński, marszałek szlachty 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2. Antoni Umiastowski, zm. 1852, 1820 – sędzia + Emilia Połubińska 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.1. Melania Umiastowska ur. 1832 zm. ok. 1880 +(1854 ) Ksawery Antoni Dowgiałło h. Zadora ur. 1817 zm. ok. 1870 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2. Emil Umiastowski ur. 1830. zm. 1892 kamerdyner dworu rosyjskiego, v-ce gubernator grodzieński +(1853 ) Stanisława Świątecka 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.1. Bronisław Umiastowski ur. 1854, oficer wojsk rosyjskich, radny m. Wilna, współzałożyciel Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wiceprezes Związku Ziemian 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.1.1. Krystyna Umiastowska + Goławski 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.1.2. Aleksandra Umiastowska ur. 1893 zm.1980 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.1.3. Jadwiga Umiastowska 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.2. Marian Umiastowski, ur. 1859 zm. 1933 +(1890 ) Maria Narzymska 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.2.1 Wojciech Umiastowski, ur. 27.5.1900, chrz. 27.6.1900 + Jadwiga Morawska 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.2.2. Zdzisław Umiastowski + Janina Pelczar 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.2.3. Emilia Klementyna Umiastowska ur. 23.11.1892, chrz. 20.12.1892 Wilno , zm. 1984 +(1915) Marcian Wacław Ciemniewski ur. 1882 zm. 1959 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.2.4. Izabela Barbara Umiastowska ur. 1894 + (1921) Kazimierz Wyszosław Tomasik 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.3. Kazimierz Umiastowski ur. 1861 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.2.2.4. Melania Umiastowska 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.3. Ludwik Umiastowski zm. 1828 bzż. 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.4. Kazimierz Umiastowski ur. 1804, zm. 1863 + Józefina hr. „Dunin” Rajecka c. Franciszka 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.4.1. Władysław hr. Umiastowski, ur. 13.3.1834 zm. 16.1.1905 +(1882) Janina Zofia Monika hr „Ostroróg” Sadowska ur. 1860 zm. 1941 (zmarli bezpotomnie) 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.4.2. Aleksandra Umiastowska, ur. 1833 zm. 1860 + Mikołaj Wolski 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.4.3. Gabriela Umiastowska ur. 1839 + Konstanty Skirmunt (dzieci: Józefa + Zygmunt Chomiński s. gen. Stanisława i Eweliny Szczytt) 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.4.4.4. Albert Umiastowski bzż. 1.1.?.1.2.3.2.1.1.2.5. Antoni Umiastowski 1.1.?.1.2.3.2.1.1.3. Anna Umiastowska +(1) Maciej Cytowicz +(2) ?? Kościuszko (stryj Tadeusza) 1.1.?.1.2.3.2.2. Anna Umiastowska +(1) ?? Okolski +(2) Maciej Oziębłowski, starosta szymański 1.1.?.1.2.3.2.3. ?? Umiastowski, zm. bpt w Szwecji 1.1.?.1.2.3.2.4. ?? Umiastowski, zm. bpt w Szwecji 1.1.?.1.2.3.2.5. ?? Umiastowska, zm. bpt w Szwecji 1.1.?.1.2.3.2.6. ?? Umiastowska, zm. bpt w Szwecji 1.1.?.1.2.4. Franciszek Krzysztof Umiastowski, właściciel w Inflantach, na Litwie, pisarz grodzki brzesko-litewski, cześnik, poborca połocki, podpisał elekcje 1632 i 1648 + Marjanna Łoknicka kasztelanka brzesko-litewska 1.1.?.1.2.4.1. ?? Umiastowski zm. po 1691 1.1.?.1.2.5. Michał Umiastowski + Elżbieta Bukowiecka 1.1.?.1.2.5.1. Jan Umiastowski, jezuita 1.1.?.1.2.5.2. Jerzy Stanisław Umiastowski, stolnik wendeński, podstarosta brzesko-litewski, 1674 r. podpisał elekcję, króla Jana III-go 1.1.?.1.2.5.3. Wojciech (Albrycht) Umiastowski, ciwun berżański, porucznik wojsk pancernych litewskich, udział w wojnach przeciw kozakom i szwedom 1.1.?.1.2.5.3.1. Józef Umiastowski, namiestnik w chorągwi hetmana Pocieja, udział w wojnach ze Szwedami i bitwie pod Wojniczem 1.1.?.1.2.5.3.1.1. Michał Umiastowski rejent wiłkomierski 1753 + Anastazja Walicka 1.1.?.1.2.5.3.1.1.1. Paweł Umiastowski, porucznik wojsk litewskich, konfederat barski, dziedzic wsi Dawksz 1.1.?.1.2.5.3.1.1.1.1. Kazirnierz Antoni Umiastowski, zm. 1810, prawnik idygenat 1798, bpt 1.1.?.1.3. Wojciech Umiastowski -> protoplasta linii mazowieckiej 1.1.?.1.4. Anna Umiastowska + Mikołaj Gąsiewski h. Ślepowron 1.1.?.1.5. Katarzyna Umiastowska + Jan Buyny, sędzia ziemski Drohiczyn 1.1.?.2. Paweł Umiastowski – właściciel Przeździetki -> Przeździeccy 1.1.?.3. Stanisław Umiastowski – właściciel Łuszczewa, Umiastowa, Kroczewa - > Łuszczewscy 1.1.?.4. Michał Umiastowski – właściciel Łącka -> Łąccy 1.1.?.5. Mateusz Umiastowski 1.1.?.6. ?? Umiastowska + Mikołaj Oborski Kasztelan Sochaczewski 1.1.?.7. Katarzyna Umiastowska + Jan Mrokowski 1. ?? Umiastowski (z linii mazowieckiej) 1.1. Wojciech Umiastowski rotmistrz, gorliwy stronnik Stanisława Leszczyńskiego zm 1734 w oblężeniu Gdańska z odniesionych ran 1.2. Bartłomiej Umiastowski + Ewa Zielińska herbu Świnka 1.2.1. Ignacy Umiastowski (ostatni z linii mazowieckiej) cytowany w Aktach Warszawskich 1751 r., ostatniego z swej linji) 1. Bartłomiej Umiastowski ur. ok. 1520 1.1. Jan Umiastowski 1595, właściciel Umiastowa - Szpaków 1.2. Jakub Umiastowski 1.3. Anna Umiastowska 1.4. Jadwiga Umiastowska 1.5. Katarzyna Umiastowska ??. Litwa ??.1. Józef Umiastowski ur. ok. 1733 zm. ok. 1804 + Marianna Harasimowicz ??.1.??. ??.1.??.1 Onufry Umiastowski uczestnik powstania listopadowego ??.1.??.1.1. Jan Umiastowski + Anna Olechnowicz ??.1.??.1.1.1. Henryk Umiastowski ur.1878 inżynier - technolog w stoczni wojennej w Rosji, budowniczy łodzi podwodnych "Krab" + Maria Taborowska ??.1.??.1.1.1.1. Anna Umiastowska + Antoni Wasiutyński h. Pomian ??.1.??.1.1.1.2. Andrzej Umiastowski zg. 1943 zam. przez gestapo w W-wie ??.1.??.1.1.1.3. Witold Umiastowski ur. 1904 + Maria Dryżyńska ur. 1907 zm. 1992 ??.1.??.1.1.1.3.1. Jerzy Umiastowski ur. 1933 Wilno, lekarz internista, uczestnik Okrągłego Stołu po stronie opozycji, + Alicja ?? ??.1.??.1.1.1.3.1.1. Andrzej Umiastowski ur. 1956 Sopot, artysta malarz + Katarzyna ?? ??.1.??.1.1.1.3.1.2. Jerzy Umiastowski ??.1.??.1.1.1.3.1.3. Alicja Umiastowska ??.1.??.1.1.1.3.2. Krzysztof Umiastowski ur. 1943, działacz polonijny, prezes Stowarzyszenia Kresowian we Francji ??.1.??.1.1.2. Franciszek Umiastowski ur. 10.2.1882 Wilno, zm. 1940 Kozielsk, polsko-białoruski prozaik, poeta, publicysta, polityk, kalwinista + Helena Marcinkiewicz ur. 10.2.1882 Wilno, zm. 1940 Kozielsk, polsko-białoruski prozaik, poeta, publicysta, polityk, kalwinista ??.1.??.1.1.2.1. Włodzimierz Umiastowski ur. 1912 ??.1.??.1.1.2.2. Irena Umiastowska ur. 1919 ??.1.??.1.1.3. Witold Umiastowski ur. 1884, lekarz wojskowy w latach 1918-1921 ??.1.??.1.1.3.1. Zofia Umiastowska ??.1.??.1.1.3.2 Halina Umiastowska ??.1.??.1.1.3.3. Andrzej Umiastowski ??.1.??.1.1.4. Władysław Umiastowski ??.1.??.1.1.4.1. Bronisław Umiastowski ??.1.??.1.1.5. Aleksander Umiastowski ??.1.??.1.1.5.1. Danuta Umiastowska ??.1.??.1.1.5.??. Córka ??.1.??.1.1.6. Jan Umiastowski ??.1.??.1.1.6.1. Elżbieta Umiastowska ??.1.??.1.1.7. Jadwiga Umiastowska + (1) Ruszczyc + (2) Sawicki ??.1.??.1.1.8. Anna Umiastowska + (1) Wyszkiewicz + (2) Narkiewicz ??. Litwa ??.1. Władysław Umiastowski ur. 1849, właściciel majątku w m. Ukropiszki na Litwie + Helena Linkiewicz ur. 1861 ??.1.1. Józef Umiastowski ur. 1883 + (1906 Wilno) Helena Klimaszewska ur. 1886 ??.1.2. Władysław Umiastowski ur. 1886 ??.1.3. Antoni Umiastowski ur. 1896, aresztowany i uwięziony przez NKWD na Litwie, łagier Stalino 1945, 1946 repatriacja do częstochowskiego. ??.1.4. Jan Umiastowski ur. 1898 zm. 1969, legionista, armia Andersa, osadnik woskowy w m. Boruny na Litwie + Aleksandra Trot ur. 1906 zm. 1993 ??.1.4.1. Wanda Umiastowska ur.ok 1929 ??.1.4.2. Romuald Roman Umiastowski ur. 1930 ??.1.4.2.1. Mirosław Umiastowski ??.1.4.2.2. Waldemar Umiastowski ??.1.4.3. Natalia Umiastowska ur. ok. 1938 ??.1.5. Helena Umiastowska ur. 1885 ??.1.6. Jadwiga Umiastowska ur. 1893 1. Jan Umiastowski ur. 1862 ziemianin z okolicy Kampinosu + Małgorzata Kopecka ur. 1861 1.1. Władysław Umiastowski 1.1.1. Stanisław Umiastowski 1.1.1.1. Wiesław Umiastowski 1.1.1.2. Zygmunt Umiastowski 1.1.1.3. Barbara Umiastowska 1.2. Stanisław Umiastowski ur. 1893 zm. 1973 +(1) Michalina ?? zm. 1919 +(2) Helena Kąpińska ur.1899 zm. 1978 1.2a.1. Jan Umiastowski ur. 1917 zm. 1979 1.2a.1.1. Ryszard Umiastowski ok.1950 1.2a.1.1.1. Marcin Umiastowski 1.2a.1.2. Irena Umiastowska 1.2a.2. Maria Umiastowska + Stanisław Paź 1.2b.3. Zygmunt Umiastowski ur. 1922 + ( 1949) Barbara Kraut ur. 1931 1.2b.3.1. Bogumiła Umiastowska ur. 1955 + Tadeusz Zawistowski 1.2b.3.2. Włodzimierz Umiastowski ur. 1956 1.2b.4. Józef Umiastowski ur. 1926 zm. 1985 + Salomea Wabiszczewicz ur. 1931 1.2b.4.1. Ryszard Umiastowski ur. 1952 (mail) + Daniela Gmińska ur. 1954 1.2b.4.1.1. Wojciech Umiastowski 1.2b.4.1.2. Anna Umiastowska + Jacek Cichewicz 1.2b.4.2. Elżbieta Umiastowska + Marek Ankutowicz 1.2b.4.2.1. Magdalena Ankutowicz 1.2b.4.3. Jerzy Umiastowski + Maryla Kamionka 1.2b.4.3.1. Marcin Umiastowski 1.2b.4.3.2. Dorota Umiastowska 1.2b.5. Zenobia Umiastowska ur. 1931 + Edmund Chądzyński 1.2b.6. Marian Umiastowski ur. 1933 1.2b.7. Sylwester Umiastowski ur.1941 zm. 2008 1.2b.7.1. Tomasz Umiastowski 1.2b.8. Robert Umiastowski ur. 1937 zm.1993 + Elżbieta ?? ur. 1940 zm.2003 1.2b.8.1. Krystyna Umiastowska + Władysław Wojciechowski 1.2b.9. Wiesław Umiastowski ur. 1935 + Danuta Romanowicz 1.2b.9.1. Bożena Umiastowska ur. 1956 + Zdzisław Paździor [uzup.: Damian Umiastowski] 1.2b.9.2. Grzegorz Umiastowski ur. 1958 + Bożena Łytkowska [uzup.: Damian Umiastowski] 1.2b.9.2.1. Damian Umiastowski ur.1982 + Ewa Gancarz 1.2b.9.2.1.1 Adam Umiastowski ur. 2009 1.2b.9.2.1.2 Piotr Umiastowski ur.2012 1.2b.10. Barbara Umiastowska ur. 1939 + Romuald Konowalik [uzup. Sebastian Umiastowski] 1.2b.10.1. Sebastian Umiastowski ur.1974 + Beata Umiastowska 1.2b.10.1.1. Fabian Umiastowski ur.2009 1.2b.11. Zenon Umiastowski ur. 1945 1. ?? Umiastowski ok. 1950- + Kinga „Czeczel” Nowosielecka h. Jelita 1955- 1.1. Katarzyna Umiastowska 1981- + Jan Leszczyłowski ok. 1970- 1. Wawrzyniec Umiastowski + Rozalia Regulska 1.1. Wiktoria Umiastowska +(przed 1790) Piotr Golędzinowski s. Mikołaja 1. Stanisław Umiastowski + Anna ?? 1.1. Andrzej Umiastowski 1.2. Jakub Umiastowski 1.3. Jadwiga Umiastowska +(1660) Jan Stanisław Żagorski s. Marcina Wojciecha 1. Jan Umiastowski 1.1. Jan Umiastowski ur. 1904, 1939 aresztowany i wzięziony przez NKWD w Równem, 1939 obóz w Szepietówce, armia Andersa ?? Umiastowska ok. 1650 zm. ok. 1700 + Jerzy Lewkowicz h. Ogończyk ok. 1640 zm. ok. 1690 ?? Umiastowska sprzedała w 1612 część w Radlinie ?? Umiastowski ok. 1810 zm. ok. 1860 + Kazimiera Korwin-Kossakowska z Kossaków h. Ślepowron ok. 1820 zm. ok. 1870 ?? Umiastowski + ?? Krassowska – wn. kasztelana wiskiego Adam Umiastowski (z linii mazowieckiej) podpisał elekcję 1674 Andrzej Umiastowski 1893-1982 + Joanna Aldridge Andrzej Umiastowski ok. 1500 zm. ok. 1550 + Anna Dąbrowska z Dąbrówki h. Kuszaba ok. 1530 zm. ok. 1580 Anna Teodora umiastowska +(1) Jerzy kazimierz Jurzyc, rotmistrz JKM, wojski lidzki 1649 +(2) Stanisław Łoknicki [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.] Barbara Umiastowska +(1615) Wojciech Dąbrowski h. Radwan (dzieci: marcin, Stanisław, Jakub) Barbara Umiastowska + Walenty Gębski h. Gryf (dzieci: Franciszek), burgrabia grodzki warszawski 1736 Bartrłomiej Umiastowski +(ok. 1700) Barbara Czechowska h. Oksza s. Adama i Anny Parul Bronisław Adam Antoni Umiastowski ur. 1854, oficer wojsk rosyjskich, radny m. Wilna, sędzia, współzałożyciel i pierwszy kwestor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wiceprezes Związku Ziemian, właściciel maj. Berdowszczyzna + Helena Teresa Salmonowicz, ur. ok. 1870,ojciec: Zygmunt, matka: Konstancja Gromadzka. [nad. Witold Salmonowicz] Helena Umiastowska ok. 1710 zm. ok. 1760 + Walenty Madaliński h. Larysza ok. 1700 zm. ok. 1780 Jadwiga "Francowicz" Umiastowska + Mikołaj Amforowicz h. Śreniawa, zm. po 1631 bezdzietnie, właściciel Horowca i Wołkowszczyzny, stolnik miński Jadwiga Umiastowska + Maciej Grzegorzewski s. Jana, w 1674 na elekcji z ziemi warszawskiej Jadwiga Umiastowska ur. ok. 1730 + Jan Chomicki (dzieci: Antoni, Wojciech) Jan Umiastowski ur. 1870, zm. 19.3.1953 Bydgoszcz Józefa Umiastowska +(18936 Łomna) Józef Malaroski Katarzyna Umiastowska +(ok. 1620) Florian Czajkowski h. Korab s. Wojciecha Konstancja Umiastowska, c. cześnika upickiego +(1684) Krzysztof Samuel Berk-Rzeżycki, stolnik smoleński 1689 [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.], cześnik i sędzia grodzki upicki, Marianna Umiastowska ok. 1700 zm. ok. 1750 + Stanisław Jeżewski z Jeżewic h. Prus ok. 1690 zm. ok. 1740 c. Jacka i Zofii Nietyxa Roch Umiastowski +(ok. 1780) Joanna Marianna Jasieńska c. Grzegorza i Marianny Sikuta (2-v. Maciej Przychodzki) (wg. inych dok. matka Joanny to Katarzyna Gotard Regulska) Stanisław Umiastowski +(1890 Łomna) Małgorzata Malaroska Stanisław Umiastowski ok. 1590 zm. ok. 1640 + Zofia Lisicka z Lisic h. Prus ok. 1600 zm. ok. 1640 Wojciech Umiastowski z Klimontowa + Zofia Magdalena Łoknicka h. Nieczuja ur. 1581 zm. 1651 Brześć, c. Mariana i Anny Hamszej (2-v. Benedykt Buchowiecki) Wojciech Umiastowski (z linii mazowieckiej) podpisał elekcję 1697 Wojciech Umiastowski (z linii mazowieckiej) rektor Jezuitów w Łomży a następnie w Przemyślu, znakomity kaznodzieja zm. 1662 r.; Wojciech Umiastowski ur. ok. 1750 + Marianna Janiszewska c. Józefa i Katarzyny Garbińskiej Zofia Umiastowska +(1620) Maciej na Dzierżkach Czajkowski h. Korab Zofia Umiastowska ok. 1660 zm. ok. 1710 + Stanisław Badowski h. Poraj ok. 1670 zm. ok. 1710 , s. Adama i Doroty Przyłuskiej Zofia Umiastowska ur. ok. 1670 + Mateusz Chrzanowski h. Poraj (dzieci: Franciszek, Emercjanna) Zofia Umiastowska, 1854 mieszka w Warszawie przy ul. Twardej


umiastowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Umiastowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Umiastowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Umiastowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Bronisław Umiastowski
  Miejsce: Berdowszczyzna, pow. Oszmiana
  Data: 1905
  Opis: Zaproszony na naradę w sprawie wyborów do Dumy Państwowej.Organizatorem był Czesław Jankowski z Polan. Zaproszeni to ziemianie polscy posiadający prawo wyborcze, właściciele co najmniej 300 dziesięcin ziemi. • Bronisław Umiastowski
  Miejsce: Berdowszczyzna, pow. oszmiański
  Data: 1905
  Opis: Zaproszony na naradę w sprawie wyborów do Dumy Państwowej.Organizatorem był Czesław Jankowski z Polan. Zaproszeni to ziemianie polscy posiadający prawo wyborcze, właściciele co najmniej 300 dziesięcin ziemi. • Marian Umiastowski
  Miejsce: Kwiatkowce, pow Oszmiana
  Data: 1905
  Opis: Zaproszony na naradę w sprawie wyborów do Dumy Państwowej.Organizatorem był Czesław Jankowski z Polan. Zaproszeni to ziemianie polscy posiadający prawo wyborcze, właściciele co najmniej 300 dziesięcin ziemi. • Marian Umiastowski
  Miejsce: Kwiatkowce, pow oszmiański
  Data: 1905
  Opis: Zaproszony na naradę w sprawie wyborów do Dumy Państwowej.Organizatorem był Czesław Jankowski z Polan. Zaproszeni to ziemianie polscy posiadający prawo wyborcze, właściciele co najmniej 300 dziesięcin ziemi.
To zapisy o osobach nazwiska Umiastowski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Umiastowski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Umiastowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 53824 Józefina Umiastowska
  Opis: szlachcianka z Guberni Wileńskiej powiat oszmiański, podburzała włościan do powstania, kara pieniężna, zwolniona 08.11.1864
  źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Umiastowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Umiastowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Umiastowska Emilia Klementyna
  Rodzice: Marian i Maria Narzymska
  (Album: Portrety indywidualne)
  Umiastowski Roman
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Umiastowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Umiastowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Umiastowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Emil Umiastowski i Stanisława Świątecka - akt ślubu
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Akty osobowe)
  Emilia Klementyna Umiastowska - akt chrztu
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Akty osobowe)
  Hieronim Umiastowski i Zofia Bielińska - akt ślubu
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Akty osobowe)
  Kazimierz Ruszczyc i Joanna Polkowska - akt ślubu
  (Album: Akty osobowe)
  Ksawery Dowigałło i Melania Umiastowska - akt ślubu
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Akty osobowe)
  Marian Umiastowski i Maria Narzymska - akt ślubu
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Akty osobowe)
  Umiastowski Wojciech - sprawa chrztu
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Umiastowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Umiastowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Umiastowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  005a Borkowski
  Rodzice: Jerzy Sewer i Elżbieta Łoś
  Miejsce: Rzym, cmentarz Campo del Verano -
  (Album: Włochy, Rzym, Cmentarz Campo del Verano)
  021 Kaplica księży jezuitów
  Miejsce: Rzym, cmentarz Campo del Verano -
  (Album: Włochy, Rzym, Cmentarz Campo del Verano)
  079 Umiastowska, Sadowska
  Rodzice: Jan Adam Sadowski i Aleksandra Pęcherska
  Miejsce: Rzym, cmentarz Campo del Verano -
  (Album: Włochy, Rzym, Cmentarz Campo del Verano)
  079a Umiastowska, Sadowska
  Rodzice: Jan Adam Sadowski i Aleksandra Pęcherska
  Miejsce: Rzym, cmentarz Campo del Verano -
  (Album: Włochy, Rzym, Cmentarz Campo del Verano)
  Dowgiałło Umiastowska von Nandelstädt
  Miejsce: Heidelberg
  (Album: Nagrobki osobne)
  Dowgiałło Umiastowska von Nandelstädt
  Rodzice: Antoni Umiastowski von Nandelstädt h. Pierzchała (Roch III), Emilia Połubińska
  Miejsce: Heidelberg /Niemcy/
  (Album: Nagrobki osobne)
  Umiastowska Aleksandra zam. Wolska
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Nagrobki osobne)
  Umiastowski Bronisław i Emil
  Miejsce: Wilno (lit. Vilnius) - stolica Wilna - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
  Umiastowski Bronisław i Emil > Ruszczyc
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
  Umiastowski Emil
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Umiastowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.