Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
wisniowiecki

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Wiśniowiecki
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Drzewa genealogiczne


1  Michał ks. "Korybut" Zbaraski ur. ok. 1470 zm. 1512 +(1) Tatiana Połubińska  ojciec: Jan Połubiński matka: ?? Sanguszko +(2) ?? ??   
|=a2  Fedor (I) Wiśniowiecki ur. ok. 1500 zm. 1533 +(1) ?? wołoska  ojciec: Stefan wołoski +(2) Anastazja Zilińska   
|=a2  Jan ks. "Korybut" Wiśniowiecki ur. ok. 1490 1: dworzanin królewski 2: dzierzawca ejszyski, wornianski, czeczerski i propojski, starosta czerski +(1) Anastazja Olizarowicz  ojciec: Szymon Olizarowicz matka: Anna ks. Ostrogska +(2) Magdalena Despotówna Brankovic  zm. 13.07.1575  
|  |=3  Andrzej Wiśniowiecki ur. ok. 1510 + Eufemia Wierzbicka ur. 1539 zm. 1589  
|  |  |=4  Elżbieta Eufemia Wiśniowiecka + Mikołaj Krzysztof "Sierotka" Radziwiłł ur. 1549 zm. 1616 ojciec: Mikołaj "Czarny" Radziwiłł matka: Elżbieta Szydłowiecka
|  |  |=4  Anna Wiśniowiecka + Mikołaj Sapieha ur. 1526 zm. 01.11.1599 ojciec: Paweł Sapieha matka: Aleksandra (Olena) Chodkiewicz
|  |  |=4  Zofia Anna Wiśniowiecka ur. ok. 1568 zm. 04.02.1618/19 +(1) Jan Pac  zm. 1610  +(2) Krzysztof Waclaw Szemiot  zm. Bet. 1614 - 1619 ojciec: Wacław Szemiot matka: Maria Halszka (Elżbieta) Chodkiewicz
|  |  |=4  Konstanty Wiśniowiecki  zm. młodo  
|  |  |=4  Dymitr Wiśniowiecki  zm. młodo  
|  |  `=4  Izabella Aleksandra Wiśniowiecka + Jurij Czartoryski ur. ok. 1560 zm. 1626 ojciec: Iwan Czartoryski matka: Anna Eudoksja Zasławska
|  |=3  Zygmunt Wiśniowiecki ur. ok. 1510 zm. 1552  
|  |=3  Dymitr "Bajda" Wiśniowiecki ur. ok. 1510 zm. 1564 Istambuł, stracony, wlk książe wołoski, hetman zaporoski, przywódca kozacki, założyciel Siczy Zaporoskiej
|  |=3  Konstanty ks. Korybut Wiśniowiecki ur. ok. 1510 zm. 1574 + Anna Elżbieta Świerszcz ur. ok. 1540 zm. 27.02.1581/82  
|  |  |=4  Anna ks. "Korybut" Wiśniowiecka ur. ok. 1570 + Jan Zamojski ur. ok. 1570  ojciec: Jan Zamojski matka: Anna Gorzkowska
|  |  |  `=5  Zdzisław Michał Zamojski + Anna Zofia Lanckorońska  ojciec: Mikołaj Lanckoroński matka: Anna Stanisławska
|  |  |   `=6  Marianna Zamojska + Dymitr Jerzy Janusz ks. Korybut Wiśniowiecki ur. 19.10.1631 zm. 28.07.1682 ojciec: Jan ks. Korybut Wiśniowiecki matka: Katarzyna Eugenia Skumin Tyszkiewicz
|  |  |=4  Aleksandra Wiśniowiecka + Mikołaj Radziwiłł ur. 1543 zm. 1589 ojciec: Mikołaj "Rudy" Radziwiłł matka: Katarzyna Iwińska
|  |  `=4  Konstanty ks. Wiśniowiecki ur. 1564 zm. 1641 +(1) Urszula Mniszech ur. ok. 1565  ojciec: Jerzy Mniszech matka: JadwigaTarło +(2) Anna Zahorowska  ojciec: Wasyl Zahorowski matka: Maryna ks. Zbaraska +(3) Katarzyna Korniakt +(4) Krystyna Struś ur. ok. 1570 zm. po 1647 ojciec: Mikołaj Struś matka: Zofia Orzechowska
|  |   |=a5  Jerzy Wiśniowiecki + Eufrozyna Eulalja Tarnowska  ojciec: Jan Gratus Tarnowski matka: Anna Korniakt
|  |   |  `=6 Joanna Konstancja ks. Wiśniowiecka + Samuel Leszczyński ur. 1637 zm. 1676 ojciec: Andrzej Leszczyński matka: Anna Katarzyna ks. Korecka
|  |   |=a5  Aleksander Wiśniowiecki  zm. Bet. 1638 - 1639 1: rotmistrz królewski 2: starosta czerkaski 
|  |   |=a5  Teofila Wiśniowiecka + Piotr Szyszkowski  kasztelan wojnicki 
|  |   |=b5  Jan ks. Korybut Wiśniowiecki ur. 1598 zm. 1636 1: koniuszy wielki koronny 2: starosta krzemieniecki + Katarzyna Eugenia Skumin Tyszkiewicz  zm. po 1542 ojciec: Jan "Skumin" Tyszkiewicz matka: Barbara Naruszewicz
|  |   |  |=6  Dymitr Jerzy Janusz ks. Korybut Wiśniowiecki ur. 19.10.1631 zm. 28.07.1682 +(1) Teofila Ludwika ks. Zasławska ur. 1654 zm. 12.1709 ojciec: Władysław Dominik ks. Zasławski matka: Katarzyna Sobieska +(2) Marianna Zamojska  ojciec: Zdzisław Michał Zamojski matka: Anna Zofia Lanckorońska
|  |   |  `=6  Konstanty Krzysztof ks. Korybut Wiśniowiecki ur. 1633 zm. 1686 +(1) Urszula Teresa Mniszech +(2) Anna Chodorowska ur. ok. 1660  ojciec: Krzysztof Chodorowski matka: Katarzyna Jabłonowska
|  |   |   |=a7  Janusz Antoni Wiśniowiecki, kasztelan krakowski + Teofila Taida Leszczyńska ur. 1680 zm. 1775 ojciec: Wacław Leszczyński matka: Zofia Wiśniowiecka
|  |   |   |  `=b8  Franciszka Urszula Wiśniowieka ur. 13.02.1704 Czartorysk zm. 23.05.1753 Pecewicze +(23.04.1725 Biała Krynica) Michał Kazimierz Radziwiłł "Rybeńko" ur. 13.6.1702 zm. 15.05.1762 ojciec: Karol Stanisław Radziwiłł, matka: Anna Katarzyna Sanguszko
|  |   |   |=b7  Michał Serwacy ks. Korybut Wiśniowiecki, ur. 13.5.1680 Lwów, zm. 16.9.1744 +(2)(10.5.1696 Pińsk) Katarzyna ks. Dolska, ur. ok. 1680 zm. 26.1.1725, ojciec: Jan Karol Dolski, matka: Elżbieta (z) Ostroroga +(2)(29.6.1725 Podkamień) Maria Magdalena Czartoryska zm. 04.12.1728, ojciec: Józef ks. Czartoryski, matka: Teresa Denhoff +(3)(21.2.1730 Biała) Tekla Róża Radziwiłł ur. 05.09.1703 zm. 25.11.1747 ojciec: Karol Stanisław Radziwiłł matka: Anna Katarzyna Sanguszko [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   |  |=a8 Konstanty Wiśniowiecki, ur. 2.2.1699 [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   |  |=a8 Barbara Elżbieta Wiśniowiecka ur. 1701 zm. 1770 +(2.1722 Pińsk) Michał Zdzisław Zamojski ur. 1679 zm. 07.03.1734/35 [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   |  |  `=9  Katarzyna Zamojska + Jan Karol Mniszech   
|  |   |   |  |=a8 Alojza Wiśniowiecka, ur. i zm. 1703 [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   |  |=a8 Anna Wiśniowiecka ur. 7.9.1700 zm. 14.12.1732 +(2.1722 Pińsk) Józef Jan Tadeusz Ludwik ks. Ogiński, ur. 1700, starosta gorażdżwski, starosta sądowy brasławski 1722  ojciec: Kazimierz Dominik ks. Ogiński matka: Eleonora Wojna [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   |  |  |=9  Katarzyna Ogińska + Antoni Przeździecki ur. 1718 zm. 1772  
|  |   |   |  |  |=9  Kazimiera Ogińska + Michał Brzostowski ur. 1722 zm. 1784  
|  |   |   |  |  |=9  Michał Kazimierz Ogiński + Aleksandra ks. Czartoryska  ojciec: Fryderyk Michał ks. Czartoryski matka: Eleonora Monika Waldsztejn
|  |   |   |  |  |=9  Elżbieta Ogińska + Michał Wielhorski   
|  |   |   |  |  |=9  Honorata Ogińska   
|  |   |   |  |  |=9  Genowefa Ogińska  zm. 1792 + Adam Brzostowski ur. 1722  
|  |   |   |  |  `=9  Augusta ks. Ogińska + Konstanty Ludwik hr. "Broel" Plater  ojciec: Jan Ludwik hr. "Broel" Plater matka: Rozalia Brzostowska
|  |   |   |  |=b8 Jeremi Wiśniowiecki, ur. 5.6.1726, zm. 5.9.1726 Wiśniowiec [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   |  |=b8 Ignacy Wiśniowiecki, ur. 11.3.1728, zm. 30.5.1729 Poczapowo [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   |  `=c8 Józef Ignacy Antoni Jędrzej Dionizy Wiśniowiecki [M.S.Wiśniowiecki, Do pamięci....]
|  |   |   `=b7  Franciszka Wiśniowiecka + Kazimierz Tarło  zm. 1690 ojciec: Jan Aleksander Tarło matka: Anna Czartoryska
|  |   |=b5  Helena Wiśniowiecka + Stanislaw Warszycki   
|  |   `=b5  Marianna Wiśniowiecka + Jakub Sobieski ur. 1580 zm. 1646 ojciec: Marek Sobieski matka: Jadwiga Snopkowska
|  |     |=6  ?? Sobieska   
|  |     `=6  ?? Sobieska   
|  |=3  Katarzyna Wiśniowiecka ur. ok. 1510 + Grzegorz Chodkiewicz  zm. 12.11.1572 1: hetman wielki litewski 2: Kasztelan wileński ojciec: Aleksander Chodkiewicz matka: Wasilisa Jarosławicz
|  |  |=4  Andrzej Chodkiewicz  zm. 21.02.1574/75 Podstoli litewski 
|  |  |=4  Aleksander Chodkiewicz  zm. 1578 Starosta grodziński i mohylewski + Alekandra Tyszkiewicz  zm. po 1593  
|  |  |=4  Aleksandra Chodkiewicz  zm. 1570 + Roman Sanguszko ur. 1537 zm. 1571 hetman polny litewski ojciec: Fiodor Sanguszko matka: Hanna Brankowic
|  |  `=4  Hanna Chodkiewicz  zm. po 1593 +(1) Paweł Pac  zm. 1595 Kasztelan wileński +(2) Paweł Sapieha ur. ok. 1540 zm. 1580 ojciec: Iwan Sapieha matka: Hanna Sanguszko
|  `=b3  Aleksandra Wiśniowiecka + Jan Szymkowicz  marszałek hospodarski 
|=a2  Aleksander ks. "Korybut" Wiśniowiecki ur. ok. 1500 zm. 1555 + Katarzyna Skoruta  zm. po 1568  
|  |=3  Aleksander ks. "Korybut" Wiśniowiecki ur. 1543 zm. 1577 + Aleksandra ks. Kapusta ur. ok. 1530  ojciec: Andrzej ks. Kapusta matka: Anna Szymk
|  |  |=4  Ewa Wiśniowiecka  zm. Bet. 1617 - 1618 + Piotr Zbaraski  zm. 1603 - 1604 ojciec: Władysław Zbaraski matka: Zofia Przyluska
|  |  `=4  Adam ks. Wiśniowiecki ur. ok. 1560 zm. 1622 + Aleksandra Chodkiewicz ur. ok. 1560 zm. po 1631 ojciec: Jan Hieronim hr. Chodkiewicz matka: Krystyna Zborowska
|  |   `=5  Krystyna ks. Wiśniowiecka ur. ok. 1590 zm. 1654 +(1) Mikołaj Maliński ur. ok. 1590 zm. 1629  +(2) Piotr Daniłowicz ur. 1598 Krzemieniec zm. 1645 Tarnopol ojciec: Mikołaj Daniłowicz matka: Helena Uchańska
|  |     |=a6  Damian Maliński  zm. ok. 1650  
|  |     |=a6  Izabela Malińska + Adam Władysław Krasicki ur. ok. 1630  ojciec: Jerzy Krasicki matka: Anna ks. Sanguszko
|  |     |=b6  Jan Karol Daniłowicz  zm. 1682 + Felicjanna z Wilkowa   
|  |     |  `=7  Piotr Franciszek Daniłowicz ur. ok. 1660 zm. 1685  
|  |     |=b6  Władysław Wincenty Daniłowicz   
|  |     `=b6  Urszula Daniłowicz  zm. po 1702 +(1) Władysław Jozafat Sapieha ur. 05.11.1652 zm. 13.03.1732/33 Wojew. brzeski litewski ojciec: Krzysztof Sapieha matka: Helena Sołomerecka +(2) Jan Potocki ur. ok. 1600  ojciec: Stefan Potocki matka: Maria Amalia Mohyła
|  |      |=a7  Joanna Sapieha  zm. Bet. 1724 - 1726 +(1) Krzysztof Władysław Dunin-Rajecki  zm. 1708  +(2) Stanisław Józef Tyszkowski   
|  |      |=b7  Dominik Potocki  zm. 1683  
|  |      |=b7  Stefan Potocki  zm. Bet. 1726 - 1727 +(1) Anna Charlęska +(2) Joanna Sieniawska  ojciec: Mikołaj Hieronim Sieniawski matka: Cecylia Maria Radziwiłł
|  |      `=b7  Teresa Potocka +(1) Jan Gniński +(2) Tomasz Józef Zamoyski ur. ok. 1678 zm. 1725  
|  |=3  Maksym Wiśniowiecki  zm. 1565  
|  |=3  Michał Wiśniowiecki ur. 1529 zm. 1584 1: kasztelan bracławski 2: starosta czerkaski, kaniowski, lubecki i lojowski 3: kasztelan kijowski + Halszka Zenowicz  zm. przed 1594  
|  |  |=4  Michał ks. Korybut Wiśniowiecki ur. 1529 zm. 1584 + Regina Mohiła  ojciec: Jeremiasz Jeremi Mohiła matka: Elżbieta Łozińska
|  |  |  |=5  Jeremi Michał Wiśniowiecki ur. 1612 zm. 22.08.1651 + Gryzelda Konstancja Zamojska ur. 27.04.1623 zm. 17.04.1672 ojciec: Tomasz Zamoyski matka: Katarzyna Ostrogska
|  |  |  |  `=6  Michał "Korybut" Wiśniowiecki, ur. 31.07.1630 zm. 10.11.1673, król polski + Maria Eleonora Józefa arycks. Habsburg ur. 21.05.1653 zm. 17.12.1697 ojciec: Ferdynand III Habsburg matka: Eleonora Gonzaga
|  |  |  |=5  Anna ks. Korybut Wiśniowiecka + Zbigniew Firlej ur. 1613  ojciec: Mikołaj Firlej matka: Regina Oleśnicka
|  |  |  |  `=6  Mikołaj Andrzej Firlej + Anna Noskowska   
|  |  |  |   |=7  Jan Firlej + Helena Wierzbowska   
|  |  |  |   |=7  Józef Stanisław Firlej + Anna Elżbieta Frąckiewicz   
|  |  |  |   |  `=8  Maria Kazimiera Firlej + Karol Józef Sapieha  ojciec: Władysław Jozafat Sapieha matka: Krystyna Sanguszko
|  |  |  |   |=7  Katarzyna Firlej 
|  |  |  |   `=7  Teresa Firlej  
|  |  |  |=5  Aleksander Roman Wiśniowiecki   
|  |  |  `=5  Jerzy Krzysztof Wiśniowiecki   
|  |  |=4  Aleksander Wiśniowiecki  zm. 1594 Istambuł starosta czerkaski, kaniowski, korsuński, lubecki i lojowski + Helena Jełowicka  zm. 1587  
|  |  |=4  Jerzy Wiśniowiecki  zm. Bet. 1617 - 1618 kasztelan kijowski + Teodora Czaplic   
|  |  |=4  Marianna Wiśniowiecka + Fiodor ks. Drucki-Horski   
|  |  `=4  Zofia ks. "Korybut" Wiśniowiecka + Jan Eustachy "Łohojski" Tyszkiewicz  ojciec: Jerzy "Łohojski" Tyszkiewicz matka: Teodora Wołłowicz
|  |   |=5  Antoni Jan "Łohojski" Tyszkiewicz + Krystyna Szwykowska   
|  |   |  `=6  Władysław Tyszkiewicz ur. 1644 +(1) Marianna Tyzenhauz  ojciec: Wilhelm Tyzenhauz matka: Katarzyna Ciechomska +(2) Teodora Aleksandra Sapieha ur. 1639 zm. 1678 ojciec: Paweł Jan Sapieha matka: Zofia Zenowicz
|  |   |=5  Krzysztof Łohojski Tyszkiewicz + Helena Woronicz ur. ok. 1690  
|  |   |  `=6  Jerzy Łohojski Tyszkiewicz + Anna Strzemeska ur. ok. 1630  
|  |   `=5  Zuzanna "Łohojska" Tyszkiewicz + Eustachy Kurcz  ojciec: Marcin Kurcz matka: Apolonia Korsak
|  `=3  Stefania Wiśniowiecka + Lukasz Kurzeniecki, starosta ostrski
`=a2  Fedor (II) Wiśniowiecki ur. ok. 1500 zm. 1549 +(1) Maria Putiata +(2) Bogdana "Dubrownicka" Holszańska  zm. Bet. 1529 - 1558 ojciec: Jurij Dubrownicki-Holszański matka: Julianna Jarosławicz1. Józef Wiśniowiecki + Anny Makarucha c. Jana i Joanny ??
1.1. Marianna Wiśniowiecka ur 02.07.1826 Sądowa Wisznia +(04.02.1844 Sądowa Wisznia) Józef Truchanowicz s. Antoniego i Ewy Sabatowskiej [Sobotowskiej}
   (praprawnuk: Adam Łój - kontakt)

		1. Gotfryd Wiśniowiecki ur.1847, urzędnik, poch. Bełżyce + Bogumiła Jackowska [informacje rodzinne]
1.1. Maria Wiśniowiecka + Stanisław Wacław Jaworowski
1.1.1. Jan Jaworowski ur. 1905 +(1943) Marianna Cichecka ur. 1914 zm. 2001
1.1.1.1. Bogusław Jaworowski (mail: Jakub Jaworowski)
1.2 Władysław Teodor Wiśniowiecki ur. 1870 Lublin zm. 11.12.1918 Bełżyce, ksiądz, proboszcz w Sienicy Różanej i Bełżycach, poch. Bełżyce
1.3. Roman Wiśniowiecki
1.4. Stanisław "Piroża" Wiśniowiecki, ur. 1872 Lublin, zm. 16.1.1940 Lublin , urzędnik + Kamila Fillier
1.5. Anna Wiśniowiecka ur. 21.06.1882 zm 08.05.1958 + Aleksander Nowożyński ur. 04.9.1872 [nad. Małgorzata Jakubicz]
1.5.1. Anna Nowożyńska
1.5.2. Aleksander Nowożyński
1.5.3. Edward Nowożyński
1.5.4. Irena Nowożyńska
1.5.5 Władysław Nowożyński
1.6. Aleksandra Wiśniowiecka [informacje rodzinne]
1.7. Janina Wiśniowiecka [informacje rodzinne

?? Wiśniowiecki + Gryzelda Sobieska
Artur Wiśniowiecki, porucznik, 04.11.1918 przejął od Austryjaków w opiekę Jasną Górę i następnie przekazał generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu
J. Wiśniowiecki wraz ze Stanisław Prądzyński w 1935r. w XIV RMC-Rajd Monte Carlo zajęli 11 miejsce
Maksymilian Wiśniowiecki, pierwszy dyrektor Koedukacyjnej Szkoły Wydziałowej w Międzychodziu od 1927 - 1.09.1928
Tadeusz Wiśniowiecki ur. 30.10.1845 Lwów, profesor Szkoły Przemysłu we Lwowie, rzeźbiarz
Tadeusz Wiśniowiecki ur. ok. 1810 Lwów, zm. 26.11.1881 [26.02.1881] Lwów, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim., na tym miejscu spoczęła też śp. Jermakowa
Wybrani przodkowie Wiśniowieckich

Pokolenie 1 * 1 - Michał ks. "Korybut" Zbaraski ca 1470-1512 Pokolenie 2 * 2 - Bazyli Wasylewicz ks. "Korybut" Zbaraski ca 1440-/1475 * 3 - Anna ?? Pokolenie 3 * 4 - Bazyli (Wasyl) "Korybut" Nieświcki ca 1420-1463 Pokolenie 4 * 8 - Fedor ks. nowogrodzko-siewierski (Teodor Nieświzki), ks nowogr-siewier ca 1390-1440/ Pokolenie 5 * 16 - Korybut Dymitr ks. nowogrodzko-siewierski, ks. litewski ca 1360-1404/ * 17 - Anastazja riazańska, ks. Pokolenie 6 * 32 - Olgierd (Aleksander) wlk. ks. litewski, w ks. litewski 1305/1307-1377 * 33 - Juliana twerska +1392 * 34 - Oleg, w ks riazański +1402 * 35 - Eufrozyna smoleńska Rurykowicz Pokolenie 7 * 64 - Gedymin wlk. ks. litewski, wlk. ks. litewski /1275-1341/1342 * 65 - Jewna ks. płocka ok. 1275-1344 * 66 - Aleksander I twerski 1301-1339 * 67 - Anastazja ?? * 68 - Iwan riazański, ks +1350/1351 * 70 - Jerzy Rurykowicz, wlk. ks. smoleński Pokolenie 20 * 540.672 - Kij ok. 850 * 541.736 - Etelred II "Bezradny", kr. Anglii ca 968-1016 * 545.408 - Mieszko (Dagobert, Dagon) I Piast, książe polski 922-992 * 545.412 - Herman I lotaryński +996/ * 545.414 - Otton II Ludolfing, cesarz Niemiec 955-983 * 545.420 - Konstantynos VII "Porfyrogenetos" ces. bizantyjski * 545.424 - Bolesław II Przemyślid * 545.432 - Michał Arpad, ks. węgierski * 545.504 - Dragomir, ks. serbski * 545.506 - Gabriel-Radomir Kometopulid * 545.754 - Herman II ks. szwabski 997-1003 * 545.756 - Wilhelm II ks. akwitański ca 937 * 545.758 - Odo Wilhelm, hr. Burgundii 958/959-1026 * 545.800 - Bjorn (Emund ?) "Stary" Eriksson Pokolenie 37 * 71.006.420.992 - Cerdic, kr. Sasów Zachodnich * 71.006.422.032 - Childeryk I Merowing, kr. Franków ok. 436-481 * 71.006.422.052 - Chilperic, kr. Burgundów m. 480/490

wisniowiecki

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Wiśniowiecki
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Wiśniowiecki
(Linki otwierają się w nowym oknie)

  Zobacz więcej wyników (Przejście do Czytelni)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Wiśniowiecki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Brahin, woj.. Kijowskie
  Data: 1570
  Opis: 1/2 własności • Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Brodce, woj. mińskie
  Data: 1570
  Opis: 1/2 własności • Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Horki, woj. mińskie
  Data: 1570
  Opis: 1/2 własności • Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Maksimowicze, woj. mińskie
  Data: 1570
  Opis: 1/2 własności • Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Wiśniowiec
  Data: 1570
  Opis: 1/4 własności, żona: Aleksandra Kapusta • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Bakszty, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Biełagruda, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Derewna, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Dziewiałtowo, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Kasuty, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Pociejkowicze, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Raków, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Szwekszty, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Uzłowiec, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Waśkowicze, Litwa
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Widucie, pow. łucki
  Data: 1570


 • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Wiśniowiec
  Data: 1570
  Opis: 1/4 własności • Andrzej Wiśniowiecki
  Miejsce: Zanarocze, Litwa
  Data: 1570


 • Kosntanty Wiśniowiecki
  Miejsce: Czarny Ostrów, woj. podolskie
  Data: 1570
  Opis: dobra wniesione przez żonę Annę Elżbietę Świerszcz z Olechowca • Kosntanty Wiśniowiecki
  Miejsce: Manaczyn, pow. krzemieniecki
  Data: 1570


 • Kosntanty Wiśniowiecki
  Miejsce: Wiśniowiec
  Data: 1570
  Opis: 1/4 własności, młodszy brat kasztelana wołyńskiego Andrzeja • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Brodce, woj. mińskie
  Data: 1570
  Opis: 1/2 dóbr • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Brzozdowa, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: dobra zastawne, razem z młodszym bratem Aleksandrem • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Czeremoszki, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: dobra zastawne, razem z młodszym bratem Aleksandrem • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Deksniany, woj. mińskie
  Data: 1570
  Opis: wniesiona przez żonę Elżbietę Zenowicz • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Drywin, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: razem z młodszym bratem Aleksandrem • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Horki, woj. mińskie
  Data: 1570
  Opis: 1/2 dóbr • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Jeżów, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: razem z młodszym bratem Aleksandrem • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Maksimowicze, woj. mińskie
  Data: 1570
  Opis: 1/2 dóbr • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Myszów, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: razem z młodszym bratem Aleksandrem • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Rokitnica, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: razem z młodszym bratem Aleksandrem • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Sieliszcze, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: dobra zastawne, razem z młodszym bratem Aleksandrem • Michał Aleksander Wiśniowiecki
  Miejsce: Wiśniowiec
  Data: 1570
  Opis: 1/4 własności
To zapisy o osobach nazwiska Wiśniowiecki w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Wiśniowiecki.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Wiśniowiecki związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 26335 Wiśniowiecki
  Opis: aplikant przy adwokacie w Warszawie, służył pod dowództwem Taczanowskiego, zginął 6 Maja 1863 r. pod Ignacewem.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wiśniowiecki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Wiśniowiecki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Radziwiłł Aleksander Ludwik ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby
  Rodzice: Mikołaj Krzysztof "Sierotka" ks. Radziwiłł h.Trąby i Halszka Eufemia Wiśniowiecka h. Korybut
  (Album: Portrety indywidualne)
  Wiśniowiecki Jeremi Michał Korybut
  Rodzice: Michał Wiśniowiecki i Raina Mohylanka
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Wiśniowiecki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wiśniowiecki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Wiśniowiecki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Wiśniowiecki Stanisław - akt zgonu
  Rodzice: Gotfryd i Bogumiała Jackowska
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Wiśniowiecki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wiśniowiecki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Wiśniowiecki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Wiśniowiecki Jeremi Michał Korybut
  Rodzice: Michał Wiśniowiecki i Raina Mohylanka
  (Album: Groby znanych Polaków)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Wiśniowiecki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.