Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
witunski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Wituński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne




Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby

Jastrzębiec
opis
Rogala
opis
Rola
opis

Wituńscy pochodzić mają z Wituni w Ziemi Łęczyckiej. Obecnie ród Wituńskich wymiera. Na przełomie XX/XXI w Polsce mieszkało jedynie 3 Wituńskich [ornatowski.com], w 2008 tylko jedna w Zduńskiej Woli [moikrewni.pl], jedna osoba była też wskazywana jako nazwisko panieńskie [www.nasza-klasa.pl]

Drzewa genealogiczne


1. Jan z Wituni zm. do 1386, + Sławomira 1386 skarżona przez Paszka Łąckiego o nieprawne zajęcie przez jej męża kopalni rudy (kuźnicy żelaza). [nad. Sebastian Bolesta-Jankowski za: Bon,. Nies. SGKP, Teki, Rachuba A. Urzędnicy.... Jankowski Cz., Powiat Oszmiański..., Kozłowski A. Spis szlachty ... Wileńskiej ... ]
1.1. Jan Wituński w 1388 procesował się z Łąckimi o Biesiaków, zm. przed 1397, + Świętochna, wdowa w 1397 sprzedała wieś Biesiekierz za 300 kóp groszy praskich Bogucie z Konarzewa. 
1.1.1. ?? Wituński 
1.1.1.1. Mikołaj Wituński chorąży bydgoski, bzp wnuk Jana. Oddał część Rosczimina kuzynowi Mikołajowi.
1.1.2. ?? Wituński
1.1.2.1. Mikołaj Wituński „z Pruszcza”, który w roku 1456 najpierw czwartą część wsi Rosczimino w nakielskim, sprzedał; a następnie 1,5 łana na wsi Czucharach zastawił w 9 grzywnach, swemu bratu. 
1.1.2.2. Sławobor Wituński „z Orla” wiął dobra po bracie Mikołaju.
1.1.2.2.1. Helena Wituńska, która w 1490 ręczyła braciom za młodszego Bartosza, „iż gdy dojdzie lat sprawnych” zrezygnuje na korzyść starszych braci ze swych działów po ojcu. 
1.1.2.2.2. Wojciech Wituński, który 1496 oprawia 20 grzywien posagu na swej połowie Wituni, żonie. 1501 arbiter w sprawie Prepełkowskiego. + Małgorzata Skicka. 
1.1.2.2.3. Jadwiga Wituńska, 1517 sprzedała czwartej części ojczystej wsi jej Kossowa, Annie Małockiej za 30 grzywien, + Jan Szlisz mieszczanin z Łobżenicy.
1.1.2.2.4. Bartosz Wituński
1.1.2.2.5. Jan Wituński, wójt w Sampolborku (nota biograficzna) + Barbara Turzyńska, ojciec: Jakub, wzięła oprawę na połowie wsi Wituni
1.1.2.2.5.1. Jan Wituński dz. w Wąwelnie. W 1530 całe części wsi Wąwelno, Jaszkowo, Mirocino i Tuszkowy w nakielskim, za 200 zł., sprzedał Jakubowi Wielowickiemu. W 1539 na nabytych nowych wsiach Radunysk (połowa), i Wiśniewie, zapisał 30 grzywien żonie, + Małgorzata Russiecka ojciec: Jan
1.1.2.2.5.1.1. Wawrzyniec Wituński, w 1577 otrzymał od brata 100 zł
1.1.2.2.5.1.2. Andrzej Wituński wójt w Sempolborku, możliwy fundator kościoła w Wituni. 
1.1.2.2.5.1.2.1. Wojciech Wituński, w 1596 kwitował Trzebuchowskich i siostry Słupskie z 700 zł., wydzierżawił od Wojciecha Słupskiego część Glisna. Miał córki.
1.1.2.2.5.1.2.1.1. Katarzyna Wituńska swoją część sumy po ojcu (275 zł.), w 1624, ceduje na swoją siostrę, + Marcin Krusiński.
1.1.2.2.5.1.2.1.2. Agnieszka Wituńska + Walenty Straszkowski.
1.1.2.2.5.1.2.1.3. Petronella Wituńska w 1623 z mężem dzierż. dobra Malice, Tupadła i Sierniki, + Piotr Konarzewski.
1.1.2.2.5.1.2.2. Szymon Wituński dz. cz. Wituni. (nota biograficzna)
1.1.2.2.5.1.2.2.1. Katarzyna Wituńska, wniosła wieś mężowi + Janusz Sierakowski kaszt. Brzesko-Kujawski.
1.1.2.2.5.1.2.3. Augustyn Wituński, wydawca, pisarz i duchowny, 
1.1.2.2.5.1.2.4. Jan Wituński, na Litwie + Anna Deszkowska h. Chorgiew
1.1.2.2.5.1.2.4.1. Jan Wituński wł. Wielkiego Sioła, (sprzedaje je w 1635 Sztuckim) + Maryna Wołowicz h. Bogoria. 



1. Jan Wituński – (zapewne potomek Jana i Wołowiczówny), 1783 regent ziemski oszmiański, 1786 rotmistrz oszmiański, 1793 pisarz dekretowy ziemiański (sądowy ziemski). Powstaniec, 18.VI.1794 wzięty w niewolę rosyjską w Oszmianie, skazany w Smoleńsku, zwolniony za poręką. [nad. Sebastian Bolesta-Jankowski]
1.1. Estella Wituńska, zm. w 1848, pochowana w Łosku.
1.2. Bartłomiej Wituński, leg. w 1798.
1.3. Stanisław Wituński, stanowniczy oszmiański 7.3.1794, a od 4.1798 lustrator powiatu oszmiańskiego. + Teresa, 1815 jako wdowa, zakupiła od córki Grzegorza Nestorowicza N.Vietinghoffowej Michałowszczyznę k. Holszan.  
1.3.1. Alfons Wituński dz. Michałowszczyzny, Teresjanowa i Łużek
1.3.1.1. ?? Wituńska dz. Michałowszczyzny, + Skinder wł. Józefpola k. Holszan
1.3.1.2. ?? Wituńska dz. Teresjanowa, + Tebański
1.3.1.3. ?? Wituńska dz. Łużek k. Łoska + Aleksander Bolesta-Jankowski, ojciec: Józef. 



?? Wituński, + Irena Kobierzycka, autorka artykułu „Za wolność i lud” w Kazimierzu Dolnym, z 30.XI.1970.
Michał Wituński + (Czamanin w par. Świerczyn – Kujawy) Marianna Myszkowska h. Jastrzębiec
Monika Wituńska ur.1967 mieszka Zduńska Wola, ostatnia z nazwiskiem, + Kowalczyk
Rajmund Wituński, autor „Rys dobrej żony, czyli Sylwan i Meleshof”, powieść wydana w Wilnie w drukarni H. Orgelbranda w 1861.
Stanisław Wituński, autor „Filon i Chloe w rozmaitych zdarzeniach, pismo…”, druk wydany w Wilnie u XX. Eijerów w 1802.
Stanisław Wituński poległ w Powstaniu Warszawskim.
Władysława Wituńska uczestniczka Powstania Warszawskiego 1944
Zygmunt Wituński kpt. Dowódca 7 baterii artylerii WP, 1933 po Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego







witunski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Wituński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)




Niestety, w dziale Biblioteka-Forum nie ma żadnych artykułów, opowiadań, opisów miejsc związanych z nazwiskiem Wituński. To wynik sprawdzenia tytułów tylko w sposób automatyczny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników).

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odpowiedni pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Wituński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Julia Wituńska
  Miejsce: Polipnica, pow. oszmiański
  Data: 1865
  Opis: Powstaniec Styczniowy z Litwy, ukazem dnia 10.12.1865 skazany na zamieszkanie w Rosji, majątek przymusowo sprzedano




To zapisy o osobach nazwiska Wituński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)



Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Wituński.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Wituński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 51729 Julia Wituńska
  Opis: zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Polipnica , pow. oszmiański został przymusowo sprzedany
  źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 3.1.1868
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wituński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)



Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Wituński. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wituński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)



Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Wituński. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wituński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)



Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Wituński. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)



Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.