Korab (Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna)
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9276.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Gryf

Zawołanie: Po trzy na gałąź; Świeboda

W polu czerwonym gryf srebrny, klejnot – poługryf z trąbą złotą, znany w tej formie od 1366. Wcześniej ród używał różnych choć zbliżonych form godła, znanych np. ze znaków dwóch Marków, i Klemensa (wszyscy trzej to wojewodowie krakowscy w latach 1225-44).

Najstarsze notowanie 1366 - pieczęć Pełki - sędziego sandomierskiego. W źródłach pisanych od 1401.

Za protoplastę Gryfitów uznaje się Jaksę (Klemensa) z Miechowa, ur. ok. 1110 zm. 27.2.1176 , utożsamianego z Jaksą z Kopanicy. Jaksa w 1162 odbył wyprawę do Jerozolimy, założył następnie klasztor bożogrobców w Miechowie. W 1145 ożenił się z Agapią Dunin c. Piotra Włostowica Dunina ze Skrzynna i Marii (córki Olega Michała Rurykowicza). W wianie za żonę dostał liczne ziemie w krakowskiem. Być może jego wnukiem był Teodor (Czomber, Cedro, Chader, Czader) ur. ok. 1177, zm. ok. 1238. 1222-3 kasztelan kruszwicki, 1231 wojewoda krakowski. stronnik Henryka Brodatego. Do XI.1231 palatyn w imieniu Władysława III. Od 1234 prowadzi akcję osadniczą na Podhalu, m.in. zakłada Nowy Targ. Również Gryfitą jest Klemens III Jaksa z Ruszczy zm. 1256, syn. Sulisława, który wraz z Bolesławem Wstydliwym walczył z Konradem Mazowieckim, 1232 pomógł w ucieczce Grzymisławie i Bolesławowi Wstyd. z Sieciechowa, gdzie był więziony przez Konrada. wojewoda opolski, kasztelan oświęcimski (jego rodzina, lub krewni, od okolicznych Branic przyjęli nazwisko Braniccy), założył klasztor w Staniątkach, kasztelan krakowski. Jego żoną była Recława c. Zbrosława kaszt. opolskiego.

(Na temat identyfikacji Jaksy z Michowa i Jaksy z Kopanicy w publikacjach m.in. Katalog biskupów krakowskich, Jan Długosz, S. Nakielski w Miechovia sive Promptuarum antiquitatum, J. Bieniak "Polska elita polityczna XIIw., K. Mosingiewicz "Jeszcze o zagadce Jaksy", J. Rajman "Dominus comes princeps. Studia o Jaksach w XII wieku, R. Kiersnowski "Jaksa i jego monety", • Marek L. Wojcik, Rod Gryfitow do konca XIII wieku, M. Cetwiński, Rycerstwo Śląskie do końca XIII wieku

Gryf spotykany jest już w dawnych zapiskach „Klejnotach” Długosza, „Stemmata Polonica”, herbarzu Złotego Runa, „Codex Bergshammar” i herbarzyku Marka Ambrożego.

Rodziny należące do herbu: Aksamitowski, Aksentowicz, Andronowski, Andrzejkiewicz, Andrzejkowicz, Ankowski, Babowski, Batowt, Bawołowski, Bąkowski, Bąkowski-Jaksa, Behme, Belicki, Beliski, Bełhacki, Bełzki, Będa, Bielicki, Bielski, Bieniaszewski, Bieniażewski, Bilański, Bitowt, Bitowtowicz, Bober, Bobowski, Bobriński, Bobrowicz, Bogatko, Bokowski, Bońkowski, Borkowicz, Borzesławski,, Borzysławski, Botowicz, Botowt, Bóbr, Brajczewski, Branicki, Brański, Braun, Broniecki, Broniec, Bryliński, Brzeziński, Brzeźnicki, Brzeżnicki, Bubowski, Burnejko, Burzyński, Butowt, Buttowt, Butowicz, Butowt, Bykowski, Ceder, Cedro, Cedrowicz, Cedrowski, Chamiec, Chamski, Charzewski, Chicki, Chłądowski, Chłędowski, Chomski, Chrapkowicz, Chroniowski, Chronowski, Chycki, Chyćko, Ciepielewski, Ciepielowski, Cikowski, Cykowski, Czajański, Czajęcki, Czaykowski, Czepielewski, Czepielowski, Czykowski, Dębicki, Dobek, Doberski, Dobkiewicz, Dobko, Domaradzki, Dowiat, Dowiatt, Dziwisz, Gąbski, Gedajmin, Getkin, Getko, Gębski, Gędka, Giedczycki, Giedczyński, Giedecki, Giedmin, Giedymin, Giedziński, Gienk, Gienko, Gierntowt, Giesztowt, Gładysz, Gładyszewski, Głuchowski, Gołąbek, Gosicki, Goszycki, Grefkowicz, Gregorowicz, Grodzicki, Gross, Gruźdź, Gryczka, Gryffin, Gryfin, Grynkiewicz, Grzywaldzki, Grzywladski, Gubin, Gumieniecki, Gunther, Gustkowski, Gwoździowski, Haczewski, Hausman, Hronowski, Hromyk, Hromyka, Hroznowski, Hrydzicz, Ilsinger, Iżyron, Jaksiński, Jakszewicz, Jarken, Jarmołowicz, Jaworski, Jawoysz, Jawszyc, Jaxa, Jencewicz, Jeńcewicz, Jezierski, Kański, Karpowicz, Kawecki, Kawęcki, Kawiecki, Kąsieński, Keller, Kępski, Khański, Kicki, Kiertut, Kijański, Kijeński, Kilski, Kleszczewski, Kleszczyński, Klewszczyński, Klimontowicz, Kober, Kobr, Kobro, Kołaczkowski, Kołucki, Komarnicki, Komornicki, Komorowski, Konarski, Korabka, Kosmynowski, Kosmyszewski, Kossowicz, Kośficz, Kośmierzowski, Kośminowski, Kotkowski, Kowalewski, Kowarski, Krobanowski, Kromołowski, Krukowski, Kruszewski, Kruszowski, Krynicki, Krzeczewicz, Krzeczowicz, Krzeszowicki, Krzeszowski, Krzyszewski, Kurkowski, Kwiatkiewicz, Kwiatkowicz, Kwiatkowski, Kwieciński, Laskowski, Latosiński, Latoszyński, Laudyn, Lechowicz, Leńkowski, Leśniewski, Leśniowolski, Leśniowski, Lewczenko, Ligęza, Lipowski, Lobowski, Lubczewski, Luboński, Lutecki, Luzeński, Ładoszyński, Łobowski, Łobzowski, Łotwiszyński, Łowczewski, Łowczowski, Łowczycki, Łupiński, Macewicz, Makowski, Makulski, Maleszewski, Maleszowski, Maliszenko, Maliszewski, Maliszowski, Małachowski, Maniukowski, Marcinkowski, Mąkolski, Micewicz, Micherowski, Michora, Michorowski, Michowski, Mielecki, Mielęcki, Mielędzki, Mikołajewski, Mikołajowski, Mikoszek, Mikoszko, Milecki, Milęcki, Mirzowski, Molenda, Molendziński, Mykoszek, Myrzowski, Nakwaski, Nasiechowski, Nasięchowski, Nast, Nasto, Neczwojewicz, Neczwojowicz, Neledyński, Nieklewicz, Niklewicz, Nosiłowski, Noskowski, Nowoszewicz, Okołowski, Osowiecki, Ossowiecki, Ossowski, Ostrowski, Otwinowski, Paluchowski, Panterewicz, Panterowicz, Papieski, Papiewski, Papiński, Papuski, Parys, Pełka, Pietraszko, Piskorzewski, Pobiedziński, Podegrodzki, Podgrodzki, Podogrodzki, Poleski, Połucki, Potucki, Prochański, Procheński, Pruchański, Prucheński, Raczkiewicz, Raczkowicz, Radliński, Rakowski, Rankowicz, Rosławiec, Rosłowiec, Rosłowicz, Rotarius, Rotariusz, Rotarski, Rozen, Rożen, Rożenkowski, Rożeński, Rożno, Rożnowski, Ruszczycki, Ruszkowski, Sabina, Sczepanowski, Sierakowski, Skarbek, Skrzyszewski, Skrzyszowski, Słocki, Soroko, Stanisławski, Stojowski, Stroniowski, Strzeszkowski, Studzieński, Studziński, Sulisław, Sułocki, Swoszowski, Syrochowski, Szczepanowski, Szczodry, Szczukocki, Szczukowski, Szczynecki, Szlydyen, Szołomski, Sztukowski, Szulc, Światopełk, Światopełkowicz, Święszek, Taonowicz, Tągoborski, Tęgoborski, Treska, Treszka, Tresko, Trojacki, Trojecki, Trzeciak, Trzeciecki, Trzeciewski, Turski, Ujejski, Ulkowski, Warchałowski, Wdowiszewski, Weszmunt, Wierzbicki, Wierzbięta, Wiktorowski, Wilkowski, Winiarski, Wiszek-Otwinowski, Wiszko, Wiśniewski, Wodnicki, Wolski, Wosztort, Wosztowt, Wyszko, Zadrożny, Zajezierski, Zakomorny, Zakrzewski, Zamiechowski, Zamierowski, Zanietowski, Zaporski, Ziema-Grodzicki, Zienko, Znamierowski, Znamirowski, Zołotar, Żaporski, Żarliński, Żeromski, Żeromski-Jaxa, Żeroński, Żukowski, Żyzmińskiherby dzielone
W heraldyce polskiej rzadko występowały herby dzielone. Kilka przykładów to:


 • Godziemba-Szreniawa: Węgleński
 • Jastrzębiec-Ogończyk: Maluski
 • Jastrzębiec-Szreniawa: Czerniawski
 • Jelita I-Topór: Krasieński
 • Korab I-Przeginia: Kryński
 • Kościesza-Śreniawa: Kozaryn
 • Kotwicz-Łada: Bartoszewicz
 • Kuszaba-Lis: Bronowski
 • Leliwa-Ostoja: Czapiewski
 • Leszczyc-Nałęcz: Bączkowski
 • Poraj-Jasieńczyk: Jabłoński
 • Tępa Podkowa-Topór: JaniszewskiKorab


Rodziny należące do herbu: Adamczewski, Andrykiewicz, Andryszkiewicz, Bąkowski, Białuch, Bielecki, Bieniecki, Bieniedzki, Bierbasz, Bobkowski, Bogusławski, Boguszewski, Boguszowski, Boiński, Bojanowski, Bojemski, Bojeruski, Bolembski, Bolemski, Boleński, Bolemski, Boleski, Bołądź, Bołońdź, Bońkowski, Bortowt, Borzkowski, Bronowski, Brzozowski, Bugielski, Chaciszewski, Chajęcki, Chajewski, Chasiecki, Chiżanowski, Chlewski, Chociszowski, Chojecki, Chrościelski, Chruśliński,, Chrzanowski, Chwalibowski, Chyżanowski, Cymerman, Czachorowski, Czachowski, Czachórski, Czachurski, Czajkowski, Czarnołuski, Czartkowski, Czechelski, Czepiel, Czepielski, Czepik, Czerniecki, Dąbrowski, Dobkint, Dolański, Domasowski, Domaszowski, Dowkint, Dowkont, Drogoszewski, Droszewski, Drozdowski, Dubalski, Dulibiński, Dymitrowski, Dyski, Dziadkowski, Dziatkowski, Ejsmont, Eysmont, Eysmunt, Eysmontt, Eysymont, Falibowski, Faliński, Figura, Fischel, Fiszel, Gałęski, Gądkowski, Gątkowski, Gerłowski, Gierłowski, Gilicki, Gliniecki, Głoskowski, Gniazdowski, Godziątkowski, Gogoliński, Goraj, Gorzycki, Grabanowski, Grędzica, Grodzielski, Grudzielski, Grzędzica, Grzywowski, Guńkowski, Haczkowski, Hajewski, Hardziewicz, Hliniecki, Hołowicki, Horaj, Hordziewicz, Hordziewski, Hotowicki, Hotowski, Hotowicki, Jadamczewski, Jadamczowski, Jankowski, Jucewicz, Jurewicz, Kałowski, Karnowicz, Karpiński, Karpowicz, Karski, Katorowski, Kiend, Kitkiewicz, Kleczkowski, Kłodawski, Knistowt, Kobierzycki, Kociałkowski, Kociełkowski, Kociołkowski, Koczanowski, Kokoski, Kokowski, Kolbuszewski, Kolbuszowski, Kołdowski, Korabiewicz, Korabiewski, Korabiowski, Koropowicz, Kosieradzki, Kościełkowski, Kotarowski, Kotnowski, Kotowiecki, Kotwicki, Kowalski, Kozieradzki, Kozłowiecki, Krampiewski, Krasowski, Krąpiewski, Krąplewski, Krępski, Kroczewski, Kroczowski, Krokocki, Krompniewski, Krowicki, Krynicki, Krzeczkowski, Krzętkowski, Krzyaszowski, Kucharski, Kwiatkowski, Lacki, Laskowicz, Laskowski, Ligęza, Lobeski, Loża, Lubeski, Luteński, Lutomski, Lutyński, Łabanow, Łabanowski, Łabęcki, Łabudziński, Łaski, Ławrynowicz, Łazowicki, Łazowiecki, Łobeski, Łobod, Łoboda, Łodż, Łopacki, Łopatecki, Łoza, Łódź, Maciejczak, Małaszewicz, Małkowski, Marski, Mestwiłł, Michniewicz, Mielaczewski, Miełaczewski, Mikołajewicz, Milczewski, Miłaczewski, Miłaszewicz, Mitkiewicz, Młodziejowski, Molski, Morawski, Moszczyński, Mrowiński, Murawski, Nacesławski, Naczesławski, Naciesławski, Nacisławski, Nadsławski, Nawojski, Nowoyski, Nayniewicz, Nazarewicz, Oleszkiewicz, Oleszkowicz, Orzeszko, Orzeszkowski, Ososki, Osowski, Ostrowski, Pacynka, Pacynko, Pacynowski, Paczynowski, Pajęcki, Parachamowicz, Paradowski, Parchamowicz, Pawłowski, Peckowicz, Penza, Pepłowski, Perucki, Perzyński, Pęczykowski, Piątkowski, Pieczanowski, Piecznowski, Pieńczykowski, Pierucki, Pieruski, Pierzyński, Pietraszewski, Pięcznowski, Pięczniewski, Piotraszko, Piotruszewski, Podejko, Ponikwicki, Poradowski, Powidzki, Przeczeń, Przeniewski, Radlica, Radlicki, Rajski, Rakielewicz, Rogowski, Rolikowski, Rosowski, Rosowski, Rulikowski, Rusocki, Russowski, Rusiecki, Sabra, Saleniewicz, Sczurski, Sęczkowski, Skarszewski, Skulski, Słonecki, Snarski, Sobocki, Sokołowski, Solikowski, Sołomko, Sopociński, Stanczykowicz, Szamotulski, Szczurkowski(?), Szczurowicki, Szczurski, Śliwnicki, Świecicki, Święcicki, Taniczewski, Taniszewski, Taniszowski, Tarussa, Tarusz, Tokarski, Uruski, Wawrowski, Wąglewski, Wdziękoński, Wiązkowicz, Widmont, Wietrykowski, Wietrzykowski, Wojchowski, Wojciechowski, Wojsanowski, Wojsławski, Wojszycki, Wolanowski, Zadzik, Zbikowski, Zdzenicki, Zdzeński, Zdzienicki, Zdzieński, Zdziński, Zimmermann, Żbikowski, Żeromski, ŻoromskiKrynicki

Rodziny należące do herbu: KrynickiOsorya

Rodziny należące do herbu: Aniukiewicz, Bakłanowski, Billicki, Bochłowski, Bogdal, Boklewski, Boklowski, Bokłowski, Brochocki, Bukowski, Burzyński, Busz, Buszkowski, Bychawski, Cerpicki, Ciepliński, Cierpecki, Cierpicki, Czeszyk, Dąbrowski, Dobiecki, Filipowski, Gorecki, Górecki, Gordyk, Gurdyka, Górecki, Grabownicki, Grodzicki, Hruszewicz, Janowski, Kempski, Koło, Kołomyjski, Konarski, Kondracki, Konracki, Konradzki, Korabiewski, Korabski, Korkosz, Korkoz, Kostecki, Kostrzecki, Kostrzewski, Kowalowski, Krasowski, Krzesławski, Krzywoszewski, Kudelski, Kunradzki, Kurski, Kwasowski, Kwassowski, Lasowski, Lassowski, Lazański, Łaszewski, Martos, Metalski, Niepoczołowski, Niepoczołtowski, Pelwelski, Pełka, Pierzczewski, Pieskowski, Płochocki, Rus, Rusecki, Ryterowski, Schleewitz, Sczaniecki, Sędzimir, Stadnicki, Striżewski, Świeczka, Terawski, Trojanowski, Twardzicki, Twerbus, Twirbut, Twierbutt, Tworkowski, Tyrawski, Werbotych, Wodecki, Zawisza, Złocki, Złotnicki, ZłotskiOstojaRodziny należące do herbu: Alkiewicz, Ancyperowicz, Ancypokowicz, Baduski, Balicki, Banczelski, Bankowski, Bańcowski, Bańkowski, Barankiewicz, Baranowski, Bardecki, Bardowski, Bartkowski, Bartoszewski, Bądkowski, Bątkowski, Benczelski, Bernatowicz, Bęczelski, Będuski, Bętkowski, Biel, Bielski, Bieńkowski, Biestrzecki,, Biestrzykowski, Blinowski, Błaszkowski, Błociszewski, Błogienkowski, Bocian, Bocianka, Bociarski, Bogusławski, Boguszewicz, Boguszewski, Bohatyrewicz, Bohatyrowicz, Bohussowski, Bohuszewicz, Bohuszowski, Boraczewski, Boratyński, Borodzicz, Borowieski, Brodowicz, Brodowski, Brokowski, Broniowski, Brzozowski, Bukowski, Buszowski, Butniewicz, Byjel, Bzowski, Chechelski, Chełmowski, Chełmski, Chiziński, Chluski, Chłuski, Chocieński, Chodelski, Chodkowski, Chodorkowski, Chotkowski, Chrostecki, Chrostowski, Chrościcki, Chrościel, Chrystowski, Chrząstowski, Chrzelowski, Chudzicki, Chudziński, Chudzyński, Chyzyński, Chyżewski, Chyżyński, Ciechański, Cieśliński, Czapiński, Czechowicz, Czeczot, Czernikowski, Damowski, Danielewicz, Danielski, Danilewicz, Daniłowicz, Dargiewicz, Darowski, Delpes, Dembowski, Dmosicki, Dmoszyński, Dobaniowski, Dobielewski, Dobromirski, Dobrowolski, Domaradzki, Domontow, Domosicki, Dreling, Dubaniewski, Dubejkowski, Dubkowski, Dubleński, Dublewski, Duczman, Dudkowski, Dulowski, Dulski, Duszakiewicz, Duszewski, Dutkowski, Dworecki, Dworzecki, Dzięczyński, Dziwlewski, Dziwłowski, Fersen, Finkowski, Gajdowski, Gajewicz, Gajewski, Gajowski, Gawłowski, Gerzykowski, Glewski, Glębocki, Glindzicz, Glokman, Głazowski, Głębocki, Głowczewski, Główczewski, Głogiński, Głowacki, Główczewski, Gniady, Godziszewski, Górkowski, Gralewski, Grąd, Grolewski, Gromadzki, Halczyński, Hełczyński, Heymzot, Hodylski, Hrebnicki, Hryniewiecki, Hubnicki, Hubniński, Hulanicki, Ibiański, Ilikowski, Iłowiecki, Iłowicki, Imram, Irzykowski, Iwaczkowski, Iwański, Jackowski, Jaczkowski, Jajkowski, Jakliński, Jakowicki, Janikowski, Janiszewski, Janoszewski, Jański, Jaworski, Jerzykowski, Jeżowski, Jotejko, Joteyko, Juckiewicz, Kaczanowski, Kałaur, Kałłaur, Kałuwur, Kamieński, Karabczewski, Karabczyjowski, Karapczewski, Kargowski, Karlewicz, Karlewski, Karliński, Karłowicz, Kaweczyński, Kawęczyński, Kawieczyński, Kątkowski, Kempski, Kędrzyński, Kępski, Kiedrowski, Kiedrzyński, Kielowski, Klonowski, Kłębowski, Kłopotek, Koczanowski, Kołodziejski, Komor, Komorowski, Konczycki, Kondracki, Kondradzki, Konradzki, Kontkowski, Kończycki, Korabczejewski, Korabczewski, Korabczowski, Korabczyjowski, Korabczejowski, Koryda, Kostkowski, Kośniewski, Kotkowski, Kotnowski, Kowalkowski, Kowalski, Kozak, Kozłowiecki, Kozłowski, Koźniewski, Kożniewski, Krecza, Kreza, Krępski, Krópczewski, Krópski, Krzelczycki, Krzelewski, Krzelowski, Krzelężycki, Krzelowski, Krzesz, Krzyczkowski, Krzylczycki, Krzywicki, Krzywiec, Krzywoszyński, Krzyżewicz, Książnicki, Kublicki, Kumanowski, Kurcz, Kurosz, Kuryłowicz, Lachowicki, Lachowiecki, Latkowski, Lenski, Leński, Leski, Lewonowicz, Lubicki, Lubochiński, Lubochoński, Lubochowski, Łatkowski, Łeński, Łęcki, Łęski, Łowiecki, Łunin, Łyszkiewicz, Maciański, Maleczkowski, Mamchocki, Marchocki, Marchowicki, Marchowski, Markiewicz, Markowicz, Marylski, Masz, Mazalski, Mądrzejewski, Mądrzewski, Metelski, Miczycki, Miedzwiedzki, Miedźwiecki, Mietelski, Miklaszewicz, Miklaszewski, Mikłaszewicz, Mikorski, Mikutowicz, Mioduszewski, Mizerski, Młodyjeski, Młodylski, Modliszewski, Modrzejewski, Modrzejowski, Modrzewski, Mokierski, Mokrzecki, Mokrzycki, Mondrzejewski, Morawski, Mosalski, Mossalski, Mostkowski, Moszczycki, Mościc, Mościcki, Mościsz, Mrożek, Mydłowski, Myszkiewicz, Nagorczewski, Nagórczewski, Nagórka, Nagórski, Nagrodzki, Nahorski, Nass, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Niegoszewski, Nieradzki, Nierodzki, Nos, Nowogrodzki, Nyka, Nyko, Ochocki, Okołowicz, Olewiński, Oliwiński, Ordyłowski, Ordyniec, Ordyński, Orłowski, Osiczkowski, Osieczkowski, Ostaniewicz, Ostarzewski, Ostaszewski, Ostaszko, Ostoja, Ostojski, Owsianko, Owsiany, Oziebłowski, Oziębłowski, Pakarliński, Paklerski, Palczyński, Palecki, Pałecki, Pankiewicz, Paszczenko, Paszkiewicz, Pęgowski, Pękosławski, Pękowski, Pętkowski, Piaszczyński, Piat, Pierszyński, Pietrzkiewicz, Pilarski, Pilawski, Podgórski, Podskarbski, Podskoczym, Podwysocki, Pokarliński, Polak, Politalski, Politański, Politowski, Poniecki, Poskoczym, Postnik, Postrumiejski, Pośnik, Potapowicz, Potocki, Przeszmiński, Prześmiński, Przezdybski, Przezwocki, Przybysławski, Puczycki, Puszkarenko, Raczewski, Raczko, Raczkowicz, Radgoski, Radgowski, Radogorski, Radogowski, Raduński, Radwański, Rajski, Rdzawski, Rekosz, Rekscia, Rekść, Relski, Roguski, Rokosz, Roszkowski, Rozkoszewski, Rożniatowski, Rudołtowski, Rudzicki, Rudziejewski, Radziejowski, Rukujża, Rukwyż, Rukwiza, Rumszewicz, Ruszkowski, Ryk, Rykaczewski, Rylski, Rząśnicki, Rzepliński, Rzymczykowski, Sadowski, Samborski, Samorak, Samorok, Sarbski, Schimoński, Sędzimir, Siedlecki, Siedlikowski, Siedliński, Siedliski, Sielecki, Siemnicki, Siemoński, Siemuński, Sieradzki, Skorka, Skórka, Skrobot, Skrzeszewski, Skrzeszoski, Słoński, Słupski, Słuszka, Smoszewski, Smuszewski, Smużewski, Soboniowski, Solecki, Songajło, Spaszczenko, Stachelski, Stachler, Stachora, Stachorski, Stachurski, Stackiewicz, Starzeski, Starzewski, Starzycki, Staszewski, Staszowski, Stebelski, Steblecki, Steblowski, Stebłowski, Stobiecki, Stokowiecki, Strozberg, Strzałka, Strzałkowski, Strzelecki, Suchcicki, Suchorabski, Suchorębski, Sultzen, Sułocki, Sumorok, Szarota, Szczoskowski, Szembel, Szmigłowski, Szmilowski, Szmyglowski, Szmygłowski, Szyja, Szymoński, Szyszkowicz, Szyszkowski, Ścibor, Ściborski, Ściszewski, Śniekowski, Świderski, Świerczyński, Świerkocki, Świracki, Świrkocin, Targoński, Teliński, Tołkacz, Tomkiewicz, Trzcieński, Trzebnicki, Tucznia, Tuczeń, Tudorowski, Turnicki, Turznicki, Tuski, Twerbut, Tworynicki, Ubliński, Ubniński, Ulejski, Uleski, Unichowski, Uniechowski, Ustarbowski, Wadowski, Wasilewski, Wierciochowski, Wojciechowski, Wojdowski, Wojewódka, Wojewódko, Wojnowski, Wojsicki, Wojszyk, Wolski, Wygrzywalski, Wyrzek, Wysocki, Zabiała, Zabierzewski, Zabierzowski, Zabokrzycki, Zaborowski, Zagorski, Zagórowski, Zagórski, Zagurski, Zajarski, Zajerski, Zakrzewski, Zaleski, Zarogowski, Zasztowt, Zawadzki, Zborowski, Zdaniszewski, Zdanowicz, Zebedey, Zębedey, Złociszewski, Złop, Złoszcz, Złoty, Zubko, Żabokrzycki, Żakowski, Żarski, Żegadło, Żerakowski,

Grafika

Połock - herb
Herb miasta PołockaRadwan


Inne nazwy: Wierzbowa, Kaja

Na czerwonym tle chorągiew kościelna na której krzyż.

Pierwszy raz w źródłach pisanych w 1407r. Pierwsza pieczęć 1443 Piotr Cikowski, podsędek ziemi krakowskiej.

Herb posiadał liczne odmiany

Rodziny należące do herbu: Babski, Bagieński, Banowski, Baran, Barański, Batogowski, Bądzkiewicz, Beniewicz, Benkiewicz, Benkowicz, Bęcki, Białobrzeski, Bieniewski, Bieńkiewicz, Biernacki, Bilewicz, Bocewicz, Bochowicz, Bochwic, Bochwicz, Bogucki, Bohdanowicz, Bojanowski, Boleski, Bondzkiewicz, Borewicz, Borodzicz, Bradysz, Brandys, Branecki, Braniecki, Broniewicz, Buchowicz, Buchwic, Buchwicz, Buczyński, Bujnowski, Bukomowicz, Bunczyn, Bydłowski, Chałański, Charmański, Charwiński, Chełstowski, Chlewiński, Chlugwański, Chluski, Chługwański, Chłusewicz, Chłuski, Chmielewski, Chormański, Chwediuszko, Cikowski, Cimochowicz, Coluszański, Czapka, Czapla, Czaplejewski, Czaplica, Czcik, Czcikowski, Czechowski, Czepielewski, Czepielowski, Czubiński, Czudzinowski, Czuryło, Czyliński, Czymbajewicz, Dadzibog, Dadzibóg, Dąbrowski, Desznowski, Dębski, Długi, Dobrosielski, Domaradzki, Dostojewski, Dostojowski, Draczewski, Dziewulski, Dzlistrowicz, Fediuszko, Fiedziuszko, Fokowicz, Folgierski, Folkierski, Folkiewicz, Frystacki, Frysztacki, Fulgierski, Gliński, Głuchowski, Głuski, Gondyn, Gorski, Goska, Górski, Grodecki, Grodziecki, Grodzki, Gruszecki, Gubarewicz, Guk, Hanuszewicz, Hejnink, Hlebowicz, Hłuski, Homiczewski, Hordyna, Hrynkiewicz, Hubarewicz, Huk, Hukiewicz, Jakacki, Janowicz, Jarzębiński, Jasklewski, Jasklecki, Jaskłowski, Jastkowski, Jastowski, Jeziorkowski, Johanson, Józefowicz, Judycki, Jurczycki, Jurewicz, Jurkowski, Kania, Karmański, Karpowicz, Karski, Karwacki, Karwiński, Kasperowicz, Kawłok, Kęski-Tałat, Kieński, Kietorowski, Kieturowski, Kiskowski, Kissowski, Knabe, Kohałowski, Kolesiński, Komar, Konarzewski, Konaszewski, Kononowicz, Konstantynowicz, Korabiewski, Kowalewski, Kowalowski, Krakowiński, Krodzki, Krotki, Krotkiewicz, Krotkiewski, Krótki, Krukowski, Kruszewski, Krzymaski, Krzymuski, Krzystek, Krzyszczewski, Książnicki, Kulbacki, Kunaszewski, Kunaszowski,Kunowski, Kurcz, Kurzelewski, Kużelewski, Lachowicz, Laszenko, Lenkiewicz, Leski, Leszczyński, Lodziński, Lubański, Lubaski, Lubawski, Łabuński, Ładziński, Łaski, Ławrynowicz, Łodziński, Łopato, Łopatto, Łukawski, Łukowski, Mackiewicz, Magnuszewski, Malchiewski, Maliński, Maluszycki, Małchiewski, Małuszycki, Mamiński, Mazulewicz, Micewicz, Michałowski, Michnowicz, Miemczewski, Mioduski, Mioduszewski, Mironowicz, Moniuszko, Moskalewski, Nabut, Nadarzyński, Nargieło, Nargiełło, Nicki, Niebrzydowski, Niedziałkowski, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Niegoszewski, Niegoszowski, Niemczewski, Niewierski, Niszczyński, Nowomiejski, Obarzankowski, Obwarzankowski, Okęcki, Okęski, Okmiański, Okuszko, Oleszyński, Oleśnicki, Olizar, Olizarowicz, Olszowski, Orzechowski, Osiecki, Osiński, Ostaszewski, Oświecim, Oświęcim, Oświecimski, Owsiński, Owsieński, Oziembłowski, Oziębłowski, Pacewicz, Pakosławski, Pakoszewski, Parzanowski, Paskiewicz, Paszkiewicz, Paszkowski, Pawecki, Pawęcki, Paweczki, Pawędzki, Pawęski, Pawsza, Pełka, Pemperzyński, Pepeszyński, Perelczyc, Petrusewicz, Petruszewicz, Petruszewski, Pęperski, Pęperzyński, Pieczątkowski, Pietkiewicz, Pietraszewicz, Pietraszewski, Pietrusiewicz, Pietruszewicz, Pietruszewski, Pietrzykowski, Piotruszewski, Piwko, Piwkowicz, Pleśniewicz, Plichciński, Plichczyński, Pławski, Płużański, Podniesiński, Pokoszczewski, Pokoszewski, Połajewski, Połukord, Porażyński, Poruć, Porutowicz, Powicki, Prakowski, Prokowski, Proniewicz, Przychocki, Przydkowski, Przygodzki, Przypkowski, Pytołkiewicz, Rachwałowski, Radecki, Radłowski, Radocki, Radoński, Radwan, Radwanowski, Radwański, Radwiłłowicz, Radyński, Radziszewski, Rakowski, Rodziński, Rpiński, Rudecki, Rudgiesz, Rupiński, Rusiecki, Rusiłowicz, Rybalski, Rybicki, Rybiński, Rychlewicz, Rypiński, Sabiński, Semenowicz, Semny, Serek, Serny, Serwiński, Sippko, Skarzewski, Skolimowski, Sławkowski, Słąka, Słonka, Słuszewski, Służewski, Służowski, Sobieński, Sokół, Stachowski, Stanchlewski, Stanczewski, Stanczlewicz, Stanisławski, Stech, Stecki, Steckiewicz, Stojart, Straszewski, Suchorzewski, Suchożebrski, Sułocki, Swilczewski, Szachno, Szapski, Szarawski, Szczyt, Szemrawski, Szymanowicz, Szymkowicz, Szymkowski, Świs(sz)czewski, Świszewski, Tabusiewicz, Toczyski, Tomaszowski, Tumalewski, Uchański, Uklański, Wiadrowski, Wialbut, Wierzbicki, Więcborski, Więckiewicz, Więckowicz, Wilam, Wilamowicz, Wiland, Wilk, Wirski, Włodkiewicz, Wojdaliński, Wojkunowski, Wojsławski, Wołkunowski, Wołodkiewicz, Wołodko, Wołodkowicz, Wrzosowski, Wytam, Wyżycki, Zabialski, Zabielski, Zaćwilichowski, Załamaj, Zebrzydowski, Zembocki, Zembocki, Zębocki, Zielewicz, Zubko, Żarski, Żądło

Grafika

 
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.