Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9595.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Adonhiram
Zob. Hiramadopcja
W masonerii akt przyjęcia opieki przez lożę nad synem wolnomularza, zapewniając środki na naukę, lub na masonem w wieku emerytalnym.ADVL
Anno della vera Luce - Rok Prawdziwego Światła - masońska numeracja dat. Liczba roku równała się dacie + 4000 lat.afiliacja
W masonerii wymiana członków lóż tego samego stopnia celem zacieśnienia więzów wzajemnej przyjaźni. Termin może się też odnosić do sprzężenia się dwóch lóż które jednak nie tracą swoich nazw. Może to dotyczyć także innych rytów pod warunkiem jednak wymiany poręczycieli przyjaźni.akacja
Jako drzewo które rosło na grobie Hirama Abi - legendarnego budowniczego świątyni Salomona - jest symbolem masońskim. Jej liście symbolizują wdzięczą pamięć. Jest symbolem mistrza loży masońskiej. Drzewo akacji jest wyjątkowo trwałe a liście zwijają się na noc. Dlatego też gałązka akacji składana na grobie jest symbolem nieśmiertelności.

Herby z tym symbolemaklamacja
W masonerii nazwa specjalnych okrzyków które towarzyszą oklaskom (w rycie szkockim - hurra!, w rycie Misraim trzykrotne: Alleluja!)akolada
Ceremonia pasowania na rycerza, najczęściej z symbolicznym uderzeniem płazem miecza po ramieniu, bądź uderzenie dłonią w kark lub policzek, wręczeniem lub przepasaniem pasem rycerskim, wręczeniem lub przypięciem ostróg, przyjęciem przysięgi i in. W masonerii potrójne poklepanie z objęciem i pocałunek - jako obrzędowe powitanie.alfabet wolnomularski
Specjalny kryptograficzny alfabet masoński używany niegdyś do sporządzania tajnej korespondencji. Posiadał kilka stopni wtajemniczenia co różniło się zawiłością znaków.architekt
Urzędnik loży wolnomularskiej czuwający nad jej mieniem. Do jego obowiązków należało także sporządzanie inwentarza.bankiet
Wspólny posiłek wolnomularski spożywany początkowo przy każdej okazji spotkania, potem tylko dwa razy do roku w okresie przesilenia zimowego i wiosennego. Na tego posiłki zapraszano również przyjaciół lub krewnych, jednak aby "światowi" nie rozpoznawali stopni wszyscy zakładali szarfy mistrzów.bawet
Górna część fartuszka masońskiego - części stroju obrzędowego.booz
Kolumna w świątyniach wolnomularskich nawiązująca do kolumny w świątyni Salomona.bracia trzech punków
Określenie nadawane wolnomularzom przez innych - odnosi się do znaczka trzech kropek, które przy podpisach umieszczali masoni dając znak innym o swojej przynależności.bractwa masońskie
Rodzaje kół zainteresowań, grupy obejmujące masoneria specjalizujących się w danej dziedzinie gospodarki, wiedzy, kultury czy życia społecznego.Brat Straszny
Inaczej "Ekspert" - członek loży masońskiej przygotowujący innego ucznia do odbycia jakiegoś stopnia wtajemniczenia. Atrybutami Strasznych Braci były miecz, linia i oko - wyhaftowane na szarfie.cegła
W masonerii symbol monety, pieniądza. Wrzucanie cegieł do Worka Wdowy oznacza składanie datku na cele dobroczynne.

Herby z tym symbolemchrzest wolnomularski
Uroczyste przyrzeczenie jakie składa mason, że będzie wychowywał dziecko z zgodzie z zasadami masońskimi. Dziecko takie otrzymuje też ojca chrzestnego spośród członków loży.cyrkiel
Symbol używany przede wszystkim w heraldyce i pismach masońskiej i wolnomularskiej. Cyrkiel, jako służący do wykreślania koła oznacza sprawiedliwość, rozsądek, doskonałość, astronomię, nawigację. W wolnomularstwie ograniczenie pożądań, równowagę sił duchowych i fizycznych.. Znakiem ucznia jest węgielnica na cyrklu (opanowanie ducha przez materię), znakiem czeladnika - węgielnica i cyrkiel przeplecione (równowaga), znakiem mistrza cyrkiel na węgielnicy (opanowanie materii przez ducha).

Herby z tym symbolemCzcigodny
Tytuł przewodniczącego loży masońskiej lub inne kreślenie Mistrza Katedry.Czeladnik
W masonerii drugi stopień - otrzymywany po stopniu ucznia, po odbyciu minimum 8 miesięcy wtajemniczenia.delegat
Jeden z mistrzów danej loży wolnomularskiej który jest wybierany jako przedstawiciel na doroczne zebranie Wielkiej Loży Macierzystej.delta
Jeden z najważniejszych symboli masońskich - trójkąt równoramienny symbolizujący wiedzę oświecającą umysły ludzi. Często występujący z okiem w środku oznaczającym mądrość która widzi i przewiduje. Deltę umieszcza się po wschodniej stronie pomieszczenia loży, nad miejscem gdzie zasiada Czcigodny.

Herby z tym symbolemdeska rysunkowa
Masońskie określenie listu, lub czystej papeterii. Często pisany alfabetem wolnomularskim.deszcz pada
Masońskie określenie używane przez masonów jako informacja, że w ich gronie znajduje się "profan" - osoba światowa i nie należy mówić o sprawach tajemnych. Używano też "deszcz pada na świątynię" - w sensie - że loża jest narażona na podsłuch, jest otwarta, dostępna publicznie, nie zabezpieczona.Dozorca
Dozorca lub Nadzorca - tytuły urzędnika loży masońskiej dla kogoś opiekującego się Czeladnikami (Dozorca I) lub uczniami (Dozorca II). Funkcja ta była w hierarchii loży zaraz po Czcigodnym.Dzieci Wdowy do mnie
Okrzyk na trwogę w kręgach wolnomularskich. Wykonywany był ze skrzyżowanymi rękami nad głową. Odnosi się on do matki Hirama (budowniczego świątyni) - która była wdową.egregor
Klimat duchowy loży masońskiej.Ekspertfarmazon
Wolny mularz, czyli mason. Pogardliwe określenie kogoś związanego z masonerią. Mazurzy wierzyli że farmazoni nie mają "lalek w oczach" czyli odbicia światła, ubierają się elegancko, obco, kuso, lecz że z buta wystaje im pazur od wielkiego palca.
Nazwa ta, od francuskiego "franc macon" pokazuje niechęć którą zawsze żywiło społeczeństwo polskie do masonerii.fartuch
Jeden z podstawowych symboli przynależności do loży masońskiej. Na fartuchu haftowano atrybuty stopni, symboliczne litery.granat
Jabłka granatu z równo ułożonymi pestkami symbolizują rodzinę wolnomularską. Symbol ten używany jest np. jako zwieńczenie dwóch głównych kolumn w świątyni.

Herby z tym symbolemgwiazda
Świadczy zazwyczaj o dążeniu do celu w myśl zasady "Per aspera ad astram" Stanowi atrybut wolności, natchnienia, ambitnego celu. Gwiazda sześciopromienna oznacza wzniosłe czyny, bezpiecznego przewodnika

W masonerii określenie zapalenia przenośnego świecznika.

Herby z tą symbolikąHiram
Najwyższa godność urzędnika loży masońskiej. Hiram był budowniczym świątyni Salomona, a masoni uważają się za synów Hirama. W niektórych rytach nazwa ta przybiera postać: Andonhiram.

Czytaj więcej: Hiram Abi.inicjacja
Zaznajamianie z tajemnicami i mentalnością masońską przynależną do danego stopnia wtajemniczenia. Pierwszy stopień nie tworzy jeszcze masona - wskazuje mu drogę mentalną - świadczy to bardzo dobrze o tym, że masoneria nie jest organizacją stowarzyszającą, lecz raczej należy mówić "masonizmie" czyli sposobie myślenia.Instalacja loży
Uroczyste otwarcie loży masońskiej, lub też wprowadzenie na urząd.izba rozmyślań
Pomieszczenie w loży masońskiej w której przebywa kandydat przygotowujący się do inicjacji. Pokój taki obity jest kirem a na ścianach wypisane są różne sentencje, myśli i maksymy. Ta część obrzędu ma dać kandydatowi czas na dokonanie właściwych odpowiedzi w kwestionariuszu. Kandydat rozstaje się z życiem profana i sporządza moralny i filozoficzny testament.Jakin i Booz
Dwie kolumny z brązu ustawione przez króla Salomona za wejściem do świątyni. Symbolizowały one stałość (Jakin) i siłę (Booz). W czasach budowy świątyni czeladnicy otrzymywali zapłatę przy kolumnie południowej (J) a uczniowie przy północnej (B).

Jako że świątyni Salomona jest jednym z podstawowych symboli masońskich również i kolumny odgrywają tu znaczącą rolę. Odnoszą się one do trzech stopni pewności i trzech stopni siły (w zależności o rytów jedna, lub druga). Trzy stopnie pewności to wiedza pewności, oko pewności i prawda pewności (dowiedzieć się, zobaczyć, zaakceptować w pełni). W układzie loży kolumny odnoszą się do pierwszych dwóch stopni wtajemniczenia, i wręcz oznaczają te grupy członków - B uczniów a J czeladników. Przy obrzędach stają oni za nimi - przy czym widać że uczniowie stoją na północy, jeszcze z dala od światła wolnomularskiego.kaduceusz

Laska Hermesa, którą otrzymał od Apollina - boga m.in. medycyny. Przedstawiano ją jako owiniętą dwoma wężami i zwieńczoną skrzydłami - symbol znany ze służby zdrowia i karetek pogotowia. W uproszczonej formie - jako mobilium licznych znaków, gmerków i herbów - w formie zbliżonej do liczby 4 - jako symbol 4 żywiołów - często stosowany w alchemii.

Dwa węże (czy też w uproszczonej formie przekrzyżowanie w formie cyfry 4) oznaczają równowagę dwóch przeciwstawnych sił przyrody - ładu i chaosu - lub też ducha i umysłu. Równowaga ta jest podstawą alchemii, jest też podstawą wszelkich naturalistycznych prądów filozoficznych i religijnych. Prądy te zawsze stały w opozycji wobec Chrześcijaństwa, które przyjmowało istnienie jednego Boga - jednego zbioru zasad uniwersalnych. Z tej przyczyny alchemia była uważana za niebezpieczną, a jej filozoficzne konsekwencje zwalczane. Symbol kaduceusza stał się więc symbolem ruchów walczących z Kościołem w szczególności prądów wywodzących się z manicheizmu, a potem związanych z masonerią.


Szukaj znaków z tym symbolemkamień
W heraldyce kamień związany jest z symboliką masońską. Może występować jako kamień nie ociosany (profan, adept), ociosany (czeladnik) i jako kostka, cegła (mistrz). Kamień pęknięty oznacza zakon templariuszy.

Herby z tym symbolemkątownica
Przyrząd służący do rysowania kąta prostego, znak zwany także węgielnicą (od węgła - kamienia węgielnego). Symbolizuje działanie mające na celu przemianę materii, budowanie nowej jakości. Najbardziej rozpowszechniony w symbolice wolnomularskiej, obok pionu, poziomicy i cyrkla jeden z najważniejszych znaków masonerii. Kątownica jest także symbolem św. Tomasza Apostoła. W heraldyce zachodnioeuropejskiej oznacza udostojnienie herbu.

Herby z tym symbolem    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.