Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


kielnia
W heraldyce związana głównie z symboliką masońską poprzez historyczne pochodzenie od grup murarzy. Jest symbolem codziennej, żmudnej pracy nad budowaniem prawdziwej świątyni ducha - czyli czyszczenia ludzi z przesądów.

Herby z tym symbolemklejnot
Ozdoba szarfy masońskiej, oznaka stopnia wtajemniczenia. Jest ona często metalowa, lub wysadzana szlachetnymi kamieniami - np. kielnia, lub delta.klucz
Klucz od zawsze był związany z pełnieniem godności, uzyskiwaniem dostępu, specjalnych możliwości. Klucz przekazywano jako wyraz oficjalnego nadania, pełnomocnictwa. Stał się więc symbolem opieki, wierności, wskazywania drogi. Występuje często jako godło szambelanów, podczaszych. może też oznaczać zadany gwałt, oddanie kluczy miasta nieprzyjacielowi. Klucze do królestwa niebieskiego otrzymał św. Piotr - dlatego też charakterystyczne dwa skrzyżowane klucze (złoty i srebrny) są godłem papiestwa.

Masoneria przyjęła inną symbolikę - milczenia, roztropności. Oko klucza - jeśli jest okrągłe oznacza ścieżkę wiary, kwadratowe - ścieżkę wiedzy -dlatego te dwa klucze mogą symbolizować dyskurs schizmy wschodniej (stawiającej na mądrość) z Rzymem - (stawiającym na miłości Boga).

Znakiem podobnym do klucza, przekształconym czasem w klucz - jest jedna z tamg.

Szukaj herbów z tym symbolemKolegium Oficerów
Ciało kolegialne urzędników lóż masońskich.kolumna
Mobilium herbowe. Symbol trwałości i pewności. Jako element podtrzymujący budynek reprezentuje siłę i trwałość, a więc też i męstwo, siłę charakteru. W wielu kulturach kolumna, lub element podobny pełni rolę pomników ku chwale czyjegoś zwycięstwa czy postawy (np. kolumna Trajana, Zygmuntowska, ale też słupy ofiarne na Syberii, czy pale totemowe u Indian). Z tego też powodu kolumny - szczególnie dwie jak brama - symbolizują wejście do innego świata, kontakt ze światem duchowym. Takimi były słupy Heraklesa. To też symbolizują dla ezoteryzmu dwie kolumny świątyni jerozolimskiej - Jachin i Booz - same będące przeciwieństwami.

Szukaj herbów z tym symbolemKomisja Inwestygacyjna
Grupa przeprowadzająca rozmowę z kandydatem na masoneria i przedstawiająca rekomendacje na posiedzeniu loży.koło
Mobilium herbowe, mające bardzo wiele form i znaczeń. Koło, jako jedna z najprostszych figur geometrycznych pojawia się niezależnie wielu kulturach, dlatego czasem trudno określić skąd przybył dany symbol. i skąd został zaczerpnięty do którego herbu. Najczęściej symbol ten kojarzony jest ze słońcem, doskonałością. Przybiera też liczne znaczenia w zależności od użycia - koło młyńskie, wozowe, zębate, koło tortur, koło niebieskie, sfery. Koło jest oczywiście używane w alchemii, ezoteryzmie, jako symbol masoński - przybiera tutaj znaczenia nieskończoności, przestrzeni, czasu, fortuny, ducha, światła. Koło jest symbolem ruchu (uskrzydlone), symbolem dyscyplin sportowych (olimpiada), sfery życia, owoców (jabłko), szlachetność rodu (koło srebrne), leczenie chorób duszy i ciała (koło czerwone), otrzymanie ran (koło purpurowe). Koło występuje także w symbolu ing-jang, w symbolu dynastii Merowingów (pierścień), symbolu cierpienia (koło św. Katarzyny), symbolu szkół STERNIK (koło sterowe), symboli prawa i życia w hinduizmie (koło prawa, koło życia), cyklu wcieleń, herbie Kuszaba, Poświst, w symbolach korporacji technicznych (koła zębate), kolei, biskupstwa Osnabruk, Erfurt i w wielu innych. Koło nieznane było prekolumbijskim kulturom amerykańskim.

Herby z tym symbolem - w tarczykrzyż lotaryński

Często używany w heraldyce i na medalach. Był symbolem Andegaweńskim, wcześniej używany był również przez templariuszy. Z tego powodu wykorzystywany dzisiaj w obrzędach masońskich przy inicjacji stopnia "Rycerz Świątyni".

Charakterystyczną cechą jest posiadanie wszystkich 6 końców równych. Używany w herbach może wywodzić się jednak z innych form krzyża. Podobny w kształcie do karawaki (dłuższa podstawa), krzyża białoruskiego (również dłuższa podstawa), krzyża inwokacyjnego (zazwyczaj w formie kresek lub cięć) i krzyża podwójnego.


Herby z tym symbolemkrzyż zdwojony

Jako krzyż święceń symbolizuje pięć ran Chrystusa. Używany także jako symbol masoński - trójramienny - mistrz loży, dwuramieny - sekretarz loży

Szukaj herbu z tym znakiemksiążka architektury
Zbiór sprawozdań z posiedzeń loży masońskiej.księga budownicza
Protokół z posiedzenia braci lożowych w masonerii.księga immatrykulacyjna
Rejestr członków loży masońskiej. Lista jest ułożona na ogół wg daty wstąpienia i zawiera informacje o członkach takie jak data i miejsce urodzenia, zawód, stopień.księga pamięci
Rejestr zmarłych członków loży masońskiej.linia
W symbolice masońskiej symbol sprawiedliwego sądu.

Herby z tym symbolemlist kapitularnylowton
Syn masona. Posiada lepsze możliwości wejścia do loży.loża adopcyjna
Masońska loża kobieca. Loże takie istniały w XVIIIw przed powstaniem masońskich organizacji kobiecych.masoneria
Termin o tyle mylący, że raczej powinno stosować się określenie masonizm. Masoneria obejmuje bowiem wiele różnych ruchów, grup, zależnych lub nie od siebie nawzajem. Cechuje ich jednak pewna szczególna postawa - którą należało by nazywać masonizmem.

Masoneria (wolnomularstwo), jako taka, powstała mniej więcej w XVII wieku z honorowych stowarzyszeń mistrzów murarskich. Prawdą jest jednak, że tradycja nurtu myślowego (masonizmu) cofa jej korzenie daleko wstecz - może nawet słusznie do budowniczych Świątyni Salomona czy astrologów egipskich.

Odegrała, i dalej odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu Europy i Świata. Popularna szczególnie w kręgach bogatej arystokracji, a potem wielkiej polityki. W Polsce do końca zaborów odgrywała mniejszą choć też istotną rolę, najszerszy efekt uzyskując w okresie międzywojennym, a także w czasach po 1990 roku. Masoneria, masonizm, były inspiracją, lub wpływem w wielu ruchach - takich jak Rewolucja Francuska, ruchy Młodej Europy w XIX wieku czy powstawanie korporacji przemysłowych.

Wokół masonerii powstało wiele mitów, skupiających się głównie na ich tajnym spiskowym rządzeniu światem. Błąd takiego myślenia wywodzi się z dużej roli obrzędowości i wielu tajemnic. Nie należy przeceniać tego i widzieć tutaj spiskowej historii dziejów, jednak należy pamiętać o tym, że ludzie uczestniczący w masonerii (lub zarażeni masonizmem) mieli niejednokrotnie ogromny wpływ na losy świata. Mason odkrywający światło wolnomularskie prezentował światopogląd ułatwiający mu zajmowanie się sferami polityki czy gospodarki, uzyskiwał pomoc od innych członków.

Masonizm, przynależność do organizacji masońskich, były wielokrotnie, wyraźnie i dobitnie krytykowane przez Kościół Katolicki - jako postawy całkowicie sprzeczne z postawą chrześcijańską, głównie ze źródłami jej etyki, moralności, podejścia do spraw socjalnych. Osoby mające min. 4 stopień wtajemniczenia otrzymują automatycznie ekskomunikę. Dzieje się tak dlatego, że światło wolnomularskie, przedstawiające się jako pełne humanizmu, rozsądku, wiedzy a nawet solidarności czy hojności - jest w rzeczywistości zwrócone przeciwko zasadom na których opiera się światopogląd chrześcijański.

W Polsce działało wiele lóż z różnych rytów, a także znaczna ilość organizacja para-masońskich (inspirowanych przez masonerię). Znanymi członkami lóż masońskich byli m.in. Stanisław August (który przeceniał swoją pozycję tam) a także Walerian Łukasiński (który za samowolne powołanie loży narodowej był bezprawnie przetrzymywany w niewoli do końca życia). Na początku XX wieku masoneria związała się z ruchami teozoficznymi, okultystycznymi i New Age. Członkiem loży był przez pewien czas Adolf Hitler. Zdecydowana część masonerii związana jest jednak z organizacjami promującymi humanizm, liberalizm, demokrację - mając liczne koła paramasońskie takie jak Rotary, Lions i in.

* Więcej o masonerii z punktu wiedzenia katolickiego.
* Hasło: Masonizm
* Pytanie o nazwiska masonówLeksykon haseł i symboliki masońskiej.miecz
Jako mobilium herbowe symbolizuje męstwo, honor, sukcesy wojenne. Obnażony - ma związek z walką, bitwą, schowany w pochwie wyraża raczej roztropność, siłę charakteru. jako oręż był symbolem rycerskim, często więc pojawia się w najstarszych herbach polskich, także i kościelnych - często zamieniając się rolami z krzyżem - szczególnie łacińskim. Miecz katowski był symbolem sprawowania wyroków sądowych. Płomienny miecz św. Michała ma pofalowane brzegi. Taki ognisty miecz jest też symbolem masońskim gdzie oznacza żywą myśl i czujność. W symbolice papieskiej dwa miecze - czerwony i niebieski - były - rzadko używanym - symbolem władzy świeckiej i duchowej. Symbol ten z oczywistych względów jest popularny na całym świecie.

Herby z tą symbolikąMówca
Masońska nazwa osoby dbającej o sprawy konstytucji i ogólnych przepisów. Do jego obowiązków należy m.in. zgłaszanie wniosków do głosowania.młotek
Masoński symbol pracy i działania. Jest on często używany przy określeniach typu "pełnić funkcję pierwszego młotka" czyli Czcigodnego, lub "drugiego młotka" - Dozorcy


Herby z tym symbolemNadzorca
Zob. Dozorca.obiediencja
Jurysdykcja, przynależność prawna, rytualna danej loży masońskiej.obraz loży
Spis loży masońskiej - prowadzony na bieżąco wykaz członków. Dawniej obraz taki czyniony był w postaci rysunku na ziemi, np. kredą na deskach - przedstawiając sposób ustawienia każdego członka.Odźwierny
Masońska nazwa kogoś kto czuwa nad bezpieczeństwem prac loży.ołtarz
Miejsce w loży masońskiej w którym, przy małym stole pracuje Czcigodny. Na ołtarzu znajduje się konstytucja masońska i trójramienny świecznik.

Herby z tym symbolempatent filozoficznypatent konstytucyjnypatent masoński
Dokument zawierający zezwolenie dla loży, kapituły, rady, areopagu, otrzymany od wyższych władz masońskich.

* patent konstytucyjny (karta) - zezwolenie dla działania loży
* list kapitularny - zezwolenie dla działania kapituły
* patent filozoficzny - zezwolenie dla działania rady
* dyplom - nazywany czasem patentem dyplom poświadczający bycie mistrzem


Dyplom mistrza Michała Pełczyńskiegopółnoc
Masońska symboliczna godzina - czas zakończenia obrzędów. nie musi to być środek nocy.
Geograficznie tak określa się tą część świątyni masońskiej gdzie siedzą uczniowie (najdalej od światła wolnomularskiego) - nie musi znajdować się po faktycznej północnej stronie.południe
Masońskie określenie godziny rozpoczęcia obrzędów loży. Nie musi odbywać się o godz. 12-tej.
Geograficznie miejsce w świątyni najbardziej oświetlone światłem wolnomularskim. Z racji na to, że takowe znajduje się na ogół po wschodniej stronie, owo "południe" leży właśnie geograficznie tam.profan
Określenie masońskie na kogoś, kto nie jest członkiem loży, nie wyznaje ideologii masońskiej.rękawica
Jest elementem zbroi. Dlatego też chętnie była używana w symbolice herbowej. Była oznaką prawa i władzy. Jej rzucenie wyzywało na pojedynek. W Angli czerwona rękawica było udostojnieniem herbów baronetów. W masonerii biała rękawiczka była znakiem pracy do wykonania a zarazem czystych masońskich intencji. Mogła też oznaczać sokolnictwo - prawo do takich polowań.

Herby z tym symbolemróża
Kwiat o najbogatszej symbolice nie tylko herbowej. Symbolizuje piękno, nieskazitelność, honor, szlachetność, afekt do pani od serca, miłość dworską, milczenie, dyskrecję. Występuje w wielu herbach różnych kultur np. angielskich dynastiach Lancaster i York. W Kościele związana głównie z osobą Najświętszej Maryi Panny (np. w litanii loretańskiej wezwanie "Różo Duchowna"), symbolizuje także wierność nauce Chrystusa, obietnicę zbawienia, odkupienie grzechów. W ezoteryzmie i ruchach masońskich stawiana na zwornikach i złączeniach jest pieczęcią doskonałości.

Kolory róż niosą różne znaczenia: np. czerwona - miłość, pożądanie, złota - sławę, biała - łaskę i wdzięk, niebieska - spełnienie niemożliwego czynu, czarna - czyn przekraczający ludzkie możliwości, purpurowa - zmartwienie. Równie formy róży mają swoje znaczenia - czteropłatkow - pielgrzymka, podróż do doskonałości, pięciopłatkowa - wszechświat i jego żywioły razem z eterem, tajemnicę, siedmiopłatkowa - sidem stopni doskonałości, tajemnicę życia, ośmiopłatkowa - odrodzenie.

Szukaj herbów z tym symbolemSamson


Rodziny należące do herbu: Barszczewski, Bartoszewicz, Belęcki, Bielicki, Blęcki, Blędzki, Błędzki, Bobowicki, Bodzanowski, Borkowski, Bulewski, Bulowski, Bylewski, Bylęcki, Chalecki,, Chobieński, Chwalkowski, Ciesielski, Dawlaszewicz, Dawleszewicz, Debrzeński, Drachowski, Dzierzyński, Exner, Gaszyński, Giedeyt, Głupoński, Gorzycki, Groszkiewicz, Hejmowski, Heymowski, Jabłoński, Janulewicz, Jaromirski, Karczewski, Kobacki, Kokalewski, Kormanicki, Kosicki, Kosiński, Koszycki, Kraśnicki, Kubacki, Kulski, Kurczewski, Kuroczycki, Łajewski, Łojecki, Łojewski, Łubkowski, Łuczyński, Łupkowski, Makarewicz, Masilewicz, Masłowski, Masondowicz, Mosondowicz, Moyrzym, Niemierzycki, Olewiński, Otuski, Płuksnia, Płuksnio, Proski, Rokalewski, Rosicki, Rosiński, Rożnowski, Rychłowski, Rzeszotarzewski, Samsonowicz, Samsonowski, Skrzydlewski, Skrzydłowski, Toczełowski, Toczyłowski, Watta, Wygrożewski, Zakrzewski, Zawadzkisklepienie stalowe
Ceremonia masońska w czasie której tworzone jest jakby sklepienie ze szpad. Ceremonia ta związana jest z nadawaniem godności honorowych.świątynia
W terminologii masońskiej sala przeznaczona do sprawowania obrządków.światło wolnomularskie
Inicjacja, duch mądrości, wtajemniczenie masońskie. Odróżnienie od profanów którzy pogrążeni są w ciemnościach.

Charakterystyczne naśladownictwo terminologii chrześcijańskiej dotyczy tutaj przeciwnych zjawisk. W Chrześcijaństwie światłem jest Chrystus - uosobienie Miłości, Troski, Współdziałania, Miłosierdzia. W masonerii światłem jest wiedza, mądrość, wtajemniczenie, wolność osobista (niezależność), podporządkowanie strukturze. W kluczowych kwestiach światopoglądowych zjawiska te są całkowicie przeciwstawne. W Starym Testamencie być mądrym oznaczało "być miłosiernym, prawym, dobrym, kochającym". Masoneria wywiodła z tego kult wiedzy, która daje możliwość opanowania świata i odcięcia się od wpływu uczuć, emocji a dalej duchowości. Masoński kult mądrości jest agresywnym atakiem na budowanie światopoglądu opartego na Miłości, a więc jest czysto antychrześcijański, "anty-boski". Można nawet powiedzieć, że jest satanistyczny (jednym z typów satanizmu jest aktywna walka z Bogiem i Miłością jako z centralnymi punktami Wszechświata). Dlatego Kościół Katolicki na przestrzeni dziejów kilkaset razy wyraźnie stwierdzał ustami papieży i Kongregacji Nauki Wiary (dawn. Świętego Oficjum) o niemożliwości zaakceptowania przez katolików przynależności do masonerii i automatycznej ekskomunice w przypadku osiągnięcia min. III stopnia wtajemniczenia.sztuka królewska
Określenie używane dla alchemii, potem także architektury. Następnie określenie to związano z wolnomularstwem (szczególnie w Anglii w XVIIIw). W masonerii jest to nazwa dla tzw. pracy rytualnej, czyli zachowywania zasad masońskich w pracy i życiu.węgielnicaPoprzednie wyniki     Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.