Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8951.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Świat

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dorohotejski, Ignatowicz, Ihnatowski, Iszatowicz, Lubiański, Moncewicz, Piewcewicz, Skoryna, Sołucha, Szołuch, Szołucha, Szpakowski, Ślizień


  Hasło w leksykonie: Świat

Świat Odm.
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Bujwid, Szołuch, Szołucha


  Hasło w leksykonie: Świat Odm.

Świątecki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Świątecki


  Hasło w leksykonie: Świątecki

Światołdycz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dorohinicki, Kisielew


  Hasło w leksykonie: Światołdycz

świątynia
W terminologii masońskiej sala przeznaczona do sprawowania obrządków.


  Hasło w leksykonie: świątynia

światło wolnomularskie
Inicjacja, duch mądrości, wtajemniczenie masońskie. Odróżnienie od profanów którzy pogrążeni są w ciemnościach.

Charakterystyczne naśladownictwo terminologii chrześcijańskiej dotyczy tutaj przeciwnych zjawisk. W Chrześcijaństwie światłem jest Chrystus - uosobienie Miłości, Troski, Współdziałania, Miłosierdzia. W masonerii światłem jest wiedza, mądrość, wtajemniczenie, wolność osobista (niezależność), podporządkowanie strukturze. W kluczowych kwestiach światopoglądowych zjawiska te są całkowicie przeciwstawne. W Starym Testamencie być mądrym oznaczało "być miłosiernym, prawym, dobrym, kochającym". Masoneria wywiodła z tego kult wiedzy, która daje możliwość opanowania świata i odcięcia się od wpływu uczuć, emocji a dalej duchowości. Masoński kult mądrości jest agresywnym atakiem na budowanie światopoglądu opartego na Miłości, a więc jest czysto antychrześcijański, "anty-boski". Można nawet powiedzieć, że jest satanistyczny (jednym z typów satanizmu jest aktywna walka z Bogiem i Miłością jako z centralnymi punktami Wszechświata). Dlatego Kościół Katolicki na przestrzeni dziejów kilkaset razy wyraźnie stwierdzał ustami papieży i Kongregacji Nauki Wiary (dawn. Świętego Oficjum) o niemożliwości zaakceptowania przez katolików przynależności do masonerii i automatycznej ekskomunice w przypadku osiągnięcia min. III stopnia wtajemniczenia.


  Hasło w leksykonie: światło wolnomularskie

Świczewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Świczawski, Świczewski


  Hasło w leksykonie: Świczewski

Świczewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Świszewski


  Hasło w leksykonie: Świczewski

świeboda
w staropolskim: obfitość, hojność

Zawołanie, przydomek herbu Gryf z Małopolski. Być może wywodzi się od hojności protoplasty Gryfitów Jaksy z Miechowa.


  Hasło w leksykonie: świeboda

świecić
(gwar.lwow.) bić (żartobliwie, zapewne od słowa "święcić, nawracać" - np. Turków)


  Hasło w leksykonie: świecić

Święcicki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Święcicki


  Hasło w leksykonie: Święcicki

świekr
Ojciec męża, obecnie obydwoje rodzice obojga małżonków to teściowie.


  Hasło w leksykonie: świekr

świekra
dawniej - na ogół - matka męża - (rozróżnienie na teściowa i świekra dzisiaj zbite tylko do określenia "teściowa" - w obu przypadkach)


  Hasło w leksykonie: świekra

Świenczyc

Rodziny należące do herbu: Chmara, Czerniowski, Grabański, Grabiański, Gubiński, Hanussowski, Jancewicz, Jeziernicki, Korczewski, Korczowski, Krażowski, Kutyłowski, Majewski, Plasewicz, Plassewicz, Pruski, Puchalski, Radziejowski, Radziszewski, Sieskiewicz, Szostakowski, Świecki, Święcki, Święczyc, Urzendowski, Urzędowski, Wiland


  Hasło w leksykonie: Świenczyc

świepiet
(świepiot, szwiepiet)
* Drzewo z wypróchniałą dziuplą w któreś osiadły pszczoły.
* Pszczoły żyjący w dziupli spróchniałego pnia


  Hasło w leksykonie: świepiet

świerczałek
Nazwa nieoficjalna. Mieszczanin który został nobilitowany ale jeszcze bez pełnych praw - co utrzymywało się przez trzy pokolenia. Nazwa oficjalna to skartabellat.


  Hasło w leksykonie: świerczałek

Świerczek
W błękitnym polu srebrna, potem złota węda przypominająca kształtem majuskułę N. Nazwa również związana jest z wędą i pochodzi od słowa svrci - oznaczającego rzucanie. Za najstarszy wizerunek uznaje się godło przedheraldyczne Budziwoja z 1220r. Paprocki przekręcił tekst Długosza i sugeruje że cherb pochodzi z Grecji.

Rodziny należące do herbu: Arciszewski, Arciuszkiewicz, Bazarewicz, Bazarewski, Kadron, Kijewski, Krajkowski, Kraykowski, Kupiatycki, Oławski, Orzek, Radzewski, Radziewski, Radziowski, Refkowski, Rewko, Rewkowski, Rewnowski, Rodomański, Rondomański, Straczan, Streczan, Strękowski, Świerczek, Świerczewski, Świerkowski, Zwysłowski


  Hasło w leksykonie: Świerczek

Świerklaniec


niem.-Neudeck


  Hasło w leksykonie: Świerklaniec

świerzopa
(staropol.) Klacz. (świerzepa, świerzepica)


  Hasło w leksykonie: świerzopa

świętopietrze
Danina na rzecz papieża płacona w średniowieczu (do 1555r) przez Polskę od czasów Mieszka I. Świętopietrze płaciły też inne kraje lenne. Danina płacona początkowo przez króla (księcia) później stała się podatkiem "od dymu" z którego zwolniono najpierw duchowieństwo a potem szlachtę.


  Hasło w leksykonie: świętopietrze

Świętosław - godło


Godło przedheraldyczne Świętosława z sygnetu pieczętnego z przełomu XII i XIIIw. [Gloger Z., Encyklopedia Staropolska]


  Hasło w leksykonie: Świętosław - godło

Świnak
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Rucki, Zwysłowski


  Hasło w leksykonie: Świnak

Swinemunde
Swinoujscie - Niemiecka nazwa miejscowości na Pomorzu


  Hasło w leksykonie: Swinemunde

Świniarski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Świniarski


  Hasło w leksykonie: Świniarski

Świnka

Rodziny należące do herbu: Błeszyński, Bogusławski, Bratkowski, Cholawski, Chromecki, Czacki, Czaczkowski, Czajewski, Danewicz, Dewknetowicz, Dewknotowicz, Dowknotowicz, Dziwosz, Gawroński, Golski, Grabianowski, Grzebski, Grzembski, Grzębski, Grzybieński, Grzymaczewski, Horodecki, Ikierat, Jentkiewicz, Jeżewski, Jutrkowski, Kaczkowski, Kakanowski, Kakawski, Kamieński, Kamiński, Kania, Kaniewski, Komorowski, Krzczonanowski, Krzczonowski, Krzyżanowski, Malborski, Mączeński, Mączyński, Michelsdorf, Mikuszewski, Piotrowski, Podbrzeski, Polak, Pomarzański, Pomorzański, Porkus, Robaczyński, Roszkowski, Semisłowski, Stroliński, Strzycki, Strzyski, Świnka, Tomisławski, Wepern, Wierzycki, Zajączek, Zajączkowski, Zieliński, Zmysłowski


  Hasło w leksykonie: Świnka

świrk
(gwar.lwow.) chory umysłowo


  Hasło w leksykonie: świrk

Świszczewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Świszczewski

świtowan
(hucul.) wędrowiec (chodzący „światami”)
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: świtowan


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.